Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990

Basic Study Information

ADP - IDNo: KONTAL90
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KONTAL90_V1
Main author(s):
  • Makarovič, Jan
Co-workers:
  • Križaj, Antonija
Data file producer:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1990)

Funding agency:

Posebna raziskovalna skupnost

Project number:

no information

Series:
  • TALENTI/KON (Kreativnost in odkrivanje nadarjenih)

    Vsako leto testirajo osnovnošolce s testi nadarjenosti. Posamezna raziskava predstavlja poglobljeno raziskavo te tematike, z namenom razvijanja novih instrumentov, analize življenske poti in uspešnosti talentiranih.

Study Content

Keywords:

izobrazba staršev, dejavnosti staršev, opremljenost prebivališča, motenje pri učenju, čas potreben za pot v šolo, fakultativne dejavnosti v šoli, načini učenja, ukvarjanje v prostem času, vključenost v organizacijah ali gibanjih, javno prikazovanje znanja, pisanje za časopis, doseganje željenih sprememb v zadnjih 5 letih, pametna poraba denarja, vrednote za boljše življenje, štipendija, načrti za prihodnost, željeni poklici, ovire za dosego željenega poklica

Keywords ELSST:
MLADOST, NADARJEN ŠTUDENT , USTVARJALNOST, OSEBNI RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE, MLADINSKA ORGANIZACIJA, DRUŽBENO OKOLJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
MESTO IN STRUKTURA KREATIVNOSTI V ČLOVEŠKIH SPOSOBNOSTIH
PROBLEMI ODKRIVANJA KREATIVNIH TALENTOV
VPLIV FAKTORJA OKOLJA NA STRUKTURO OSEBNOSTI
SOCIALNE NEENAKOSTI PRI STRUKTURI TALENTA


Abstract:

Namen raziskave je bil osvetliti problematiko odkrivanja in razvijanja talentov, njen najbolj neposreden namen pa je bil izpopolnitev vprašalnika, preden ga damo v širso republiško rabo. V ta namen smo dali velik poudarek samemu posamezniku in njegovemu družbenemu okolju. V preliminarni fazi smo izvedli predpreizkus o nadarjenosti kot instrument za občo uporabo, ki je bil najprej testiran na študentih FSPN. V naslednji fazi smo nadgradili raziskavo, z uporabo vprašalnika o odkrivanju talentov, anketi o izbiri poklica in s testno baterijo prišli do podatkov o talentih. Analiza je bila narejena na Zoisovih štipendistih osmošolcih leta 1988. V tokratni fazi leta 1990, pa smo anketirali reprezentativen vzorec osmošolcev. Dobljene rezultate smo primerjali z Zoisovimi štipendisti osmošolci, anketirani leta 1988.

Methodology


Collection date: 1988
Date of production: 1990
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Vsakoletno anketiranje osmošolcev. V poštev pridejo talentirani štipendisti

Excluded: no information
Data collected by:

Raziskovalni inštitut FSPN

Sampling procedure:

Inštrumentarij uporabljen na reprezentativnem 3% vzorcu osnovnošolske populacije (n=691). Ta skupina posameznikov je služila kot kontrolna skupina. Reprezentativen vzorec učencev osmih razredov osnovnih šol. Vzorec je bil velik 513 oseb. Da pa je bil vzorec reprezentativen ne le za celotno Slovenijo, pač pa tudi za posamezna območja, smo naredili stratificiran vzorec po posameznih skupnostih.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KONTAL90 - SPSS podatki [datoteka podatkov], 1990

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 351
  • number of units: 691

Variable list

ZAPST

ZAPST Zaporedna številka anketiranca

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
688 1
689 1
690 1
691 1

Valid range from 1 to 691

STKAR

STKAR Neznana spremenljivka

Value 22 Frequency
1 691

Valid range from 1 to 1

OBCINA

OBCINA Občina

Value 31 Frequency
0 2
1 10
2 9
66 5
67 17
68 11
84 1

Valid range from 1 to 68

ZAPST

ZAPST Zaporedna številka anketiranca

Value 1351 Frequency
1 1
2 1
3 1
688 1
689 1
690 1
691 1

Valid range from 1 to 691

STKAR

STKAR Neznana spremenljivka

Value 2350 Frequency
1 691

Valid range from 1 to 1

OBCINA

OBCINA Občina

Value 3349 Frequency
0 2
1 10
2 9
66 5
67 17
68 11
84 1

Valid range from 1 to 68

SOLA

SOLA Šola

Value 4348 Frequency
0 16
1 109
2 96
3 88
4 73
5 63
6 64
7 36
8 46
9 18
10 16
11 10
12 15
13 8
14 7
15 5
16 8
17 5
18 5
19 1
30 1
40 1

