Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: CESTE02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CESTE02_V1
Main author(s):
 • Kos, Drago
Co-workers:
 • Hočevar, Marjan
 • Verlič Christensen, Barbara
 • Trček, Franc
 • Uršič, Matjaž
 • Aleksič, Jelena
 • Lenarčič, Blaž
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Funding agency:

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Series:
 • CESTE/Ceste

  Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.

Study Content

Keywords:

stanje cest v Sloveniji, podpora izgradnji avtocest, stališča o gradnji avtocest v Sloveniji, višina cestnine, lastniki zemljišč, tempo graditve, bencinski tolar, pogostost uporabe obstoječih in načrtovanih avtocestnih odsekov, viri informiranja o gradnji avtocest, razlogi za spremembo trase avtocest, prometna varnost na naših cestah, ukrepi pri gradnji avtocest, gradnja predorov, zaupanje v akterje izgradnje avtocest, financiranje izgradnje, obveščenost o gradnji, stališča do izplačevanja odškodnin prizadetim, avtomatsko brezgotovinsko plačevanje cestnine (sistem ABC), cestnina, zastoji na slovenskih avtocestah, vrednote, vožnja v službo, delo in delovni čas, uporaba telekomunikacijskih in informacijskih naprav, uporaba storitev, uporaba interneta, vpliv avtoceste na organizacijo dela, teledelo, število avtomobilov v gospodinjstvu, število prevoženih kilometrov na leto, uporaba prevoznih sredstev

Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENA MOBILNOST, OKOLJSKO NAČRTOVANJE, VARSTVO OKOLJA, KAKOVOST OKOLJA, PROMETNA VARNOST, VARNOST V CESTNEM PROMETU, CESTNI PROMET, NAČRTOVANJE PROMETA

Topic Classification CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - informacijska družba
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
SPLOŠNO
VRSTNI RED GRADITVE
VPLIV NA OKOLJE
AKTERJI,ODLOČANJE, OBVEŠČANJE
CESTNINE, ZASTOJI
VREDNOTE, DELO
TELEKOMUNIKACIJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Namen raziskave je pokazati možne spremembe v dojemanju uporabnosti avtocestnega sistema v vsakdanjem življenju prebivalcev večjih mest in manjših naselij, ki ležijo v njihovi okolici. Raziskava obsega tudi analizo uporabnosti določenih avtocestnih odsekov pred dograditvijo novih odsekov in po priključitvi novih avtocestnih odsekov ter analizo percepcije uporabnika avtocestnih sistemov z vidika olajšav in ovir, ki jih prinaša vožnja po avtocesti.

Methodology


Collection date: september 2002 - oktober 2002
Date of production: 2002
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Slučajno vzorčenje

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CESTE02 - Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 233
 • number of units: 1007

Variable list

v101 MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOC

KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOCEST V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 zelo dobro 51
2 dobro 504
3 zadostno 281
4 nezadostno 127
9 ne vem, b.o. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 44 1 4

Valid range from 1 to 4

v102 KAKSNO JE STANJE AVTOCEST?

KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE AVTOCEST V SLOVENIJI? ALI JE:

Value 22 Frequency
1 zelo slabo 36
2 slabo 262
3 dobro 625
4 zelo dobro 38
9 ne vem, b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 46 1 4

Valid range from 1 to 4

v103 KAKSNO JE STANJE OSTALIH CEST?

KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE OSTALIH CEST V SLOVENIJI? ALI JE:

Value 31 Frequency
1 zelo slabo 143
2 slabo 563
3 dobro 283
4 zelo dobro 6
9 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 12 1 4

Valid range from 1 to 4

v101 MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOC

KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOCEST V SLOVENIJI?

Value 1228 Frequency
1 zelo dobro 51
2 dobro 504
3 zadostno 281
4 nezadostno 127
9 ne vem, b.o. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 44 1 4

Valid range from 1 to 4

v102 KAKSNO JE STANJE AVTOCEST?

KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE AVTOCEST V SLOVENIJI? ALI JE:

Value 2227 Frequency
1 zelo slabo 36
2 slabo 262
3 dobro 625
4 zelo dobro 38
9 ne vem, b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 46 1 4

Valid range from 1 to 4

v103 KAKSNO JE STANJE OSTALIH CEST?

KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE OSTALIH CEST V SLOVENIJI? ALI JE:

Value 3226 Frequency
1 zelo slabo 143
2 slabo 563
3 dobro 283
4 zelo dobro 6
9 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 12 1 4

Valid range from 1 to 4

v104 ALI PODPIRATE PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST

ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST, KI GA JE SPREJEL SLOVENSKI PARLAMENT?

Value 4225 Frequency
1 zelo nasprotujem 11
2 nasprotujem 42
3 podpiram 642
4 zelo podpiram 112
9 ne vem, b.o. 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 200 1 4

Valid range from 1 to 4

v105_1 Prva najpomembnejsa:

KATERE SO TRI NAJPOMEMBNEJŠE ZADEVE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI GRADNJI AVTOCEST? (Izberite tri najpomembnejše!)

Value 5224 Frequency
1 varnost prometa 681
2 stroski gradnje 22
3 skladnost s pokrajino 29
4 povezati vecje kraje 85
5 povezati Slo z Evropo 40
6 izogibati se naseljem 47
7 izogibati se metijskim zemljiscem 56
8 izogibati se neokrnjeni naravi 39
9 drugo 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0 1 9

Valid range from 1 to 9

v105_2 Druga najpomembnejsa:

KATERE SO TRI NAJPOMEMBNEJŠE ZADEVE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI GRADNJI AVTOCEST? (Izberite tri najpomembnejše!)

Value 6223 Frequency
1 varnost prometa 99
2 stroski gradnje 135
3 skladnost s pokrajino 90
4 povezati vecje kraje 245
5 povezati Slo z Evropo 119
6 izogibati se naseljem 109
7 izogibati se metijskim zemljiscem 104
8 izogibati se neokrnjeni naravi 96
9 drugo 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1 1 9

Valid range from 1 to 9

v105_3 Druga najpomembnejsa:

KATERE SO TRI NAJPOMEMBNEJŠE ZADEVE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI GRADNJI AVTOCEST? (Izberite tri najpomembnejše!)

Value 7222 Frequency
1 varnost prometa 86
2 stroski gradnje 108
3 skladnost s pokrajino 87
4 povezati vecje kraje 128
5 povezati Slo z Evropo 136
6 izogibati se naseljem 124
7 izogibati se metijskim zemljiscem 142
8 izogibati se neokrnjeni naravi 168
9 drugo 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 2 1 9

Valid range from 1 to 9

v106a Izboljsati povezave s srediscem... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Izboljšati bi morali predvsem povezave obrobnih s središčnimi predeli Slovenije.

Value 8221 Frequency
1 sploh ne soglasam 6
2 ne soglasam 69
3 soglasam 679
4 popolnoma soglasam 224
9 b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 29 1 4

Valid range from 1 to 4

v106b Omejiti narascanje prometa... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Omejiti je treba naraščanje cestnega prometa, ne pa graditi nove avtoceste.

Value 9220 Frequency
1 sploh ne soglasam 123
2 ne soglasam 530
3 soglasam 258
4 popolnoma soglasam 48
9 b.o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 48 1 4

Valid range from 1 to 4

v106c Namesto avtoocest zeleznico... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Namesto gradnje avtocest bi morali prej posodobiti železnico.

