Študijski krožki 2010: Spremljanje dejavnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: STUDKR10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STUDKR10_V1
Main author(s):
 • Bogataj, Nevenka
Co-workers:
 • Lajovic, Franci
Data file producer:
ACS - Andragoški center Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Project number:

no information

Series:
 • STUDKR/Študijski krožki

  Študijski krožek je brezplačna splošno izobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično. Skupino tvori 5-12 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Ob zaključku krožka osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj, razstav, ekskurzij, literarnih večerov, izdaje brošur in celo rednih glasil, pripravijo gledališke in druge vrste predstav, s čimer odrazijo vsebino krožka in ustvarjalnost udeležencev ter prispevajo k razvoju svojega kraja. Krožki potekajo že od leta 1993. Sistematično spremljanje je bilo zasnovano z namenom letnih poročil, ki so po desetih letih prešla v raziskovano zasnovane analize. Namen spremljanja in raziskovanja na podlagi teh podatkov je ugotavljanje značilnosti neformalnega učenja v majhnih skupinah, ki poteka po vsej Sloveniji. Letno se kreirata dve bazi podatkov, pri čemer so enote v prvi bazi študijski krožki, v drugi bazi pa udeleženci študijskih krožkov.

Study Content

Keywords:

izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje, skupinsko učenje, skupnostno učenje, študijski krožki, Slovenija

Keywords ELSST:
PROSTI ČAS, VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE, STAREJŠI, UČENJE, IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE - vseživljenjsko/stalno izobraževanje
Topic Classification CERIF
Andragogika, stalno izobraževanje
Topic Classification ADP
študijski krožek
demografija


Abstract:

Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni odrasli ter s svojimi rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja. Potekajo po preprostih, a stabilnih pravilih že od leta 1993. Sistematično spremljanje je bilo zasnovano z namenom letnih poročil, ki so po desetih letih prešla v raziskovano zasnovane analize. Namen spremljanja in raziskovanja na podlagi teh podatkov je ugotavljanje značilnosti neformalnega učenja v majhnih skupinah, ki poteka po vsej Sloveniji celo leto, financira pa ga MŠŠ pod določenimi pogoji (usposobljenost mentorja, upoštevanje načel ŠK). Raziskovanje poteka v okviru rednih nalog Andragoškega centra Slovenije. Rezultati raziskav služijo financerju za razvoj izobraževanja odraslih (npr. odzivanje na potrebe), za raziskovalno preučevanje specifičnih vprašanj (npr. odzivnosti določenih segmentov družbe, posebnosti skupnostnega učenja), za opazovanje časovne dinamike razvoja (npr. finančna vlaganja občin v izobraževanje odraslih) in za primerjave s tujino, zlasti s Skandinavskimi državami.

Methodology


Collection date: 1. september 2009 - 31. december 2011
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik, študijski krožek

Universe:

Udeleženci študijskih krožkov, ki so v posameznem letu potekali v Sloveniji po pravilih ACS.

Mentorji in njihovi študijski krožki, ki so v posameznem letu potekali v Sloveniji po pravilih ACS.

Excluded: no information
Data collected by:

Andragoški center Republike Slovenije

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa. Podatki so bili zbrani s pomočjo spletnega vmesnika.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STUDKR10 - Študijski krožki (mentorji)[datoteka podatkov], 2010

File ID: ccby

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 144
 • number of units: 236

Title of Data file: STUDKR10 - Študijski krožki (udeleženci)[datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 10
 • number of units: 2260

Title of Data file: STUDKR10 - Odprti odgovori [datoteka podatkov], 2010

Format: *.xlsx - TABELE

Variable list

id ID krožka

ID študijskega krožka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 605 1097 767.856 89.63

Valid range from 605 to 1097

org_id ID organizacije

ID organizacije

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 3 1763 314.852 352.031

Valid range from 3 to 1763

org_r Tip organizacije

Tip organizacije

Value 31 Frequency
-1 Napaka pri vnosu. Podatek ne obstaja. 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 -1 -1

Valid range from -1 to -1

id ID krožka

ID študijskega krožka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 605 1097 767.856 89.63

Valid range from 605 to 1097

org_id ID organizacije

ID organizacije

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 3 1763 314.852 352.031

Valid range from 3 to 1763

org_r Tip organizacije

Tip organizacije

Value 3141 Frequency
-1 Napaka pri vnosu. Podatek ne obstaja. 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 -1 -1

