Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS04
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2004.

Project number:

Uradni list RS, št. 7/2004 (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili 2004 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V vsakem četrtletju sodeluje okoli 19.000 anketirancev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey - v 25 državah EU članicah, štirih državah kandidatkah za članstvo in v treh EFTA državah. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Methodology


Collection date: 2004-01-03 - 2004-12-30
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2004 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Weighting:

Podatki so na ravni posameznikov uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004 [datoteka podatkov]

File ID: ADS04_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 155
 • number of units: 75886

Version: maj 2012

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004 [datoteka podatkov]

File ID: ADS04_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 146
 • number of units: 75886

Version: februar 2013

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

SIFRA Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 16

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

SIFRA Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 16

ANK Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 300

DATUM Datum anketiranja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 03.01.2004 to 30.12.2004

REFTED Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0 1 52 26.723 14.983

Valid range from 1 to 52

V1_3 Kje živi oseba?

Value 7140 Frequency
1 V tem gospodinjstvu Zaščitena vrednost
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu Zaščitena vrednost
3 Na drugem naslovu v Sloveniji Zaščitena vrednost
4 V drugi državi Zaščitena vrednost
5 Je umrla Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57139 18747 1 1

Valid range from 1 to 5

V1_4 Razmerje do nosilca gospodinjstva:

Value 8139 Frequency
1 Sam je nosilec gospodinjstva 24743
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 18608
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 26365
4 Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partne 2395
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 2686
6 Drugo, kaj? 1089
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 6

V1_4A Zaporedna številka partnerja (zakonskega ali zunajzakonskega)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 99

V1_4B Zaporedna številka očeta

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 99

V1_4C Zaporedna številka mame

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 99

V1_5 Spol

Value 12135 Frequency
1 Moški 37555
2 Ženski 38331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 2

V1_6 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 13134 Frequency
1 Da 75625
2 Ne 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 2

V1_7A Državljanstvo katere države imate?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 75883

V1_8 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 15132 Frequency
1 Da 70756
2 Ne 5130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 2

V1_9A V kateri državi ste bili rojeni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 75874

V1_10 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5130 70756 1912 2004 1972.551 13.609

Valid range from 1912 to 2004

V1_11 Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Value 18129 Frequency
1 Stalno prebivališče 75232
2 Začasno prebivališče 346
3 Ni prijavljen 308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 3

V1_12A Datum rojstva: dan

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0 1 31 15.561 8.861

Valid range from 1 to 31

V1_12B Datum rojstva:mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 12

V1_12C Datum rojstva: leto

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0 2004 1963.584 20.951

Valid range from Zaščitena vrednost to 2004

STAROST Starost anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0 0 39.919 20.949

Valid range from 0 to Zaščitena vrednost

V1_13 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 23124 Frequency
1 Samski 20028
2 Poročen 36936
3 Vdovec 4108
4 Razvezan 1366
5 Zunajzakonska skupnost 3705
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743 1 5

Valid range from 1 to 5

V2_1 Imate doseženo:

Value 24123 Frequency
1 Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo 400
2 nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) 2990
3 osnovno izobrazbo 16321
4 nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 16997
5 srednjo strokovno izobrazbo 16170
6 srednjo splošno izobrazbo 3986
7 višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specialist 3286
8 visoko strokovno izobrazbo 1326
9 visoko univerzitetno izobrazbo 4085
10 specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 582
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743 1 10

Valid range from 1 to 10

V2_2A Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

V2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743 1901 2012 1977.084 18.522

Valid range from 1901 to 2012

V2_4 Ali ste bili v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH vpisani še v kakšno šolo?

Value 27120 Frequency
1 Da 11579
2 Ne 54564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743 1 2

Valid range from 1 to 2

V2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 28119 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 134
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 850
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2609
4 Srednjo splošno izobrazbo 1729
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 861
6 Visoko strokovno izobrazbo 1720
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 3135
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 541
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11579 64307 1 8

Valid range from 1 to 8

V2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšne tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, vozniški izpit, verouk…?

