Študijski krožki 2010: Spremljanje dejavnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: STUDKR10
Glavni avtor(ji):
 • Bogataj, Nevenka
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Lajovic, Franci
Izdelal datoteko podatkov:
ACS - Andragoški center Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in šport

Serija:
 • STUDKR/Študijski krožki

  Študijski krožek je brezplačna splošno izobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično. Skupino tvori 5-12 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Ob zaključku krožka osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj, razstav, ekskurzij, literarnih večerov, izdaje brošur in celo rednih glasil, pripravijo gledališke in druge vrste predstav, s čimer odrazijo vsebino krožka in ustvarjalnost udeležencev ter prispevajo k razvoju svojega kraja. Krožki potekajo že od leta 1993. Sistematično spremljanje je bilo zasnovano z namenom letnih poročil, ki so po desetih letih prešla v raziskovano zasnovane analize. Namen spremljanja in raziskovanja na podlagi teh podatkov je ugotavljanje značilnosti neformalnega učenja v majhnih skupinah, ki poteka po vsej Sloveniji. Letno se kreirata dve bazi podatkov, pri čemer so enote v prvi bazi študijski krožki, v drugi bazi pa udeleženci študijskih krožkov.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje, skupinsko učenje, skupnostno učenje, študijski krožki, Slovenija

Vsebinska področja:

IZOBRAŽEVANJE - vseživljenjsko/stalno izobraževanje
Andragogika, stalno izobraževanje
študijski krožek
demografija

Povzetek:

Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje, kjer se zbirajo, učijo in družijo radovedni odrasli ter s svojimi rezultati prispevajo k razvoju domačega okolja. Potekajo po preprostih, a stabilnih pravilih že od leta 1993. Sistematično spremljanje je bilo zasnovano z namenom letnih poročil, ki so po desetih letih prešla v raziskovano zasnovane analize. Namen spremljanja in raziskovanja na podlagi teh podatkov je ugotavljanje značilnosti neformalnega učenja v majhnih skupinah, ki poteka po vsej Sloveniji celo leto, financira pa ga MŠŠ pod določenimi pogoji (usposobljenost mentorja, upoštevanje načel ŠK). Raziskovanje poteka v okviru rednih nalog Andragoškega centra Slovenije. Rezultati raziskav služijo financerju za razvoj izobraževanja odraslih (npr. odzivanje na potrebe), za raziskovalno preučevanje specifičnih vprašanj (npr. odzivnosti določenih segmentov družbe, posebnosti skupnostnega učenja), za opazovanje časovne dinamike razvoja (npr. finančna vlaganja občin v izobraževanje odraslih) in za primerjave s tujino, zlasti s Skandinavskimi državami.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. september 2009 - 31. december 2011
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: Slovenija

Enota za analizo: posameznik, študijski krožek

Populacija: Udeleženci študijskih krožkov, ki so v posameznem letu potekali v Sloveniji po pravilih ACS.

Mentorji in njihovi študijski krožki, ki so v posameznem letu potekali v Sloveniji po pravilih ACS.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil: Andragoški center Republike Slovenije

Tip vzorca: Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

STUDKR10 - Študijski krožki (mentorji)[datoteka podatkov], 2010

ID datoteke: ccby

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 144
 • število enot: 236

STUDKR10 - Študijski krožki (udeleženci)[datoteka podatkov], 2010

*.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 10
 • število enot: 2260

STUDKR10 - Odprti odgovori [datoteka podatkov], 2010

*.xlsx - TABELE

Spremenljivke

id ID krožka

ID študijskega krožka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 605 1097 767.856 89.63

Vrednosti spremenljivk od 605 do 1097

org_id ID organizacije

ID organizacije

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 3 1763 314.852 352.031

Vrednosti spremenljivk od 3 do 1763

org_r Tip organizacije

Tip organizacije

Vrednost 31 Frekvenca
-1 Napaka pri vnosu. Podatek ne obstaja. 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 -1 -1

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

id ID krožka

ID študijskega krožka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 605 1097 767.856 89.63

Vrednosti spremenljivk od 605 do 1097

org_id ID organizacije

ID organizacije

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 3 1763 314.852 352.031

Vrednosti spremenljivk od 3 do 1763

org_r Tip organizacije

Tip organizacije

Vrednost 3141 Frekvenca
-1 Napaka pri vnosu. Podatek ne obstaja. 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 -1 -1

