Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DPZ11
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DPZ11_V1
Glavni avtor(ji):
  • Ule, Mirjana
  • Živoder, Andreja
  • Berzelak, Nejc
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Komisija za ženske v znanosti
  • Remškar, Maja
  • Novak, Polona
  • Umek-Venturini, Andreja
  • Renata Šribar
Izdelal datoteko podatkov:
CSP - Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Center za socialno psihologijo

Vsebina raziskave

Ključne besede:

delovni pogoji v znanosti, diskriminacija, spolna diskriminacija, pogoji na delovnem mestu , ovire na delovnem mestu, možnosti napredovanja, znanstveno raziskovalno delo, podoktorsko usposabljanje, odnosi na delovnem mestu

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - spol in spolne vloge
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija znanosti
Vsebinska področja ADP
Osebno napredovanje
Delovni pogoji
Ovire na delovnem mestu
Podpora ukrepom za izboljšanje položaja
Socio-demografski podatki


Povzetek:

Namen raziskave o razlikah v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji je bil preveriti, kaj je z znanstveno kulturo v slovenskih akademskih okoljih in kje so ovire za uveljavljanje žensk v znanstvenoraziskovalnem delu. Raziskava največ pozornosti posveča delovnim pogojem za znanstveno delo, vodenju in upravljanju znanstvene kariere ter oviram in diskriminacijskim mehanizmom pri razvijanju karier v znanosti. V raziskavo so bili vključeni doktorji in doktorice znanosti v Sloveniji iz evidence raziskovalcev pri ARRS.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. januar 2011 - 15. februar 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Doktorice in doktorji znanosti v Sloveniji, ki so bili v času raziskave evidentirani v evidenci raziskovalcev pri ARRS in so na ta dan dovolili objavo svojega elektronskega naslova v sistemu SICRIS.

Izključeni:

Doktorice in doktorji znanosti v Sloveniji, ki v času raziskave niso bili evidentirani v evidenci raziskovalcev pri ARRS ali pa so bili evidentirani in na ta dan niso dovolili objave svojega elektronskega naslova v sistemu SICRIS.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za socialno psihologijo

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa.

Spletna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DPZ11 - Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji, S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 155
  • število enot: 1105

Verzija: april 2016

Spremenljivke

Status Status ankete

Vrednost 13 Frekvenca
1 zaklju?ena anketa 1004
2 nezaključena anketa 101
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 Leto doktorata

I./1. Katerega leta ste doktorirali?

Vrednost 22 Frekvenca
1 1990 ali prej 109
2 1991–2000 348
3 2001–2010 625
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1082 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q3a Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: uspehi v izobraževanju

I/2.a Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: uspehov v izobraževalnem procesu

Vrednost 31 Frekvenca
0 ni izbran 733
1 izbran 370
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1103 2 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Status Status ankete

Vrednost 1155 Frekvenca
1 zaklju?ena anketa 1004
2 nezaključena anketa 101
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 Leto doktorata

I./1. Katerega leta ste doktorirali?

Vrednost 2154 Frekvenca
1 1990 ali prej 109
2 1991–2000 348
3 2001–2010 625
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1082 23 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q3a Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: uspehi v izobraževanju

I/2.a Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: uspehov v izobraževalnem procesu

Vrednost 3153 Frekvenca
0 ni izbran 733
1 izbran 370
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1103 2 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q3b Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: osebna želja

I/2.b Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: osebne želje po znanstveno raziskovalnem delu

Vrednost 4152 Frekvenca
0 ni izbran 254
1 izbran 849
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1103 2 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q3c Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: spodbude zasebnega okolja

I/2.c Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: spodbud staršev in zasebnega okolja

Vrednost 5151 Frekvenca
0 ni izbran 1057
1 izbran 46
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1103 2 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q3d Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: spodbude učiteljev in mentorjev

I/2.d Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: spodbud učiteljev in mentorjev

Vrednost 6150 Frekvenca
0 ni izbran 880
1 izbran 223
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1103 2 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q3e Glavni dejavniki odlo?itve za zn.-r. delo: ugodne možnosti zaposlitve

I/2.e Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: ugodnih možnosti za zaposlitev

Vrednost 7149 Frekvenca
0 ni izbran 956
1 izbran 147
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1103 2 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q3f Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: drugo

I/2.f Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: česa drugega (prosimo, navedite, česa)?

Vrednost 8148 Frekvenca
0 ni izbran 1030
1 izbran 73
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1103 2 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q3f_t Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: navedba drugih razlogov

I/2.f Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: česa drugega (prosimo, navedite, česa)?

Vrednost 9147 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 73
[se ne nanaa] 1032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q4a Št. let po doktoratu: prvi mladi raziskovalec

I./3.a Koliko let po doktoratu ste dobili prvega mladega raziskovalca oz. mlado raziskovalko?

Vrednost 10146 Frekvenca
1 0-5 let 132
2 6-10 let 158
3 11-15 let 44
4 16-20 let 17
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 5
7 nikoli 466
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 59
-9997 [se ne nanaša] 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 279 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q4b Št. let po doktoratu: možnost izbire in nakupa raziskovalne opreme

I./3.b Koliko let po doktoratu ste dobili možnost izbire in nakupa raziskovalne opreme?

Vrednost 11145 Frekvenca
1 0-5 let 481
2 6-10 let 146
3 11-15 let 43
4 16-20 let 8
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 3
7 nikoli 232
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 59
-9997 [se ne nanaša] 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 188 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q4c Št. let po doktoratu: vodenje nacionalnega raziskovalnega projekta

I./3.c Koliko let po doktoratu ste dobili samostojno voden nacionalni raziskovalni projekt?