Valid range from -1 to -1

tip_kro Tip krožka

Tip krožka

Value 4140 Frequency
1 Jezikovni krožek (po projektu Allegro) 0
2 Bralni krožek (Beremo z Manco Košir) 21
3 Klasicni studijski krozek 190
4 Okoljski krožek (za trajnostni razvoj) 2
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 23

Valid range from 1 to 4

naziv_r Naziv krožka

Naziv krožka

Value 5139 Frequency
-1 Zakrita vrednost 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 -1 -1

Valid range from -1 to -1

dat_sre Datum srečanja

Datu prvega srečanja

Value 6138 Frequency
2009-09-01 5
2009-09-03 1
2009-09-07
...
2010-08-24 1
2010-08-30 2
2010-08-31 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 2009-09-01 2010-08-31

kra_sr_r Kraj srečanja

Kraj srečanja

Value 7137 Frequency
-1 Zakrita vrednost 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 -1 -1

Valid range from -1 to -1

obc_sr_r Občina srečanja

Občina srečanja

Value 8136 Frequency
-1 Zakrita vrednost 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 -1 -1

Valid range from -1 to -1

udelezen Število udeležencev

Udeležencev

Value 9135 Frequency
1 8
5 3
6 18
7 20
8 37
9 35
10 24
11 25
12 28
13 18
14 7
15 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 1 to 15

udel_m Število moških

moških

Value 10134 Frequency
0 91
1 40
2 29
3 24
4 15
5 14
6 8
7 7
8 3
9 4
13 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 13

udel_z Število žensk

Žensk

Value 11133 Frequency
0 4
1 9
2 7
3 14
4 15
5 16
6 22
7 25
8 26
9 31
10 16
11 19
12 12
13 10
14 4
15 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 15

opra_ur Število opravljenih ur

Zastavili smo si program dela in že opravili ur

Value 12132 Frequency
2 2
3.5 1
4 1
6 2
7 1
8 2
9 1
17.5 1
22.25 1
24 1
25 25
25.5 4
25.75 3
26 16
26.25 2
26.5 5
26.75 2
27 16
27.25 3
27.5 3
27.75 1
28 11
28.25 2
28.5 5
28.75 1
29 4
29.25 2
29.5 2
30 10
30.25 1
30.5 2
30.75 1
31 8
31.5 2
32 4
32.5 1
32.75 3
33 5
33.25 3
33.5 2
33.75 2
34 9
34.5 1
35 4
35.25 1
35.5 3
36 3
36.25 1
36.5 3
36.75 1
37 3
37.25 1
37.75 1
38 1
38.5 1
39 4
39.5 2
40 5
40.75 1
41.75 1
42 3
42.25 1
43.5 1
44 2
46 1
47.5 1
48.5 1
49.5 1
50 1
54 1
54.5 1
55.5 1
57.5 1
58.25 1
59.5 1
62 2
62.25 1
63.25 1
66 1
74 1
76.25 1
93.25 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 2 to 93.25

dat_prv Datum prvega srečanja

Datum prvega srečanja

Value 13131 Frequency
2009-09-01 5
2009-09-03 1
2009-09-07 3
...
2010-08-24 1
2010-08-30 2
2010-08-31 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 2009-09-01 2010-08-31

dat_zad Datum zadnjega srečanja

Datum zadnjega srečanja

Value 14130 Frequency
2009-09-22 1
2009-09-25 2
2009-09-28 1
...
2010-10-21 1
2010-10-26 1
2010-11-15 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 2009-09-22 2010-11-15

ID_ment ID mentorja

ID mentorja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 1006 1763 1334.25 226.368

Valid range from 1006 to 1763

Spol_r Spol

Spol

Value 16128 Frequency
1 Moški 35
2 Ženski 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 4 1 2

Valid range from 1 to 2

rojen Leto rojstva

Letnica rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 4 1937 1984 1962.134 9.876

Valid range from 1937 to 1984

Star_raz Starostni razredi

Starostni razred

Value 18126 Frequency
1 otroci do 15 let 0
2 od 15 do 24 let 0
3 od 25 do 49 let 139
4 od 50 do 64 let 80
5 nad 64 let 13
6 ni podatka 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 4 3 5

Valid range from 1 to 5

posta_r Pošta

Pošta

Value 19125 Frequency
-1 Zakrita vrednost 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 -1 -1

