Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji: S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: DPZ11
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DPZ11_V1
Main author(s):
  • Ule, Mirjana
  • Živoder, Andreja
  • Berzelak, Nejc
Co-workers:
  • Komisija za ženske v znanosti
  • Remškar, Maja
  • Novak, Polona
  • Umek-Venturini, Andreja
  • Renata Šribar
Data file producer:
CSP - Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Center za socialno psihologijo

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

delovni pogoji v znanosti, diskriminacija, spolna diskriminacija, pogoji na delovnem mestu , ovire na delovnem mestu, možnosti napredovanja, znanstveno raziskovalno delo, podoktorsko usposabljanje, odnosi na delovnem mestu

Keywords ELSST:
ZNANOST, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNO MESTO, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, SPOLNA DISKRIMINACIJA

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - spol in spolne vloge
Topic Classification CERIF
Sociologija znanosti
Topic Classification ADP
Osebno napredovanje
Delovni pogoji
Ovire na delovnem mestu
Podpora ukrepom za izboljšanje položaja
Socio-demografski podatki


Abstract:

Namen raziskave o razlikah v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji je bil preveriti, kaj je z znanstveno kulturo v slovenskih akademskih okoljih in kje so ovire za uveljavljanje žensk v znanstvenoraziskovalnem delu. Raziskava največ pozornosti posveča delovnim pogojem za znanstveno delo, vodenju in upravljanju znanstvene kariere ter oviram in diskriminacijskim mehanizmom pri razvijanju karier v znanosti. V raziskavo so bili vključeni doktorji in doktorice znanosti v Sloveniji iz evidence raziskovalcev pri ARRS.

Methodology


Collection date: 17. januar 2011 - 15. februar 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Doktorice in doktorji znanosti v Sloveniji, ki so bili v času raziskave evidentirani v evidenci raziskovalcev pri ARRS in so na ta dan dovolili objavo svojega elektronskega naslova v sistemu SICRIS.

Excluded:

Doktorice in doktorji znanosti v Sloveniji, ki v času raziskave niso bili evidentirani v evidenci raziskovalcev pri ARRS ali pa so bili evidentirani in na ta dan niso dovolili objave svojega elektronskega naslova v sistemu SICRIS.

Data collected by:

Center za socialno psihologijo

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa.

Spletna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DPZ11 - Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji, S posebnim poudarkom na položaju žensk in spolnih razlikah v znanosti [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 155
  • number of units: 1105

Version: april 2016

Variable list

Status Status ankete

Value 13 Frequency
1 zaklju?ena anketa 1004
2 nezaključena anketa 101
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Valid range from 1 to 2

Q2 Leto doktorata

I./1. Katerega leta ste doktorirali?

Value 22 Frequency
1 1990 ali prej 109
2 1991–2000 348
3 2001–2010 625
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1082 23 1 3

Valid range from 1 to 3

Q3a Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: uspehi v izobraževanju

I/2.a Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: uspehov v izobraževalnem procesu

Value 31 Frequency
0 ni izbran 733
1 izbran 370
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1103 2 0 1

Valid range from 0 to 1

Status Status ankete

Value 1155 Frequency
1 zaklju?ena anketa 1004
2 nezaključena anketa 101
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Valid range from 1 to 2

Q2 Leto doktorata

I./1. Katerega leta ste doktorirali?

Value 2154 Frequency
1 1990 ali prej 109
2 1991–2000 348
3 2001–2010 625
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1082 23 1 3

Valid range from 1 to 3

Q3a Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: uspehi v izobraževanju

I/2.a Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: uspehov v izobraževalnem procesu

Value 3153 Frequency
0 ni izbran 733
1 izbran 370
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1103 2 0 1

Valid range from 0 to 1

Q3b Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: osebna želja

I/2.b Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: osebne želje po znanstveno raziskovalnem delu

Value 4152 Frequency
0 ni izbran 254
1 izbran 849
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1103 2 0 1

Valid range from 0 to 1

Q3c Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: spodbude zasebnega okolja

I/2.c Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: spodbud staršev in zasebnega okolja

Value 5151 Frequency
0 ni izbran 1057
1 izbran 46
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1103 2 0 1

Valid range from 0 to 1

Q3d Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: spodbude učiteljev in mentorjev

I/2.d Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: spodbud učiteljev in mentorjev

Value 6150 Frequency
0 ni izbran 880
1 izbran 223
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1103 2 0 1

Valid range from 0 to 1

Q3e Glavni dejavniki odlo?itve za zn.-r. delo: ugodne možnosti zaposlitve

I/2.e Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: ugodnih možnosti za zaposlitev

Value 7149 Frequency
0 ni izbran 956
1 izbran 147
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1103 2 0 1

Valid range from 0 to 1

Q3f Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: drugo

I/2.f Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: česa drugega (prosimo, navedite, česa)?

Value 8148 Frequency
0 ni izbran 1030
1 izbran 73
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 2
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1103 2 0 1

Valid range from 0 to 1

Q3f_t Glavni dejavniki odločitve za zn.-r. delo: navedba drugih razlogov

I/2.f Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica: česa drugega (prosimo, navedite, česa)?

Value 9147 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 73
[se ne nanaa] 1032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q4a Št. let po doktoratu: prvi mladi raziskovalec

I./3.a Koliko let po doktoratu ste dobili prvega mladega raziskovalca oz. mlado raziskovalko?

Value 10146 Frequency
1 0-5 let 132
2 6-10 let 158
3 11-15 let 44
4 16-20 let 17
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 5
7 nikoli 466
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 59
-9997 [se ne nanaša] 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 279 1 7

Valid range from 1 to 7

Q4b Št. let po doktoratu: možnost izbire in nakupa raziskovalne opreme

I./3.b Koliko let po doktoratu ste dobili možnost izbire in nakupa raziskovalne opreme?

Value 11145 Frequency
1 0-5 let 481
2 6-10 let 146
3 11-15 let 43
4 16-20 let 8
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 3
7 nikoli 232
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 59
-9997 [se ne nanaša] 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 188 1 7

Valid range from 1 to 7

Q4c Št. let po doktoratu: vodenje nacionalnega raziskovalnega projekta

I./3.c Koliko let po doktoratu ste dobili samostojno voden nacionalni raziskovalni projekt?

