PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0011
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0011_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CRP)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, zaupanje v institucije, evropske orientacije, NATO, odnos do političnih strank - volilne izbire in volilna ravnanja, zadovoljstvo z izidom volitev, zadovoljstvo z oblikovano koalicijo, spremljanje TV informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov ter revij in tednikov, pomoč prizadetim v Logu pod Mangartom, občutek ogroženosti zaradi bolezni norih krav

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
mediji
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualne teme meseca so bile ocenjevanje zadovoljstva z izidom volitev in oblikovano koalicijo, spremljanje TV informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov ter revij in tednikov, pomoč prizadetim v Logu pod Mangartom, občutek ogroženosti zaradi bolezni norih krav.

Methodology


Collection date: 27. november 2000 - 29. november 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0011 - Politbarometer 11/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 77
  • number of units: 947

Variable list

KEY

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 2 1898 961.282 547.137

Valid range from 2 to 1898

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

KEY

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 2 1898 961.282 547.137

Valid range from 2 to 1898

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Value 475 Frequency
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Valid range from 1 to 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 01-58-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

Q1 PRVO VPRAŠANJE JE TAKOLE: ČE OCENJUJETE

PRVO VPRAŠANJE JE TAKOLE: ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Value 772 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH žIVITE VI IN VAŠA DRUžINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Value 871 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Value 970 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Value 1069 Frequency
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO R

ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Value 1168 Frequency
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?//

Value 1267 Frequency
1 strinja se
2 ne strinja se
3 neopredeljen, ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Value 1366 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)//

Value 1465 Frequency
1 /1/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
2 /2/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
3 /3/NSI-krscanska ljudska stranka
4 /4/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
5 /5/SMS - stranka mladih Slovenije
6 /6/SNS-slovensko nacionalno stranko
7 /7/SDS-socialno demokracijo Slovenije
8 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 /97/drugo
10 /98/ne bo šel na volitve
11 /99/ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 11

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1564 Frequency
1 /1/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
2 /2/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
3 /3/NSI-krscanska ljudska stranka
4 /4/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
5 /5/SMS - stranka mladih Slovenije
6 /6/SNS-slovensko nacionalno stranko
7 /7/SDS-socialno demokracijo Slovenije
8 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 /97/drugo
10 /99/ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 10

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO BAJUKOVE VLADE OB IZTEKU MANDATA?//

Value 1663 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA K

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANDREJA BAJUKA KOT PREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1762 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Value 1861 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// BAJUKOVI VLADI V CELOTI?//

Value 1960 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE ANDREJU BAJUKU?//

PREDSEDNIKU VLADE ANDREJU BAJUKU?//

Value 2059 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Value 2158 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Value 2257 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Value 2356 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Value 2455 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Value 2554 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Value 2653 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Value 2752 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Value 2851 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Value 2950 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Value 3049 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Value 3148 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?//

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?//

Value 3247 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH S

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Value 3346 Frequency
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Valid range from 1 to 4

C11 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV B

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?//

Value 3445 Frequency
1 /1/DELO
2 /2/DNEVNIK
3 /4/VEČER
4 /5/SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C12 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV B

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?//

Value 3544 Frequency
1 /1/DELO
2 /2/DNEVNIK
3 /4/VEČER
4 /5/SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C13 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV B

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?//

Value 3643 Frequency
1 /1/DELO
2 /2/DNEVNIK
3 /4/VEČER
4 /5/SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C14 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV B

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?//

Value 3742 Frequency
1 /1/DELO
2 /2/DNEVNIK
3 /4/VEČER
4 /5/SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C21 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TEDNIKOV IN REVIJ

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TEDNIKOV IN REVIJ. VI PA POVEJTE KATERE OD NJIH BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO. NAJPREJ ...//// JANA://

Value 3841 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C22 NEDELJSKI DNEVNIK://

NEDELJSKI DNEVNIK://

Value 3940 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C23 MAG://

MAG://

Value 4039 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C24 MLADINA://

MLADINA://

Value 4138 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C25 NAŠA žENA://

NAŠA žENA://

Value 4237 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C26 7D://

7D://

Value 4336 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C27 DRUžINA://

DRUžINA://

Value 4435 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C28 OGNJIŠČE://

OGNJIŠČE://

Value 4534 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C29 KMEČKI GLAS://

KMEČKI GLAS://

Value 4633 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

TV2NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI? //

Value 4732 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI? //

Value 4831 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI? //

Value 4930 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI? //

Value 5029 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRžAVNI ZBOR OKTOBRA LETOS? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar ...ne beri strank)//

