Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0310
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0310_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; oktober 2003)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, vedenje o konvenciji o prihodnosti Slovenije

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o kandidatih za evropskega poslanca ter razpravi v okviru Konvencije o prihodnosti Slovenije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. oktober 2003 - 22. oktober 2003
Čas izdelave: 2003-10
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0310 - Politbarometer PB10/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 60
 • število enot: 861

Spremenljivke

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 319
2 NEZADOVOLJNI 476
3 ne vem, b.o. 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 493
2 NEZADOVOLJNI 346
3 ne vem, b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, podpiram 374
2 ne, ne podpiram 351
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 159 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 319
2 NEZADOVOLJNI 476
3 ne vem, b.o. 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 258 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 493
2 NEZADOVOLJNI 346
3 ne vem, b.o. 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 357 Frekvenca
1 da, podpiram 374
2 ne, ne podpiram 351
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 456 Frekvenca
1 zelo neuspešno 68
2 . 167
3 nekje vmes 421
4 . 128
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 555 Frekvenca
1 zelo neuspešno 68
2 . 161
3 nekje vmes 274
4 . 236
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 654 Frekvenca
1 zelo neuspešno 81
2 . 209
3 nekje vmes 375
4 . 107
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 753 Frekvenca
1 zelo neuspešno 73
2 . 139
3 nekje vmes 321
4 . 79
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 216
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 852 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 92
3 nekje vmes 276
4 . 282
5 zelo uspešno 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 951 Frekvenca
1 zelo neuspešno 75
2 . 158
3 nekje vmes 312
4 . 137
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 127
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1050 Frekvenca
1 zelo neuspešno 60
2 . 92
3 nekje vmes 235
4 . 262
5 zelo uspešno 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1149 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 26
3 finance, dušan mramor 30
4 gospodarstvo, tea petrin 19
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 27
6 kulturo, andreja rihter 16
7 notranje zadeve, rado bohinc 19
8 obrambo, anton grizold 19
9 okolje in prostor,janez kopač 14
10 pravosodje, ivan bizjak 6
11 promet in zveze, jakob presečnik 6
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 73
13 zdravje, dušan keber 36
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 32
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 14
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 197
99 ne vem, b.o. 284
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1248 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 10
3 finance, dušan mramor 14
4 gospodarstvo, tea petrin 7
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 16
6 kulturo, andreja rihter 10
7 notranje zadeve, rado bohinc 13
8 obrambo, anton grizold 7
9 okolje in prostor,janez kopač 11
10 pravosodje, ivan bizjak 3
11 promet in zveze, jakob presečnik 2
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 23
13 zdravje, dušan keber 12
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 12
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 7
19 informacijska družba, pavle gantar 4
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 9
99 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 695
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
161 700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1347 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 4
3 finance, dušan mramor 2
4 gospodarstvo, tea petrin 5
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 3
6 kulturo, andreja rihter 4
7 notranje zadeve, rado bohinc 11
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 3
10 pravosodje, ivan bizjak 2
11 promet in zveze, jakob presečnik 2
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 7
13 zdravje, dušan keber 2
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 10
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 4
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 790
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1446 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 21
3 finance, dušan mramor 24
4 gospodarstvo, tea petrin 48
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 71
6 kulturo, andreja rihter 4
7 notranje zadeve, rado bohinc 47
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 18
10 pravosodje, ivan bizjak 64
11 promet in zveze, jakob presečnik 13
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 31
13 zdravje, dušan keber 77
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 42
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 1
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 88
99 ne vem, b.o. 268
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
559 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1545 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 20
3 finance, dušan mramor 12
4 gospodarstvo, tea petrin 14
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 34
6 kulturo, andreja rihter 7
7 notranje zadeve, rado bohinc 41
8 obrambo, anton grizold 7
9 okolje in prostor,janez kopač 10
10 pravosodje, ivan bizjak 25
11 promet in zveze, jakob presečnik 13
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 12
13 zdravje, dušan keber 30
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 24
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 5
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 2
99 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
256 605

