Deviacije na Slovenskem pred sto leti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DEVIAC86
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DEVIAC86_V1
Glavni avtor(ji):
  • Vodopivec, Katja
Izdelal datoteko podatkov:
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (Ljubljana; 1986)

Finančna podpora:

Raziskava je del programa "Kriminologija", ki ga izvaja Inštitut za kriminologijo v Ljubljani, za katerega se v okviru usmerjenega raziskovanja sklepajo pogodbe z Raziskovalno skupnostjo Slovenije.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

karakteristika proučevanega članka, kraj storitve dejanja, določena kazen, posebnost kazni, poklic storilca deviantnega dejanja, poklic oškodovanca, kazniva dejanja, narodnost storilca in oškodovanca

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
naslov članka
podatki o storilcu deviacijskega dejanja
podatki o oškodovancu
deviantno dejanje


Povzetek:

Z raziskavo o deviacijah pred sto leti na Slovenskem so avtorji želeli ugotoviti ali se javno mnenje o t.im. grdem in nemarnem vedenju ljudi s časom spreminja in če se spreminja, kako se spreminja. Primerjali so osemdeseta leta v 19. in v 20. stoletju. Na ta način so želeli poglobiti uvid v njihov tedanji čas (leto 1985) in v ravnanje ljudi v njem. Raziskava je bila izvedena na podlagi analize vsebine člankov objavljenih v slovenskem dnevnem časopisju.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1986
Čas izdelave: 1986
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

Članek

Populacija:

Članki, ki poročajo o deviantnih dejanjih iz časopisov Slovenec, Slovenski narod, Novice iz let 1883-1885 in "črne kronike" v časopisih Delo in Ljubljanski dnevnik za leto 1985.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Tip vzorca:

Vzorčni okvir predstavljajo slovenski časopisi in znotraj njih članki, ki opisujejo deviantne pojave.

Način zbiranja podatkov:

Analiza besedil - ročno šifriranje s pomočjo šifranta v vnaprej pripravljene obrazce.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/DEVIAC86/DEVIAC86_NOV.POR

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 31
  • število enot: 2912

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/DEVIAC86/DEVIAC86_STAR.POR

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 31
  • število enot: 1669

Spremenljivke

CASOPIS

Vrednost 13 Frekvenca
1 SLOVENEC 0
2 SLOV. NAROD 0
3 NOVICE 0
4 DELO 1755
5 DNEVNIK 1156
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

DATUM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0 10285 311285 154025.248 88065.533

Vrednosti spremenljivk od 10285 do 311285

MM

Vrednost 31 Frekvenca
1 162
2 185
3 182
4 246
5 257
6 265
7 225
8 258
9 291
10 298
11 251
12 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

CASOPIS

Vrednost 131 Frekvenca
1 SLOVENEC 0
2 SLOV. NAROD 0
3 NOVICE 0
4 DELO 1755
5 DNEVNIK 1156
7 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

DATUM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0 10285 311285 154025.248 88065.533

Vrednosti spremenljivk od 10285 do 311285

MM

Vrednost 329 Frekvenca
1 162
2 185
3 182
4 246
5 257
6 265
7 225
8 258
9 291
10 298
11 251
12 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

LL

Vrednost 428 Frekvenca
85 2909
86 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 85 do 86

STEVILKA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0 1 362 172.897 93.637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 362

OZNAKA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0 0 72 3.58 2.718

Vrednosti spremenljivk od 0 do 72

NASLOV

Vrednost 725 Frekvenca
1 INDIFERENTEN 8
2 INFORMATIVEN 2049
3 POUCEVALEN 162
4 HUDOMUSEN 225
5 OBSOJAJOC 239
6 SENZACIONALISTICEN 179
9 NEZNANO 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

SPOL SPOL STORILCA

Vrednost 824 Frekvenca
1 MOSKI 1844
2 ZENSKI 157
9 NEZNANO 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

STAR STAROST STORILCA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0 0 84 18.649 19.347

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

POKLIC STORILCA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0 0 70 1.069 5.082

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

NARODN NARODNOST STORILCA

Vrednost 1121 Frekvenca
0 NEZNANO 1373
1 SLOVENSKA 1127
2 NI SLOVENSKA 412
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

PRAVOS PRAVNA OSEBA

Vrednost 1220 Frekvenca
0 NE 2798
1 DA 114
9 NEZNANO 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

NESRECA

Vrednost 1319 Frekvenca
0 NE 1729
1 DA 1178
9 NEZNANO 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OSPOL

Vrednost 1418 Frekvenca
1 MOSKI 610
2 ZENSKI 296
9 NEZNANO 2006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OSTAR STAROST OSKODOVANCA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0 0 87 8 18.614

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

OPOKLIC POKLIC OSKODOVANCA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0 0 41 0.418 3.17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 41

ONAROD OCENJENA NARODNOST

Vrednost 1715 Frekvenca
0 NEZNANO 2406
1 SLOVENSKA 419
2 NI SLOVENSKA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

OPRAVOS PRAVNA OSEBA OSKODOVANEC

Vrednost 1814 Frekvenca
0 NE 2724
1 DA 188
9 NEZNANO 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ONESREC NESRECA OSKODOVANEC