Valid range from 1 to 40

NEZNANO

NEZNANO Neznana spremenljivka

Value 5347 Frequency
0 18
10 1
11 2
1712 1
1720 1
1814 1
2092 1

Valid range from 0 to 2092

UP

UP Neznana spremenljivka

Value 6346 Frequency
0 15
1 8
2 5
45 2
46 1
50 1
99 7

Valid range from 0 to 99

SPOL

SPOL Spol

Value 7345 Frequency
1 moški 336
2 ženski 355

Valid range from 1 to 2

KRAJ

KRAJ Kraj

Value 8344 Frequency
1 218
2 473

Valid range from 1 to 2

STOTROK

STOTROK Štrevilo otrok

Value 9343 Frequency
0 31
1 89
2 378
3 136
4 36
5 11
6 7
7 1
9 2

Valid range from 1 to 9

NEPRESKR

NEPRESKR Število nepreskrbljenih otrok

Value 10342 Frequency
0 11
1 172
2 367
3 98
4 21
5 4
6 2
9 16

Valid range from 1 to 9

A1

A1 Neznana spremenljivka

Value 11341 Frequency
0 5
1 401
2 81
3 203
9 1

Valid range from 0 to 9

A2

A2 Neznana spremenljivka

Value 12340 Frequency
0 6
1 132
2 121
3 431
9 1

Valid range from 0 to 9

A3

A3 Neznana spremenljivka

Value 13339 Frequency
0 7
1 408
2 80
3 196

Valid range from 0 to 3

A4

A4 Neznana spremenljivka

Value 14338 Frequency
0 7
1 335
2 136
3 213

Valid range from 0 to 3

A5

A5 Neznana spremenljivka

Value 15337 Frequency
0 9
1 248
2 105
3 327
9 2

Valid range from 0 to 9

A6

A6 Neznana spremenljivka

Value 16336 Frequency
0 7
1 294
2 113
3 277

Valid range from 0 to 3

A7

A7 Neznana spremenljivka

Value 17335 Frequency
0 7
1 122
2 101
3 461

Valid range from 0 to 3

A8

A8 Neznana spremenljivka

Value 18334 Frequency
0 9
1 295
2 171
3 216

Valid range from 0 to 3

A9

A9 Neznana spremenljivka

Value 19333 Frequency
0 7
1 282
2 127
3 272
9 3

Valid range from 0 to 9

A10

A10 Neznana spremenljivka

Value 20332 Frequency
0 6
1 102
2 86
3 495
9 2

Valid range from 0 to 9

A11

A11 Neznana spremenljivka

Value 21331 Frequency
0 7
1 307
2 79
3 297
9 1

Valid range from 0 to 9

A12

A12 Neznana spremenljivka

Value 22330 Frequency
0 7
1 352
2 106
3 226

Valid range from 0 to 3

A13

A13 Neznana spremenljivka

Value 23329 Frequency
0 10
1 190
2 122
3 367
9 2

Valid range from 0 to 9

A14

A14 Neznana spremenljivka

Value 24328 Frequency
0 7
1 386
2 88
3 209
9 1

Valid range from 0 to 9

A15

A15 Neznana spremenljivka

Value 25327 Frequency
0 7
1 166
2 97
3 420
9 1

Valid range from 0 to 9

A16

A16 Neznana spremenljivka

Value 26326 Frequency
0 7
1 336
2 91
3 255
9 2

Valid range from 0 to 9

A17

A17 Neznana spremenljivka

Value 27325 Frequency
0 8
1 324
2 122
3 236
9 1

Valid range from 0 to 9

A18

A18 Neznana spremenljivka

Value 28324 Frequency
0 8
1 352
2 128
3 201
9 2

Valid range from 0 to 9

A19

A19 Neznana spremenljivka

Value 29323 Frequency
0 8
1 131
2 95
3 457

Valid range from 0 to 3

A20

A20 Neznana spremenljivka

Value 30322 Frequency
0 8
1 191
2 162
3 329
9 1

Valid range from 0 to 9

A21

A21 Neznana spremenljivka

Value 31321 Frequency
0 11
1 241
2 142
3 296
9 1

Valid range from 0 to 9

SOLDEJ

SOLDEJ Šolske dejavnosti

Value 32320 Frequency
0 115
1 282
2 175
3 78
4 27
5 8
6 1
7 2
9 3

Valid range from 0 to 9

IZVENSOL

IZVENSOL Izvenšolske dejavnosti

Value 33319 Frequency
0 68
1 188
2 208
3 127
4 57
5 27
6 8
7 6
8 1
9 1

Valid range from 0 to 9

VSL

VSL Neznana spremenljivka

Value 34318 Frequency
0 6
1 520
2 157
9 8

Valid range from 0 to 9

VFIZ

VFIZ Neznana spremenljivka

Value 35317 Frequency
0 6
1 556
2 121
9 8

Valid range from 0 to 9

VKE

VKE Neznana spremenljivka

Value 36316 Frequency
0 6
1 530
2 148
9 7

Valid range from 0 to 9

VBI

VBI Neznana spremenljivka

Value 37315 Frequency
0 6
1 482
2 195
9 8

Valid range from 0 to 9

VMAT

VMAT Neznana spremenljivka

Value 38314 Frequency
0 6
1 481
2 196
9 8

Valid range from 0 to 9

VJEZIK

VJEZIK Neznana spremenljivka

Value 39313 Frequency
0 6
1 437
2 240
9 8

Valid range from 0 to 9

VTEH

VTEH Neznana spremenljivka

Value 40312 Frequency
0 6
1 502
2 175
9 8

Valid range from 0 to 9

VGOSPOD

VGOSPOD Neznana spremenljivka

Value 41311 Frequency
0 6
1 615
2 62
9 8

Valid range from 0 to 9

VTEL

VTEL Neznana spremenljivka

Value 42310 Frequency
0 6
1 455
2 224
9 6

Valid range from 0 to 9

VLIKO

VLIKO Neznana spremenljivka

Value 43309 Frequency
0 6
1 573
2 104
9 8

Valid range from 0 to 9

VGLASB

VGLASB Neznana spremenljivka

Value 44308 Frequency
0 6
1 619
2 58
9 8

Valid range from 0 to 9

VZEM

VZEM Neznana spremenljivka

Value 45307 Frequency
0 6
1 448
2 229
9 8

Valid range from 1 to 2

VZG

VZG Neznana spremenljivka

Value 46306 Frequency
0 7
1 492
2 185
9 7

Valid range from 0 to 9

POKLICEV

POKLICEV Neznana spremenljivka

Value 47305 Frequency
0 8
1 26
2 164
3 320
4 124
5 31
6 9
7 5
9 4

Valid range from 1 to 7

STOPNJA

STOPNJA Neznana spremenljivka

Value 48304 Frequency
0 88
1 5
2 9
3 10
4 185
5 225
6 58
7 106
9 5

Valid range from 1 to 7

PANOGA

PANOGA Panoga

Value 49303 Frequency
0 12
1 15
4 9
89 5
90 4
94 35
99 6

Valid range from 1 to 99

POKLIC

POKLIC Poklic

Value 50302 Frequency
0 98
1 293
2 13
3 4
4 9
5 2
11 87
12 23
13 1
14 3
15 3
16 2
21 61
22 6
23 2
24 12
25 4
31 19
34 2
35 2
38 1
41 8
43 1
44 2
52 1
61 14
72 1
82 1
91 10
99 6