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1644 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 7
3 finance, dušan mramor 2
4 gospodarstvo, tea petrin 8
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 14
6 kulturo, andreja rihter 1
7 notranje zadeve, rado bohinc 10
8 obrambo, anton grizold 10
9 okolje in prostor,janez kopač 8
10 pravosodje, ivan bizjak 10
11 promet in zveze, jakob presečnik 4
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 10
13 zdravje, dušan keber 16
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 4
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 3
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 2
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
109 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 1743 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 157
3 nekaj vmes 374
4 . 173
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 1842 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 140
3 nekaj vmes 265
4 . 255
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1941 Frekvenca
1 najmanj zaupa 61
2 . 178
3 nekaj vmes 393
4 . 146
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 2040 Frekvenca
1 najmanj zaupa 54
2 . 90
3 nekaj vmes 254
4 . 286
5 najbolj zaupa 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2139 Frekvenca
1 najmanj zaupa 144
2 . 253
3 nekaj vmes 324
4 . 59
5 najbolj zaupa 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 2238 Frekvenca
1 najmanj zaupa 201
2 . 263
3 nekaj vmes 213
4 . 105
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 2337 Frekvenca
1 najmanj zaupa 124
2 . 173
3 nekaj vmes 278
4 . 196
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 2436 Frekvenca
1 najmanj zaupa 56
2 . 104
3 nekaj vmes 230
4 . 273
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2535 Frekvenca
1 najmanj zaupa 224
2 . 181
3 nekaj vmes 233
4 . 121
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2634 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 127
3 nekaj vmes 291
4 . 254
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 2733 Frekvenca
1 najmanj zaupa 22
2 . 59
3 nekaj vmes 294
4 . 315
5 najbolj zaupa 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2832 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 90
3 nekaj vmes 279
4 . 312
5 najbolj zaupa 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2931 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 181
3 nekaj vmes 314
4 . 204
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 3030 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 87
3 nekaj vmes 316
4 . 234
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 105
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 3129 Frekvenca
1 najmanj zaupa 116
2 . 165
3 nekaj vmes 260
4 . 160
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 3228 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 89
3 nekaj vmes 275
4 . 259
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3327 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 149
3 nekaj vmes 316
4 . 166
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3426 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 121
3 nekaj vmes 332
4 . 253
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 3525 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 92
3 nekaj vmes 276
4 . 266
5 najbolj zaupa 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3624 Frekvenca
1 da 569
2 ne 231
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3723 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 130
3 NSI - krscanska ljudska stranka 17
4 SLS -slovenska ljudska stranka 25
5 SMS - stranka mladih Slovenije 11
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 17
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 61
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 52
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 248
Sysmiss 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
321 540

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3822 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 60
3 NSI - krscanska ljudska stranka 15
4 SLS - slovenska ljudska stranka 23
5 SMS - stranka mladih Slovenije 10
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 11
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 28
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 29
9 drugo 17
0 ne vem, b.o. 318
Sysmiss 347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
196 665

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3921 Frekvenca
1 prej levo 268
2 v sredino 120
3 prej desno 174
4 b.o. 273
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
562 299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q682 POMLADI PRIHODNJE LETO BODO V SLOVENIJI

POMLADI PRIHODNJE LETO BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST, LAHKO PA BO IZBRAL ENEGA IZMED KANDIDATOV NA RAZLIČNIH LISTAH. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO LISTO BI SE ODLOČILI? ALI ZA LISTO... ?

Vrednost 4020 Frekvenca
1 LISTA DESUS-A 23
2 LISTA LDS 189
3 LISTA NSI 68
4 LISTA SLS 49
5 LISTA SMS 66
6 LISTA SNS 19
7 LISTA SDS 80
8 LISTA ZLSD 111
9 drugo 21
0 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 235

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q683 KANDIDATOV NA LISTAH BO SICER VEČ. NAVED

KANDIDATOV NA LISTAH BO SICER VEČ. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH. ZA KOGA IZMED NJIH BI SE VI NAPREJ ODLOČILI?

Vrednost 4119 Frekvenca
1 MIHA BREJC 34
2 FRANCI BUT 47
3 FERI HORVAT 32
4 ROMAN JAKIČ 5
5 JANEZ JANŠA 112
6 AVRELIJO JURIJ 54
7 JELKO KACIN 131
8 LOJZE PETERLE 81
9 DIMITRIJ RUPEL 56
10 ZORAN THALER 52
11 JAŠA ZLOBEC 24
12 volil bi listo, ne vem, b.o. 203
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Q684 DENIMO, DA BI ZA EVROPSKI PARLAMENT KAND

DENIMO, DA BI ZA EVROPSKI PARLAMENT KANDIDIRAL NEKDO, KI GA ZELO CENITE, VENDAR BI BIL UVRŠČEN NA LISTI STRANKE, KI JE SICER NE BI VOLILI. KAKO BI RAVNALI V TEM PRIMERU?

