Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CESTE02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CESTE02_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kos, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hočevar, Marjan
 • Verlič Christensen, Barbara
 • Trček, Franc
 • Uršič, Matjaž
 • Aleksič, Jelena
 • Lenarčič, Blaž
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Finančna podpora:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Serija:
 • CESTE/Ceste

  Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stanje cest v Sloveniji, podpora izgradnji avtocest, stališča o gradnji avtocest v Sloveniji, višina cestnine, lastniki zemljišč, tempo graditve, bencinski tolar, pogostost uporabe obstoječih in načrtovanih avtocestnih odsekov, viri informiranja o gradnji avtocest, razlogi za spremembo trase avtocest, prometna varnost na naših cestah, ukrepi pri gradnji avtocest, gradnja predorov, zaupanje v akterje izgradnje avtocest, financiranje izgradnje, obveščenost o gradnji, stališča do izplačevanja odškodnin prizadetim, avtomatsko brezgotovinsko plačevanje cestnine (sistem ABC), cestnina, zastoji na slovenskih avtocestah, vrednote, vožnja v službo, delo in delovni čas, uporaba telekomunikacijskih in informacijskih naprav, uporaba storitev, uporaba interneta, vpliv avtoceste na organizacijo dela, teledelo, število avtomobilov v gospodinjstvu, število prevoženih kilometrov na leto, uporaba prevoznih sredstev

Vsebinska področja CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - informacijska družba
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
SPLOŠNO
VRSTNI RED GRADITVE
VPLIV NA OKOLJE
AKTERJI,ODLOČANJE, OBVEŠČANJE
CESTNINE, ZASTOJI
VREDNOTE, DELO
TELEKOMUNIKACIJE
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Namen raziskave je pokazati možne spremembe v dojemanju uporabnosti avtocestnega sistema v vsakdanjem življenju prebivalcev večjih mest in manjših naselij, ki ležijo v njihovi okolici. Raziskava obsega tudi analizo uporabnosti določenih avtocestnih odsekov pred dograditvijo novih odsekov in po priključitvi novih avtocestnih odsekov ter analizo percepcije uporabnika avtocestnih sistemov z vidika olajšav in ovir, ki jih prinaša vožnja po avtocesti.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 2002 - oktober 2002
Čas izdelave: 2002
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Slučajno vzorčenje

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CESTE02 - Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 233
 • število enot: 1007

Spremenljivke

v101 MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOC

KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOCEST V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 zelo dobro 51
2 dobro 504
3 zadostno 281
4 nezadostno 127
9 ne vem, b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 44 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 KAKSNO JE STANJE AVTOCEST?

KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE AVTOCEST V SLOVENIJI? ALI JE:

Vrednost 22 Frekvenca
1 zelo slabo 36
2 slabo 262
3 dobro 625
4 zelo dobro 38
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 46 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 KAKSNO JE STANJE OSTALIH CEST?

KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE OSTALIH CEST V SLOVENIJI? ALI JE:

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo slabo 143
2 slabo 563
3 dobro 283
4 zelo dobro 6
9 ne vem, b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 12 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v101 MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOC

KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOCEST V SLOVENIJI?

Vrednost 1228 Frekvenca
1 zelo dobro 51
2 dobro 504
3 zadostno 281
4 nezadostno 127
9 ne vem, b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 44 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 KAKSNO JE STANJE AVTOCEST?

KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE AVTOCEST V SLOVENIJI? ALI JE:

Vrednost 2227 Frekvenca
1 zelo slabo 36
2 slabo 262
3 dobro 625
4 zelo dobro 38
9 ne vem, b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 46 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 KAKSNO JE STANJE OSTALIH CEST?

KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE OSTALIH CEST V SLOVENIJI? ALI JE:

Vrednost 3226 Frekvenca
1 zelo slabo 143
2 slabo 563
3 dobro 283
4 zelo dobro 6
9 ne vem, b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 12 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 ALI PODPIRATE PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST

ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST, KI GA JE SPREJEL SLOVENSKI PARLAMENT?

Vrednost 4225 Frekvenca
1 zelo nasprotujem 11
2 nasprotujem 42
3 podpiram 642
4 zelo podpiram 112
9 ne vem, b.o. 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 200 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105_1 Prva najpomembnejsa:

KATERE SO TRI NAJPOMEMBNEJŠE ZADEVE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI GRADNJI AVTOCEST? (Izberite tri najpomembnejše!)

Vrednost 5224 Frekvenca
1 varnost prometa 681
2 stroski gradnje 22
3 skladnost s pokrajino 29
4 povezati vecje kraje 85
5 povezati Slo z Evropo 40
6 izogibati se naseljem 47
7 izogibati se metijskim zemljiscem 56
8 izogibati se neokrnjeni naravi 39
9 drugo 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v105_2 Druga najpomembnejsa:

KATERE SO TRI NAJPOMEMBNEJŠE ZADEVE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI GRADNJI AVTOCEST? (Izberite tri najpomembnejše!)

Vrednost 6223 Frekvenca
1 varnost prometa 99
2 stroski gradnje 135
3 skladnost s pokrajino 90
4 povezati vecje kraje 245
5 povezati Slo z Evropo 119
6 izogibati se naseljem 109
7 izogibati se metijskim zemljiscem 104
8 izogibati se neokrnjeni naravi 96
9 drugo 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v105_3 Druga najpomembnejsa:

KATERE SO TRI NAJPOMEMBNEJŠE ZADEVE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI GRADNJI AVTOCEST? (Izberite tri najpomembnejše!)

Vrednost 7222 Frekvenca
1 varnost prometa 86
2 stroski gradnje 108
3 skladnost s pokrajino 87
4 povezati vecje kraje 128
5 povezati Slo z Evropo 136
6 izogibati se naseljem 124
7 izogibati se metijskim zemljiscem 142
8 izogibati se neokrnjeni naravi 168
9 drugo 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 2 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v106a Izboljsati povezave s srediscem... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Izboljšati bi morali predvsem povezave obrobnih s središčnimi predeli Slovenije.

Vrednost 8221 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 6
2 ne soglasam 69
3 soglasam 679
4 popolnoma soglasam 224
9 b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 29 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106b Omejiti narascanje prometa... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Omejiti je treba naraščanje cestnega prometa, ne pa graditi nove avtoceste.

Vrednost 9220 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 123
2 ne soglasam 530
3 soglasam 258
4 popolnoma soglasam 48
9 b.o. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 48 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106c Namesto avtoocest zeleznico... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Namesto gradnje avtocest bi morali prej posodobiti železnico.