Vrednost 12144 Frekvenca
1 0-5 let 267
2 6-10 let 125
3 11-15 let 40
4 16-20 let 14
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 4
7 nikoli 429
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 67
-9997 [se ne nanaša] 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 222 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q4d Št. let po doktoratu: prostor za laboratorij

I./3.d Koliko let po doktoratu ste dobili prostor za laboratorij?

Vrednost 13143 Frekvenca
1 0-5 let 208
2 6-10 let 50
3 11-15 let 23
4 16-20 let 5
5 21-25 let 0
6 ve? kot 25 let 1
7 nikoli 308
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 88
-9997 [se ne nanaša] 422
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
595 510 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q4e Št. let po doktoratu: pisarna za študij oz. delo z računalnikom

I./3.e Koliko let po doktoratu ste dobili pisarno za študij oz. delo z računalnikom?

Vrednost 14142 Frekvenca
1 0-5 let 796
2 6-10 let 58
3 11-15 let 23
4 16-20 let 4
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 2
7 nikoli 93
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 64
-9997 [se ne nanaša] 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 125 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q4f Št. let po doktoratu: zaposlitev za nedoločen čas

I./3.f Koliko let po doktoratu ste dobili zaposlitev za nedoločen čas?

Vrednost 15141 Frekvenca
1 0-5 let 691
2 6-10 let 93
3 11-15 let 17
4 16-20 let 6
5 21-25 let 1
6 ve? kot 25 let 4
7 nikoli 136
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 57
-9997 [se ne nanaša] 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 157 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q4g Št. let po doktoratu: pomoč pri administrativnih zadevah

I./3.g Koliko let po doktoratu ste dobili ustrezno pomoč pri urejanju administrativnih zadev?

Vrednost 16140 Frekvenca
1 0-5 let 418
2 6-10 let 50
3 11-15 let 21
4 16-20 let 6
5 21-25 let 3
6 ve? kot 25 let 3
7 nikoli 431
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 70
-9997 [se ne nanaša] 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 173 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q4h Št. let po doktoratu: sredstva za konference/objave v tujini

I./3.h Koliko let po doktoratu ste dobili sredstva za udeležbo na konferencah v tujini, za objavljanje v tujini (prevajanje)?

Vrednost 17139 Frekvenca
1 0-5 let 751
2 6-10 let 91
3 11-15 let 17
4 16-20 let 4
5 21-25 let 0
6 ve? kot 25 let 2
7 nikoli 129
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 56
-9997 [se ne nanaša] 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 111 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q5a Št. let po doktoratu: ocenjevalec slovenskih znanstvenih projektov

I./4.a Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani za ocenjevalca/ocenjevalko slovenskih znanstvenih projektov?

Vrednost 18138 Frekvenca
1 0-5 let 66
2 6-10 let 105
3 11-15 let 49
4 16-20 let 26
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 4
7 se še ni zgodilo 688
-9998 [brez odgovora / zaš?iteno] 83
-9997 [se ne nanaša] 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 163 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q5b Št. let po doktoratu: vabljeno predavanje na slovenski znanstveni konferenci

I./4.b Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani za vabljeno predavanje na domači znanstveni konferenci?

Vrednost 19137 Frekvenca
1 0-5 let 413
2 6-10 let 125
3 11-15 let 35
4 16-20 let 13
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 1
7 se še ni zgodilo 382
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 79
-9997 [se ne nanaša] 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 132 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q5c Št. let po doktoratu: programski odbor slovenske znanstvene konference

I./4.c Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani v programski odbor domače znanstvene konference?

Vrednost 20136 Frekvenca
1 0-5 let 291
2 6-10 let 142
3 11-15 let 42
4 16-20 let 12
5 21-25 let 5
6 ve? kot 25 let 1
7 se še ni zgodilo 472
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 83
-9997 [se ne nanaša] 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 140 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q5d Št. let po doktoratu: komisija za razporejanje denarja za raziskave

I./4.d Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani v komisijo ali odbor, ki v Sloveniji odloča o razporeditvi denarja za raziskave?

Vrednost 21135 Frekvenca
1 0-5 let 10
2 6-10 let 32
3 11-15 let 24
4 16-20 let 11
5 21-25 let 2
6 ve? kot 25 let 2
7 se še ni zgodilo 846
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 95
-9997 [se ne nanaša] 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 178 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q5e Št. let po doktoratu: uredništvo slovenske znanstvene publikacije

I./4.e Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani za članico/-na uredništva domače znanstvene publikacije?

Vrednost 22134 Frekvenca
1 0-5 let 193
2 6-10 let 103
3 11-15 let 56
4 16-20 let 11
5 21-25 let 3
6 ve? kot 25 let 3
7 se še ni zgodilo 584
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 85
-9997 [se ne nanaša] 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 152 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q5f Št. let po doktoratu: pomembna funkcija v znanstveni hierarhiji v Sloveniji

I./4.f Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani na pomembnejše funkcije v znanstveni hierarhiji v Sloveniji?

Vrednost 23133 Frekvenca
1 0-5 let 19
2 6-10 let 52
3 11-15 let 28
4 16-20 let 12
5 21-25 let 5
6 ve? kot 25 let 6
7 se še ni zgodilo 805
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 90
-9997 [se ne nanaša] 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 178 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q6 Navajanje soavtorjev z majhnim doprinosom k delu

I./5. Kolikokrat ste napisali znanstveni članek oz. poročilo in kot soavtorje/-ice navedli kolege/-ice, ne da bi vam bil znan njihov prispevek pri opravljenem projektu ali pa je bil njihov doprinos nesorazmerno majhen?

Vrednost 24132 Frekvenca
1 vedno 64
2 pogosto 162
3 v?asih 188
4 izjemoma 262
5 nikoli 355
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 74
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 74 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7 Pragmatičen odstop od prednosti pri avtorstvu

I./6. Ali ste zaradi pragmatičnih razlogov kdaj odstopili vodilno avtorstvo ali prednost v vrstnem redu avtorjev publikacije ali članka?

