Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: LJPU12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_LJPU12_V1
Main author(s):
 • Uršič, Matjaž
 • Kos, Drago
 • Zavratnik, Simona
 • Hočevar, Marjan
 • Trček, Franc
Co-workers:
 • Anže Zorman
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

7. okvirni program EU (FP7)

Project number:

no information

Series:
 • CIVITAS Elan/Čistejši in boljši promet v mestih

  Vsaka sprememba v prometni ureditvi v mestu pomembno vpliva na družbeno-gospodarski razvoj posameznih mestnih četrti, zlasti v mestnem središču, ki je še posebej občutljivo zaradi svoje specifične družbeno-zgodovinske prostorske ureditve. V tem kontekstu ima preoblikovanje posameznih prometnih infrastruktur ali uvedba omejevalnih ukrepov za določene vrste prometa na posameznih območjih lahko tudi negativen vpliv na razvoj mesta. Serija raziskav CIVITAS Elan je usmerjena v iskanje oz. analizo možnih načinov izboljševanja prometne ureditve v Ljubljani. V raziskavi so bili anketiranci na specifičnih območjih povprašani o mnenjih in stališčih, ki so povezana z urejanjem prometa v Ljubljani in okolici. Pri tem je bilo željeno ugotoviti najprimernejše načine urejanja prometa, prednosti in slabosti uvajanja novih in posodabljanja starih prometnih ureditev v mestu.

Study Content

Keywords:

javni promet, Ljubljana, ljubljanski potniški promet, zgoščevalna taksa, parkirišče, parkiraj in se odpelji, avtomobilizacija

Keywords ELSST:
MESTO, URBANI PROSTOR, OBNOVA MESTA, PREDMESTJE , NAČRTOVANJE PROMETA, NAČRTOVANJE, PARKIRIŠČE, PROMET

Topic Classification CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA
Topic Classification CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Topic Classification ADP
Ocena prometne ureditve v Ljubljani
Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami javnega prevoza (in gradnjo velikih projektov)
Promet in funkcionalnost
Stanje in razvoj kolesarjenja v mestu
Dostavni promet
Izboljšanje delovanja javnega prometa - ukrepi CIVITAS Elan
Zastoji in plačevanje nadomestila za uporabo cestnega omrežja v mestnem središču - "Congestion charging"
Rumeni pasovi
Obveščanje, vključevanje javnosti, akterji, odločanje
Splošni vtis anketirancev o Ljubljančanih in vrednote


Abstract:

Gre za drugo (komparativno)raziskavo o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani prek analize percepcije zgoščevalne takse. Termin zgoščevalna taksa (congestion charging) označuje različne modele razreševanja cestno-prometne preobremenitve, prek katerih se od udeležencev v prometu (navadno predvsem uporabnikov osebnih vozil) zahteva plačevanje finančnega nadomestila za uporabo določenega segmenta cestnega omrežja na danem, navadno urbanem področju. Sam koncept zgoščevalne takse izhaja iz predpostavke, da raba osebnih vozil v prometu v specifičnih okoliščinah lahko proizvaja različne negativne učinke - eksternalije, denarno nadomestilo pa v tem kontekstu deluje kot mehanizem internalizacije teh stroškov oz. kompenzacije zanje. V raziskavi smo poleg merjenja stališč, mnenj in percepcij anketirancev o možnosti uvedbe nadomestila za vstop v mesto z avtomobilom anketirance prevpraševali še po drugih ukrepih , ki naj bi bili implementirani v okviru projekta CIVITAS Elan, zlasti pa o sistemu Parkiraj in se odpelji (P + R) - parkirišča na robu mesta, prvenstveno namenjena dnevnim migrantom v mesto, ki naj bi tam pustili osebni avtomobil in pot nadaljevali s katero od drugih voznih alternativ (mestni avtobus, kolo). Poleg konkretnih vprašanj o obeh tematikah smo v vprašalnik umestili še vprašanja, s katerimi smo merili druge relevantne sociokulturne razsežnosti obeh ukrepov – od posameznih mobilnostnih preferenc (vozne navade, naklonjenost možnim usmeritvam prometne politike in podobno) do demografske strukture (izobrazba, starost, delovni status etc) anketirane populacije.

Methodology


Collection date: 9. april 2012 - 23. april 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Del Ljubljane, Trzina, Kamnika in Domžal

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci na raziskovalnem območju.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo

Sampling procedure:

Naključni vzorec, kjer so med potencialne anketirance bila vključena vsa gospodinjstva na določnem območju, in je bil primeren predvsem zaradi geografsko omejenega območja koridorja, kjer živi le omejeno število ljudi, na katere bodo imele spremembe prometne infrastrukture največji vpliv. Vsa območja anketiranja so bila porazdeljena glede na gostoto prebivalstva tj. po predhodni preučitvi gostote prebivalstva po posameznih območjih. Gospodinjstvo je bila vnaprej izbrana tako, da so predstavljalo reprezentativno gospodinjstvo tega območja. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: LJPU12 - Spreminjanje ureditve javnega prometa v Ljubljani in Ljubljanski regiji, 2012 [datoteka podatkov]

File ID: LJPU12_P1_SL_V1_R2

Format: *.sav - SPSS WIN 7.0

 • number of variables: 232
 • number of units: 1245

Variable list

Vz_enota Vzorčna enota

Vzorčna enota

Value 13 Frequency
1 Rotunda 71
2 BS3 78
3 Brinje 70
4 Kardeljeva ploščad 78
5 Plava laguna 72
6 Bežigrajski stadion 76
7 Parmova ulica 65
8 Območje RTV 60
9 Tivoli TR3 70
10 Stara LJ 50
11 Filozofska fakulteta 78
12 Trnovo 74
13 Murgle 71
14 Sibirija 60
15 Rakova Jelša 76
16 Domžale 69
17 Trzin 53
18 Kamnik 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 18

V1_0_1 Kakšna se vam zdi prometna ureditev v LJ za pešce?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 1 - pešce

Value 22 Frequency
1 Zelo neustrezna 18
2 Neustrezna 59
3 Niti-niti 230
4 Ustrezna 776
5 Zelo ustrezna 129
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1212 33

Valid range from 1 to 5

V1_0_2 Kakšna se vam zdi prometna ureditev v LJ za otroke?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 2 - otroke

Value 31 Frequency
1 Zelo neustrezna 33
2 Neustrezna 204
3 Niti-niti 445
4 Ustrezna 460
5 Zelo ustrezna 33
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1175 70

Valid range from 1 to 5

Vz_enota Vzorčna enota

Vzorčna enota

Value 1229 Frequency
1 Rotunda 71
2 BS3 78
3 Brinje 70
4 Kardeljeva ploščad 78
5 Plava laguna 72
6 Bežigrajski stadion 76
7 Parmova ulica 65
8 Območje RTV 60
9 Tivoli TR3 70
10 Stara LJ 50
11 Filozofska fakulteta 78
12 Trnovo 74
13 Murgle 71
14 Sibirija 60
15 Rakova Jelša 76
16 Domžale 69
17 Trzin 53
18 Kamnik 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 18

V1_0_1 Kakšna se vam zdi prometna ureditev v LJ za pešce?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 1 - pešce

Value 2228 Frequency
1 Zelo neustrezna 18
2 Neustrezna 59
3 Niti-niti 230
4 Ustrezna 776
5 Zelo ustrezna 129
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1212 33

Valid range from 1 to 5

V1_0_2 Kakšna se vam zdi prometna ureditev v LJ za otroke?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 2 - otroke

Value 3227 Frequency
1 Zelo neustrezna 33
2 Neustrezna 204
3 Niti-niti 445
4 Ustrezna 460
5 Zelo ustrezna 33
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1175 70

Valid range from 1 to 5

V1_0_3 Kakšna se vam zdi prometna ureditev v LJ za kolesarje?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 3 - kolesarje

Value 4226 Frequency
1 Zelo neustrezna 98
2 Neustrezna 310
3 Niti-niti 409
4 Ustrezna 333
5 Zelo ustrezna 47
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1197 48

Valid range from 1 to 5

V1_0_4 Kakšna se vam zdi prometna ureditev v LJ za uporabnike avtobusov?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 4 - uporabnike avtobusov

Value 5225 Frequency
1 Zelo neustrezna 30
2 Neustrezna 131
3 Niti-niti 323
4 Ustrezna 590
5 Zelo ustrezna 96
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1170 75

Valid range from 1 to 5

V1_0_5 Kakšna se vam zdi prometna ureditev v LJ za avtomobiliste?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 5 - avtomobiliste

Value 6224 Frequency
1 Zelo neustrezna 37
2 Neustrezna 184
3 Niti-niti 407
4 Ustrezna 484
5 Zelo ustrezna 55
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 78

Valid range from 1 to 5

V1_0_6 Kakšna se vam zdi prometna ureditev v LJ za uporabnike vlakov?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 6 - uporabnike vlakov

Value 7223 Frequency
1 Zelo neustrezna 88
2 Neustrezna 265
3 Niti-niti 380
4 Ustrezna 350
5 Zelo ustrezna 43
Sysmiss 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1126 119

Valid range from 1 to 5

V1_0_7 Kakšna se vam zdi prometna ureditev v LJ za hendikepirane osebe?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 7 - hendikepirane osebe

Value 8222 Frequency
1 Zelo neustrezna 147
2 Neustrezna 423
3 Niti-niti 401
4 Ustrezna 150
5 Zelo ustrezna 14
Sysmiss 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1135 110

Valid range from 1 to 5

V1_0_8 Kakšna se vam zdi prometna ureditev v LJ za druge udležence v prometu?