Value 5128 Frequency
1 /1/DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
2 /2/LDS-liberalno demokracijo Slovenije
3 /3/NSI-krscanska ljudska stranka
4 /4/SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
5 /5/SMS - stranka mladih Slovenije
6 /6/SNS-slovensko nacionalno stranko
7 /7/SDS-socialno demokracijo Slovenije
8 /8/ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 /97/drugo
10 /98/nisem šel na volitve
11 /99/ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 11

q511 ALI STE SE OB TOKRATNIH VOLITVAH ODLOČA

ALI STE SE OB TOKRATNIH VOLITVAH ODLOČALI PREDVSEM...//

Value 5227 Frequency
1 ZA STRANKO, KI JI ZAUPATE - IN PRI TEM IME POSLANSKEGA KANDIDATA NI BILO ODLOČILNO
2 ZA KONKRETNEGA POSLANSKEGA KANDIDATA, KI MU ZAUPATE - IN PRI TEM STRANKA, KI JI PRIPADA, NI BILA ODLOČILNA
3 nisem volil, ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

q512 ALI NAM LAHKO POVESTE, KDAJ STE SE ODLO

ALI NAM LAHKO POVESTE, KDAJ STE SE ODLO ILI, KAKO BOSTE VOLILI?

Value 5326 Frequency
1 žE VES ČAS SEM ODLOČEN ZA ENO STRANKO
2 ODLOČEN SEM BIL žE PRED POLETJEM
3 MESEC DNI PRED VOLITVAMI
4 DVA TEDNA PRED VOLITVAMI
5 V ZADNJEM TEDNU PRED VOLITVAMI
6 ZADNJE DNI
7 DAN PRED VOLITVAMI
8 NA DAN VOLITEV, NA VOLIŠČU
9 nisem volil, ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 9

Q513 ALI STE Z IZIDOM VOLITEV IN S POLOžAJEM

ALI STE Z IZIDOM VOLITEV IN S POLOžAJEM STRANKE, KI STE JO VOLILI, V GLAVNEM ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI?//

Value 5425 Frequency
1 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN
2 NISEM PREVEČ ZADOVOLJEN
3 ŠE KAR ZADOVOLJEN
4 ZELO SEM ZADOVOLJNI
5 nisem volil, ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q514 ALI STE Z OBLIKOVANJEM KOALICIJE STRANK,

ALI STE Z OBLIKOVANJEM KOALICIJE STRANK, KI BODO SESTAVLJALE VLADO, ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI?//

Value 5524 Frequency
1 SPLOH NISEM ZADOVOLJEN
2 NISEM PREVEČ ZADOVOLJEN
3 ŠE KAR ZADOVOLJEN
4 ZELO SEM ZADOVOLJNI
5 nisem volil, ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

W4 OD PREDZADNJIH VOLITEV V DRžAVNI ZBOR -

OD PREDZADNJIH VOLITEV V DRžAVNI ZBOR - LETA 1996 PA SO MINILA žE ŠTIRI LETA. ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 5623 Frequency
1 DS-demokratsko stranko Slovenije
2 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 SLS-slovensko ljudsko stranko
5 SNS-slovensko nacionalno stranko
6 SDS-socialno demokracijo Slovenije
7 SKD-slovenske krščanske demokrate
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 ZS-zelene Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 drugo
12 ni volil
13 ne ve, se ne spomni, b.o.

Valid range from 1 to 13

Q515 SKUPINA 250-IH VOLIVCEV JE VLOžILA ZAHT

SKUPINA 250-IH VOLIVCEV JE VLOžILA ZAHTEVO ZA REFERENDUM O ZAKONU O VLADI IN S TEM ODLOžILA IMENOVANJE NEKATERIH MINISTROV PO NOVEM ZAKONU. ALI TO PODPIRATE ALI NE?//

Value 5722 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q516 V ZVEZI Z NESREČO POD MANGRTOM SE POSTA

V ZVEZI Z NESREČO POD MANGRTOM SE POSTAVLJA VPRAŠANJE O POMOČI PRIZADETIM. ALI NAJ BI TO POMOČ ZAGOTOVILE HUMANITARNE ORGANIZACIJE NA PROSTOVOLJNI OSNOVI, ALI DRžAVA Z ZAKONOM?//

Value 5821 Frequency
1 humanitarne organizacije na prostovoljni osnovi
2 država z zakonom
3 oboje
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q517 V ZADNJIH MESECIH SO ODKRILI PRIMERE BOL

V ZADNJIH MESECIH SO ODKRILI PRIMERE BOLEZNI NORIH KRAV V FRANCIJI, NEMČIJI, ŠVICI IN AVSTRIJI. ALI ZAUPATE ZAGOTOVILOM SLOVENSKE VETERINARSKE UPRAVE, KI PRAVI, DA JE MESO V SLOVENIJI NEOPOREČNO?//

