Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KONTAL90
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KONTAL90_V1
Glavni avtor(ji):
  • Makarovič, Jan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Križaj, Antonija
Izdelal datoteko podatkov:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani (Ljubljana; 1990)

Finančna podpora:

Posebna raziskovalna skupnost

Serija:
  • TALENTI/KON (Kreativnost in odkrivanje nadarjenih)

    Vsako leto testirajo osnovnošolce s testi nadarjenosti. Posamezna raziskava predstavlja poglobljeno raziskavo te tematike, z namenom razvijanja novih instrumentov, analize življenske poti in uspešnosti talentiranih.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

izobrazba staršev, dejavnosti staršev, opremljenost prebivališča, motenje pri učenju, čas potreben za pot v šolo, fakultativne dejavnosti v šoli, načini učenja, ukvarjanje v prostem času, vključenost v organizacijah ali gibanjih, javno prikazovanje znanja, pisanje za časopis, doseganje željenih sprememb v zadnjih 5 letih, pametna poraba denarja, vrednote za boljše življenje, štipendija, načrti za prihodnost, željeni poklici, ovire za dosego željenega poklica

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
MESTO IN STRUKTURA KREATIVNOSTI V ČLOVEŠKIH SPOSOBNOSTIH
PROBLEMI ODKRIVANJA KREATIVNIH TALENTOV
VPLIV FAKTORJA OKOLJA NA STRUKTURO OSEBNOSTI
SOCIALNE NEENAKOSTI PRI STRUKTURI TALENTA


Povzetek:

Namen raziskave je bil osvetliti problematiko odkrivanja in razvijanja talentov, njen najbolj neposreden namen pa je bil izpopolnitev vprašalnika, preden ga damo v širso republiško rabo. V ta namen smo dali velik poudarek samemu posamezniku in njegovemu družbenemu okolju. V preliminarni fazi smo izvedli predpreizkus o nadarjenosti kot instrument za občo uporabo, ki je bil najprej testiran na študentih FSPN. V naslednji fazi smo nadgradili raziskavo, z uporabo vprašalnika o odkrivanju talentov, anketi o izbiri poklica in s testno baterijo prišli do podatkov o talentih. Analiza je bila narejena na Zoisovih štipendistih osmošolcih leta 1988. V tokratni fazi leta 1990, pa smo anketirali reprezentativen vzorec osmošolcev. Dobljene rezultate smo primerjali z Zoisovimi štipendisti osmošolci, anketirani leta 1988.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1988
Čas izdelave: 1990
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Vsakoletno anketiranje osmošolcev. V poštev pridejo talentirani štipendisti

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Raziskovalni inštitut FSPN

Tip vzorca:

Inštrumentarij uporabljen na reprezentativnem 3% vzorcu osnovnošolske populacije (n=691). Ta skupina posameznikov je služila kot kontrolna skupina. Reprezentativen vzorec učencev osmih razredov osnovnih šol. Vzorec je bil velik 513 oseb. Da pa je bil vzorec reprezentativen ne le za celotno Slovenijo, pač pa tudi za posamezna območja, smo naredili stratificiran vzorec po posameznih skupnostih.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KONTAL90 - SPSS podatki [datoteka podatkov], 1990

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 351
  • število enot: 691

Spremenljivke

ZAPST

ZAPST Zaporedna številka anketiranca

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
688 1
689 1
690 1
691 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 691

STKAR

STKAR Neznana spremenljivka

Vrednost 22 Frekvenca
1 691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

OBCINA

OBCINA Občina

Vrednost 31 Frekvenca
0 2
1 10
2 9
66 5
67 17
68 11
84 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

ZAPST

ZAPST Zaporedna številka anketiranca

Vrednost 1351 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
688 1
689 1
690 1
691 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 691

STKAR

STKAR Neznana spremenljivka

Vrednost 2350 Frekvenca
1 691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

OBCINA

OBCINA Občina

Vrednost 3349 Frekvenca
0 2
1 10
2 9
66 5
67 17
68 11
84 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 68

SOLA

SOLA Šola

Vrednost 4348 Frekvenca
0 16
1 109
2 96
3 88
4 73
5 63
6 64
7 36
8 46
9 18
10 16
11 10
12 15
13 8
14 7
15 5
16 8
17 5
18 5
19 1
30 1
40 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

NEZNANO

NEZNANO Neznana spremenljivka

Vrednost 5347 Frekvenca
0 18
10 1
11 2
1712 1
1720 1
1814 1
2092 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2092

UP

UP Neznana spremenljivka

Vrednost 6346 Frekvenca
0 15
1 8
2 5
45 2
46 1
50 1
99 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

SPOL

SPOL Spol

Vrednost 7345 Frekvenca
1 moški 336
2 ženski 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ

KRAJ Kraj

Vrednost 8344 Frekvenca
1 218
2 473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

STOTROK

STOTROK Štrevilo otrok

Vrednost 9343 Frekvenca
0 31
1 89
2 378
3 136
4 36
5 11
6 7
7 1
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

NEPRESKR

NEPRESKR Število nepreskrbljenih otrok

Vrednost 10342 Frekvenca
0 11
1 172
2 367
3 98
4 21
5 4
6 2
9 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

A1

A1 Neznana spremenljivka

Vrednost 11341 Frekvenca
0 5
1 401
2 81
3 203
9 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A2

A2 Neznana spremenljivka

Vrednost 12340 Frekvenca
0 6
1 132
2 121
3 431
9 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A3

A3 Neznana spremenljivka

Vrednost 13339 Frekvenca
0 7
1 408
2 80
3 196

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A4

A4 Neznana spremenljivka

Vrednost 14338 Frekvenca
0 7
1 335
2 136
3 213

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A5

A5 Neznana spremenljivka

Vrednost 15337 Frekvenca
0 9
1 248
2 105
3 327
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A6

A6 Neznana spremenljivka

Vrednost 16336 Frekvenca
0 7
1 294
2 113
3 277

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A7

A7 Neznana spremenljivka

Vrednost 17335 Frekvenca
0 7
1 122
2 101
3 461

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A8

A8 Neznana spremenljivka

Vrednost 18334 Frekvenca
0 9
1 295
2 171
3 216

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A9

A9 Neznana spremenljivka

Vrednost 19333 Frekvenca
0 7
1 282
2 127
3 272
9 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A10

A10 Neznana spremenljivka

Vrednost 20332 Frekvenca
0 6
1 102
2 86
3 495
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A11

A11 Neznana spremenljivka

Vrednost 21331 Frekvenca
0 7
1 307
2 79
3 297
9 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A12