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

tip_kro Tip krožka

Tip krožka

Vrednost 4140 Frekvenca
1 Jezikovni krožek (po projektu Allegro) 0
2 Bralni krožek (Beremo z Manco Košir) 21
3 Klasicni studijski krozek 190
4 Okoljski krožek (za trajnostni razvoj) 2
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

naziv_r Naziv krožka

Naziv krožka

Vrednost 5139 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 -1 -1

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

dat_sre Datum srečanja

Datu prvega srečanja

Vrednost 6138 Frekvenca
2009-09-01 5
2009-09-03 1
2009-09-07
...
2010-08-24 1
2010-08-30 2
2010-08-31 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 2009-09-01 2010-08-31

kra_sr_r Kraj srečanja

Kraj srečanja

Vrednost 7137 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 -1 -1

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

obc_sr_r Občina srečanja

Občina srečanja

Vrednost 8136 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 -1 -1

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

udelezen Število udeležencev

Udeležencev

Vrednost 9135 Frekvenca
1 8
5 3
6 18
7 20
8 37
9 35
10 24
11 25
12 28
13 18
14 7
15 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

udel_m Število moških

moških

Vrednost 10134 Frekvenca
0 91
1 40
2 29
3 24
4 15
5 14
6 8
7 7
8 3
9 4
13 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13

udel_z Število žensk

Žensk

Vrednost 11133 Frekvenca
0 4
1 9
2 7
3 14
4 15
5 16
6 22
7 25
8 26
9 31
10 16
11 19
12 12
13 10
14 4
15 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15

opra_ur Število opravljenih ur

Zastavili smo si program dela in že opravili ur

Vrednost 12132 Frekvenca
2 2
3.5 1
4 1
6 2
7 1
8 2
9 1
17.5 1
22.25 1
24 1
25 25
25.5 4
25.75 3
26 16
26.25 2
26.5 5
26.75 2
27 16
27.25 3
27.5 3
27.75 1
28 11
28.25 2
28.5 5
28.75 1
29 4
29.25 2
29.5 2
30 10
30.25 1
30.5 2
30.75 1
31 8
31.5 2
32 4
32.5 1
32.75 3
33 5
33.25 3
33.5 2
33.75 2
34 9
34.5 1
35 4
35.25 1
35.5 3
36 3
36.25 1
36.5 3
36.75 1
37 3
37.25 1
37.75 1
38 1
38.5 1
39 4
39.5 2
40 5
40.75 1
41.75 1
42 3
42.25 1
43.5 1
44 2
46 1
47.5 1
48.5 1
49.5 1
50 1
54 1
54.5 1
55.5 1
57.5 1
58.25 1
59.5 1
62 2
62.25 1
63.25 1
66 1
74 1
76.25 1
93.25 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 93.25

dat_prv Datum prvega srečanja

Datum prvega srečanja

Vrednost 13131 Frekvenca
2009-09-01 5
2009-09-03 1
2009-09-07 3
...
2010-08-24 1
2010-08-30 2
2010-08-31 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 2009-09-01 2010-08-31

dat_zad Datum zadnjega srečanja

Datum zadnjega srečanja

Vrednost 14130 Frekvenca
2009-09-22 1
2009-09-25 2
2009-09-28 1
...
2010-10-21 1
2010-10-26 1
2010-11-15 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 2009-09-22 2010-11-15

ID_ment ID mentorja

ID mentorja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 1006 1763 1334.25 226.368

Vrednosti spremenljivk od 1006 do 1763

Spol_r Spol

Spol

Vrednost 16128 Frekvenca
1 Moški 35
2 Ženski 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rojen Leto rojstva

Letnica rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 4 1937 1984 1962.134 9.876