Value 10219 Frequency
1 sploh ne soglasam 70
2 ne soglasam 482
3 soglasam 301
4 popolnoma soglasam 101
9 b.o. 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 53 1 4

Valid range from 1 to 4

v106d Avtoceste so predrage,... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Avtoceste so predrage, denar bi bilo bolje nameniti za druge nujnejše potrebe Slovenije.

Value 11218 Frequency
1 sploh ne soglasam 75
2 ne soglasam 485
3 soglasam 294
4 popolnoma soglasam 87
9 b.o. 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 66 1 4

Valid range from 1 to 4

v106e Bolje graditi brez tujih posojil... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Bolje bi bilo graditi avtoceste brez tujih posojil, čeprav bi zaradi tega gradnja trajala dalj časa.

Value 12217 Frequency
1 sploh ne soglasam 81
2 ne soglasam 446
3 soglasam 324
4 popolnoma soglasam 71
9 b.o. 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 85 1 4

Valid range from 1 to 4

v106f Bolje graditi tako, da bi dali v najem.. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Bolje bi bilo graditi avtoceste tako, da bi jih dali v najem (koncesijo), čeprav bi bili najemniki tujci.

Value 13216 Frequency
1 sploh ne soglasam 189
2 ne soglasam 526
3 soglasam 166
4 popolnoma soglasam 29
9 b.o. 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 97 1 4

Valid range from 1 to 4

v106g Pri gradnji zagotoviti konkurenco... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Pri gradnji avtocest je treba vsekakor zagotoviti mednarodno konkurenco, čeprav bodo nekatera domača podjetja izpadla.

Value 14215 Frequency
1 sploh ne soglasam 89
2 ne soglasam 426
3 soglasam 367
4 popolnoma soglasam 76
9 b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 49 1 4

Valid range from 1 to 4

v106h Lastniki zemljisc premalo so zasciteni. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Lastniki zemljišč in objektov (na trasah bodočih avtocest) so premalo zaščiteni.

Value 15214 Frequency
1 sploh ne soglasam 49
2 ne soglasam 286
3 soglasam 405
4 popolnoma soglasam 122
9 b.o. 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 145 1 4

Valid range from 1 to 4

v106i Ni denarja,ki bi poplacal domaco hiso... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Ni denarja, ki bi ustrezno poplačal navezanost na domačo hišo oz. zemljo preko katere bo speljana avtocesta.

Value 16213 Frequency
1 sploh ne soglasam 86
2 ne soglasam 360
3 soglasam 339
4 popolnoma soglasam 148
9 b.o. 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 74 1 4

Valid range from 1 to 4

v106k Okoljevarstveni interesi... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Okoljevarstvenih interesov pri gradnji avtocest ne zastopa nihče dovolj odločno.

Value 17212 Frequency
1 sploh ne soglasam 15
2 ne soglasam 213
3 soglasam 531
4 popolnoma soglasam 116
9 b.o. 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 132 1 4

Valid range from 1 to 4

v106l Obstojece nacrte bi morali razsiriti. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Obstoječe načrte o avtocestnem sistemu Slovenije bi morali še razširiti.

Value 18211 Frequency
1 sploh ne soglasam 43
2 ne soglasam 301
3 soglasam 450
4 popolnoma soglasam 110
9 b.o. 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 103 1 4

Valid range from 1 to 4

v106m Lastniki zemljisc zganjajo hrup... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Lastniki zemljišč zganjajo velik hrup zato, da bi dosegli višjo ceno (zemlje, hiš, ki bodo porušene).

Value 19210 Frequency
1 sploh ne soglasam 27
2 ne soglasam 204
3 soglasam 515
4 popolnoma soglasam 173
9 b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 88 1 4

Valid range from 1 to 4

v106n Ce bodo cestnine previsoke... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Če bodo cestnine previsoke, bom temeljito premislil(a), kdaj in kolikokrat se bom po njih vozil.

Value 20209 Frequency
1 sploh ne soglasam 23
2 ne soglasam 196
3 soglasam 408
4 popolnoma soglasam 328
9 b.o. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 52 1 4

Valid range from 1 to 4

v106o Potrebno postaviti napise v anglescini. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Na avtocestah bi bilo potrebno poleg napisov, smerokazov in informacij v slovenščini postaviti tudi napise v angleščini.

Value 21208 Frequency
1 sploh ne soglasam 78
2 ne soglasam 309
3 soglasam 442
4 popolnoma soglasam 138
9 b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 40 1 4

Valid range from 1 to 4

v106p AC pripomorejo k ekonomskemu stanju... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?

Avtoceste pripomorejo k boljšemu ekonomskemu stanju v moji lokalni skupnosti.

Value 22207 Frequency
1 sploh ne soglasam 65
2 ne soglasam 253
3 soglasam 457
4 popolnoma soglasam 143
9 b.o. 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 89 1 4

Valid range from 1 to 4

v201 ALI NAJ V BODOCE GRADIMO S TAKSNIM TEMPO

ALI NAJ TUDI V BODOČE GRADIMO S TAKŠNIM TEMPOM KOT DO SEDAJ, ČEPRAV BO TREBA ZARADI TEGA ZAGOTOVITI DODATNA SREDSTVA?

Value 23206 Frequency
1 gradnjo pospesiti 444
2 gradnja kot do sedaj 268
3 gradnjo upocasniti 17
4 pospesiti gradnjo odsekov 241
9 ne vem, b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 37 1 4

Valid range from 1 to 4

v202a za posodobitev ostalih cest GRADITEV AVTOCEST VEČINOMA FINANCIRAMO S TAKO IMENOVANIM "BENCINSKIM TOLARJEM". ALI NAJ Z BENCINSKIM TOLARJEM FINANCIRAMO TUDI POSODOBITEV OSTALIH CEST IN ŽELEZNIC?

za posodobitev ostalih cest

Value 24205 Frequency
1 da 725
2 ne 217
9 ne vem, b.o. 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 65 1 2

Valid range from 1 to 2

v202b za posodobitev zeleznice GRADITEV AVTOCEST VEČINOMA FINANCIRAMO S TAKO IMENOVANIM "BENCINSKIM TOLARJEM". ALI NAJ Z BENCINSKIM TOLARJEM FINANCIRAMO TUDI POSODOBITEV OSTALIH CEST IN ŽELEZNIC?

za posodobitev železnice

Value 25204 Frequency
1 da 449
2 ne 472
9 ne vem, b.o. 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 86 1 2

Valid range from 1 to 2

v202c samo za izgradnjo avtocest GRADITEV AVTOCEST VEČINOMA FINANCIRAMO S TAKO IMENOVANIM "BENCINSKIM TOLARJEM". ALI NAJ Z BENCINSKIM TOLARJEM FINANCIRAMO TUDI POSODOBITEV OSTALIH CEST IN ŽELEZNIC?

samo za izgradnjo avtocest

Value 26203 Frequency
1 da 279
2 ne 663
9 ne vem, b.o. 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 65 1 2

Valid range from 1 to 2

v203a Kranj-Radovljica-Vrba SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

odsek Kranj - Radovljica - Vrba

Value 27202 Frequency
1 vsak dan 18
2 nekajkrat tedensko 35
3 nekajkrat mesecno 79
4 nekajkrat letno 407
5 nikoli 310
9 ne vem, b.o. 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 158 1 5