Value 12144 Frequency
1 0-5 let 267
2 6-10 let 125
3 11-15 let 40
4 16-20 let 14
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 4
7 nikoli 429
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 67
-9997 [se ne nanaša] 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 222 1 7

Valid range from 1 to 7

Q4d Št. let po doktoratu: prostor za laboratorij

I./3.d Koliko let po doktoratu ste dobili prostor za laboratorij?

Value 13143 Frequency
1 0-5 let 208
2 6-10 let 50
3 11-15 let 23
4 16-20 let 5
5 21-25 let 0
6 ve? kot 25 let 1
7 nikoli 308
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 88
-9997 [se ne nanaša] 422
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
595 510 1 7

Valid range from 1 to 7

Q4e Št. let po doktoratu: pisarna za študij oz. delo z računalnikom

I./3.e Koliko let po doktoratu ste dobili pisarno za študij oz. delo z računalnikom?

Value 14142 Frequency
1 0-5 let 796
2 6-10 let 58
3 11-15 let 23
4 16-20 let 4
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 2
7 nikoli 93
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 64
-9997 [se ne nanaša] 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 125 1 7

Valid range from 1 to 7

Q4f Št. let po doktoratu: zaposlitev za nedoločen čas

I./3.f Koliko let po doktoratu ste dobili zaposlitev za nedoločen čas?

Value 15141 Frequency
1 0-5 let 691
2 6-10 let 93
3 11-15 let 17
4 16-20 let 6
5 21-25 let 1
6 ve? kot 25 let 4
7 nikoli 136
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 57
-9997 [se ne nanaša] 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 157 1 7

Valid range from 1 to 7

Q4g Št. let po doktoratu: pomoč pri administrativnih zadevah

I./3.g Koliko let po doktoratu ste dobili ustrezno pomoč pri urejanju administrativnih zadev?

Value 16140 Frequency
1 0-5 let 418
2 6-10 let 50
3 11-15 let 21
4 16-20 let 6
5 21-25 let 3
6 ve? kot 25 let 3
7 nikoli 431
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 70
-9997 [se ne nanaša] 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 173 1 7

Valid range from 1 to 7

Q4h Št. let po doktoratu: sredstva za konference/objave v tujini

I./3.h Koliko let po doktoratu ste dobili sredstva za udeležbo na konferencah v tujini, za objavljanje v tujini (prevajanje)?

Value 17139 Frequency
1 0-5 let 751
2 6-10 let 91
3 11-15 let 17
4 16-20 let 4
5 21-25 let 0
6 ve? kot 25 let 2
7 nikoli 129
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 56
-9997 [se ne nanaša] 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 111 1 7

Valid range from 1 to 7

Q5a Št. let po doktoratu: ocenjevalec slovenskih znanstvenih projektov

I./4.a Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani za ocenjevalca/ocenjevalko slovenskih znanstvenih projektov?

Value 18138 Frequency
1 0-5 let 66
2 6-10 let 105
3 11-15 let 49
4 16-20 let 26
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 4
7 se še ni zgodilo 688
-9998 [brez odgovora / zaš?iteno] 83
-9997 [se ne nanaša] 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 163 1 7

Valid range from 1 to 7

Q5b Št. let po doktoratu: vabljeno predavanje na slovenski znanstveni konferenci

I./4.b Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani za vabljeno predavanje na domači znanstveni konferenci?

Value 19137 Frequency
1 0-5 let 413
2 6-10 let 125
3 11-15 let 35
4 16-20 let 13
5 21-25 let 4
6 ve? kot 25 let 1
7 se še ni zgodilo 382
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 79
-9997 [se ne nanaša] 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 132 1 7

Valid range from 1 to 7

Q5c Št. let po doktoratu: programski odbor slovenske znanstvene konference

I./4.c Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani v programski odbor domače znanstvene konference?

Value 20136 Frequency
1 0-5 let 291
2 6-10 let 142
3 11-15 let 42
4 16-20 let 12
5 21-25 let 5
6 ve? kot 25 let 1
7 se še ni zgodilo 472
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 83
-9997 [se ne nanaša] 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 140 1 7

Valid range from 1 to 7

Q5d Št. let po doktoratu: komisija za razporejanje denarja za raziskave

I./4.d Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani v komisijo ali odbor, ki v Sloveniji odloča o razporeditvi denarja za raziskave?

Value 21135 Frequency
1 0-5 let 10
2 6-10 let 32
3 11-15 let 24
4 16-20 let 11
5 21-25 let 2
6 ve? kot 25 let 2
7 se še ni zgodilo 846
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 95
-9997 [se ne nanaša] 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 178 1 7

Valid range from 1 to 7

Q5e Št. let po doktoratu: uredništvo slovenske znanstvene publikacije

I./4.e Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani za članico/-na uredništva domače znanstvene publikacije?

Value 22134 Frequency
1 0-5 let 193
2 6-10 let 103
3 11-15 let 56
4 16-20 let 11
5 21-25 let 3
6 ve? kot 25 let 3
7 se še ni zgodilo 584
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 85
-9997 [se ne nanaša] 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 152 1 7

Valid range from 1 to 7

Q5f Št. let po doktoratu: pomembna funkcija v znanstveni hierarhiji v Sloveniji

I./4.f Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani na pomembnejše funkcije v znanstveni hierarhiji v Sloveniji?

Value 23133 Frequency
1 0-5 let 19
2 6-10 let 52
3 11-15 let 28
4 16-20 let 12
5 21-25 let 5
6 ve? kot 25 let 6
7 se še ni zgodilo 805
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 90
-9997 [se ne nanaša] 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 178 1 7

Valid range from 1 to 7

Q6 Navajanje soavtorjev z majhnim doprinosom k delu

I./5. Kolikokrat ste napisali znanstveni članek oz. poročilo in kot soavtorje/-ice navedli kolege/-ice, ne da bi vam bil znan njihov prispevek pri opravljenem projektu ali pa je bil njihov doprinos nesorazmerno majhen?

Value 24132 Frequency
1 vedno 64
2 pogosto 162
3 v?asih 188
4 izjemoma 262
5 nikoli 355
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 74
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 74 1 5

Valid range from 1 to 5

Q7 Pragmatičen odstop od prednosti pri avtorstvu

I./6. Ali ste zaradi pragmatičnih razlogov kdaj odstopili vodilno avtorstvo ali prednost v vrstnem redu avtorjev publikacije ali članka?

