Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1310
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1310_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Podgornik, Nevenka
 • Suklan, Jana
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

stiki s tujci, zaupanje ljudem iz drugih držav, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
KULTURNI PLURALIZEM, KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, ETNIČNA SKUPINA, ETNIČNA MANJŠINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Medkulturni odnosi


Abstract:

Raziskava je vsebovala aktualna politična vprašanja, med katerimi so bila le-ta povezana s sporom med Alenko Bratušek in Zoranom Jankovićem, proračunu in uvajanju novih davkov. V okviru tokratnega sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih se je ugotavljalo zaupanje anketirancev do pripadnikov drugih narodov in kultur, pa tudi zaupanje do pripadnikov drugih religij.

Methodology


Collection date: 14. oktober 2013 - 17. oktober 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 43
 • number of units: 910

Version: november 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 176
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 144
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 50
2 Podravska 151
3 Koroška 32
4 Savinjska 114
5 Zasavska 21
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 21
11 Goriška 51
12 Obalno-kraška 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 12

q1 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

1. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Value 31 Frequency
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 237
2 Ne 669
3 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 2

tip_kraj Naselje

Value 143 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 176
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 144
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 242 Frequency
1 Pomurska 50
2 Podravska 151
3 Koroška 32
4 Savinjska 114
5 Zasavska 21
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 21
11 Goriška 51
12 Obalno-kraška 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 12

q1 Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

1. Bi lahko rekli, da imate do pripadnikov drugih narodov in kultur včasih manj zaupanja kot pa do pripadnikov vašega lastnega naroda in kulture?

Value 341 Frequency
1 Da, do drugih imam včasih manj zaupanja 237
2 Ne 669
3 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 2

q2_1 Albanci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.1 Albanci

Value 440 Frequency
1 sploh ne zaupam 40
2 51
3 105
4 31
5 popolnoma zaupam 7
6 Ne vem 7
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 676

Valid range from 1 to 5

q2_2 Američani 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.2 Američani

Value 539 Frequency
1 sploh ne zaupam 20
2 37
3 83
4 74
5 popolnoma zaupam 15
6 Ne vem 12
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 681

Valid range from 1 to 5

q2_3 Angleži 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.3 Angleži

Value 638 Frequency
1 sploh ne zaupam 10
2 24
3 63
4 96
5 popolnoma zaupam 38
6 Ne vem 10
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 679

Valid range from 1 to 5

q2_4 Avstrijci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.4 Avstrijci

Value 737 Frequency
1 sploh ne zaupam 4
2 7
3 52
4 103
5 popolnoma zaupam 70
6 Ne vem 5
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 674

Valid range from 1 to 5

q2_5 Arabci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.5 Arabci

Value 836 Frequency
1 sploh ne zaupam 47
2 83
3 67
4 21
5 popolnoma zaupam 5
6 Ne vem 18
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 687

Valid range from 1 to 5

q2_6 Bošnjaki oz. bosanski Muslimani 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.6 Bošnjaki oz. bosanski Muslimani

Value 935 Frequency
1 sploh ne zaupam 25
2 55
3 90
4 51
5 popolnoma zaupam 18
6 Ne vem 2
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 671

Valid range from 1 to 5

q2_7 Francozi 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.7 Francozi

Value 1034 Frequency
1 sploh ne zaupam 6
2 26
3 85
4 89
5 popolnoma zaupam 19
6 Ne vem 16
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
225 685

Valid range from 1 to 5

q2_8 Hrvati 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.8 Hrvati

Value 1133 Frequency
1 sploh ne zaupam 32
2 45
3 81
4 60
5 popolnoma zaupam 21
6 Ne vem 2
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 671

Valid range from 1 to 5

q2_9 Indijci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.9 Indijci

Value 1232 Frequency
1 sploh ne zaupam 28
2 55
3 92
4 28
5 popolnoma zaupam 5
6 Ne vem 33
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 702

Valid range from 1 to 5

q2_10 Italijani 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.10 Italijani

Value 1331 Frequency
1 sploh ne zaupam 16
2 61
3 86
4 60
5 popolnoma zaupam 11
6 Ne vem 7
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 676