Valid range from 1 to 5

v203b Maribor-Ljubljana SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Maribor - Ljubljana

Value 28201 Frequency
1 vsak dan 15
2 nekajkrat tedensko 37
3 nekajkrat mesecno 141
4 nekajkrat letno 550
5 nikoli 190
9 ne vem, b.o. 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 74 1 5

Valid range from 1 to 5

v203c Maribor-Ptuj-Gruskovje SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Maribor - Ptuj - Gruškovje (Zagreb)

Value 29200 Frequency
1 vsak dan 7
2 nekajkrat tedensko 18
3 nekajkrat mesecno 61
4 nekajkrat letno 349
5 nikoli 432
9 ne vem, b.o. 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 140 1 5

Valid range from 1 to 5

v203d Sl. Bistrica-Ptuj-Ormoz SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož

Value 30199 Frequency
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 17
3 nekajkrat mesecno 77
4 nekajkrat letno 356
5 nikoli 407
9 ne vem, b.o. 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 141 1 5

Valid range from 1 to 5

v203e Maribor-Murska Sobota-meja SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Maribor - Murska Sobota - madžarska meja

Value 31198 Frequency
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 27
3 nekajkrat mesecno 82
4 nekajkrat letno 388
5 nikoli 377
9 ne vem, b.o. 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 124 1 5

Valid range from 1 to 5

v203f Ljubljana-Novo mesto-Obrezje SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Ljubljana - Novo mesto - Obrežje (Zagreb)

Value 32197 Frequency
1 vsak dan 11
2 nekajkrat tedensko 26
3 nekajkrat mesecno 93
4 nekajkrat letno 491
5 nikoli 277
9 ne vem, b.o. 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 109 1 5

Valid range from 1 to 5

v203g Nova Gorica-Ajdovscina-Razdrto SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Nova Gorica - Ajdovščina - Razdrto

Value 33196 Frequency
1 vsak dan 5
2 nekajkrat tedensko 21
3 nekajkrat mesecno 118
4 nekajkrat letno 503
5 nikoli 259
9 ne vem, b.o. 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 101 1 5

Valid range from 1 to 5

v203h Ljubljana-Kozina-Koper-Lucija SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?

Ljubljana - Kozina - Koper - Koper - Lucija

Value 34195 Frequency
1 vsak dan 12
2 nekajkrat tedensko 28
3 nekajkrat mesecno 140
4 nekajkrat letno 607
5 nikoli 150
9 ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 70 1 5

Valid range from 1 to 5

v204 KJE DOBIVATE NAJVEC INFORMACIJ O GRADNJI

KJE DOBIVATE NAJVEČ INFORMACIJ O GRADNJI AVTOCEST? (Možen je en odgovor)

Value 35194 Frequency
1 casopisi, TV, radio 890
2 prijatelji, znanci 46
3 od strankarskih kolegov 1
4 preko interneta (npr. www.dars.si) 10
5 na terenu 37
6 ze dolgo vem za to 12
7 ne ve, b.o. 5
8 v kraju gradnja ni predvidena 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0 1 8

Valid range from 1 to 8

v205a Sentilj-Pesnica SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Šentilj - Pesnica (Maribor)

Value 36193 Frequency
1 vsak dan 5
2 nekajkrat tedensko 14
3 nekajkrat mesecno 64
4 nekajkrat letno 320
5 nikoli 577
9 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 27 1 5

Valid range from 1 to 5

v205b Maribor-Hoce-Trojane SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Maribor- vzhod (Ptujska cesta) Hoče - Trojane

Value 37192 Frequency
1 vsak dan 8
2 nekajkrat tedensko 31
3 nekajkrat mesecno 136
4 nekajkrat letno 480
5 nikoli 328
9 ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 24 1 5

Valid range from 1 to 5

v205c Tomacevo-S lj. obvoznica SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Tomačevo - Šmartinska cesta (severna ljubljanska obvoznica)

Value 38191 Frequency
1 vsak dan 40
2 nekajkrat tedensko 83
3 nekajkrat mesecno 175
4 nekajkrat letno 339
5 nikoli 336
9 ne vem, b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 34 1 5

Valid range from 1 to 5

v205d Kompolje-Krtina-Ljubljana-Malence SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Kompolje- Krtina - Ljubljana - Malence (vzhodna ljubljanska obvoznica)

Value 39190 Frequency
1 vsak dan 29
2 nekajkrat tedensko 54
3 nekajkrat mesecno 147
4 nekajkrat letno 317
5 nikoli 412
9 ne vem, b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 48 1 5

Valid range from 1 to 5

v205e Razdrto-Cebulovica-Divaca-ozina-Klanec SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Razdrto - Čebulovica - Divača - Kozina - Klanec

Value 40189 Frequency
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 17
3 nekajkrat mesecno 110
4 nekajkrat letno 562
5 nikoli 281
9 ne vem, b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 34 1 5

Valid range from 1 to 5

v205f Divaca-Sezana-Fernetici SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Divača - Sežana - Fernetiči

Value 41188 Frequency
1 vsak dan 5
2 nekajkrat tedensko 13
3 nekajkrat mesecno 59
4 nekajkrat letno 453
5 nikoli 429
9 ne vem, b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 48 1 5

Valid range from 1 to 5

v205g Vipava-Vrtojba SPODAJ SO NAŠTETI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST DOGRAJENIH V ZADNJIH TREH LETIH. PROSIMO, POVEJTE, KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE ?

Vipava - Vrtojba (Nova Gorica)

Value 42187 Frequency
1 vsak dan 7
2 nekajkrat tedensko 18
3 nekajkrat mesecno 62
4 nekajkrat letno 377
5 nikoli 490
9 ne vem, b.o. 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 53 1 5

Valid range from 1 to 5

v301a pomembno arheolosko najdisce ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar naleti cesta na pomembno arheološko najdišče

Value 43186 Frequency
1 da 554
2 ne 314
9 ne vem, b.o. 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 139 1 2

Valid range from 1 to 2

v301b spomenisko zascitena stavba ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar bi bilo treba porušiti spomeniško zaščiteno stavbo

Value 44185 Frequency
1 da 562
2 ne 323
9 ne vem, b.o. 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 122 1 2

Valid range from 1 to 2

v301c razdeli kraj na dva dela ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar cesta razdeli kraj/naselje na dva dela

Value 45184 Frequency
1 da 651
2 ne 282
9 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 74 1 2

Valid range from 1 to 2

v301d sole, bolnisnice ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar se cesta povsem približa šolam, bolnišnicam

Value 46183 Frequency
1 da 887
2 ne 99
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 21 1 2

Valid range from 1 to 2

v301e mocvirje, redke ptice ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar naleti cesta na močvirje, kjer gnezdijo redke ptice

Value 47182 Frequency
1 da 601
2 ne 282
9 ne vem, b.o. 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 124 1 2

Valid range from 1 to 2

v301f kmetijska zemljisca ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar cesta naleti na kmetijska zemljišča

Value 48181 Frequency
1 da 523
2 ne 381
9 ne vem, b.o. 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 103 1 2

Valid range from 1 to 2

v301g vir zaloge pitne vode ALI JE V NAŠTETIH PRIMERIH TREBA SPREMENITI POTEK TRASE, ČEPRAV BI BILA DALJŠA, DRAŽJA IN S PROMETNEGA VIDIKA MANJ UGODNA, ALI NE?

kadar cesta naleti na vir pomembne zaloge pitne vode

Value 49180 Frequency
1 da 938
2 ne 46
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 23 1 2

Valid range from 1 to 2

v302 KAKO JE BOLJE SPELJATI AVTOCESTO?