Vrednosti spremenljivk od 1937 do 1984

Star_raz Starostni razredi

Starostni razred

Vrednost 18126 Frekvenca
1 otroci do 15 let 0
2 od 15 do 24 let 0
3 od 25 do 49 let 139
4 od 50 do 64 let 80
5 nad 64 let 13
6 ni podatka 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 4 3 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

posta_r Pošta

Pošta

Vrednost 19125 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 -1 -1

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

drzava_r Država

Država

Vrednost 20124 Frekvenca
1 Italija 4
2 Slovenija 228
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

izobra Izobrazba

Izobrazba

Vrednost 21123 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

sto_izo Stopnja izobrazbe

Stopnja izobrazbe

Vrednost 22122 Frekvenca
1 poklicna 7
2 Štiriletna poklicna, strokovna ali splošna izobraz 17
3 Višja/visoka izobrazba 82
4 univerzitetna 107
5 specializacija 0
6 magisterij 18
7 doktorat 1
10 nedokoncana os 0
11 koncana os 0
0 Manjkajoča vrednost 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

status Status

Status

Vrednost 23121 Frekvenca
1 zaposlen 186
2 samozaposlen 10
3 brezposlen 5
4 upokojenec 30
5 kmet 0
6 gospodinja 1
7 študent/dijak 0
8 otroci do 15 leta 0
0 Manjkajoča vrednost 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

pe_izob Pedagoška izobrazba

Pedagoško-andragoška izobrazba

Vrednost 24120 Frekvenca
1 ne 142
2 da 90
0 Manjkajoča vrednost 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

st_deja Število dejavnosti

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)?

Vrednost 25119 Frekvenca
1 nobeni 38
2 manj kot 3 126
3 3 do 5 19
4 vec kot 5 48
0 Manjkajoča vrednost 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

pr_d_lok Prostovoljna dejavnost na lokalni ravni

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Lokalne skupnosti (Vpišite kaj in kje).

Vrednost 26118 Frekvenca
0 ne 90
1 da 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

p_dlt_r Opis dejavnosti

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Lokalne skupnosti-opis dejavnosti (Vpišite kaj in kje).

Vrednost 27117 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

pr_d_reg Prostovoljna dejavnost na regionalni ravni

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Regionalne skupnosti (Vpišite kaj in kje).

Vrednost 28116 Frekvenca
0 ne 179
1 da 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

pr_dt_r Opis dejavnosti

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Regionalne skupnosti-opis dejavnosti (Vpišite kaj in kje).

Vrednost 29115 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

pr_d_nac Prostovoljna dejavnost na nacionalni ravni

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Na nacionalni ravni (Vpišite kaj in kje).

Vrednost 30114 Frekvenca
0 ne 183
1 da 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

pr_d_t_r Opis dejavnosti

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Na nacionalni ravni-opis dejavnosti (Vpišite kaj in kje).

Vrednost 31113 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

pr_d_med Prostovoljna dejavnost na mednarodni ravni

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Na mednarodni ravni (Vpišite kaj in kje).

Vrednost 32112 Frekvenca
0 ne 216
1 da 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

pr_dmt_r Opis dejavnosti

Ali ste dejavni v kateri izmed oblik prostovoljne dejavnosti (npr. v društvu, pobudi, ste nosilec projekta, ipd)? Na mednarodni ravni-opis dejavnosti (Vpišite kaj in kje).

Vrednost 33111 Frekvenca
-1 Zakrita vrednost 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od -1 do -1

ocena Ocena usposabljanja

Ocenite, v kakšni meri vas je temeljno usposabljanje mentorjev, ki ste ga opravili na ACS, pripravilo za izzive dela v študijskih krožkih? (Označite izbrani odgovor. 1 je najslabša, 5 je najboljša možna ocena)?

Vrednost 34110 Frekvenca
3 26
4 102
5 103
0 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 5

Vrednosti spremenljivk od 3 do 5

iz_m_ud Izpopolnjevanje-motiviranje udeležencev

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-motiviranje udeležencev? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Vrednost 35109 Frekvenca
0 ne 115
1 da 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

iz_mode Izpopolnjevanje-moderiranje

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-moderiranje? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Vrednost 36108 Frekvenca
0 ne 140
1 da 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

iz_u_teh Izpopolnjevanje-učne tehnike in strategije

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-učne tehnike in strategije? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Vrednost 37107 Frekvenca
0 ne 140
1 da 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

iz_v_pri Izpopolnjevanje-vrednotenje in priznavanje znanj

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-vrednotenje in priznavanje znanj? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Vrednost 38106 Frekvenca
0 ne 169
1 da 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

iz_v_sku Izpopolnjevanje-vodenje skupine in poznavanje

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-vodenje skupine in poznavanje? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Vrednost 39105 Frekvenca
0 ne 145
1 da 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

iz_i_tem Izpopolnjevanje-o izbrani temi

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-izbrana tema? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Vrednost 40104 Frekvenca
0 ne 224
1 da 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

iz_it_tx Izpopolnjevanje-izbrana tema

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-izbrana tema(Navedite, kaj)?