Value 5920 Frequency
1 da, zaupam
2 ne, ne zaupam
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q518 ALI BOSTE VI OZ. VAŠA DRUžINA NE GLEDE

ALI BOSTE VI OZ. VAŠA DRUžINA NE GLEDE NA ZAGOTOVILA, DA V SLOVENIJI NI PRIMEROV TAKŠNE BOLEZNI, V PRIHODNJE SPREMENILI SVOJE PREHRANJEVALNE NAVADE GLEDE UžIVANJA GOVEJEGA MESA?//

Value 6019 Frequency
1 da, spremenil bom navade
2 ne, ne bom spremeil navad
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q520 TUDI OB REZULTATI ZADNJIH VOLTEV SO POKA

TUDI OB REZULTATI ZADNJIH VOLTEV SO POKAZALI, DA JE DELEž POSLANK OBČUTNO NIžJI OD EVROPSKEGA POVPREČJA. ALI MENITE, DA BI MORALI Z ZAKONOM ZAGOTOVITI VEČJI DELEž žENSK V DRžAVNEM ZBORU?//

Value 6118 Frequency
1 da, morali bi zagotoviti
2 ne, ni potrebno zagotoviti
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q521 KOLIKŠEN DELEž žENSK V PARLAMENTU BI B

KOLIKŠEN DELEž žENSK V PARLAMENTU BI BIL PO VAŠEM MNENJU USTREZEN?//

Valid range from 0 to 100

q522 ALI PODPIRATE PRIZADEVANJE MANDATARJA JA

ALI PODPIRATE PRIZADEVANJE MANDATARJA JANEZA DRNOVŠKA, DA V NOVI VLADI SODELUJEJO NAJMANJ TRI MINISTRICE?//

Value 6316 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q519 ČE BI SREDI VROČEGA POLETJA PRED VAMI

ČE BI SREDI VROČEGA POLETJA PRED VAMI STALI STEKLENICA LAŠKEGA PIVA IN STEKLENICA PIVA UNION, KATEREGA BI IZBRALI?//

Value 6415 Frequency
1 laško
2 union
3 nobenega
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 82

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6613 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6712 Frequency
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Value 6811 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Value 6910 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, AL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 709 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 718 Frequency
1 moški
2 ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Value 727 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 736 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 745 Frequency
30 ->30 197
45 30 - 45 280
60 46 - 60 253
99 61 -> 222
SYSMISS 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 30 99 58.4748 24.6051

Valid range from 30 to 99

OBCINA

Value 754 Frequency
1 AJDOVŠČINA 10
2 BREŽICE 13
3 CELJE 37
4 CERKNICA 8
5 ČRNOMELJ 7
6 DOMŽALE 20
7 DRAVOGRAD 1
8 GOR. RADGONA 6
9 GROSUPLJE 12
10 HRASTNIK 2
11 IDRIJA 13
12 ILIR. BISTRICA 9
13 IZOLA 8
14 JESENICE 15
15 KAMNIK 15
16 KOČEVJE 14
17 KOPER 19
18 KRANJ 41
19 KRŠKO 16
20 LAŠKO 7
21 LENART 5
22 LENDAVA 8
23 LITIJA 7
24 LJ-BEŽIGRAD 184
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 9
30 LOGATEC 5
34 METLIKA 2
35 MOZIRJE 7
36 MUR. SOBOTA 28
37 NOVA GOR. 28
38 NOVO MESTO 30
39 ORMOŽ 9
40 PIRAN 8
41 POSTOJNA 9
42 PTUJ 24
43 RADLJE 7
44 RADOVLJICA 13
45 RAVNE NA K. 12
46 RIBNICA 4
47 SEVNICA 8
48 SEŽANA 6
49 SLOV. GRADEC 8
50 SLOV. BISTRICA 15
51 SLOV. KONJICE 13
52 ŠENTJUR 3
53 ŠK. LOKA 23
54 ŠMARJE 20
55 TOLMIN 13
56 TRBOVLJE 11
57 TREBNJE 9
58 TRŽIČ 11
59 VELENJE 23
60 VRHNIKA 9
61 ZAGORJE 9
62 ŽALEC 22
64 MARIBOR 63
65 PESNICA 7
68 RUŠE 7
SYSMISS 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 1 68 33.2206 19.1563

Valid range from 1 to 68

REGIJA

Value 763 Frequency
1 POMURSKA 51
2 PODRAVSKA 130
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 132
5 GORENJSKA 103
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 270
8 SPOD. POSAVSKA 37
9 DOLENJSKA 48
10 GORIŠKA 64
11 OBALNO-KRAŠKA 41
12 KRAŠKA 26
SYSMISS 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 1 12 5.8729 2.91081

