Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0712
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0712_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; december 2007)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, materialni položaj gospodinjstva, odnos države do t.im. izbrisanih, gledanje televizijskih informativnih oddaj, objektivna televizijska poročila, peticija slovenskih novinarjev

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o novinarski peticiji, o odločbi Ustavnega sodišča o izbrisanih ter oceno objektivnosti informativnih TV programov.

Methodology


Collection date: 10. december 2007 - 13. december 2007
Date of production: 2007-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0712 - Politbarometer PB12/07 [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 74
 • number of units: 833

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2007-12-15 833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 2007-12-15 2007-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 296
2 ni zadovoljen 492
3 ne vem, b.o. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 45

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 481
2 ni zadovoljen 327
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 25

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 174 Frequency
2007-12-15 833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 2007-12-15 2007-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 273 Frequency
1 zadovoljen 296
2 ni zadovoljen 492
3 ne vem, b.o. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 45

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 372 Frequency
1 zadovoljen 481
2 ni zadovoljen 327
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 25

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 471 Frequency
1 da, podpiram 260
2 ne, ne podpiram 504
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 69

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 570 Frequency
1 zelo neuspešno 100
2 . 207
3 nekje vmes 348
4 . 114
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 23

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 669 Frequency
1 zelo neuspešno 173
2 . 192
3 nekje vmes 236
4 . 116
5 zelo uspešno 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 37

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 768 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 167
3 nekje vmes 403
4 . 120
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 53

Valid range from 1 to 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 867 Frequency
1 zelo neuspešno 92
2 . 136
3 nekje vmes 276
4 . 169
5 zelo uspešno 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 76

Valid range from 1 to 6

v4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 966 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 120
3 nekje vmes 318
4 . 118
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 196
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 198

Valid range from 1 to 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1065 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 134
3 nekje vmes 322
4 . 188
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 82

Valid range from 1 to 6

v9a KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE

Value 1164 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 189
3 nekje vmes 324
4 . 139
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 81

Valid range from 1 to 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1263 Frequency
1 zelo neuspešno 100
2 . 182
3 nekje vmes 247
4 . 164
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 105
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 108

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1362 Frequency
1 zelo neuspešno 95
2 . 131
3 nekje vmes 251
4 . 226
5 zelo uspešno 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 36

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 1461 Frequency
1 najmanj zaupa 123
2 . 197
3 nekaj vmes 310
4 . 127
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 18

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 1560 Frequency
1 najmanj zaupa 169
2 . 206
3 nekaj vmes 228
4 . 136
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 15

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1659 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 174
3 nekaj vmes 398
4 . 141
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 34

Valid range from 1 to 6

i4_1 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 1758 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 117
3 nekaj vmes 245
4 . 267
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 28

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1857 Frequency
1 najmanj zaupa 80
2 . 231
3 nekaj vmes 399
4 . 62
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 52

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 1956 Frequency
1 najmanj zaupa 118
2 . 247
3 nekaj vmes 273
4 . 126
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 50

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2055 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 144
3 nekaj vmes 297
4 . 245
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 24

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2154 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 85
3 nekaj vmes 281
4 . 243
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 82

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2253 Frequency
1 najmanj zaupa 265
2 . 179
3 nekaj vmes 203
4 . 105
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 30

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2352 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 68
3 nekaj vmes 258
4 . 334
5 najbolj zaupa 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 38

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2451 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 87
3 nekaj vmes 303
4 . 302
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 34

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2550 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 . 164
3 nekaj vmes 323
4 . 207
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 14

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 2649 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 78
3 nekaj vmes 312
4 . 278
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 54

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2748 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 144
3 nekaj vmes 301
4 . 206
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 90

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2847 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 130
3 nekaj vmes 337
4 . 232
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 17

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2946 Frequency
1 najmanj zaupa 33
2 . 99
3 nekaj vmes 392
4 . 217
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 67

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3045 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 100
3 nekaj vmes 206
4 . 312
5 najbolj zaupa 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 20

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 3144 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 77
3 nekaj vmes 265
4 . 270
5 najbolj zaupa 105
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 89

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 3243 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 138
3 nekaj vmes 261
4 . 211
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 57

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 3342 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 121
3 nekaj vmes 261
4 . 259
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 36

Valid range from 1 to 6

i20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Value 3441 Frequency
1 najmanj zaupa 135
2 . 167
3 nekaj vmes 274
4 . 170
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 32

Valid range from 1 to 6

i20a KARITAS-U?

KARITAS-U?