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) 8 - druge udeležence v prometu (navedite katere)

Value 9221 Frequency
1 Zelo neustrezna 32
2 Neustrezna 48
3 Niti-niti 78
4 Ustrezna 36
5 Zelo ustrezna 7
Sysmiss 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 1044

Valid range from 1 to 5

V1_0_8x Drugi udeleženci v prometu:

1.0 KAKŠNA SE VAM ZDI PROMETNA UREDITEV V LJUBLJANI ZA NAVEDENE UPORABNIKE: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »zelo neustrezna« in 5 »zelo ustrezna«.) druge udeležence v prometu (navedite katere)

Value 10220 Frequency
Dostava 1
Motoriste 1
Parkirne prostore pred mestom. Kartice za plačilo parkirnega placa se naj uporabi za prevoz z avtobusom. 1
Rolerji 1
Slepe 1
Slepi ljudje 1
Starejše invalide 1
Taksi - stara LJ 1
Tuji turisti 1
V centru manjka avtobus - če imaš veliko nakupov, je postaja predaleč. 1
balonarji 1
dostava 1
dostave, rešilci, poštne dostave, obrtniki, servisi, zasebni dovozi (dostave) in odvozi v večstanovanjskih objektih... 1
invalide 3
invalidi 1
jahače 1
jih ni 1
kateri pridejo v Ljubljano 1
kotalkarje 1
kotalkarji 1
mame z otroci, pogosto zaparkirani pločniki! 1
mame z otroškimi vozički 1
mamice z vozički 2
matere z otroškimi vozički 1
matere z vozički 1
motorist 1
motoriste 8
motoristi 13
muce in ostali hišni ljubljenčki 1
npr rolarji 1
obiskovalce 1
osebe na rolarjih 1
osebe z otroškimi vozički 1
osebe z rolarji 1
ostali 1
otroške vozičke 1
pes 1
potniki s psom 1
prebivalce 1
prepoved vodenj psov po mestu 1
pse 2
psi 1
rolarje 4
rolarji 2
rolerje 3
rolerji 6
rolkarje, kotalkarje 1
rolkarji, motoristi 1
seniorje 1
skaterje, rolerje 1
skiro, roler, rolka 1
slepe 3
slepe in slabovidne 1
slepi 2
starejša populacija 1
starejše 2
starejše osebe 1
starejši 1
starostnike 1
starši z vozičkom 1
storitve 1
taxi 2
tovornjaki 1
tramvaj 2
tujce/turiste 1
tujci 1
upokojenci?? 1
uporabniki rolk in rolerjev 1
uporabniki skirojev 1
živali 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111

V1_1_1 Pri prometu v LJ me najbolj motijo preredke vožnje mestnih avtobusov.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 11219 Frequency
1 Da 179
2 Ne 1066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_2 Pri prometu v LJ me najbolj moti neučinkovit javni potniški promet.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 12218 Frequency
1 Da 214
2 Ne 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_3 Pri prometu v LJ me najbolj motijo slabo urejene kolesarske steze.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 13217 Frequency
1 Da 440
2 Ne 805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_4 Pri prometu v LJ me najbolj motijo slabo povezane proge mestnih avtobusov.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 14216 Frequency
1 Da 85
2 Ne 1160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_5 Pri prometu v LJ me najbolj moti nevarna vožnja udeležencev v prometu.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 15215 Frequency
1 Da 266
2 Ne 979
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_6 Pri prometu v LJ me najbolj moti slabo prilagojen javni potniški promet za hendikepirane.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 16214 Frequency
1 Da 105
2 Ne 1140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_7 Pri prometu v LJ me najbolj moti neučinkovit sistem prometne signalizacije.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 17213 Frequency
1 Da 60
2 Ne 1185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_8 Pri prometu v LJ me najbolj motijo zastoji, gneča na cesti.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 18212 Frequency
1 Da 563
2 Ne 682
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_9 Pri prometu v LJ me najbolj moti neurejen promet za pešce.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 19211 Frequency
1 Da 50
2 Ne 1195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_10 Pri prometu v LJ me najbolj motijo previsoke kazni za voznike.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 20210 Frequency
1 Da 228
2 Ne 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_11 Pri prometu v LJ me najbolj motijo slabo vzdrževane prometne površine.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 21209 Frequency
1 Da 123
2 Ne 1122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_12 Pri prometu v LJ me najbolj moti onesnaževanje zraka.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 22208 Frequency
1 Da 232
2 Ne 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_13 Pri prometu v LJ me najbolj moti hrup.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 23207 Frequency
1 Da 124
2 Ne 1121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_14 Pri prometu v LJ me najbolj motijo previsoke cene javnega potniškega prometa.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 24206 Frequency
1 Da 319
2 Ne 926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_15 Pri prometu v LJ me najbolj motijo previsoke cene parkiranja.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 25205 Frequency
1 Da 374
2 Ne 871
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_16 Pri prometu v LJ me najbolj moti pomanjkanje parkirišč.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 26204 Frequency
1 Da 448
2 Ne 797
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_17 Pri prometu v LJ me najbolj moti način kaznovanja nepravilnega parkiranja.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 27203 Frequency
1 Da 189
2 Ne 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_18 Pri prometu v LJ me najbolj moti preredka mreža postajališč javnega potniškega prometa.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 28202 Frequency
1 Da 30
2 Ne 1215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_19 Pri prometu v LJ me motijo druge stvari.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 29201 Frequency
1 Da 57
2 Ne 1188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_1_19x Pri prometu v LJ me najbolj moti:

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 30200 Frequency
Agresivnost kolesarjev 1
Avtohiše niso rešitev, ker je preveč hoje, pa še stane - če imam s seboj starejšo osebo, jo moram dostaviti čim bližje in jo tudi počakatioz. Pospremiti. 1
Center odprt za ves promet. 1
Da ni urejenega sistema "carsharinga". 1
Delo na cesti 1
Delo radarjev - ne nadzirajo nevarnih odsekov, ampak pišejo kazni tam, kjer je izkupiček najvišji. 1
LPT ob praznikih 1
Nenehna prisotnost koles in motorjev v peš coni (Čopova, Stari trg,…) 1
Nepregledne kolesarske steze zaradi avtobusnih postaj. 1
Policisti lovijo kolesarje za vsak možen prekršek, hkrati pa so steze za kolesarje res slabo urejene. 1
Pomanjkanje oz. nustrezno urejena parkirišča za stanovalce v LJ-CENTER. 1
Pomanjkanje parkirišč okoli stanovanjskih blokov brez garaž. Zagotoviti parkirišča vsaj za 1 avto na stanovanje. 1
Preveč oddaljena postajališča Bicikelj (razdalja med dvema postajališčama). 1
Preveč pravic za kolesarje. 1
Slab nadzor nad parkirnimi mesti za invalide, ki so vedno nepravilno zasedeni. 1
Uvedba parkirnih ur pred stanovalskimi bloki in hišami moti!!! 1
Zadnja leta kolesarji vozijo po pločnikih, med pešci. Brez kazni!! 1
agresivni kolesarji 1
hitri vlak 1
kazni za kolesarje 1
kaznovanje parkiranih avtomobilov med Vogelno in Trnovsko ulico 1
ko ljudje ne pozdravijo nazaj 1
kolesarji 1
količki ob cestiščih 1
mestni avtobusi ne vozijo po voznih redih 1
moti me že dolgo, da proge 6, 8, 11 dolgo čakamo (npr. AMZS proti mestu) potem pa pridejo vse tri naenkrat 1
ne morem dostaviti ne Mestni trg stvari, razen med 6 in 9.30 1
nedoslednost policije in redarjev 1
nespoštovanje površin za pešce in kolesarje 1
neurejena prometna infrastruktura--> notranji ring 1
neustrezna ureditev centra za stanovalce - onemogočen nam je dostop za nujne primere 24h/dan 1
ni mestne železnice 1
nizka kultura 1
pamanjkanje kapacitet za prevoz malih živali 1
parkiranje na pločniku oz. kolesarski stezi 1
pomanjkanje brezplačnih parkirišč 1
pomanjkljivo delovenje govornih naprav na busih LPP 1
pomankanje parkirišč stanovalce v centru mesta 1
ponekod nesmiselna (nepremišljena) ureditev enosmernih cest in parkirišč ob njih 1
prekinitev povezav za kolesarske poti 1
premajhna uporaba javnih sredstev+vožnja ljudi iz primestja in ostalih delov Slovenije v mesto 1
premalo parkirišč za kratkotrajno parkiranje 1
premalo parkirnih mest v centru 1
prepočasni vlaki in avtobusi 1
prevelik vsakodnevni dotok avtomobilov v mesto 1
preveliko število avtomobilov, ki pridejo iz obrobja Lj v center 1
previsoke kazni za kolesarje 1
previsoke kazni za voznike koles 1
prevoz samo z urbano 1
semaforji 1
slaba organizacija bicikLJ-ev (polna/prazna postajališča; težave z omrežjem…) 1
slabe povezave z železnico, manjka "metro" 1
slabo integriran javni potniški promet (vlak-avtobus) 1
tolerantnost pri parkiranju 1
točka 1 med vikendi 1
zeleni val na vpadnicah 1
še bolje organiziran in promoviran javni promet 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57