Valid range from 1 to 99

f1

f1 Neznana spremenljivka

Value 51301 Frequency
0 10
1 296
2 381
9 4

Valid range from 0 to 9

F2

F2 Neznana spremenljivka

Value 52300 Frequency
0 10
1 650
2 29
9 2

Valid range from 0 to 9

F3

F3 Neznana spremenljivka

Value 53299 Frequency
0 10
1 661
2 18
9 2

Valid range from 0 to 9

F4

F4 Neznana spremenljivka

Value 54298 Frequency
0 10
1 472
2 206
9 3

Valid range from 0 to 9

F5

F5 Neznana spremenljivka

Value 55297 Frequency
0 10
1 610
2 69
9 2

Valid range from 0 to 9

F6

F6 Neznana spremenljivka

Value 56296 Frequency
0 10
1 663
2 16
9 2

Valid range from 0 to 9

F7

F7 Neznana spremenljivka

Value 57295 Frequency
0 10
1 621
2 58
9 2

Valid range from 0 to 9

ZELJSTAR

ZELJSTAR Neznana spremenljivka

Value 58294 Frequency
0 11
1 48
2 47
3 46
4 8
5 21
6 6
7 17
8 476
9 11

Valid range from 0 to 9

HNAMERA

HNAMERA Neznana spremenljivka

Value 59293 Frequency
0 41
1 584
2 5
3 1
4 12
5 46
9 2

Valid range from 0 to 9

HSOLA

HSOLA Neznana spremenljivka

Value 60292 Frequency
0 67
1 62
2 61
3 133
4 32
5 164
6 157
9 15

Valid range from 0 to 9

I1

I1 Neznana spremenljivka

Value 61291 Frequency
0 570
1 40
2 23
3 24
4 7
5 3
6 2
7 4
8 1
9 17

Valid range from 0 to 9

I2

I2 Neznana spremenljivka

Value 62290 Frequency
0 528
1 49
2 36
3 37
4 11
5 8
6 6
7 3
9 13

Valid range from 0 to 9

I3

I3 Neznana spremenljivka

Value 63289 Frequency
0 635
1 9
2 6
3 16
4 3
5 4
6 1
8 1
9 16

Valid range from 0 to 9

I4

I4 Neznana spremenljivka

Value 64288 Frequency
0 427
1 101
2 63
3 64
4 13
5 6
6 2
8 1
9 14

Valid range from 0 to 9

I5

I5 Neznana spremenljivka

Value 65287 Frequency
0 508
1 34
2 52
3 60
4 10
5 6
6 3
7 1
9 17

Valid range from 0 to 9

I6

I6 Neznana spremenljivka

Value 66286 Frequency
0 512
1 49
2 52
3 49
4 5
5 6
6 3
8 2
9 13

Valid range from 0 to 9

I7

I7 Neznana spremenljivka

Value 67285 Frequency
0 630
1 9
2 13
3 17
4 2
5 1
9 19

Valid range from 0 to 9

I8

I8 Neznana spremenljivka

Value 68284 Frequency
0 516
1 61
2 51
3 38
4 8
5 1
8 1
9 15

Valid range from 0 to 9

I9

I9 Neznana spremenljivka

Value 69283 Frequency
0 540
1 45
2 47
3 34
4 7
5 2
7 2
9 14

Valid range from 0 to 9

I10

I10 Neznana spremenljivka

Value 70282 Frequency
0 612
1 19
2 20
3 10
4 8
5 3
6 2
7 2
8 1
9 14

Valid range from 0 to 9

ZAPST2

ZAPST2 Zaporedna številka

Value 71281 Frequency
1 1
2 1
3 1
688 1
689 1
690 1
691 1

Valid range from 1 to 691

STKAR2

STKAR2 Neznana spremenljivka

Value 72280 Frequency
2 691

Valid range from 2 to 2

I11

I11 Neznana spremenljivka

Value 73279 Frequency
0 580
1 21
2 32
3 31
4 4
5 5
9 18

Valid range from 0 to 9

I12

I12 Neznana spremenljivka

Value 74278 Frequency
0 391
1 68
2 105
3 84
4 16
5 6
6 6
8 2
9 13

Valid range from 0 to 9

I13

I13 Neznana spremenljivka

Value 75277 Frequency
0 575
1 33
2 33
3 25
4 3
5 1
6 3
9 18

Valid range from 0 to 9

I14

I14 Neznana spremenljivka

Value 76276 Frequency
0 334
1 117
2 94
3 103
4 23
5 5
6 1
7 1
9 13

Valid range from 0 to 9

I15

I15 Neznana spremenljivka

Value 77275 Frequency
0 616
1 29
2 4
3 14
4 6
6 1
7 3
8 1
9 17

Valid range from 0 to 9

MFBT1

MFBT1 Neznana spremenljivka

Value 78274 Frequency
0 8
23 1
27 2
75 2
77 2
78 1
79 1

Valid range from 0 to 79

MFBT2

MFBT2 Neznana spremenljivka

Value 79273 Frequency
0 7
13 1
15 1
73 4
75 6
77 2
83 1

Valid range from 0 to 83

MFBT3

MFBT3 Neznana spremenljivka

Value 80272 Frequency
0 7
7 1
24 1
77 3
79 1
80 2
87 1

Valid range from 0 to 87

MFBT4

MFBT4 Neznana spremenljivka

Value 81271 Frequency
0 7
27 1
28 1
75 2
76 1
80 1
85 1

Valid range from 0 to 85

MFBT5

MFBT5 Neznana spremenljivka

Value 82270 Frequency
0 7
13 1
18 1
72 1
73 5
76 1
84 1

Valid range from 0 to 84

MFBT6

MFBT6 Neznana spremenljivka

Value 83269 Frequency
0 8
6 1
26 5
29 8
32 15
33 1
36 35
37 1
39 51
43 62
46 79
50 80
53 89
57 85
60 67
63 47
65 1
67 27
70 8
74 12
77 2
81 5
88 1
91 1

Valid range from 0 to 91

MFBT7

MFBT7 Neznana spremenljivka

Value 84268 Frequency
0 8
23 1
26 4
67 4
68 10
69 1
89 1

Valid range from 0 to 89

MFBT8

MFBT8 Neznana spremenljivka

Value 85267 Frequency
0 13
5 1
16 1
73 1
74 2
81 2
87 1

Valid range from 0 to 87

MFBTPERC

MFBTPERC Neznana spremenljivka

Value 86266 Frequency
0 15
5 1
33 3
70 1
71 1
73 1
95 1

Valid range from 0 to 95

MFBTINT

MFBTINT Neznana spremenljivka

Value 87265 Frequency
0 16
3 1
31 1
73 1
75 1
87 1
90 1

Valid range from 0 to 90

BZ

BZ Neznana spremenljivka

Value 88264 Frequency
0 688
1 1
3 1
10 1

Valid range from 0 to 10

PM

PM Neznana spremenljivka

Value 89263 Frequency
0 686
3 2
4 1
15 1
65 1

Valid range from 0 to 65

A

A Neznana spremenljivka

Value 90262 Frequency
0 45
1 64
2 116
3 259
4 187
5 13
6 1
7 2
8 2
9 2

Valid range from 1 to 9

BOCPRIZ

BOCPRIZ Neznana spremenljivka

Value 91261 Frequency
0 16
1 90
2 458
3 126
9 1

Valid range from 0 to 9

COCNADAR

COCNADAR Neznana spremenljivka

Value 92260 Frequency
0 19
1 106
2 468
3 98

Valid range from 0 to 3

D

D Neznana spremenljivka

Value 93259 Frequency
0 24
1 100
2 565
3 1
4 1

Valid range from 0 to 4

SKUSPEH

SKUSPEH Skupni uspeh

Value 94258 Frequency
0 9
1 13
2 173
3 216
4 164
5 116

Valid range from 1 to 5

USPSL

USPSL Uspeh - slovenščina

Value 95257 Frequency
0 9
1 7
2 207
3 200
4 171
5 97

Valid range from 1 to 5

USPFIZ

USPFIZ Uspeh - fizika

Value 96256 Frequency
0 13
1 11
2 222
3 187
4 161
5 97

Valid range from 1 to 5

USPKE

USPKE Uspeh - kemija

Value 97255 Frequency
0 13
1 14
2 217
3 193
4 150
5 104

Valid range from 1 to 5

USPBIO

USPBIO Uspeh - biologija

Value 98254 Frequency
0 9
1 2
2 157
3 189
4 185
5 148
9 1

Valid range from 1 to 5

USPMAT

USPMAT Uspeh - matematika

Value 99253 Frequency
0 9
1 33
2 265
3 168
4 126
5 90

Valid range from 1 to 5

USPJEZIK

USPJEZIK Uspeh - tuji jezik

Value 100252 Frequency
0 9
1 11
2 226
3 176
4 150
5 119

Valid range from 1 to 5

K

K Neznana spremenljivka

Value 101251 Frequency
0 27
1 211
2 390
3 62
5 1

Valid range from 0 to 5

IZOBROCE Na naslednja vprašanja odgovarjaš tako, da obkrožiš ustrezen odgovor oz. črko ali številko pred ustreznim oz. ustreznimi odgovori. Ravnaj se po navodilih pri vsakem vprašanju.