Vrednost 25131 Frekvenca
1 da, nadrejenemu 255
2 da, podrejenemu 166
3 ne 605
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 79
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 79 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8a Soavtorstvo dela brez soglasja/brez videne vsebine

I./7.a Ali ste soavtor/-ica del, h katerim niste podali soglasja in niste videli vsebine?

Vrednost 26130 Frekvenca
1 da 94
2 ne 931
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 80
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 80 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8b Mentorstvo brez ustreznega vrednotenja tega dela

I./7.b Ali ste bili kdaj delovni mentor/-ica, pri tem pa vaše mentorstvo ni bilo ustrezno ovrednoteno (pedagoške točke, mentorski dodatek)?

Vrednost 27129 Frekvenca
1 da 525
2 ne 502
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 78
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1027 78 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8c Recenzenstvo v imenu nadrejenih brez navedbe imena

I./7.c Ali ste kdaj pisali recenzijo v imenu svojih nadrejenih, pri tem pa vaše ime ni bilo omenjeno?

Vrednost 28128 Frekvenca
1 da 233
2 ne 795
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 77
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1028 77 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q9 Prispevek čistih citatov del s strani sodelavcev

I./8. Koliko čistih citatov vaših del so prispevali kolegice in kolegi iz vaše institucije?

Vrednost 29127 Frekvenca
1 večino 20
2 nekaj 420
3 nobenega 376
5 nima citatov 0
-9999 [ne ve / ne zanima] 130
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 78
-9997 [se ne nanaša] 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 289 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q54 Opravljeno podoktorsko usposabljanje v tujini

I./9. Ali ste opravili podoktorsko ali dodatno usposabljanje v tujini?

Vrednost 30126 Frekvenca
1 da 391
2 ne 632
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 82
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1023 82 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q10 Razlog za neopravljanje podoktorskega usposabljanja v tujini

I./.10. Zakaj niste opravili podoktorskega usposabljanja v tujini?

Vrednost 31125 Frekvenca
1 obveznosti na delovnem mestu 246
2 družinski razlogi 161
3 nezainteresiran, dobre možnosti doma 95
4 iz drugega razloga 133
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 78
-9997 [se ne nanaša] 392
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
635 470 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q10_t Navedba drugega razloga

I./.10.d Zakaj niste opravili podoktorskega usposabljanja v tujini? Iz drugega razloga:

Vrednost 32124 Frekvenca
[brez odgovora / zaščiteno] 713
[se ne nanaa] 392
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q11 Obveznost podoktorskega usposabljana v tujini na instituciji

I./11. Ali je na vaši instituciji podoktorsko usposabljanje v tujini obvezno?

Vrednost 33123 Frekvenca
1 da 191
2 ne 834
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 80
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1025 80 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q12a Vpliv podoktorskega usposabljanja v tujini na kariero

I./12. Kako je podoktorsko usposabljanje v tujini vplivalo na vašo kariero?

Vrednost 34122 Frekvenca
1 pozitivno 303
2 nevtralno 73
3 negativno 8
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 65
-9997 [se ne nanaša] 656
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
384 721 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q12b Vpliv podoktorskega usposabljanja v tujini na osebno življenje

I./12. Kako je podoktorsko usposabljanje v tujini vplivalo na vaše osebno življenje?

Vrednost 35121 Frekvenca
1 pozitivno 211
2 nevtralno 135
3 negativno 34
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 69
-9997 [se ne nanaša] 656
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
380 725 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13a Glavne spodbude za delo: spodbude nadrejenih, napredovanja

I/13.a Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? spodbude nadrejenih, možnosti napredovanja

Vrednost 36120 Frekvenca
0 ni izbran 786
1 izbran 235
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 84 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q13b Glavne spodbude za delo: dobri odnosi s sodelavci

I/13.b Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? dobri odnosi s sodelavci/-kami

Vrednost 37119 Frekvenca
0 ni izbran 546
1 izbran 475
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 84 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q13c Glavne spodbude za delo: urejeno financiranje zn.-r. dela

I/13.c Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? urejeno financiranje znanstveno raziskovalnega dela

Vrednost 38118 Frekvenca
0 ni izbran 608
1 izbran 413
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 84 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q13d Glavne spodbude za delo: usklajenost dela in družinskega življenja

I/13.d Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? možnosti za usklajevanje znanstveno-raziskovalnega dela in družinskega življenja

Vrednost 39117 Frekvenca
0 ni izbran 731
1 izbran 290
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 84 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q13e Glavne spodbude za delo: razumevanje partnerja, okolja

I/13.e Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? razumevanje partnerja/partnerke in ožjega okolja za moje delo

Vrednost 40116 Frekvenca
0 ni izbran 853
1 izbran 168
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 84 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q13f Glavne spodbude za delo: družbena klima v Sloveniji

I/13.f Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? ugodna družbena klima za razvoj znanosti v Sloveniji

Vrednost 41115 Frekvenca
0 ni izbran 953
1 izbran 68
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 84 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q13g Glavne spodbude za delo: drugo

I/13.g Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Vrednost 42114 Frekvenca
0 ni izbran 872
1 izbran 149
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1021 84 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q13g_t Glavne spodbude za delo: navedba drugega

I/13.g Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Vrednost 43113 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 149
[se ne nanaa] 956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q15a Delovni pogoji: gibljiv delovni čas

II./1.a Na naslednja tri vprašanja odgovorite z da ali ne: ali imate gibljiv delovni čas?

Vrednost 44112 Frekvenca
1 da 808
2 ne 205
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 92
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 92 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15b Delovni pogoji: možnost rednega dela od doma

II./1.b Na naslednja tri vprašanja odgovorite z da ali ne: ali lahko delate od doma in se vam to delo šteje v redni delovni čas?