Value 25131 Frequency
1 da, nadrejenemu 255
2 da, podrejenemu 166
3 ne 605
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 79
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 79 1 3

Valid range from 1 to 3

Q8a Soavtorstvo dela brez soglasja/brez videne vsebine

I./7.a Ali ste soavtor/-ica del, h katerim niste podali soglasja in niste videli vsebine?

Value 26130 Frequency
1 da 94
2 ne 931
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 80
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1025 80 1 2

Valid range from 1 to 2

Q8b Mentorstvo brez ustreznega vrednotenja tega dela

I./7.b Ali ste bili kdaj delovni mentor/-ica, pri tem pa vaše mentorstvo ni bilo ustrezno ovrednoteno (pedagoške točke, mentorski dodatek)?

Value 27129 Frequency
1 da 525
2 ne 502
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 78
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 78 1 2

Valid range from 1 to 2

Q8c Recenzenstvo v imenu nadrejenih brez navedbe imena

I./7.c Ali ste kdaj pisali recenzijo v imenu svojih nadrejenih, pri tem pa vaše ime ni bilo omenjeno?

Value 28128 Frequency
1 da 233
2 ne 795
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 77
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 77 1 2

Valid range from 1 to 2

Q9 Prispevek čistih citatov del s strani sodelavcev

I./8. Koliko čistih citatov vaših del so prispevali kolegice in kolegi iz vaše institucije?

Value 29127 Frequency
1 večino 20
2 nekaj 420
3 nobenega 376
5 nima citatov 0
-9999 [ne ve / ne zanima] 130
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 78
-9997 [se ne nanaša] 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 289 1 3

Valid range from 1 to 5

Q54 Opravljeno podoktorsko usposabljanje v tujini

I./9. Ali ste opravili podoktorsko ali dodatno usposabljanje v tujini?

Value 30126 Frequency
1 da 391
2 ne 632
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 82
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 82 1 2

Valid range from 1 to 2

Q10 Razlog za neopravljanje podoktorskega usposabljanja v tujini

I./.10. Zakaj niste opravili podoktorskega usposabljanja v tujini?

Value 31125 Frequency
1 obveznosti na delovnem mestu 246
2 družinski razlogi 161
3 nezainteresiran, dobre možnosti doma 95
4 iz drugega razloga 133
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 78
-9997 [se ne nanaša] 392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 470 1 4

Valid range from 1 to 4

Q10_t Navedba drugega razloga

I./.10.d Zakaj niste opravili podoktorskega usposabljanja v tujini? Iz drugega razloga:

Value 32124 Frequency
[brez odgovora / zaščiteno] 713
[se ne nanaa] 392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q11 Obveznost podoktorskega usposabljana v tujini na instituciji

I./11. Ali je na vaši instituciji podoktorsko usposabljanje v tujini obvezno?

Value 33123 Frequency
1 da 191
2 ne 834
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 80
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1025 80 1 2

Valid range from 1 to 2

Q12a Vpliv podoktorskega usposabljanja v tujini na kariero

I./12. Kako je podoktorsko usposabljanje v tujini vplivalo na vašo kariero?

Value 34122 Frequency
1 pozitivno 303
2 nevtralno 73
3 negativno 8
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 65
-9997 [se ne nanaša] 656
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
384 721 1 3

Valid range from 1 to 3

Q12b Vpliv podoktorskega usposabljanja v tujini na osebno življenje

I./12. Kako je podoktorsko usposabljanje v tujini vplivalo na vaše osebno življenje?

Value 35121 Frequency
1 pozitivno 211
2 nevtralno 135
3 negativno 34
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 69
-9997 [se ne nanaša] 656
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 725 1 3

Valid range from 1 to 3

Q13a Glavne spodbude za delo: spodbude nadrejenih, napredovanja

I/13.a Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? spodbude nadrejenih, možnosti napredovanja

Value 36120 Frequency
0 ni izbran 786
1 izbran 235
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 84 0 1

Valid range from 0 to 1

Q13b Glavne spodbude za delo: dobri odnosi s sodelavci

I/13.b Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? dobri odnosi s sodelavci/-kami

Value 37119 Frequency
0 ni izbran 546
1 izbran 475
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 84 0 1

Valid range from 0 to 1

Q13c Glavne spodbude za delo: urejeno financiranje zn.-r. dela

I/13.c Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? urejeno financiranje znanstveno raziskovalnega dela

Value 38118 Frequency
0 ni izbran 608
1 izbran 413
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 84 0 1

Valid range from 0 to 1

Q13d Glavne spodbude za delo: usklajenost dela in družinskega življenja

I/13.d Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? možnosti za usklajevanje znanstveno-raziskovalnega dela in družinskega življenja

Value 39117 Frequency
0 ni izbran 731
1 izbran 290
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 84 0 1

Valid range from 0 to 1

Q13e Glavne spodbude za delo: razumevanje partnerja, okolja

I/13.e Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? razumevanje partnerja/partnerke in ožjega okolja za moje delo

Value 40116 Frequency
0 ni izbran 853
1 izbran 168
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 84 0 1

Valid range from 0 to 1

Q13f Glavne spodbude za delo: družbena klima v Sloveniji

I/13.f Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? ugodna družbena klima za razvoj znanosti v Sloveniji

Value 41115 Frequency
0 ni izbran 953
1 izbran 68
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 84 0 1

Valid range from 0 to 1

Q13g Glavne spodbude za delo: drugo

I/13.g Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Value 42114 Frequency
0 ni izbran 872
1 izbran 149
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 84
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 84 0 1

Valid range from 0 to 1

Q13g_t Glavne spodbude za delo: navedba drugega

I/13.g Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Value 43113 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 149
[se ne nanaa] 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q15a Delovni pogoji: gibljiv delovni čas

II./1.a Na naslednja tri vprašanja odgovorite z da ali ne: ali imate gibljiv delovni čas?

Value 44112 Frequency
1 da 808
2 ne 205
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 92
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 92 1 2

Valid range from 1 to 2

Q15b Delovni pogoji: možnost rednega dela od doma

II./1.b Na naslednja tri vprašanja odgovorite z da ali ne: ali lahko delate od doma in se vam to delo šteje v redni delovni čas?