V1_1_20 Pri prometu v LJ me nič ne moti.

1.1 KAJ VAS NAJBOLJ MOTI PRI PROMETU V LJUBLJANI? (Prosimo, označite tri najbolj moteče navedbe.)

Value 31199 Frequency
1 Da 6
2 Ne 1239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_2_1 Kako pogosto uporabljate mestni avtobus?

1.2 KAKO POGOSTO UPORABLJATE JAVNI PREVOZ? (V vsaki vrstici označite en odgovor.) 1 - mestni avtobus

Value 32198 Frequency
1 Vsak dan 173
2 Nekajkrat tedensko 223
3 Nekajkrat mesečno 314
4 Nekajkrat letno 320
5 Ne uporabljam 199
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1229 16

Valid range from 1 to 5

V1_2_2 Kako pogosto uporabljate vlak?

1.2 KAKO POGOSTO UPORABLJATE JAVNI PREVOZ? (V vsaki vrstici označite en odgovor.) 2 - vlak

Value 33197 Frequency
1 Vsak dan 14
2 Nekajkrat tedensko 25
3 Nekajkrat mesečno 89
4 Nekajkrat letno 385
5 Ne uporabljam 667
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1180 65

Valid range from 1 to 5

V1_2_3 Kako pogosto uporabljate (primestni) avtobus?

1.2 KAKO POGOSTO UPORABLJATE JAVNI PREVOZ? (V vsaki vrstici označite en odgovor.) 3 - medkrajevni (primestni) avtobus

Value 34196 Frequency
1 Vsak dan 12
2 Nekajkrat tedensko 31
3 Nekajkrat mesečno 63
4 Nekajkrat letno 270
5 Ne uporabljam 803
Sysmiss 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1179 66

Valid range from 1 to 5

V1_2_4 Kako pogosto uporabljate taksi?

1.2 KAKO POGOSTO UPORABLJATE JAVNI PREVOZ? (V vsaki vrstici označite en odgovor.) 4 - taksi

Value 35195 Frequency
1 Vsak dan 2
2 Nekajkrat tedensko 54
3 Nekajkrat mesečno 259
4 Nekajkrat letno 547
5 Ne uporabljam 328
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1190 55

Valid range from 1 to 5

V1_3_1 Ali se vam zdi potrebno v LJ in LJ regiji izboljšati železniški promet?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 1 - izboljšati železniški promet

Value 36194 Frequency
1 Popolnoma nepotrebno 40
2 Nepotrebno 106
3 Niti-niti 258
4 Potrebno 436
5 Zelo potrebno 334
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 71

Valid range from 1 to 5

V1_3_2 Ali se vam zdi potrebno v LJ in LJ regiji izboljšati mestni avtobusni promet?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 2 - izboljšati mestni avtobusni promet

Value 37193 Frequency
1 Popolnoma nepotrebno 19
2 Nepotrebno 91
3 Niti-niti 306
4 Potrebno 511
5 Zelo potrebno 260
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1187 58

Valid range from 1 to 5

V1_3_3 Ali se vam zdi potrebno v LJ in LJ regiji izboljšati medkrajevni (primestni) avtobus?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 3 - izboljšati medkrajevni (primestni) avtobus

Value 38192 Frequency
1 Popolnoma nepotrebno 21
2 Nepotrebno 93
3 Niti-niti 406
4 Potrebno 436
5 Zelo potrebno 181
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 108

Valid range from 1 to 5

V1_3_4 Ali se vam zdi potrebno v LJ in LJ regiji uvesti tramvaj ali lahko železnico?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 4 - uvesti tramvaj ali lahko železnico

Value 39191 Frequency
1 Popolnoma nepotrebno 161
2 Nepotrebno 190
3 Niti-niti 231
4 Potrebno 307
5 Zelo potrebno 284
Sysmiss 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1173 72

Valid range from 1 to 5

V1_3_5 Ali se vam zdi potrebno v LJ in LJ regiji urediti in razširiti površine za pešce?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 5 - urediti in razširiti površine za pešce

Value 40190 Frequency
1 Popolnoma nepotrebno 30
2 Nepotrebno 129
3 Niti-niti 352
4 Potrebno 462
5 Zelo potrebno 185
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1158 87

Valid range from 1 to 5

V1_3_6 Ali se vam zdi potrebno v LJ in LJ regiji urediti omrežje kolesarskih poti v mestu?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 6 - urediti omrežje kolesarskih poti v mestu

Value 41189 Frequency
1 Popolnoma nepotrebno 12
2 Nepotrebno 38
3 Niti-niti 170
4 Potrebno 472
5 Zelo potrebno 505
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1197 48

Valid range from 1 to 5

V1_3_7 Ali se vam zdi potrebno v LJ in LJ regiji urediti omrežje regionalnih kolesarskih poti?

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 7 - urediti omrežje regionalnih kolesarskih poti

Value 42188 Frequency
1 Popolnoma nepotrebno 10
2 Nepotrebno 57
3 Niti-niti 231
4 Potrebno 460
5 Zelo potrebno 423
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1181 64

Valid range from 1 to 5

V1_3_8_x V LJ in LJ regiji se mi zdi potrebno izboljšati:

1.3 ALI SE VAM ZDI POTREBNO V LJUBLJANI IN LJUBLJANSKI REGIJI: (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »popolnoma nepotrebno« in 5 »zelo potrebno«.) 8 - drugo:

Value 43187 Frequency
4 1
Izbojšati železniški primestni promet. 1
Izboljšati pločnike 1
Izboljšati pretočnost za osebne avtomobile. 1
Misliti na rolerje, skiroje, električna kolesa in avtomobile (polnjenje). 1
Nazaj št. 19 1
Razširiti mrežo "Bicikelj" 1
Urediti parkirišča za stanovalce. 2
Urediti regionalne poti za pešce Domžale-LJ 1
Urediti več parkirnih mest za invalide v mestnem središču (zelo potrebno)!!! 1
Zamenjati avtobus z nečem manj odvisnim od prometa in hkrati manj smrdečim. 1
boljši avtobusi 1
eko vinjeta za tiste, ki nimajo stalnega prebivališča v centru lj. 1
izločiti ali vsaj zmanjšati avtomobilski promet 1
metro! 1
omogočiti psom sprehajalne površine, kjer ne motijo drugih udeležencev v prometu 1
poceni javni prevoz 1
poceniti JPP 1
podaljšati mestni potniški promet v okolico 1
podaljšati progo št. 6 do Domžal 1
podzemna železnica 1
pometanje kamenčkov s pločnikov čim prej po zimi 1
poti za rolarje 1
povečati površino kolesarskih poti v mestu, ker ob konicah ne zadoščajo, odstraniti ovire s kolesarskih poti, vzdrževati obstoječe kolesarske poti 1
povečati število parkirišč 1
preplastitev vseh asfaltnih površin 1
razširiti Cesto dveh cesarjev Vič Rudnik 1
razširiti mrežo bicikelj-a 1
skaterji, rolerji 1
spodbujati uporabo javnega prometa 1
steze za tek 1
ureditev stoječega prometa za prebivalce! 1
urediti avtomobilski promet 1
urediti parkirišča za kratkotrajno parkiranje zastonj! 1
urediti prostor med pešci in kolesarji ob Ljubljanici 1
urediti spoštovanje površin za kolesarje in pešce 1
urediti vožnjo mestnih avtobusov po voznih redih vsaj iz začetne postaje 1
uskladiti razne vrste javnega prometa med seboj (vlak, avtobusi-LPP, drugi) 1
vsaka stvar se da kaj izboljšati, zato je vse "potrebno" 1
vzgojiti vse udeležence v prometu, da se bodo obnašali skladno s prometnim zakonom 1
zagotoviti varnost pešcev na pločnikih in v peš conah. 1
zavarovati kolesarske poti 1
zeleni val-semaforji 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44