Value 29118 Frequency
1 Da 5761
2 Ne 60382
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743 1 2

Valid range from 1 to 2

V2_7 Koliko ur ste za to aktivnost porabili v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5761 70125 1 200 16.612 17.083

Valid range from 1 to 200

V2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi

Value 31116 Frequency
1 Potreb dela 2956
2 Osebnega razvoja, interesa 2754
3 Kot program zavoda za zaposlovanje za brezposelne 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5761 70125 1 3

Valid range from 1 to 3

V2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 32115 Frequency
1 Samo med delovnim časom Zaščitena vrednost
2 Pretežno med delovnim časom Zaščitena vrednost
3 Samo izven delovnega časa Zaščitena vrednost
4 Pretežno izven delovnega časa Zaščitena vrednost
5 V tem času nisem bil zaposlen Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5761 70125 5 5

Valid range from 1 to 5

V2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 33114 Frequency
1 Vi sami oz. družina 2305
2 Delodajalec 2500
3 Država (npr.zavod za zaposlovanje) 147
4 Sindikat ali strokovna organizacija 82
5 Učna aktivnost je bila brezplačna 680
6 Drugo 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5761 70125 1 6

Valid range from 1 to 6

V2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne aktivnosti?

Value 34113 Frequency
1 Pomanjkanje časa 12445
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 2718
3 V kraju, kjer živim, ni bilo ponudbe, drug kraj je predaleč 1339
4 Družinske obveznosti 1633
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1465
6 Pomanjkljiva predizobrazba Zaščitena vrednost
7 Ni bilo podpore delodajalca 802
8 Izobraževanje je potekalo ob neprimernem času 242
9 Jezikovni razlogi Zaščitena vrednost
10 Zdravstveni razlogi 3861
11 Ni interesa (tudi starost) 24650
12 Drugo, kaj 1107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50346 25540 1 12

Valid range from 1 to 12

V3_1 Ali ste:

Value 35112 Frequency
1 Zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 32514
2 Brezposelni 5181
3 Učenec, dijak, študent 8515
4 Skrbite za gospodinjstvo 1702
5 Upokojeni 17708
6 Nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 418
7 Drugo, kaj? 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743 1 7

Valid range from 1 to 7

V3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 36111 Frequency
1 Da 30416
2 Ne 35727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743 1 2

Valid range from 1 to 2

V3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 37110 Frequency
1 Da 2921
2 Ne 32806
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35727 40159 1 2

Valid range from 1 to 2

V3_4 Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Value 38109 Frequency
1 Da 3837
2 Ne 28969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32806 43080 1 2

Valid range from 1 to 2

V3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 39108 Frequency
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 1127
6 Zaradi dopusta 2119
7 Zaradi praznika 37
8 Ni delal, ker je na čakanju 47
9 Zaradi porodniškega dopusta 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3837 72049 1 9

Valid range from 1 to 9

V3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 40107 Frequency
99 manj kot 1 mesec 2521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3837 72049 1 99

Valid range from 1 to 99

V4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 41106 Frequency
1 Zaposleni v podjetju,organizaciji 26020
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p) 2988
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, ne zaposlujete delavcev 244
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlujete delavce 418
7 Obrtnik (s.p.), ne zaposlujete delavcev 982
8 Obrtnik (s.p.), zaposlujete delavce 729
9 Kmet, ne zaposlujete delavcev 1282
10 Kmet, zaposlujete delavce 47
11 V svobodnem poklicu, ne zaposlujete delavcev 70
12 V svobodnem poklicu, zaposlujete delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 2574
14 Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu 166
15 Delali ste po avtorski pogodbi 102
16 Delali ste za neposredno plačilo 136
17 Delali ste preko študentskega servisa 1256
18 Delali ste preko javnih del 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 18

Valid range from 1 to 18

V4_2 Je to delo za nedoločen ali določen čas?