KAKO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE SPELJATI AVTOCESTO:

Value 50179 Frequency
1 cim blize naselij 239
2 cim bolj stran od naselij 700
9 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 68 1 2

Valid range from 1 to 2

v303 KAJ BI BILO ZA VAS BOLJ SPREJEMLJIVO?

ČE BI SE MORALI VI SAMI ODLOČITI O DVEH MOGOČIH TRASAH BODOČE AVTOCESTE, KAJ BI BILO ZA VAS BOLJ SPREJEMLJIVO:

Value 51178 Frequency
1 izkoristiti prometno ze obremenjeno doli 622
2 cesto po dolini, ki se ni izkoriscena 248
9 ne vem, b.o. 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 137 1 2

Valid range from 1 to 2

v304a protihrupne ograje KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

protihrupne ograje

Value 52177 Frequency
1 nepomembno 34
2 malo pomembno 66
3 niti-niti 61
4 pomembno 503
5 zelo pomembno 323
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 20 1 5

Valid range from 1 to 5

v304b postajalisca KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

postajališča

Value 53176 Frequency
1 nepomembno 6
2 malo pomembno 23
3 niti-niti 50
4 pomembno 637
5 zelo pomembno 285
9 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 6 1 5

Valid range from 1 to 5

v304c mostovi KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

mostovi

Value 54175 Frequency
1 nepomembno 26
2 malo pomembno 76
3 niti-niti 141
4 pomembno 551
5 zelo pomembno 190
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 23 1 5

Valid range from 1 to 5

v304d table in napisi KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

informacijske table in napisi

Value 55174 Frequency
1 nepomembno 7
2 malo pomembno 24
3 niti-niti 41
4 pomembno 455
5 zelo pomembno 470
9 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 10 1 5

Valid range from 1 to 5

v304e cestninske postaje KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

cestninske postaje

Value 56173 Frequency
1 nepomembno 171
2 malo pomembno 119
3 niti-niti 124
4 pomembno 457
5 zelo pomembno 121
9 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 15 1 5

Valid range from 1 to 5

v304f prometna signalizacija KAKO POMEMBEN SE VAM ZDI IZGLED AVTOCESTNIH ELEMENTOV KOT SO:

prometna signalizacija

Value 57172 Frequency
1 nepomembno 7
2 malo pomembno 20
3 niti-niti 43
4 pomembno 435
5 zelo pomembno 490
9 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 12 1 5

Valid range from 1 to 5

v305 BO DOGRADITEV AC IZBOLJSALA PROMETNO VAR

ALI MISLITE, DA BO DOGRADITEV AVTOCESTNEGA SISTEMA IZBOLJŠALA PROMETNO VARNOST NA NAŠIH CESTAH, ALI JE NE BO IZBOLJŠALA?

Value 58171 Frequency
1 zelo izboljsala 209
2 izboljsala 551
3 ostala enaka 190
4 poslabsala 23
5 zelo poslabsala 4
9 ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 30 1 5

Valid range from 1 to 5

v306a protihrupne ograje KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

protihrupne ograje

Value 59170 Frequency
1 da 938
2 ne 40
9 ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 29 1 2

Valid range from 1 to 2

v306b prehodi za zivali KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

prehodi za živali

Value 60169 Frequency
1 da 814
2 ne 122
9 ne vem, b.o. 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 71 1 2

Valid range from 1 to 2

v306c viadukti namesto nasipov KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

viadukti namesto nasipov

Value 61168 Frequency
1 da 692
2 ne 140
9 ne vem, b.o. 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 175 1 2

Valid range from 1 to 2

v306d premaknitev trase KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

premaknitev trase

Value 62167 Frequency
1 da 482
2 ne 253
9 ne vem, b.o. 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 272 1 2

Valid range from 1 to 2

v306e ozji profil ceste KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

ožji profil ceste

Value 63166 Frequency
1 da 122
2 ne 746
9 ne vem, b.o. 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 139 1 2

Valid range from 1 to 2

v306f omejitev hitrosti KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

omejitev hitrosti

Value 64165 Frequency
1 da 720
2 ne 258
9 ne vem, b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 29 1 2

Valid range from 1 to 2

v306g zascita pitne vode KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

zaščita pitne vode (podtalnice)

Value 65164 Frequency
1 da 985
2 ne 16
9 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 6 1 2

Valid range from 1 to 2

v306h skladno s pokrajino KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

oblikovanje skladno z značilnostmi pokrajine

Value 66163 Frequency
1 da 762
2 ne 147
9 ne vem, b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 98 1 2

Valid range from 1 to 2

v306i zascita kmetijskih zemljisc KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

nasipi za zaščito kmetijskih zemljišč

Value 67162 Frequency
1 da 812
2 ne 119
9 ne vem, b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 76 1 2

Valid range from 1 to 2

v306j nadomestitev povezav KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

nadomestitev vseh prekinjenih povezav

Value 68161 Frequency
1 da 837
2 ne 90
9 ne vem, b.o. 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 80 1 2

Valid range from 1 to 2

v306k preusmeritev prometa KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

preusmeritev prometa z magistralnih cest na novozgrajene avtocestne odseke

Value 69160 Frequency
1 da 784
2 ne 146
9 ne vem, b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 77 1 2

Valid range from 1 to 2

v306l omejitev nocnega tovora KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

omejitev nočnega tovornega prometa

Value 70159 Frequency
1 da 507
2 ne 425
9 ne vem, b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 75 1 2

Valid range from 1 to 2

v306m gradnja predorov KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

gradnja predorov namesto usekov

Value 71158 Frequency
1 da 654
2 ne 180
9 ne vem, b.o. 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 173 1 2

Valid range from 1 to 2

v306n informacijske table KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

informacijske table

Value 72157 Frequency
1 da 970
2 ne 28
9 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 9 1 2

Valid range from 1 to 2

v306o drugo KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

drugo

Value 73156 Frequency
1 da 39
2 ne 344
9 ne vem, b.o. 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
383 624 1 2

Valid range from 1 to 2

v306o_dr drugo KATERI UKREPI PRI GRADNJI AVTOCEST SO PO VAŠEM MNENJU NUJNI?