V1_4_1 Športni, nakupovalni in poslovni center Bežigrajski stadion.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 1 - športni, nakupovalni in poslovni center Bežigrajski stadion

Value 44186 Frequency
1 Sploh ne podpiram 190
2 Ne podpiram 209
3 Niti-niti 266
4 Podpiram 338
5 Zelo podpiram 166
99 Ne poznam 49
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1169 76

Valid range from 1 to 5

V1_4_2 Novo železniško in avtobusno postajo (PCL) »Emoniko« z nakupovalnim, bivalnim, zabaviščnim in poslovnim centrom.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 2 - novo železniško in avtobusno postajo (PCL) »Emoniko« z nakupovalnim, bivalnim, zabavišcnim in poslovnim centrom

Value 45185 Frequency
1 Sploh ne podpiram 67
2 Ne podpiram 116
3 Niti-niti 194
4 Podpiram 497
5 Zelo podpiram 301
99 Ne poznam 45
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1175 70

Valid range from 1 to 5

V1_4_3 Izgradnjo tramvajskih prog.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 3 - izgradnjo tramvajskih prog

Value 46184 Frequency
1 Sploh ne podpiram 165
2 Ne podpiram 199
3 Niti-niti 242
4 Podpiram 292
5 Zelo podpiram 287
99 Ne poznam 24
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1185 60

Valid range from 1 to 5

V1_4_4 Poglobitev železniških tirov skozi mesto.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 4 - poglobitev železniških tirov skozi mesto

Value 47183 Frequency
1 Sploh ne podpiram 82
2 Ne podpiram 165
3 Niti-niti 233
4 Podpiram 321
5 Zelo podpiram 299
99 Ne poznam 71
Sysmiss 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1100 145

Valid range from 1 to 5

V1_4_5 Izgradnjo projekta Šmartinka, ki bi povezala BTC s središčem mesta.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 5 - izgradnjo projekta Šmartinka, ki bi povezala BTC s središcem mesta

Value 48182 Frequency
1 Sploh ne podpiram 61
2 Ne podpiram 128
3 Niti-niti 291
4 Podpiram 384
5 Zelo podpiram 171
99 Ne poznam 170
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 210

Valid range from 1 to 5

V1_4_6 Garažno hišo pod gradom, v grajskem hribu.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 6 - garažno hišo pod gradom, v grajskem hribu

Value 49181 Frequency
1 Sploh ne podpiram 157
2 Ne podpiram 206
3 Niti-niti 266
4 Podpiram 329
5 Zelo podpiram 195
99 Ne poznam 53
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1153 92

Valid range from 1 to 5

V1_4_7 Garažno hišo pod Plečnikovo tržnico.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 7 - garažno hišo pod Plecnikovo tržnico

Value 50180 Frequency
1 Sploh ne podpiram 281
2 Ne podpiram 232
3 Niti-niti 277
4 Podpiram 264
5 Zelo podpiram 144
99 Ne poznam 28
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1198 47

Valid range from 1 to 5

V1_4_8 Garažno hišo na Ajdovščini.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 8 - garažno hišo na Ajdovščini

Value 51179 Frequency
1 Sploh ne podpiram 129
2 Ne podpiram 146
3 Niti-niti 313
4 Podpiram 381
5 Zelo podpiram 123
99 Ne poznam 106
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1092 153

Valid range from 1 to 5

V1_4_9 Že zgrajeno garažno hišo pod Kongresnim trgom.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 9 - že zgrajeno garažno hišo pod Kongresnim trgom

Value 52178 Frequency
1 Sploh ne podpiram 44
2 Ne podpiram 52
3 Niti-niti 200
4 Podpiram 552
5 Zelo podpiram 338
99 Ne poznam 15
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1186 59

Valid range from 1 to 5

V1_4_10 Športni, nakupovalni in poslovni center Stožice.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 10 - športni, nakupovalni in poslovni center Stožice

Value 53177 Frequency
1 Sploh ne podpiram 130
2 Ne podpiram 154
3 Niti-niti 274
4 Podpiram 407
5 Zelo podpiram 229
99 Ne poznam 25
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1194 51

Valid range from 1 to 5

V1_4_11 Islamski center (džamijo) na Parmovi.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 11 - islamski center (džamijo) na Parmovi

Value 54176 Frequency
1 Sploh ne podpiram 195
2 Ne podpiram 144
3 Niti-niti 338
4 Podpiram 346
5 Zelo podpiram 174
99 Ne poznam 24
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1197 48

Valid range from 1 to 5

V1_4_12 Plavalni center Ilirija v Tivoliju.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 12 - plavalni center Ilirija v Tivoliju

Value 55175 Frequency
1 Sploh ne podpiram 15
2 Ne podpiram 28
3 Niti-niti 164
4 Podpiram 521
5 Zelo podpiram 446
99 Ne poznam 32
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 71

Valid range from 1 to 5

V1_4_13 Rušitev starega in gradnjo novega Kolizeja.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 13 - rušitev starega in gradnjo novega Kolizeja

Value 56174 Frequency
1 Sploh ne podpiram 83
2 Ne podpiram 127
3 Niti-niti 322
4 Podpiram 369
5 Zelo podpiram 227
99 Ne poznam 79
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1128 117

Valid range from 1 to 5

V1_4_14 Gradnja bivalnega in zabaviščnega kinokompleksa Šumi.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 14 - gradnja bivalnega in zabaviščnega kinokompleksa Šumi

Value 57173 Frequency
1 Sploh ne podpiram 112
2 Ne podpiram 189
3 Niti-niti 342
4 Podpiram 286
5 Zelo podpiram 140
99 Ne poznam 147
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 176

Valid range from 1 to 5

V1_4_15 Nove mostove in brvi na Ljubljanici.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 15 - nove mostove in brvi na Ljubljanici

Value 58172 Frequency
1 Sploh ne podpiram 67
2 Ne podpiram 129
3 Niti-niti 263
4 Podpiram 413
5 Zelo podpiram 313
99 Ne poznam 33
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1185 60

Valid range from 1 to 5

V1_4_16 Ureditev obrežij ob Ljubljanici.