V1. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGEL TVOJ OČE. Če nimaš očeta, označi izobrazbo skrbnika, ali rednika. (samo en odgovor)

Value 102250 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 49
2 končana osnovna šola 110
3 šola ali izpit za kvallficirane delavce 99
4 nižja strokovna izobrazba (dvoletna administrativna šola, meščanska šola, nižja gimnazija, trgovska akademija, ipd.) 119
5 popolna srednja šola (u iteljišče, srednja tehniška šola, srednja ekonomska šola, višja gimnazija itd.) 190
6 višja šola ali prva stopnja visoke šole 36
7 nedokončana visoka šola 5
8 visoka šola all fakulteta 58
0 13
9 12

Valid range from 1 to 9

IZOBMATI

V2. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGLA TVOJA MATI! (samo en odgovor)

Value 103249 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 58
2 končana osnovna šola 194
3 šola ali izpit za kvalificirane delavce 58
4 nižja strokovna izobrazba 85
5 popolna srednja šola 191
6 višja šola ali prva stopnja visoke šsole 55
7 nedokončana visoka šola 6
8 visoka šola all fakulteta 38
0 4
9 2

Valid range from 1 to 9

OCEAKTA V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: a) se aktivno športno udejstvuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Value 104248 Frequency
1 da 402
2 ne 272
0 11
9 6

Valid range from 1 to 2

OCEAKTB V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Value 105247 Frequency
1 da 636
2 ne 38
0 11
9 6

Valid range from 1 to 2

OCEAKTC V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroii 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Value 106246 Frequency
1 da 644
2 ne 31
0 11
9 5

Valid range from 1 to 2

OCEAKTD V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Value 107245 Frequency
1 da 599
2 ne 76
0 11
9 5

Valid range from 1 to 2

OCEAKTE V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Value 108244 Frequency
1 da 410
2 ne 265
0 11
9 5

Valid range from 1 to 2

OCEAKTF V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Value 109243 Frequency
1 da 339
2 ne 334
0 11
9 7

Valid range from 1 to 2

OCEAKTG V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Value 110242 Frequency
1 da 439
2 ne 235
0 11
9 6

Valid range from 1 to 2

OCEAKTH V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: h) se sam izobražuje, bere knjige

Value 111241 Frequency
1 da 444
2 ne 230
0 11
9 6

Valid range from 1 to 2

OCEAKTI V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: i) je član Zveze komunistov

Value 112240 Frequency
1 da 574
2 ne 99
0 11
9 7

Valid range from 1 to 2

OCEAKTJ V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Value 113239 Frequency
1 da 518
2 ne 155
0 11
9 7

Valid range from 1 to 2

OCEAKTK V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: k) ima razne funkcije

Value 114238 Frequency
1 da 541
2 ne 133
0 11
9 6

Valid range from 1 to 2

OCEAKTL V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: l) drugo

Value 115237 Frequency
1 da 637
2 ne 36
0 11
9 7

Valid range from 1 to 2

MATAKTA V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: a) se aktivno športno udejstvuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Value 116236 Frequency
1 da 523
2 ne 161
0 6
9 1

Valid range from 1 to 2

MATAKTB V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Value 117235 Frequency
1 da 663
2 ne 21
0 6
9 1

Valid range from 1 to 2

MATAKTC V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Value 118234 Frequency
1 da 651
2 ne 34
0 5
9 1

Valid range from 1 to 2

MATAKTD V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Value 119233 Frequency
1 da 606
2 ne 78
0 6
9 1

Valid range from 1 to 2

MATAKTE V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Value 120232 Frequency
1 da 514
2 ne 171
0 5
9 1

Valid range from 1 to 2

MATAKTF V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Value 121231 Frequency
1 da 468
2 ne 215
0 5
9 3

Valid range from 1 to 2

MATAKTG V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Value 122230 Frequency
1 da 515
2 ne 169
0 5
9 2

Valid range from 1 to 2

MATAKTH V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: h) se sam izobražuje, bere knjige

Value 123229 Frequency
1 da 406
2 ne 278
0 5
9 2

Valid range from 1 to 2

MATAKTI V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: i) je član Zveze komunistov

Value 124228 Frequency
1 da 637
2 ne 46
0 5
9 3

Valid range from 1 to 2

MATAKTJ V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Value 125227 Frequency
1 da 587
2 ne 96
0 5
9 3

Valid range from 1 to 2

MATAKTK V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: k) ima razne funkcije

Value 126226 Frequency
1 da 611
2 ne 73
0 5
9 2

Valid range from 1 to 2

MATAKTL V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: l) drugo

Value 127225 Frequency
1 da 660
2 ne 23
0 5
9 3

Valid range from 1 to 2

KMETIJA

V4. ALI IMATE KMETIJO?

