Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0310
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0310_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; oktober 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, vedenje o konvenciji o prihodnosti Slovenije

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o kandidatih za evropskega poslanca ter razpravi v okviru Konvencije o prihodnosti Slovenije.

Methodology


Collection date: 20. oktober 2003 - 22. oktober 2003
Date of production: 2003-10
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0310 - Politbarometer PB10/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 60
 • number of units: 861

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 319
2 NEZADOVOLJNI 476
3 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 66

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 493
2 NEZADOVOLJNI 346
3 ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 22

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 374
2 ne, ne podpiram 351
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 136

Valid range from 1 to 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 159 Frequency
1 ZADOVOLJNI 319
2 NEZADOVOLJNI 476
3 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 66

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 258 Frequency
1 ZADOVOLJNI 493
2 NEZADOVOLJNI 346
3 ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 22

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 357 Frequency
1 da, podpiram 374
2 ne, ne podpiram 351
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 136

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 456 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 167
3 nekje vmes 421
4 . 128
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 59

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 555 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 161
3 nekje vmes 274
4 . 236
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 70

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 654 Frequency
1 zelo neuspešno 81
2 . 209
3 nekje vmes 375
4 . 107
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 75

Valid range from 1 to 6

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 753 Frequency
1 zelo neuspešno 73
2 . 139
3 nekje vmes 321
4 . 79
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 216
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
626 235

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 852 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 92
3 nekje vmes 276
4 . 282
5 zelo uspešno 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 86

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 951 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 158
3 nekje vmes 312
4 . 137
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 127
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 146

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1050 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 92
3 nekje vmes 235
4 . 262
5 zelo uspešno 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 72

Valid range from 1 to 6

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1149 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 26
3 finance, dušan mramor 30
4 gospodarstvo, tea petrin 19
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 27
6 kulturo, andreja rihter 16
7 notranje zadeve, rado bohinc 19
8 obrambo, anton grizold 19
9 okolje in prostor,janez kopač 14
10 pravosodje, ivan bizjak 6
11 promet in zveze, jakob presečnik 6
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 73
13 zdravje, dušan keber 36
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 32
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 14
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 197
99 ne vem, b.o. 284
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 326

Valid range from 1 to 99

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1248 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 10
3 finance, dušan mramor 14
4 gospodarstvo, tea petrin 7
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 16
6 kulturo, andreja rihter 10
7 notranje zadeve, rado bohinc 13
8 obrambo, anton grizold 7
9 okolje in prostor,janez kopač 11
10 pravosodje, ivan bizjak 3
11 promet in zveze, jakob presečnik 2
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 23
13 zdravje, dušan keber 12
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 12
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 7
19 informacijska družba, pavle gantar 4
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 9
99 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 695
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 700

Valid range from 1 to 99

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1347 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 4
3 finance, dušan mramor 2
4 gospodarstvo, tea petrin 5
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 3
6 kulturo, andreja rihter 4
7 notranje zadeve, rado bohinc 11
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 3
10 pravosodje, ivan bizjak 2
11 promet in zveze, jakob presečnik 2
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 7
13 zdravje, dušan keber 2
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 10
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 4
19 informacijska družba, pavle gantar 0
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 1
99 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 790
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 793

Valid range from 1 to 99

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1446 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 21
3 finance, dušan mramor 24
4 gospodarstvo, tea petrin 48
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 71
6 kulturo, andreja rihter 4
7 notranje zadeve, rado bohinc 47
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 18
10 pravosodje, ivan bizjak 64
11 promet in zveze, jakob presečnik 13
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 31
13 zdravje, dušan keber 77
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 42
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 1
19 informacijska družba, pavle gantar 1
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 1
98 nobeno 88
99 ne vem, b.o. 268
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
559 302

Valid range from 1 to 99

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1545 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 20
3 finance, dušan mramor 12
4 gospodarstvo, tea petrin 14
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 34
6 kulturo, andreja rihter 7
7 notranje zadeve, rado bohinc 41
8 obrambo, anton grizold 7
9 okolje in prostor,janez kopač 10
10 pravosodje, ivan bizjak 25
11 promet in zveze, jakob presečnik 13
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 12
13 zdravje, dušan keber 30
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 24
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 5
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 0
98 nobeno 2
99 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 605

Valid range from 1 to 99

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO

ALI LAHKO NAVEDETE TUDI KAKO MINISTRSTVO, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA OZIROMA MINISTRE! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1644 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 7
3 finance, dušan mramor 2
4 gospodarstvo, tea petrin 8
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 14
6 kulturo, andreja rihter 1
7 notranje zadeve, rado bohinc 10
8 obrambo, anton grizold 10
9 okolje in prostor,janez kopač 8
10 pravosodje, ivan bizjak 10
11 promet in zveze, jakob presečnik 4
12 šolstvo, znanost in šport, slavko gaber 10
13 zdravje, dušan keber 16
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 4
17 urad za evropske zadeve, janez potočnik 0
19 informacijska družba, pavle gantar 3
20 urad za regionalni razvoj, zdenka kovač 2
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 752