Vrednost 41103 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
9 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

iz_ne_se Izpopolnjevanje-se ne bi

Na katerih področjih bi se kot mentor radi izpopolnjevali-ne bi se izpopolnjeval? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)

Vrednost 42102 Frekvenca
0 ne 232
1 da 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v1_por Kam bi po nazivu, namenu, vsebini, delovanju in rezultatih krožka umestili vaš krožek?

1. Kam bi po nazivu, namenu, vsebini, delovanju in rezultatih krožka umestili vaš krožek? (Označite izbrani odgovor.)

Vrednost 43101 Frekvenca
1 etnologija (dediscina, identiteta) 40
2 kulturne ustvarjalnice (gledaliske predstave ipd.) 8
3 rocne spretnosti (prticki, glasbila, okraski, kuhanje ipd.) 37
4 osebni razvoj, zdravo zivljenje, rekreacija 30
5 ekonomija, poslovanje, trzenje 5
6 mediji, racunalnistvo 14
7 ekologija, vrtnarjenje, zeliscarstvo 18
8 gozd 8
9 branje in ustvarjalno pisanje 7
10 tuji jeziki 29
11 drugo 27
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v1_dr Drugo umeščanje krožka

1. Kam bi po nazivu, namenu, vsebini, delovanju in rezultatih krožka umestili vaš krožek? (Označite izbrani odgovor.) Drugo:

Vrednost 44100 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
31 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

vpr2 Študijski krožek je del neke širše celote

2. Študijski krožek je del neke širše celote (načrtnega razvoja kraja/ soseske/ četrtne skupnosti, je del projekta, je del rednega delovnega načrta institucije ipd.)? (Označite izbrani odgovor.)

Vrednost 4599 Frekvenca
1 ne 112
2 da 111
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

vpr2_2 Če odgovor da …

2. Študijski krožek je del neke širše celote (načrtnega razvoja kraja/ soseske/ četrtne skupnosti, je del projekta, je del rednega delovnega načrta institucije ipd.)? (Označite izbrani odgovor.)

Vrednost 4698 Frekvenca
1 del projekta nevladne ustanove (priprava nanj, del izvedbe, 22
2 del mednarodnega projekta (priprava nanj, del izvedbe, nadal 10
3 del letnega nacrta obcine 8
4 del letnega nacrta ustanove/ podjetja 57
5 drugo 15
0 Manjkajoča vrednost 111
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_2_dr Drugo - del širše celote krožka

2. Študijski krožek je del neke širše celote (načrtnega razvoja kraja/ soseske/ četrtne skupnosti, je del projekta, je del rednega delovnega načrta institucije ipd.)? (Označite izbrani odgovor.) Drugo:

Vrednost 4797 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
16 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

vpr3 Kako ste načrtovali izobraževalne cilje?

3. Kako ste načrtovali IZOBRAŽEVALNE cilje? (Označite izbrani odgovor.)

Vrednost 4896 Frekvenca
1 udelezenci sK so imeli vnaprej znan cilj 60
2 cilj je predlagal mentor 21
3 cilj so si udelezenci dolocili ob zacetnih srecanjih sK 94
4 cilj so si udelezenci oblikovali sproti skozi izmenjavo inte 44
5 drugo 4
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3_dr Drugo-izobraževalni cilji

3. Kako ste načrtovali IZOBRAŽEVALNE cilje? Drugo (Opišite):

Vrednost 4995 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
5 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

vpr4 Kako ste načrtovali akcijske cilje?

4. Kako ste načrtovali AKCIJSKE cilje? (Označite izbrani odgovor.)

Vrednost 5094 Frekvenca
1 udelezenci sK so imeli vnaprej znan cilj 42
2 cilj je predlagal mentor 26
3 cilj so si udelezenci dolocili ob zacetnih srecanjih sK 75
4 cilj so si udelezenci oblikovali sproti skozi izmenjavo inte 76
5 drugo 4
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v4_dr Drugo-akcijski cilji

4. Kako ste načrtovali AKCIJSKE cilje? Drugo (opišite):

Vrednost 5193 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
5 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

vpr5_1 Viri ustanove

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Ustanove.