Value 74155 Frequency
avtomatske cestninske postaje 1
cene avtocest 1
cestninske postaje 1
crpalke 1
da ni zastojev 1
dobre gostilne 1
gladki spoji pri viaduktih 1
hoteli, servisi 1
moteli 1
natancnejse info table 1
pogosta stranisca 1
popravila izven sezone 1
postajalisca, crpalke 1
postajalisce za prevoz zivine 1
postaviti sredinske prepreke za nasproti vozece 1
pregrade na sredi ac 1
pritocnost prometa 1
promet po zeleznici 1
protihrupne ograje 1
samo ena cestninska postaja ali pike. 1
semaforji 1
telefon 1
tretji vozni pas 1
ukinitev cestninskih postaj 1
ukiniti - omejiti cestnino 1
ukiniti cestninske postaje 1
varcevanje 1
varnost 1
vec pocivalisc 1
vec prikljuckov na avtoceste 1
vec vlecnih sluzb-pomoc v sili 1
vecpasovnice 1
vinjete 1
yascita pred divjadjo 1
zagotavljanje pretocnosti 1
zapolnitev prostora med obema pasovoma ac 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36

v307a kadar skrajsa dolzino PRI GRADNJI AVTOCEST SE VEČKRAT SREČUJEMO Z VPRAŠANJI: ALI NAJ GRADIMO AVTOCESTE V PREDORU ALI NA POVRŠJU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

je upravičena le kadar zelo skrajša dolžino poti

Value 75154 Frequency
1 sploh ne soglasam 13
2 ne soglasam 60
3 niti-niti 49
4 soglasam 633
5 popolnoma soglasam 226
9 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 26 1 5

Valid range from 1 to 5

v307b varstvo okolja PRI GRADNJI AVTOCEST SE VEČKRAT SREČUJEMO Z VPRAŠANJI: ALI NAJ GRADIMO AVTOCESTE V PREDORU ALI NA POVRŠJU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

je priporočljiva zaradi varstva okolja

Value 76153 Frequency
1 sploh ne soglasam 5
2 ne soglasam 79
3 niti-niti 138
4 soglasam 581
5 popolnoma soglasam 141
9 ne vem, b.o. 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 63 1 5

Valid range from 1 to 5

v307c varnosti prometa PRI GRADNJI AVTOCEST SE VEČKRAT SREČUJEMO Z VPRAŠANJI: ALI NAJ GRADIMO AVTOCESTE V PREDORU ALI NA POVRŠJU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

ni priporočljiva zaradi varnosti prometa

Value 77152 Frequency
1 sploh ne soglasam 33
2 ne soglasam 299
3 niti-niti 164
4 soglasam 359
5 popolnoma soglasam 80
9 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 72 1 5

Valid range from 1 to 5

v307d varcevanje s prostorom PRI GRADNJI AVTOCEST SE VEČKRAT SREČUJEMO Z VPRAŠANJI: ALI NAJ GRADIMO AVTOCESTE V PREDORU ALI NA POVRŠJU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

je priporočljiva zaradi varčevanja s prostorom

Value 78151 Frequency
1 sploh ne soglasam 10
2 ne soglasam 91
3 niti-niti 112
4 soglasam 597
5 popolnoma soglasam 135
9 ne vem, b.o. 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 62 1 5

Valid range from 1 to 5

v307e visoki stroski gradnje PRI GRADNJI AVTOCEST SE VEČKRAT SREČUJEMO Z VPRAŠANJI: ALI NAJ GRADIMO AVTOCESTE V PREDORU ALI NA POVRŠJU. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM?

ni priporočljiva zaradi visokih stroškov gradnje

Value 79150 Frequency
1 sploh ne soglasam 37
2 ne soglasam 275
3 niti-niti 167
4 soglasam 344
5 popolnoma soglasam 71
9 ne vem, b.o. 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 113 1 5

Valid range from 1 to 5

v401a vladi RS V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

vladi RS (vladni koaliciji)

Value 80149 Frequency
1 sploh ne zaupam 95
2 ne zaupam 276
3 zaupam 510
4 povsem zaupam 40
9 b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 86 1 4

Valid range from 1 to 4

v401b opozicijskim strankam V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

opozicijskim strankam

Value 81148 Frequency
1 sploh ne zaupam 131
2 ne zaupam 414
3 zaupam 287
4 povsem zaupam 19
9 b.o. 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 156 1 4

Valid range from 1 to 4

v401c Ministrstvu za promet V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

Ministrstvu za promet

Value 82147 Frequency
1 sploh ne zaupam 47
2 ne zaupam 214
3 zaupam 602
4 povsem zaupam 50
9 b.o. 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 94 1 4

Valid range from 1 to 4

v401d Ministrstvu za okolje, prostor in energi V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

Ministrstvu za okolje, prostor in energijo

Value 83146 Frequency
1 sploh ne zaupam 49
2 ne zaupam 210
3 zaupam 594
4 povsem zaupam 66
9 b.o. 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 88 1 4

Valid range from 1 to 4

v401e obcini V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

občini

Value 84145 Frequency
1 sploh ne zaupam 62
2 ne zaupam 225
3 zaupam 563
4 povsem zaupam 84
9 b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 73 1 4

Valid range from 1 to 4

v401f ekoloskim strankam, civilnim zdruzenjem V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

ekološkim strankam, civilnim združenjem (nevladnim organizacijam)

Value 85144 Frequency
1 sploh ne zaupam 55
2 ne zaupam 247
3 zaupam 494
4 povsem zaupam 71
9 b.o. 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 140 1 4

Valid range from 1 to 4

v401g Dars-u V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars-u)

Value 86143 Frequency
1 sploh ne zaupam 64
2 ne zaupam 245
3 zaupam 560
4 povsem zaupam 61
9 b.o. 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 77 1 4

Valid range from 1 to 4

v401h slovenskim gradbenim podjetjem V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

slovenskim gradbenim podjetjem

Value 87142 Frequency
1 sploh ne zaupam 18
2 ne zaupam 125
3 zaupam 683
4 povsem zaupam 109
9 b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 72 1 4

Valid range from 1 to 4

v401i tujim gradbenim podjetjem V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

tujim gradbenim podjetjem

Value 88141 Frequency
1 sploh ne zaupam 83
2 ne zaupam 349
3 zaupam 410
4 povsem zaupam 37
9 b.o. 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 128 1 4

Valid range from 1 to 4

v401j planerskim in prometnim strokovnjakom V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

planerskim in prometnim strokovnjakom, projektantom

Value 89140 Frequency
1 sploh ne zaupam 20
2 ne zaupam 107
3 zaupam 681
4 povsem zaupam 117
9 b.o. 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 82 1 4

Valid range from 1 to 4

v401k novinarjem V PROJEKT IZGRADNJE AVTOCEST SO VKLJUČENE RAZLIČNE USTANOVE IN SKUPINE. V KOLIKŠNI MERI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE:

novinarjem, časopisnim, radijskim, TV objavam

Value 90139 Frequency
1 sploh ne zaupam 73
2 ne zaupam 255
3 zaupam 537
4 povsem zaupam 67
9 b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 75 1 4

Valid range from 1 to 4

v402 ALI ZAUPATE ODGOVORNIM, DA PAMETNO RAVNA

PRI GRADNJI AVTOCEST SE ODLOČA O VELIKIH VSOTAH DENARJA. ALI ZAUPATE ALI NE ZAUPATE ODGOVORNIM, DA PAMETNO RAVNAJO S TEM DENARJEM?

Value 91138 Frequency
1 sploh ne 166
2 v glavnem ne 337
3 v glavnem zaupam 429
4 povsem zaupam 19
9 ne vem 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 56 1 4

Valid range from 1 to 4

v403 ALI ODGOVORNE INSTITUCIJE DOVOLJ IZCRPNO

ALI PO VAŠEM MNENJU ODGOVORNE INŠTITUCIJE DOVOLJ IZČRPNO OBVEŠČAJO JAVNOST O POMEBNIH ZADEVAH V ZVEZI Z GRADNJO AVTOCEST, ALI NE?

