Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0712
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0712_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; december 2007)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, materialni položaj gospodinjstva, odnos države do t.im. izbrisanih, gledanje televizijskih informativnih oddaj, objektivna televizijska poročila, peticija slovenskih novinarjev

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o novinarski peticiji, o odločbi Ustavnega sodišča o izbrisanih ter oceno objektivnosti informativnih TV programov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. december 2007 - 13. december 2007
Čas izdelave: 2007-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0712 - Politbarometer PB12/07 [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 74
 • število enot: 833

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2007-12-15 833
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 2007-12-15 2007-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 296
2 ni zadovoljen 492
3 ne vem, b.o. 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 481
2 ni zadovoljen 327
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 174 Frekvenca
2007-12-15 833
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 2007-12-15 2007-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 273 Frekvenca
1 zadovoljen 296
2 ni zadovoljen 492
3 ne vem, b.o. 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 372 Frekvenca
1 zadovoljen 481
2 ni zadovoljen 327
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 471 Frekvenca
1 da, podpiram 260
2 ne, ne podpiram 504
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 570 Frekvenca
1 zelo neuspešno 100
2 . 207
3 nekje vmes 348
4 . 114
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 669 Frekvenca
1 zelo neuspešno 173
2 . 192
3 nekje vmes 236
4 . 116
5 zelo uspešno 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 768 Frekvenca
1 zelo neuspešno 78
2 . 167
3 nekje vmes 403
4 . 120
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 867 Frekvenca
1 zelo neuspešno 92
2 . 136
3 nekje vmes 276
4 . 169
5 zelo uspešno 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 966 Frekvenca
1 zelo neuspešno 61
2 . 120
3 nekje vmes 318
4 . 118
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 196
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
635 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1065 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 134
3 nekje vmes 322
4 . 188
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9a KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE

Vrednost 1164 Frekvenca
1 zelo neuspešno 79
2 . 189
3 nekje vmes 324
4 . 139
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1263 Frekvenca
1 zelo neuspešno 100
2 . 182
3 nekje vmes 247
4 . 164
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 105
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1362 Frekvenca
1 zelo neuspešno 95
2 . 131
3 nekje vmes 251
4 . 226
5 zelo uspešno 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 1461 Frekvenca
1 najmanj zaupa 123
2 . 197
3 nekaj vmes 310
4 . 127
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 1560 Frekvenca
1 najmanj zaupa 169
2 . 206
3 nekaj vmes 228
4 . 136
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1659 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 174
3 nekaj vmes 398
4 . 141
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4_1 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 1758 Frekvenca
1 najmanj zaupa 79
2 . 117
3 nekaj vmes 245
4 . 267
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1857 Frekvenca
1 najmanj zaupa 80
2 . 231
3 nekaj vmes 399
4 . 62
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 1956 Frekvenca
1 najmanj zaupa 118
2 . 247
3 nekaj vmes 273
4 . 126
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 2055 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 144
3 nekaj vmes 297
4 . 245
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 2154 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 85
3 nekaj vmes 281
4 . 243
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2253 Frekvenca
1 najmanj zaupa 265
2 . 179
3 nekaj vmes 203
4 . 105
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2352 Frekvenca
1 najmanj zaupa 37
2 . 68
3 nekaj vmes 258
4 . 334
5 najbolj zaupa 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2451 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 87
3 nekaj vmes 303
4 . 302
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2550 Frekvenca
1 najmanj zaupa 56
2 . 164
3 nekaj vmes 323
4 . 207
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2649 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 78
3 nekaj vmes 312
4 . 278
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2748 Frekvenca
1 najmanj zaupa 54
2 . 144
3 nekaj vmes 301
4 . 206
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2847 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 130
3 nekaj vmes 337
4 . 232
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2946 Frekvenca
1 najmanj zaupa 33
2 . 99
3 nekaj vmes 392
4 . 217
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 3045 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 100
3 nekaj vmes 206
4 . 312
5 najbolj zaupa 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 3144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 27
2 . 77
3 nekaj vmes 265
4 . 270
5 najbolj zaupa 105
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 3243 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 138
3 nekaj vmes 261
4 . 211
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 3342 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 121
3 nekaj vmes 261
4 . 259
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Vrednost 3441 Frekvenca
1 najmanj zaupa 135
2 . 167
3 nekaj vmes 274
4 . 170
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i20a KARITAS-U?