Vrednost 5292 Frekvenca
0 ne 161
1 da 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr5_2 Viri ljudje

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Ljudje.

Vrednost 5391 Frekvenca
0 ne 40
1 da 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr5_3 Viri literatura

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Literatura in pisne vire.

Vrednost 5490 Frekvenca
0 ne 52
1 da 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr5_4 Viri avdio posnetki

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Avdio/video posnetki.

Vrednost 5589 Frekvenca
0 ne 183
1 da 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr5_5 Viri splet

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Splet.

Vrednost 5688 Frekvenca
0 ne 122
1 da 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr5_6 Viri okolje

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Okolje (naravno, ekskurzije ipd.).

Vrednost 5787 Frekvenca
0 ne 165
1 da 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr5_7 Viri drugo

5. Katere ključne vire ste uporabili? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugo.

Vrednost 5886 Frekvenca
0 ne 227
1 da 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v5_7_dr Drugi ključni viri

5. Katere ključne vire ste uporabili? Drugo (Navedite).

Vrednost 5985 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
10 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

vpr6_1 Težave-mentor ni imel pomoči, vse je moral sam

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Mentor ni imel pomoči, vse je moral sam.

Vrednost 6084 Frekvenca
0 ne 236
1 da 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr6_2 Težave-udeležence je težko animirati in obdržati

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Udeležence je težko animirati in obdržati.

Vrednost 6183 Frekvenca
0 ne 225
1 da 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr6_3 Težave-ne moremo se uskladiti, voditi skupino je zelo težko

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Ne moremo se uskladiti, voditi skupino je zelo težko.

Vrednost 6282 Frekvenca
0 ne 232
1 da 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr6_4 Težave-ne vemo, če sploh napredujemo

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Ne vemo, če sploh napredujemo.

Vrednost 6381 Frekvenca
0 ne 234
1 da 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr6_5 Tezave-težko dobimo prostore

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Težko dobimo prostore.

Vrednost 6480 Frekvenca
0 ne 234
1 da 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr6_6 Težave-namesto o vsebini se venomer pogovarjamo o sredstvih

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Namesto o vsebini se venomer pogovarjamo o sredstvih.

Vrednost 6579 Frekvenca
0 ne 235
1 da 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr6_7 Tezave-drugo

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Drugo.

Vrednost 6678 Frekvenca
0 ne 222
1 da 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v6_7_dr Druge težave

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? Drugo (Navedite.):

Vrednost 6777 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
16 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

vpr6_8 Težave-nismo imeli težav

6. Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Nismo imeli težav.

Vrednost 6876 Frekvenca
0 ne 40
1 da 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr7_1 Kakovostni kazalci-pestra struktura udeležencev

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Pestra struktura udeležencev po starosti in izobrazbi.

Vrednost 6975 Frekvenca
0 ne 110
1 da 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr7_2 Kakovostni kazalci-maj vključene skupine

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Manj vključene skupine (Navedite, katere.).

Vrednost 7074 Frekvenca
0 ne 185
1 da 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr7_cs1 Manj vključene skupine 1

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Manj vključene skupine 1(Navedite, katere.):

Vrednost 7173 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
40 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

vpr7_cs2 Manj vključene skupine 2

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Manj vključene skupine 2(Navedite, katere.):

Vrednost 7272 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
9 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

vpr7_cs3 Manj vključene skupine 3

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Manj vključene skupine 3(Navedite, katere.):

Vrednost 7371 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
5 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7_c1_st Število manj vključenih udeležencev 1

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Število manj vključenih udeležencev 1(Navedite, katere.):

Vrednost 7470 Frekvenca
1 1
3 2
4 3
5 3
6 4
7 4
8 6
9 7
10 2
11 5
12 4
13 3
14 1
15 3
20 2
0 173
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

v7_c2_st Število manj vključenih udeležencev 2

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Število manj vključenih udeležencev 2(Navedite, katere.):

Vrednost 7569 Frekvenca
1 2
2 2
4 1
5 1
7 2
12 1
0 214
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v7_c3_st Število manj vključenih udeležencev 3

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Število manj vključenih udeležencev 3(Navedite, katere.):

Vrednost 7668 Frekvenca
2 2
5 1
10 1
0 219
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 232

Vrednosti spremenljivk od 2 do 10

vpr7_3 Kakovostni kazalci-izvirne vsebine

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Izvirne vsebine.