Value 92137 Frequency
1 da 276
2 ne 507
9 ne vem 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 224 1 2

Valid range from 1 to 2

v404 BI MORALI TISTI, KI BODO ZIVELI OB AVTOC

NEKATERI MISLIJO, DA BI MORALI TISTI, KI BODO ŽIVELI NEPOSREDNO OB AVTOCESTI DOBIVATI TRAJNO ODŠKODNINO ZA POSLABŠANJE KVALITETE SVOJEGA BIVALNEGA OKOLJA. ALI VI TO PODPIRATE ALI NE PODPIRATE?

Value 93136 Frequency
1 podpiram 390
2 ne podpiram 459
9 neodlocen 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 158 1 2

Valid range from 1 to 2

v405 KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH STALISC VAM J

KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ VAM JE OSEBNO BLIŽE?

Value 94135 Frequency
1 brez soglasja ne bi smeli porusiti hise 527
2 ob ustrezni odskodnini je dopustno rusit 387
9 neodlocen 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 93 1 2

Valid range from 1 to 2

v406 KDO NAJ PRESODI, KADAR PRIDE DO NASPROTJ

KDO NAJ PRESODI, KADAR PRIDE DO NASPROTJA MED PRIZADETIMI, KI SO PROTI AVTOCESTI IN NAČRTOVALCI GRADNJE?

Value 95134 Frequency
1 republiski organi 172
2 obcinski organi 121
3 neodvisni domaci strokovnjaki 233
4 neodvisni tuji strokovnjaki 44
5 sodisce 307
9 ne vem 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 130 1 5

Valid range from 1 to 5

v501 ALI STE ZE SLISALI ZA SISTEM ABC?

ALI STE ŽE SLIŠALI ZA AVTOMATSKO BREZGOTOVINSKO PLAČEVANJE CESTNINE (SISTEM ABC), KI OMOGOČA PLAČEVANJE CESTNINE BREZ USTAVLJANJA IN ALI TO STORITEV UPORABLJATE?

Value 96133 Frequency
1 da, vendar ne uporabljam 656
2 uporabljam 180
3 ne 122
4 razmisljam, da bi zacel uporabljati 48
9 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1 1 4

Valid range from 1 to 4

v502 KATERA MOZNOST POBIRANJA CESTNINE SE VAM

MOŽNI SO RAZLIČNI NAČINI POBIRANJA CESTNINE. KATERA MOŽNOST SE VAM ZDI NAJBOLJŠA?

Value 97132 Frequency
1 placujemo naj samo za toliko kilometrov 386
2 placujemo naj pavsalno 31
3 avtomatsko brezgotovinsko 83
4 pomocjo nalepk oz vinjet 440
9 brez odgovora 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 67 1 4

Valid range from 1 to 4

v503 OBSTAJA MOZNOST DOSTOPA TAKO PO AVTOCEST

ALI NA VAŠI POTI V SLUŽBO/DELOVNO MESTO OZIROMA PO DRUGIH OPRAVKIH OBSTAJA MOŽNOST DOSTOPA TAKO PO AVTOCESTI, KOT PO DRUGIH CESTAH?

Value 98131 Frequency
1 da 504
2 ne 498
9 b. o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 5 1 2

Valid range from 1 to 2

v504 Ce da, KAKO POGOSTO UPORABLJATE AVTOCEST

ČE OBSTAJA TAKA MOŽNOST, KAKO POGOSTO UPORABLJATE AVTOCESTO?

Value 99130 Frequency
1 vedno 305
2 redko 268
3 nikoli 309
9 b. o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 125 1 3

Valid range from 1 to 3

v505 ALI JE ZA UPORABO AVTOCESTE NA VASI POTI

ALI JE ZA UPORABO AVTOCESTE NA VAŠI POTI POTREBNO PLAČILO CESTNINE?

Value 100129 Frequency
1 da 323
2 ne 602
9 b. o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 82 1 2

Valid range from 1 to 2

v506 ALI JE PLACILO CESTNINE RAZLOG, DA JE NE

ALI JE PLAČILO CESTNINE RAZLOG, DA JE NE UPORABLJATE?

Value 101128 Frequency
1 da 80
2 ne 263
9 b. o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 664 1 2

Valid range from 1 to 2

v507 KOLIKO BI PO VASEM MORALA BITI CESTNINA?

KOLIKO BI PO VAŠEM MORALA BITI CESTNINA, DA BI BILA ZA VAS SPREJEMLJIVA?

Value 102127 Frequency
1 visja 4
2 nizja 517
3 cena ne vpliva 465
9 b. o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 21 1 3

Valid range from 1 to 3

v507_1 SPREMEMBE CENE - znizanje

KOLIKO BI PO VAŠEM MORALA BITI CESTNINA, DA BI BILA ZA VAS SPREJEMLJIVA? Nižja v %.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1004 10 50 26.667 20.817

Valid range from 10 to 50

v507_2 SPREMEMBE CENE - zvisanje

KOLIKO BI PO VAŠEM MORALA BITI CESTNINA, DA BI BILA ZA VAS SPREJEMLJIVA? Višja v %.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
506 501 3 100 37.036 20.497

Valid range from 3 to 100

v508 GLAVNI RAZLOG ZA NASTANEK ZASTOJEV?

NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH PRIHAJA DO ZASTOJEV. KATERI JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG ZA NASTANEK ZASTOJEV?

Value 105124 Frequency
1 pomanjkljive informacije o prometu 43
2 preobremenjenost avtocest 391
3 zapore 258
4 cestninske postaje 269
5 ne opazam zastojev 39
9 b. o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 7 1 5

Valid range from 1 to 5

v509 STE SE KDAJ ODPOVEDALI VOZNJI PO AVTOCES

ALI STE SE V ČASU POČITNIC, PRAZNIKOV, KDAJ ODPOVEDALI VOŽNJI PO AVTOCESTI SAMO ZATO, KER SO BILE PREOBREMENJENE IN SO NASTAJALI ZASTOJI?

Value 106123 Frequency
1 da 488
2 ne 472
9 ne vem 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 47 1 2

Valid range from 1 to 2

v601a svoboda posameznika LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KAKŠEN POMEN PRIPISUJEMO POSAMEZNIM VREDNOTAM. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

svoboda posameznika

Value 107122 Frequency
1 nepomembno 9
2 malo pomembno 19
3 pomembno 353
4 zelo pomembno 600
9 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 26 1 4

Valid range from 1 to 4

v601b trdnost druzine LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KAKŠEN POMEN PRIPISUJEMO POSAMEZNIM VREDNOTAM. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

trdnost družine

Value 108121 Frequency
1 nepomembno 4
2 malo pomembno 10
3 pomembno 271
4 zelo pomembno 713
9 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 9 1 4

Valid range from 1 to 4

v601c krajevna ukoreninjenost LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KAKŠEN POMEN PRIPISUJEMO POSAMEZNIM VREDNOTAM. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

krajevna ukoreninjenost

Value 109120 Frequency
1 nepomembno 51
2 malo pomembno 203
3 pomembno 509
4 zelo pomembno 215
9 ne vem 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 29 1 4

Valid range from 1 to 4

v601d narodna pripadnost LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KAKŠEN POMEN PRIPISUJEMO POSAMEZNIM VREDNOTAM. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

narodna pripadnost

Value 110119 Frequency
1 nepomembno 101
2 malo pomembno 122
3 pomembno 410
4 zelo pomembno 357
9 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 17 1 4

Valid range from 1 to 4

v601e svetovljanska odprtost LJUDJE SE RAZLIKUJEMO MED SEBOJ GLEDE NA TO, KAKŠEN POMEN PRIPISUJEMO POSAMEZNIM VREDNOTAM. KAKO POMEMBNO JE ZA VAS NASLEDNJE?