Value 128224 Frequency
1 da 510
2 ne 146
0 32
9 3

Valid range from 1 to 2

V5A V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

a) tekočo vodo

Value 129223 Frequency
1 da 10
2 ne 675
0 4
5 1
9 1

Valid range from 1 to 2

V5B V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

b) kopalnico

Value 130222 Frequency
1 da 29
2 ne 656
0 4
5 1
9 1

Valid range from 1 to 2

V5C V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

c) posebno kuhinjo

Value 131221 Frequency
1 da 94
2 ne 591
0 4
5 1
9 1

Valid range from 1 to 2

V5D V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

d) električni boiler

Value 132220 Frequency
1 da 186
2 ne 500
0 4
9 1

Valid range from 1 to 2

V5E V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

e) centralno kurjavo

Value 133219 Frequency
1 da 129
2 ne 556
0 4
5 1
9 1

Valid range from 1 to 2

V5F V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

f) nič od zgoraj navedenega

Value 134218 Frequency
1 da 675
2 ne 7
0 5
9 4

Valid range from 1 to 2

ZAPST3

ZAPST3 Zaporedna številka

Value 135217 Frequency
1 1
2 1
3 1
688 1
689 1
690 1
691 1

Valid range from 1 to 691

STKAR3

STKAR3 Neznana spremenljivka

Value 136216 Frequency
3 691

Valid range from 999 to -999

V6A V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

a) radio

Value 137215 Frequency
1 da 3
2 ne 684
0 4

Valid range from 1 to 2

V6B V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

b) televizor

Value 138214 Frequency
1 da 10
2 ne 677
0 4

Valid range from 1 to 2

V6C V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

c) telefon

Value 139213 Frequency
1 da 256
2 ne 430
0 5

Valid range from 1 to 2

V6D V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

d) gramofon

Value 140212 Frequency
1 da 251
2 ne 436
0 4

Valid range from 1 to 2

V6E V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

e) slovar

Value 141211 Frequency
1 da 77
2 ne 610
0 4

Valid range from 1 to 2

V6F V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

f) leksikon oz. enciklopedija

Value 142210 Frequency
1 da 217
2 ne 470
0 4

Valid range from 1 to 2

V6G V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

g) glasbeni instrument

Value 143209 Frequency
1 da 323
2 ne 364
0 4

Valid range from 1 to 2

V6H V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

h) kamera za filmanje

Value 144208 Frequency
1 da 606
2 ne 80
0 5

Valid range from 1 to 2

V6I V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

i) fotoaparat

Value 145207 Frequency
1 da 91
2 ne 596
0 4

Valid range from 1 to 2

V6J V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

j) pisalni stroj

Value 146206 Frequency
1 da 365
2 ne 322
0 4

Valid range from 1 to 2

V6K V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

k) magnetofon

Value 147205 Frequency
1 da 446
2 ne 241
0 4

Valid range from 1 to 2

V6L V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

l) dnevni časopis

Value 148204 Frequency
1 da 113
2 ne 573
0 4
9 1

Valid range from 1 to 2

V6M V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

m) naročena revija

Value 149203 Frequency
1 da 256
2 ne 431
0 4

Valid range from 1 to 2

V6N V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

n) avto

Value 150202 Frequency
1 da 99
2 ne 588
0 4

Valid range from 1 to 2

V6P V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

p) kinoprojektor

Value 151201 Frequency
1 da 605
2 ne 79
0 7

Valid range from 1 to 2

V6R V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

r) omara s knjigami

Value 152200 Frequency
1 da 62
2 ne 625
0 4

Valid range from 1 to 2

V6S V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

s) umetniška slika na steni

Value 153199 Frequency
1 da 231
2 ne 454
0 5
5 1

Valid range from 1 to 2

V6T V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

t) daljnogled

Value 154198 Frequency
1 da 362
2 ne 325
0 4

Valid range from 1 to 2

V6U V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

u) kmetijski stroj - kateri

Value 155197 Frequency
1 da 422
2 ne 119
0 86
9 3
5 3
3 44
4 12
7 2

Valid range from 1 to 5

V6V V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

v) gospodinjski stroj - kateri

Value 156196 Frequency
1 da 90
2 ne 400
0 13
9 6
5 18
3 120
4 32
7 2
6 7
8 3

Valid range from 1 to 9

V6Z V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

z) hišni računalnik

Value 157195 Frequency
1 da 492
2 ne 195
0 4

Valid range from 1 to 2

V6X V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

x) drugo

Value 158194 Frequency
1 da 579
2 ne 95
0 6
9 4
5 1
3 4
4 2

Valid range from 1 to 5

PROSTOR

V7. KAKŠEN JE PROSTOR, V KATEREM SE UČIŠ? (samo en odgovor)

Value 159193 Frequency
1 imam svojo sobo (v kateri sem sam) 444
2 imam svoj stalni delovni kot 138
3 imam prostor za učenje, ki pa ni stalen 70
4 nimam primernega prostora za učenje 19
0 11
9 9

Valid range from 1 to 4

VRTEC

V8. ALI SI PRED VSTOPOM V ŠOLO OBISKOVAL VRTEC?

Value 160192 Frequency
1 da 185
2 ne 470
0 35
9 1

Valid range from 1 to 2

POTVSOLO

V9. KOLIKO ČASA POTREBUJEŠ ZA POT ALI V0ŽNJO V SOLO? (samo en odgovor)

Value 161191 Frequency
1 manj kot po1 ure 587
2 pol ure ali več 85
3 eno uro ali več 10
0 8
9 1

Valid range from 1 to 3

V10A V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

a) likovni krožek

Value 162190 Frequency
1 da 472
2 ne 214
0 5

Valid range from 1 to 2

V10B V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

b) folkiorni krožek

Value 163189 Frequency
1 da 560
2 ne 126
0 5

Valid range from 1 to 2

V10C V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

c) literarni krožek

Value 164188 Frequency
1 da 559
2 ne 127
0 5

Valid range from 1 to 2

V10D V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

d) modelarski krožek

Value 165187 Frequency
1 da 558
2 ne 128
0 5

Valid range from 1 to 2

V10E V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

e) fizikalni krožek

Value 166186 Frequency
1 da 619
2 ne 67
0 5

Valid range from 1 to 2

V10F V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

f) kemijski krožek

Value 167185 Frequency
1 da 584
2 ne 102
0 5

Valid range from 1 to 2

V10G V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

g) biološki krožek

Value 168184 Frequency
1 da 600
2 ne 86
0 5

Valid range from 1 to 2

V10H V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

h) fotokrožek

Value 169183 Frequency
1 da 630
2 ne 56
0 5

Valid range from 1 to 2

V10I V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

i) tehniški krožek

Value 170182 Frequency
1 da 608
2 ne 78
0 5

Valid range from 1 to 2

V10J V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

j) računalniški krožek

Value 171181 Frequency
1 da 507
2 ne 179
0 5

Valid range from 1 to 2

V10K V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

k) dramaturski krožek

Value 172180 Frequency
1 da 577
2 ne 109
0 5

Valid range from 1 to 2

V10L V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

l) športni klub

Value 173179 Frequency
1 da 324
2 ne 362
0 5

Valid range from 1 to 2

V10M V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

m) planinski krožek

Value 174178 Frequency
1 da 534
2 ne 150
0 6
9 1

Valid range from 1 to 2

V10N V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

n) plesna šola

Value 175177 Frequency
1 da 340
2 ne 346
0 5

Valid range from 1 to 2

V10O V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

o) pevski zbor ali orkester

Value 176176 Frequency
1 da 337
2 ne 349
0 5

Valid range from 1 to 2

V10P V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

p) drugo

Value 177175 Frequency
1 da 349
2 ne 299
0 5
9 1
3 25
4 12

Valid range from 1 to 4

DOMDELO

V11. KOLIKO ČASA DNEVNO SI MED ŠOLSKIM LETOM ZAPOSLEN Z DOMAČIM DELOM (v gospodinjstvu ali na kmetiji)? (Samo en odgovor)

Value 178174 Frequency
1 sploh nič 20
2 manj kot eno uro dnevno 322
3 več kot eno uro dnevno 235
4 dve uri ali več 107
0 6
9 1

Valid range from 1 to 4

CASUCEN

V12. KOLIKO ČASA PORABIŠ POVPREČNO DNEVNO IZVEN POUKA ZA UČENJE IN DOMAČE NALOGE? (Samo en odgovor)

Value 179173 Frequency
1 pol ure ali manj 52
2 približno eno uro 243
3 približno dve uri 260
4 približno tri ure 114
5 štiri do pet ur 16
6 nad pet ur 1
0 2
9 3

Valid range from 1 to 6

V13A V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

a) ročno delo po lastni zamisli

Value 180172 Frequency
1 da 364
2 ne 323
0 3
9 1

Valid range from 1 to 2

V13B V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

b) reševanje križank, rebusov ipd.