A12 Neznana spremenljivka

Vrednost 22330 Frekvenca
0 7
1 352
2 106
3 226

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A13

A13 Neznana spremenljivka

Vrednost 23329 Frekvenca
0 10
1 190
2 122
3 367
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A14

A14 Neznana spremenljivka

Vrednost 24328 Frekvenca
0 7
1 386
2 88
3 209
9 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A15

A15 Neznana spremenljivka

Vrednost 25327 Frekvenca
0 7
1 166
2 97
3 420
9 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A16

A16 Neznana spremenljivka

Vrednost 26326 Frekvenca
0 7
1 336
2 91
3 255
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A17

A17 Neznana spremenljivka

Vrednost 27325 Frekvenca
0 8
1 324
2 122
3 236
9 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A18

A18 Neznana spremenljivka

Vrednost 28324 Frekvenca
0 8
1 352
2 128
3 201
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A19

A19 Neznana spremenljivka

Vrednost 29323 Frekvenca
0 8
1 131
2 95
3 457

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

A20

A20 Neznana spremenljivka

Vrednost 30322 Frekvenca
0 8
1 191
2 162
3 329
9 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A21

A21 Neznana spremenljivka

Vrednost 31321 Frekvenca
0 11
1 241
2 142
3 296
9 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

SOLDEJ

SOLDEJ Šolske dejavnosti

Vrednost 32320 Frekvenca
0 115
1 282
2 175
3 78
4 27
5 8
6 1
7 2
9 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

IZVENSOL

IZVENSOL Izvenšolske dejavnosti

Vrednost 33319 Frekvenca
0 68
1 188
2 208
3 127
4 57
5 27
6 8
7 6
8 1
9 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VSL

VSL Neznana spremenljivka

Vrednost 34318 Frekvenca
0 6
1 520
2 157
9 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VFIZ

VFIZ Neznana spremenljivka

Vrednost 35317 Frekvenca
0 6
1 556
2 121
9 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VKE

VKE Neznana spremenljivka

Vrednost 36316 Frekvenca
0 6
1 530
2 148
9 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VBI

VBI Neznana spremenljivka

Vrednost 37315 Frekvenca
0 6
1 482
2 195
9 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VMAT

VMAT Neznana spremenljivka

Vrednost 38314 Frekvenca
0 6
1 481
2 196
9 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VJEZIK

VJEZIK Neznana spremenljivka

Vrednost 39313 Frekvenca
0 6
1 437
2 240
9 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VTEH

VTEH Neznana spremenljivka

Vrednost 40312 Frekvenca
0 6
1 502
2 175
9 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VGOSPOD

VGOSPOD Neznana spremenljivka

Vrednost 41311 Frekvenca
0 6
1 615
2 62
9 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VTEL

VTEL Neznana spremenljivka

Vrednost 42310 Frekvenca
0 6
1 455
2 224
9 6

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VLIKO

VLIKO Neznana spremenljivka

Vrednost 43309 Frekvenca
0 6
1 573
2 104
9 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VGLASB

VGLASB Neznana spremenljivka

Vrednost 44308 Frekvenca
0 6
1 619
2 58
9 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

VZEM

VZEM Neznana spremenljivka

Vrednost 45307 Frekvenca
0 6
1 448
2 229
9 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZG

VZG Neznana spremenljivka

Vrednost 46306 Frekvenca
0 7
1 492
2 185
9 7

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

POKLICEV

POKLICEV Neznana spremenljivka

Vrednost 47305 Frekvenca
0 8
1 26
2 164
3 320
4 124
5 31
6 9
7 5
9 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

STOPNJA

STOPNJA Neznana spremenljivka

Vrednost 48304 Frekvenca
0 88
1 5
2 9
3 10
4 185
5 225
6 58
7 106
9 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

PANOGA

PANOGA Panoga

Vrednost 49303 Frekvenca
0 12
1 15
4 9
89 5
90 4
94 35
99 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

POKLIC

POKLIC Poklic

Vrednost 50302 Frekvenca
0 98
1 293
2 13
3 4
4 9
5 2
11 87
12 23
13 1
14 3
15 3
16 2
21 61
22 6
23 2
24 12
25 4
31 19
34 2
35 2
38 1
41 8
43 1
44 2
52 1
61 14
72 1
82 1
91 10
99 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

f1

f1 Neznana spremenljivka

Vrednost 51301 Frekvenca
0 10
1 296
2 381
9 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

F2

F2 Neznana spremenljivka

Vrednost 52300 Frekvenca
0 10
1 650
2 29
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

F3

F3 Neznana spremenljivka

Vrednost 53299 Frekvenca
0 10
1 661
2 18
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

F4

F4 Neznana spremenljivka

Vrednost 54298 Frekvenca
0 10
1 472
2 206
9 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

F5

F5 Neznana spremenljivka

Vrednost 55297 Frekvenca
0 10
1 610
2 69
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

F6

F6 Neznana spremenljivka

Vrednost 56296 Frekvenca
0 10
1 663
2 16
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

F7

F7 Neznana spremenljivka

Vrednost 57295 Frekvenca
0 10
1 621
2 58
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ZELJSTAR

ZELJSTAR Neznana spremenljivka

Vrednost 58294 Frekvenca
0 11
1 48
2 47
3 46
4 8
5 21
6 6
7 17
8 476
9 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

HNAMERA

HNAMERA Neznana spremenljivka

Vrednost 59293 Frekvenca
0 41
1 584
2 5
3 1
4 12
5 46
9 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

HSOLA

HSOLA Neznana spremenljivka

Vrednost 60292 Frekvenca
0 67
1 62
2 61
3 133
4 32
5 164
6 157
9 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I1

I1 Neznana spremenljivka

Vrednost 61291 Frekvenca
0 570
1 40
2 23
3 24
4 7
5 3
6 2
7 4
8 1
9 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I2

I2 Neznana spremenljivka

Vrednost 62290 Frekvenca
0 528
1 49
2 36
3 37
4 11
5 8
6 6
7 3
9 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I3

I3 Neznana spremenljivka

Vrednost 63289 Frekvenca
0 635
1 9
2 6
3 16
4 3
5 4
6 1
8 1
9 16

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I4

I4 Neznana spremenljivka

Vrednost 64288 Frekvenca
0 427
1 101
2 63
3 64
4 13
5 6
6 2
8 1
9 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I5

I5 Neznana spremenljivka

Vrednost 65287 Frekvenca
0 508
1 34
2 52
3 60
4 10
5 6
6 3
7 1
9 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I6

I6 Neznana spremenljivka

Vrednost 66286 Frekvenca
0 512
1 49
2 52
3 49
4 5
5 6
6 3
8 2
9 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I7