Vrednost 10219 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 70
2 ne soglasam 482
3 soglasam 301
4 popolnoma soglasam 101
9 b.o. 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 53 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106d Avtoceste so predrage,... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Avtoceste so predrage, denar bi bilo bolje nameniti za druge nujnejše potrebe Slovenije.

Vrednost 11218 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 75
2 ne soglasam 485
3 soglasam 294
4 popolnoma soglasam 87
9 b.o. 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 66 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106e Bolje graditi brez tujih posojil... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Bolje bi bilo graditi avtoceste brez tujih posojil, čeprav bi zaradi tega gradnja trajala dalj časa.

Vrednost 12217 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 81
2 ne soglasam 446
3 soglasam 324
4 popolnoma soglasam 71
9 b.o. 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 85 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106f Bolje graditi tako, da bi dali v najem.. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Bolje bi bilo graditi avtoceste tako, da bi jih dali v najem (koncesijo), čeprav bi bili najemniki tujci.

Vrednost 13216 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 189
2 ne soglasam 526
3 soglasam 166
4 popolnoma soglasam 29
9 b.o. 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 97 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106g Pri gradnji zagotoviti konkurenco... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Pri gradnji avtocest je treba vsekakor zagotoviti mednarodno konkurenco, čeprav bodo nekatera domača podjetja izpadla.

Vrednost 14215 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 89
2 ne soglasam 426
3 soglasam 367
4 popolnoma soglasam 76
9 b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 49 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106h Lastniki zemljisc premalo so zasciteni. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Lastniki zemljišč in objektov (na trasah bodočih avtocest) so premalo zaščiteni.

Vrednost 15214 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 49
2 ne soglasam 286
3 soglasam 405
4 popolnoma soglasam 122
9 b.o. 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 145 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106i Ni denarja,ki bi poplacal domaco hiso... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Ni denarja, ki bi ustrezno poplačal navezanost na domačo hišo oz. zemljo preko katere bo speljana avtocesta.

Vrednost 16213 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 86
2 ne soglasam 360
3 soglasam 339
4 popolnoma soglasam 148
9 b.o. 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 74 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106k Okoljevarstveni interesi... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Okoljevarstvenih interesov pri gradnji avtocest ne zastopa nihče dovolj odločno.

Vrednost 17212 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 15
2 ne soglasam 213
3 soglasam 531
4 popolnoma soglasam 116
9 b.o. 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 132 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106l Obstojece nacrte bi morali razsiriti. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Obstoječe načrte o avtocestnem sistemu Slovenije bi morali še razširiti.

Vrednost 18211 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 43
2 ne soglasam 301
3 soglasam 450
4 popolnoma soglasam 110
9 b.o. 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 103 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106m Lastniki zemljisc zganjajo hrup... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Lastniki zemljišč zganjajo velik hrup zato, da bi dosegli višjo ceno (zemlje, hiš, ki bodo porušene).

Vrednost 19210 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 27
2 ne soglasam 204
3 soglasam 515
4 popolnoma soglasam 173
9 b.o. 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 88 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106n Ce bodo cestnine previsoke... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Če bodo cestnine previsoke, bom temeljito premislil(a), kdaj in kolikokrat se bom po njih vozil.

Vrednost 20209 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 23
2 ne soglasam 196
3 soglasam 408
4 popolnoma soglasam 328
9 b.o. 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 52 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106o Potrebno postaviti napise v anglescini. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Na avtocestah bi bilo potrebno poleg napisov, smerokazov in informacij v slovenščini postaviti tudi napise v angleščini.

Vrednost 21208 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 78
2 ne soglasam 309
3 soglasam 442
4 popolnoma soglasam 138
9 b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 40 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106p AC pripomorejo k ekonomskemu stanju... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Avtoceste pripomorejo k boljšemu ekonomskemu stanju v moji lokalni skupnosti.

Vrednost 22207 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 65
2 ne soglasam 253
3 soglasam 457
4 popolnoma soglasam 143
9 b.o. 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 89 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v201 ALI NAJ V BODOCE GRADIMO S TAKSNIM TEMPO

ALI NAJ TUDI V BODOČE GRADIMO S TAKŠNIM TEMPOM KOT DO SEDAJ, ČEPRAV BO TREBA ZARADI TEGA ZAGOTOVITI DODATNA SREDSTVA?

Vrednost 23206 Frekvenca
1 gradnjo pospesiti 444
2 gradnja kot do sedaj 268
3 gradnjo upocasniti 17
4 pospesiti gradnjo odsekov 241
9 ne vem, b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 37 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v202a za posodobitev ostalih cest GRADITEV AVTOCEST VEČINOMA FINANCIRAMO S TAKO IMENOVANIM "BENCINSKIM TOLARJEM". ALI NAJ Z BENCINSKIM TOLARJEM FINANCIRAMO TUDI POSODOBITEV OSTALIH CEST IN ŽELEZNIC?

za posodobitev ostalih cest

Vrednost 24205 Frekvenca
1 da 725
2 ne 217
9 ne vem, b.o. 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 65 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v202b za posodobitev zeleznice GRADITEV AVTOCEST VEČINOMA FINANCIRAMO S TAKO IMENOVANIM "BENCINSKIM TOLARJEM". ALI NAJ Z BENCINSKIM TOLARJEM FINANCIRAMO TUDI POSODOBITEV OSTALIH CEST IN ŽELEZNIC?

za posodobitev železnice

Vrednost 25204 Frekvenca
1 da 449
2 ne 472
9 ne vem, b.o. 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 86 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v202c samo za izgradnjo avtocest GRADITEV AVTOCEST VEČINOMA FINANCIRAMO S TAKO IMENOVANIM "BENCINSKIM TOLARJEM". ALI NAJ Z BENCINSKIM TOLARJEM FINANCIRAMO TUDI POSODOBITEV OSTALIH CEST IN ŽELEZNIC?

samo za izgradnjo avtocest

Vrednost 26203 Frekvenca
1 da 279
2 ne 663
9 ne vem, b.o. 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 65 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v203a Kranj-Radovljica-Vrba SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

odsek Kranj - Radovljica - Vrba

Vrednost 27202 Frekvenca
1 vsak dan 18
2 nekajkrat tedensko 35
3 nekajkrat mesecno 79
4 nekajkrat letno 407
5 nikoli 310
9 ne vem, b.o. 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 158 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v203b Maribor-Ljubljana SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Maribor - Ljubljana