Valid range from -1 to -1

drzava_r Država

Država

Value 20124 Frequency
1 Italija 4
2 Slovenija 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 4 1 2

Valid range from 1 to 2

izobra Izobrazba

Izobrazba

Value 21123 Frequency
-1 Zakrita vrednost 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from -1 to -1

sto_izo Stopnja izobrazbe

Stopnja izobrazbe

Value 22122 Frequency
1 poklicna 7
2 Štiriletna poklicna, strokovna ali splošna izobraz 17
3 Višja/visoka izobrazba 82
4 univerzitetna 107
5 specializacija 0
6 magisterij 18
7 doktorat 1
10 nedokoncana os 0
11 koncana os 0
0 Manjkajoča vrednost 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 4

Valid range from 1 to 11

status Status

Status

Value 23121 Frequency
1 zaposlen 186
2 samozaposlen 10
3 brezposlen 5
4 upokojenec 30
5 kmet 0
6 gospodinja 1
7 študent/dijak 0
8 otroci do 15 leta 0
0 Manjkajoča vrednost 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 4

Valid range from 1 to 8

pe_izob Pedagoška izobrazba

Pedagoško-andragoška izobrazba

Value 24120 Frequency
1 ne 142
2 da 90
0 Manjkajoča vrednost 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 4

Valid range from 1 to 2

st_deja Število dejavnosti

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)?

Value 25119 Frequency
1 nobeni 38
2 manj kot 3 126
3 3 do 5 19
4 vec kot 5 48
0 Manjkajoča vrednost 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 5

Valid range from 1 to 4

pr_d_lok Prostovoljna dejavnost na lokalni ravni

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Lokalne skupnosti (Vpišite kaj in kje).

Value 26118 Frequency
0 ne 90
1 da 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

p_dlt_r Opis dejavnosti

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Lokalne skupnosti-opis dejavnosti (Vpišite kaj in kje).

Value 27117 Frequency
-1 Zakrita vrednost 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from -1 to -1

pr_d_reg Prostovoljna dejavnost na regionalni ravni

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Regionalne skupnosti (Vpišite kaj in kje).

Value 28116 Frequency
0 ne 179
1 da 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

pr_dt_r Opis dejavnosti

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Regionalne skupnosti-opis dejavnosti (Vpišite kaj in kje).

Value 29115 Frequency
-1 Zakrita vrednost 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from -1 to -1

pr_d_nac Prostovoljna dejavnost na nacionalni ravni

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Na nacionalni ravni (Vpišite kaj in kje).

Value 30114 Frequency
0 ne 183
1 da 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

pr_d_t_r Opis dejavnosti

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Na nacionalni ravni-opis dejavnosti (Vpišite kaj in kje).

Value 31113 Frequency
-1 Zakrita vrednost 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from -1 to -1

pr_d_med Prostovoljna dejavnost na mednarodni ravni

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Na mednarodni ravni (Vpišite kaj in kje).

Value 32112 Frequency
0 ne 216
1 da 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

pr_dmt_r Opis dejavnosti

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Na mednarodni ravni-opis dejavnosti (Vpišite kaj in kje).

Value 33111 Frequency
-1 Zakrita vrednost 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from -1 to -1

ocena Ocena usposabljanja

Ocenite, v kakšni meri vas je temeljno usposabljanje mentorjev, ki ste ga opravili na ACS, pripravilo za izzive dela v študijskih krožkih? (Označite izbrani odgovor. 1 je najslabša, 5 je najboljša možna ocena)?

Value 34110 Frequency
3 26
4 102
5 103
0 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 5

Valid range from 3 to 5

iz_m_ud Izpopolnjevanje-motiviranje udeležencev

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-motiviranje udeležencev? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Value 35109 Frequency
0 ne 115
1 da 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

iz_mode Izpopolnjevanje-moderiranje

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-moderiranje? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Value 36108 Frequency
0 ne 140
1 da 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

iz_u_teh Izpopolnjevanje-učne tehnike in strategije

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-učne tehnike in strategije? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Value 37107 Frequency
0 ne 140
1 da 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

iz_v_pri Izpopolnjevanje-vrednotenje in priznavanje znanj

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-vrednotenje in priznavanje znanj? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Value 38106 Frequency
0 ne 169
1 da 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

iz_v_sku Izpopolnjevanje-vodenje skupine in poznavanje

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-vodenje skupine in poznavanje? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Value 39105 Frequency
0 ne 145
1 da 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

iz_i_tem Izpopolnjevanje-o izbrani temi

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-izbrana tema? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Value 40104 Frequency
0 ne 224
1 da 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

iz_it_tx Izpopolnjevanje-izbrana tema

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-izbrana tema(Navedite, kaj)?