Vrednost 4218 Frekvenca
1 PODPRL BI KANDIDATA 562
2 VENDARLE BI SE ODLOČIL ZA STRANKO 165
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q685 PREDPOSTAVIMO, DA BI ZA KANDIDATA ZA EVR

PREDPOSTAVIMO, DA BI ZA KANDIDATA ZA EVROPSKEGA POSLANCA IZBIRALI MED VIDNIM POLITIKOM IN VIDNIM GOSPODARSTVENIKOM, KOGA BI PREJ IZBRALI?

Vrednost 4317 Frekvenca
1 prej politika 153
2 prej gospodarstvenika 586
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q686 PREJŠNJI TEDEN SE JE NA POVABILO PREDSED

PREJŠNJI TEDEN SE JE NA POVABILO PREDSEDNIKA DRNOVŠKA ZBRALA VRSTA UGLEDNIH ZNANSTVENIKOV IN VIDNIH JAVNIH OSEBNOSTI, S ČIMER SE JE ODPRLA RAZPRAVA V OKVIRU T.I. KONVENCIJE O PRIHODNOSTI SLOVENIJE. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI?

Vrednost 4416 Frekvenca
1 slišal 319
2 ni slišal 494
3 b.o. 22
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q687 ALI TAKŠNO RAZPRAVO ODOBRAVATE, ALI NE?

ALI TAKŠNO RAZPRAVO ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 4515 Frekvenca
1 odobrava 275
2 ne odobrava 26
3 nič ne ve o tem, b.o. 18
Sysmiss 542
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
301 560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 4614 Frekvenca
14 1
15 1
19 2
20 5
21 1
22 6
23 3
24 2
25 5
26 8
27 5
28 14
29 7
30 10
31 11
32 7
33 11
34 6
35 9
36 11
37 6
38 16
39 15
40 13
41 6
42 19
43 20
44 8
45 10
46 11
47 15
48 13
49 23
50 17
51 18
52 15
53 20
54 11
55 17
56 17
57 11
58 15
59 14
60 12
61 19
62 26
63 12
64 19
65 15
66 15
67 24
68 17
69 12
70 16
71 9
72 11
73 11
74 11
75 12
76 13
77 9
78 15
79 10
80 11
81 12
82 14
83 15
84 21
85 20
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 25 14 85 56.335 17.19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 4713 Frekvenca
1 OSNOVNA 145
2 KONČANA POKLICNA 108
3 KONČANA SREDNJA 376
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 206
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 4812 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 273
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 285
3 V VEČJEM MESTU 101
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 177
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 4911 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 226
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 156
3 SAMOZAPOSLEN 29
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 264
7 ŠTUDENT, DIJAK 87
8 BREZPOSELN 48
9 DRUGO... 4
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 5010 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 55
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 129
3 NE, TO ME NE SKRBI 195
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 479
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
379 482

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 519 Frekvenca
1 sem veren 377
2 nisem veren 297
3 nekaj vmes... 136
4 zavrnil odg.,b.o. 24
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 528 Frekvenca
1 moški 322
2 ženska 517
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 537 Frekvenca
30 ->30 185
45 30 - 45 236
60 46 - 60 234
99 61 -> 181
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 25

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 546 Frekvenca
0 ne vem 318
1 DESUS 4
2 LDS 190
3 NSI 32
4 SLS 48
5 SMS 21
6 SNS 28
7 SDS 89
8 ZLSD 81
9 drugo 24
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 26

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 555 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 256
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 191
3 03 - Celje, Trbovlje 141
4 04 - Kranj 84
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 128
7 07 - Novo Mesto, Krsko 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 564 Frekvenca
1 POMURSKA 36
2 PODRAVSKA 133
3 KOROSKA 18
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 82
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 245
8 SPOD. POSAVSKA 21
9 DOLENJSKA 41
10 GORISKA 67
11 OBALNO-KRASKA 46
12 KRASKA 24
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 573 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 260
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 136
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 52
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 92
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 132
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 188
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 0 0.343 3.163 1 0.707

Vrednosti spremenljivk od 0.343184826192534 do 3.16305625104934

ANKETA

Vrednost 591 Frekvenca
2003-10-14 861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 2003-10-14 2003-10-14

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0310. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0310_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si