Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1312
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1312_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Podgornik, Nevenka
 • Suklan, Jana
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

igre na srečo, igralništvo v Sloveniji, igralniške dejavnosti, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Igre na srečo


Povzetek:

Aktualna politična vprašanja so se tokrat osredotočila na novo stranko Solidarnost, mednarodno finančno pomoč in odstop senata Komisije za preprečevanje korupcije. Anketiranci so izrazili mnenje o tem, kakšne možnosti bi imele posamezne stranke na morebitnih predčasnih volitvah, kot vedno pa je bila merjena tudi trenutna podpora vladi. Anketi je bil tokrat dodan tematski sklop o igrah na srečo, pri čemer se je ugotavljalo pogostost igranja posameznih iger na srečo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. december 2013 - 18. december 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 33
 • število enot: 904

Verzija: november 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 301
2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 135
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 148
3 Koroška 37
4 Savinjska 121
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 27
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 80
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Obdarovanja z uporabnimi darili 1. Konec leta povezujemo s prazničnim obdobjem in obdobjem obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in česa manj?

Obdarovanja z uporabnimi darili

Vrednost 31 Frekvenca
1 Manj 317
2 Enako 499
3 Več 68
4 Ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

tip_kraj Naselje

Vrednost 133 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 301
2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 135
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 232 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 148
3 Koroška 37
4 Savinjska 121
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 27
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 80
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Obdarovanja z uporabnimi darili 1. Konec leta povezujemo s prazničnim obdobjem in obdobjem obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in česa manj?

Obdarovanja z uporabnimi darili

Vrednost 331 Frekvenca
1 Manj 317
2 Enako 499
3 Več 68
4 Ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_2 Kupovanja cenejših daril 1. Konec leta povezujemo s prazničnim obdobjem in obdobjem obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in česa manj?

Kupovanja cenejših daril

Vrednost 430 Frekvenca
1 Manj 189
2 Enako 452
3 Več 230
4 Ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_3 Kupovanja v manj prestižnih trgovinah 1. Konec leta povezujemo s prazničnim obdobjem in obdobjem obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in česa manj?

Kupovanja v manj prestižnih trgovinah

Vrednost 529 Frekvenca
1 Manj 251
2 Enako 476
3 Več 147
4 Ne vem 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_4 Števila ljudi, ki jih nameravate obdarovati 1. Konec leta povezujemo s prazničnim obdobjem in obdobjem obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in česa manj?

Števila ljudi, ki jih nameravate obdarovati

Vrednost 628 Frekvenca
1 Manj 181
2 Enako 632
3 Več 78
4 Ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q1_5 Kupovanja daril, ki so vam všeč, ne glede na ceno 1. Konec leta povezujemo s prazničnim obdobjem in obdobjem obdarovanj. Če primerjate z lanskim letom, česa bo tokrat pri vas enako kot lani, česa več, in česa manj?

Kupovanja daril, ki so vam všeč, ne glede na ceno

Vrednost 727 Frekvenca
1 Manj 442
2 Enako 405
3 Več 33
4 Ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_1 Igrali Loto? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali Loto?

Vrednost 826 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 11
2 Nekajkrat mesečno 97
3 Nekajkrat letno 231
4 Nikoli 565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_2 Igrali druge klasične igre kot so npr. 3x3, Astro, Deteljica? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali druge klasične igre kot so npr. 3x3, Astro, Deteljica?

Vrednost 925 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 2
2 Nekajkrat mesečno 16
3 Nekajkrat letno 49
4 Nikoli 837
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_3 Igrali hitre srečke? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali hitre srečke?

Vrednost 1024 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 29
3 Nekajkrat letno 118
4 Nikoli 757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_4 Igrali na igralnih avtomatih ali elektronski ruleti v igralnem salonu? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali na igralnih avtomatih ali elektronski ruleti v igralnem salonu?

Vrednost 1123 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 6
3 Nekajkrat letno 46
4 Nikoli 852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_5 Igrali na igralnih avtomatih v igralnici? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali na igralnih avtomatih v igralnici?

Vrednost 1222 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 7
3 Nekajkrat letno 36
4 Nikoli 861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_6 Igrali ruleto s krupjejem v igralnici? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali ruleto s krupjejem v igralnici?

Vrednost 1321 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 3
3 Nekajkrat letno 21
4 Nikoli 880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_7 Igrali druge igre v igralnici, npr. karte ali kocke? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali druge igre v igralnici, npr. karte ali kocke?

Vrednost 1420 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 8
3 Nekajkrat letno 16
4 Nikoli 880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_8 Stavili na športne dogodke? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Stavili na športne dogodke?