1.4 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NASLEDNJE GRADNJE V MESTU? (V vsaki vrstici označite en odgovor od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh ne podpiram« in 5 »zelo podpiram«.) 16 - ureditev obrežij ob Ljubljanici

Value 59171 Frequency
1 Sploh ne podpiram 14
2 Ne podpiram 26
3 Niti-niti 89
4 Podpiram 483
5 Zelo podpiram 587
99 Ne poznam 27
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 46

Valid range from 1 to 5

V1_5_1l Mestni avtobus - hitrost nakupa vozovnic.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) PRODAJO VOZOVNIC: 1 - hitrost nakupa

Value 60170 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 21
2 Nisem zadovoljen 39
3 Niti-niti 224
4 Zadovoljen 326
5 Popolnoma sem zadovoljen 421
Sysmiss 214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 214

Valid range from 1 to 5

V1_5_2l Mestni avtobus - cena vozovnice.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) PRODAJO VOZOVNIC: 2 - cena vozovnice

Value 61169 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 266
2 Nisem zadovoljen 249
3 Niti-niti 296
4 Zadovoljen 144
5 Popolnoma sem zadovoljen 73
Sysmiss 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 217

Valid range from 1 to 5

V1_5_3l Mestni avtobus - način nakupa.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) PRODAJO VOZOVNIC: 3 - nacin nakupa

Value 62168 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 52
2 Nisem zadovoljen 84
3 Niti-niti 226
4 Zadovoljen 308
5 Popolnoma sem zadovoljen 356
Sysmiss 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 219

Valid range from 1 to 5

V1_5_4l Mestni avtobus - urejenost osebja.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) OSEBJEM: 4 - urejenost

Value 63167 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 10
2 Nisem zadovoljen 37
3 Niti-niti 312
4 Zadovoljen 443
5 Popolnoma sem zadovoljen 217
Sysmiss 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 226

Valid range from 1 to 5

V1_5_5l Mestni avtobus - prijaznost osebja.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) OSEBJEM: 5 - prijaznost

Value 64166 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 36
2 Nisem zadovoljen 86
3 Niti-niti 348
4 Zadovoljen 369
5 Popolnoma sem zadovoljen 178
Sysmiss 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 228

Valid range from 1 to 5

V1_5_6l Mestni avtobus - informiranost s strani osebja.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) OSEBJEM: 6 - informiranost

Value 65165 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 22
2 Nisem zadovoljen 71
3 Niti-niti 352
4 Zadovoljen 391
5 Popolnoma sem zadovoljen 175
Sysmiss 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 234

Valid range from 1 to 5

V1_5_7l Mestni avtobus - hitrost.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) PREVOZNO STORITVIJO: 7 - hitrost

Value 66164 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 67
2 Nisem zadovoljen 172
3 Niti-niti 359
4 Zadovoljen 342
5 Popolnoma sem zadovoljen 84
Sysmiss 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 221

Valid range from 1 to 5

V1_5_8l Mestni avtobus - točnost.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) PREVOZNO STORITVIJO: 8 - tocnost

Value 67163 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 42
2 Nisem zadovoljen 125
3 Niti-niti 343
4 Zadovoljen 389
5 Popolnoma sem zadovoljen 125
Sysmiss 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 221

Valid range from 1 to 5

V1_5_9l Mestni avtobus - videz in čistoča.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) PREVOZNO STORITVIJO: 9 - videz in cistoca

Value 68162 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 31
2 Nisem zadovoljen 113
3 Niti-niti 382
4 Zadovoljen 403
5 Popolnoma sem zadovoljen 92
Sysmiss 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 224

Valid range from 1 to 5

V1_5_10l Mestni avtobus - udobje.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) PREVOZNO STORITVIJO: 10 - udobje

Value 69161 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 42
2 Nisem zadovoljen 157
3 Niti-niti 400
4 Zadovoljen 356
5 Popolnoma sem zadovoljen 70
Sysmiss 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1025 220

Valid range from 1 to 5

V1_5_11l Mestni avtobus - vozni red.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) PREVOZNO STORITVIJO: 11 - vozni red

Value 70160 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 58
2 Nisem zadovoljen 185
3 Niti-niti 375
4 Zadovoljen 324
5 Popolnoma sem zadovoljen 82
Sysmiss 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 221

Valid range from 1 to 5

V1_5_99l Ne uporabaljam mestnega avtobusa.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Ne uporabaljam mestnega avtobusa.

Value 71159 Frequency
1 Da 198
2 Ne 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_5_1k Medkrajevni (primestni) avtobus - hitrost nakupa vozovnic.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - hitrost nakupa vozovnic.

Value 72158 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 14
2 Nisem zadovoljen 32
3 Niti-niti 189
4 Zadovoljen 138
5 Popolnoma sem zadovoljen 95
Sysmiss 777
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 777

Valid range from 1 to 5

V1_5_2k Medkrajevni (primestni) avtobus - cena vozovnice.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - cena vozovnice.

Value 73157 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 89
2 Nisem zadovoljen 93
3 Niti-niti 192
4 Zadovoljen 68
5 Popolnoma sem zadovoljen 24
Sysmiss 779
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 779

Valid range from 1 to 5

V1_5_3k Medkrajevni (primestni) avtobus - način nakupa.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - način nakupa.

Value 74156 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 17
2 Nisem zadovoljen 45
3 Niti-niti 179
4 Zadovoljen 139
5 Popolnoma sem zadovoljen 76
Sysmiss 789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 789

Valid range from 1 to 5

V1_5_4k Medkrajevni (primestni) avtobus - urejenost osebja.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - urejenost osebja.

Value 75155 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 6
2 Nisem zadovoljen 23
3 Niti-niti 155
4 Zadovoljen 176
5 Popolnoma sem zadovoljen 96
Sysmiss 789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 789

Valid range from 1 to 5

V1_5_5k Medkrajevni (primestni) avtobus - prijaznost osebja.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - prijaznost osebja.

Value 76154 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 9
2 Nisem zadovoljen 23
3 Niti-niti 168
4 Zadovoljen 172
5 Popolnoma sem zadovoljen 82
Sysmiss 791
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 791

Valid range from 1 to 5

V1_5_6k Medkrajevni (primestni) avtobus - informiranost s strani osebja.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - informiranost s strani osebja.

Value 77153 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 11
2 Nisem zadovoljen 35
3 Niti-niti 159
4 Zadovoljen 173
5 Popolnoma sem zadovoljen 74
Sysmiss 793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
452 793

Valid range from 1 to 5

V1_5_7k Medkrajevni (primestni) avtobus - hitrost.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - hitrost.

Value 78152 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 35
2 Nisem zadovoljen 73
3 Niti-niti 183
4 Zadovoljen 113
5 Popolnoma sem zadovoljen 36
Sysmiss 805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 805

Valid range from 1 to 5

V1_5_8k Medkrajevni (primestni) avtobus - točnost.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - točnost.

Value 79151 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 19
2 Nisem zadovoljen 46
3 Niti-niti 157
4 Zadovoljen 163
5 Popolnoma sem zadovoljen 51
Sysmiss 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
436 809

Valid range from 1 to 5

V1_5_9k Medkrajevni (primestni) avtobus - videz in čistoča.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - videz in čistoča.

Value 80150 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 10
2 Nisem zadovoljen 40
3 Niti-niti 181
4 Zadovoljen 160
5 Popolnoma sem zadovoljen 42
Sysmiss 812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
433 812

Valid range from 1 to 5

V1_5_10k Medkrajevni (primestni) avtobus - udobje.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - udobje.

Value 81149 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 7
2 Nisem zadovoljen 54
3 Niti-niti 178
4 Zadovoljen 158
5 Popolnoma sem zadovoljen 39
Sysmiss 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
436 809

Valid range from 1 to 5

V1_5_11k Medkrajevni (primestni) avtobus - vozni red.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Medkrajevni (primestni) avtobus - vozni red.

Value 82148 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 25
2 Nisem zadovoljen 93
3 Niti-niti 178
4 Zadovoljen 99
5 Popolnoma sem zadovoljen 35
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
430 815

Valid range from 1 to 5

V1_5_99k Ne uporabaljam medkrajevnega (primestnega) avtobusa.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Ne uporabaljam medkrajevnega (primestnega) avtobusa.

Value 83147 Frequency
1 Da 771
2 Ne 474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V1_5_1v Vlak - hitrost nakupa vozovnic.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - hitrost nakupa vozovnic.

Value 84146 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 26
2 Nisem zadovoljen 74
3 Niti-niti 206
4 Zadovoljen 176
5 Popolnoma sem zadovoljen 108
Sysmiss 655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 655

Valid range from 1 to 5

V1_5_2v Vlak - cena vozovnice.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - cena vozovnice.

Value 85145 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 86
2 Nisem zadovoljen 113
3 Niti-niti 206
4 Zadovoljen 133
5 Popolnoma sem zadovoljen 50
Sysmiss 657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 657

Valid range from 1 to 5

V1_5_3v Vlak - način nakupa.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - način nakupa.

Value 86144 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 41
2 Nisem zadovoljen 90
3 Niti-niti 213
4 Zadovoljen 159
5 Popolnoma sem zadovoljen 77
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 665

Valid range from 1 to 5

V1_5_4v Vlak - urejenost osebja.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - urejenost osebja.

Value 87143 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 9
2 Nisem zadovoljen 42
3 Niti-niti 169
4 Zadovoljen 226
5 Popolnoma sem zadovoljen 134
Sysmiss 665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 665

Valid range from 1 to 5

V1_5_5v Vlak - prijaznost osebja.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - prijaznost osebja.