Value 181171 Frequency
1 da 230
2 ne 458
0 3

Valid range from 1 to 2

V13C V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

c) zbirateljstvo (znamke ipd.)

Value 182170 Frequency
1 da 335
2 ne 353
0 3

Valid range from 1 to 2

V13D V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

d) razpravljanje (debate, diskusije) s prijatelji o raznih problemih

Value 183169 Frequency
1 da 332
2 ne 356
0 3

Valid range from 1 to 2

V13E V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

e) obisk muzejev, razstav, galerij

Value 184168 Frequency
1 da 636
2 ne 52
0 3

Valid range from 1 to 2

V13F V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

f) risanje, slikanje ali kiparjenje

Value 185167 Frequency
1 da 480
2 ne 208
0 3

Valid range from 1 to 2

V13G V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

g) športno udejstvovanje

Value 186166 Frequency
1 da 272
2 ne 416
0 3

Valid range from 1 to 2

V13H V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

h) tehnično konstruiranje

Value 187165 Frequency
1 da 598
2 ne 90
0 3

Valid range from 1 to 2

V13I V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

i) poslušanje glasbe, opere, koncerti, ipd.

Value 188164 Frequency
1 da 189
2 ne 499
0 3

Valid range from 1 to 2

V13J V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

j) branje leposlovnih knjig

Value 189163 Frequency
1 da 422
2 ne 266
0 3

Valid range from 1 to 2

V13K V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

k) družbeno - politično udejstvovanje

Value 190162 Frequency
1 da 654
2 ne 34
0 3

Valid range from 1 to 2

V13L V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

l) spremljanje poljudno - znanstvenih oddaj na radiu ali TV

Value 191161 Frequency
1 da 297
2 ne 391
0 3

Valid range from 1 to 2

V13M V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

m) študij tujih jezikov (na lastno pobudo)

Value 192160 Frequency
1 da 571
2 ne 117
0 3

Valid range from 1 to 2

V13N V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

n) predavanja ali seminarji izven šole

Value 193159 Frequency
1 da 669
2 ne 19
0 3

Valid range from 1 to 2

V13O V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

o) igranje na instrument

Value 194158 Frequency
1 da 538
2 ne 150
0 3

Valid range from 1 to 2

V13P V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

p) delo z računalnikom

Value 195157 Frequency
1 da 524
2 ne 164
0 3

Valid range from 1 to 2

V13R V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

r) delo na kmetiji

Value 196156 Frequency
1 da 543
2 ne 144
0 3
9 1

Valid range from 1 to 2

V13S V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

s) pisanje (pesmi, črtic itd.)

Value 197155 Frequency
1 da 574
2 ne 114
0 3

Valid range from 1 to 2

V13T V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

t) honorarno delo

Value 198154 Frequency
1 da 665
2 ne 23
0 3

Valid range from 1 to 2

V13U V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

u) drugo

Value 199153 Frequency
1 da 590
2 ne 97
0 3
3 1

Valid range from 1 to 3

V14A V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

a) športro ali telovadno društvo

Value 200152 Frequency
1 nisem član 293
2 sodelavec; član 298
3 funkcija 86
0 11
9 3

Valid range from 1 to 3

V14B V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

b) taborniška organizacija

Value 201151 Frequency
1 nisem član 521
2 sodelavec; član 138
3 funkcija 18
0 13
9 1

Valid range from 1 to 3

V14C V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

c) Ljudska tehnika

Value 202150 Frequency
1 nisem član 650
2 sodelavec; član 19
3 funkcija 2
0 19
9 1

Valid range from 1 to 3

V14D V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

d) Planinsko društvo

Value 203149 Frequency
1 nisem član 502
2 sodelavec; član 150
3 funkcija 21
0 15
9 3

Valid range from 1 to 3

V14E V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

e) kulturno prosvetno društvo

Value 204148 Frequency
1 nisem član 634
2 sodelavec; član 33
3 funkcija 8
0 16

Valid range from 1 to 3

V14F V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

f) mladinski klub

Value 205147 Frequency
1 nisem član 501
2 sodelavec; član 134
3 funkcija 35
0 18
9 3

Valid range from 1 to 3

V14G V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

g) Zveza prijateljev mladine

Value 206146 Frequency
1 nisem član 564
2 sodelavec; član 96
3 funkcija 12
0 19

Valid range from 1 to 3

V14H V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

h) Klub OZN

Value 207145 Frequency
1 nisem član 597
2 sodelavec; član 60
3 funkcija 15
0 19

Valid range from 1 to 3

V14I V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

i) foto-kino klub

Value 208144 Frequency
1 nisem član 629
2 sodelavec; član 39
3 funkcija 4
0 19

Valid range from 1 to 3

V14J V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

j) amaterska likovna skupina

Value 209143 Frequency
1 nisem član 625
2 sodelavec; član 37
3 funkcija 8
0 20
9 1

Valid range from 1 to 3

V14K V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

k) mladinska delovna akcija

Value 210142 Frequency
1 nisem član 564
2 sodelavec; član 90
3 funkcija 17
0 20

Valid range from 1 to 3

V14L V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

l) Zveza socialistične mladine

Value 211141 Frequency
1 nisem član 515
2 sodelavec; član 129
3 funkcija 30
0 17

Valid range from 1 to 3

V14M V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

m) Zveza komunistov

Value 212140 Frequency
1 nisem član 664
2 sodelavec; član 5
3 funkcija 0
0 22

Valid range from 1 to 3

ZAPST4

ZAPST4 Zaporedna številka

Value 213139 Frequency
1 1
2 1
3 1
688 1
689 1
690 1
691 1

Valid range from 1 to 691

STKAR4

STKAR4 Neznana spremenljivka

Value 214138 Frequency
4 691

Valid range from 999 to -999

V14N V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

n) organi samoupravljanja na šoll

Value 215137 Frequency
1 nisem član 571
2 sodelavec; član 66
3 funkcija 34
0 18
9 2

Valid range from 1 to 3

V14O V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

o) mirovo gibanje

Value 216136 Frequency
1 nisem član 657
2 sodelavec; član 10
3 funkcija 4
0 20

Valid range from 1 to 3

V14P V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

p) ekološko gibanje

Value 217135 Frequency
1 nisem član 624
2 sodelavec; član 40
3 sodelavec; član 7
0 19
9 1