Vrednost 1519 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 6
2 Nekajkrat mesečno 24
3 Nekajkrat letno 51
4 Nikoli 823
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_9 Igrali karte, biljard, kegljanje, golf in podobno s prijatelji za denar? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali karte, biljard, kegljanje, golf in podobno s prijatelji za denar?

Vrednost 1618 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 15
3 Nekajkrat letno 28
4 Nikoli 861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_10 Igrali casino igre prek interneta? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali casino igre prek interneta?

Vrednost 1717 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 1
2 Nekajkrat mesečno 11
3 Nekajkrat letno 13
4 Nikoli 879
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_11 Igrali loto prek interneta? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali Loto prek interneta?

Vrednost 1816 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 1
2 Nekajkrat mesečno 6
3 Nekajkrat letno 20
4 Nikoli 877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_12 Stavili na športne dogodke prek interneta? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Stavili na športne dogodke prek interneta?

Vrednost 1915 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 3
2 Nekajkrat mesečno 16
3 Nekajkrat letno 20
4 Nikoli 865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_13 Igrali kakšne druge igre na srečo za denar prek interneta? 2. Naštel(a) vam bom nekatere aktivnosti, vi pa prosim za vsako od njih povejte, kako pogosto ste se jih posluževali v zadnjih 12 mesecih - je bilo to skoraj vsak dan, nekajkrat mesečno, nekajkrat letno ali nikoli?

Igrali kakšne druge igre na srečo za denar prek interneta?

Vrednost 2014 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 0
2 Nekajkrat mesečno 4
3 Nekajkrat letno 13
4 Nikoli 887
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3 Ali podpirate sedanjo vlado?

3. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2113 Frekvenca
1 Da 234
2 Ne 576
3 Ne vem 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

4. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2212 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 89
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 71
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 6
4 Pozitivna Slovenija– PS 33
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 14
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 23
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 26
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 0
9 Državljanska lista - DL 4
10 Zares 3
11 Solidarnost 33
13 ne vem (anketar ne bere) 214
14 nobene (anketar ne bere) 303
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 69
12 drugo (anketar ne bere) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 16 1 99 16.954 24.32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q5 Ustanovljena je bila stranka Solidarnost. S katero od naslednjih trditev bi se vi osebno bolj strinjali?

5. Ustanovljena je bila stranka Solidarnost. S katero od naslednjih trditev bi se vi osebno bolj strinjali?

Vrednost 2311 Frekvenca
1 Gre za stranko, ki predstavlja resnično novost na političnem prizorišču 185
2 Gre za stranko, ki je le nova preobleka za stare obraze. 522
3 ne vem, b.o 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Ali menite, da se bo Slovenija dolgoročno uspela izogniti prošnji za mednarodno finančno pomoč?

6. Ali menite, da se bo Slovenija dolgoročno uspela izogniti prošnji za mednarodno finančno pomoč?

Vrednost 2410 Frekvenca
1 Da 353
2 Ne 464
3 Ne vem (ne beri) 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Ali menite, da bo vladajoča koalicija v sedanji strankarski sestavi zdržala do rednih volitev 2015?

7. Ali menite, da bo vladajoča koalicija v sedanji strankarski sestavi zdržala do rednih volitev 2015?

Vrednost 259 Frekvenca
1 Da 319
2 Ne 483
3 Ne vem (ne beri) 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Katero stališče glede odstopa senata Komisije za preprečevanje korupcije vam je bližje?

8. Katero stališče glede odstopa senata Komisije za preprečevanje korupcije vam je bližje?

Vrednost 268 Frekvenca
1 Odstop je bil upravičeno opozorilo na zaskrbljujoče stanje na področju boja proti korupciji 467
2 Odstop je bil neupravičen beg komisije od odgovornosti, ki jo ima 312
3 Ne vem (ne beri) 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Vrednost 277 Frekvenca
1 M 419
2 Ž 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 286 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 85
2 Poklicna 106
3 Srednja 391
4 Višja, visoka ali več 317
9 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 295 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 191
2 od 500 - 1000 396
3 nad 1000 - 2000 188
4 nad 2000 EUR 26
5 nima dohodkov 57
9 b.o. (anketar ne bere) 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 22 19 1995 1961.914 67.748

Vrednosti spremenljivk od 19 do 1995

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 23 18 91 48.881 17.333

Vrednosti spremenljivk od 18 do 91

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 322 Frekvenca
1 18-34 let 228
2 35-54 let 300
3 55 in več 353
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 0 0.147 3.829 1 0.885

Vrednosti spremenljivk od 0.147498115933841 do 3.82857142857143

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1312 - SLOVENSKI UTRIP DECEMBER 2013, VPRAŠALNIK [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). »Božični nakupi, igre na srečo, aktualna politika«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, December 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Podgornik, N. in Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1312. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1312_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si