Value 42105 Frequency
1 Za nedoločen čas 25348
2 Za določen čas 3698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29046 46840 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_3 Koliko mesecev traja to delo?

Value 43104 Frequency
99 manj kot 1 mesec 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5470 70416 1 99

Valid range from 1 to 99

V4_4 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 44103 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 270
2 Ne more najti stalne zaposlitve 2341
3 Ne želi stalne zaposlitve 225
4 Je na poskusni dobi Zaščitena vrednost
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 864
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) Zaščitena vrednost
7 Izobraževanje, šolanje 1278
8 Drugo, kaj? 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5470 70416 1 8

Valid range from 1 to 8

V4_5C PRVO ANKETIRANJE: Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali prejšnji teden? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: V prejšnjem tednu ste delali v?) Kaj se tam proizvaja oz. kakšne storitve se opravlja?

Value 45102 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712

V4_6C PRVO ANKETIRANJE: Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Delali ste kot….) Opišite delo, ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Value 46101 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712

V4_7A V kateri državi delate?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 75882

V4_8 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1935 2004 1991.151 11.774

Valid range from 1935 to 2004

V4_9 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9134 66752 1 12 6.134 3.438

Valid range from 1 to 12

V4_10 Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 0 6000 147.136 525.02

Valid range from 0 to 6000

V4_10A Na lokaciji, kjer delate, dela:

Value 5196 Frequency
1 1 - 10 ljudi 918
2 11 ljudi ali več 5645
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6563 69323 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_10B Ali imate delo

Value 5295 Frequency
1 s polnim delovnim časom 33531
2 s skrajšanim delovnim časom? 3643
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_11 PRVO ANKETIRANJE: Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? PONOVLJENO ANKETIRANJE: Navadno delate ___ ur na teden?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 168 40.706 10.624

Valid range from 1 to 168

V4_12 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 5493 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 977
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 1127
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 192
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 145
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 782
6 Zaradi družinskih razlogov 181
7 Drugo, kaj? 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3673 72213 1 7

Valid range from 1 to 7

V4_13 Koliko ur pa v prejšnjem tednu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 0 168 35.915 16.793

Valid range from 0 to 168

V4_14 Zakaj ne toliko ur kot navadno? (Delal je več kot navadno/Delal je manj kot navadno zaradi:)

Value 5691 Frequency
1 Ker ima premakljiv delovni čas 133
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1886
3 Drugo, kaj? 73
4 slabega vremena 212
5 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 62
6 stavke Zaščitena vrednost
7 ker se je izobraževal, usposabljal 112
8 ker ima premakljiv delovni čas 188
9 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1341
10 porodniškega dopusta 456
11 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
12 dopusta 2870
13 praznikov 1143
14 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 76
15 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
16 ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 247
17 drugo, kaj? 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9041 66845 1 17

Valid range from 1 to 17

V4_15 Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate?

Value 5790 Frequency
1 Da, z dodatnim delom 91
2 Da, z drugim osnovnim delom 170
3 Da, v okviru sedanjega dela 415
4 Ne 36498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 4

Valid range from 1 to 4

V4_16 Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 75211 4 80 37.347 8.665

Valid range from 4 to 80

V4_17 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 5988 Frequency
1 Da 507
2 Ne 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 75211 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_18A Ali delate v izmenah?

Value 6087 Frequency
1 Običajno 9487
2 Včasih 1100
3 Nikoli 26587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18B Ali delate zvečer?

Value 6186 Frequency
1 Običajno 7611
2 Včasih 7936
3 Nikoli 21627
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18C Ali delate ponoči?

Value 6285 Frequency
1 Običajno 2861
2 Včasih 4015
3 Nikoli 30298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18D Ali delate ob sobotah?

Value 6384 Frequency
1 Običajno 9767
2 Včasih 12742
3 Nikoli 14665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18E Ali delate ob nedeljah?