Value 45111 Frequency
1 da 519
2 ne 489
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 97
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 97 1 2

Valid range from 1 to 2

Q15c Delovni pogoji: kompenzacija stroškov dela na domu

II./1.c Na naslednja tri vprašanja odgovorite z da ali ne: če delate doma, ali vam delodajalec povrne/kompenzira stroške dela na domu (elektrika, telefon, internet…)?

Value 46110 Frequency
1 da 15
2 ne 973
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 117 1 2

Valid range from 1 to 2

Q16a Ustreznost pogojev: ogrevanje/hlajenje pisarne

II./2.a Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali je prostor/pisarna ustrezno ogrevan oziroma hlajen (zračenje, klima, možnost dogrevanja)?

Value 47109 Frequency
1 da 846
2 ne 170
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 89
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 89 1 2

Valid range from 1 to 2

Q16b Ustreznost pogojev: zvočna izoliranost pisarne

II./2.b Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali je pisarna ustrezno zvočno izolirana?

Value 48108 Frequency
1 da 480
2 ne 534
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 91
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 91 1 2

Valid range from 1 to 2

Q16c Ustreznost pogojev: ustrezna osvetljenost pisarne

II./2.c Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali je prostor ustrezno osvetljen (dnevna svetloba)?

Value 49107 Frequency
1 da 895
2 ne 121
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 89
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 89 1 2

Valid range from 1 to 2

Q16d Ustreznost pogojev: zadovoljstvo s stanjem, dosegljivostjo toalet

II./2.d Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali ste zadovoljni s stanjem in dosegljivostjo toaletnih prostorov?

Value 50106 Frequency
1 da 872
2 ne 143
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 90
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 90 1 2

Valid range from 1 to 2

Q16e Ustreznost pogojev: kvalitetna prehrana v bližini

II./2.e Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali imate med delovnim časom možnost kvalitetnega obroka v bližini delovnega mesta?

Value 51105 Frequency
1 da 770
2 ne 245
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 90
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 90 1 2

Valid range from 1 to 2

Q16f Ustreznost pogojev: mir za delo v pisarni

II./2.f Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? ali imate mir za delo v pisarni?

Value 52104 Frequency
1 da 587
2 ne 428
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 90
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 90 1 2

Valid range from 1 to 2

Q17 Površina pisarne

II./3. Kakšna je površina službene pisarne, v kateri delate na računalniku ali študirate?

Value 53103 Frequency
1 do 10 m2 350
2 11–15 m2 377
3 16–20 m2 197
4 več kot 20 m2 89
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 92
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 92 1 4

Valid range from 1 to 4

Q18 Število uporabnikov pisarne

II./4. Koliko ljudi uporablja ta prostor poleg vas?

Value 54102 Frequency
1 0 390
2 1 275
3 2 146
4 3 79
5 več kot trije 123
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 92
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1013 92 1 5

Valid range from 1 to 5

Q19 Prostorske možnosti za nove sodelavce/opremo

II./5. Ali bi vaša institucija po potrebi lahko zagotovila prostorske možnosti za povečanje števila sodelavk/-cev in/ali dodatno opremo?

Value 55101 Frequency
1 da 289
2 ne 384
-9999 [ne ve] 298
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 91
-9997 [se ne nanaša] 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
673 432 1 2

Valid range from 1 to 2

Q20 Primoranost opravljati delo nad predpisanimi obveznostmi

II./6. Ali ste primorani svoje znanstveno delo opravljati izven zakonsko določene delovne obveznosti, na primer v prostem času ali med dopustom?

Value 56100 Frequency
1 ne 130
2 da, do 5 ur tedensko 142
3 da, 6–10 ur tedensko 256
4 da, več kot 10 ur tedensko 235
5 da, včasih 242
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 100
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 100 1 5

Valid range from 1 to 5

Q21 Plačilo za delo nad predpisanimi obveznostmi

II./7. Ali ste za delo preko svojih predpisanih delovnih obremenitev plačani?

Value 5799 Frequency
1 da, sorazmerno z delom 32
2 da, manj od obsega dela 160
3 ne 689
4 ne dela nad predpisanimi obveznostmi 0
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 94
-9997 [se ne nanaša] 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 224 1 3

Valid range from 1 to 4

Q22 Splošno zadovoljstvo z delovnimi pogoji

II./8. Ali ste na splošno zadovoljni z delovnimi pogoji?

Value 5898 Frequency
1 da 520
2 ne 260
3 neodločen 227
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 98
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 98 1 3

Valid range from 1 to 3

Q23 Predlogi za izboljšanje delovnih pogojev

II./9. Prosimo, navedite nekaj predlogov za izboljšanje delovnih pogojev:

Value 5997 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 1105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q25a Oviranje s strani sodelavcev: kandidiranje za projekte

III./1.a Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri kandidiranju za projekte?

Value 6096 Frequency
1 da 179
2 ne 631
-9999 [ne ve] 70
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 104
-9997 [se ne nanaša] 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 295 1 2

Valid range from 1 to 2

Q25b Oviranje s strani sodelavcev: kandidiranje za mentorstva

III./1.b Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri kandidiranju za mentorstvo (mladim raziskovalkam/-cem, doktorskim kandidatom/-kam idr.)?

Value 6195 Frequency
1 da 136
2 ne 615
-9999 [ne ve] 166
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 109
-9997 [se ne nanaša] 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 354 1 2

Valid range from 1 to 2

Q25c Oviranje s strani sodelavcev: kandidiranje za opremo

III./1.c Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri kandidiranju za raziskovalno opremo?

Value 6294 Frequency
1 da 142
2 ne 605
-9999 [ne ve] 147
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 108
-9997 [se ne nanaša] 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 358 1 2

Valid range from 1 to 2

Q25d Oviranje s strani sodelavcev: udeležba na konferenci v tujini

III./1.d Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri udeležbi na konferenci v tujini z vabljenim predavanjem in plačanimi stroški s strani organizatorja?

Value 6393 Frequency
1 da 92
2 ne 771
-9999 [ne ve] 94
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 108
-9997 [se ne nanaša] 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 242 1 2

Valid range from 1 to 2

Q25e Oviranje s strani sodelavcev: sodelovanje s tujimi partnerji

III./1.e Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri vzpostavitvi sodelovanja s tujimi partnerji?