Value 41103 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
9 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 221

Valid range from 1 to 8

iz_ne_se Izpopolnjevanje-se ne bi

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-ne bi se izpopolnjeval? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Value 42102 Frequency
0 ne 232
1 da 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v1_por Kam bi po nazivu, namenu, vsebini, delovanju in rezultatih krožka umestili vaš krožek?

1. Kam bi po nazivu, namenu, vsebini, delovanju in rezultatih krožka umestili vaš krožek? (Označite izbrani odgovor.)

Value 43101 Frequency
1 etnologija (dediscina, identiteta) 40
2 kulturne ustvarjalnice (gledaliske predstave ipd.) 8
3 rocne spretnosti (prticki, glasbila, okraski, kuhanje ipd.) 37
4 osebni razvoj, zdravo zivljenje, rekreacija 30
5 ekonomija, poslovanje, trzenje 5
6 mediji, racunalnistvo 14
7 ekologija, vrtnarjenje, zeliscarstvo 18
8 gozd 8
9 branje in ustvarjalno pisanje 7
10 tuji jeziki 29
11 drugo 27
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 13

Valid range from 1 to 11

v1_dr Drugo umeščanje krožka

1. Kam bi po nazivu, namenu, vsebini, delovanju in rezultatih krožka umestili vaš krožek? (Označite izbrani odgovor.) Drugo:

Value 44100 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
31 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 206

Valid range from 1 to 30

vpr2 Študijski krožek je del neke širše celote

2. Študijski krožek je del neke širše celote (načrtnega razvoja kraja/ soseske/ četrtne skupnosti, je del projekta, je del rednega delovnega načrta institucije ipd.)? (Označite izbrani odgovor.)

Value 4599 Frequency
1 ne 112
2 da 111
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 13

Valid range from 1 to 2

vpr2_2 Če odgovor da …

2. Študijski krožek je del neke širše celote (načrtnega razvoja kraja/ soseske/ četrtne skupnosti, je del projekta, je del rednega delovnega načrta institucije ipd.)? (Označite izbrani odgovor.)

Value 4698 Frequency
1 del projekta nevladne ustanove (priprava nanj, del izvedbe, 22
2 del mednarodnega projekta (priprava nanj, del izvedbe, nadal 10
3 del letnega nacrta obcine 8
4 del letnega nacrta ustanove/ podjetja 57
5 drugo 15
0 Manjkajoča vrednost 111
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 124

Valid range from 1 to 5

v2_2_dr Drugo - del širše celote krožka

2. Študijski krožek je del neke širše celote (načrtnega razvoja kraja/ soseske/ četrtne skupnosti, je del projekta, je del rednega delovnega načrta institucije ipd.)? (Označite izbrani odgovor.) Drugo:

Value 4797 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
16 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 221

Valid range from 1 to 15

vpr3 Kako ste načrtovali izobraževalne cilje?

3. Kako ste načrtovali IZOBRAŽEVALNE cilje? (Označite izbrani odgovor.)

Value 4896 Frequency
1 udelezenci sK so imeli vnaprej znan cilj 60
2 cilj je predlagal mentor 21
3 cilj so si udelezenci dolocili ob zacetnih srecanjih sK 94
4 cilj so si udelezenci oblikovali sproti skozi izmenjavo inte 44
5 drugo 4
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 13

Valid range from 1 to 5

v3_dr Drugo-izobraževalni cilji

3. Kako ste načrtovali IZOBRAŽEVALNE cilje? Drugo (Opišite):

Value 4995 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
5 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 232

Valid range from 1 to 4

vpr4 Kako ste načrtovali akcijske cilje?

4. Kako ste načrtovali AKCIJSKE cilje? (Označite izbrani odgovor.)

Value 5094 Frequency
1 udelezenci sK so imeli vnaprej znan cilj 42
2 cilj je predlagal mentor 26
3 cilj so si udelezenci dolocili ob zacetnih srecanjih sK 75
4 cilj so si udelezenci oblikovali sproti skozi izmenjavo inte 76
5 drugo 4
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 13

Valid range from 1 to 5

v4_dr Drugo-akcijski cilji

4. Kako ste načrtovali AKCIJSKE cilje? Drugo (opišite):

Value 5193 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
5 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 232

Valid range from 1 to 4

vpr5_1 Viri ustanove

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Ustanove.

