Deviacije na Slovenskem pred sto leti

Basic Study Information

ADP - IDNo: DEVIAC86
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DEVIAC86_V1
Main author(s):
  • Vodopivec, Katja
Data file producer:
IK - Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (Ljubljana; 1986)

Funding agency:

Raziskava je del programa "Kriminologija", ki ga izvaja Inštitut za kriminologijo v Ljubljani, za katerega se v okviru usmerjenega raziskovanja sklepajo pogodbe z Raziskovalno skupnostjo Slovenije.

Project number:

Kriminologija C5-0594-504, raziskava številka 79 (None)

Study Content

Keywords:

karakteristika proučevanega članka, kraj storitve dejanja, določena kazen, posebnost kazni, poklic storilca deviantnega dejanja, poklic oškodovanca, kazniva dejanja, narodnost storilca in oškodovanca

Keywords ELSST:
KAZNIVO DEJANJE ZOPER POSAMEZNIKA, PREPREČEVANJE KRIMINALA, KRIMINAL, KAZENSKA EVIDENCA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
naslov članka
podatki o storilcu deviacijskega dejanja
podatki o oškodovancu
deviantno dejanje


Abstract:

Z raziskavo o deviacijah pred sto leti na Slovenskem so avtorji želeli ugotoviti ali se javno mnenje o t.im. grdem in nemarnem vedenju ljudi s časom spreminja in če se spreminja, kako se spreminja. Primerjali so osemdeseta leta v 19. in v 20. stoletju. Na ta način so želeli poglobiti uvid v njihov tedanji čas (leto 1985) in v ravnanje ljudi v njem. Raziskava je bila izvedena na podlagi analize vsebine člankov objavljenih v slovenskem dnevnem časopisju.

Methodology


Collection date: 1986
Date of production: 1986
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Članek

Universe:

Članki, ki poročajo o deviantnih dejanjih iz časopisov Slovenec, Slovenski narod, Novice iz let 1883-1885 in "črne kronike" v časopisih Delo in Ljubljanski dnevnik za leto 1985.

Excluded: no information
Data collected by:

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Sampling procedure:

Vzorčni okvir predstavljajo slovenski časopisi in znotraj njih članki, ki opisujejo deviantne pojave.

Mode of data collection:

Analiza besedil - ročno šifriranje s pomočjo šifranta v vnaprej pripravljene obrazce.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/DEVIAC86/DEVIAC86_NOV.POR

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 31
  • number of units: 2912

Title of Data file: ../podatki/DEVIAC86/DEVIAC86_STAR.POR

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 31
  • number of units: 1669

Variable list

CASOPIS

Value 13 Frequency
1 SLOVENEC 0
2 SLOV. NAROD 0
3 NOVICE 0
4 DELO 1755
5 DNEVNIK 1156
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 7

DATUM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0 10285 311285 154025.248 88065.533

Valid range from 10285 to 311285

MM

Value 31 Frequency
1 162
2 185
3 182
4 246
5 257
6 265
7 225
8 258
9 291
10 298
11 251
12 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 12

CASOPIS

Value 131 Frequency
1 SLOVENEC 0
2 SLOV. NAROD 0
3 NOVICE 0
4 DELO 1755
5 DNEVNIK 1156
7 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 7

DATUM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0 10285 311285 154025.248 88065.533

Valid range from 10285 to 311285

MM

Value 329 Frequency
1 162
2 185
3 182
4 246
5 257
6 265
7 225
8 258
9 291
10 298
11 251
12 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 12

LL

Value 428 Frequency
85 2909
86 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 85 to 86

STEVILKA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0 1 362 172.897 93.637

Valid range from 1 to 362

OZNAKA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0 0 72 3.58 2.718

Valid range from 0 to 72

NASLOV

Value 725 Frequency
1 INDIFERENTEN 8
2 INFORMATIVEN 2049
3 POUCEVALEN 162
4 HUDOMUSEN 225
5 OBSOJAJOC 239
6 SENZACIONALISTICEN 179
9 NEZNANO 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 9

SPOL SPOL STORILCA

Value 824 Frequency
1 MOSKI 1844
2 ZENSKI 157
9 NEZNANO 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 9

STAR STAROST STORILCA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0 0 84 18.649 19.347

Valid range from 0 to 84

POKLIC STORILCA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0 0 70 1.069 5.082

Valid range from 0 to 70

NARODN NARODNOST STORILCA

Value 1121 Frequency
0 NEZNANO 1373
1 SLOVENSKA 1127
2 NI SLOVENSKA 412
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 0 to 2

PRAVOS PRAVNA OSEBA

Value 1220 Frequency
0 NE 2798
1 DA 114
9 NEZNANO 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 0 to 9

NESRECA

Value 1319 Frequency
0 NE 1729
1 DA 1178
9 NEZNANO 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 0 to 9

OSPOL

Value 1418 Frequency
1 MOSKI 610
2 ZENSKI 296
9 NEZNANO 2006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 9

OSTAR STAROST OSKODOVANCA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0 0 87 8 18.614

Valid range from 0 to 87

OPOKLIC POKLIC OSKODOVANCA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0 0 41 0.418 3.17

Valid range from 0 to 41

ONAROD OCENJENA NARODNOST

Value 1715 Frequency
0 NEZNANO 2406
1 SLOVENSKA 419
2 NI SLOVENSKA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 0 to 2