Vrednost 1913 Frekvenca
0 NE 2735
1 DA 173
9 NEZNANO 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

DEJAN

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0 1 88 50.938 21.717

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

KRAJ KRAJ STORITVE

Vrednost 2111 Frekvenca
1 STAJERSKA 798
2 GORENJSKA 1450
3 DOLENJSKA 217
4 TRZASKO 168
5 GORISKO 114
6 PREKMURSKO 76
7 OSTALO 7
8 NEDOLOCLJIVO 8
9 NEZNANO 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

KAZEN

Vrednost 2210 Frekvenca
1 SMRTNA 0
2 ZAPOR NAD 20 LET 0
3 15-20 LET 1
4 10-15 LET 7
5 5-10 LET 20
6 3-5 LET 47
7 2-3 LETA 21
8 1-2 LETI 51
9 6M-1 LETO 30
10 3-6 MESECEV 33
11 1-3 MESECE 6
12 DO 30 DNI 1
13 DENARNA KAZEN 27
14 OSTALO 6
15 OPROSCEN 4
60 1
99 NEZNANO 2657
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

POSEBNO POSEBNOST KAZNI

Vrednost 239 Frekvenca
0 NI POS. DOLOC. 121
1 TEMNICA 2
2 POST 1
3 TRDO LEZISCE 0
4 DETENCIJA 0
5 POLICIJSKI NADZ. 0
6 DRUGO 8
7 VEC KOMBINACIJ 6
8 2
9 NEZNANO 10
Sysmiss 2762
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150 2762

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

POGOJNO POGOJNOST KAZNI

Vrednost 248 Frekvenca
1 POGOJNO 13
2 NEPOGOJNO 115
9 NEZNANO 13
Sysmiss 2771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
141 2771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

NDEJ

Vrednost 257 Frekvenca
0 319
1 233
2 755
3 1310
4 76
5 49
6 134
7 7
8 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

OBD OBDOBJA ZA PODATKE IZPRED 100 LET

Vrednost 266 Frekvenca
1 1. POLL. 83 0
2 2. POLL. 83 0
3 1. POLL. 84 0
4 2. POLL. 84 0
5 1. POLL. 85 1294
6 2. POLL. 85 1615
188603 2
188604 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 188604

GDEJ DEJANJE - SKUPINE

Vrednost 275 Frekvenca
0 OSTALO 319
1 ZIVLJ. IN TELO 233
2 PREMOZENJE 755
3 PROMET 1310
4 RED IN MIR 76
5 MRTVI POGR.MAM 49
6 NESRECE 134
7 DRUZBENI SISTEM 7
8 MORALO IN DRUZ. 29
9 CAST IN IME 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

GSTAR STAROST STORILCA - SKUPINE

Vrednost 284 Frekvenca
1 DO 13 LET 16
2 14 DO 17 LET 36
3 18 DO 20 LET 111
4 21 DO 25 LET 256
5 25 DO 29 LET 309
6 30 DO 39 LET 450
7 40 DO 49 LET 212
8 50 DO 59 LET 144
9 60 DO 69 LET 44
10 70 IN VEC 1334
99 NEZNANO 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

GOSTAR STAROST OSKODOVANCA - SKUPINE

Vrednost 293 Frekvenca
1 DO 13 LET 58
2 14 DO 17 LET 32
3 18 DO 20 LET 26
4 21 DO 25 LET 47
5 25 DO 29 LET 62
6 30 DO 39 LET 76
7 40 DO 49 LET 71
8 50 DO 59 LET 81
9 60 DO 69 LET 66
10 70 IN VEC 2393
99 NEZNANO 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

GPOKLIC POKLIC STORILCA - SKUPINE

Vrednost 302 Frekvenca
1 KMETJE 4
2 DELAVCI 87
3 DEL. V TRGOVINI 19
4 SAMOSTOJNI DEL. 29
5 VARST. DEL. 4
6 ADMINISTR. 19
7 BREZ POK. 12
8 OSTALI 2738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

GOPOKLIC POKLIC OSKODOVANCA - SKUPINE

Vrednost 311 Frekvenca
1 KMETJE 4
2 DELAVCI 16
3 DEL. V TRGOVINI 6
4 SAMOSTOJNI DEL. 17
5 VARST. DEL. 5
6 ADMINISTR. 9
7 BREZ POK. 2
8 OSTALI 2853
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Vodopivec, Katja (1986). DEVIAC86 - Obrazec za vnos podatkov iz člankov [ostalo gradivo].
  2. Vodopivec, Katja (1985). DEVIAC86 - Šifrant za analizo vsebine člankov [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Vodopivec, Katja (1987). Deviacije na Slovenskem pred sto leti.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Arhiv družboslovnih podatkov zaradi določenih razlogov ni uspel pridobiti izjave o izročitvi. V kolikor ste nosilec avtorskih pravic, prosimo, da kontaktirate ADP.

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Vodopivec, K. (2001). Deviacije na Slovenskem pred sto leti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DEVIAC86. https://doi.org/10.17898/ADP_DEVIAC86_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si