Vrednost 28201 Frekvenca
1 vsak dan 15
2 nekajkrat tedensko 37
3 nekajkrat mesecno 141
4 nekajkrat letno 550
5 nikoli 190
9 ne vem, b.o. 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 74 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v203c Maribor-Ptuj-Gruskovje SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Maribor - Ptuj - Gruškovje (Zagreb)

Vrednost 29200 Frekvenca
1 vsak dan 7
2 nekajkrat tedensko 18
3 nekajkrat mesecno 61
4 nekajkrat letno 349
5 nikoli 432
9 ne vem, b.o. 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 140 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v203d Sl. Bistrica-Ptuj-Ormoz SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož

Vrednost 30199 Frekvenca
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 17
3 nekajkrat mesecno 77
4 nekajkrat letno 356
5 nikoli 407
9 ne vem, b.o. 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 141 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v203e Maribor-Murska Sobota-meja SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Maribor - Murska Sobota - madžarska meja

Vrednost 31198 Frekvenca
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 27
3 nekajkrat mesecno 82
4 nekajkrat letno 388
5 nikoli 377
9 ne vem, b.o. 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 124 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v203f Ljubljana-Novo mesto-Obrezje SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Ljubljana - Novo mesto - Obrežje (Zagreb)

Vrednost 32197 Frekvenca
1 vsak dan 11
2 nekajkrat tedensko 26
3 nekajkrat mesecno 93
4 nekajkrat letno 491
5 nikoli 277
9 ne vem, b.o. 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 109 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v203g Nova Gorica-Ajdovscina-Razdrto SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Nova Gorica - Ajdovščina - Razdrto

Vrednost 33196 Frekvenca
1 vsak dan 5
2 nekajkrat tedensko 21
3 nekajkrat mesecno 118
4 nekajkrat letno 503
5 nikoli 259
9 ne vem, b.o. 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 101 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v203h Ljubljana-Kozina-Koper-Lucija SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Ljubljana - Kozina - Koper - Koper - Lucija

Vrednost 34195 Frekvenca
1 vsak dan 12
2 nekajkrat tedensko 28
3 nekajkrat mesecno 140
4 nekajkrat letno 607
5 nikoli 150
9 ne vem, b.o. 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 70 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v204 KJE DOBIVATE NAJVEC INFORMACIJ O GRADNJI

KJE DOBIVATE NAJVEČ INFORMACIJ O GRADNJI AVTOCEST? (Možen je en odgovor)

Vrednost 35194 Frekvenca
1 casopisi, TV, radio 890
2 prijatelji, znanci 46
3 od strankarskih kolegov 1
4 preko interneta (npr. www.dars.si) 10
5 na terenu 37
6 ze dolgo vem za to 12
7 ne ve, b.o. 5
8 v kraju gradnja ni predvidena 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v205a Sentilj-Pesnica SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Šentilj - Pesnica (Maribor)

Vrednost 36193 Frekvenca
1 vsak dan 5
2 nekajkrat tedensko 14
3 nekajkrat mesecno 64
4 nekajkrat letno 320
5 nikoli 577
9 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 27 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v205b Maribor-Hoce-Trojane SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Maribor- vzhod (Ptujska cesta) Hoče - Trojane

Vrednost 37192 Frekvenca
1 vsak dan 8
2 nekajkrat tedensko 31
3 nekajkrat mesecno 136
4 nekajkrat letno 480
5 nikoli 328
9 ne vem, b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 24 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v205c Tomacevo-S lj. obvoznica SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Tomačevo - Šmartinska cesta (severna ljubljanska obvoznica)

Vrednost 38191 Frekvenca
1 vsak dan 40
2 nekajkrat tedensko 83
3 nekajkrat mesecno 175
4 nekajkrat letno 339
5 nikoli 336
9 ne vem, b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 34 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v205d Kompolje-Krtina-Ljubljana-Malence SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Kompolje- Krtina - Ljubljana - Malence (vzhodna ljubljanska obvoznica)

Vrednost 39190 Frekvenca
1 vsak dan 29
2 nekajkrat tedensko 54
3 nekajkrat mesecno 147
4 nekajkrat letno 317
5 nikoli 412
9 ne vem, b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 48 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v205e Razdrto-Cebulovica-Divaca-ozina-Klanec SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Razdrto - Čebulovica - Divača - Kozina - Klanec

Vrednost 40189 Frekvenca
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 17
3 nekajkrat mesecno 110
4 nekajkrat letno 562
5 nikoli 281
9 ne vem, b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 34 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v205f Divaca-Sezana-Fernetici SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Divača - Sežana - Fernetiči

Vrednost 41188 Frekvenca
1 vsak dan 5
2 nekajkrat tedensko 13
3 nekajkrat mesecno 59
4 nekajkrat letno 453
5 nikoli 429
9 ne vem, b.o. 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
959 48 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v205g Vipava-Vrtojba SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Vipava - Vrtojba (Nova Gorica)

Vrednost 42187 Frekvenca
1 vsak dan 7
2 nekajkrat tedensko 18
3 nekajkrat mesecno 62
4 nekajkrat letno 377
5 nikoli 490
9 ne vem, b.o. 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 53 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v301a pomembno arheolosko najdisce ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar naleti cesta na pomembno arheološko najdišče

Vrednost 43186 Frekvenca
1 da 554
2 ne 314
9 ne vem, b.o. 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 139 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v301b spomenisko zascitena stavba ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar bi bilo treba porušiti spomeniško zaščiteno stavbo

Vrednost 44185 Frekvenca
1 da 562
2 ne 323
9 ne vem, b.o. 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 122 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v301c razdeli kraj na dva dela ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar cesta razdeli kraj/naselje na dva dela

Vrednost 45184 Frekvenca
1 da 651
2 ne 282
9 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 74 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v301d sole, bolnisnice ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar se cesta povsem približa šolam, bolnišnicam

Vrednost 46183 Frekvenca
1 da 887
2 ne 99
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 21 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v301e mocvirje, redke ptice ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar naleti cesta na močvirje, kjer gnezdijo redke ptice

Vrednost 47182 Frekvenca
1 da 601
2 ne 282
9 ne vem, b.o. 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 124 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v301f kmetijska zemljisca ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar cesta naleti na kmetijska zemljišča

Vrednost 48181 Frekvenca
1 da 523
2 ne 381
9 ne vem, b.o. 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 103 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v301g vir zaloge pitne vode ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar cesta naleti na vir pomembne zaloge pitne vode

Vrednost 49180 Frekvenca
1 da 938
2 ne 46
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 23 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v302 KAKO JE BOLJE SPELJATI AVTOCESTO?