Valid range from 1 to 3

V14R V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

r) orkester ali pevski zbor

Value 218134 Frequency
1 nisem član 399
2 sodelavec; član 228
3 funkcija 45
0 17
9 2

Valid range from 1 to 3

V14S V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

s) glasbena skupina

Value 219133 Frequency
1 nisem član 612
2 sodelavec; član 40
3 funkcija 11
0 27
9 1

Valid range from 1 to 3

V14T V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

t) glasbena šola

Value 220132 Frequency
1 nisem član 542
2 sodelavec; član 109
3 funkcija 15
0 25

Valid range from 1 to 3

V14U V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

u) plesna šola

Value 221131 Frequency
1 nisem član 372
2 sodelavec; član 267
3 funkcija 33
0 17
9 2

Valid range from 1 to 3

V14V V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

v) jezikovni tečaj

Value 222130 Frequency
1 nisem član 540
2 sodelavec; član 111
3 funkcija 15
0 23
9 2

Valid range from 1 to 3

V14Z V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

z) drugo

Value 223129 Frequency
1 nisem član 587
2 sodelavec; član 43
3 funkcija 22
0 38
9 1

Valid range from 1 to 3

ZNANMLAD

V15. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KATEREGA TEKMOVANJA V OKVIRU GIBANJA ZNANOST MLADINI?

Value 224128 Frequency
1 da 580
2 ne 78
0 22
3 1
9 10

Valid range from 1 to 3

RAZTABOR

V16. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KAKEGA RAZISKOVALNEGA TABORA?

Value 225127 Frequency
1 da 646
2 ne 34
0 11

Valid range from 1 to 2

REVIJA

V17. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI KAKEM ČASOPISU ALI REVIJI?

Value 226126 Frequency
1 da 507
2 ne 172
0 10
9 2

Valid range from 1 to 2

TEKSL V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKSL Slovenščina

Value 227125 Frequency
1 656
2 5
3 4
4 1
0 14
9 11

Valid range from 1 to 4

TEKFIZ V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKFIZ Fizika

Value 228124 Frequency
1 645
2 7
3 9
4 5
5 1
0 14
9 10

Valid range from 1 to 5

TEKKE V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKKE Kemija

Value 229123 Frequency
1 637
2 14
3 9
4 7
0 14
9 10

Valid range from 1 to 4

TEKBIO V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKBIO Biologija

Value 230122 Frequency
1 666
4 1
0 14
9 10

Valid range from 1 to 4

TEKMAT V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKMAT Matematika

Value 231121 Frequency
1 512
2 57
3 49
4 42
5 4
0 13
9 14

Valid range from 1 to 5

TEKJEZIK V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKJEZIK Tuji jezik

Value 232120 Frequency
1 663
2 2
3 2
0 14
9 10

Valid range from 1 to 3

TEKZG V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKZG Zgodovina

Value 233119 Frequency
1 664
2 2
0 14
9 11

Valid range from 1 to 2

TEKDRUPR V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKDRUPR

Value 234118 Frequency
1 643
2 3
3 5
4 9
5 2
0 14
9 15

Valid range from 1 to 5

VESSOLA V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

VESSOLA Vesela šola

Value 235117 Frequency
1 625
2 21
3 9
4 7
5 3
0 14
9 12

Valid range from 1 to 5

V19A V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

a) sodeloval sem na razstavi z risbo ali kakim drugim likovnim izdelkom

Value 236116 Frequency
1 razred 316
2 šola 125
3 občina 172
4 Slovenija 39
5 Jugoslavija 23
6 mednarodno 5
0 4
7 5
9 2

Valid range from 1 to 6

V19B V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

b) sodeloval sem na razstavi s tehničnim izdelkom

Value 237115 Frequency
1 razred 487
2 šola 95
3 občina 81
4 Slovenija 17
5 Jugoslavija 5
6 mednarodno 0
0 5
7 1

Valid range from 1 to 6

V19C V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

c) nastopil sem na prireditvi z deklamacijo ali recitacijo

Value 238114 Frequency
1 razred 344
2 šola 66
3 občina 203
4 Slovenija 69
5 Jugoslavija 4
6 mednarodno 0
0 4
9 1

Valid range from 1 to 6

V19D V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

d) nastopil sem na glasbeni prireditvi

Value 239113 Frequency
1 razred 479
2 šola 27
3 občina 96
4 Slovenija 67
5 Jugoslavija 10
6 mednarodno 1
0 4
7 6
9 1

Valid range from 1 to 7

V19E V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

e) imel sem predavanje o neki temi

Value 240112 Frequency
1 razred 527
2 šola 118
3 občina 26
4 Slovenija 12
5 Jugoslavija 4
6 mednarodno 0
0 4

Valid range from 1 to 6

V19F V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

f) sodeloval sem na športni tekmi

Value 241111 Frequency
1 razred 229
2 šola 66
3 občina 166
4 Slovenija 158
5 Jugoslavija 50
6 mednarodno 9
0 3
7 9
9 1

Valid range from 1 to 6

V19G V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

g) napisal in objavil sem pesem, ali črtico

Value 242110 Frequency
1 razred 564
2 šola 48
3 občina 57
4 Slovenija 8
5 Jugoslavija 7
6 mednarodno 2
0 3
7 1
9 1

Valid range from 1 to 7

V19H V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

h) napisal in objavil sem svoja razmišljanja o nekem problemu

Value 243109 Frequency
1 razred 598
2 šola 55
3 občina 22
4 Slovenija 7
5 Jugoslavija 4
6 mednarodno 0
0 4
9 1

Valid range from 1 to 6

V19I V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

i) udeležil sem se šahovskega turnirja

Value 244108 Frequency
1 razred 557
2 šola 35
3 občina 57
4 Slovenija 31
5 Jugoslavija 6
6 mednarodno 0
0 4
9 1

Valid range from 1 to 6

V19J V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

j) drugo

Value 245107 Frequency
1 razred 600
2 šola 4
3 občina 31
4 Slovenija 29
5 Jugoslavija 10
6 mednarodno 9
0 4
7 2
9 2

Valid range from 1 to 6

NAGRADE

V20. ALI SI ZA KATEREGA OD SVOJIH GORNJIH PRISPEVKOV, NASTOPOV ALI DOSEŽKOV DOBIL KAKO POHVALO, NAGRADO ALI KAKO DRUGO PRIZNANJE?