Value 3540 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 124
3 nekaj vmes 251
4 . 241
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 41

Valid range from 1 to 6

q882 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA JE NA NEDAVNEM

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA JE NA NEDAVNEM KONGRESU NAMESTO DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA JANEZA PODOBNIKA IZVOLILA BOJANA ŠROTA. ALI JE TO ZA STRANKO DOBRO?

Value 3639 Frequency
1 dobro 405
2 ni dobro 111
3 ne vem, b.o. 308
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 317

Valid range from 1 to 3

q883 V ZADNJEM ČASU SE V SLOVENSKEM POLITIČNE

V ZADNJEM ČASU SE V SLOVENSKEM POLITIČNEM PROSTORU IN PARLAMENTU VSE BOLJ UVELJAVLJA NOVA STRANKA ZARES, KI JO VODI GREGOR GOLOBIČ. ALI JE S TEM SLOVENSKA POLITIKA KAJ PRIDOBILA?

Value 3738 Frequency
1 je pridobila 378
2 ni pridobila 295
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
673 160

Valid range from 1 to 3

q879 ALI STE VOLILI IN ZA KOGA STE VOLILI V D

ALI STE VOLILI IN ZA KOGA STE VOLILI V DRUGEM KROGU LETOŠNJIH PREDSEDNIŠKIH VOLITVEV

Value 3837 Frequency
1 Peterle 122
2 Türk 452
3 ni volil 160
4 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 99

Valid range from 1 to 4

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3936 Frequency
1 da 644
2 ne 138
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 51

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4035 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 31
3 NSI - krscanska ljudska stranka 19
4 SDS - slovenska demokratska stranka 108
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 30
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 161
8 ZARES - nova stranka 75
9 drugo stranko 5
0 ne vem, b.o. 183
Sysmiss 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 373

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 4134 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 15
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 37
5 SLS - slovenska ljudska stranka 16
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 47
8 ZARES - nova stranka 21
9 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
170 663

Valid range from 0 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4233 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 140
3 NSI - krscanska ljudska stranka 20
4 SDS - slovenska demokratska stranka 168
5 SLS - slovenska ljudska stranka 23
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 ZL(SD) - socialni demokrati 101
8 drugo stranko 8
9 ni volil 114
0 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
600 233

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4332 Frequency
1 prej levo 317
2 v sredino 173
3 prej desno 173
4 b.o. 162
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
663 170

Valid range from 1 to 4

q846a_2 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Value 4431 Frequency
1 danes boljše 93
2 danes slabše 557
3 nič se ni spremenilo 154
4 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 29

Valid range from 1 to 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 4530 Frequency
1 danes boljše 206
2 danes slabše 245
3 nič se ni spremenilo 307
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 75

Valid range from 1 to 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 4629 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 95
2 danes slabše, več vpletanja 482
3 nič se ni spremenilo 173
4 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 83

Valid range from 1 to 4

q846h ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Value 4728 Frequency
1 danes boljše 55
2 danes slabše 401
3 nič se ni spremenilo 330
4 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 47

Valid range from 1 to 4

q846d ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Value 4827 Frequency
1 danes boljše 119
2 danes slabše 437
3 nič se ni spremenilo 238
4 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 39

Valid range from 1 to 4

q846i ... RAZMERE V ŠOLSTVU:

... RAZMERE V ŠOLSTVU:

Value 4926 Frequency
1 danes boljše 166
2 danes slabše 262
3 nič se ni spremenilo 289
4 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 116

Valid range from 1 to 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Value 5025 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 56
2 danes slabše, več korupcije 413
3 nič se ni spremenilo 262
4 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 102

Valid range from 1 to 4

q874 ALI BODO AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENI

ALI BODO AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOBRIN IN INFLACIJA VPLIVALA NA MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Value 5124 Frequency
1 NE BO BISTVENO VPLIVALO 112
2 VPLIVALO BO DO NEKE MERE 405
3 MOČNO BO VPLIVALO 299
4 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 17

Valid range from 1 to 4

q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE Ž

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Value 5223 Frequency
1 da, dolžna 482
2 ne, ni dolžna 170
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
652 181

Valid range from 1 to 3

tv3nova1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5322 Frequency
1 SVET NA KANALU A 127
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 198
3 24 UR POP TV 249
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 32
5 24 UR ZVEČER 20
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 17
7 ni gledal inf. odd. 178
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 12

Valid range from 1 to 7

tv3nova2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5421 Frequency
1 SVET NA KANALU A 24
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 66
3 24 UR POP TV 115
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 80
5 24 UR ZVEČER 44
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 8
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 496

Valid range from 1 to 7

tv3nova3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5520 Frequency
1 SVET NA KANALU A 9
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 8
3 24 UR POP TV 29
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 28
5 24 UR ZVEČER 32
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 714
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 714

Valid range from 1 to 7

tv3nova4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5619 Frequency
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
3 24 UR POP TV 3
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 11
5 24 UR ZVEČER 8
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 8
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 801

Valid range from 1 to 7

tv3nova5 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5718 Frequency
1 SVET NA KANALU A 0
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
5 24 UR ZVEČER 7
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 2
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 823
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 823

Valid range from 1 to 7

tv3nova6 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5817 Frequency
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
5 24 UR ZVEČER 0
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 1
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 831
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 831

Valid range from 1 to 7

q853a KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETI

KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETIMI SO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ OBJEKTIVNA?