Value 6492 Frequency
1 da 138
2 ne 756
-9999 [ne ve] 51
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 103
-9997 [se ne nanaša] 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 211 1 2

Valid range from 1 to 2

Q25f Oviranje s strani sodelavcev: izvolitev v naziv

III./1.f Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri v postopkih za izvolitev v znanstveni ali pedagoški naziv?

Value 6591 Frequency
1 da 272
2 ne 593
-9999 [ne ve] 40
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 102
-9997 [se ne nanaša] 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 240 1 2

Valid range from 1 to 2

Q26 Dodatno pojasnilo oviranja s strani sodelavcev

III./1b. Če želite, lahko dodatno pojasnite zgornje odgovore:

Value 6690 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 1105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q27a Oviranje pri izvolitvi v naziv s strani institucije

III./2.a Ali so vas ovirali v postopkih za izvolitev v znanstveni ali pedagoški naziv? da, na fakulteti oziroma raziskovalni instituciji

Value 6789 Frequency
0 ni izbran 712
1 izbran 274
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 119
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 119 0 1

Valid range from 0 to 1

Q27b Oviranje pri izvolitvi v naziv s strani univerze

III./2.b Ali so vas ovirali v postopkih za izvolitev v znanstveni ali pedagoški naziv? da, na univerzi

Value 6888 Frequency
0 ni izbran 903
1 izbran 83
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 119
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 119 0 1

Valid range from 0 to 1

Q27c Oviranje pri izvolitvi v naziv s strani privatnega okolja

III./2.c Ali so vas ovirali v postopkih za izvolitev v znanstveni ali pedagoški naziv? da, v mojem privatnem okolju

Value 6987 Frequency
0 ni izbran 979
1 izbran 7
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 119
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 119 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28a Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi nepotizma

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi nepotizma

Value 7086 Frequency
0 ni izbran 586
1 izbran 399
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28b Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi nepripadnosti skupini

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi nepripadnosti skupini (interesne skupine, lobiji, politične stranke)

Value 7185 Frequency
0 ni izbran 357
1 izbran 628
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28c Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi spola

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi spola

Value 7284 Frequency
0 ni izbran 762
1 izbran 223
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28d Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi spolne usmerjenosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi spolne usmerjenosti

Value 7383 Frequency
0 ni izbran 964
1 izbran 21
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28e Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi nacionalnosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi nacionalnosti

Value 7482 Frequency
0 ni izbran 947
1 izbran 38
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28f Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi telesne/duševne oviranosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi telesne, duševne ali senzorne oviranosti

Value 7581 Frequency
0 ni izbran 954
1 izbran 31
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28g Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi izjemne uspešnosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi izjemne uspešnosti

Value 7680 Frequency
0 ni izbran 692
1 izbran 293
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28h Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi starosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi starosti

Value 7779 Frequency
0 ni izbran 918
1 izbran 67
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28i Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi mladosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi mladosti

Value 7878 Frequency
0 ni izbran 745
1 izbran 240
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28j Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi družinskih obveznosti

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? zaradi družinskih obveznosti

Value 7977 Frequency
0 ni izbran 796
1 izbran 189
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28k Diskriminacija v slovenski znanosti zaradi drugih razlogov

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Value 8076 Frequency
0 ni izbran 864
1 izbran 121
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 120
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 120 0 1

Valid range from 0 to 1

Q28k_t Navedba drugih razlogov za diskriminacijo

III./3. Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Value 8175 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 121
[se ne nanaa] 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q29a Načini diskriminacije: podeljevanje projektov

III./4.a Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri podeljevanju projektov

Value 8274 Frequency
0 ni izbran 307
1 izbran 593
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 205 0 1

Valid range from 0 to 1

Q29b Načini diskriminacije: kadrovanje

III./4.b Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri kadrovanju

Value 8373 Frequency
0 ni izbran 353
1 izbran 547
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 205 0 1

Valid range from 0 to 1

Q29c Načini diskriminacije: izvolitve v nazive

III./4.c Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri izvolitvah v naziv

Value 8472 Frequency
0 ni izbran 482
1 izbran 418
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 205 0 1

Valid range from 0 to 1

Q29d Načini diskriminacije: podeljevanje funkcij

III./4.d Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri podeljevanju funkcij

Value 8571 Frequency
0 ni izbran 410
1 izbran 490
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 205 0 1

Valid range from 0 to 1

Q29e Načini diskriminacije: delitev nalog

III./4.e Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri delitvi nalog

Value 8670 Frequency
0 ni izbran 577
1 izbran 323
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 205 0 1

Valid range from 0 to 1

Q29f Načini diskriminacije: podeljevanje mentorstev

III./4.f Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri podeljevanju mentorstev

Value 8769 Frequency
0 ni izbran 620
1 izbran 280
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 205 0 1

Valid range from 0 to 1

Q29g Načini diskriminacije: podeljevanje nagrad

III./4.g Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije pri podeljevanju nagrad za znanstvene dosežke?

Value 8868 Frequency
0 ni izbran 549
1 izbran 351
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 205 0 1

Valid range from 0 to 1

Q29h Načini diskriminacije: plačilo

III./4.h Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? pri plačilu

Value 8967 Frequency
0 ni izbran 545
1 izbran 355
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 205 0 1

Valid range from 0 to 1

Q29i Načini diskriminacije: drugo

III./4. Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Value 9066 Frequency
0 ni izbran 854
1 izbran 46
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 116
-9997 [se ne nanaša] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 205 0 1

Valid range from 0 to 1

Q29i_t Navedba drugih načinov diskriminacije

III./4. Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Value 9165 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 1016
[se ne nanaa] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q30 Namernost diskriminacije

III./5. Ali je po vašem mnenju diskriminacija v znanosti

Value 9264 Frequency
1 večinoma namerna 646
2 večinoma nenamerna 231
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 139
-9997 [se ne nanaša] 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 228 1 2

Valid range from 1 to 2

Q31 Občutil ali bil priča diskriminaciji žensk

III./6. Ali ste občutili diskriminacijo zaradi ženskega spola oz. ali ste bili v svojem delovnem okolju kdaj priča diskriminacije kolegic na osnovi spola?

