Sirski begunci v Turčiji, 2019: Sirski begunci na neformalnem trgu delovne sile v Turčiji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SB19
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SB19_V1
Main author(s):
 • Badalič, Vasja
Data file producer:
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (Ljubljana, Slovenija; 2019)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme

Project number:

P5-0221; 734855 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: migracije, begunci, trg delovne sile, sirski begunci, delavsko izkoriščanje, trg delovne sile, neformalno delo, Turčija, delovna dovoljenja

Keywords ELSST:
IZKORIŠČANJE, TRG DELA

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - Delovna in zaposlitvena politika
DEMOGRAFIJA (PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI) - Selitve
Topic Classification CERIF
Človekove pravice


Abstract:

Opirajoč se na teorije o neformalnem delu je bil osrednji cilj te raziskave proučiti dejavnike, ki sirske begunce usmerjajo v neformalno gospodarstvo v Turčiji. Podatki so bili zbrani s pol-strukturiranimi intervjuji z 39 sirskimi begunci, ki so pobegnili iz matične države in se naselili v Istanbulu med letoma 2011 in 2019, ter dvema predstavnikoma nevladnih organizacij, ki nudijo pomoč sirskim beguncem. Ključni cilji raziskave so bili naslednji. Prvi cilj je bil proučiti glavne razloge, zaradi katerih so sirski begunci vstopili na neformalni trg dela (npr. pravne ovire, ki jih je postavila turška vlada; nepripravljenost delodajalcev, da zaprosijo za delovna dovoljenja; nepripravljenost sirskih beguncev, da si priskrbijo delovna dovoljenja; pomanjkanje znanja o predpisih o delu). Drugi cilj je bil proučiti, kako turške oblasti vzdržujejo šibek nadzorni sistem za odkrivanje kršitev delovne zakonodaje in tako omogočajo izkoriščanje neformalno zaposlenih Sircev. Tretji cilj je bil proučiti pogoje dela sirskih beguncev, ki delajo v neformalnem sektorju v Turčiji (npr. njihovi prejemki, dostop do zdravstvenega varstva, dostop do sindikatov). Četrti cilj je bil analizirati, kako se različni dejavniki, ki usmerjajo Sirce v neformalni sektor, prilegajo teorijam o neformalnem delu. Podatki so v angleškem jeziku.

Methodology


Collection date: junij 2019 - avgust 2019
Date of production: 2019
Country: Turčija
Geographic coverage:

Istanbul, Turčija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Sirski begunci, ki so se vključili v (neformalni) trg delovne sile v Turčiji.

Excluded: no information
Data collected by:

Badalič, Vasja

Sampling procedure:

Neverjetnostno: s pomočjo respondentov

Vzorčenje je potekalo na način "snežne kepe". Avtor je s pomočjo nevladnih organizacij vzpostavil prvi stik s sirskimi begunci. Ti so nato pomagali pri iskanju drugih sirskih beguncev.

Mode of data collection:

Intervju

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11; avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 7 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 8 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 9 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 10 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 11 [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 12 [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 13 [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 14 [Podatkovna datoteka]

File ID: F14

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 15 [Podatkovna datoteka]

File ID: F15

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 16 [Podatkovna datoteka]

File ID: F16

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 17 [Podatkovna datoteka]

File ID: F17

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 18 [Podatkovna datoteka]

File ID: F18

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 19 [Podatkovna datoteka]

File ID: F19

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 20 [Podatkovna datoteka]

File ID: F20

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 21 [Podatkovna datoteka]

File ID: F21

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 11. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 22 [Podatkovna datoteka]

File ID: F22

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 23 [Podatkovna datoteka]

File ID: F23

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 24 [Podatkovna datoteka]

File ID: F24

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 25 [Podatkovna datoteka]

File ID: F25

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 26 [Podatkovna datoteka]

File ID: F26

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 27 [Podatkovna datoteka]

File ID: F27

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 28 [Podatkovna datoteka]

File ID: F28

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 29 [Podatkovna datoteka]

File ID: F29

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: TISKANO

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 30 [Podatkovna datoteka]

File ID: F30

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 31 [Podatkovna datoteka]

File ID: F31

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 32 [Podatkovna datoteka]

File ID: F32

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 33 [Podatkovna datoteka]

File ID: F33

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 34 [Podatkovna datoteka]

File ID: F34

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 35 [Podatkovna datoteka]

File ID: F35

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 36 [Podatkovna datoteka]

File ID: F36

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 37 [Podatkovna datoteka]

File ID: F37

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 38 [Podatkovna datoteka]

File ID: F38

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 39 [Podatkovna datoteka]

File ID: F39

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 40 (s predstavnikom NVO) [Podatkovna datoteka]

File ID: F40

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Title of Data file: Sirski begunci v Turčiji, 2019. Intervju 41 (s predstavnikom NVO)[Podatkovna datoteka]

File ID: F41

Author of Data file: Badalič, Vasja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccby

Version: 12. avgust 2021

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

 1. Badalič, Vasja (2019). SB19 - QUESTIONNAIRE 1: THE RIGHT TO WORK FOR SYRIAN REFUGEES IN TURKEY [Vprašalnik].
 2. Badalič, Vasja (2019). SB19 - QUESTIONNAIRE 2: THE RIGHT TO WORK FOR SYRIAN REFUGEES IN TURKEY (for NGOs and labor organizations) [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Badalič, V. (2021). Sirski begunci v Turčiji, 2019: Sirski begunci na neformalnem trgu delovne sile v Turčiji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SB19. https://doi.org/10.17898/ADP_SB19_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si