Value 6483 Frequency
1 Običajno 6086
2 Včasih 6168
3 Nikoli 24920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18F Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 6582 Frequency
1 Običajno 2325
2 Včasih 2817
3 Nikoli 32032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18G Delo opravljate doma zaradi:

Value 6681 Frequency
1 Preobilice dela, lastnega interesa 3870
2 Dogovora z delodajalcem Zaščitena vrednost
3 Za dodatno plačilo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5142 70744 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_19 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Value 6780 Frequency
1 Da 1064
2 Ne 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 74632 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_20 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Value 6879 Frequency
1 Da 884
2 Ne 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 74822 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_21 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Value 6978 Frequency
1 Da 669
2 Ne 395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 74822 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_22 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Value 7077 Frequency
1 Da 916
2 Ne 338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 74632 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_23 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Value 7176 Frequency
1 Da 217
2 Ne 699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 74970 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_24 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Value 7275 Frequency
1 Da 844
2 Ne 410
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 74632 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_25 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Value 7374 Frequency
1 Da 201
2 Ne 1053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 74632 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_26 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1254 74632 1 168 11.534 13.067

Valid range from 1 to 168

V4_27 Opravljate kdaj svoje delo na službenih poteh, potovanjih?

Value 7572 Frequency
1 Da 6258
2 Ne 30916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_27A Tudi v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH?

Value 7671 Frequency
1 Da 2930
2 Ne 3328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6258 69628 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_28 Ali ste v tem času pri tem delu dostopali do interneta za poslovne namene ali elektronsko izmenjevali podatke s sodelavci ali poslovnimi partnerji?

Value 7770 Frequency
1 Da 994
2 Ne 1936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2930 72956 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_29A Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): a) V Cybercaffe-ju ali v kakšnem drugem internetnem kotičku (npr. Na letališčih, v nakupovalnih središčih),

Value 7869 Frequency
1 Izbrano Zaščitena vrednost
2 Ni izbrano Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 74892 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_29B Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): b) Na poti, pri čemer ste uporabljali mobilne naprave za prenos podatkov (mobitel, dlančnik ipd.),

Value 7968 Frequency
1 Izbrano 266
2 Ni izbrano 728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 74892 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_29C Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov):c) Na drugi lokaciji vašega podjetja,

Value 8067 Frequency
1 Izbrano 269
2 Ni izbrano 725
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 74892 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_29D Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): d) Na konferenci, sestanku, v hotelu oz. na kakšni podobni lokaciji,

Value 8166 Frequency
1 Izbrano 245
2 Ni izbrano 749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 74892 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_29E Kje ste v tem času pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniško povezavo (možnih je več odgovorov): e) Doma ali na delovnem mestu

Value 8265 Frequency
1 Izbrano 397
2 Ni izbrano 597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 74892 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_30A Ali ste pri opravljanju te dejavnosti uporabljali računalniške povezave za pošiljanje ali branje elektronske pošte (Outlook, cc Mail, Hotmail, YahooMail):

Value 8364 Frequency
1 Da 636
2 Ne 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 75202 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_30B Kaj pa za dostop do interneta (tudi wap) (samo za opravljanje te dejavnosti)?

Value 8463 Frequency
1 Da 540
2 Ne 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 75202 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_30C Kaj pa za dostop do notranjega računalniškega sistema vašega podjetja (samo za opravljanje te dejavnosti)?:

Value 8562 Frequency
1 Da 519
2 Ne 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 75202 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_31 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za delo izven vašega doma oz. izven lokacije, kjer običajno delate?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 75202 0 200 32.636 30.497

Valid range from 0 to 200

V5_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 8760 Frequency
1 Da 1162
2 Ne 36012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 2

Valid range from 1 to 2

V5_2 Pri tem delu ste bili:

Value 8859 Frequency
1 Zaposleni v podjetju, organizaciji 90
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p.) Zaščitena vrednost
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
7 Obrtnik (s.p.), niste zaposlovali delavcev 97
8 Obrtnik (s.p.), zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, niste zaposlovali delavcev 118
10 Kmet, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali ste na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, 557
14 Delali po podjemni pogodbi, pogodbi o delu 112
15 Delali po avtorski pogodbi 75
16 Delali za neposredno plačilo 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 74724 1 16

Valid range from 1 to 16

V5_3C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Value 8958 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 74724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 74724

V5_4C Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate.