I7 Neznana spremenljivka

Vrednost 67285 Frekvenca
0 630
1 9
2 13
3 17
4 2
5 1
9 19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I8

I8 Neznana spremenljivka

Vrednost 68284 Frekvenca
0 516
1 61
2 51
3 38
4 8
5 1
8 1
9 15

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I9

I9 Neznana spremenljivka

Vrednost 69283 Frekvenca
0 540
1 45
2 47
3 34
4 7
5 2
7 2
9 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I10

I10 Neznana spremenljivka

Vrednost 70282 Frekvenca
0 612
1 19
2 20
3 10
4 8
5 3
6 2
7 2
8 1
9 14

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ZAPST2

ZAPST2 Zaporedna številka

Vrednost 71281 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
688 1
689 1
690 1
691 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 691

STKAR2

STKAR2 Neznana spremenljivka

Vrednost 72280 Frekvenca
2 691

Vrednosti spremenljivk od 2 do 2

I11

I11 Neznana spremenljivka

Vrednost 73279 Frekvenca
0 580
1 21
2 32
3 31
4 4
5 5
9 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I12

I12 Neznana spremenljivka

Vrednost 74278 Frekvenca
0 391
1 68
2 105
3 84
4 16
5 6
6 6
8 2
9 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I13

I13 Neznana spremenljivka

Vrednost 75277 Frekvenca
0 575
1 33
2 33
3 25
4 3
5 1
6 3
9 18

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I14

I14 Neznana spremenljivka

Vrednost 76276 Frekvenca
0 334
1 117
2 94
3 103
4 23
5 5
6 1
7 1
9 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

I15

I15 Neznana spremenljivka

Vrednost 77275 Frekvenca
0 616
1 29
2 4
3 14
4 6
6 1
7 3
8 1
9 17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

MFBT1

MFBT1 Neznana spremenljivka

Vrednost 78274 Frekvenca
0 8
23 1
27 2
75 2
77 2
78 1
79 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 79

MFBT2

MFBT2 Neznana spremenljivka

Vrednost 79273 Frekvenca
0 7
13 1
15 1
73 4
75 6
77 2
83 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 83

MFBT3

MFBT3 Neznana spremenljivka

Vrednost 80272 Frekvenca
0 7
7 1
24 1
77 3
79 1
80 2
87 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

MFBT4

MFBT4 Neznana spremenljivka

Vrednost 81271 Frekvenca
0 7
27 1
28 1
75 2
76 1
80 1
85 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

MFBT5

MFBT5 Neznana spremenljivka

Vrednost 82270 Frekvenca
0 7
13 1
18 1
72 1
73 5
76 1
84 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

MFBT6

MFBT6 Neznana spremenljivka

Vrednost 83269 Frekvenca
0 8
6 1
26 5
29 8
32 15
33 1
36 35
37 1
39 51
43 62
46 79
50 80
53 89
57 85
60 67
63 47
65 1
67 27
70 8
74 12
77 2
81 5
88 1
91 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 91

MFBT7

MFBT7 Neznana spremenljivka

Vrednost 84268 Frekvenca
0 8
23 1
26 4
67 4
68 10
69 1
89 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 89

MFBT8

MFBT8 Neznana spremenljivka

Vrednost 85267 Frekvenca
0 13
5 1
16 1
73 1
74 2
81 2
87 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

MFBTPERC

MFBTPERC Neznana spremenljivka

Vrednost 86266 Frekvenca
0 15
5 1
33 3
70 1
71 1
73 1
95 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 95

MFBTINT

MFBTINT Neznana spremenljivka

Vrednost 87265 Frekvenca
0 16
3 1
31 1
73 1
75 1
87 1
90 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

BZ

BZ Neznana spremenljivka

Vrednost 88264 Frekvenca
0 688
1 1
3 1
10 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

PM

PM Neznana spremenljivka

Vrednost 89263 Frekvenca
0 686
3 2
4 1
15 1
65 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 65

A

A Neznana spremenljivka

Vrednost 90262 Frekvenca
0 45
1 64
2 116
3 259
4 187
5 13
6 1
7 2
8 2
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

BOCPRIZ

BOCPRIZ Neznana spremenljivka

Vrednost 91261 Frekvenca
0 16
1 90
2 458
3 126
9 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

COCNADAR

COCNADAR Neznana spremenljivka

Vrednost 92260 Frekvenca
0 19
1 106
2 468
3 98

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

D

D Neznana spremenljivka

Vrednost 93259 Frekvenca
0 24
1 100
2 565
3 1
4 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

SKUSPEH

SKUSPEH Skupni uspeh

Vrednost 94258 Frekvenca
0 9
1 13
2 173
3 216
4 164
5 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

USPSL

USPSL Uspeh - slovenščina

Vrednost 95257 Frekvenca
0 9
1 7
2 207
3 200
4 171
5 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

USPFIZ

USPFIZ Uspeh - fizika

Vrednost 96256 Frekvenca
0 13
1 11
2 222
3 187
4 161
5 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

USPKE

USPKE Uspeh - kemija

Vrednost 97255 Frekvenca
0 13
1 14
2 217
3 193
4 150
5 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

USPBIO

USPBIO Uspeh - biologija

Vrednost 98254 Frekvenca
0 9
1 2
2 157
3 189
4 185
5 148
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

USPMAT

USPMAT Uspeh - matematika

Vrednost 99253 Frekvenca
0 9
1 33
2 265
3 168
4 126
5 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

USPJEZIK

USPJEZIK Uspeh - tuji jezik

Vrednost 100252 Frekvenca
0 9
1 11
2 226
3 176
4 150
5 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

K

K Neznana spremenljivka

Vrednost 101251 Frekvenca
0 27
1 211
2 390
3 62
5 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

IZOBROCE Na naslednja vprašanja odgovarjaš tako, da obkrožiš ustrezen odgovor oz. črko ali številko pred ustreznim oz. ustreznimi odgovori. Ravnaj se po navodilih pri vsakem vprašanju.