Value 9363 Frequency
1 da 326
2 ne 667
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 112
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 112 1 2

Valid range from 1 to 2

Q32a Način diskriminacije žensk: slabše karierne možnosti

III./7.a Kako se je ta diskriminacija kazala? s slabšimi kariernimi možnostmi

Value 9462 Frequency
0 ni izbran 89
1 izbran 238
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
327 778 0 1

Valid range from 0 to 1

Q32b Način diskriminacije žensk: slabši delovni pogoji

III./7.b Kako se je ta diskriminacija kazala? s slabšimi delovnimi pogoji

Value 9561 Frequency
0 ni izbran 238
1 izbran 89
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
327 778 0 1

Valid range from 0 to 1

Q32c Način diskriminacije žensk: grožnje odpovedi zaposlitve

III./7.c Kako se je ta diskriminacija kazala? z grožnjami odpovedi zaposlitve

Value 9660 Frequency
0 ni izbran 278
1 izbran 49
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
327 778 0 1

Valid range from 0 to 1

Q32d Način diskriminacije žensk: dolgotrajna zaposlitev za določen čas

III./7.d Kako se je ta diskriminacija kazala? z dolgotrajnimi podaljševanji pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Value 9759 Frequency
0 ni izbran 226
1 izbran 101
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
327 778 0 1

Valid range from 0 to 1

Q32e Način diskriminacije žensk: ustvarjanje negativne podobe

III./7.e Kako se je ta diskriminacija kazala? z ustvarjanjem negativne osebne podobe (s podtikanji, stigmatiziranji, govoricami)

Value 9858 Frequency
0 ni izbran 163
1 izbran 164
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
327 778 0 1

Valid range from 0 to 1

Q32f Način diskriminacije žensk: spolno nadlegovanje

III./7.f Kako se je ta diskriminacija kazala? s spolnim nadlegovanjem

Value 9957 Frequency
0 ni izbran 290
1 izbran 37
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
327 778 0 1

Valid range from 0 to 1

Q32g Način diskriminacije žensk: drugi načini

III./7.g Kako se je ta diskriminacija kazala? na drugačen način (prosimo, navedite, kako):

Value 10056 Frequency
0 ni izbran 278
1 izbran 49
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 111
-9997 [se ne nanaša] 667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
327 778 0 1

Valid range from 0 to 1

Q32g_t Navedba drugih načinov diskriminacije žensk

III./7.g Kako se je ta diskriminacija kazala? na drugačen način (prosimo, navedite, kako):

Value 10155 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 49
[se ne nanaa] 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q33 Lojalnost na osnovi spola pri odločanju na delovnem mestu

III./8. Ali ste na svojem delovnem mestu opazili, da so v pomembnih situacijah, ko se je na primer mnenje posameznice ali posameznika razlikovalo od večinskega mnenja ali ko je šlo za spregled očitnih nepravilnosti, kolegi in kolegice izkazovali lojalnost pri odločitvah na osnovi pripadnosti spolu?

Value 10254 Frequency
1 da 116
2 ne 867
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 122
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 122 1 2

Valid range from 1 to 2

Q34 Pojasnilo primerov lojalnosti na osnovi spola pri odločanju

III./9. Lahko pojasnite, zakaj je šlo ali navedete kak tipičen primer?

Value 10353 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 1105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q35a Pritiski za neželena dejanja: pri znanstvenem delu

III./10. Ali so kdaj na vas pritiskali, da naredite nekaj, kar po vašem mnenju ni bilo prav? pri znanstvenem delu

Value 10452 Frequency
1 nikoli 660
2 redko 271
3 pogosto 45
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 129
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 129 1 3

Valid range from 1 to 3

Q35b Pritiski za neželena dejanja: pri ocenjevanju drugih

III./10. Ali so kdaj na vas pritiskali, da naredite nekaj, kar po vašem mnenju ni bilo prav? pri ocenjevanju drugih

Value 10551 Frequency
1 nikoli 632
2 redko 294
3 pogosto 43
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 136
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 136 1 3

Valid range from 1 to 3

Q35c Pritiski za neželena dejanja: pri glasovanju

III./10. Ali so kdaj na vas pritiskali, da naredite nekaj, kar po vašem mnenju ni bilo prav? pri glasovanju

Value 10650 Frequency
1 nikoli 648
2 redko 256
3 pogosto 67
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 134
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 134 1 3

Valid range from 1 to 3

Q35d Pritiski za neželena dejanja: pri zaposlovanju

III./10. Ali so kdaj na vas pritiskali, da naredite nekaj, kar po vašem mnenju ni bilo prav? pri zaposlovanju novih sodelavk/-cev

Value 10749 Frequency
1 nikoli 704
2 redko 213
3 pogosto 41
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 147 1 3

Valid range from 1 to 3

Q36a Glavne ovire pri delu: onemogočanje razvoja in napredovanja

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: nadrejeni mi ne omogočajo samostojnega razvoja in napredovanja

Value 10848 Frequency
0 ni izbran 821
1 izbran 170
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 114 0 1

Valid range from 0 to 1

Q36b Glavne ovire pri delu: ovire, nelojalnost sodelavcev

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: ovire in nelojalnost sodelavcev

Value 10947 Frequency
0 ni izbran 823
1 izbran 168
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 114 0 1

Valid range from 0 to 1

Q36c Glavne ovire pri delu: usklajevanje dela in družine

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: težko usklajujem znanstveno delo z družinskimi obveznostmi

Value 11046 Frequency
0 ni izbran 759
1 izbran 232
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 114 0 1

Valid range from 0 to 1

Q36d Glavne ovire pri delu: nerazumevanje partnerja

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: nerazumevanje partnerja/partnerke

Value 11145 Frequency
0 ni izbran 968
1 izbran 23
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 114 0 1

Valid range from 0 to 1

Q36e Glavne ovire pri delu: slabo nagrajevanje, finančne težave

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: slabo nagrajevanje znanstvenega dela, finančne težave

Value 11244 Frequency
0 ni izbran 567
1 izbran 424
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 114 0 1

Valid range from 0 to 1

Q36f Glavne ovire pri delu: drugo

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: drugo (prosimo, navedite, kaj)

Value 11343 Frequency
0 ni izbran 771
1 izbran 220
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 114
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 114 0 1