Value 246106 Frequency
1 da 325
2 ne 350
0 15
9 1

Valid range from 1 to 2

V21A V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

a) prepričeval sem svoje starŠe o tem, kaj bi bilo treba storiti

Value 247105 Frequency
1 da 327
2 ne 357
0 7

Valid range from 1 to 2

V21B V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

b) nasprotoval sem neki odločitvi svojih staršev

Value 248104 Frequency
1 da 385
2 ne 299
0 7

Valid range from 1 to 2

V21C V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

c) ravnal sem drugače, kot so želeli moji starši, ker sem sodil, da tako prav

Value 249103 Frequency
1 da 449
2 ne 235
0 7

Valid range from 1 to 2

V21D V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

d) skušal sem o nečem prepričati svojega profesorja

Value 250102 Frequency
1 da 565
2 ne 118
0 7
9 1

Valid range from 1 to 2

V21E V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

e) v razredu sem javno ugovarjal svojemu profesorju

Value 251101 Frequency
1 da 609
2 ne 75
0 7

Valid range from 1 to 2

V21F V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

f) udeležil sem se protestov proti neki odločitvi šolskega vodstva

Value 252100 Frequency
1 da 650
2 ne 34
0 7

Valid range from 1 to 2

V21G V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

g) v delovni organizaciji sem dal predlog za uvedbo neke novosti

Value 25399 Frequency
1 da 626
2 ne 58
0 7

Valid range from 1 to 2

V21H V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

h) javno sem kritiziral delo svojega nadrejenega

Value 25498 Frequency
1 da 664
2 ne 20
0 7

Valid range from 1 to 2

V21I V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

i) skušal sem o nečen prepričati svojega nadrejenega

Value 25597 Frequency
1 da 639
2 ne 45
0 7

Valid range from 1 to 2

V21J V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

j) udeleiil sem se protestne prekinitve dela

Value 25696 Frequency
1 da 675
2 ne 8
0 8

Valid range from 1 to 2

V21K V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

k) prispeval sem denar na nabiralni akciji

Value 25795 Frequency
1 da 326
2 ne 358
0 7

Valid range from 1 to 2

V21L V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

l) predlagal sem nekega kandidata za volitve

Value 25894 Frequency
1 da 397
2 ne 287
0 7

Valid range from 1 to 2

V21M V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

m) z glasovanjen na volitvah sem hotel prispevati, da bi bil izbran določen kandidat

Value 25993 Frequency
1 da 487
2 ne 197
0 7

Valid range from 1 to 2

V21N V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

n) prepričeval sem svoje prijatelje in znance o tem, kaj bi bilo treba storiti

Value 26092 Frequency
1 da 457
2 ne 226
0 7
9 1

Valid range from 1 to 2

V21O V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

o) povedal sem svoje mnenje na sestanku

Value 26191 Frequency
1 da 461
2 ne 223
0 7

Valid range from 1 to 2

V21P V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

p) napisal sem članek, v katerem sem izrazil svoja stališča in zahteve

Value 26290 Frequency
1 da 657
2 ne 27
0 7

Valid range from 1 to 2

V21R V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

r) drugo

Value 26389 Frequency
1 da 681
2 ne 3
0 7

Valid range from 1 to 2

V21S V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

s) nisem skušal doseči sprememb

Value 26488 Frequency
1 da 595
2 ne 81
0 7
9 8

Valid range from 1 to 2

PONOSEN

V22. ALI SI POLEG NAVEDENEGA NAPRAVIL, USTVARIL ALI DOSEGEL ŠE KAJ DRUGEGA, NA KAR SI LAHKO PONOSEN?

Value 26587 Frequency
1 da 569
2 ne 83
0 35
9 4

Valid range from 1 to 2

V23A V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

a) obisk tujega mesta

Value 26686 Frequency
1 da 327
2 ne 360
0 4

Valid range from 1 to 2

V23B V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

b) potovanje v drugo državo

Value 26785 Frequency
1 da 247
2 ne 440
0 4

Valid range from 1 to 2

V23C V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

c) nakup tehničnega priročnika

Value 26884 Frequency
1 da 495
2 ne 192
0 4

Valid range from 1 to 2

V23D V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

d) nakup knjige v tujem jeziku .

Value 26983 Frequency
1 da 469
2 ne 218
0 4

Valid range from 1 to 2

V23E V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

e) nakup leposlovne knjige

Value 27082 Frequency
1 da 482
2 ne 205
0 4

Valid range from 1 to 2

V23F V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

f) nakup strokovnega priročnika

Value 27181 Frequency
1 da 504
2 ne 183
0 4

Valid range from 1 to 2

V23G V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

g) nakup poljudnoznanstvene knjige

Value 27280 Frequency
1 da 486
2 ne 201
0 4

Valid range from 1 to 2

V23H V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

h) nakup učbenika tujega jezika

Value 27379 Frequency
1 da 441
2 ne 246
0 4

Valid range from 1 to 2

V23I V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

i) nakup slovarja tujega jezika

Value 27478 Frequency
1 da 277
2 ne 410
0 4

Valid range from 1 to 2

V23J V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

j) nakup leksikona ali enciklopedije

Value 27577 Frequency
1 da 301
2 ne 386
0 4

Valid range from 1 to 2

V23K V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

k) obisk gledališča

Value 27676 Frequency
1 da 526
2 ne 161
0 4

Valid range from 1 to 2

V23L V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

l) obiski opernih predstav

Value 27775 Frequency
1 da 596
2 ne 91
0 4

Valid range from 1 to 2

V23M V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

m) obiski koncertov

Value 27874 Frequency
1 da 532
2 ne 154
0 4
9 1

Valid range from 1 to 2

V23N V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

n) nakup športne opreme

Value 27973 Frequency
1 da 297
2 ne 390
0 4

Valid range from 1 to 2

V23O V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

o) izleti v gore

Value 28072 Frequency
1 da 358
2 ne 329
0 4

Valid range from 1 to 2

V23P V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

p) počitnice na morju

Value 28171 Frequency
1 da 167
2 ne 520
0 4

Valid range from 1 to 2

V23R V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

r) obiski prirodoslovnega muzeja

Value 28270 Frequency
1 da 583
2 ne 104
0 4

Valid range from 1 to 2

V23S V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

s) obiski zgodovinskega muzeja

Value 28369 Frequency
1 da 488
2 ne 199
0 4

Valid range from 1 to 2

V23T V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

t) nakup fotografskega aparata

Value 28468 Frequency
1 da 416
2 ne 271
0 4

Valid range from 1 to 2

V23U V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

u) nakup kamere za podvodno snemanje

Value 28567 Frequency
1 da 519
2 ne 167
0 4
9 1

Valid range from 1 to 2

DELUCIN V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

a) DELOVNA UČINKOVITOST (storilnost)

Value 28666 Frequency
1 01-najbolj pomembna vrednota 33
2 02- 39
3 03- 43
4 04- 38
5 05- 46
6 06- 36
7 07- 47
8 08- 39
9 09- 46
10 10- 35
11 11- 42
12 12- 35
13 13- 40
14 14- 33
15 15- 26
16 16- 22
17 17- 16
18 18-najmanj pobembna vrednota 9
0 5
51