Valid range from 1 to 99

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 1743 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 157
3 nekaj vmes 374
4 . 173
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 47

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 1842 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 140
3 nekaj vmes 265
4 . 255
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 53

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1941 Frequency
1 najmanj zaupa 61
2 . 178
3 nekaj vmes 393
4 . 146
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 53

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2040 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 90
3 nekaj vmes 254
4 . 286
5 najbolj zaupa 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 52

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2139 Frequency
1 najmanj zaupa 144
2 . 253
3 nekaj vmes 324
4 . 59
5 najbolj zaupa 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 75

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2238 Frequency
1 najmanj zaupa 201
2 . 263
3 nekaj vmes 213
4 . 105
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 60

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2337 Frequency
1 najmanj zaupa 124
2 . 173
3 nekaj vmes 278
4 . 196
5 najbolj zaupa 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 48

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2436 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 . 104
3 nekaj vmes 230
4 . 273
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 102

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2535 Frequency
1 najmanj zaupa 224
2 . 181
3 nekaj vmes 233
4 . 121
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 57

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2634 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 127
3 nekaj vmes 291
4 . 254
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 57

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 2733 Frequency
1 najmanj zaupa 22
2 . 59
3 nekaj vmes 294
4 . 315
5 najbolj zaupa 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 52

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2832 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 90
3 nekaj vmes 279
4 . 312
5 najbolj zaupa 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 54

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2931 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 181
3 nekaj vmes 314
4 . 204
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 35

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 3030 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 87
3 nekaj vmes 316
4 . 234
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 105
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 131

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 3129 Frequency
1 najmanj zaupa 116
2 . 165
3 nekaj vmes 260
4 . 160
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 119

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 3228 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 89
3 nekaj vmes 275
4 . 259
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 118

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3327 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 149
3 nekaj vmes 316
4 . 166
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 107

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3426 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 121
3 nekaj vmes 332
4 . 253
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 44

Valid range from 1 to 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 3525 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 92
3 nekaj vmes 276
4 . 266
5 najbolj zaupa 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 94

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3624 Frequency
1 da 569
2 ne 231
3 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 61

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3723 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 130
3 NSI - krscanska ljudska stranka 17
4 SLS -slovenska ljudska stranka 25
5 SMS - stranka mladih Slovenije 11
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 17
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 61
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 52
9 drugo 7
0 ne vem, b.o. 248
Sysmiss 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 540

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3822 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 60
3 NSI - krscanska ljudska stranka 15
4 SLS - slovenska ljudska stranka 23
5 SMS - stranka mladih Slovenije 10
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 11
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 28
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 29
9 drugo 17
0 ne vem, b.o. 318
Sysmiss 347
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 665

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3921 Frequency
1 prej levo 268
2 v sredino 120
3 prej desno 174
4 b.o. 273
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
562 299

Valid range from 1 to 4

Q682 POMLADI PRIHODNJE LETO BODO V SLOVENIJI

POMLADI PRIHODNJE LETO BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST, LAHKO PA BO IZBRAL ENEGA IZMED KANDIDATOV NA RAZLIČNIH LISTAH. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO LISTO BI SE ODLOČILI? ALI ZA LISTO... ?

Value 4020 Frequency
1 LISTA DESUS-A 23
2 LISTA LDS 189
3 LISTA NSI 68
4 LISTA SLS 49
5 LISTA SMS 66
6 LISTA SNS 19
7 LISTA SDS 80
8 LISTA ZLSD 111
9 drugo 21
0 ne vem, b.o. 209
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
626 235

Valid range from 0 to 9

Q683 KANDIDATOV NA LISTAH BO SICER VEČ. NAVED

KANDIDATOV NA LISTAH BO SICER VEČ. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH. ZA KOGA IZMED NJIH BI SE VI NAPREJ ODLOČILI?

Value 4119 Frequency
1 MIHA BREJC 34
2 FRANCI BUT 47
3 FERI HORVAT 32
4 ROMAN JAKIČ 5
5 JANEZ JANŠA 112
6 AVRELIJO JURIJ 54
7 JELKO KACIN 131
8 LOJZE PETERLE 81
9 DIMITRIJ RUPEL 56
10 ZORAN THALER 52
11 JAŠA ZLOBEC 24
12 volil bi listo, ne vem, b.o. 203
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 30

Valid range from 1 to 12

Q684 DENIMO, DA BI ZA EVROPSKI PARLAMENT KAND

DENIMO, DA BI ZA EVROPSKI PARLAMENT KANDIDIRAL NEKDO, KI GA ZELO CENITE, VENDAR BI BIL UVRŠČEN NA LISTI STRANKE, KI JE SICER NE BI VOLILI. KAKO BI RAVNALI V TEM PRIMERU?