Vrednost 45111 Frekvenca
1 da 519
2 ne 489
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 97
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 97 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15c Delovni pogoji: kompenzacija stroškov dela na domu

II./1.c Na naslednja tri vprašanja odgovorite z da ali ne: če delate doma, ali vam delodajalec povrne/kompenzira stroške dela na domu (elektrika, telefon, internet…)?

Vrednost 46110 Frekvenca
1 da 15
2 ne 973
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 117 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q16a Ustreznost pogojev: ogrevanje/hlajenje pisarne

II./2.a Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali je prostor/pisarna ustrezno ogrevan oziroma hlajen (zračenje, klima, možnost dogrevanja)?

Vrednost 47109 Frekvenca
1 da 846
2 ne 170
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 89
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 89 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q16b Ustreznost pogojev: zvočna izoliranost pisarne

II./2.b Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali je pisarna ustrezno zvočno izolirana?

Vrednost 48108 Frekvenca
1 da 480
2 ne 534
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 91
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1014 91 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q16c Ustreznost pogojev: ustrezna osvetljenost pisarne

II./2.c Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali je prostor ustrezno osvetljen (dnevna svetloba)?

Vrednost 49107 Frekvenca
1 da 895
2 ne 121
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 89
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 89 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q16d Ustreznost pogojev: zadovoljstvo s stanjem, dosegljivostjo toalet

II./2.d Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali ste zadovoljni s stanjem in dosegljivostjo toaletnih prostorov?

Vrednost 50106 Frekvenca
1 da 872
2 ne 143
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 90
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 90 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q16e Ustreznost pogojev: kvalitetna prehrana v bližini

II./2.e Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali imate med delovnim časom možnost kvalitetnega obroka v bližini delovnega mesta?

Vrednost 51105 Frekvenca
1 da 770
2 ne 245
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 90
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 90 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q16f Ustreznost pogojev: mir za delo v pisarni

II./2.f Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali imate mir za delo v pisarni?

Vrednost 52104 Frekvenca
1 da 587
2 ne 428
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 90
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1015 90 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q17 Površina pisarne

II./3. Kakšna je površina službene pisarne, v kateri delate na računalniku ali študirate?

Vrednost 53103 Frekvenca
1 do 10 m2 350
2 11–15 m2 377
3 16–20 m2 197
4 več kot 20 m2 89
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 92
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 92 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q18 Število uporabnikov pisarne

II./4. Koliko ljudi uporablja ta prostor poleg vas?

Vrednost 54102 Frekvenca
1 0 390
2 1 275
3 2 146
4 3 79
5 več kot trije 123
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 92
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1013 92 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q19 Prostorske možnosti za nove sodelavce/opremo

II./5. Ali bi vaša institucija po potrebi lahko zagotovila prostorske možnosti za povečanje števila sodelavk/-cev in/ali dodatno opremo?

Vrednost 55101 Frekvenca
1 da 289
2 ne 384
-9999 [ne ve] 298
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 91
-9997 [se ne nanaša] 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
673 432 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q20 Primoranost opravljati delo nad predpisanimi obveznostmi

II./6. Ali ste primorani svoje znanstveno delo opravljati izven zakonsko določene delovne obveznosti, na primer v prostem času ali med dopustom?

Vrednost 56100 Frekvenca
1 ne 130
2 da, do 5 ur tedensko 142
3 da, 6–10 ur tedensko 256
4 da, več kot 10 ur tedensko 235
5 da, včasih 242
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 100
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 100 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q21 Plačilo za delo nad predpisanimi obveznostmi

II./7. Ali ste za delo preko svojih predpisanih delovnih obremenitev plačani?

Vrednost 5799 Frekvenca
1 da, sorazmerno z delom 32
2 da, manj od obsega dela 160
3 ne 689
4 ne dela nad predpisanimi obveznostmi 0
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 94
-9997 [se ne nanaša] 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 224 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q22 Splošno zadovoljstvo z delovnimi pogoji

II./8. Ali ste na splošno zadovoljni z delovnimi pogoji?

Vrednost 5898 Frekvenca
1 da 520
2 ne 260
3 neodločen 227
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 98
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 98 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q23 Predlogi za izboljšanje delovnih pogojev

II./9. Prosimo, navedite nekaj predlogov za izboljšanje delovnih pogojev:

Vrednost 5997 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 1105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q25a Oviranje s strani sodelavcev: kandidiranje za projekte

III./1.a Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri kandidiranju za projekte?

Vrednost 6096 Frekvenca
1 da 179
2 ne 631
-9999 [ne ve] 70
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 104
-9997 [se ne nanaša] 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 295 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25b Oviranje s strani sodelavcev: kandidiranje za mentorstva

III./1.b Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri kandidiranju za mentorstvo (mladim raziskovalkam/-cem, doktorskim kandidatom/-kam idr.)?

Vrednost 6195 Frekvenca
1 da 136
2 ne 615
-9999 [ne ve] 166
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 109
-9997 [se ne nanaša] 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 354 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25c Oviranje s strani sodelavcev: kandidiranje za opremo

III./1.c Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri kandidiranju za raziskovalno opremo?

Vrednost 6294 Frekvenca
1 da 142
2 ne 605
-9999 [ne ve] 147
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 108
-9997 [se ne nanaša] 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 358 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25d Oviranje s strani sodelavcev: udeležba na konferenci v tujini

III./1.d Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri udeležbi na konferenci v tujini z vabljenim predavanjem in plačanimi stroški s strani organizatorja?

Vrednost 6393 Frekvenca
1 da 92
2 ne 771
-9999 [ne ve] 94
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 108
-9997 [se ne nanaša] 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 242 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25e Oviranje s strani sodelavcev: sodelovanje s tujimi partnerji

III./1.e Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri vzpostavitvi sodelovanja s tujimi partnerji?