Valid range from 0 to 1

Q36f_t Navedba drugih ovir pri delu

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in razvoju: drugo (prosimo, navedite, kaj)

Value 11442 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 220
[se ne nanaa] 885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q38a Zadostnost izobraževanja o odnosih med spoloma: odnosi med sodelavci

IV./1. Ali menite, da ste v času izobraževanja pridobili dovolj informacij, spretnosti, etične drže na področju odnosov med moškimi in ženskami na delovnem mestu? glede odnosov med sodelavci/-kami

Value 11541 Frequency
1 da 575
2 ne 244
-9999 [ne ve] 165
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 121
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 286 1 2

Valid range from 1 to 2

Q38b Zadostnost izobraževanja o odnosih med spoloma: odnosi do nadrejenih

IV./1. Ali menite, da ste v času izobraževanja pridobili dovolj informacij, spretnosti, etične drže na področju odnosov med moškimi in ženskami na delovnem mestu? glede odnosov do nadrejenih

Value 11640 Frequency
1 da 506
2 ne 304
-9999 [ne ve] 171
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 124
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 295 1 2

Valid range from 1 to 2

Q38c Zadostnost izobraževanja o odnosih med spoloma: odnosi do podrejenih

IV./1. Ali menite, da ste v času izobraževanja pridobili dovolj informacij, spretnosti, etične drže na področju odnosov med moškimi in ženskami na delovnem mestu? glede odnosov do podrejenih

Value 11739 Frequency
1 da 498
2 ne 295
-9999 [ne ve] 183
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 129
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 312 1 2

Valid range from 1 to 2

Q39a Glavni ukrepi proti diskriminaciji: izobraževanje

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? več izobraževanja o enakopravnosti spolov v šolah

Value 11838 Frequency
0 ni izbran 899
1 izbran 81
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 125 0 1

Valid range from 0 to 1

Q39b Glavni ukrepi proti diskriminacij: odnosi, etika v znanosti

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? sprememba odnosov in etičnih standardov v znanosti

Value 11937 Frequency
0 ni izbran 663
1 izbran 317
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 125 0 1

Valid range from 0 to 1

Q39c Glavni ukrepi proti diskriminacij: pravila in zakoni

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? uveljavitev ustreznih pravil in zakonov v prid večji enakopravnosti spolov v znanosti

Value 12036 Frequency
0 ni izbran 806
1 izbran 174
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 125 0 1

Valid range from 0 to 1

Q39d Glavni ukrepi proti diskriminacij: enakopravnost v zasebni sferi

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? enakopravnejša delitev vlog v zasebni sferi

Value 12135 Frequency
0 ni izbran 819
1 izbran 161
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 125 0 1

Valid range from 0 to 1

Q39e Glavni ukrepi proti diskriminacij: kultura in odnosi v družbi

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? sprememba kulture in odnosov med spoloma v družbi nasploh

Value 12234 Frequency
0 ni izbran 531
1 izbran 449
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 125 0 1

Valid range from 0 to 1

Q39f Glavni ukrepi proti diskriminacij: drugo

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Value 12333 Frequency
0 ni izbran 933
1 izbran 47
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 125
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 125 0 1

Valid range from 0 to 1

Q39f_t Navedba drugih ukrepov proti diskriminaciji

IV./2. Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? drugo (prosimo, navedite, kaj):

Value 12432 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 47
[se ne nanaa] 1058
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q40a Glavni programi proti diskriminaciji: ozaveščanje prek medijev

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? ozaveščanje preko množičnih medijev.

Value 12531 Frequency
0 ni izbran 774
1 izbran 184
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 147 0 1

Valid range from 0 to 1

Q40b Glavni programi proti diskriminaciji: državni raziskovalni razpisi

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? vključitev teme v državne raziskovalne razpise.

Value 12630 Frequency
0 ni izbran 785
1 izbran 173
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 147 0 1

Valid range from 0 to 1

Q40c Glavni programi proti diskriminaciji: predavanja in delavnice

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? nizi vabljenih predavanj z delavnicami za zaposlene na inštitutih in fakultetah.

Value 12729 Frequency
0 ni izbran 817
1 izbran 141
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 147 0 1

Valid range from 0 to 1

Q40d Glavni programi proti diskriminaciji: pravna ureditev

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? s pravno ureditvijo oziroma s predpisi (npr. kvote).

Value 12828 Frequency
0 ni izbran 728
1 izbran 230
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 147 0 1

Valid range from 0 to 1

Q40e Glavni programi proti diskriminaciji: drugo

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? kako drugače (prosimo, navedite, kako):

Value 12927 Frequency
0 ni izbran 841
1 izbran 117
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 147
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 147 0 1

Valid range from 0 to 1

Q40e_t Navedba drugih programov proti diskriminaciji

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? kako drugače (prosimo, navedite, kako):

Value 13026 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 117
[se ne nanaa] 988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q42 Spol

V./1. Katerega spola ste?

Value 13125 Frequency
1 moški 414
2 ženska 576
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 115
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 115 1 2

Valid range from 1 to 2

Q43 Leto rojstva

V./2. Leto rojstva

Value 13224 Frequency
1 1950 ali prej 81
2 1951–1960 222
3 1961–1970 300
4 1971 ali kasneje 379
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 123 1 4

Valid range from 1 to 4

Q44a Člani gospodinjstva: partner

V./3.a Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? mož, žena ali izvenzakonski partner ali partnerka

Value 13323 Frequency
0 ni izbran 188
1 izbran 800
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 117 0 1

Valid range from 0 to 1

Q44b Člani gospodinjstva: otroci

V./3.b Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? otroci

Value 13422 Frequency
0 ni izbran 332
1 izbran 656
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 117 0 1

Valid range from 0 to 1

Q44b_n Člani gospodinjstva: število otrok

V./3.b Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? otroci, navedite število otrok

Value 13521 Frequency
1 Eden 219
2 Dva 318
3 Trije ali več 101
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 18
-9997 [se ne nanaša] 449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
638 467 1 3

Valid range from 1 to 3

Q44c Člani gospodinjstva: starši

V./3.c Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? vaši starši

Value 13620 Frequency
0 ni izbran 932
1 izbran 56
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 117 0 1

