Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1310
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1310_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Podgornik, Nevenka
 • Suklan, Jana
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stiki s tujci, zaupanje ljudem iz drugih držav, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Medkulturni odnosi


Povzetek:

Raziskava je vsebovala aktualna politična vprašanja, med katerimi so bila le-ta povezana s sporom med Alenko Bratušek in Zoranom Jankovićem, proračunu in uvajanju novih davkov. V okviru tokratnega sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih se je ugotavljalo zaupanje anketirancev do pripadnikov drugih narodov in kultur, pa tudi zaupanje do pripadnikov drugih religij.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 14. oktober 2013 - 17. oktober 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 43
 • število enot: 910

Verzija: november 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 176
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 144
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 50
2 Podravska 151
3 Koroška 32
4 Savinjska 114
5 Zasavska 21
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 21
11 Goriška 51
12 Obalno-kraška 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

1. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 237
2 Ne 669
3 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj Naselje

Vrednost 143 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 176
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 144
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 242 Frekvenca
1 Pomurska 50
2 Podravska 151
3 Koroška 32
4 Savinjska 114
5 Zasavska 21
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 21
11 Goriška 51
12 Obalno-kraška 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

1. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Vrednost 341 Frekvenca
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 237
2 Ne 669
3 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_1 Albanci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.1 Albanci

Vrednost 440 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 40
2 51
3 105
4 31
5 popolnoma zaupam 7
6 Ne vem 7
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
234 676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Američani 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.2 Američani

Vrednost 539 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 20
2 37
3 83
4 74
5 popolnoma zaupam 15
6 Ne vem 12
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Angleži 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.3 Angleži

Vrednost 638 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 10
2 24
3 63
4 96
5 popolnoma zaupam 38
6 Ne vem 10
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 679

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Avstrijci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.4 Avstrijci

Vrednost 737 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 4
2 7
3 52
4 103
5 popolnoma zaupam 70
6 Ne vem 5
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_5 Arabci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.5 Arabci

Vrednost 836 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 47
2 83
3 67
4 21
5 popolnoma zaupam 5
6 Ne vem 18
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 687

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_6 Bošnjaki oz. bosanski Muslimani 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.6 Bošnjaki oz. bosanski Muslimani

Vrednost 935 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 25
2 55
3 90
4 51
5 popolnoma zaupam 18
6 Ne vem 2
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_7 Francozi 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.7 Francozi

Vrednost 1034 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 6
2 26
3 85
4 89
5 popolnoma zaupam 19
6 Ne vem 16
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
225 685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_8 Hrvati 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.8 Hrvati

Vrednost 1133 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 32
2 45
3 81
4 60
5 popolnoma zaupam 21
6 Ne vem 2
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
239 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_9 Indijci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.9 Indijci

Vrednost 1232 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 28
2 55
3 92
4 28
5 popolnoma zaupam 5
6 Ne vem 33
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 702

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_10 Italijani 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.10 Italijani

Vrednost 1331 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 16
2 61
3 86
4 60
5 popolnoma zaupam 11
6 Ne vem 7
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
234 676

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_11 Japonci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.11 Japonci

Vrednost 1430 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 12
2 20
3 80
4 71
5 popolnoma zaupam 33
6 Ne vem 25
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_12 Judje 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.12 Judje

Vrednost 1529 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 21
2 40
3 92
4 50
5 popolnoma zaupam 19
6 Ne vem 19
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
222 688

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_13 Kitajci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.13 Kitajci

Vrednost 1628 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 23
2 64
3 87
4 35
5 popolnoma zaupam 10
6 Ne vem 22
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_14 Madžari 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.14 Madžari

Vrednost 1727 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 11
2 42
3 109
4 50
5 popolnoma zaupam 14
6 Ne vem 15
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 684

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_15 Makedonci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.15 Makedonci

Vrednost 1826 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 7
2 34
3 96
4 71
5 popolnoma zaupam 25
6 Ne vem 8
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
233 677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_16 Nemci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.16 Nemci

Vrednost 1925 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 4
2 8
3 44
4 110
5 popolnoma zaupam 69
6 Ne vem 6
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 675

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_17 Romi 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.17 Romi

Vrednost 2024 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 86
2 77
3 51
4 13
5 popolnoma zaupam 5
6 Ne vem 9
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_18 Rusi 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.18 Rusi

Vrednost 2123 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 12
2 53
3 97
4 44
5 popolnoma zaupam 16
6 Ne vem 19
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
222 688

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_19 Srbi 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.19 Srbi

Vrednost 2222 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 19
2 27
3 105
4 65
5 popolnoma zaupam 21
6 Ne vem 4
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 673

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_20 Afriški črnci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.20 Afriški črnci

Vrednost 2321 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 17
2 44
3 99
4 37
5 popolnoma zaupam 10
6 Ne vem 34
Sysmiss 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 703

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_1 Pravoslavci 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Pravoslavci