Vrednost 7767 Frekvenca
0 ne 120
1 da 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr7_4 Kakovostni kazalci obseg medijskih objav

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Obseg medijskih objav.

Vrednost 7866 Frekvenca
0 ne 223
1 da 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr7_5 Kakovostni kazalci-nagrade

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Nagrade (npr. TVU, občinske nagrade ipd.).

Vrednost 7965 Frekvenca
0 ne 233
1 da 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr7_6 Kakovostni kazalci-povezovanje z lokalnimi okoljem

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Povezovanje v lokalnem okolju (lokalne ustanove, posamezniki, dogodki ipd.) (Navedite, s kom.).

Vrednost 8064 Frekvenca
0 ne 173
1 da 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v7_6_tex Lokalne skupine

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Povezovanje izven lokalnega okolja (Navedite, s kom.).

Vrednost 8163 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
58 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 57

vpr7_7 Kakovostni kazalci-povezovanje izven lokalnega okolja

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Povezovanje izven lokalnega okolja.

Vrednost 8262 Frekvenca
0 ne 207
1 da 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v7_7_tex Izven lokalnega okolja

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Povezovanje izven lokalnega okolja (Navedite, s kom.).

Vrednost 8361 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
30 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 29

vpr7_8 Kakovostni kazalci-drugo

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? (Označite izbrani odgovor. Izberete lahko največ tri odgovore.) Drugo.

Vrednost 8460 Frekvenca
0 ne 213
1 da 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr7_8_t Drugi kakovostni kazalci

7. S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku? Drugo (Vpišite, kaj.):

Vrednost 8559 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
22 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

vpr8_1 Cilji-nova znanja o določeni vsebini

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Nova znanja o določeni vsebini.

Vrednost 8658 Frekvenca
0 ne 40
1 da 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr8_2 Cilji-spretnosti, tehnike, veščine

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Spretnosti, veščine, tehnike.

Vrednost 8757 Frekvenca
0 ne 106
1 da 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr8_3 Cilji-drugačen način dela

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugačen način dela (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.).

Vrednost 8856 Frekvenca
0 ne 162
1 da 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v8_3_1 Način dela-izkušnjo, spretnosti

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugačen način dela (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)Izkušnjo sprejetosti.

Vrednost 8955 Frekvenca
0 ne 187
1 da 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v8_3_2 Način dela-demokratične odnose

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugačen način dela (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)Demokratične odnose.

Vrednost 9054 Frekvenca
0 ne 193
1 da 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v8_3_3 Način dela-drugo

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugačen način dela (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)Drugo:

Vrednost 9153 Frekvenca
0 ne 220
1 da 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v8_3_3d Drugi način dela

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugačen način dela (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.)Drugo (Navedite.):

Vrednost 9252 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
17 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

vpr8_4 Cilji-nove vrednote

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Nove vrednote.

Vrednost 9351 Frekvenca
0 ne 194
1 da 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v8_4_t Vrednote

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Nove vrednote (Opišite.).

Vrednost 9450 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
42 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 41

vpr8_5 Cilji-drugo

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugo.

Vrednost 9549 Frekvenca
0 ne 228
1 da 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v8_5_d Drugi cilji

8. Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje. Drugo (Navedite.).

Vrednost 9648 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
9 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

vpr10_1 Posledice-na osebni ravni

10. Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Na osebni ravni.

Vrednost 9747 Frekvenca
0 ne 52
1 da 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr10_2 Posledice-na ravni skupine

10. Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Na ravni skupine.

Vrednost 9846 Frekvenca
0 ne 70
1 da 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr10_3 Posledice-na ravni lokalne skupnosti

10. Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Na ravni lokalne skupnosti (npr. sodelovanja v okolju ipd.).

Vrednost 9945 Frekvenca
0 ne 130
1 da 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr10_4 Posledice-drugo

10. Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) Drugo, česar ni moč pojasniti z ravnjo.

Vrednost 10044 Frekvenca
0 ne 225
1 da 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10_d Druge posledice

10. Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka? Drugo, česar ni moč pojasniti z ravnjo (Razložite.).