Valid range from 1 to 5

q2_11 Japonci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.11 Japonci

Value 1430 Frequency
1 sploh ne zaupam 12
2 20
3 80
4 71
5 popolnoma zaupam 33
6 Ne vem 25
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 694

Valid range from 1 to 5

q2_12 Judje 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.12 Judje

Value 1529 Frequency
1 sploh ne zaupam 21
2 40
3 92
4 50
5 popolnoma zaupam 19
6 Ne vem 19
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 688

Valid range from 1 to 5

q2_13 Kitajci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.13 Kitajci

Value 1628 Frequency
1 sploh ne zaupam 23
2 64
3 87
4 35
5 popolnoma zaupam 10
6 Ne vem 22
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 691

Valid range from 1 to 5

q2_14 Madžari 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.14 Madžari

Value 1727 Frequency
1 sploh ne zaupam 11
2 42
3 109
4 50
5 popolnoma zaupam 14
6 Ne vem 15
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
226 684

Valid range from 1 to 5

q2_15 Makedonci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.15 Makedonci

Value 1826 Frequency
1 sploh ne zaupam 7
2 34
3 96
4 71
5 popolnoma zaupam 25
6 Ne vem 8
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 677

Valid range from 1 to 5

q2_16 Nemci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.16 Nemci

Value 1925 Frequency
1 sploh ne zaupam 4
2 8
3 44
4 110
5 popolnoma zaupam 69
6 Ne vem 6
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 675

Valid range from 1 to 5

q2_17 Romi 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.17 Romi

Value 2024 Frequency
1 sploh ne zaupam 86
2 77
3 51
4 13
5 popolnoma zaupam 5
6 Ne vem 9
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 678

Valid range from 1 to 5

q2_18 Rusi 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.18 Rusi

Value 2123 Frequency
1 sploh ne zaupam 12
2 53
3 97
4 44
5 popolnoma zaupam 16
6 Ne vem 19
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 688

Valid range from 1 to 5

q2_19 Srbi 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.19 Srbi

Value 2222 Frequency
1 sploh ne zaupam 19
2 27
3 105
4 65
5 popolnoma zaupam 21
6 Ne vem 4
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 673

Valid range from 1 to 5

q2_20 Afriški črnci 2. Potem pa vas prosim, če lahko ocenite z oceno od 1 do 5, koliko zaupate pripadnikom posameznih narodov ali etničnih skupin, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne zaupate, 5 pa, da jim popolnoma zaupate?

2.20 Afriški črnci

Value 2321 Frequency
1 sploh ne zaupam 17
2 44
3 99
4 37
5 popolnoma zaupam 10
6 Ne vem 34
Sysmiss 669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 703

Valid range from 1 to 5

q3_1 Pravoslavci 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Pravoslavci

Value 2420 Frequency
1 Veliko manj 18
2 Manj 108
3 Enako kot drugim 706
4 Bolj 41
5 Veliko bolj 23
6 Ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 14

Valid range from 1 to 5

q3_2 Muslimani 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Muslimani

Value 2519 Frequency
1 Veliko manj 68
2 Manj 259
3 Enako kot drugim 541
4 Bolj 17
5 Veliko bolj 7
6 Ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 18

Valid range from 1 to 5

q3_3 Katoliki 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Katoliki

Value 2618 Frequency
1 Veliko manj 21
2 Manj 52
3 Enako kot drugim 653
4 Bolj 112
5 Veliko bolj 63
6 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 9

Valid range from 1 to 5

q3_4 Judje 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Judje

Value 2717 Frequency
1 Veliko manj 29
2 Manj 145
3 Enako kot drugim 624
4 Bolj 25
5 Veliko bolj 8
6 Ne vem 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 79

Valid range from 1 to 5

q3_5 Protestanti 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Protestanti

Value 2816 Frequency
1 Veliko manj 25
2 Manj 99
3 Enako kot drugim 658
4 Bolj 55
5 Veliko bolj 16
6 Ne vem 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 57

Valid range from 1 to 5

q3_6 Budisti 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Budisti

Value 2915 Frequency
1 Veliko manj 38
2 Manj 131
3 Enako kot drugim 571
4 Bolj 45
5 Veliko bolj 11
6 Ne vem 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 114

Valid range from 1 to 5

q3_7 Ateisti 3. Nekateri menijo, da ljudi močno zaznamuje tudi njihova religija. Naštel(a) vam bom nekatera verovanja, vi pa za vsako ocenite, ali njihovim pripadnikom zaupate veliko manj, kot drugim manj kot drugim, enako kot drugim, bolj kot drugim ali veliko bolj kot drugim.