Vrednost 6492 Frekvenca
1 da 138
2 ne 756
-9999 [ne ve] 51
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 103
-9997 [se ne nanaša] 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 211 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q25f Oviranje s strani sodelavcev: izvolitev v naziv

III./1.f Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri v postopkih za izvolitev v znanstveni ali pedagoški naziv?

Vrednost 6591 Frekvenca
1 da 272
2 ne 593
-9999 [ne ve] 40
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 102
-9997 [se ne nanaša] 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 240 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q26 Dodatno pojasnilo oviranja s strani sodelavcev

III./1b. Če želite, lahko dodatno pojasnite zgornje odgovore:

Vrednost 6690 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 1105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q27a Oviranje pri izvolitvi v naziv s strani institucije

III./2.a Ali so vas ovirali v postopkih za izvolitev v znanstveni ali pedagoški naziv? da, na fakulteti oziroma raziskovalni instituciji

Vrednost 6789 Frekvenca
0 ni izbran 712
1 izbran 274
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 119
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 119 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q27b Oviranje pri izvolitvi v naziv s strani univerze

III./2.b Ali so vas ovirali v postopkih za izvolitev v znanstveni ali pedagoški naziv? da, na univerzi

Vrednost 6888 Frekvenca
0 ni izbran 903
1 izbran 83
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 119
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 119 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q27c Oviranje pri izvolitvi v naziv s strani privatnega okolja

III./2.c Ali so vas ovirali v postopkih za izvolitev v znanstveni ali pedagoški naziv? da, v mojem privatnem okolju

Vrednost 6987 Frekvenca
0 ni izbran 979
1 izbran 7
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 119
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 119 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28a Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi nepotizma

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi nepotizma

Vrednost 7086 Frekvenca
0 ni izbran 586
1 izbran 399
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28b Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi nepripadnosti skupini

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi nepripadnosti skupini (interesne skupine, lobiji, politične stranke)

Vrednost 7185 Frekvenca
0 ni izbran 357
1 izbran 628
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28c Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi spola

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi spola

Vrednost 7284 Frekvenca
0 ni izbran 762
1 izbran 223
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28d Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi spolne usmerjenosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi spolne usmerjenosti

Vrednost 7383 Frekvenca
0 ni izbran 964
1 izbran 21
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28e Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi nacionalnosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi nacionalnosti

Vrednost 7482 Frekvenca
0 ni izbran 947
1 izbran 38
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28f Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi telesne/duševne oviranosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi telesne, duševne ali senzorne oviranosti

Vrednost 7581 Frekvenca
0 ni izbran 954
1 izbran 31
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28g Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi izjemne uspešnosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi izjemne uspešnosti

Vrednost 7680 Frekvenca
0 ni izbran 692
1 izbran 293
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28h Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi starosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi starosti

Vrednost 7779 Frekvenca
0 ni izbran 918
1 izbran 67
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28i Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi mladosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi mladosti

Vrednost 7878 Frekvenca
0 ni izbran 745
1 izbran 240
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28j Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi družinskih obveznosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi družinskih obveznosti

Vrednost 7977 Frekvenca
0 ni izbran 796
1 izbran 189
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28k Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi drugih razlogov

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Vrednost 8076 Frekvenca
0 ni izbran 864
1 izbran 121
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 120 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q28k_t Navedba drugih razlogov za diskriminacijo

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Vrednost 8175 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 121
[se ne nanaa] 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q29a Načini diskriminacije: podeljevanje projektov

III./4.a Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri podeljevanju projektov

Vrednost 8274 Frekvenca
0 ni izbran 307
1 izbran 593
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 205 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q29b Načini diskriminacije: kadrovanje

III./4.b Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri kadrovanju

Vrednost 8373 Frekvenca
0 ni izbran 353
1 izbran 547
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 205 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q29c Načini diskriminacije: izvolitve v nazive

III./4.c Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri izvolitvah v naziv

Vrednost 8472 Frekvenca
0 ni izbran 482
1 izbran 418
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 205 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q29d Načini diskriminacije: podeljevanje funkcij

III./4.d Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri podeljevanju funkcij

Vrednost 8571 Frekvenca
0 ni izbran 410
1 izbran 490
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 205 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q29e Načini diskriminacije: delitev nalog

III./4.e Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri delitvi nalog

Vrednost 8670 Frekvenca
0 ni izbran 577
1 izbran 323
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 205 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q29f Načini diskriminacije: podeljevanje mentorstev

III./4.f Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri podeljevanju mentorstev

Vrednost 8769 Frekvenca
0 ni izbran 620
1 izbran 280
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 205 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q29g Načini diskriminacije: podeljevanje nagrad

III./4.g Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije pri podeljevanju nagrad za znanstvene dosežke?

Vrednost 8868 Frekvenca
0 ni izbran 549
1 izbran 351
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 205 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q29h Načini diskriminacije: plačilo

III./4.h Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri plačilu

Vrednost 8967 Frekvenca
0 ni izbran 545
1 izbran 355
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 205 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q29i Načini diskriminacije: drugo

III./4. Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Vrednost 9066 Frekvenca
0 ni izbran 854
1 izbran 46
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 205 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q29i_t Navedba drugih načinov diskriminacije

III./4. Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Vrednost 9165 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 1016
[se ne nanaa] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q30 Namernost diskriminacije

III./5. Ali je po vašem mnenju diskriminacija v znanosti

Vrednost 9264 Frekvenca
1 večinoma namerna 646
2 večinoma nenamerna 231
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 139
-9997 [se ne nanaša] 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 228 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q31 Občutil ali bil priča diskriminaciji žensk

III./6. Ali ste občutili diskriminacijo zaradi ženskega spola oz. ali ste bili v svojem delovnem okolju kdaj priča diskriminacije kolegic na osnovi spola?