Value 9057 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 74724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 74724

V5_5 Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu v prejšnjem tednu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 74724 1 100 16.526 12.11

Valid range from 1 to 100

V5_6 Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Value 9255 Frequency
1 Redno 798
2 Občasno 285
3 Sezonsko 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1162 74724 1 3

Valid range from 1 to 3

V5_7 Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Value 9354 Frequency
1 Drugo osnovno delo 1356
2 Dodatno delo 168
3 Niti eno niti drugo 35650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 3

Valid range from 1 to 3

V5_8 Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Value 9453 Frequency
1 Boji se ali ve, da bo izgubil delo 111
2 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, 247
3 Išče dodatno delo, ker želi delati več ur Zaščitena vrednost
4 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur Zaščitena vrednost
5 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur Zaščitena vrednost
6 Želi boljšo plačo 380
7 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na de 363
8 Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 246
9 Drugo, kaj? 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1524 74362 1 9

Valid range from 1 to 9

V6_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Value 9552 Frequency
1 Da 19008
2 Ne 9961
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28969 46917 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_2C PRVO ANKETIRANJE: Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste nazadnje delali? (Nazadnje ste delali oz. bili zaposleni pri…) Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se opravljale na tisti lokaciji?

Value 9651 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19008 56878

V6_3C PRVO ANKETIRANJE: Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Delali ste kot…) Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Value 9750 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19008 56878

V6_4 Takrat ste bili:

Value 9849 Frequency
1 Zaposleni v podjetju, organizaciji 15568
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p.) 863
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, niste zaposlovali delavcev 600
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlovali ste delavce 103
7 Obrtnik (s.p.), niste zaposlovali delavcev 438
8 Obrtnik (s.p.), zaposlovali ste delavce 274
9 Kmet, niste zaposlovali delavcev 354
10 Kmet, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali ste na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, 520
14 Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu 59
15 Delali ste po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delali ste za neposredno plačilo 58
17 Delali ste preko javnih del 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19008 56878 1 17

Valid range from 1 to 17

V6_5 Zakaj ne opravljate več tega dela?

Value 9948 Frequency
1 Ker je bil odpuščen 839
2 Ker je dal odpoved 547
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 672
4 Zaradi izteka pogodbe 196
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, pre 12622
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 539
7 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1524
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 600
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1123
10 Zaradi izobraževanja Zaščitena vrednost
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
12 Drugo, kaj? 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19008 56878 1 12

Valid range from 1 to 12

V6_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19008 56878 1924 2004 1992.567 9.289

Valid range from 1924 to 2004

V6_7 Kateri mesec ste nazadnje delali? (če v zadnjih 2 letih)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3632 72254 1 12 6.85 3.565

Valid range from 1 to 12

V6_8 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 10245 Frequency
1 Da 2598
2 Ne 26336
3 Ne, ker je delo že našel 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28969 46917 1 3

Valid range from 1 to 3

V6_9 Ali bi, čeprav ne iščete dela, radi delali?

Value 10344 Frequency
1 Da 3696
2 Ne 22640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26336 49550 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_10 Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Value 10443 Frequency
1 Upokojitev 16178
2 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 1408
3 Izobraževanje, usposabljanje 6871
4 Osebni ali družinski razlogi 1137
5 Čaka, da ga pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 62
6 Meni, da dela ni na voljo 313
7 Ne želi takoj začeti iskati dela 81
8 Drugo, kaj 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26336 49550 1 8

Valid range from 1 to 8

V7_1 Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Value 10542 Frequency
1 Zaposlitev 4079
2 Samozaposlitev 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_2 Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Value 10641 Frequency
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 3834
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4079 71807 1 4

Valid range from 1 to 4

V7_3 Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 10740 Frequency
1 Da 2940
2 Ne 894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3834 72052 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_4 Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 10839 Frequency
1 Da 81
2 Ne 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 75671 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_5 Koliko mesecev že iščete (oziroma ste iskali) delo ali dodatno delo?