V1. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGEL TVOJ OČE. Če nimaš očeta, označi izobrazbo skrbnika, ali rednika. (samo en odgovor)

Vrednost 102250 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 49
2 končana osnovna šola 110
3 šola ali izpit za kvallficirane delavce 99
4 nižja strokovna izobrazba (dvoletna administrativna šola, meščanska šola, nižja gimnazija, trgovska akademija, ipd.) 119
5 popolna srednja šola (u iteljišče, srednja tehniška šola, srednja ekonomska šola, višja gimnazija itd.) 190
6 višja šola ali prva stopnja visoke šole 36
7 nedokončana visoka šola 5
8 visoka šola all fakulteta 58
0 13
9 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZOBMATI

V2. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGLA TVOJA MATI! (samo en odgovor)

Vrednost 103249 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 58
2 končana osnovna šola 194
3 šola ali izpit za kvalificirane delavce 58
4 nižja strokovna izobrazba 85
5 popolna srednja šola 191
6 višja šola ali prva stopnja visoke šsole 55
7 nedokončana visoka šola 6
8 visoka šola all fakulteta 38
0 4
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OCEAKTA V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: a) se aktivno športno udejstvuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Vrednost 104248 Frekvenca
1 da 402
2 ne 272
0 11
9 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTB V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Vrednost 105247 Frekvenca
1 da 636
2 ne 38
0 11
9 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTC V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroii 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Vrednost 106246 Frekvenca
1 da 644
2 ne 31
0 11
9 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTD V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Vrednost 107245 Frekvenca
1 da 599
2 ne 76
0 11
9 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTE V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Vrednost 108244 Frekvenca
1 da 410
2 ne 265
0 11
9 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTF V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Vrednost 109243 Frekvenca
1 da 339
2 ne 334
0 11
9 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTG V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Vrednost 110242 Frekvenca
1 da 439
2 ne 235
0 11
9 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTH V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: h) se sam izobražuje, bere knjige

Vrednost 111241 Frekvenca
1 da 444
2 ne 230
0 11
9 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTI V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: i) je član Zveze komunistov

Vrednost 112240 Frekvenca
1 da 574
2 ne 99
0 11
9 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTJ V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Vrednost 113239 Frekvenca
1 da 518
2 ne 155
0 11
9 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTK V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: k) ima razne funkcije

Vrednost 114238 Frekvenca
1 da 541
2 ne 133
0 11
9 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

OCEAKTL V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Oče: l) drugo

Vrednost 115237 Frekvenca
1 da 637
2 ne 36
0 11
9 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTA V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: a) se aktivno športno udejstvuje (npr. smuča, hodi v hribe, tekmuje)

Vrednost 116236 Frekvenca
1 da 523
2 ne 161
0 6
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTB V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: b) je član glasbenega ali pevskega društva

Vrednost 117235 Frekvenca
1 da 663
2 ne 21
0 6
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTC V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: c) obiskuje (ali je obiskoval) večerno šolo

Vrednost 118234 Frekvenca
1 da 651
2 ne 34
0 5
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTD V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: d) obiskuje (ali je obiskoval) tečaj za tuje jezike

Vrednost 119233 Frekvenca
1 da 606
2 ne 78
0 6
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTE V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: e) se udeležuje sestankov izven delovnega časa

Vrednost 120232 Frekvenca
1 da 514
2 ne 171
0 5
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTF V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: f) dela tudi izven rednega delovnega časa

Vrednost 121231 Frekvenca
1 da 468
2 ne 215
0 5
9 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTG V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: g) ima svojega konjička (kaj zbira, sestavlja, igra na instrument, ipd.)

Vrednost 122230 Frekvenca
1 da 515
2 ne 169
0 5
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTH V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: h) se sam izobražuje, bere knjige

Vrednost 123229 Frekvenca
1 da 406
2 ne 278
0 5
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTI V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: i) je član Zveze komunistov

Vrednost 124228 Frekvenca
1 da 637
2 ne 46
0 5
9 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTJ V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: j) je (ali je bil) član delavskega sveta v podjetju

Vrednost 125227 Frekvenca
1 da 587
2 ne 96
0 5
9 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTK V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: k) ima razne funkcije

Vrednost 126226 Frekvenca
1 da 611
2 ne 73
0 5
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

MATAKTL V3. Z NASLEDNJIM VPRAŠANJEM ŽELIMO ZVEDETI, KOLIKO TI JE ZNANEGA O RAZNIH DEJAVNOSTIH TVOJIH STARŠEV. Pri vsaki izjavi, ki velja za tvojega očeta, obkroži 1. Če velja za tvojo mater, obkroži 2. Če veija za oba starša, obkroži 1 in 2.

Mati: l) drugo

Vrednost 127225 Frekvenca
1 da 660
2 ne 23
0 5
9 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KMETIJA

V4. ALI IMATE KMETIJO?

Vrednost 128224 Frekvenca
1 da 510
2 ne 146
0 32
9 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5A V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

a) tekočo vodo

Vrednost 129223 Frekvenca
1 da 10
2 ne 675
0 4
5 1
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5B V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

b) kopalnico

Vrednost 130222 Frekvenca
1 da 29
2 ne 656
0 4
5 1
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5C V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

c) posebno kuhinjo

Vrednost 131221 Frekvenca
1 da 94
2 ne 591
0 4
5 1
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5D V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

d) električni boiler

Vrednost 132220 Frekvenca
1 da 186
2 ne 500
0 4
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5E V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

e) centralno kurjavo

Vrednost 133219 Frekvenca
1 da 129
2 ne 556
0 4
5 1
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V5F V5. ALI IMATE V VAŠEM STANOVANJU OZ. HIŠI (obkroži vse kar ustreza)?

f) nič od zgoraj navedenega

Vrednost 134218 Frekvenca
1 da 675
2 ne 7
0 5
9 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ZAPST3

ZAPST3 Zaporedna številka

Vrednost 135217 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
688 1
689 1
690 1
691 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 691

STKAR3

STKAR3 Neznana spremenljivka

Vrednost 136216 Frekvenca
3 691

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V6A V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

a) radio

Vrednost 137215 Frekvenca
1 da 3
2 ne 684
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6B V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

b) televizor

Vrednost 138214 Frekvenca
1 da 10
2 ne 677
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6C V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

c) telefon

Vrednost 139213 Frekvenca
1 da 256
2 ne 430
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6D V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

d) gramofon

Vrednost 140212 Frekvenca
1 da 251
2 ne 436
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6E V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

e) slovar

Vrednost 141211 Frekvenca
1 da 77
2 ne 610
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6F V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

f) leksikon oz. enciklopedija

Vrednost 142210 Frekvenca
1 da 217
2 ne 470
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6G V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

g) glasbeni instrument

Vrednost 143209 Frekvenca
1 da 323
2 ne 364
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6H V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

h) kamera za filmanje

Vrednost 144208 Frekvenca
1 da 606
2 ne 80
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6I V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

i) fotoaparat

Vrednost 145207 Frekvenca
1 da 91
2 ne 596
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6J V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

j) pisalni stroj

Vrednost 146206 Frekvenca
1 da 365
2 ne 322
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6K V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