Vrednost 2420 Frekvenca
1 Veliko manj 18
2 Manj 108
3 Enako kot drugim 706
4 Bolj 41
5 Veliko bolj 23
6 Ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_2 Muslimani 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Muslimani

Vrednost 2519 Frekvenca
1 Veliko manj 68
2 Manj 259
3 Enako kot drugim 541
4 Bolj 17
5 Veliko bolj 7
6 Ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_3 Katoliki 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Katoliki

Vrednost 2618 Frekvenca
1 Veliko manj 21
2 Manj 52
3 Enako kot drugim 653
4 Bolj 112
5 Veliko bolj 63
6 Ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_4 Judje 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Judje

Vrednost 2717 Frekvenca
1 Veliko manj 29
2 Manj 145
3 Enako kot drugim 624
4 Bolj 25
5 Veliko bolj 8
6 Ne vem 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_5 Protestanti 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Protestanti

Vrednost 2816 Frekvenca
1 Veliko manj 25
2 Manj 99
3 Enako kot drugim 658
4 Bolj 55
5 Veliko bolj 16
6 Ne vem 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_6 Budisti 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Budisti

Vrednost 2915 Frekvenca
1 Veliko manj 38
2 Manj 131
3 Enako kot drugim 571
4 Bolj 45
5 Veliko bolj 11
6 Ne vem 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_7 Ateisti 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Ateisti

Vrednost 3014 Frekvenca
1 Veliko manj 33
2 Manj 122
3 Enako kot drugim 624
4 Bolj 47
5 Veliko bolj 30
6 Ne vem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

4. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 3113 Frekvenca
1 Da 247
2 Ne 596
3 Ne vem (ne beri) 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 3212 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 89
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 70
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 4
4 Pozitivna Slovenija– PS 55
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 20
6 Nova Slovenija- NSI 22
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 28
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 13
9 Državljanska lista - DL 7
10 Zares 1
11 drugo (anketar ne bere) 30
13 nobene (anketar ne bere) 314
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 61
12 ne vem (anketar ne bere) 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 196 1 99 16.13 25.79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q6 Kakšno je vaše mnenje o domnevnem sporu med Bratuškovo in Jankovićem glede vodenja Pozitivne Slovenije?

6. Kakšno je vaše mnenje o domnevnem sporu med Bratuškovo in Jankovićem glede vodenja Pozitivne Slovenije?

Vrednost 3311 Frekvenca
1 Gre za dejanski konflikt med obema političnima osebnostima 141
2 Gre za namišljen konflikt, ki je namenjen odvračanju pozornosti od dejanskih problemov 584
3 Ne vem (ne beri) 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Potem ko je Janković potrdil kandidaturo za predsednika Pozitivne Slovenije, se je vodstvo te stranke odločilo preložiti kongres in s tem tudi volitve predsednika. Se vam zdi takšno ravnanje vodstva stranke skladno z demokratičnimi načeli?

7. Potem ko je Janković potrdil kandidaturo za predsednika Pozitivne Slovenije, se je vodstvo te stranke odločilo preložiti kongres in s tem tudi volitve predsednika. Se vam zdi takšno ravnanje vodstva stranke skladno z demokratičnimi načeli?

Vrednost 3410 Frekvenca
1 Da 182
2 Ne 577
3 Ne vem (ne beri) 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ali verjamete, da je proračun, kot ga predlaga vlada, zasnovan na realnih predpostavkah?

8. Ali verjamete, da je proračun, kot ga predlaga vlada, zasnovan na realnih predpostavkah?

Vrednost 359 Frekvenca
1 Da 97
2 Ne 680
3 Ne vem (ne beri) 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 S katerih od naslednjih stališč o uvajanju novih davkov se bolj strinjate?

9. S katerih od naslednjih stališč o uvajanju novih davkov se bolj strinjate?

Vrednost 368 Frekvenca
1 Gre za ukrepe, ki so nujni za normalno delovanje socialne države 193
2 Gre za izčrpavanje gospodarstva z namenom ohranjanja preobsežnega javnega sektorja 587
3 Ne vem (ne beri) 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Vrednost 377 Frekvenca
1 M 448
2 Ž 462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 386 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 59
2 Poklicna 137
3 Srednja 396
4 Višja, visoka ali več 313
9 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

Vrednost 395 Frekvenca
1 Pod 500 166
2 500-1000 406
3 Nad 1000-2000 178
4 Nad 2000 18
5 Nima dohodkov 81
9 b.o. (ne beri) 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 20 1926 1995 1964.617 16.848

Vrednosti spremenljivk od 1926 do 1995

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 20 18 87 48.383 16.848

Vrednosti spremenljivk od 18 do 87

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 422 Frekvenca
1 18-34 let 227
2 35-54 let 292
3 55 in več 371
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0 0.135 3.975 1 0.917

Vrednosti spremenljivk od 0.135216535356103 do 3.97457627118644

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1310 - Anketni vprašalnik – Medkulturni odnosi (oktober 2013) [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). »Medkulturni odnosi«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, Oktober 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Podgornik, N. in Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1310. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1310_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si