Vrednost 9363 Frekvenca
1 da 326
2 ne 667
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 112
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 112 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q32a Način diskriminacije žensk: slabše karierne možnosti

III./7.a Kako se je ta diskriminacija kazala? s slabšimi kariernimi možnostmi

Vrednost 9462 Frekvenca
0 ni izbran 89
1 izbran 238
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 778 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q32b Način diskriminacije žensk: slabši delovni pogoji

III./7.b Kako se je ta diskriminacija kazala? s slabšimi delovnimi pogoji

Vrednost 9561 Frekvenca
0 ni izbran 238
1 izbran 89
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 778 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q32c Način diskriminacije žensk: grožnje odpovedi zaposlitve

III./7.c Kako se je ta diskriminacija kazala? z grožnjami odpovedi zaposlitve

Vrednost 9660 Frekvenca
0 ni izbran 278
1 izbran 49
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 778 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q32d Način diskriminacije žensk: dolgotrajna zaposlitev za določen čas

III./7.d Kako se je ta diskriminacija kazala? z dolgotrajnimi podaljševanji pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Vrednost 9759 Frekvenca
0 ni izbran 226
1 izbran 101
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 778 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q32e Način diskriminacije žensk: ustvarjanje negativne podobe

III./7.e Kako se je ta diskriminacija kazala? z ustvarjanjem negativne osebne podobe (s podtikanji, stigmatiziranji, govoricami)

Vrednost 9858 Frekvenca
0 ni izbran 163
1 izbran 164
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 778 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q32f Način diskriminacije žensk: spolno nadlegovanje

III./7.f Kako se je ta diskriminacija kazala? s spolnim nadlegovanjem

Vrednost 9957 Frekvenca
0 ni izbran 290
1 izbran 37
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 778 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q32g Način diskriminacije žensk: drugi načini

III./7.g Kako se je ta diskriminacija kazala? na drugačen način (prosimo, navedite, kako):

Vrednost 10056 Frekvenca
0 ni izbran 278
1 izbran 49
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 778 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q32g_t Navedba drugih načinov diskriminacije žensk

III./7.g Kako se je ta diskriminacija kazala? na drugačen način (prosimo, navedite, kako):

Vrednost 10155 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 49
[se ne nanaa] 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q33 Lojalnost na osnovi spola pri odločanju na delovnem mestu

III./8. Ali ste na svojem delovnem mestu opazili, da so v pomembnih situacijah, ko se je na primer mnenje posameznice ali posameznika razlikovalo od večinskega mnenja ali ko je šlo za spregled očitnih nepravilnosti, kolegi in kolegice izkazovali lojalnost pri odločitvah na osnovi pripadnosti spolu?

Vrednost 10254 Frekvenca
1 da 116
2 ne 867
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 122
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
983 122 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q34 Pojasnilo primerov lojalnosti na osnovi spola pri odločanju

III./9. Lahko pojasnite, zakaj je šlo ali navedete kak tipičen primer?

Vrednost 10353 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 1105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q35a Pritiski za neželena dejanja: pri znanstvenem delu

III./10. Ali so kdaj na vas pritiskali, da naredite nekaj, kar po vašem mnenju ni bilo prav? pri znanstvenem delu

Vrednost 10452 Frekvenca
1 nikoli 660
2 redko 271
3 pogosto 45
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 129
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 129 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q35b Pritiski za neželena dejanja: pri ocenjevanju drugih

III./10. Ali so kdaj na vas pritiskali, da naredite nekaj, kar po vašem mnenju ni bilo prav? pri ocenjevanju drugih

Vrednost 10551 Frekvenca
1 nikoli 632
2 redko 294
3 pogosto 43
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 136
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
969 136 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q35c Pritiski za neželena dejanja: pri glasovanju

III./10. Ali so kdaj na vas pritiskali, da naredite nekaj, kar po vašem mnenju ni bilo prav? pri glasovanju

Vrednost 10650 Frekvenca
1 nikoli 648
2 redko 256
3 pogosto 67
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 134
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 134 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q35d Pritiski za neželena dejanja: pri zaposlovanju

III./10. Ali so kdaj na vas pritiskali, da naredite nekaj, kar po vašem mnenju ni bilo prav? pri zaposlovanju novih sodelavk/-cev

Vrednost 10749 Frekvenca
1 nikoli 704
2 redko 213
3 pogosto 41
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 147 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q36a Glavne ovire pri delu: onemogočanje razvoja in napredovanja

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: nadrejeni mi ne omogočajo samostojnega razvoja in napredovanja

Vrednost 10848 Frekvenca
0 ni izbran 821
1 izbran 170
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 114 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q36b Glavne ovire pri delu: ovire, nelojalnost sodelavcev

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: ovire in nelojalnost sodelavcev

Vrednost 10947 Frekvenca
0 ni izbran 823
1 izbran 168
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 114 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q36c Glavne ovire pri delu: usklajevanje dela in družine

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: težko usklajujem znanstveno delo z družinskimi obveznostmi

Vrednost 11046 Frekvenca
0 ni izbran 759
1 izbran 232
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 114 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q36d Glavne ovire pri delu: nerazumevanje partnerja

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: nerazumevanje partnerja/partnerke

Vrednost 11145 Frekvenca
0 ni izbran 968
1 izbran 23
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 114 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q36e Glavne ovire pri delu: slabo nagrajevanje, finančne težave

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: slabo nagrajevanje znanstvenega dela, finančne težave

Vrednost 11244 Frekvenca
0 ni izbran 567
1 izbran 424
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 114 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q36f Glavne ovire pri delu: drugo

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: drugo (prosimo, navedite, kaj)

