Priznanja Klinarjevega sklada

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 
Sklad prof. Klinarja letno razpisuje:

 

  • priznanje za najboljšo diplomsko ali drugo delo dodiplomskih študentov/-k (v podobnem obsegu kot diplomska naloga) s področja etničnih skupin, migracij ali družbene slojevitosti,
  • priznanje za najboljšo magistrsko delo ali doktorsko disertacijo s področjaetničnih skupin, migracij ali družbene slojevitosti in
  • priznanje za najboljše delo (diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorat), ki temelji na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov na FDV (katerakoli tema).

 

Za priznanja se lahko potegujejo le tisti, ki so diplomirali, magistrirali ali doktorirali na FDV.

Za prvo od naštetih priznanj se na razpis prijavijo avtorji sami, lahko pa jih prijavijo tudi njihovi mentorji. Za to priznanje se avtomatično potegujejo študenti, katerih diplomska dela so bila ocenjene z deset in so bila zagovarjana v času, ki ga določa aktualni razpis.

Za drugo priznanje se brez posebne prijave potegujejo vsebinsko ustrezna magistrska dela in doktorske disertacije, ki so bili zagovarjani v času, ki ga določa aktualni razpis.

Za tretjo od razpisanih priznanj se brez posebne prijave potegujejo metodološko in vsebinsko ustrezna diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije, ki so bili zagovarjani v času, ki ga določa aktualni razpis. Metodološko in vsebinsko ustreznost teh del ugotavlja komisija za podelitev priznanj profesorja Klinarja v sodelovanju z vodjem Arhiva družboslovnih podatkov.

Dela, ki so že prejela katerokoli drugo nagrado ali priznanje, se ne morejo potegovati za priznanja Sklada.

 

Slovesna razglasitev in podelitev priznanj poteka na častnem shodu FDV v decembru.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na prof. dr. Mirana Komaca.

Za priznanja Klinarjevega sklada se potegujejo tudi diplomsko delo, magistrsko delo ali doktorat, ki bo temeljilo na podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov na FDV (katerakoli tema). Tako kot za ostale nagrade Klinarjevega sklada je pogoj, da je delo nastalo na FDV.

V kolikor menite, da vaše delo zasluži priznanje, prosimo, da na Arhiv družboslovnih podatkov pošljete sledeče podatke:

   Ime in priimek avtorja:

   Naslov dela:

   Datum zagovora:

   COBISS ID:

V kolikor vaše delo še ni vpisano v COBISS, nam na zgornji naslov pošljite vaše delo v pdf dokumentu.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Priznanja Klinarjevega sklada. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/klinar/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Referendum o umetnem oplojevanju, CATI

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si