OPRAVOS PRAVNA OSEBA OSKODOVANEC

Value 1814 Frequency
0 NE 2724
1 DA 188
9 NEZNANO 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 0 to 9

ONESREC NESRECA OSKODOVANEC

Value 1913 Frequency
0 NE 2735
1 DA 173
9 NEZNANO 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 0 to 9

DEJAN

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0 1 88 50.938 21.717

Valid range from 1 to 88

KRAJ KRAJ STORITVE

Value 2111 Frequency
1 STAJERSKA 798
2 GORENJSKA 1450
3 DOLENJSKA 217
4 TRZASKO 168
5 GORISKO 114
6 PREKMURSKO 76
7 OSTALO 7
8 NEDOLOCLJIVO 8
9 NEZNANO 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 9

KAZEN

Value 2210 Frequency
1 SMRTNA 0
2 ZAPOR NAD 20 LET 0
3 15-20 LET 1
4 10-15 LET 7
5 5-10 LET 20
6 3-5 LET 47
7 2-3 LETA 21
8 1-2 LETI 51
9 6M-1 LETO 30
10 3-6 MESECEV 33
11 1-3 MESECE 6
12 DO 30 DNI 1
13 DENARNA KAZEN 27
14 OSTALO 6
15 OPROSCEN 4
60 1
99 NEZNANO 2657
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 99

POSEBNO POSEBNOST KAZNI

Value 239 Frequency
0 NI POS. DOLOC. 121
1 TEMNICA 2
2 POST 1
3 TRDO LEZISCE 0
4 DETENCIJA 0
5 POLICIJSKI NADZ. 0
6 DRUGO 8
7 VEC KOMBINACIJ 6
8 2
9 NEZNANO 10
Sysmiss 2762
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 2762

Valid range from 0 to 9

POGOJNO POGOJNOST KAZNI

Value 248 Frequency
1 POGOJNO 13
2 NEPOGOJNO 115
9 NEZNANO 13
Sysmiss 2771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 2771

Valid range from 1 to 9

NDEJ

Value 257 Frequency
0 319
1 233
2 755
3 1310
4 76
5 49
6 134
7 7
8 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 0 to 8

OBD OBDOBJA ZA PODATKE IZPRED 100 LET

Value 266 Frequency
1 1. POLL. 83 0
2 2. POLL. 83 0
3 1. POLL. 84 0
4 2. POLL. 84 0
5 1. POLL. 85 1294
6 2. POLL. 85 1615
188603 2
188604 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 188604

GDEJ DEJANJE - SKUPINE

Value 275 Frequency
0 OSTALO 319
1 ZIVLJ. IN TELO 233
2 PREMOZENJE 755
3 PROMET 1310
4 RED IN MIR 76
5 MRTVI POGR.MAM 49
6 NESRECE 134
7 DRUZBENI SISTEM 7
8 MORALO IN DRUZ. 29
9 CAST IN IME 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 0 to 9

GSTAR STAROST STORILCA - SKUPINE

Value 284 Frequency
1 DO 13 LET 16
2 14 DO 17 LET 36
3 18 DO 20 LET 111
4 21 DO 25 LET 256
5 25 DO 29 LET 309
6 30 DO 39 LET 450
7 40 DO 49 LET 212
8 50 DO 59 LET 144
9 60 DO 69 LET 44
10 70 IN VEC 1334
99 NEZNANO 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 99

GOSTAR STAROST OSKODOVANCA - SKUPINE

Value 293 Frequency
1 DO 13 LET 58
2 14 DO 17 LET 32
3 18 DO 20 LET 26
4 21 DO 25 LET 47
5 25 DO 29 LET 62
6 30 DO 39 LET 76
7 40 DO 49 LET 71
8 50 DO 59 LET 81
9 60 DO 69 LET 66
10 70 IN VEC 2393
99 NEZNANO 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 99

GPOKLIC POKLIC STORILCA - SKUPINE

Value 302 Frequency
1 KMETJE 4
2 DELAVCI 87
3 DEL. V TRGOVINI 19
4 SAMOSTOJNI DEL. 29
5 VARST. DEL. 4
6 ADMINISTR. 19
7 BREZ POK. 12
8 OSTALI 2738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 8

GOPOKLIC POKLIC OSKODOVANCA - SKUPINE

Value 311 Frequency
1 KMETJE 4
2 DELAVCI 16
3 DEL. V TRGOVINI 6
4 SAMOSTOJNI DEL. 17
5 VARST. DEL. 5
6 ADMINISTR. 9
7 BREZ POK. 2
8 OSTALI 2853
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 0

Valid range from 1 to 8

Materials of the Study

  1. Vodopivec, Katja (1986). DEVIAC86 - Obrazec za vnos podatkov iz člankov [ostalo gradivo].
  2. Vodopivec, Katja (1985). DEVIAC86 - Šifrant za analizo vsebine člankov [ostalo gradivo].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Vodopivec, Katja (1987). Deviacije na Slovenskem pred sto leti.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Due to certain reasons the Slovenian Social Science Data Archives was not able to gain Licence agreement from the author. If you hold copyrights please contact us.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Vodopivec, K. (2001). Deviacije na Slovenskem pred sto leti [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DEVIAC86. https://doi.org/10.17898/ADP_DEVIAC86_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si