Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SOCO_93
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SOCO_93_V1
Glavni avtor(ji):
 • Hlebec, Valentina
Izdelal datoteko podatkov:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; maj 1993)

Finančna podpora:

Center za metodologijo in informatiko

Serija:
 • SOCOM/Evalvacija kakovosti merskih instrumentov za merjenje socialnih omrežij

  Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

kvaliteta podatkov, veljavnost, zanesljivost, učinek metode, popolno socialno omrežje, socialna opora, materialna opora, informacijska opora, emocionalna opora, druženje, merske lestvice, tehnike zbiranja podatkov, dajanje in prejemanje socialne opore, čas med zaporednimi ponovitvami meritev

Ključne besede ELSST:
ŠTUDENT, SOCIALNI KAPITAL, DODIPLOMSKI ŠTUDENT, ANKETA, MLADOSTNIK

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
omrežja socialne opore
zanesljivost in veljavnost merjenja


Povzetek:

Dopolnjen MTMM merski model, ki sta ga zasnovala Saris in Andrews (1991), je bil uporabljen za ocenjevanje merske kakovosti štirih dimenzij socialne opore zato, ker lahko z njim ocenimo veljavnost, zanesljivost in učinek metode za vsako spremenljivko posebej. Na osnovi teoretičnih in empiričnih spoznanj so bili oblikovani štirje omrežni generatorji za merjenje teoretično utemeljenih dimenzij socialne opore. Vsebina omrežnih generatorjev za merjenje materialne, informacijske in emocionalne opore ter druženja je bila prilagojena značilnostim eksperimentalnih skupin - študentom drugega letnika družboslovne informatike Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Zasnovan je bil kompleksen eksperimentalni načrt za iskanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost merjenja socialne opore z anketnim vprašalnikom. Eksperimentalni načrt vsebuje tako značilnosti merskega instrumenta, kakor tudi značilnosti dopolnjenega MTMM modela, ki lahko vplivajo na ocene zanesljivosti, veljavnosti in učinka metod, katere so raziskovalci kakovosti podatkov, pridobljenih z anketo, že spoznali za pomembne. V eksperimentalnem načrtu so bile vključene tri različne merske lestvice (binarna lestvica, enajst stopenjska ordinalna lestvica in ocenjevanje z dolžino črte), dve tehniki zbiranja podatkov (prepoznavanje s seznama in naštevanje po spominu), dajanje in prejemanje socialne opore (osnovna vprašanja - sprejemanje in recipročna vprašanja - dajanje opore) ter čas med zaporednimi ponovitvami meritev (20 minut). glej: Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1993
Čas izdelave: 1993
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ljubljana

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Študenti 2. letnika družboslovne informatike FDV

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za metodologijo in informatiko

Tip vzorca:

Ne-slučajno vzorčenje: na prvem koraku je bil izbran oddelek študentov drugega letnika; znotraj oddelka so bili anketirani vsi študenti.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_93 - 23e_1L1s_o1_i11a - 23. eksperiment, materialna opora, binarna, spominska metoda, brez omejitve enot, 1. intervju, 1. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 1993

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 13

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_93 - 23e_1L3p_o1_i12a - 23. eksperiment, materialna opora, črta, prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 1993

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 13

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_93 - 23e_1L3p_o1_i12b - 23. eksperiment, materialna opora, črta, prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 1. intervju, 2. merska lestvica, recipročno vprašanje [datoteka podatkov], 1993

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 13

Naslov podatkovne datoteke: SOCO_93 - 23e_1L5p_o1_i13a - 23. eksperiment, materialna opora, ordinalna 11 stopenjska, prepoznavanje s seznama, brez omejitve enot, 3. merska lestvica, osnovno vprašanje [datoteka podatkov], 1993

Format: *.net - PAJEK datoteka omrežij

 • število spremenljivk: 1
 • število enot: 13

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
soco_93

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
soco_93

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Hlebec, Valentina (1993). SOCO_93 - 23e - vprašalnik [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. HLEBEC, Valentina in FERLIGOJ, Anuška (1995). Evaluating network data quality: an application of MTMM approach.
 2. HLEBEC, Valentina in FERLIGOJ, Anuška (1995). Reliability of network measurements.
 3. HLEBEC, Valentina (1996). Metodološke značilnosti anketnega zbiranja podatkov v analizi omrežij.
 4. FERLIGOJ, Anuška in HLEBEC, Valentina (1998). Quality of scales measuring complete social networks.
 5. HLEBEC, Valentina in FERLIGOJ, Anuška (2002). Reliability of social network measurement instruments.
 6. ŽIBERNA, Aleš (2007). Generalized blockmodeling of valued networks.
 7. HLEBEC, Valentina (1999). Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Hlebec, V. (2007). Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993) [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SOCO_93. https://doi.org/10.17898/ADP_SOCO_93_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si