Value 5916 Frequency
1 SVET NA KANALU A 133
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJE 267
3 24 UR - POP TV 315
4 nobena 42
5 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 76

Valid range from 1 to 5

q880 ALI STE KAJ SLIŠALI O PETICIJI 571 SLOVE

ALI STE KAJ SLIŠALI O PETICIJI 571 SLOVENSKIH NOVINARJEV ZOPER PRITISKE, KI JIH NOVINARJI DOŽIVLJAJO V ZADNJIH LETIH?

Value 6015 Frequency
1 da, slišal sem 598
2 ne, nič nisem slišal 210
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 25

Valid range from 1 to 3

q881 PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE NEDAVNO

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE NEDAVNO V DRŽAVNEM ZBORU SPROŽIL GLASOVANJE O ZAUPNICI SVOJI VLADI IN PRI UTEMELJITVI IZPOSTAVIL PREDVSEM NOVINARJE KOT ODGOVORNE ZA SLABO SLIKO SLOVENIJE V SVETU. ALI S TAKIM STALIŠČEM PREDSEDNIKA VLADE O ODGOVORNOSTI NOVINARJEV SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE?

Value 6114 Frequency
1 soglašam 174
2 ne soglašam 586
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 73

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6213 Frequency
14 1
18 1
20 3
22 4
23 2
24 1
25 5
26 5
27 8
28 8
29 8
30 11
31 10
32 6
33 10
34 7
35 19
36 9
37 13
38 15
39 15
40 7
41 19
42 15
43 16
44 12
45 14
46 16
47 21
48 17
49 22
50 14
51 25
52 13
53 21
54 11
55 18
56 8
57 12
58 20
59 13
60 9
61 20
62 14
63 20
64 8
65 19
66 9
67 11
68 13
69 12
70 17
71 11
72 18
73 16
74 9
75 11
76 13
77 9
78 9
79 8
80 13
81 12
82 9
83 8
84 9
85 13
86 12
87 5
88 7
89 11
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 3 14 89 56.286 17.251

Valid range from 0 to 89

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6312 Frequency
1 OSNOVNA 125
2 KONČANA POKLICNA 117
3 KONČANA SREDNJA 358
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 0

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6411 Frequency
1 NA PODEŽELJU 283
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 303
3 V VEČJEM MESTU 97
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 149
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 1

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6510 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 203
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 169
3 SAMOZAPOSLEN 26
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 319
7 ŠTUDENT, DIJAK 58
8 BREZPOSELN 30
9 DRUGO... 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 0

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 669 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 28
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 107
3 NE, TO ME NE SKRBI 236
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
371 462

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 678 Frequency
1 sem veren 380
2 nisem veren 288
3 nekaj vmes... 151
4 zavrnil odg.,b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 14

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 687 Frequency
1 moški 341
2 ženska 492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 0

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 696 Frequency
Zakrita vrednost 833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 0

regija Regija

Value 705 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 113
3 KOROŠKA 34
4 SAVINJSKA 98
5 GORENJSKA 64
6 ZASAVSKA 24
7 OSREDNJA 223
8 SPOD. POSAVSKA 23
9 DOLENJSKA 83
10 GORIŠKA 49
11 OBALNO-KRAŠKA 46
12 KRAŠKA 18
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 13

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 714 Frequency
1 ->500 274
2 500-4000 188
3 4000-50000 206
4 NAD 50000 165
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 0

Valid range from 1 to 4

rstar STAROST

Value 723 Frequency
30 ->30 125
45 31 - 45 201
60 46 - 60 244
99 61 -> 260
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 3

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 732 Frequency
0 ne vem 194
1 DESUS 17
2 LDS 46
3 NSI 25
4 SDS 145
5 SLS 37
6 SNS 45
7 SD 208
8 ZARES 96
9 drugo 11
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 9

Valid range from 0 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 0 0.307 4.098 1 0.745

Valid range from 0.30738 to 4.0984

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0712. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0712_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si