svetovljanska odprtost

Value 111118 Frequency
1 nepomembno 46
2 malo pomembno 102
3 pomembno 488
4 zelo pomembno 312
9 ne vem 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 59 1 4

Valid range from 1 to 4

v602a svoj kraj ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

svoj kraj

Value 112117 Frequency
1 nisem navezan 40
2 malo navezan 95
3 navezan 483
4 mocno navezan 387
9 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 2 1 4

Valid range from 1 to 4

v602b svojo obcino ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

svojo občino

Value 113116 Frequency
1 nisem navezan 99
2 malo navezan 179
3 navezan 512
4 mocno navezan 211
9 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 6 1 4

Valid range from 1 to 4

v602c svojo regijo ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

svojo regijo

Value 114115 Frequency
1 nisem navezan 59
2 malo navezan 169
3 navezan 537
4 mocno navezan 231
9 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 11 1 4

Valid range from 1 to 4

v602d Slovenijo ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

Slovenijo

Value 115114 Frequency
1 nisem navezan 12
2 malo navezan 51
3 navezan 470
4 mocno navezan 470
9 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 4 1 4

Valid range from 1 to 4

v602e srednjeevropske in bliznje drzave ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

srednjeevropske in bližnje države

Value 116113 Frequency
1 nisem navezan 250
2 malo navezan 413
3 navezan 268
4 mocno navezan 50
9 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 26 1 4

Valid range from 1 to 4

v602f Evropo kot celoto ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

Evropo kot celoto

Value 117112 Frequency
1 nisem navezan 235
2 malo navezan 376
3 navezan 309
4 mocno navezan 50
9 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 37 1 4

Valid range from 1 to 4

v602g svet kot celoto ALI SE ČUTITE NAVEZANI ALI NENAVEZANI NA

svet kot celoto

Value 118111 Frequency
1 nisem navezan 252
2 malo navezan 302
3 navezan 316
4 mocno navezan 82
9 ne vem 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 55 1 4

Valid range from 1 to 4

v603 V KATEREM OD NASELIJ BI NAJRAJE STANOVAL

NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TIPE NASELIJ, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE, V KATEREM OD NJIH BI NAJRAJE STANOVALI, ČE BI IMELI MOŽNOST ZA TO? (IZBERITE SAMO ENO MOŽNOST)

Value 119110 Frequency
1 na podezelju 315
2 v manjsem kraju 273
3 v vecjem kraju 110
4 v predmestju 140
5 v mestnem srediscu 32
6 vseeno, le da so dobre prometne povezave 102
7 vseeno mi je, neodlocen 33
9 b. o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 2 1 7

Valid range from 1 to 7

v604 KOLIKO CASA BI SE BILI PRIPRAVLJENI VOZI

KOLIKO ČASA NAJDALJ BI SE BILI PRIPRAVLJENI VOZITI V SLUŽBO V ENO SMER, ČE BI S TEM BISTVENO NAPREDOVALI ALI IZBOLJŠALI SVOJE DOHODKE?

Value 120109 Frequency
1 do 30 minut 344
2 od 30 do 60 minut 430
3 od 1 do 2 ur 106
4 vec kot 2 uri 26
9 ne vem 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 101 1 4

Valid range from 1 to 4

v605a vecji dohodek POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

večji dohodek

Value 121108 Frequency
0 masilo 578
1 izbral 377
9 nobeno 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 52 0 1

Valid range from 0 to 1

v605b boljse stanovanje POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

boljše stanovanje

Value 122107 Frequency
0 masilo 717
1 izbral 238
9 nobeno 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 52 0 1

Valid range from 0 to 1

v605c ce bi dobil boljso sluzbo POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

če bi dobil boljšo službo

Value 123106 Frequency
0 masilo 559
1 izbral 395
9 nobeno 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 53 0 1

Valid range from 0 to 1

v605d ce bi v istem kraju dobil delo tudi moj POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

če bi v istem kraju dobil delo tudi moj mož / žena

Value 124105 Frequency
0 masilo 618
1 izbral 336
9 nobeno 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 53 0 1

Valid range from 0 to 1

v605e pod kaksnim drugim pogojem POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

pod kakšnim drugim pogojem (navedite) ______

Value 125104 Frequency
0 masilo 922
1 izbral 29
9 nobeno 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 56 0 1

Valid range from 0 to 1

v605f pod nobenim pogojem POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

pod nobenim pogojem se ne bi preselil

Value 126103 Frequency
0 masilo 619
1 izbral 337
9 nobeno 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 51 0 1

Valid range from 0 to 1

v605g ne vem POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

ne vem

Value 127102 Frequency
0 masilo 910
1 izbral 15
9 nobeno 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 82 0 1

Valid range from 0 to 1

v605e_dr pod drugim pogojem - navedite POD KAKŠNIMI POGOJI BI SE BILI PRIPRAVLJENI PRESELITI V KAKŠEN DRUG KRAJ? (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)

pod drugim pogojem - navedite

Value 128101 Frequency
9 6
blizina morja 1
boljse povezave, boljsi zivljenjski pogoji 1
boljsi pogoji odrascanja otrok 1
ce bi bile dobre prometne povezave 1
ce bi bilo to veliko mesto 1
ce bi mi bilo tam vsec 1
ce bi se bolje pocutil 1
ce je nujno 1
ce je voznja do sluzbe vec kot 60 minut 1
gradnja avtocest 1
hisa 1
kjer bi bila bolj neokrnjena narava 1
kjer bi bila druzina skupaj 1
lastno hiso z veliko parcelo 1
lepo okolje 1
ljubezen 1
manj prometa - mir 1
napredovanje 1
otroci 1
pod prisilo 1
s strinjanjem vseh druzinskih clanov 1
stanovanje blizu morja 1
zdravje 1
zdravstveni 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30

v606 KAKO JE DOLOCEN VAS DELOVNI CAS?

KAKO JE DOLOČEN VAŠ DELOVNI ČAS?

Value 129100 Frequency
1 fiksno dolocen 277
2 drseci cas 136
3 odvisno od obsega dela 99
4 poljubno 31
5 delam na domu 42
6 delam sezonska dela 11
7 ni zaposlen 0
9 b. o. 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
596 411 1 6

Valid range from 1 to 7

v607 VECINO DELA, KI GA OPRAVLJATE, OPRAVITE

VEČINO DELA, KI GA OPRAVLJATE, OPRAVITE NA:

Value 13099 Frequency
1 sedezu delovne organizacije 362
2 v dislocirani enoti 54
3 pretezno na terenu 95
4 vecinoma pri poslovnih partnerjih 12
5 v svoji delavnici ali pisarni 20
6 delam doma 47
7 drugo 9
9 b. o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 408 1 7

Valid range from 1 to 7

v607_dr drugo - vnesi

VEČINO DELA, KI GA OPRAVLJATE, OPRAVITE NA:

Value 13198 Frequency
kjer so potrebe 1
kombinirano, na terenu... 1
nisem zaposlena 1
razlicno delo 1
sodisce in pisarni 1
univerza 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6

v608a pomanjkanje prostora ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

pomanjkanje prostora, kjer bi delal (delovna soba, delavnica)