Value 4218 Frequency
1 PODPRL BI KANDIDATA 562
2 VENDARLE BI SE ODLOČIL ZA STRANKO 165
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 134

Valid range from 1 to 3

Q685 PREDPOSTAVIMO, DA BI ZA KANDIDATA ZA EVR

PREDPOSTAVIMO, DA BI ZA KANDIDATA ZA EVROPSKEGA POSLANCA IZBIRALI MED VIDNIM POLITIKOM IN VIDNIM GOSPODARSTVENIKOM, KOGA BI PREJ IZBRALI?

Value 4317 Frequency
1 prej politika 153
2 prej gospodarstvenika 586
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 122

Valid range from 1 to 3

Q686 PREJŠNJI TEDEN SE JE NA POVABILO PREDSED

PREJŠNJI TEDEN SE JE NA POVABILO PREDSEDNIKA DRNOVŠKA ZBRALA VRSTA UGLEDNIH ZNANSTVENIKOV IN VIDNIH JAVNIH OSEBNOSTI, S ČIMER SE JE ODPRLA RAZPRAVA V OKVIRU T.I. KONVENCIJE O PRIHODNOSTI SLOVENIJE. ALI STE O TEM KAJ SLIŠALI?

Value 4416 Frequency
1 slišal 319
2 ni slišal 494
3 b.o. 22
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 48

Valid range from 1 to 3

Q687 ALI TAKŠNO RAZPRAVO ODOBRAVATE, ALI NE?

ALI TAKŠNO RAZPRAVO ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 4515 Frequency
1 odobrava 275
2 ne odobrava 26
3 nič ne ve o tem, b.o. 18
Sysmiss 542
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 560

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 4614 Frequency
14 1
15 1
19 2
20 5
21 1
22 6
23 3
24 2
25 5
26 8
27 5
28 14
29 7
30 10
31 11
32 7
33 11
34 6
35 9
36 11
37 6
38 16
39 15
40 13
41 6
42 19
43 20
44 8
45 10
46 11
47 15
48 13
49 23
50 17
51 18
52 15
53 20
54 11
55 17
56 17
57 11
58 15
59 14
60 12
61 19
62 26
63 12
64 19
65 15
66 15
67 24
68 17
69 12
70 16
71 9
72 11
73 11
74 11
75 12
76 13
77 9
78 15
79 10
80 11
81 12
82 14
83 15
84 21
85 20
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 25 14 85 56.335 17.19

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 4713 Frequency
1 OSNOVNA 145
2 KONČANA POKLICNA 108
3 KONČANA SREDNJA 376
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 206
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 26

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 4812 Frequency
1 NA PODEŽELJU 273
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 285
3 V VEČJEM MESTU 101
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 177
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 25

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 4911 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 226
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 156
3 SAMOZAPOSLEN 29
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 264
7 ŠTUDENT, DIJAK 87
8 BREZPOSELN 48
9 DRUGO... 4
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 28

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 5010 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 55
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 129
3 NE, TO ME NE SKRBI 195
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 479
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
379 482

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 519 Frequency
1 sem veren 377
2 nisem veren 297
3 nekaj vmes... 136
4 zavrnil odg.,b.o. 24
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 51

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 528 Frequency
1 moški 322
2 ženska 517
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 22

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 537 Frequency
30 ->30 185
45 30 - 45 236
60 46 - 60 234
99 61 -> 181
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 25

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 546 Frequency
0 ne vem 318
1 DESUS 4
2 LDS 190
3 NSI 32
4 SLS 48
5 SMS 21
6 SNS 28
7 SDS 89
8 ZLSD 81
9 drugo 24
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 26

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 555 Frequency
1 01 - Ljubljana 256
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 191
3 03 - Celje, Trbovlje 141
4 04 - Kranj 84
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 128
7 07 - Novo Mesto, Krsko 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 564 Frequency
1 POMURSKA 36
2 PODRAVSKA 133
3 KOROSKA 18
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 82
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 245
8 SPOD. POSAVSKA 21
9 DOLENJSKA 41
10 GORISKA 67
11 OBALNO-KRASKA 46
12 KRASKA 24
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 10

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 573 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 260
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 136
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 52
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 92
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 132
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 188
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 1

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 0 0.343 3.163 1 0.707

Valid range from 0.343184826192534 to 3.16305625104934

ANKETA

Value 591 Frequency
2003-10-14 861
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 2003-10-14 2003-10-14

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0310. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0310_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si