k) magnetofon

Vrednost 147205 Frekvenca
1 da 446
2 ne 241
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6L V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

l) dnevni časopis

Vrednost 148204 Frekvenca
1 da 113
2 ne 573
0 4
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6M V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

m) naročena revija

Vrednost 149203 Frekvenca
1 da 256
2 ne 431
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6N V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

n) avto

Vrednost 150202 Frekvenca
1 da 99
2 ne 588
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6P V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

p) kinoprojektor

Vrednost 151201 Frekvenca
1 da 605
2 ne 79
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6R V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

r) omara s knjigami

Vrednost 152200 Frekvenca
1 da 62
2 ne 625
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6S V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

s) umetniška slika na steni

Vrednost 153199 Frekvenca
1 da 231
2 ne 454
0 5
5 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6T V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

t) daljnogled

Vrednost 154198 Frekvenca
1 da 362
2 ne 325
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6U V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

u) kmetijski stroj - kateri

Vrednost 155197 Frekvenca
1 da 422
2 ne 119
0 86
9 3
5 3
3 44
4 12
7 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6V V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

v) gospodinjski stroj - kateri

Vrednost 156196 Frekvenca
1 da 90
2 ne 400
0 13
9 6
5 18
3 120
4 32
7 2
6 7
8 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6Z V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

z) hišni računalnik

Vrednost 157195 Frekvenca
1 da 492
2 ne 195
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6X V6. KATERE OD NASLEDNJIH STVARI SE NAHAJAJO V VAŠEM DOMU? (Obkroži vse kar ustreza)

x) drugo

Vrednost 158194 Frekvenca
1 da 579
2 ne 95
0 6
9 4
5 1
3 4
4 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

PROSTOR

V7. KAKŠEN JE PROSTOR, V KATEREM SE UČIŠ? (samo en odgovor)

Vrednost 159193 Frekvenca
1 imam svojo sobo (v kateri sem sam) 444
2 imam svoj stalni delovni kot 138
3 imam prostor za učenje, ki pa ni stalen 70
4 nimam primernega prostora za učenje 19
0 11
9 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VRTEC

V8. ALI SI PRED VSTOPOM V ŠOLO OBISKOVAL VRTEC?

Vrednost 160192 Frekvenca
1 da 185
2 ne 470
0 35
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

POTVSOLO

V9. KOLIKO ČASA POTREBUJEŠ ZA POT ALI V0ŽNJO V SOLO? (samo en odgovor)

Vrednost 161191 Frekvenca
1 manj kot po1 ure 587
2 pol ure ali več 85
3 eno uro ali več 10
0 8
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10A V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

a) likovni krožek

Vrednost 162190 Frekvenca
1 da 472
2 ne 214
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10B V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

b) folkiorni krožek

Vrednost 163189 Frekvenca
1 da 560
2 ne 126
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10C V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

c) literarni krožek

Vrednost 164188 Frekvenca
1 da 559
2 ne 127
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10D V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

d) modelarski krožek

Vrednost 165187 Frekvenca
1 da 558
2 ne 128
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10E V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

e) fizikalni krožek

Vrednost 166186 Frekvenca
1 da 619
2 ne 67
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10F V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

f) kemijski krožek

Vrednost 167185 Frekvenca
1 da 584
2 ne 102
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10G V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

g) biološki krožek

Vrednost 168184 Frekvenca
1 da 600
2 ne 86
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10H V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

h) fotokrožek

Vrednost 169183 Frekvenca
1 da 630
2 ne 56
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10I V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

i) tehniški krožek

Vrednost 170182 Frekvenca
1 da 608
2 ne 78
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10J V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

j) računalniški krožek

Vrednost 171181 Frekvenca
1 da 507
2 ne 179
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10K V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

k) dramaturski krožek

Vrednost 172180 Frekvenca
1 da 577
2 ne 109
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10L V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

l) športni klub

Vrednost 173179 Frekvenca
1 da 324
2 ne 362
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10M V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

m) planinski krožek

Vrednost 174178 Frekvenca
1 da 534
2 ne 150
0 6
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10N V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

n) plesna šola

Vrednost 175177 Frekvenca
1 da 340
2 ne 346
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10O V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

o) pevski zbor ali orkester

Vrednost 176176 Frekvenca
1 da 337
2 ne 349
0 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10P V10. V KATERIH OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI OZIROMA KROŽK0V SI VKLJUČEN ALI PA SI BIL KDAJ VKLJUČEN? (obkroži vse kar ustreza)

p) drugo

Vrednost 177175 Frekvenca
1 da 349
2 ne 299
0 5
9 1
3 25
4 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

DOMDELO

V11. KOLIKO ČASA DNEVNO SI MED ŠOLSKIM LETOM ZAPOSLEN Z DOMAČIM DELOM (v gospodinjstvu ali na kmetiji)? (Samo en odgovor)

Vrednost 178174 Frekvenca
1 sploh nič 20
2 manj kot eno uro dnevno 322
3 več kot eno uro dnevno 235
4 dve uri ali več 107
0 6
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

CASUCEN

V12. KOLIKO ČASA PORABIŠ POVPREČNO DNEVNO IZVEN POUKA ZA UČENJE IN DOMAČE NALOGE? (Samo en odgovor)

Vrednost 179173 Frekvenca
1 pol ure ali manj 52
2 približno eno uro 243
3 približno dve uri 260
4 približno tri ure 114
5 štiri do pet ur 16
6 nad pet ur 1
0 2
9 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V13A V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

a) ročno delo po lastni zamisli

Vrednost 180172 Frekvenca
1 da 364
2 ne 323
0 3
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13B V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

b) reševanje križank, rebusov ipd.

Vrednost 181171 Frekvenca
1 da 230
2 ne 458
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13C V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

c) zbirateljstvo (znamke ipd.)

Vrednost 182170 Frekvenca
1 da 335
2 ne 353
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13D V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

d) razpravljanje (debate, diskusije) s prijatelji o raznih problemih

Vrednost 183169 Frekvenca
1 da 332
2 ne 356
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13E V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

e) obisk muzejev, razstav, galerij

Vrednost 184168 Frekvenca
1 da 636
2 ne 52
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13F V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

f) risanje, slikanje ali kiparjenje

Vrednost 185167 Frekvenca
1 da 480
2 ne 208
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13G V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

g) športno udejstvovanje

Vrednost 186166 Frekvenca
1 da 272
2 ne 416
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13H V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

h) tehnično konstruiranje

Vrednost 187165 Frekvenca
1 da 598
2 ne 90
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13I V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

i) poslušanje glasbe, opere, koncerti, ipd.