Ateisti

Value 3014 Frequency
1 Veliko manj 33
2 Manj 122
3 Enako kot drugim 624
4 Bolj 47
5 Veliko bolj 30
6 Ne vem 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 54

Valid range from 1 to 5

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

4. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 3113 Frequency
1 Da 247
2 Ne 596
3 Ne vem (ne beri) 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 67

Valid range from 1 to 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 3212 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 89
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 70
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 4
4 Pozitivna Slovenija– PS 55
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 20
6 Nova Slovenija- NSI 22
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 28
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 13
9 Državljanska lista - DL 7
10 Zares 1
11 drugo (anketar ne bere) 30
13 nobene (anketar ne bere) 314
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 61
12 ne vem (anketar ne bere) 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 196 1 99 16.13 25.79

Valid range from 1 to 99

q6 Kakšno je vaše mnenje o domnevnem sporu med Bratuškovo in Jankovićem glede vodenja Pozitivne Slovenije?

6. Kakšno je vaše mnenje o domnevnem sporu med Bratuškovo in Jankovićem glede vodenja Pozitivne Slovenije?

Value 3311 Frequency
1 Gre za dejanski konflikt med obema političnima osebnostima 141
2 Gre za namišljen konflikt, ki je namenjen odvračanju pozornosti od dejanskih problemov 584
3 Ne vem (ne beri) 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 185

Valid range from 1 to 2

q7 Potem ko je Janković potrdil kandidaturo za predsednika Pozitivne Slovenije, se je vodstvo te stranke odločilo preložiti kongres in s tem tudi volitve predsednika. Se vam zdi takšno ravnanje vodstva stranke skladno z demokratičnimi načeli?

7. Potem ko je Janković potrdil kandidaturo za predsednika Pozitivne Slovenije, se je vodstvo te stranke odločilo preložiti kongres in s tem tudi volitve predsednika. Se vam zdi takšno ravnanje vodstva stranke skladno z demokratičnimi načeli?

Value 3410 Frequency
1 Da 182
2 Ne 577
3 Ne vem (ne beri) 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 151

Valid range from 1 to 2

q8 Ali verjamete, da je proračun, kot ga predlaga vlada, zasnovan na realnih predpostavkah?

8. Ali verjamete, da je proračun, kot ga predlaga vlada, zasnovan na realnih predpostavkah?

Value 359 Frequency
1 Da 97
2 Ne 680
3 Ne vem (ne beri) 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 133

Valid range from 1 to 2

q9 S katerih od naslednjih stališč o uvajanju novih davkov se bolj strinjate?

9. S katerih od naslednjih stališč o uvajanju novih davkov se bolj strinjate?

Value 368 Frequency
1 Gre za ukrepe, ki so nujni za normalno delovanje socialne države 193
2 Gre za izčrpavanje gospodarstva z namenom ohranjanja preobsežnega javnega sektorja 587
3 Ne vem (ne beri) 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 130

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Value 377 Frequency
1 M 448
2 Ž 462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 386 Frequency
1 Osnovna ali manj 59
2 Poklicna 137
3 Srednja 396
4 Višja, visoka ali več 313
9 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 5

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

Value 395 Frequency
1 Pod 500 166
2 500-1000 406
3 Nad 1000-2000 178
4 Nad 2000 18
5 Nima dohodkov 81
9 b.o. (ne beri) 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 61

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 20 1926 1995 1964.617 16.848

Valid range from 1926 to 1995

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 20 18 87 48.383 16.848

Valid range from 18 to 87

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 422 Frequency
1 18-34 let 227
2 35-54 let 292
3 55 in več 371
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 20

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0 0.135 3.975 1 0.917

Valid range from 0.135216535356103 to 3.97457627118644

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1310 - Anketni vprašalnik – Medkulturni odnosi (oktober 2013) [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2013). »Medkulturni odnosi«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, Oktober 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Podgornik, N. and Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1310. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1310_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si