Value 88142 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 9
2 Nisem zadovoljen 47
3 Niti-niti 193
4 Zadovoljen 217
5 Popolnoma sem zadovoljen 113
Sysmiss 666
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 666

Valid range from 1 to 5

V1_5_6v Vlak - informiranost s strani osebja.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - informiranost s strani osebja.

Value 89141 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 13
2 Nisem zadovoljen 48
3 Niti-niti 182
4 Zadovoljen 227
5 Popolnoma sem zadovoljen 109
Sysmiss 666
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 666

Valid range from 1 to 5

V1_5_7v Vlak - hitrost.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - hitrost.

Value 90140 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 84
2 Nisem zadovoljen 114
3 Niti-niti 150
4 Zadovoljen 147
5 Popolnoma sem zadovoljen 68
Sysmiss 682
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 682

Valid range from 1 to 5

V1_5_8v Vlak - točnost.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - točnost.

Value 91139 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 17
2 Nisem zadovoljen 52
3 Niti-niti 153
4 Zadovoljen 221
5 Popolnoma sem zadovoljen 118
Sysmiss 684
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 684

Valid range from 1 to 5

V1_5_9v Vlak - videz in čistoča.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - videz in čistoča.

Value 92138 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 31
2 Nisem zadovoljen 89
3 Niti-niti 219
4 Zadovoljen 181
5 Popolnoma sem zadovoljen 39
Sysmiss 686
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
559 686

Valid range from 1 to 5

V1_5_10v Vlak - udobje.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - udobje.

Value 93137 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 20
2 Nisem zadovoljen 70
3 Niti-niti 202
4 Zadovoljen 217
5 Popolnoma sem zadovoljen 52
Sysmiss 684
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 684

Valid range from 1 to 5

V1_5_11v Vlak - vozni red.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Vlak - vozni red.

Value 94136 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 49
2 Nisem zadovoljen 109
3 Niti-niti 214
4 Zadovoljen 141
5 Popolnoma sem zadovoljen 45
Sysmiss 687
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 687

Valid range from 1 to 5

V1_5_99v Ne uporabaljam vlaka.

1.5 OCENITE KAKO STE ZADOVOLJNI Z: (V vsaki vrstici označite odgovor za mestni avtobus, medkrajevni (primestni) avtobus in vlak z ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen« in ocena 5 »popolnoma sem zadovoljen«.) Ne uporabaljam vlaka.

Value 95135 Frequency
1 Da 648
2 Ne 597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V2_0_1 Kateri način prevoza običajno izberete za obisk starega mestnega jedra Ljubljane?

2.0 KATERI NACIN PREVOZA OBICAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 1 - obisk starega mestnega jedra Ljubljane

Value 96134 Frequency
1 avtobus 214
2 taksi 20
3 avtomobil 126
4 vlak 14
5 kolo 238
6 peš 555
99 Ne opravljam te aktivnosti 27
Sysmiss 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1167 78

Valid range from 1 to 6

V2_0_2 Kateri način prevoza običajno izberete za nakupovanje v mestnem središču?

2.0 KATERI NACIN PREVOZA OBICAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 2 - nakupovanje v mestnem središču

Value 97133 Frequency
1 avtobus 284
2 taksi 10
3 avtomobil 206
4 vlak 5
5 kolo 184
6 peš 401
99 Ne opravljam te aktivnosti 112
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1090 155

Valid range from 1 to 6

V2_0_3 Kateri način prevoza običajno izberete za nakupovanje v nakupovalnih središčih na obrobju mesta?

2.0 KATERI NACIN PREVOZA OBICAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 3 - nakupovanje v nakupovalnih središcih na obrobju mesta

Value 98132 Frequency
1 avtobus 211
2 taksi 14
3 avtomobil 844
4 vlak 7
5 kolo 45
6 peš 26
99 Ne opravljam te aktivnosti 53
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1147 98

Valid range from 1 to 6

V2_0_4 Kateri način prevoza običajno izberete za obiskovanje mestnih parkov in zelenih površin?

2.0 KATERI NACIN PREVOZA OBICAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 4 - obiskovanje mestnih parkov in zelenih površin

Value 99131 Frequency
1 avtobus 106
2 taksi 0
3 avtomobil 166
4 vlak 9
5 kolo 259
6 peš 572
99 Ne opravljam te aktivnosti 87
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1112 133

Valid range from 1 to 6

V2_0_5 Kateri način prevoza običajno izberete za uporabo športnih površin v Ljubljani?

2.0 KATERI NACIN PREVOZA OBICAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 5 - uporaba športnih površin v Ljubljani

Value 100130 Frequency
1 avtobus 78
2 taksi 4
3 avtomobil 235
4 vlak 5
5 kolo 244
6 peš 299
99 Ne opravljam te aktivnosti 328
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 380

Valid range from 1 to 6

V2_0_6 Kateri način prevoza običajno izberete za opravke v uradih, pri zdravniku ipd.?

2.0 KATERI NACIN PREVOZA OBICAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 6 - opravki v uradih, pri zdravniku ipd.

Value 101129 Frequency
1 avtobus 330
2 taksi 41
3 avtomobil 405
4 vlak 13
5 kolo 187
6 peš 187
99 Ne opravljam te aktivnosti 28
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1163 82

Valid range from 1 to 6

V2_0_7 Kateri način prevoza običajno izberete za obiskovanje prijateljev?

2.0 KATERI NACIN PREVOZA OBICAJNO IZBERETE ZA OPRAVLJANJE SPODAJ NAVEDENIH AKTIVNOSTI: (V vsaki vrstici označite en način prevoza.) 7 - obiskovanje prijateljev

Value 102128 Frequency
1 avtobus 182
2 taksi 22
3 avtomobil 613
4 vlak 10
5 kolo 172
6 peš 148
99 Ne opravljam te aktivnosti 25
Sysmiss 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1147 98

Valid range from 1 to 6

V2_1_1 Kakšno prevozno sredstvo običajno uporabljate za prihod na delo (v šolo)?

2.1 KAKŠNO PREVOZNO SREDSTVO OBIČAJNO UPORABLJATE ZA PRIHOD NA DELO ( V ŠOLO)? (Označite en odgovor.)

Value 103127 Frequency
1 avtomobil 369
2 kolo 152
3 motorno kolo, skuter, moped 1
4 avtobus 125
5 vlak 10
6 taksi 1
7 hodim peš 174
8 enakovredno uporabljam dva ali več načinov prevoza (navedite 112
9 drugo 2
10 delam doma 29
99 nisem zaposlen, ne hodim v šolo 263
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 270

Valid range from 1 to 10

V2_1_1x Uporabljam dva ali več načinov prevoza:

2.1 KAKŠNO PREVOZNO SREDSTVO OBIčAJNO UPORABLJATE ZA PRIHOD NA DELO ( V ŠOLO)? (Označite en odgovor.) Uporabljam dva ali več načinov prevoza:

Value 104126 Frequency
1,2,4 1
1,4,5,6,7,10 1
2, 5 1
Peš, mestni avtobus 1
avto ali peš 2
avto in mestni avtobus 1
avto in skuter 1
avto, avtobus, kolo 1
avto, kolo 5
avto, kolo, peš 1
avto, peš 1
avto, peš, avtobus 1
avto, taksi 1
avtobus, avtomobil 2
avtobus, avtomobil, kolo 1
avtobus, hodim peš 1
avtobus, kolo 3
avtobus, kolo, peš, taxi 1
avtobus, peš 2
avtobus, peš, kolo 1
avtobus, vlak, peš 1
avtomobil ali avtobus 1
avtomobil in avbotus-vlak 1
avtomobil in avtobus 2
avtomobil in vlak 1
avtomobil, avtobus 6
avtomobil, hodim peš 2
avtomobil, kolo 4
avtomobil, kolo, avtobus 3
avtomobil, kolo, avtobus, hodim peš 2
avtomobil, kolo, hodim peš 1
avtomobil, kolo, motorno kolo, skuter, moped 1
avtomobil, kolo, taksi, peš 1
avtomobil, mestni in primestni avtobus 1
avtomobil, motorno kolo, skuter, moped 1
avtomobil, vlak 1
hodim peš, taksi, vlak, avtobus, kolo, avtomobil 1
hodim peš/kolo 1
kolo in avtobus 1
kolo in avtomobil 1
kolo+avtobus 1
kolo, avto 2
kolo, avtobus 7
kolo, avtobus, avto 1
kolo, avtobus, hodim peš 2
kolo, avtomobil 1
kolo, avtomobil, avtobus 1
kolo, avtomobil, avtobus, peš 1
kolo, delam doma 1
kolo, hodim peš 3
kolo, mestni avtobus 1
kolo, peš 4
kolo, peš, mestni avtobus 1
kolo, taksi, hodim peš 1
kolo-avtobus 1
kolo/avtobus 1
medkrajevni in mestni avtobus. Včasih tudi avto. 1
mestni avtobus, avto 1
peš + kolo 1
peš in avtobus 1
peš in kolo 1
peš+kolo 1
peš, avto 1
peš, avtobus 3
peš, avtobus, kolo 1
peš, avtomobil 1
peš, električno kolo, avto 1
peš, kolo 2
peš, kolo, avtobus 1
peš-bus 1
vlak + peš 1
vlak, avtobus, trola, peš 1
vlak, hodim peš 1
vlak, peš 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 0