Vrednost 188164 Frekvenca
1 da 189
2 ne 499
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13J V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

j) branje leposlovnih knjig

Vrednost 189163 Frekvenca
1 da 422
2 ne 266
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13K V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

k) družbeno - politično udejstvovanje

Vrednost 190162 Frekvenca
1 da 654
2 ne 34
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13L V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

l) spremljanje poljudno - znanstvenih oddaj na radiu ali TV

Vrednost 191161 Frekvenca
1 da 297
2 ne 391
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13M V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

m) študij tujih jezikov (na lastno pobudo)

Vrednost 192160 Frekvenca
1 da 571
2 ne 117
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13N V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

n) predavanja ali seminarji izven šole

Vrednost 193159 Frekvenca
1 da 669
2 ne 19
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13O V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

o) igranje na instrument

Vrednost 194158 Frekvenca
1 da 538
2 ne 150
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13P V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

p) delo z računalnikom

Vrednost 195157 Frekvenca
1 da 524
2 ne 164
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13R V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

r) delo na kmetiji

Vrednost 196156 Frekvenca
1 da 543
2 ne 144
0 3
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13S V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

s) pisanje (pesmi, črtic itd.)

Vrednost 197155 Frekvenca
1 da 574
2 ne 114
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13T V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

t) honorarno delo

Vrednost 198154 Frekvenca
1 da 665
2 ne 23
0 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V13U V13. S KATERIMI OD NAVEDENIH DEJAVNOSTI SE REDNO UKVARJAŠ V PROSTEM ČASU (vsaj enkrat mesečno)? (Obkroži vse, kar ustreza!)

u) drugo

Vrednost 199153 Frekvenca
1 da 590
2 ne 97
0 3
3 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14A V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

a) športro ali telovadno društvo

Vrednost 200152 Frekvenca
1 nisem član 293
2 sodelavec; član 298
3 funkcija 86
0 11
9 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14B V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

b) taborniška organizacija

Vrednost 201151 Frekvenca
1 nisem član 521
2 sodelavec; član 138
3 funkcija 18
0 13
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14C V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

c) Ljudska tehnika

Vrednost 202150 Frekvenca
1 nisem član 650
2 sodelavec; član 19
3 funkcija 2
0 19
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14D V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

d) Planinsko društvo

Vrednost 203149 Frekvenca
1 nisem član 502
2 sodelavec; član 150
3 funkcija 21
0 15
9 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14E V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

e) kulturno prosvetno društvo

Vrednost 204148 Frekvenca
1 nisem član 634
2 sodelavec; član 33
3 funkcija 8
0 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14F V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

f) mladinski klub

Vrednost 205147 Frekvenca
1 nisem član 501
2 sodelavec; član 134
3 funkcija 35
0 18
9 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14G V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

g) Zveza prijateljev mladine

Vrednost 206146 Frekvenca
1 nisem član 564
2 sodelavec; član 96
3 funkcija 12
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14H V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

h) Klub OZN

Vrednost 207145 Frekvenca
1 nisem član 597
2 sodelavec; član 60
3 funkcija 15
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14I V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

i) foto-kino klub

Vrednost 208144 Frekvenca
1 nisem član 629
2 sodelavec; član 39
3 funkcija 4
0 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14J V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

j) amaterska likovna skupina

Vrednost 209143 Frekvenca
1 nisem član 625
2 sodelavec; član 37
3 funkcija 8
0 20
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14K V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

k) mladinska delovna akcija

Vrednost 210142 Frekvenca
1 nisem član 564
2 sodelavec; član 90
3 funkcija 17
0 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14L V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

l) Zveza socialistične mladine

Vrednost 211141 Frekvenca
1 nisem član 515
2 sodelavec; član 129
3 funkcija 30
0 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14M V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

m) Zveza komunistov

Vrednost 212140 Frekvenca
1 nisem član 664
2 sodelavec; član 5
3 funkcija 0
0 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ZAPST4

ZAPST4 Zaporedna številka

Vrednost 213139 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
688 1
689 1
690 1
691 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 691

STKAR4

STKAR4 Neznana spremenljivka

Vrednost 214138 Frekvenca
4 691

Vrednosti spremenljivk od 999 do -999

V14N V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

n) organi samoupravljanja na šoll

Vrednost 215137 Frekvenca
1 nisem član 571
2 sodelavec; član 66
3 funkcija 34
0 18
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14O V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

o) mirovo gibanje

Vrednost 216136 Frekvenca
1 nisem član 657
2 sodelavec; član 10
3 funkcija 4
0 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14P V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

p) ekološko gibanje

Vrednost 217135 Frekvenca
1 nisem član 624
2 sodelavec; član 40
3 sodelavec; član 7
0 19
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14R V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

r) orkester ali pevski zbor

Vrednost 218134 Frekvenca
1 nisem član 399
2 sodelavec; član 228
3 funkcija 45
0 17
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14S V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

s) glasbena skupina

Vrednost 219133 Frekvenca
1 nisem član 612
2 sodelavec; član 40
3 funkcija 11
0 27
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14T V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

t) glasbena šola

Vrednost 220132 Frekvenca
1 nisem član 542
2 sodelavec; član 109
3 funkcija 15
0 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14U V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

u) plesna šola

Vrednost 221131 Frekvenca
1 nisem član 372
2 sodelavec; član 267
3 funkcija 33
0 17
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14V V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

v) jezikovni tečaj

Vrednost 222130 Frekvenca
1 nisem član 540
2 sodelavec; član 111
3 funkcija 15
0 23
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14Z V14. V KATERIH ORGANIZACIJAH, ZDRUŽENJIH, GIBANJIH ITD. SI ŠE BIL KDAJ VČLANJEN, V NJIH SODELOVAL ALI OPRAVLJAL V NJIH KAKŠNO FUNKCIJO? Obkroži številko 1 pod povsod tam, kjer nisi bil član in nisi sodeloval. Kjer si sodeloval ali pa še sodeluješ, obkroži 2, kjer pa si imel ali še imaš kakšno funkcijo, obkroži 3.

z) drugo

Vrednost 223129 Frekvenca
1 nisem član 587
2 sodelavec; član 43
3 funkcija 22
0 38
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ZNANMLAD

V15. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KATEREGA TEKMOVANJA V OKVIRU GIBANJA ZNANOST MLADINI?

Vrednost 224128 Frekvenca
1 da 580
2 ne 78
0 22
3 1
9 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

RAZTABOR

V16. ALI SI SE ŽE KDAJ UDELEŽIL KAKEGA RAZISKOVALNEGA TABORA?