Value 5292 Frequency
0 ne 161
1 da 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr5_2 Viri ljudje

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Ljudje.

Value 5391 Frequency
0 ne 40
1 da 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr5_3 Viri literatura

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Literatura in pisne vire.

Value 5490 Frequency
0 ne 52
1 da 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr5_4 Viri avdio posnetki

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Avdio/video posnetki.

Value 5589 Frequency
0 ne 183
1 da 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr5_5 Viri splet

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Splet.

Value 5688 Frequency
0 ne 122
1 da 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr5_6 Viri okolje

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Okolje (naravno, ekskurzije ipd.).

Value 5787 Frequency
0 ne 165
1 da 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr5_7 Viri drugo

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugo.

Value 5886 Frequency
0 ne 227
1 da 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v5_7_dr Drugi ključni viri

5. Katere ključne vire ste uporabili? Drugo (Navedite).

Value 5985 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
10 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 227

Valid range from 1 to 9

vpr6_1 Težave-mentor ni imel pomoči, vse je moral sam

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Mentor ni imel pomoči, vse je moral sam.

Value 6084 Frequency
0 ne 236
1 da 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr6_2 Težave-udeležence je težko animirati in obdržati

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Udeležence je težko animirati in obdržati.

Value 6183 Frequency
0 ne 225
1 da 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr6_3 Težave-ne moremo se uskladiti, voditi skupino je zelo težko

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Ne moremo se uskladiti, voditi skupino je zelo težko.

Value 6282 Frequency
0 ne 232
1 da 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr6_4 Težave-ne vemo, če sploh napredujemo

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Ne vemo, če sploh napredujemo.

Value 6381 Frequency
0 ne 234
1 da 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr6_5 Tezave-težko dobimo prostore

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Težko dobimo prostore.

Value 6480 Frequency
0 ne 234
1 da 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr6_6 Težave-namesto o vsebini se venomer pogovarjamo o sredstvih

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Namesto o vsebini se venomer pogovarjamo o sredstvih.

Value 6579 Frequency
0 ne 235
1 da 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr6_7 Tezave-drugo

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Drugo.

Value 6678 Frequency
0 ne 222
1 da 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v6_7_dr Druge težave

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? Drugo (Navedite.):

Value 6777 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
16 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 221

Valid range from 1 to 15

vpr6_8 Težave-nismo imeli težav

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Nismo imeli težav.

Value 6876 Frequency
0 ne 40
1 da 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr7_1 Kakovostni kazalci-pestra struktura udeležencev

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Pestra struktura udeležencev po starosti in izobrazbi.

Value 6975 Frequency
0 ne 110
1 da 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr7_2 Kakovostni kazalci-maj vključene skupine

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Manj vključene skupine (Navedite, katere.).

Value 7074 Frequency
0 ne 185
1 da 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr7_cs1 Manj vključene skupine 1

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Manj vključene skupine 1(Navedite, katere.):

Value 7173 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
40 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 184

Valid range from 1 to 41

vpr7_cs2 Manj vključene skupine 2

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Manj vključene skupine 2(Navedite, katere.):

Value 7272 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
9 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 227

Valid range from 1 to 8

vpr7_cs3 Manj vključene skupine 3

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Manj vključene skupine 3(Navedite, katere.):

Value 7371 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
5 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 232

Valid range from 1 to 4

v7_c1_st Število manj vključenih udeležencev 1

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Število manj vključenih udeležencev 1(Navedite, katere.):

Value 7470 Frequency
1 1
3 2
4 3
5 3
6 4
7 4
8 6
9 7
10 2
11 5
12 4
13 3
14 1
15 3
20 2
0 173
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 186

Valid range from 1 to 20

v7_c2_st Število manj vključenih udeležencev 2

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Število manj vključenih udeležencev 2(Navedite, katere.):

Value 7569 Frequency
1 2
2 2
4 1
5 1
7 2
12 1
0 214
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 227

Valid range from 1 to 12

v7_c3_st Število manj vključenih udeležencev 3

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Število manj vključenih udeležencev 3(Navedite, katere.):

Value 7668 Frequency
2 2
5 1
10 1
0 219
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 232

Valid range from 2 to 10

vpr7_3 Kakovostni kazalci-izvirne vsebine

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Izvirne vsebine.