Value 10938 Frequency
999 manj kot 1 mesec 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 999

Valid range from 1 to 999

V7_6A Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 11037 Frequency
1 Da 1941
2 Ne 2216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6B Ali ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 11136 Frequency
1 Da 1798
2 Ne 2359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6C Ali ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 11235 Frequency
1 Da 3114
2 Ne 1043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6D Ali ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 11334 Frequency
1 Da 3382
2 Ne 775
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6E Ali ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 11433 Frequency
1 Da 2972
2 Ne 1185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6F Ali ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 11532 Frequency
1 Da 3259
2 Ne 898
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6G Ali ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 11631 Frequency
1 Da 608
2 Ne 3549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6H Ali ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 11730 Frequency
1 Da 2225
2 Ne 1932
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6I Ali ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 11829 Frequency
1 Da 2806
2 Ne 1351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6J Ali ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 11928 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6K Ali ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 12027 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_6L Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 12126 Frequency
1 Da 144
2 Ne 4013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_7 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 12225 Frequency
1 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 1460
2 Bil je redno zaposlen za določen čas 1086
3 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), 134
4 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrt Zaščitena vrednost
5 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 144
6 Redno se je izobraževal, šolal 957
7 Bil je na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjs 127
9 Bil je upokojen Zaščitena vrednost
10 Drugo, kaj? 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 10

Valid range from 1 to 10

V7_8 Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Value 12324 Frequency
1 Da 3566
2 Ne 591
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4157 71729 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_9 Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Value 12423 Frequency
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 52
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 392
3 Osebni ali družinski razlogi Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 69
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sr Zaščitena vrednost
6 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 75295 1 6

Valid range from 1 to 6

V7_9A Ali bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Value 12522 Frequency
1 Da 476
2 Ne 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 75295 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_1 Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 12621 Frequency
1 Da 4178
2 Ne 61965
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_2A Ali prejemate: denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Value 12720 Frequency
1 Da 1685
2 Ne 2493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4178 71708 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_2B Ali prejemate: denarno pomoč za čas brezposelnosti

Value 12819 Frequency
1 Da 617
2 Ne 3561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4178 71708 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_3 Pred enim letom ste bili:

Value 12918 Frequency
1 Zaposleni v podjetju, organizaciji 26183
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p.) 2754
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, niste zaposlovali delavcev 232
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlovali ste delavce 424
7 Obrtnik (s.p.), niste zaposlovali delavcev 981
8 Obrtnik (s.p.), zaposlovali ste delavce 729
9 Kmet, niste zaposlovali delavcev 1284
10 Kmet, zaposlovali ste delavce 47
11 V svobodnem poklicu, niste zaposlovali delavcev 66
12 V svobodnem poklicu, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali ste na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, 2525
14 Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu 129
15 Delali ste po avtorski pogodbi 97
16 Delali ste za neposredno plačilo 86
17 Delali ste preko študentskega servisa 253
18 Delali ste preko javnih del 52
19 Brezposelni 4275
20 Učenec, dijak, študent 8843
21 Upokojeni 15389
22 Skrbeli ste za gospodinjstvo 1137
23 Nezmožni za delo 495
24 Na služenju vojaškega roka 36
25 Drugo, kaj? 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743 1 25

Valid range from 1 to 25

V8_4C PRVO ANKETIRANJE: Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali pred enim letom (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Pred enim letom ste delali pri…?) Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se opravljale na tisti lokaciji?