KAKO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE SPELJATI AVTOCESTO:

Vrednost 50179 Frekvenca
1 cim blize naselij 239
2 cim bolj stran od naselij 700
9 ne vem, b.o. 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 68 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v303 KAJ BI BILO ZA VAS BOLJ SPREJEMLJIVO?

ČE BI SE MORALI VI SAMI ODLOČITI O DVEH MOGOČIH TRASAH BODOČE AVTOCESTE, KAJ BI BILO ZA VAS BOLJ SPREJEMLJIVO:

Vrednost 51178 Frekvenca
1 izkoristiti prometno ze obremenjeno doli 622
2 cesto po dolini, ki se ni izkoriscena 248
9 ne vem, b.o. 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 137 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v304a protihrupne ograje KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

protihrupne ograje

Vrednost 52177 Frekvenca
1 nepomembno 34
2 malo pomembno 66
3 niti-niti 61
4 pomembno 503
5 zelo pomembno 323
9 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 20 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304b postajalisca KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

postajališča

Vrednost 53176 Frekvenca
1 nepomembno 6
2 malo pomembno 23
3 niti-niti 50
4 pomembno 637
5 zelo pomembno 285
9 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 6 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304c mostovi KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

mostovi

Vrednost 54175 Frekvenca
1 nepomembno 26
2 malo pomembno 76
3 niti-niti 141
4 pomembno 551
5 zelo pomembno 190
9 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 23 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304d table in napisi KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

informacijske table in napisi

Vrednost 55174 Frekvenca
1 nepomembno 7
2 malo pomembno 24
3 niti-niti 41
4 pomembno 455
5 zelo pomembno 470
9 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 10 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304e cestninske postaje KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

cestninske postaje

Vrednost 56173 Frekvenca
1 nepomembno 171
2 malo pomembno 119
3 niti-niti 124
4 pomembno 457
5 zelo pomembno 121
9 ne vem, b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 15 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v304f prometna signalizacija KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

prometna signalizacija

Vrednost 57172 Frekvenca
1 nepomembno 7
2 malo pomembno 20
3 niti-niti 43
4 pomembno 435
5 zelo pomembno 490
9 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 12 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v305 BO DOGRADITEV AC IZBOLJSALA PROMETNO VAR

ALI MISLITE, DA BO DOGRADITEV AVTOCESTNEGA SISTEMA IZBOLJŠALA PROMETNO VARNOST NA NAŠIH CESTAH, ALI JE NE BO IZBOLJŠALA?

Vrednost 58171 Frekvenca
1 zelo izboljsala 209
2 izboljsala 551
3 ostala enaka 190
4 poslabsala 23
5 zelo poslabsala 4
9 ne vem 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 30 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v306a protihrupne ograje KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

protihrupne ograje

Vrednost 59170 Frekvenca
1 da 938
2 ne 40
9 ne vem, b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 29 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306b prehodi za zivali KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

prehodi za živali

Vrednost 60169 Frekvenca
1 da 814
2 ne 122
9 ne vem, b.o. 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 71 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306c viadukti namesto nasipov KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

viadukti namesto nasipov

Vrednost 61168 Frekvenca
1 da 692
2 ne 140
9 ne vem, b.o. 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 175 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306d premaknitev trase KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

premaknitev trase

Vrednost 62167 Frekvenca
1 da 482
2 ne 253
9 ne vem, b.o. 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 272 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306e ozji profil ceste KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

ožji profil ceste

Vrednost 63166 Frekvenca
1 da 122
2 ne 746
9 ne vem, b.o. 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 139 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306f omejitev hitrosti KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

omejitev hitrosti

Vrednost 64165 Frekvenca
1 da 720
2 ne 258
9 ne vem, b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 29 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306g zascita pitne vode KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

zaščita pitne vode (podtalnice)

Vrednost 65164 Frekvenca
1 da 985
2 ne 16
9 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 6 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306h skladno s pokrajino KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

oblikovanje skladno z značilnostmi pokrajine

Vrednost 66163 Frekvenca
1 da 762
2 ne 147
9 ne vem, b.o. 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 98 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306i zascita kmetijskih zemljisc KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

nasipi za zaščito kmetijskih zemljišč

Vrednost 67162 Frekvenca
1 da 812
2 ne 119
9 ne vem, b.o. 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 76 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306j nadomestitev povezav KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

nadomestitev vseh prekinjenih povezav

Vrednost 68161 Frekvenca
1 da 837
2 ne 90
9 ne vem, b.o. 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 80 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306k preusmeritev prometa KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

preusmeritev prometa z magistralnih cest na novozgrajene avtocestne odseke

Vrednost 69160 Frekvenca
1 da 784
2 ne 146
9 ne vem, b.o. 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 77 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306l omejitev nocnega tovora KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

omejitev nočnega tovornega prometa

Vrednost 70159 Frekvenca
1 da 507
2 ne 425
9 ne vem, b.o. 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 75 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306m gradnja predorov KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

gradnja predorov namesto usekov

Vrednost 71158 Frekvenca
1 da 654
2 ne 180
9 ne vem, b.o. 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 173 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306n informacijske table KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

informacijske table

Vrednost 72157 Frekvenca
1 da 970
2 ne 28
9 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 9 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306o drugo KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

drugo

Vrednost 73156 Frekvenca
1 da 39
2 ne 344
9 ne vem, b.o. 265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
383 624 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v306o_dr drugo KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

Vrednost 74155 Frekvenca
avtomatske cestninske postaje 1
cene avtocest 1
cestninske postaje 1
crpalke 1
da ni zastojev 1
dobre gostilne 1
gladki spoji pri viaduktih 1
hoteli, servisi 1
moteli 1
natancnejse info table 1
pogosta stranisca 1
popravila izven sezone 1
postajalisca, crpalke 1
postajalisce za prevoz zivine 1
postaviti sredinske prepreke za nasproti vozece 1
pregrade na sredi ac 1
pritocnost prometa 1
promet po zeleznici 1
protihrupne ograje 1
samo ena cestninska postaja ali pike. 1
semaforji 1
telefon 1
tretji vozni pas 1
ukinitev cestninskih postaj 1
ukiniti - omejiti cestnino 1
ukiniti cestninske postaje 1
varcevanje 1
varnost 1
vec pocivalisc 1
vec prikljuckov na avtoceste 1
vec vlecnih sluzb-pomoc v sili 1
vecpasovnice 1
vinjete 1
yascita pred divjadjo 1
zagotavljanje pretocnosti 1
zapolnitev prostora med obema pasovoma ac 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36