Value 7767 Frequency
0 ne 120
1 da 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr7_4 Kakovostni kazalci obseg medijskih objav

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Obseg medijskih objav.

Value 7866 Frequency
0 ne 223
1 da 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr7_5 Kakovostni kazalci-nagrade

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Nagrade (npr. TVU, občinske nagrade ipd.).

Value 7965 Frequency
0 ne 233
1 da 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr7_6 Kakovostni kazalci-povezovanje z lokalnimi okoljem

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Povezovanje v lokalnem okolju (lokalne ustanove, posamezniki, dogodki ipd.) (Navedite, s kom.).

Value 8064 Frequency
0 ne 173
1 da 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v7_6_tex Lokalne skupine

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Povezovanje izven lokalnega okolja (Navedite, s kom.).

Value 8163 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
58 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 170

Valid range from 1 to 57

vpr7_7 Kakovostni kazalci-povezovanje izven lokalnega okolja

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Povezovanje izven lokalnega okolja.

Value 8262 Frequency
0 ne 207
1 da 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v7_7_tex Izven lokalnega okolja

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Povezovanje izven lokalnega okolja (Navedite, s kom.).

Value 8361 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
30 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 207

Valid range from 1 to 29

vpr7_8 Kakovostni kazalci-drugo

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Drugo.

Value 8460 Frequency
0 ne 213
1 da 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr7_8_t Drugi kakovostni kazalci

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Drugo (Vpišite, kaj.):

Value 8559 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
22 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 213

Valid range from 1 to 21

vpr8_1 Cilji-nova znanja o določeni vsebini

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Nova znanja o določeni vsebini.

Value 8658 Frequency
0 ne 40
1 da 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr8_2 Cilji-spretnosti, tehnike, veščine

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Spretnosti, veščine, tehnike.

Value 8757 Frequency
0 ne 106
1 da 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr8_3 Cilji-drugačen način dela

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugačen način dela (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.).

Value 8856 Frequency
0 ne 162
1 da 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v8_3_1 Način dela-izkušnjo, spretnosti

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugačen način dela (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)Izkušnjo sprejetosti.

Value 8955 Frequency
0 ne 187
1 da 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v8_3_2 Način dela-demokratične odnose

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugačen način dela (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)Demokratične odnose.

Value 9054 Frequency
0 ne 193
1 da 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v8_3_3 Način dela-drugo

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugačen način dela (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)Drugo:

Value 9153 Frequency
0 ne 220
1 da 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v8_3_3d Drugi način dela

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugačen način dela (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)Drugo (Navedite.):

Value 9252 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
17 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 220

Valid range from 1 to 16

vpr8_4 Cilji-nove vrednote

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Nove vrednote.

Value 9351 Frequency
0 ne 194
1 da 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v8_4_t Vrednote

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Nove vrednote (Opišite.).

Value 9450 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
42 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 195

Valid range from 1 to 41

vpr8_5 Cilji-drugo

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugo.

Value 9549 Frequency
0 ne 228
1 da 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v8_5_d Drugi cilji

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Drugo (Navedite.).

Value 9648 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
9 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 228

Valid range from 1 to 8

vpr10_1 Posledice-na osebni ravni

10. Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Na osebni ravni.

Value 9747 Frequency
0 ne 52
1 da 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr10_2 Posledice-na ravni skupine

10. Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Na ravni skupine.

Value 9846 Frequency
0 ne 70
1 da 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr10_3 Posledice-na ravni lokalne skupnosti

10. Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Na ravni lokalne skupnosti (npr. sodelovanja v okolju ipd.).

Value 9945 Frequency
0 ne 130
1 da 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr10_4 Posledice-drugo

10. Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugo, česar ni moč pojasniti z ravnjo.

Value 10044 Frequency
0 ne 225
1 da 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v10_d Druge posledice

10. Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? Drugo, česar ni moč pojasniti z ravnjo (Razložite.).

Value 10143 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
... 1
10 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 226

Valid range from 1 to 9

vpr11_1 Učinek na udeležence-izobraževalni

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) izobraževalni , npr. motivacija za:

Value 10242 Frequency
0 ne 92
1 da 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v11_1_1 Izobraževalni-nadaljevanje učenja

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) izobraževalni , npr. motivacija za: nadaljevanje učenja.