Vrednost 225127 Frekvenca
1 da 646
2 ne 34
0 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

REVIJA

V17. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI KAKEM ČASOPISU ALI REVIJI?

Vrednost 226126 Frekvenca
1 da 507
2 ne 172
0 10
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

TEKSL V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKSL Slovenščina

Vrednost 227125 Frekvenca
1 656
2 5
3 4
4 1
0 14
9 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TEKFIZ V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKFIZ Fizika

Vrednost 228124 Frekvenca
1 645
2 7
3 9
4 5
5 1
0 14
9 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TEKKE V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKKE Kemija

Vrednost 229123 Frekvenca
1 637
2 14
3 9
4 7
0 14
9 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TEKBIO V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKBIO Biologija

Vrednost 230122 Frekvenca
1 666
4 1
0 14
9 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TEKMAT V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKMAT Matematika

Vrednost 231121 Frekvenca
1 512
2 57
3 49
4 42
5 4
0 13
9 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

TEKJEZIK V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKJEZIK Tuji jezik

Vrednost 232120 Frekvenca
1 663
2 2
3 2
0 14
9 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

TEKZG V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKZG Zgodovina

Vrednost 233119 Frekvenca
1 664
2 2
0 14
9 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

TEKDRUPR V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

TEKDRUPR

Vrednost 234118 Frekvenca
1 643
2 3
3 5
4 9
5 2
0 14
9 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VESSOLA V18. ALI SI ŽE KDAJ SODELOVAL PRI TEKMOVANJU IZ ZNANJA NEKEGA ŠOLSKEGA PREDMEETA?

VESSOLA Vesela šola

Vrednost 235117 Frekvenca
1 625
2 21
3 9
4 7
5 3
0 14
9 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19A V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

a) sodeloval sem na razstavi z risbo ali kakim drugim likovnim izdelkom

Vrednost 236116 Frekvenca
1 razred 316
2 šola 125
3 občina 172
4 Slovenija 39
5 Jugoslavija 23
6 mednarodno 5
0 4
7 5
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19B V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

b) sodeloval sem na razstavi s tehničnim izdelkom

Vrednost 237115 Frekvenca
1 razred 487
2 šola 95
3 občina 81
4 Slovenija 17
5 Jugoslavija 5
6 mednarodno 0
0 5
7 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19C V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

c) nastopil sem na prireditvi z deklamacijo ali recitacijo

Vrednost 238114 Frekvenca
1 razred 344
2 šola 66
3 občina 203
4 Slovenija 69
5 Jugoslavija 4
6 mednarodno 0
0 4
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19D V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

d) nastopil sem na glasbeni prireditvi

Vrednost 239113 Frekvenca
1 razred 479
2 šola 27
3 občina 96
4 Slovenija 67
5 Jugoslavija 10
6 mednarodno 1
0 4
7 6
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V19E V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

e) imel sem predavanje o neki temi

Vrednost 240112 Frekvenca
1 razred 527
2 šola 118
3 občina 26
4 Slovenija 12
5 Jugoslavija 4
6 mednarodno 0
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19F V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

f) sodeloval sem na športni tekmi

Vrednost 241111 Frekvenca
1 razred 229
2 šola 66
3 občina 166
4 Slovenija 158
5 Jugoslavija 50
6 mednarodno 9
0 3
7 9
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19G V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

g) napisal in objavil sem pesem, ali črtico

Vrednost 242110 Frekvenca
1 razred 564
2 šola 48
3 občina 57
4 Slovenija 8
5 Jugoslavija 7
6 mednarodno 2
0 3
7 1
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V19H V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

h) napisal in objavil sem svoja razmišljanja o nekem problemu

Vrednost 243109 Frekvenca
1 razred 598
2 šola 55
3 občina 22
4 Slovenija 7
5 Jugoslavija 4
6 mednarodno 0
0 4
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19I V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

i) udeležil sem se šahovskega turnirja

Vrednost 244108 Frekvenca
1 razred 557
2 šola 35
3 občina 57
4 Slovenija 31
5 Jugoslavija 6
6 mednarodno 0
0 4
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V19J V19. SPODAJ SO NAVEDENI ŠE RAZNI DRUGI NAČINI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK JAVNO POKAŽE SVOJE ZNANJE IN SPOSOBNOSTI. Obkrorži ustrezno številko pri vseh tistih, ki si se jih že kdaj udeleži. Kot vidiš, se nanašajo številke na to, ali je bil tvoj nastop oziroma prispevek v okviru razreda, v okviru šole, v okviru občine, Slovenije, Jugoslavije ali v mednarodnem merilu!

j) drugo

Vrednost 245107 Frekvenca
1 razred 600
2 šola 4
3 občina 31
4 Slovenija 29
5 Jugoslavija 10
6 mednarodno 9
0 4
7 2
9 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

NAGRADE

V20. ALI SI ZA KATEREGA OD SVOJIH GORNJIH PRISPEVKOV, NASTOPOV ALI DOSEŽKOV DOBIL KAKO POHVALO, NAGRADO ALI KAKO DRUGO PRIZNANJE?

Vrednost 246106 Frekvenca
1 da 325
2 ne 350
0 15
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21A V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

a) prepričeval sem svoje starŠe o tem, kaj bi bilo treba storiti

Vrednost 247105 Frekvenca
1 da 327
2 ne 357
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21B V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

b) nasprotoval sem neki odločitvi svojih staršev

Vrednost 248104 Frekvenca
1 da 385
2 ne 299
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21C V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

c) ravnal sem drugače, kot so želeli moji starši, ker sem sodil, da tako prav

Vrednost 249103 Frekvenca
1 da 449
2 ne 235
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21D V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

d) skušal sem o nečem prepričati svojega profesorja

Vrednost 250102 Frekvenca
1 da 565
2 ne 118
0 7
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21E V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

e) v razredu sem javno ugovarjal svojemu profesorju

Vrednost 251101 Frekvenca
1 da 609
2 ne 75
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21F V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

f) udeležil sem se protestov proti neki odločitvi šolskega vodstva

Vrednost 252100 Frekvenca
1 da 650
2 ne 34
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21G V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

g) v delovni organizaciji sem dal predlog za uvedbo neke novosti

Vrednost 25399 Frekvenca
1 da 626
2 ne 58
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21H V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

h) javno sem kritiziral delo svojega nadrejenega

Vrednost 25498 Frekvenca
1 da 664
2 ne 20
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21I V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

i) skušal sem o nečen prepričati svojega nadrejenega

Vrednost 25597 Frekvenca
1 da 639
2 ne 45
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21J V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

j) udeleiil sem se protestne prekinitve dela

Vrednost 25696 Frekvenca
1 da 675
2 ne 8
0 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21K V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

k) prispeval sem denar na nabiralni akciji

Vrednost 25795 Frekvenca
1 da 326
2 ne 358
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21L V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

l) predlagal sem nekega kandidata za volitve

Vrednost 25894 Frekvenca
1 da 397
2 ne 287
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21M V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

m) z glasovanjen na volitvah sem hotel prispevati, da bi bil izbran določen kandidat