v307a kadar skrajsa dolzino PRI GRADNJI AVTOCEST SE VEČKRAT SREČUJEMO Z VPRAŠANJI: ALI NAJ GRADIMO AVTOCESTE V PREDORU ALI NA POVRŠJU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

je upravičena le kadar zelo skrajša dolžino poti

Vrednost 75154 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 13
2 ne soglasam 60
3 niti-niti 49
4 soglasam 633
5 popolnoma soglasam 226
9 ne vem, b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 26 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v307b varstvo okolja PRI GRADNJI AVTOCEST SE VEČKRAT SREČUJEMO Z VPRAŠANJI: ALI NAJ GRADIMO AVTOCESTE V PREDORU ALI NA POVRŠJU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

je priporočljiva zaradi varstva okolja

Vrednost 76153 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 5
2 ne soglasam 79
3 niti-niti 138
4 soglasam 581
5 popolnoma soglasam 141
9 ne vem, b.o. 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 63 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v307c varnosti prometa PRI GRADNJI AVTOCEST SE VEČKRAT SREČUJEMO Z VPRAŠANJI: ALI NAJ GRADIMO AVTOCESTE V PREDORU ALI NA POVRŠJU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

ni priporočljiva zaradi varnosti prometa

Vrednost 77152 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 33
2 ne soglasam 299
3 niti-niti 164
4 soglasam 359
5 popolnoma soglasam 80
9 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 72 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v307d varcevanje s prostorom PRI GRADNJI AVTOCEST SE VEČKRAT SREČUJEMO Z VPRAŠANJI: ALI NAJ GRADIMO AVTOCESTE V PREDORU ALI NA POVRŠJU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

je priporočljiva zaradi varčevanja s prostorom

Vrednost 78151 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 10
2 ne soglasam 91
3 niti-niti 112
4 soglasam 597
5 popolnoma soglasam 135
9 ne vem, b.o. 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 62 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v307e visoki stroski gradnje PRI GRADNJI AVTOCEST SE VEČKRAT SREČUJEMO Z VPRAŠANJI: ALI NAJ GRADIMO AVTOCESTE V PREDORU ALI NA POVRŠJU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

ni priporočljiva zaradi visokih stroškov gradnje

Vrednost 79150 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 37
2 ne soglasam 275
3 niti-niti 167
4 soglasam 344
5 popolnoma soglasam 71
9 ne vem, b.o. 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 113 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v401a vladi RS V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

vladi RS (vladni koaliciji)

Vrednost 80149 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 95
2 ne zaupam 276
3 zaupam 510
4 povsem zaupam 40
9 b.o. 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 86 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401b opozicijskim strankam V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

opozicijskim strankam

Vrednost 81148 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 131
2 ne zaupam 414
3 zaupam 287
4 povsem zaupam 19
9 b.o. 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 156 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401c Ministrstvu za promet V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

Ministrstvu za promet

Vrednost 82147 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 47
2 ne zaupam 214
3 zaupam 602
4 povsem zaupam 50
9 b.o. 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 94 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401d Ministrstvu za okolje, prostor in energi V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

Ministrstvu za okolje, prostor in energijo

Vrednost 83146 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 49
2 ne zaupam 210
3 zaupam 594
4 povsem zaupam 66
9 b.o. 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 88 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401e obcini V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

občini

Vrednost 84145 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 62
2 ne zaupam 225
3 zaupam 563
4 povsem zaupam 84
9 b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 73 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401f ekoloskim strankam, civilnim zdruzenjem V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

ekološkim strankam, civilnim združenjem (nevladnim organizacijam)

Vrednost 85144 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 55
2 ne zaupam 247
3 zaupam 494
4 povsem zaupam 71
9 b.o. 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 140 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401g Dars-u V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars-u)

Vrednost 86143 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 64
2 ne zaupam 245
3 zaupam 560
4 povsem zaupam 61
9 b.o. 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 77 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401h slovenskim gradbenim podjetjem V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

slovenskim gradbenim podjetjem

Vrednost 87142 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 18
2 ne zaupam 125
3 zaupam 683
4 povsem zaupam 109
9 b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 72 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401i tujim gradbenim podjetjem V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

tujim gradbenim podjetjem

Vrednost 88141 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 83
2 ne zaupam 349
3 zaupam 410
4 povsem zaupam 37
9 b.o. 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 128 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401j planerskim in prometnim strokovnjakom V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

planerskim in prometnim strokovnjakom, projektantom

Vrednost 89140 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 20
2 ne zaupam 107
3 zaupam 681
4 povsem zaupam 117
9 b.o. 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 82 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v401k novinarjem V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

novinarjem, časopisnim, radijskim, TV objavam

Vrednost 90139 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 73
2 ne zaupam 255
3 zaupam 537
4 povsem zaupam 67
9 b.o. 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 75 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v402 ALI ZAUPATE ODGOVORNIM, DA PAMETNO RAVNA

PRI GRADNJI AVTOCEST SE ODLOČA O VELIKIH VSOTAH DENARJA. ALI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE ODGOVORNIM, DA PAMETNO RAVNAJO S TEM DENARJEM?

Vrednost 91138 Frekvenca
1 sploh ne 166
2 v glavnem ne 337
3 v glavnem zaupam 429
4 povsem zaupam 19
9 ne vem 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 56 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v403 ALI ODGOVORNE INSTITUCIJE DOVOLJ IZCRPNO

ALI PO VAŠEM MNENJU ODGOVORNE INŠTITUCIJE DOVOLJ IZČRPNO OBVEŠČAJO JAVNOST O POMEBNIH ZADEVAH V ZVEZI Z GRADNJO AVTOCEST, ALI NE?

Vrednost 92137 Frekvenca
1 da 276
2 ne 507
9 ne vem 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 224 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v404 BI MORALI TISTI, KI BODO ZIVELI OB AVTOC

NEKATERI MISLIJO, DA BI MORALI TISTI, KI BODO ŽIVELI NEPOSREDNO OB AVTOCESTI DOBIVATI TRAJNO ODŠKODNINO ZA POSLABŠANJE KVALITETE SVOJEGA BIVALNEGA OKOLJA. ALI VI TO PODPIRATE ALI NE PODPIRATE?

Vrednost 93136 Frekvenca
1 podpiram 390
2 ne podpiram 459
9 neodlocen 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 158 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v405 KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH STALISC VAM J

KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ VAM JE OSEBNO BLIŽE?