Vrednost 11343 Frekvenca
0 ni izbran 771
1 izbran 220
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 114 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q36f_t Navedba drugih ovir pri delu

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: drugo (prosimo, navedite, kaj)

Vrednost 11442 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 220
[se ne nanaa] 885
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q38a Zadostnost izobraževanja o odnosih med spoloma: odnosi med sodelavci

IV./1. Ali menite, da ste v času izobraževanja pridobili dovolj informacij, spretnosti, etične drže na področju odnosov med moškimi in ženskami na delovnem mestu? glede odnosov med sodelavci/-kami

Vrednost 11541 Frekvenca
1 da 575
2 ne 244
-9999 [ne ve] 165
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 121
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 286 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q38b Zadostnost izobraževanja o odnosih med spoloma: odnosi do nadrejenih

IV./1. Ali menite, da ste v času izobraževanja pridobili dovolj informacij, spretnosti, etične drže na področju odnosov med moškimi in ženskami na delovnem mestu? glede odnosov do nadrejenih

Vrednost 11640 Frekvenca
1 da 506
2 ne 304
-9999 [ne ve] 171
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 124
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 295 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q38c Zadostnost izobraževanja o odnosih med spoloma: odnosi do podrejenih

IV./1. Ali menite, da ste v času izobraževanja pridobili dovolj informacij, spretnosti, etične drže na področju odnosov med moškimi in ženskami na delovnem mestu? glede odnosov do podrejenih

Vrednost 11739 Frekvenca
1 da 498
2 ne 295
-9999 [ne ve] 183
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 129
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 312 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q39a Glavni ukrepi proti diskriminaciji: izobraževanje

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? več izobraževanja o enakopravnosti spolov v šolah

Vrednost 11838 Frekvenca
0 ni izbran 899
1 izbran 81
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 125 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q39b Glavni ukrepi proti diskriminacij: odnosi, etika v znanosti

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? sprememba odnosov in etičnih standardov v znanosti

Vrednost 11937 Frekvenca
0 ni izbran 663
1 izbran 317
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 125 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q39c Glavni ukrepi proti diskriminacij: pravila in zakoni

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? uveljavitev ustreznih pravil in zakonov v prid večji enakopravnosti spolov v znanosti

Vrednost 12036 Frekvenca
0 ni izbran 806
1 izbran 174
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 125 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q39d Glavni ukrepi proti diskriminacij: enakopravnost v zasebni sferi

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? enakopravnejša delitev vlog v zasebni sferi

Vrednost 12135 Frekvenca
0 ni izbran 819
1 izbran 161
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 125 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q39e Glavni ukrepi proti diskriminacij: kultura in odnosi v družbi

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? sprememba kulture in odnosov med spoloma v družbi nasploh

Vrednost 12234 Frekvenca
0 ni izbran 531
1 izbran 449
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 125 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q39f Glavni ukrepi proti diskriminacij: drugo

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Vrednost 12333 Frekvenca
0 ni izbran 933
1 izbran 47
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
980 125 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q39f_t Navedba drugih ukrepov proti diskriminaciji

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Vrednost 12432 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 47
[se ne nanaa] 1058
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q40a Glavni programi proti diskriminaciji: ozaveščanje prek medijev

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? ozaveščanje preko množičnih medijev.

Vrednost 12531 Frekvenca
0 ni izbran 774
1 izbran 184
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 147 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q40b Glavni programi proti diskriminaciji: državni raziskovalni razpisi

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? vključitev teme v državne raziskovalne razpise.

Vrednost 12630 Frekvenca
0 ni izbran 785
1 izbran 173
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 147 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q40c Glavni programi proti diskriminaciji: predavanja in delavnice

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? nizi vabljenih predavanj z delavnicami za zaposlene na inštitutih in fakultetah.

Vrednost 12729 Frekvenca
0 ni izbran 817
1 izbran 141
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 147 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q40d Glavni programi proti diskriminaciji: pravna ureditev

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? s pravno ureditvijo oziroma s predpisi (npr. kvote).

Vrednost 12828 Frekvenca
0 ni izbran 728
1 izbran 230
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 147 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q40e Glavni programi proti diskriminaciji: drugo

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? kako drugače (prosimo, navedite, kako):

Vrednost 12927 Frekvenca
0 ni izbran 841
1 izbran 117
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 147 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q40e_t Navedba drugih programov proti diskriminaciji

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? kako drugače (prosimo, navedite, kako):

Vrednost 13026 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 117
[se ne nanaa] 988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q42 Spol

V./1. Katerega spola ste?

Vrednost 13125 Frekvenca
1 moški 414
2 ženska 576
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 115
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 115 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q43 Leto rojstva

V./2. Leto rojstva

Vrednost 13224 Frekvenca
1 1950 ali prej 81
2 1951–1960 222
3 1961–1970 300
4 1971 ali kasneje 379
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 123 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q44a Člani gospodinjstva: partner

V./3.a Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? mož, žena ali izvenzakonski partner ali partnerka

Vrednost 13323 Frekvenca
0 ni izbran 188
1 izbran 800
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 117 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q44b Člani gospodinjstva: otroci

V./3.b Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? otroci

Vrednost 13422 Frekvenca
0 ni izbran 332
1 izbran 656
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 117 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q44b_n Člani gospodinjstva: število otrok

V./3.b Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? otroci, navedite število otrok

Vrednost 13521 Frekvenca
1 Eden 219
2 Dva 318
3 Trije ali več 101
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 18
-9997 [se ne nanaša] 449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
638 467 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q44c Člani gospodinjstva: starši

V./3.c Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? vaši starši

Vrednost 13620 Frekvenca
0 ni izbran 932
1 izbran 56
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 117 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q44d Člani gospodinjstva: starši partnerja