Value 13297 Frequency
0 masilo 501
1 izbral 105
9 nobeno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 401 0 1

Valid range from 0 to 1

v608b pomanjkanje ustrezne komunikacijske infr ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

pomanjkanje ustrezne komunikacijske infrastrukture (telefon, faks, internet)

Value 13396 Frequency
0 masilo 574
1 izbral 32
9 nobeno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 401 0 1

Valid range from 0 to 1

v608c pomanjkanje ustrezne energetske infrastr ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

pomanjkanje ustrezne energetske infrastrukture (ustrezna elektirčna napeljava, plin)

Value 13495 Frequency
0 masilo 588
1 izbral 18
9 nobeno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 401 0 1

Valid range from 0 to 1

v608d delo, ki ga opravljam bi bilo prevec mot ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

delo, ki ga opravljam bi bilo preveč moteče (hrupnost, odpadki), zato ne bi dobil ustreznih dovoljenj pri inšpekcijskih službah

Value 13594 Frequency
0 masilo 579
1 izbral 27
9 nobeno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 401 0 1

Valid range from 0 to 1

v608e sosedi bi me ovirali ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

sosedi bi me ovirali oz. mi ne bi odobrili opravljanja dejavnosti

Value 13693 Frequency
0 masilo 573
1 izbral 32
9 nobeno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
605 402 0 1

Valid range from 0 to 1

v608f v mojem poklicu ni mozno delo na domu ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

v mojem poklicu ni možno delo na domu

Value 13792 Frequency
0 masilo 304
1 izbral 302
9 nobeno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 401 0 1

Valid range from 0 to 1

v608g ni ovir, ze sedaj delam na domu ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

ni ovir, že sedaj delam na domu

Value 13891 Frequency
0 masilo 536
1 izbral 70
9 nobeno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 401 0 1

Valid range from 0 to 1

v608h ni ovir, vendar se ne delam na domu ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

ni ovir, vendar še ne delam na domu

Value 13990 Frequency
0 masilo 549
1 izbral 57
9 nobeno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 401 0 1

Valid range from 0 to 1

v608i ne zelim delati na domu ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KAJ OD NAŠTETEGA JE GLAVNA OVIRA PRI MOŽNOSTI, DA BI DELALI DOMA, V VAŠEM BIVALNEM OKOLJU (MOŽNIH VEČ ODGOVOROV)?

ne želim delati na domu

Value 14089 Frequency
0 masilo 496
1 izbral 110
9 nobeno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 401 0 1

Valid range from 0 to 1

v701a fiksni telefon NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

navadni, fiksni telefon

Value 14188 Frequency
1 dnevno 656
2 tedensko 122
3 obcasno 149
4 nimam 56
5 imam,ne uporabljam 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v701b mobilni telefon NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

mobilni telefon

Value 14287 Frequency
1 dnevno 674
2 tedensko 35
3 obcasno 68
4 nimam 220
5 imam,ne uporabljam 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v701c osebni racunalnik NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

osebni računalnik - PC

Value 14386 Frequency
1 dnevno 295
2 tedensko 82
3 obcasno 101
4 nimam 457
5 imam,ne uporabljam 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v701d prenosni racunalnik NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

prenosni računalnik

Value 14485 Frequency
1 dnevno 31
2 tedensko 14
3 obcasno 41
4 nimam 904
5 imam,ne uporabljam 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v701e dlancnik NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

dlančnik

Value 14584 Frequency
1 dnevno 17
2 tedensko 6
3 obcasno 15
4 nimam 953
5 imam,ne uporabljam 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 2 1 5

Valid range from 1 to 5

v701f internet NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

internet

Value 14683 Frequency
1 dnevno 196
2 tedensko 93
3 obcasno 83
4 nimam 583
5 imam,ne uporabljam 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v701g telefaks NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE TELEKOMUNIKACIJSKE IN INFORMACIJSKE NAPRAVE. ZANIMA NAS, ČE JIH IMATE IN KAKO POGOSTO JIH UPORABLJATE:

telefaks

Value 14782 Frequency
1 dnevno 90
2 tedensko 40
3 obcasno 82
4 nimam 769
5 imam,ne uporabljam 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v702a avtomatski tel.odzivnik Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

avtomatske telefonske odzivnike (npr. INFOSTOP)

Value 14881 Frequency
1 dnevno 49
2 tedensko 20
3 obcasno 132
4 ne uporabljam 804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 2 1 4

Valid range from 1 to 4

v702b SMS info sporocila Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

SMS INFO sporočila

Value 14980 Frequency
1 dnevno 145
2 tedensko 80
3 obcasno 219
4 ne uporabljam 561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 2 1 4

Valid range from 1 to 4

v702c bankomat Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

bankomat

Value 15079 Frequency
1 dnevno 105
2 tedensko 377
3 obcasno 232
4 ne uporabljam 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1 1 4

Valid range from 1 to 4

v702d internet bancnistvo Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

internet bančništvo ("klik")

Value 15178 Frequency
1 dnevno 33
2 tedensko 35
3 obcasno 56
4 ne uporabljam 880
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 3 1 4

Valid range from 1 to 4

v702e info.terminali,javna mesta Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

informacijske terminale na javnih mestih (npr. Počivališče Lom)

Value 15277 Frequency
1 dnevno 0
2 tedensko 6
3 obcasno 139
4 ne uporabljam 860
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 2 2 4

Valid range from 1 to 4

v702f info.terminali,ustanove Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

informacijske terminale v ustanovah (npr. knjižnice, zavodi, kulturne ustanove, banke)

Value 15376 Frequency
1 dnevno 6
2 tedensko 29
3 obcasno 293
4 ne uporabljam 675
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 4 1 4

Valid range from 1 to 4

v702g TV teletekst Z INFORMATIZACIJO SO SE POJAVILE TUDI NOVE OBLIKE STORITEV. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO UPORABLJATE:

teletekst na TV

Value 15475 Frequency
1 dnevno 235
2 tedensko 143
3 obcasno 289
4 ne uporabljam 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1 1 4

Valid range from 1 to 4

v703 ZAKAJ NE UPORABLJA INTERNETA (ČE NE UPORABLJA INTERNET!)

ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KATERI JE GLAVNI RAZLOG, DA NE UPORABLJATE INTERNETA?

Value 15574 Frequency
1 ne zanima/ne potrebujem 270
2 ne obvladam,imam moznost izob. 33
3 ne obvladam,nimam moznosti izob. 17
4 nimam racunalnika 221
5 imam racunalnik,nimam denarja 38
6 drugo 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 401 1 6

Valid range from 1 to 6

v703dr ZAKAJ NE UPORABLJA INTERNETA - drugo

ALI NAM LAHKO NAVEDETE, KATERI JE GLAVNI RAZLOG, DA NE UPORABLJATE INTERNETA? - drugo

Value 15673 Frequency
ga nimam doma 1
ker je predrago 1
ne omogocajo storitve ADSL 1
ne ve kaj je to 1
ni casa 1
ni telefona 1
nimajo telef.prikljucka 1
nimam interneta 1
nimam linije 1
nimam se priklopa 1
nimam tel. prikljucka 1
nimamo interneta 1
predrago 1
previsoka cena 1
slaba zmogljivost racunalnika 1
starost 6
zaradi otrok 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22

v704a doma OD KJE VSE DOSTOPATE DO INTERNETA?

od doma

Value 15772 Frequency
0 ne 92
1 da 288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 627