Vrednost 10143 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
... 1
10 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

vpr11_1 Učinek na udeležence-izobraževalni

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) izobraževalni , npr. motivacija za:

Vrednost 10242 Frekvenca
0 ne 92
1 da 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v11_1_1 Izobraževalni-nadaljevanje učenja

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) izobraževalni , npr. motivacija za: nadaljevanje učenja.

Vrednost 10341 Frekvenca
0 ne 93
1 da 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v11_1_2 Izobraževanje-vključitev v formalno šolanje

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) izobraževalni , npr. motivacija za: vključitev v formalno šolanje.

Vrednost 10440 Frekvenca
0 ne 235
1 da 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr11_2 Učinek na udeležence-socializacijski

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) socializacijski (npr. motivacija za sodelovanje v skupini, okolju ipd.).

Vrednost 10539 Frekvenca
0 ne 70
1 da 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr11_3 Učinek na udeležence-sprostitveni

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) sprostitveni.

Vrednost 10638 Frekvenca
0 ne 83
1 da 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr11_4 Učinek na udeležence-ga ni bilo

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) ni bilo nobenega učinka.

Vrednost 10737 Frekvenca
0 ne 235
1 da 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

vpr11_5 Učinek na udeležence-drugo

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.) drugo.

Vrednost 10836 Frekvenca
0 ne 222
1 da 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v11_5_d Drugi učinki na udeležence

11. Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem: drugo (Navedite.).

Vrednost 10935 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
15 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

vpr12 Učinek na okolje

12. UČINEK študijskega krožka NA OKOLJE, njegova VLOGA v njem: (Označite izbrani odgovor. Odločite se le za eno, prevladujočo možnost.)

Vrednost 11034 Frekvenca
1 sK nima opazne vloge v okolju 42
2 sK sibko sooblikuje lokalno dogajanje 79
3 sK vpliva na zivljenje lokalnega okolja 69
4 sK intenzivno spreminja domace okolje in sega tudi prek njeg 27
5 ne vem 4
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v13_text Največji dosežek

13. Kaj se vam zdi največji dosežek študijskega krožka? (Navedite.)

Vrednost 11133 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
218 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 217

vpr14 Ali boste SK nadaljevali

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.)

Vrednost 11232 Frekvenca
1 ne 26
2 da 194
0 Manjkajoča vrednost 1
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v14_text Ne-opis

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Ne (Pojasnite, zakaj.).

Vrednost 11331 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
27 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

v14_2_1 Da-v obliki naslednjega SK

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): naslednjega študijskega krožka.

Vrednost 11430 Frekvenca
0 ne 87
1 da 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14_2_2 Da-v obliki društva ali druge organizirane skupine

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): društva ali druge oblike organiziranega sodelovanja.

Vrednost 11529 Frekvenca
0 ne 225
1 da 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14_2_3 Da-v obliki družabnega srečanja

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): družabnega srečevanja.

Vrednost 11628 Frekvenca
0 ne 198
1 da 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14_2_4 Da-v obliki projekta

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): projekta.

Vrednost 11727 Frekvenca
0 ne 214
1 da 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14_2_5 Da-drugo

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): drugo.

Vrednost 11826 Frekvenca
0 ne 220
1 da 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14_2_5d Drugi razlog za nadaljevanje krožka

14. Ali boste študijski krožek še nadaljevali? (Označite izbrani odgovor.) Da, v obliki (Označite izbrani odgovor. Možnih je več odgovorov.): drugo (Opišite.).

Vrednost 11925 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
24 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

vpr16 Število SK-jev se bo…

16. Pričakujem, da se bo v našem okolju ŠTEVILO študijskih krožkov: (Označite izbrani odgovor.)

Vrednost 12024 Frekvenca
1 povecalo 49
2 ostalo priblizno na enaki ravni 171
3 zmanjsalo 1
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v16_1_t Razlog-povečalo

16. Pričakujem, da se bo v našem okolju ŠTEVILO študijskih krožkov: povečalo (Navedite ključni razlog.).

Vrednost 12123 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
47 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 46

vpr17 Vpliv SK

17. Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov: (Označite izbrani odgovor.)

Vrednost 12222 Frekvenca
1 vse vecji 66
2 ostal priblizno na enaki ravni 155
3 se zmanjsal 0
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v17_1_t Razlog-vse večji

17. Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov: vse večji (Navedite ključni razlog.).