V./3.d Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? starši vašega partnerja/partnerke

Vrednost 13719 Frekvenca
0 ni izbran 969
1 izbran 19
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 117 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q44e Člani gospodinjstva: druga oseba

V./3.e Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? druga oseba

Vrednost 13818 Frekvenca
0 ni izbran 959
1 izbran 29
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 117 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q44e_t Člani gospodinjstva: razmerje druge osebe do anketiranca

V./4. Če so člani in članice vaše družine in/ali gospodinjstva otroci, za katere skrbite ali ste skrbeli, navedite, koliko so sedaj stari:

Vrednost 13917 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 29
[se ne nanaa] 1076
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q45_min Starost najmlajšega otroka

V./4. Če so člani in članice vaše družine in/ali gospodinjstva otroci, za katere skrbite ali ste skrbeli, navedite, koliko so sedaj stari:

Vrednost 14016 Frekvenca
0 9 let ali manj 339
10 10–19 let 183
20 20–29 let 104
30 30 let ali več 17
-9998 [brez odgovora / se ne nanaša] 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 462 0 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

Q45_max Starost najstarejšega otroka

V./4. Če so člani in članice vaše družine in/ali gospodinjstva otroci, za katere skrbite ali ste skrbeli, navedite, koliko so sedaj stari:

Vrednost 14115 Frekvenca
0 9 let ali manj 249
10 10–19 let 205
20 20–29 let 139
30 30 let ali več 50
-9998 [brez odgovora / se ne nanaša] 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 462 0 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

Q45_mlad Starš/skrbnik mladoletnega otroka

V./4. Če so člani in članice vaše družine in/ali gospodinjstva otroci, za katere skrbite ali ste skrbeli, navedite, koliko so sedaj stari:

Vrednost 14214 Frekvenca
1 da 493
2 ne 150
-9998 [brez odgovora / se ne nanaša] 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 462 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q46 Pretežno opravljanje gospodinjskih del

V/5 Kdo pretežno opravlja gospodinjsko delo v vašem gospodinjstvu?

Vrednost 14313 Frekvenca
1 sam 292
2 partner 103
3 enakopravna delitev s partnerjem 488
4 starši, sorodniki, 21
5 živi sam 32
6 zunanja pomoč 19
7 kdo drug 27
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 123
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 123 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q46_t Navedba druge osebe

V/5.g Kdo pretežno opravlja gospodinjsko delo v vašem gospodinjstvu? kdo drug (prosimo, navedite, kdo)

Vrednost 14412 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 1105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q47 Izobrazba matere

V/6. Stopnja izobrazbe vaše matere oz. skrbnice:

Vrednost 14511 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 26
2 osnovna šola 99
3 poklicna šola 119
4 srednja šola 286
5 strokovna višja, visoka 153
6 fakulteta 230
7 magisterij 20
8 doktorat 42
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 130
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 130 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q48 Izobrazba očeta

V/7. Stopnja izobrazbe vašega očeta oz. skrbnika

Vrednost 14610 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 17
2 osnovna šola 42
3 poklicna šola 164
4 srednja šola 193
5 strokovna višja, visoka 151
6 fakulteta 283
7 magisterij 20
8 doktorat 95
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 140
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 140 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q49 Tip naselja primarne družine

V./8. V kakšnem tipu naselja ste živeli v primarni družini?

Vrednost 1479 Frekvenca
1 podeželje v Sloveniji 166
2 manjši kraj v Sloveniji 274
3 večje mesto v Sloveniji 512
4 tujina 36
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 117 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q49_t Navedba kraja v tujini

V./8.d V kakšnem tipu naselja ste živeli v primarni družini? tujina (prosimo, navedite, kje)

Vrednost 1488 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 36
[se ne nanaa] 1069
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 0

Q50 Tradicionalne spolne vloge v primarni družini

V./9. Ali so bile v vaši primarni družini vloge tradicionalno razdeljene po spolu?

Vrednost 1497 Frekvenca
1 da 621
2 ne 360
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 124
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 124 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q51 Področje izobrazbe

V./10. Področje vaše izobrazbe:

Vrednost 1506 Frekvenca
1 naravoslovje 295
2 tehnika 160
3 medicina 85
4 biotehnika 80
5 družboslovje 193
6 humanistika 142
7 interdisciplinarne raziskave 32
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 118
-9997 [se ne nanaša] 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
987 118 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q52_vis Organizacija: visokošolska ustanova

V./10. V kateri organizaciji opravljate raziskovalno delo. Če želite, dopišite tudi ime vaše delovne organizacije - visokošolska ustanova

Vrednost 1515 Frekvenca
0 ni izbran 293
1 je izbran 686
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 126 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q52_jrz Organizacija: javni raziskovalni zavod

V./10. V kateri organizaciji opravljate raziskovalno delo. Če želite, dopišite tudi ime vaše delovne organizacije. - javni raziskovalni zavod

Vrednost 1524 Frekvenca
0 ni izbran 754
1 je izbran 225
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 126 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q52_gosz Organizacija: gospodarstvo / zasebni r.

V./10. V kateri organizaciji opravljate raziskovalno delo. Če želite, dopišite tudi ime vaše delovne organizacije. - gospodarstvo / zasebni r.

Vrednost 1533 Frekvenca
0 ni izbran 905
1 je izbran 74
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 126 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q52_dru Organizacija: drugo

V./10. V kateri organizaciji opravljate raziskovalno delo. Če želite, dopišite tudi ime vaše delovne organizacije - drugo

Vrednost 1542 Frekvenca
0 ni izbran 909
1 je izbran 70
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 126 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q53 Komentarji, predlogi in pripombe

Vaši dodatni komentarji, predlogi, pripombe:

Vrednost 1551 Frekvenca
[brez odgovora / zaiteno] 1105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105