KARITAS-U?

Vrednost 3540 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 124
3 nekaj vmes 251
4 . 241
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q882 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA JE NA NEDAVNEM

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA JE NA NEDAVNEM KONGRESU NAMESTO DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA JANEZA PODOBNIKA IZVOLILA BOJANA ŠROTA. ALI JE TO ZA STRANKO DOBRO?

Vrednost 3639 Frekvenca
1 dobro 405
2 ni dobro 111
3 ne vem, b.o. 308
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
516 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q883 V ZADNJEM ČASU SE V SLOVENSKEM POLITIČNE

V ZADNJEM ČASU SE V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU IN PARLAMENTU VSE BOLJ UVELJAVLJA NOVA STRANKA ZARES, KI JO VODI GREGOR GOLOBIČ. ALI JE S TEM SLOVENSKA POLITIKA KAJ PRIDOBILA?

Vrednost 3738 Frekvenca
1 je pridobila 378
2 ni pridobila 295
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
673 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q879 ALI STE VOLILI IN ZA KOGA STE VOLILI V D

ALI STE VOLILI IN ZA KOGA STE VOLILI V DRUGEM KROGU LETOŠNJIH PREDSEDNIŠKIH VOLITVEV

Vrednost 3837 Frekvenca
1 Peterle 122
2 Türk 452
3 ni volil 160
4 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3936 Frekvenca
1 da 644
2 ne 138
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4035 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 31
3 NSI - krscanska ljudska stranka 19
4 SDS - slovenska demokratska stranka 108
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 30
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 161
8 ZARES - nova stranka 75
9 drugo stranko 5
0 ne vem, b.o. 183
Sysmiss 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 373

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 4134 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 15
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 37
5 SLS - slovenska ljudska stranka 16
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 47
8 ZARES - nova stranka 21
9 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
170 663

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4233 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 140
3 NSI - krscanska ljudska stranka 20
4 SDS - slovenska demokratska stranka 168
5 SLS - slovenska ljudska stranka 23
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 ZL(SD) - socialni demokrati 101
8 drugo stranko 8
9 ni volil 114
0 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 233

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4332 Frekvenca
1 prej levo 317
2 v sredino 173
3 prej desno 173
4 b.o. 162
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
663 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846a_2 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Vrednost 4431 Frekvenca
1 danes boljše 93
2 danes slabše 557
3 nič se ni spremenilo 154
4 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Vrednost 4530 Frekvenca
1 danes boljše 206
2 danes slabše 245
3 nič se ni spremenilo 307
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Vrednost 4629 Frekvenca
1 danes boljše, manj vpletanja 95
2 danes slabše, več vpletanja 482
3 nič se ni spremenilo 173
4 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846h ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Vrednost 4728 Frekvenca
1 danes boljše 55
2 danes slabše 401
3 nič se ni spremenilo 330
4 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846d ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Vrednost 4827 Frekvenca
1 danes boljše 119
2 danes slabše 437
3 nič se ni spremenilo 238
4 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846i ... RAZMERE V ŠOLSTVU:

... RAZMERE V ŠOLSTVU:

Vrednost 4926 Frekvenca
1 danes boljše 166
2 danes slabše 262
3 nič se ni spremenilo 289
4 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
717 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Vrednost 5025 Frekvenca
1 danes boljše, manj korupcije 56
2 danes slabše, več korupcije 413
3 nič se ni spremenilo 262
4 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q874 ALI BODO AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENI

ALI BODO AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOBRIN IN INFLACIJA VPLIVALA NA MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Vrednost 5124 Frekvenca
1 NE BO BISTVENO VPLIVALO 112
2 VPLIVALO BO DO NEKE MERE 405
3 MOČNO BO VPLIVALO 299
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE Ž

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Vrednost 5223 Frekvenca
1 da, dolžna 482
2 ne, ni dolžna 170
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

tv3nova1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 5322 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 127
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 198
3 24 UR POP TV 249
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 32
5 24 UR ZVEČER 20
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 17
7 ni gledal inf. odd. 178
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

tv3nova2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 5421 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 24
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 66
3 24 UR POP TV 115
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 80
5 24 UR ZVEČER 44
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 8
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

tv3nova3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 5520 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 9
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 8
3 24 UR POP TV 29
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 28
5 24 UR ZVEČER 32
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 714
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
119 714

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

tv3nova4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 5619 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
3 24 UR POP TV 3
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 11
5 24 UR ZVEČER 8
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 8
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 801

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

tv3nova5 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 5718 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 0
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
5 24 UR ZVEČER 7
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 2
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 823

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

tv3nova6 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 5817 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
5 24 UR ZVEČER 0
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 1
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 831
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 831

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q853a KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETI

KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETIMI SO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ OBJEKTIVNA?