Valid range from 1 to 12

NOVAOBC

Value 772 Frequency
1 Žalec 21
2 Železniki 3
3 Žiri 4
4 Ajdovščina 7
5 Beltinci 3
6 Bled 6
7 Bohinj 1
8 Borovnica 3
9 Bovec 1
10 Brda 2
11 Brežice 13
12 Brezovica 2
13 Cankova-Tišina 2
14 Celje 24
15 Cerklje na Gorenjske 5
16 Cerknica 4
17 Cerkno 4
18 Destrnik-Trnovska va 2
19 Divača 3
20 Dobrepolje 2
21 Dobrova-Horjul-Polho 4
22 Dobrova-Horjul-Polho 0
23 Dol pri Ljubljani 1
24 Domžale 15
25 Dornava 2
26 Dravograd 1
27 Duplek 3
28 Gorenja vas-Poljane 3
29 Gorišnica 2
30 Gornja Radgona 5
31 Gornji Grad 2
32 Gornji Petrovci 1
33 Grosuplje 8
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 1
36 Hrastnik 2
37 Hrpelje-Kozina 0
38 Idrija 9
39 Ig 1
40 Ilirska Bistrica 9
41 Ivančna Gorica 2
42 Izola/Isola 8
43 Jesenice 11
44 Juršinci 0
45 Kamnik 15
46 Kanal 5
47 Kidričevo 5
48 Kobarid 3
49 Kobilje 0
50 Komen 0
51 Koper/Capodistria 20
52 Kozje 4
53 Kočevje 12
54 Kranj 29
55 Kranjska Gora 4
56 Krško 16
57 Kungota 3
58 Kuzma 1
59 Laško 5
60 Lenart 5
61 Lendava/Lendva 3
62 Litija 7
63 Ljubljana 162
64 Ljubno 1
65 Ljutomer 9
66 Logatec 5
67 Loška dolina 4
68 Loški Potok 2
69 Lukovica 1
70 Luče 0
71 Majšperk 3
72 Maribor 54
73 Mežica 1
74 Medvode 8
75 Mengeš 3
76 Metlika 2
77 Miren-Kostanjevica 0
78 Mislinja 2
79 Moravske Toplice 5
80 Moravče 1
81 Mozirje 3
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 10
84 Muta 2
85 Naklo 1
86 Nazarje 1
87 Nova Gorica 21
88 Novo mesto 25
89 Odranci 0
90 Ormož 9
91 Osilnica 0
92 Pesnica 0
93 Piran/Pirano 8
94 Pivka 2
95 Podvelka-Ribnica 1
96 Podčetrtek 2
97 Postojna 7
98 Preddvor 1
99 Ptuj 10
100 Puconci 2
101 Radenci 1
102 Radeče 2
103 Radlje ob Dravi 3
104 Radovljica 6
105 Ravne-Prevalje 11
106 Rače-Fram 2
107 Ribnica 4
108 Rogatec 3
109 Rogaševci 3
110 Rogaška Slatina 4
111 Ruše 7
112 Sežana 2
113 Semič 0
114 Sevnica 8
115 Slovenj Gradec 6
116 Slovenska Bistrica 15
117 Slovenske Konjice 9
118 Starše 4
119 Sveti Jurij 0
120 Tolmin 9
121 Tržič 11
122 Trbovlje 11
123 Trebnje 9
124 Turnišče 2
125 Velenje 19
126 Velike Lašče 2
127 Videm 0
128 Vipava 3
129 Vitanje 0
130 Vodice 1
131 Vojnik 11
132 Vrhnika 6
133 Vuzenica 1
134 Zagorje ob Savi 9
135 Zavrč 0
136 Zreče 4
137 Šentilj 4
138 Šentjernej 3
139 Šentjur pri Celju 3
140 Šenčur 5
141 Škocjan 2
142 Škofja Loka 13
143 Škofljica 3
144 Šmarje pri Jelšah 7
145 Šmartno ob Paki 1
146 Šoštanj 4
147 Štore 2
148 Črenšovci 3
149 Črna na Koroškem 0
150 Črnomelj 7
SYSMISS 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 1 150 72.1807 38.42

Valid range from 1 to 150

VELNAS Velikost naselja

Value 781 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 311
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 145
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 60
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 115
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 141
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 1 6 3.2423 1.9837

Valid range from 1 to 6

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0011 - Medmesečni pregled frekvenc PB '00/11 [ostalo gradivo].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0011 - POLITBAROMETER 11/00 Poročilo o raziskavi, ki je bila opravljena od 27. do 29. novembra 2000 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (). PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0011. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0011_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si