Vrednost 94135 Frekvenca
1 brez soglasja ne bi smeli porusiti hise 527
2 ob ustrezni odskodnini je dopustno rusit 387
9 neodlocen 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 93 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v406 KDO NAJ PRESODI, KADAR PRIDE DO NASPROTJ

KDO NAJ PRESODI, KADAR PRIDE DO NASPROTJA MED PRIZADETIMI, KI SO PROTI AVTOCESTI IN NAČRTOVALCI GRADNJE?

Vrednost 95134 Frekvenca
1 republiski organi 172
2 obcinski organi 121
3 neodvisni domaci strokovnjaki 233
4 neodvisni tuji strokovnjaki 44
5 sodisce 307
9 ne vem 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 130 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v501 ALI STE ZE SLISALI ZA SISTEM ABC?

ALI STE ŽE SLIŠALI ZA AVTOMATSKO BREZGOTOVINSKO PLAČEVANJE CESTNINE (SISTEM ABC), KI OMOGOČA PLAČEVANJE CESTNINE BREZ USTAVLJANJA IN ALI TO STORITEV UPORABLJATE?

Vrednost 96133 Frekvenca
1 da, vendar ne uporabljam 656
2 uporabljam 180
3 ne 122
4 razmisljam, da bi zacel uporabljati 48
9 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v502 KATERA MOZNOST POBIRANJA CESTNINE SE VAM

MOŽNI SO RAZLIČNI NAČINI POBIRANJA CESTNINE. KATERA MOŽNOST SE VAM ZDI NAJBOLJŠA?

Vrednost 97132 Frekvenca
1 placujemo naj samo za toliko kilometrov 386
2 placujemo naj pavsalno 31
3 avtomatsko brezgotovinsko 83
4 pomocjo nalepk oz vinjet 440
9 brez odgovora 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 67 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v503 OBSTAJA MOZNOST DOSTOPA TAKO PO AVTOCEST

ALI NA VAŠI POTI V SLUŽBO/DELOVNO MESTO OZIROMA PO DRUGIH OPRAVKIH OBSTAJA MOŽNOST DOSTOPA TAKO PO AVTOCESTI, KOT PO DRUGIH CESTAH?

Vrednost 98131 Frekvenca
1 da 504
2 ne 498
9 b. o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 5 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v504 Ce da, KAKO POGOSTO UPORABLJATE AVTOCEST

ČE OBSTAJA TAKA MOŽNOST, KAKO POGOSTO UPORABLJATE AVTOCESTO?

Vrednost 99130 Frekvenca
1 vedno 305
2 redko 268
3 nikoli 309
9 b. o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 125 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v505 ALI JE ZA UPORABO AVTOCESTE NA VASI POTI

ALI JE ZA UPORABO AVTOCESTE NA VAŠI POTI POTREBNO PLAČILO CESTNINE?

Vrednost 100129 Frekvenca
1 da 323
2 ne 602
9 b. o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 82 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v506 ALI JE PLACILO CESTNINE RAZLOG, DA JE NE

ALI JE PLAČILO CESTNINE RAZLOG, DA JE NE UPORABLJATE?

Vrednost 101128 Frekvenca
1 da 80
2 ne 263
9 b. o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 664 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v507 KOLIKO BI PO VASEM MORALA BITI CESTNINA?

KOLIKO BI PO VAŠEM MORALA BITI CESTNINA, DA BI BILA ZA VAS SPREJEMLJIVA?

Vrednost 102127 Frekvenca
1 visja 4
2 nizja 517
3 cena ne vpliva 465
9 b. o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 21 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v507_1 SPREMEMBE CENE - znizanje

KOLIKO BI PO VAŠEM MORALA BITI CESTNINA, DA BI BILA ZA VAS SPREJEMLJIVA? Nižja v %.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 1004 10 50 26.667 20.817

Vrednosti spremenljivk od 10 do 50

v507_2 SPREMEMBE CENE - zvisanje

KOLIKO BI PO VAŠEM MORALA BITI CESTNINA, DA BI BILA ZA VAS SPREJEMLJIVA? Višja v %.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
506 501 3 100 37.036 20.497

Vrednosti spremenljivk od 3 do 100

v508 GLAVNI RAZLOG ZA NASTANEK ZASTOJEV?

NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH PRIHAJA DO ZASTOJEV. KATERI JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG ZA NASTANEK ZASTOJEV?

Vrednost 105124 Frekvenca
1 pomanjkljive informacije o prometu 43
2 preobremenjenost avtocest 391
3 zapore 258
4 cestninske postaje 269
5 ne opazam zastojev 39
9 b. o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 7 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v509 STE SE KDAJ ODPOVEDALI VOZNJI PO AVTOCES

ALI STE SE V ČASU POČITNIC, PRAZNIKOV, KDAJ ODPOVEDALI VOŽNJI PO AVTOCESTI SAMO ZATO, KER SO BILE PREOBREMENJENE IN SO NASTAJALI ZASTOJI?

Vrednost 106123 Frekvenca
1 da 488
2 ne 472
9 ne vem 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 47 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v601a svoboda posameznika LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KAKŠEN POMEN PRIPISUJEMO POSAMEZNIM VREDNOTAM. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

svoboda posameznika

Vrednost 107122 Frekvenca
1 nepomembno 9
2 malo pomembno 19
3 pomembno 353
4 zelo pomembno 600
9 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 26 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v601b trdnost druzine LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KAKŠEN POMEN PRIPISUJEMO POSAMEZNIM VREDNOTAM. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

trdnost družine

Vrednost 108121 Frekvenca
1 nepomembno 4
2 malo pomembno 10
3 pomembno 271
4 zelo pomembno 713
9 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 9 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v601c krajevna ukoreninjenost LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KAKŠEN POMEN PRIPISUJEMO POSAMEZNIM VREDNOTAM. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

krajevna ukoreninjenost

Vrednost 109120 Frekvenca
1 nepomembno 51
2 malo pomembno 203
3 pomembno 509
4 zelo pomembno 215
9 ne vem 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 29 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v601d narodna pripadnost LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KAKŠEN POMEN PRIPISUJEMO POSAMEZNIM VREDNOTAM. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

narodna pripadnost

Vrednost 110119 Frekvenca
1 nepomembno 101
2 malo pomembno 122
3 pomembno 410
4 zelo pomembno 357
9 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 17 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v601e svetovljanska odprtost LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KAKŠEN POMEN PRIPISUJEMO POSAMEZNIM VREDNOTAM. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

svetovljanska odprtost

Vrednost 111118 Frekvenca
1 nepomembno 46
2 malo pomembno 102
3 pomembno 488
4 zelo pomembno 312
9 ne vem 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 59 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v602a svoj kraj ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

svoj kraj

Vrednost 112117 Frekvenca
1 nisem navezan 40
2 malo navezan 95
3 navezan 483
4 mocno navezan 387
9 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 2 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v602b svojo obcino ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

svojo občino

Vrednost 113116 Frekvenca
1 nisem navezan 99
2 malo navezan 179
3 navezan 512
4 mocno navezan 211
9 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 6 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v602c svojo regijo ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

svojo regijo

Vrednost 114115 Frekvenca
1 nisem navezan 59
2 malo navezan 169
3 navezan 537
4 mocno navezan 231
9 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 11 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v602d Slovenijo ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