Value 10341 Frequency
0 ne 93
1 da 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v11_1_2 Izobraževanje-vključitev v formalno šolanje

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) izobraževalni , npr. motivacija za: vključitev v formalno šolanje.

Value 10440 Frequency
0 ne 235
1 da 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr11_2 Učinek na udeležence-socializacijski

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) socializacijski (npr. motivacija za sodelovanje v skupini, okolju ipd.).

Value 10539 Frequency
0 ne 70
1 da 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr11_3 Učinek na udeležence-sprostitveni

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) sprostitveni.

Value 10638 Frequency
0 ne 83
1 da 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr11_4 Učinek na udeležence-ga ni bilo

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) ni bilo nobenega učinka.

Value 10737 Frequency
0 ne 235
1 da 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

vpr11_5 Učinek na udeležence-drugo

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) drugo.

Value 10836 Frequency
0 ne 222
1 da 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v11_5_d Drugi učinki na udeležence

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: drugo (Navedite.).

Value 10935 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
15 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 222

Valid range from 1 to 14

vpr12 Učinek na okolje

12. UČINEK študijskega krožka NA OKOLJE, njegova VLOGA v njem: (Označite izbrani odgovor. Odločite se le za eno, prevladujočo možnost.)

Value 11034 Frequency
1 sK nima opazne vloge v okolju 42
2 sK sibko sooblikuje lokalno dogajanje 79
3 sK vpliva na zivljenje lokalnega okolja 69
4 sK intenzivno spreminja domace okolje in sega tudi prek njeg 27
5 ne vem 4
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 15

Valid range from 1 to 5

v13_text Največji dosežek

13. Kaj se vam zdi največji dosežek študijskega krožka? (Navedite.)

Value 11133 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
218 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17

Valid range from 1 to 217

vpr14 Ali boste SK nadaljevali

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.)

Value 11232 Frequency
1 ne 26
2 da 194
0 Manjkajoča vrednost 1
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 16

Valid range from 1 to 2

v14_text Ne-opis

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Ne (Pojasnite, zakaj.).

Value 11331 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
27 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 210

Valid range from 1 to 26

v14_2_1 Da-v obliki naslednjega SK

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): naslednjega študijskega krožka.

Value 11430 Frequency
0 ne 87
1 da 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v14_2_2 Da-v obliki društva ali druge organizirane skupine

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): društva ali druge oblike organiziranega sodelovanja.

Value 11529 Frequency
0 ne 225
1 da 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v14_2_3 Da-v obliki družabnega srečanja

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): družabnega srečevanja.

Value 11628 Frequency
0 ne 198
1 da 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v14_2_4 Da-v obliki projekta

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): projekta.

Value 11727 Frequency
0 ne 214
1 da 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v14_2_5 Da-drugo

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): drugo.

Value 11826 Frequency
0 ne 220
1 da 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0

Valid range from 0 to 1

v14_2_5d Drugi razlog za nadaljevanje krožka

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): drugo (Opišite.).

Value 11925 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
24 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 212

Valid range from 1 to 23

vpr16 Število SK-jev se bo…

16. Pričakujem, da se bo v našem okolju ŠTEVILO študijskih krožkov: (Označite izbrani odgovor.)

Value 12024 Frequency
1 povecalo 49
2 ostalo priblizno na enaki ravni 171
3 zmanjsalo 1
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 15

Valid range from 1 to 3

v16_1_t Razlog-povečalo

16. Pričakujem, da se bo v našem okolju ŠTEVILO študijskih krožkov: povečalo (Navedite ključni razlog.).

Value 12123 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
47 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 187

Valid range from 1 to 46

vpr17 Vpliv SK

17. Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov: (Označite izbrani odgovor.)

Value 12222 Frequency
1 vse vecji 66
2 ostal priblizno na enaki ravni 155
3 se zmanjsal 0
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 15

Valid range from 1 to 3

v17_1_t Razlog-vse večji

17. Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov: vse večji (Navedite ključni razlog.).

Value 12321 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
51 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 182

Valid range from 1 to 50

v17_3_t Razlog-vse manjši

17. Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov: vse manjši (Navedite ključni razlog.).