Value 13017 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35885 40001

V8_5 Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Value 13116 Frequency
1 Da 28734
2 Ne 37409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66143 9743 1 2

Valid range from 1 to 2

ZAP1 Brezposelni

Value 13215 Frequency
1 brezposelni 2480
-2 niso brezposelni 73406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2480 73406 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP2 Zaposleni

Value 13314 Frequency
1 zaposleni 30818
-2 niso zaposleni 45068
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30818 45068 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP3 Samozaposleni

Value 13413 Frequency
1 samozaposleni 3782
-2 niso samozaposleni 72104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3782 72104 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP4 Pomagajoči družinski člani

Value 13512 Frequency
1 pomagajoči družinski člani 2574
-2 niso pomagajoči družinski člani 73312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2574 73312 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP12 Neaktivni

Value 13611 Frequency
1 neaktivni 26489
-2 niso neaktivni 49397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26489 49397 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP20 Delovno aktivni

Value 13710 Frequency
1 delovno aktivni 37174
-2 niso delovno aktivni 38712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37174 38712 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP21 Aktivni

Value 1389 Frequency
1 aktivni 39654
-2 niso aktivni 36232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39654 36232 1 1

Valid range from 1 to 1

NUTS3193 Statistična regija

Value 1398 Frequency
1 Pomurska 5084
2 Podravska 13441
3 Koroška 2673
4 Savinjska 9886
5 Zasavska 1671
6 Spodnjeposavska 2380
7 Jugovzhodna Slovenija 5385
8 Osrednjeslovenska 18454
9 Gorenjska 7630
10 Notranjsko-kraška 1861
11 Goriška 3604
12 Obalno-kraška 3817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 12

STRAT01 Tip naselja

Value 1407 Frequency
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 21218
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 19906
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 11433
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 9712
5 Maribor 4390
6 Ljubljana 9227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 6

OZNAKA Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Value 1416 Frequency
224 2002, četrto četrtletje 3633
231 2003, prvo četrtletje 6956
232 2003, drugo četrtletje 6780
233 2003, tretje četrtletje 10027
234 2003, četrto četrtletje 10527
241 2004, prvo četrtletje 12347
242 2004, drugo četrtletje 12010
243 2004, tretje četrtletje 8925
244 2004, četrto četrtletje 4681
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0 224 244

Valid range from 224 to 244

TIP Tip anketiranja

Value 1425 Frequency
2 terensko anketiranje 21213
3 telefonsko anketiranje 54673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 2 to 3

C3 Stopnja urbanizacije - SURS

Value 1434 Frequency
1 Mesto 27953
2 Primesto 7660
3 Strnjeno vaško naselje 26804
4 Raztresene hiše in hiše na samem 13469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 4

URBAN Stopnja urbanizacije - Eurostat

Value 1443 Frequency
1 Gosto poseljeno območje 14627
2 Vmesno območje 24020
3 Redko poseljeno območje 37239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 3

DEL Četrtletje

Value 1452 Frequency
1 1. četrtletje 19532
2 2. četrtletje 18871
3 3. četrtletje 18966
4 4. četrtletje 18517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0

Valid range from 1 to 4

W_RAST4 Letna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75886 0 26.312 13.897

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

Materials of the Study

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2003). ADS04 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS04 - Sintaksa ADS2004letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2004). ADS04 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2002/1 naprej).
 4. Eurostat (2001). ADS04 - Labour Force Survey Document for item 2.3 of the agenda Definition of the variables specified in Commission Regulation n.° 1575/2000 REVISED VERSION.
 5. Eurostat (2004). ADS04 - Codification of countries in the Community Labour Force Survey (from 2004) [šifrant].
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 9. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 10. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 12. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Study Results Materials

 1. Eurostat (2005). ADS04 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2005). ADS04 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
 3. Eurostat (2006). ADS04 - European Union Labour Force Survey Quality report 2004.
 4. Eurostat (2006). ADS04 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys 2004.
 5. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 6. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 7. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data can be accessed by registered researcher for statistical-analytical and scientific research purposes only. The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information, please contact the author or the responsible organisation.

NOTE: Originalna ASCII delimited datoteka.

NOTE: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ADS04. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads04/

COBISS.SI
Publication date: 2012

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si