Slovenijo

Vrednost 115114 Frekvenca
1 nisem navezan 12
2 malo navezan 51
3 navezan 470
4 mocno navezan 470
9 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 4 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v602e srednjeevropske in bliznje drzave ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

srednjeevropske in bližnje države

Vrednost 116113 Frekvenca
1 nisem navezan 250
2 malo navezan 413
3 navezan 268
4 mocno navezan 50
9 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 26 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v602f Evropo kot celoto ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

Evropo kot celoto

Vrednost 117112 Frekvenca
1 nisem navezan 235
2 malo navezan 376
3 navezan 309
4 mocno navezan 50
9 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 37 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v602g svet kot celoto ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

svet kot celoto

Vrednost 118111 Frekvenca
1 nisem navezan 252
2 malo navezan 302
3 navezan 316
4 mocno navezan 82
9 ne vem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 55 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v603 V KATEREM OD NASELIJ BI NAJRAJE STANOVAL

NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TIPE NASELIJ, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE, V KATEREM OD NJIH BI NAJRAJE STANOVALI, ČE BI IMELI MOŽNOST ZA TO? (IZBERITE SAMO ENO MOŽNOST)

Vrednost 119110 Frekvenca
1 na podezelju 315
2 v manjsem kraju 273
3 v vecjem kraju 110
4 v predmestju 140
5 v mestnem srediscu 32
6 vseeno, le da so dobre prometne povezave 102
7 vseeno mi je, neodlocen 33
9 b. o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 2 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v604 KOLIKO CASA BI SE BILI PRIPRAVLJENI VOZI

KOLIKO ČASA NAJDALJ BI SE BILI PRIPRAVLJENI VOZITI V SLUŽBO V ENO SMER, ČE BI S TEM BISTVENO NAPREDOVALI ALI IZBOLJŠALI SVOJE DOHODKE?

Vrednost 120109 Frekvenca
1 do 30 minut 344
2 od 30 do 60 minut 430
3 od 1 do 2 ur 106
4 vec kot 2 uri 26
9 ne vem 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 101 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v605a vecji dohodek POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

večji dohodek

Vrednost 121108 Frekvenca
0 masilo 578
1 izbral 377
9 nobeno 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 52 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v605b boljse stanovanje POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

boljše stanovanje

Vrednost 122107 Frekvenca
0 masilo 717
1 izbral 238
9 nobeno 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 52 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v605c ce bi dobil boljso sluzbo POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

če bi dobil boljšo službo

Vrednost 123106 Frekvenca
0 masilo 559
1 izbral 395
9 nobeno 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 53 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v605d ce bi v istem kraju dobil delo tudi moj POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

če bi v istem kraju dobil delo tudi moj mož / žena

Vrednost 124105 Frekvenca
0 masilo 618
1 izbral 336
9 nobeno 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 53 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v605e pod kaksnim drugim pogojem POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

pod kakšnim drugim pogojem (navedite) ______

Vrednost 125104 Frekvenca
0 masilo 922
1 izbral 29
9 nobeno 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 56 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v605f pod nobenim pogojem POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

pod nobenim pogojem se ne bi preselil

Vrednost 126103 Frekvenca
0 masilo 619
1 izbral 337
9 nobeno 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 51 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v605g ne vem POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

ne vem

Vrednost 127102 Frekvenca
0 masilo 910
1 izbral 15
9 nobeno 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 82 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v605e_dr pod drugim pogojem - navedite POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

pod drugim pogojem - navedite

Vrednost 128101 Frekvenca
9 6
blizina morja 1
boljse povezave, boljsi zivljenjski pogoji 1
boljsi pogoji odrascanja otrok 1
ce bi bile dobre prometne povezave 1
ce bi bilo to veliko mesto 1
ce bi mi bilo tam vsec 1
ce bi se bolje pocutil 1
ce je nujno 1
ce je voznja do sluzbe vec kot 60 minut 1
gradnja avtocest 1
hisa 1
kjer bi bila bolj neokrnjena narava 1
kjer bi bila druzina skupaj 1
lastno hiso z veliko parcelo 1
lepo okolje 1
ljubezen 1
manj prometa - mir 1
napredovanje 1
otroci 1
pod prisilo 1
s strinjanjem vseh druzinskih clanov 1
stanovanje blizu morja 1
zdravje 1
zdravstveni 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30

v606 KAKO JE DOLOCEN VAS DELOVNI CAS?

KAKO JE DOLOČEN VAŠ DELOVNI ČAS?

Vrednost 129100 Frekvenca
1 fiksno dolocen 277
2 drseci cas 136
3 odvisno od obsega dela 99
4 poljubno 31
5 delam na domu 42
6 delam sezonska dela 11
7 ni zaposlen 0
9 b. o. 402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 411 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v607 VECINO DELA, KI GA OPRAVLJATE, OPRAVITE

VEČINO DELA, KI GA OPRAVLJATE, OPRAVITE NA:

Vrednost 13099 Frekvenca
1 sedezu delovne organizacije 362
2 v dislocirani enoti 54
3 pretezno na terenu 95
4 vecinoma pri poslovnih partnerjih 12
5 v svoji delavnici ali pisarni 20
6 delam doma 47
7 drugo 9
9 b. o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 408 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v607_dr drugo - vnesi

VEČINO DELA, KI GA OPRAVLJATE, OPRAVITE NA:

Vrednost 13198 Frekvenca
kjer so potrebe 1
kombinirano, na terenu... 1
nisem zaposlena 1
razlicno delo 1
sodisce in pisarni 1
univerza 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6

v608a pomanjkanje prostora ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

pomanjkanje prostora, kjer bi delal (delovna soba, delavnica)