Vrednost 5916 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 133
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJE 267
3 24 UR - POP TV 315
4 nobena 42
5 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q880 ALI STE KAJ SLIŠALI O PETICIJI 571 SLOVE

ALI STE KAJ SLIŠALI O PETICIJI 571 SLOVENSKIH NOVINARJEV ZOPER PRITISKE, KI JIH NOVINARJI DOŽIVLJAJO V ZADNJIH LETIH?

Vrednost 6015 Frekvenca
1 da, slišal sem 598
2 ne, nič nisem slišal 210
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q881 PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE NEDAVNO

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE NEDAVNO V DRŽAVNEM ZBORU SPROŽIL GLASOVANJE O ZAUPNICI SVOJI VLADI IN PRI UTEMELJITVI IZPOSTAVIL PREDVSEM NOVINARJE KOT ODGOVORNE ZA SLABO SLIKO SLOVENIJE V SVETU. ALI S TAKIM STALIŠČEM PREDSEDNIKA VLADE O ODGOVORNOSTI NOVINARJEV SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

Vrednost 6114 Frekvenca
1 soglašam 174
2 ne soglašam 586
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6213 Frekvenca
14 1
18 1
20 3
22 4
23 2
24 1
25 5
26 5
27 8
28 8
29 8
30 11
31 10
32 6
33 10
34 7
35 19
36 9
37 13
38 15
39 15
40 7
41 19
42 15
43 16
44 12
45 14
46 16
47 21
48 17
49 22
50 14
51 25
52 13
53 21
54 11
55 18
56 8
57 12
58 20
59 13
60 9
61 20
62 14
63 20
64 8
65 19
66 9
67 11
68 13
69 12
70 17
71 11
72 18
73 16
74 9
75 11
76 13
77 9
78 9
79 8
80 13
81 12
82 9
83 8
84 9
85 13
86 12
87 5
88 7
89 11
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 3 14 89 56.286 17.251

Vrednosti spremenljivk od 0 do 89

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6312 Frekvenca
1 OSNOVNA 125
2 KONČANA POKLICNA 117
3 KONČANA SREDNJA 358
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6411 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 283
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 303
3 V VEČJEM MESTU 97
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 149
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6510 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 203
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 169
3 SAMOZAPOSLEN 26
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 319
7 ŠTUDENT, DIJAK 58
8 BREZPOSELN 30
9 DRUGO... 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 669 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 28
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 107
3 NE, TO ME NE SKRBI 236
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
371 462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 678 Frekvenca
1 sem veren 380
2 nisem veren 288
3 nekaj vmes... 151
4 zavrnil odg.,b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 687 Frekvenca
1 moški 341
2 ženska 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 696 Frekvenca
Zakrita vrednost 833
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 0

regija Regija

Vrednost 705 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 113
3 KOROŠKA 34
4 SAVINJSKA 98
5 GORENJSKA 64
6 ZASAVSKA 24
7 OSREDNJA 223
8 SPOD. POSAVSKA 23
9 DOLENJSKA 83
10 GORIŠKA 49
11 OBALNO-KRAŠKA 46
12 KRAŠKA 18
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 714 Frekvenca
1 ->500 274
2 500-4000 188
3 4000-50000 206
4 NAD 50000 165
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 723 Frekvenca
30 ->30 125
45 31 - 45 201
60 46 - 60 244
99 61 -> 260
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 3

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 732 Frekvenca
0 ne vem 194
1 DESUS 17
2 LDS 46
3 NSI 25
4 SDS 145
5 SLS 37
6 SNS 45
7 SD 208
8 ZARES 96
9 drugo 11
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 0 0.307 4.098 1 0.745

Vrednosti spremenljivk od 0.30738 do 4.0984

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0712. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0712_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si