Valid range from 0 to 1

Q44d Člani gospodinjstva: starši partnerja

V./3.d Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? starši vašega partnerja/partnerke

Value 13719 Frequency
0 ni izbran 969
1 izbran 19
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 117 0 1

Valid range from 0 to 1

Q44e Člani gospodinjstva: druga oseba

V./3.e Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? druga oseba

Value 13818 Frequency
0 ni izbran 959
1 izbran 29
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 117 0 1

Valid range from 0 to 1

Q44e_t Člani gospodinjstva: razmerje druge osebe do anketiranca

V./4. Če so člani in članice vaše družine in/ali gospodinjstva otroci, za katere skrbite ali ste skrbeli, navedite, koliko so sedaj stari:

Value 13917 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 29
[se ne nanaa] 1076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q45_min Starost najmlajšega otroka

V./4. Če so člani in članice vaše družine in/ali gospodinjstva otroci, za katere skrbite ali ste skrbeli, navedite, koliko so sedaj stari:

Value 14016 Frequency
0 9 let ali manj 339
10 10–19 let 183
20 20–29 let 104
30 30 let ali več 17
-9998 [brez odgovora / se ne nanaša] 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 462 0 30

Valid range from 0 to 30

Q45_max Starost najstarejšega otroka

V./4. Če so člani in članice vaše družine in/ali gospodinjstva otroci, za katere skrbite ali ste skrbeli, navedite, koliko so sedaj stari:

Value 14115 Frequency
0 9 let ali manj 249
10 10–19 let 205
20 20–29 let 139
30 30 let ali več 50
-9998 [brez odgovora / se ne nanaša] 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 462 0 30

Valid range from 0 to 30

Q45_mlad Starš/skrbnik mladoletnega otroka

V./4. Če so člani in članice vaše družine in/ali gospodinjstva otroci, za katere skrbite ali ste skrbeli, navedite, koliko so sedaj stari:

Value 14214 Frequency
1 da 493
2 ne 150
-9998 [brez odgovora / se ne nanaša] 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 462 1 2

Valid range from 1 to 2

Q46 Pretežno opravljanje gospodinjskih del

V/5 Kdo pretežno opravlja gospodinjsko delo v vašem gospodinjstvu?

Value 14313 Frequency
1 sam 292
2 partner 103
3 enakopravna delitev s partnerjem 488
4 starši, sorodniki, 21
5 živi sam 32
6 zunanja pomoč 19
7 kdo drug 27
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 123
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 123 1 7

Valid range from 1 to 7

Q46_t Navedba druge osebe

V/5.g Kdo pretežno opravlja gospodinjsko delo v vašem gospodinjstvu? kdo drug (prosimo, navedite, kdo)

Value 14412 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 1105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q47 Izobrazba matere

V/6. Stopnja izobrazbe vaše matere oz. skrbnice:

Value 14511 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 26
2 osnovna šola 99
3 poklicna šola 119
4 srednja šola 286
5 strokovna višja, visoka 153
6 fakulteta 230
7 magisterij 20
8 doktorat 42
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 130
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 130 1 8

Valid range from 1 to 8

Q48 Izobrazba očeta

V/7. Stopnja izobrazbe vašega očeta oz. skrbnika

Value 14610 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 17
2 osnovna šola 42
3 poklicna šola 164
4 srednja šola 193
5 strokovna višja, visoka 151
6 fakulteta 283
7 magisterij 20
8 doktorat 95
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 140
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 140 1 8

Valid range from 1 to 8

Q49 Tip naselja primarne družine

V./8. V kakšnem tipu naselja ste živeli v primarni družini?

Value 1479 Frequency
1 podeželje v Sloveniji 166
2 manjši kraj v Sloveniji 274
3 večje mesto v Sloveniji 512
4 tujina 36
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 117
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 117 1 4

Valid range from 1 to 4

Q49_t Navedba kraja v tujini

V./8.d V kakšnem tipu naselja ste živeli v primarni družini? tujina (prosimo, navedite, kje)

Value 1488 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 36
[se ne nanaa] 1069
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0

Q50 Tradicionalne spolne vloge v primarni družini

V./9. Ali so bile v vaši primarni družini vloge tradicionalno razdeljene po spolu?

Value 1497 Frequency
1 da 621
2 ne 360
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 124
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 124 1 2

Valid range from 1 to 2

Q51 Področje izobrazbe

V./10. Področje vaše izobrazbe:

Value 1506 Frequency
1 naravoslovje 295
2 tehnika 160
3 medicina 85
4 biotehnika 80
5 družboslovje 193
6 humanistika 142
7 interdisciplinarne raziskave 32
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 118
-9997 [se ne nanaša] 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 118 1 7

Valid range from 1 to 7

Q52_vis Organizacija: visokošolska ustanova

V./10. V kateri organizaciji opravljate raziskovalno delo. Če želite, dopišite tudi ime vaše delovne organizacije - visokošolska ustanova

Value 1515 Frequency
0 ni izbran 293
1 je izbran 686
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 126 0 1

Valid range from 0 to 1

Q52_jrz Organizacija: javni raziskovalni zavod

V./10. V kateri organizaciji opravljate raziskovalno delo. Če želite, dopišite tudi ime vaše delovne organizacije. - javni raziskovalni zavod

Value 1524 Frequency
0 ni izbran 754
1 je izbran 225
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 126 0 1

Valid range from 0 to 1

Q52_gosz Organizacija: gospodarstvo / zasebni r.

V./10. V kateri organizaciji opravljate raziskovalno delo. Če želite, dopišite tudi ime vaše delovne organizacije. - gospodarstvo / zasebni r.

Value 1533 Frequency
0 ni izbran 905
1 je izbran 74
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 126 0 1

Valid range from 0 to 1

Q52_dru Organizacija: drugo

V./10. V kateri organizaciji opravljate raziskovalno delo. Če želite, dopišite tudi ime vaše delovne organizacije - drugo

Value 1542 Frequency
0 ni izbran 909
1 je izbran 70
-9998 [brez odgovora / zaščiteno] 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 126 0 1

Valid range from 0 to 1

Q53 Komentarji, predlogi in pripombe

Vaši dodatni komentarji, predlogi, pripombe:

Value 1551 Frequency
[brez odgovora / zaiteno] 1105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1105 0