Value 12420 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls 211
2 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
211 25

Valid range from 1 to 1

vpr18_1 Stroški dela

18. Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka-skupaj vsi stroški dela:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 22 0 1008 71.333 194.912

Valid range from 0 to 1008

vpr18_2 Materialni stroški

18. Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka-materialni stroški:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 22 0 1500 59.765 188.665

Valid range from 0 to 1500

vpr18_3 Stroški prostora

18. Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka-vsi stroški prostora:

Value 12717 Frequency
0 185
150 4
200 3
240 1
250 2
260 1
300 5
330 1
350 2
400 1
448.9 1
460 1
530 1
1250 1
1580 1
1600 1
1670 1
1770 1
2150 1
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 22

Valid range from 0 to 2150

vpr18_4 Stroški za razvoj

18. Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka-sredstva za razvoj:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 22 0 1600 48.276 169.742

Valid range from 0 to 1600

v18_skup Skupaj stroški

18. Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka-drugi morebitni stroški (Opredelite.):

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 22 0 3400 256.893 668.784

Valid range from 0 to 3400

vpr19_1 Sofinanciranje MŠŠ (po pogodbi)

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-ministrstvo za šolstvo in šport (po pogodbi):

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17 0 3683 862.218 380.887

Valid range from 0 to 3683

vpr19_2 Sofinanciranje Ministrstva za delo...

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17 0 300 4.11 34.951

Valid range from 0 to 300

vpr19_3 Sofinanciranje druga ministrstva

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-druga ministrstva in vladne institucije:

Value 13212 Frequency
0 217
0.01 1
419 1
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17

Valid range from 0 to 419

vpr19_4 Sofinanciranje Zavod za zaposlovanje ali Območne enote za delo

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-zavod RS za zaposlovanje:

Value 13311 Frequency
0 218
0.01 1
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17

Valid range from 0 to 0.01

vpr19_5 Sofinanciranje Območne enota za zaposlovanje

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-območna enota za zaposlovanje:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17 0 4000 164.246 401.819

Valid range from 0 to 4000

vpr19_6 Sofinanciranje lokalne skupnosti

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-lokalna skupnosti:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17 0 2500 81.278 267.253

Valid range from 0 to 2500

vpr19_7 Sofinanciranje donatorji, sponzorji

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-donatorji, sponzorji:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17 0 1867.58 35.954 203.816

Valid range from 0 to 1867.58

vpr19_8 Sofinanciranje mednarodna sredstva

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-mednarodna sredstva:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17 0 1813 57.021 209.332

Valid range from 0 to 1813

vpr19_9 Sofinanciranje člani SK

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-člani študijskega krožka:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17 0 2790 244.534 397.198

Valid range from 0 to 2790

vpr19_10 Sofinanciranje izvajalska organizacija

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-izvajalska organizacija:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17 0 2000 27.797 188.971

Valid range from 0 to 2000

v19_skup Skupaj sofinanciranje

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka SKUPAJ:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 17 0 6569 1466.48 891.504

Valid range from 0 to 6569

v20_d Želite še kaj sporočiti

20. Ali nam v povezavi s tem študijskim krožkom želite še karkoli sporočiti? (Vpišite.)

Value 1413 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
57 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 175

Valid range from 1 to 55

vpr19a Drugi materialni stroški

19A. Študijski krožek je pridobil nefinančne vire. (Označite izbrani odgovor.)

Value 1422 Frequency
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
7 vrednost opisana v studkr10_izobra.xls
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 230

Valid range from 1 to 6

stat_kro Status krožka

Status krožka

Value 1431 Frequency
0 tekoči-krožek še vedno poteka 19
1 krožek zaključen, a ni vseh podatkov 0
2 arhiviran 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 0 0 2

Valid range from 0 to 2

Materials of the Study

 1. Bogataj, Nevenka (2010). STUDKR10 - Študijski krožki - mentorji [Vprašalnik].
 2. Bogataj, Nevenka (2010). STUDKR10 - Študijski krožki - udeleženci [Vprašalnik].
 3. Bogataj, Nevenka (2010). Šifrant občin [šifrant].
 4. Bogataj, Nevenka (2010). Šifrant pošt [šifrant].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Bogataj, Nevenka (2012). Študijski krožki.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Bogataj, N. (2012). Študijski krožki 2010: Spremljanje dejavnosti [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: STUDKR10. https://doi.org/10.17898/ADP_STUDKR10_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si