Vrednost 12321 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
51 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

v17_3_t Razlog-vse manjši

17. Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov: vse manjši (Navedite ključni razlog.).

Vrednost 12420 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls 211
2 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
211 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

vpr18_1 Stroški dela

18. Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka-skupaj vsi stroški dela:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 22 0 1008 71.333 194.912

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1008

vpr18_2 Materialni stroški

18. Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka-materialni stroški:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 22 0 1500 59.765 188.665

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1500

vpr18_3 Stroški prostora

18. Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka-vsi stroški prostora:

Vrednost 12717 Frekvenca
0 185
150 4
200 3
240 1
250 2
260 1
300 5
330 1
350 2
400 1
448.9 1
460 1
530 1
1250 1
1580 1
1600 1
1670 1
1770 1
2150 1
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 22

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2150

vpr18_4 Stroški za razvoj

18. Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka-sredstva za razvoj:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 22 0 1600 48.276 169.742

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1600

v18_skup Skupaj stroški

18. Podatki o stroških izvedbe študijskega krožka-drugi morebitni stroški (Opredelite.):

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 22 0 3400 256.893 668.784

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3400

vpr19_1 Sofinanciranje MŠŠ (po pogodbi)

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-ministrstvo za šolstvo in šport (po pogodbi):

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17 0 3683 862.218 380.887

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3683

vpr19_2 Sofinanciranje Ministrstva za delo...

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17 0 300 4.11 34.951

Vrednosti spremenljivk od 0 do 300

vpr19_3 Sofinanciranje druga ministrstva

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-druga ministrstva in vladne institucije:

Vrednost 13212 Frekvenca
0 217
0.01 1
419 1
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 419

vpr19_4 Sofinanciranje Zavod za zaposlovanje ali Območne enote za delo

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-zavod RS za zaposlovanje:

Vrednost 13311 Frekvenca
0 218
0.01 1
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0.01

vpr19_5 Sofinanciranje Območne enota za zaposlovanje

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-območna enota za zaposlovanje:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17 0 4000 164.246 401.819

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4000

vpr19_6 Sofinanciranje lokalne skupnosti

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-lokalna skupnosti:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17 0 2500 81.278 267.253

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2500

vpr19_7 Sofinanciranje donatorji, sponzorji

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-donatorji, sponzorji:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17 0 1867.58 35.954 203.816

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1867.58

vpr19_8 Sofinanciranje mednarodna sredstva

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-mednarodna sredstva:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17 0 1813 57.021 209.332

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1813

vpr19_9 Sofinanciranje člani SK

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-člani študijskega krožka:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17 0 2790 244.534 397.198

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2790

vpr19_10 Sofinanciranje izvajalska organizacija

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka-izvajalska organizacija:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17 0 2000 27.797 188.971

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2000

v19_skup Skupaj sofinanciranje

19. Podatki o sofinancerjih študijskega krožka SKUPAJ:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 17 0 6569 1466.48 891.504

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6569

v20_d Želite še kaj sporočiti

20. Ali nam v povezavi s tem študijskim krožkom želite še karkoli sporočiti? (Vpišite.)

Vrednost 1413 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
57 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 55

vpr19a Drugi materialni stroški

19A. Študijski krožek je pridobil nefinančne vire. (Označite izbrani odgovor.)

Vrednost 1422 Frekvenca
1 vrednost opisana v studkr10-odprti.xls
...
7 vrednost opisana v studkr10_izobra.xls
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

stat_kro Status krožka

Status krožka

Vrednost 1431 Frekvenca
0 tekoči-krožek še vedno poteka 19
1 krožek zaključen, a ni vseh podatkov 0
2 arhiviran 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 0 0 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Bogataj, Nevenka (2010). STUDKR10 - Študijski krožki - mentorji [Vprašalnik].
 2. Bogataj, Nevenka (2010). STUDKR10 - Študijski krožki - udeleženci [Vprašalnik].
 3. Bogataj, Nevenka (2010). Šifrant občin [šifrant].
 4. Bogataj, Nevenka (2010). Šifrant pošt [šifrant].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Bogataj, Nevenka (2012). Študijski krožki.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


Opis

opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

RANG RAZISKAVE:

7: teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Bogataj, Nevenka. Študijski krožki 2010: Spremljanje dejavnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije [izdelava], 2010. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012. ADP - IDNo: STUDKR10.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2012
 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si