V2_1_1xx Uporabljam drug način prevoza:

2.1 KAKŠNO PREVOZNO SREDSTVO OBIČAJNO UPORABLJATE ZA PRIHOD NA DELO ( V ŠOLO)? (Označite en odgovor.) Uporabljam drug način prevoza:

Value 105125 Frequency
delam z avtomobilom 1
nisem zaposlen v Ljubljani 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 0

V2_2_1 Ali imate na delovnem mestu zagotovljeno parkirišče za vaš avtomobil? *Če ste odgovorili, da za prihod na delo (v šolo) običajno uporabljate avtomobil, potem prosimo, odgovorite na naslednji dve vprašanji.

2.2.1 ALI IMATE NA DELOVNEM MESTU ZAGOTOVLJENO PARKIRIŠČE ZA VAŠ AVTOMOBIL? (Označite en odgovor.)

Value 106124 Frequency
1 imam službeno parkirišče, ki ga plačuje delodajalec 201
2 imam službeno parkirišče, ki ga plačujem sam 30
3 najemam zasebno parkirno mesto v bližini službe 10
4 nimam zagotovljenega parkirnega mesta, parkiram, kjer najdem 130
5 parkiram, kjer najdem prostor, če ne gre drugače tudi na plo 18
6 drugo 33
Sysmiss 823
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
422 823

Valid range from 1 to 6

V2_2_1x Na delovnem mestu (n)imam zagotovljeno delovno mesto drugje: *Če ste odgovorili, da za prihod na delo (v šolo) običajno uporabljate avtomobil, potem prosimo, odgovorite na naslednji dve vprašanji.

2.2.1 ALI IMATE NA DELOVNEM MESTU ZAGOTOVLJENO PARKIRIŠČE ZA VAŠ AVTOMOBIL? (Označite en odgovor.) Na delovnem mestu (n)imam zagotovljeno delovno mesto drugje:

Value 107123 Frequency
Delam izven LJ 1
Imam parkirno karto - zdravnik v službi. 1
Odg. 1 in 2, deljen strošek 1
Partner me pelje 1
avtomobil in naj zato ima nekdo drug te težave 1
brezplačno parkirišče 1
brezplačno parkirišče je v bližini 1
da, delam pri strankah, na domu 1
delam izven Ljubljane 1
delo na terenu 1
imam službeno parkirišče, last delodajalca 1
imam zastonj službeno parkirišče, ki ne zahteva plačila od mene ali delodajalca 1
imamo lastno parkirišče 1
javno eko parkirišče, ker se 3 osebe vozimo skupaj 1
javno parkirišče 1
lastno parkirišče 2
me samo odložijo 1
mož se pelje naprej do svoje službe z avtom 1
na dvorišču pri znancu 1
na zasebnem parkirišču 1
najem javnega parkirišča v bližini službe 1
ne vozim (sem sopotnik) 1
nimam avtomobila 1
ozemlje delodajalca 1
parking ima delodajalec zagotovljeno 1
parking od podjetja 1
parkiram na parkirišču Dolgi most 1
parkirišče službeno 1
parkirno mesto v lasti delodajalca 1
partner me ripelje v službo, on pa ima službeno parkirišče (delodajalec) 1
pred stavbo je urejeno brezplačno parkirišče, kjer je vedno dovolj prostora za parkiranje 1
trgovski potnik 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 0

V2_2_2 Ali se na delo (v šolo) z avtomobilom običajno vozite sami ali vas je več? *Če ste odgovorili, da za prihod na delo (v šolo) običajno uporabljate avtomobil, potem prosimo, odgovorite na naslednji dve vprašanji.

2.2.2 ALI SE NA DELO (V ŠOLO) Z AVTOMOBILOM OBIČAJNO VOZITE SAMI ALI VAS JE VEČ? (Označite en odgovor.)

Value 108122 Frequency
1 v avtu sem sam 306
2 v avtu sva dva 84
3 v avtu smo trije 24
4 v avtu smo več kot trije 6
Sysmiss 825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
420 825

Valid range from 1 to 4

V2_2_3 Kateri je glavni razlog za prevoz na delo (v šolo) s kolesom? *Če ste odgovorili, da za na prihod na delo (v šolo) običajno uporabljate kolo, potem prosimo, odgovorite na naslednje vprašanje. V nasprotnem primeru nadaljujte z vprašanjem 2.3.

2.2.3 KATERI JE GLAVNI RAZLOG ZA PREVOZ NA DELO (V ŠOLO) S KOLESOM? (Označite en odgovor.)

Value 109121 Frequency
1 ker je ta način najhitrejši 101
2 nimam avtomobila 3
3 kolo uporabljam zaradi ekoloških razlogov 20
4 delodajalec ne spodbuja uporabe avtomobila 0
5 prihranim pri denarju 13
6 ni težav s parkiranjem 22
7 zaradi zdravja, rekreacije 23
9 drugo 14
Sysmiss 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 1063

Valid range from 1 to 7

V2_2_3x Glavni razlog za prevoz na delo (v šolo) s kolesom: *Če ste odgovorili, da za na prihod na delo (v šolo) običajno uporabljate kolo, potem prosimo, odgovorite na naslednje vprašanje. V nasprotnem primeru nadaljujte z vprašanjem 2.3.

2.2.3 KATERI JE GLAVNI RAZLOG ZA PREVOZ NA DELO (V ŠOLO) S KOLESOM? (Označite en odgovor.) Glavni razlog za prevoz na delo (v šolo) s kolesom:

Value 110120 Frequency
Ker se rada vozim s kolesom, je prijetno, zdravo in hitro. 1
Odg. 1, 3, 7 1
Odg. 1, 5, 7 1
Odg. 6 in 7 1
avtobus 1
hitrost, parking, rekreacija 1
ker je fajn in združuje vse zgoraj našteto 1
ker sem odvisen le od sebe 1
kolo bi uporabljal iz ekoloških razlogov 1
ne maram gneče 1
nimam glavnega razloga, vse od naštetega 1
vse, razen 2 (nimam avtomobila) 1
zaradi bližine 1
zaradi ekonomskih razlogov 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 0

V2_3 Kolikokrat morate prestopiti pri vožnji na delo (v šolo)?

2.3 KOLIKOKRAT MORATE PRESTOPITI PRI VOŽNJI NA DELO (V ŠOLO)? (Označite en odgovor.)

Value 111119 Frequency
1 ni mi treba prestopiti 295
2 moram večkrat prestopiti 63
3 običajno ne uporabljam javnega prevoza 550
4 del poti se pripeljem z avtom in nato prestopim na mestni av 1
5 delam doma 29
99 nisem zaposlen, ne hodim v šolo 263
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 307

Valid range from 1 to 5

V2_3x Pri vožnji na delo (v šolo) moram prestopiti večkrat:

2.3 KOLIKOKRAT MORATE PRESTOPITI PRI VOŽNJI NA DELO (V ŠOLO)? (Označite en odgovor.) Pri vožnji na delo (v šolo) moram prestopiti večkrat:

Value 112118 Frequency
1 33
2 28
3 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64 0

V2_4 Kako daleč je od vašega stalnega bivališča do kraja zaposlitve (šole)?

2.4 KAKO DALEC JE OD VAŠEGA STALNEGA BIVALIŠCA DO KRAJA ZAPOSLITVE (ŠOLE)? (Označite en odgovor ali navedite v kilometrih.)