Vrednost 25993 Frekvenca
1 da 487
2 ne 197
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21N V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

n) prepričeval sem svoje prijatelje in znance o tem, kaj bi bilo treba storiti

Vrednost 26092 Frekvenca
1 da 457
2 ne 226
0 7
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21O V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

o) povedal sem svoje mnenje na sestanku

Vrednost 26191 Frekvenca
1 da 461
2 ne 223
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21P V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

p) napisal sem članek, v katerem sem izrazil svoja stališča in zahteve

Vrednost 26290 Frekvenca
1 da 657
2 ne 27
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21R V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

r) drugo

Vrednost 26389 Frekvenca
1 da 681
2 ne 3
0 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V21S V21. ZAMISLI SE V OBDOBJE ZADNJIH PETIH LET! KOLIKO SI V TEM OBDOBJU SKUŠAL DOSEČI KAKŠNE SPREMEMBE V SVOJEM OŽJEM OKOLJU, OZIROMA V ŠIRŠI DRUŽBI, IN NA KAKŠEN NAČIN? (obkroži vse kar ustreza)

s) nisem skušal doseči sprememb

Vrednost 26488 Frekvenca
1 da 595
2 ne 81
0 7
9 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PONOSEN

V22. ALI SI POLEG NAVEDENEGA NAPRAVIL, USTVARIL ALI DOSEGEL ŠE KAJ DRUGEGA, NA KAR SI LAHKO PONOSEN?

Vrednost 26587 Frekvenca
1 da 569
2 ne 83
0 35
9 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23A V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

a) obisk tujega mesta

Vrednost 26686 Frekvenca
1 da 327
2 ne 360
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23B V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

b) potovanje v drugo državo

Vrednost 26785 Frekvenca
1 da 247
2 ne 440
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23C V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

c) nakup tehničnega priročnika

Vrednost 26884 Frekvenca
1 da 495
2 ne 192
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23D V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

d) nakup knjige v tujem jeziku .

Vrednost 26983 Frekvenca
1 da 469
2 ne 218
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23E V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

e) nakup leposlovne knjige

Vrednost 27082 Frekvenca
1 da 482
2 ne 205
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23F V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

f) nakup strokovnega priročnika

Vrednost 27181 Frekvenca
1 da 504
2 ne 183
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23G V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

g) nakup poljudnoznanstvene knjige

Vrednost 27280 Frekvenca
1 da 486
2 ne 201
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23H V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

h) nakup učbenika tujega jezika

Vrednost 27379 Frekvenca
1 da 441
2 ne 246
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23I V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

i) nakup slovarja tujega jezika

Vrednost 27478 Frekvenca
1 da 277
2 ne 410
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23J V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

j) nakup leksikona ali enciklopedije

Vrednost 27577 Frekvenca
1 da 301
2 ne 386
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23K V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

k) obisk gledališča

Vrednost 27676 Frekvenca
1 da 526
2 ne 161
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23L V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

l) obiski opernih predstav

Vrednost 27775 Frekvenca
1 da 596
2 ne 91
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23M V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

m) obiski koncertov

Vrednost 27874 Frekvenca
1 da 532
2 ne 154
0 4
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23N V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

n) nakup športne opreme

Vrednost 27973 Frekvenca
1 da 297
2 ne 390
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23O V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

o) izleti v gore

Vrednost 28072 Frekvenca
1 da 358
2 ne 329
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23P V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

p) počitnice na morju

Vrednost 28171 Frekvenca
1 da 167
2 ne 520
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23R V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

r) obiski prirodoslovnega muzeja

Vrednost 28270 Frekvenca
1 da 583
2 ne 104
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23S V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

s) obiski zgodovinskega muzeja

Vrednost 28369 Frekvenca
1 da 488
2 ne 199
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23T V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

t) nakup fotografskega aparata

Vrednost 28468 Frekvenca
1 da 416
2 ne 271
0 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V23U V23. ZA KATERE OD SPODAJ NAVEDENIH NAMENOV SE TI ZDI VREDNO TROŠITI DENAR, TUDI ČE JE TREBA ZARADI TEGA BOLJ SKROMNO ŽIVETI, POTOVATI V DRUG KRAJ ALI PORABITI NEKAJ ČASA? (obkroži vse, kar ustreza)

u) nakup kamere za podvodno snemanje

Vrednost 28567 Frekvenca
1 da 519
2 ne 167
0 4
9 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

DELUCIN V24. SPODAJ JE SEZNAM 18 RAZLIČNIH VREDNOT. ZANIMA NAS, KAKO POMEMBNE SO TE VREDNOTE ZATE OSEBNO. POZORNO PREBERI SPODNJI SEZNAM. MED NAVEDENIMI VREDNOTAMI IZBERI TISTO, KI JE ZATE OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠA IN NAPIŠI PRED NJO ŠTEVILKO 1. NATO IZBERI MED PREOSTALIMI VREDNOTAMI SVOJO DRUGO NAJPOMEMBNEJŠO VREDNOTO IN NAPIŠI SPREDAJ ŠTEVILKO 2. TAKO NADALJUJ DO KONCA, DOKLER NE BOŠ PRIŠEL DO TISTE VREDNOTE, KI JO SMATRAŠ ZA NAJMANJ POMEMBNO. TA VREDNOTA BO DOBILA ŠTEVILKO 18. KO BOŠ TAKO RAZVRSTIL VSE VREDNOTE, SVOJE ODGOVORE ŠE ENKRAT PREGLEJ. ČE S SVOJO PRVOTNO RAZVRSTITVIJO NISI ZADOVOLJEN, JO SPREMENI. VZEMI SI TOLIKO ČASA ZA RAZMIŠLJANJE,

a) DELOVNA UČINKOVITOST (storilnost)

Vrednost 28666 Frekvenca
1 01-najbolj pomembna vrednota 33
2 02- 39
3 03- 43
4 04- 38
5 05- 46
6 06- 36
7 07- 47
8 08- 39
9 09- 46
10 10- 35
11 11- 42
12 12- 35
13 13- 40
14 14- 33
15 15- 26
16 16- 22
17 17- 16
18 18-najmanj pobembna vrednota 9
0