Vrednost 13297 Frekvenca
0 masilo 501
1 izbral 105
9 nobeno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 401 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v608b pomanjkanje ustrezne komunikacijske infr ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

pomanjkanje ustrezne komunikacijske infrastrukture (telefon, faks, internet)

Vrednost 13396 Frekvenca
0 masilo 574
1 izbral 32
9 nobeno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 401 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v608c pomanjkanje ustrezne energetske infrastr ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

pomanjkanje ustrezne energetske infrastrukture (ustrezna elektirčna napeljava, plin)

Vrednost 13495 Frekvenca
0 masilo 588
1 izbral 18
9 nobeno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 401 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v608d delo, ki ga opravljam bi bilo prevec mot ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

delo, ki ga opravljam bi bilo preveč moteče (hrupnost, odpadki), zato ne bi dobil ustreznih dovoljenj pri inšpekcijskih službah

Vrednost 13594 Frekvenca
0 masilo 579
1 izbral 27
9 nobeno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 401 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v608e sosedi bi me ovirali ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

sosedi bi me ovirali oz. mi ne bi odobrili opravljanja dejavnosti

Vrednost 13693 Frekvenca
0 masilo 573
1 izbral 32
9 nobeno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
605 402 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v608f v mojem poklicu ni mozno delo na domu ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

v mojem poklicu ni možno delo na domu

Vrednost 13792 Frekvenca
0 masilo 304
1 izbral 302
9 nobeno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 401 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v608g ni ovir, ze sedaj delam na domu ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

ni ovir, že sedaj delam na domu

Vrednost 13891 Frekvenca
0 masilo 536
1 izbral 70
9 nobeno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 401 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v608h ni ovir, vendar se ne delam na domu ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

ni ovir, vendar še ne delam na domu

Vrednost 13990 Frekvenca
0 masilo 549
1 izbral 57
9 nobeno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 401 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v608i ne zelim delati na domu ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

ne želim delati na domu

Vrednost 14089 Frekvenca
0 masilo 496
1 izbral 110
9 nobeno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 401 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v701a fiksni telefon NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

navadni, fiksni telefon

Vrednost 14188 Frekvenca
1 dnevno 656
2 tedensko 122
3 obcasno 149
4 nimam 56
5 imam,ne uporabljam 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v701b mobilni telefon NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

mobilni telefon

Vrednost 14287 Frekvenca
1 dnevno 674
2 tedensko 35
3 obcasno 68
4 nimam 220
5 imam,ne uporabljam 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v701c osebni racunalnik NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

osebni računalnik - PC

Vrednost 14386 Frekvenca
1 dnevno 295
2 tedensko 82
3 obcasno 101
4 nimam 457
5 imam,ne uporabljam 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v701d prenosni racunalnik NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

prenosni računalnik

Vrednost 14485 Frekvenca
1 dnevno 31
2 tedensko 14
3 obcasno 41
4 nimam 904
5 imam,ne uporabljam 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v701e dlancnik NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

dlančnik

Vrednost 14584 Frekvenca
1 dnevno 17
2 tedensko 6
3 obcasno 15
4 nimam 953
5 imam,ne uporabljam 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 2 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v701f internet NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

internet

Vrednost 14683 Frekvenca
1 dnevno 196
2 tedensko 93
3 obcasno 83
4 nimam 583
5 imam,ne uporabljam 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v701g telefaks NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

telefaks

Vrednost 14782 Frekvenca
1 dnevno 90
2 tedensko 40
3 obcasno 82
4 nimam 769
5 imam,ne uporabljam 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v702a avtomatski tel.odzivnik Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

avtomatske telefonske odzivnike (npr. INFOSTOP)

Vrednost 14881 Frekvenca
1 dnevno 49
2 tedensko 20
3 obcasno 132
4 ne uporabljam 804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 2 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v702b SMS info sporocila Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

SMS INFO sporočila

Vrednost 14980 Frekvenca
1 dnevno 145
2 tedensko 80
3 obcasno 219
4 ne uporabljam 561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 2 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v702c bankomat Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

bankomat

Vrednost 15079 Frekvenca
1 dnevno 105
2 tedensko 377
3 obcasno 232
4 ne uporabljam 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v702d internet bancnistvo Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

internet bančništvo ("klik")

Vrednost 15178 Frekvenca
1 dnevno 33
2 tedensko 35
3 obcasno 56
4 ne uporabljam 880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 3 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v702e info.terminali,javna mesta Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

informacijske terminale na javnih mestih (npr. Počivališče Lom)

Vrednost 15277 Frekvenca
1 dnevno 0
2 tedensko 6
3 obcasno 139
4 ne uporabljam 860
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 2 2 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v702f info.terminali,ustanove Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

informacijske terminale v ustanovah (npr. knjižnice, zavodi, kulturne ustanove, banke)

Vrednost 15376 Frekvenca
1 dnevno 6
2 tedensko 29
3 obcasno 293
4 ne uporabljam 675
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 4 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v702g TV teletekst Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

teletekst na TV

Vrednost 15475 Frekvenca
1 dnevno 235
2 tedensko 143
3 obcasno 289
4 ne uporabljam 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v703 ZAKAJ NE UPORABLJA INTERNETA (ČE NE UPORABLJA INTERNET!)

ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KATERI JE GLAVNI RAZLOG, DA NE UPORABLJATE INTERNETA?

Vrednost 15574 Frekvenca
1 ne zanima/ne potrebujem 270
2 ne obvladam,imam moznost izob. 33
3 ne obvladam,nimam moznosti izob. 17
4 nimam racunalnika 221
5 imam racunalnik,nimam denarja 38
6 drugo 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 401 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v703dr ZAKAJ NE UPORABLJA INTERNETA - drugo

ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KATERI JE GLAVNI RAZLOG, DA NE UPORABLJATE INTERNETA? - drugo

Vrednost 15673 Frekvenca
ga nimam doma 1
ker je predrago 1
ne omogocajo storitve ADSL 1
ne ve kaj je to 1
ni casa 1
ni telefona 1
nimajo telef.prikljucka 1
nimam interneta 1
nimam linije 1
nimam se priklopa 1
nimam tel. prikljucka 1
nimamo interneta 1
predrago 1
previsoka cena 1
slaba zmogljivost racunalnika 1
starost 6
zaradi otrok 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22

v704a doma OD KJE VSE DOSTOPATE DO INTERNETA?

od doma

Vrednost 15772 Frekvenca
0 ne 92
1 da 288