Value 113117 Frequency
1 navedite v km 934
2 delam doma 29
99 ne hodim v službo (v šolo), sem v upokoju 263
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 282

Valid range from 1 to 2

V2_4x Število km od stalnega bivališča do kraja zaposlitve (šole):

2.4 KAKO DALEC JE OD VAŠEGA STALNEGA BIVALIŠCA DO KRAJA ZAPOSLITVE (ŠOLE)? (Označite en odgovor ali navedite v kilometrih.) Število km od stalnega bivališča do kraja zaposlitve (šole):

Value 114116 Frequency
0 3
0,05 2
0,1 3
0,2 5
0,3 4
0,4 1
0,5 22
0,7 2
0.01 1
0.1 1
0.2 3
0.3 3
0.4 1
0.5 10
0.7 1
1 68
1 do 2 1
1,2 2
1,5 19
1,7 2
1,8 2
1.3 1
1.5 6
1.8 1
10 65
10 do 22 1
10-100 1
100 3
103 1
105 1
11 5
110 2
115 1
12 19
120 5
13 9
130 2
14 8
15 38
15 minut peš 1
150 1
16 5
17 5
175 1
18 5
19 3
2 96
2,3 1
2,4 1
2,5 6
2,8 1
2-3 1
2.2 1
2.5 6
20 34
200 2
21 2
22 5
24 4
25 17
26 2
27 3
28 2
29 2
3 76
3 (šola), 4 (delo) 1
3 do 4 1
3,3 1
3,5 6
3,6 1
3.2 1
3.5 4
30 15
35 4
37 1
38 1
4 63
4,5 2
4.5 3
40 3
42 1
46 1
5 90
5 do 6 1
5-10 1
5-30 1
5-7 1
5-8 1
5.5 1
50 3
50-80 1
500 1
52 1
59 1
6 30
6,4 1
6-77 1
60 3
65 2
65 (začasno: 3 km) 1
69 1
7 22
7.5 1
70 8
72 1
78 1
8 25
80 3
9 2
9,5 1
90 1
Center-Bežigrad 1
Trnovo - Šiška 1
Trzin-Šiška 1
manj kot 100 m 1
manj kot 1km 2
odvisno - terensko delo 1
različno do 200 km 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 0

V2_5 Koliko časa približno porabite za prihod na delo (v šolo) v eno smer, vključno z vožnjo, pešačenjem in čakanjem?

2.5 KOLIKO ČASA PRIBLIŽNO PORABITE ZA PRIHOD NA DELO (V ŠOLO) V ENO SMER, VKLJUCNO Z VOŽNJO, PEŠAČENJEM IN ČAKANJEM? (Označite en odgovor ali navedite število minut.)

Value 115115 Frequency
1 navedite v min 933
2 delam doma 29
99 ne hodim v službo (v šolo), sem v upokoju 263
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 283

Valid range from 1 to 2

V2_5x Število minut za prihod na delo (v šolo) v eno smer:

2.5 KOLIKO ČASA PRIBLIŽNO PORABITE ZA PRIHOD NA DELO (V ŠOLO) V ENO SMER, VKLJUČNO Z VOŽNJO, PEŠAČENJEM IN ČAKANJEM? (Označite en odgovor ali navedite število minut.) Število minut za prihod na delo (v šolo) v eno smer:

Value 116114 Frequency
1 10
10 118
10 do 15 4
10-15 6
10-20 2
10-30 1
100 2
12 9
120 4
13 5
14 1
15 163
15 avto, 35 avtobus 1
15 do 20 1
15-20 12
15-25 2
15-30 2
150 1
18 2
180 2
2 15
20 148
20-25 3
20-30 5
22 1
23 1
23 (bus) - 53 (peš) 1
25 53
25 (šola), 40 (delo) 1
25-30 2
25-35 1
3 11
30 112
30-40 3
30-45 5
35 19
35-40 1
38 1
4 5
40 29
40-50 1
45 31
45-60 1
5 49
5 do 10 3
5 do 30 1
5-10 1
5-7 1
50 9
55 1
6 3
60 20
60-70 1
60-90 1
60-90 min zjutraj, nazaj 40 min max! 1
65 1
7 17
7 do 10 1
7 do 15 1
70 1
75 4
8 3
80 3
90 9
odvisno-terensko delo 1
različno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 0

V2_6 Največ koliko časa bi se bili pripravljeni voziti v službo v eno smer, če bi s tem bistveno napredovali ali izboljšali svoje dohodke?

2.6 NAJVEC KOLIKO ČASA BI SE BILI PRIPRAVLJENI VOZITI V SLUŽBO V ENO SMER, CE BI S TEM BISTVENO NAPREDOVALI ALI IZBOLJŠALI SVOJE DOHODKE? (Označite en odgovor ali navedite število minut.)

Value 117113 Frequency
1 navedite v min 829
2 hodim v šolo 89
99 ne hodim v službo (v šolo), sem v upokoju 263
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 327

Valid range from 1 to 2

V2_6x Število minut za prihod na delo (v šolo) v eno smer v primeru izboljšanja svojega dohodka:

2.6 NAJVEČ KOLIKO ČASA BI SE BILI PRIPRAVLJENI VOZITI V SLUŽBO V ENO SMER, CE BI S TEM BISTVENO NAPREDOVALI ALI IZBOLJŠALI SVOJE DOHODKE? (Označite en odgovor ali navedite število minut.) Število minut za prihod na delo (v šolo) v eno smer v primeru izboljšanja svojega dohodka:

Value 118112 Frequency
0 11
10 14
10 do 25 1
10-15 1
100 9
120 20
120-180 1
130 2
14 3
15 26
15-20 1
180 1
180 - ne vsak dan 1
20 49
20-30 3
22 1
240 1
25 6
30 222
30 do 40 1
30-40 2
30-45 2
33 2
35 5
40 51
40-50 2
45 95
5 2
5-10 1
50 20
60 230
60-75 1
60-90 2
70 7
75 3
80 2
90 27
do 14 1
odvisno od dohodka 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 0

V2_7_1 Najpogostejši razlog, da se ne odločim za vožnjo s kolesom po mestu so neurejene kolesarske steze.

2.7 KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI, DA SE NE ODLOČITE ZA VOŽNJO S KOLESOM PO MESTU? (Prosimo, označite dva najpogostejša razloga.) neurejene kolesarske steze

Value 119111 Frequency
1 Da 423
2 Ne 822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V2_7_2 Najpogostejši razlog, da se ne odločim za vožnjo s kolesom po mestu je nezmožnost prevoza kolesa na avtobusu, vlaku.

2.7 KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI, DA SE NE ODLOČITE ZA VOŽNJO S KOLESOM PO MESTU? (Prosimo, označite dva najpogostejša razloga.) nezmožnost prevoza kolesa na avtobusu, vlaku

Value 120110 Frequency
1 Da 102
2 Ne 1143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V2_7_3 Najpogostejši razlog, da se ne odločim za vožnjo s kolesom po mestu je velika nevarnost kraje kolesa.

2.7 KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI, DA SE NE ODLOČITE ZA VOŽNJO S KOLESOM PO MESTU? (Prosimo, označite dva najpogostejša razloga.) velika nevarnost kraje kolesa

Value 121109 Frequency
1 Da 433
2 Ne 812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V2_7_4 Najpogostejši razlog, da se ne odločim za vožnjo s kolesom po mestu so slaba stojala za kolesa.

2.7 KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI, DA SE NE ODLOČITE ZA VOŽNJO S KOLESOM PO MESTU? (Prosimo, označite dva najpogostejša razloga.) slaba stojala za kolesa

Value 122108 Frequency
1 Da 79
2 Ne 1166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V2_7_5 Najpogostejši razlog, da se ne odločim za vožnjo s kolesom po mestu so slabe možnosti za izposojo mestnih koles.

2.7 KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI, DA SE NE ODLOČITE ZA VOŽNJO S KOLESOM PO MESTU? (Prosimo, označite dva najpogostejša razloga.) slabe možnosti za izposojo mestnih koles

Value 123107 Frequency
1 Da 48
2 Ne 1197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V2_7_6 Najpogostejši razlog, da se ne odločim za vožnjo s kolesom po mestu je, da je vožnja s kolesom po mestu nevarna.

2.7 KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI, DA SE NE ODLOČITE ZA VOŽNJO S KOLESOM PO MESTU? (Prosimo, označite dva najpogostejša razloga.) vožnja s kolesom po mestu je nevarna

Value 124106 Frequency
1 Da 233
2 Ne 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 0

Valid range from 1 to 2

V2_7_7 Najpogostejši razlog, da se ne odločim za vožnjo s kolesom po mestu je drugo od navedenega.

2.7 KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI, DA SE NE ODLOČITE ZA VOŽNJO S KOLESOM PO MESTU? (Prosimo, označite dva najpogostejša razloga.) drugo (navedite):

Value 125105 Frequency
1 Da 218
2 Ne 1027
Valid cases