Mladina in AIDS, 1997

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLAAID97
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAAID97_V1
Main author(s):
  • Bernik, Ivan
Co-workers:
  • Godina, Vesna V.
  • Pinter, Bojana
  • Hlebec, Valentina
  • Oblak, Tanja
Data file producer:
FDV - Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1997)

Funding agency:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost

Project number:

no information

Series:
  • MLAAID/Mladina in AIDS

    Dvoletna raziskava (prvič narejena leta 1997 in ponovljena na istem vzorcu z istim vprašalnikom leta 1998) se je osredotočala na odnos ljubljanjski srednješolcev do bolezni AIDS-a in vprašanja o spolnosti mladih.

Study Content

Keywords:

spol, kraj bivanja, kraj šolanja, starost, poklic očeta, izobrazba očeta, poklic matere, izobrazba matere, vernost, nacionalnost, stalno prebivališče, prenočitev pri fantu/punci, ocena o spolnih odnosih vrstnikov, spolne izkušnje z različnimi partnerji, uporaba zaščite pri spolnem odnosu, zavrnitev spolnega odnosa, ocena svojih seksualnih izkušenj, laganje kot način kako priti do spolnega odnosa, stališče o preigri, stališče o odrekanju spolnim odnosom, odnos do tujcev, mnenje o vplivu cerkve, zmenek, poljub, zaljubljenost, partner, petting, homoseksualni izkušnja, spolni odnosi, povprečna starost partnerja/partnerke, pogostost videvanja partnerja/partnerke, pogostost spolnih odnosov, trajanje zveze, emocije znotraj zveze, reševanje težav v obstoječi zvezi, kje potekajo seksualne aktivnosti, kakšne so seksualne aktivnosti, zvestoba znotraj trenutne zveze, videvanje drugih ljudi, nezvestost, prvi spolni odnos, zadnji spolni odnos, kajenje, pitje alkohola, mnenje o potrebi alkohola za dobro voljo, ocena izkušenj z drogami, mnenje o prisiljenju v spolne dejavnosti, ocena prihodnjih perspektiv, mnenje o poroki, mnenje o otrocih, mnenje o partnerstvo brez otrok, mnenje o ozdravitvi AIDSa, seznanjenost z virusom HIV, ocena možnosti okužbe z virusom HIV, spolno občevanje brez kondoma z okuženim partnerjem, soočenost z AIDSom, ocena možnosti okužbe, test HIV, spolno občevanje s partnerjem/partnerko s homoseksualnimi izkušnjami, bolezni prenosljive s spolnostjo, omejitev intimnega življenja zaradi AIDSa, ocena seznanjenosti mladostnikov o AIDSu, ocena učinka okužbe s HIV na spolno obnašanje mladine, mnenje o plačevanju zdravljenja za okužbo HIV

Keywords ELSST:
MLADOSTNIK , MLADOSTNIŠTVO, SPOLNO VEDENJE, SPOLNOST, VARNA SPOLNOST, SPOLNA OSVEŠČENOST, (OSEBNI) PARTNERSKI ODNOS

Topic Classification ADP
SOCIALNO DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV
MEJNIKI V SPOLNEM ŽIVLJENJU MLADIH
STALNE ZVEZE
SPOLNE IZKUŠNJE MLADIH
KONTRACEPCIJA
SPOLNE AKTIVNOSTI MLADIH
MLADI in AIDS


Abstract:

Raziskava ni bila osredotočena le na odnos ljubljanjski srednješolcev do AIDS-a, ampak se je lotila vseh pomembnejših vprašanj o spolnosti mladih. Poleg vprašanj, neposredno povezanih z odnosom do AIDS-a, je raziskava osvetlila stališča mladih do spolnosti, razsežnosti in dinamiko njihovih spolnih izkušenj ter njihovo doživljanje lastne spolnosti. V prvem delu raziskave smo raziskovali vprašanja povezana na socialnodemografske dejavnike in njihov vpliv na spolno vedenje, značilnosti psihosocialnega razvoja obravnavane populacije, značilnosti partnerskih zvez, problem seksualne izkušenosti, uporabo kontracepcije, ter razumevanja problematike AIDSa in njihova stališča o ljudeh, ki živijo z okužbo virusa HIV. S pomočjo demografskih dejavnikov, kot so lahko to pokazale že tuje raziskave, ki vplivajo na spolno vedenje, smo želeli tudi mi, v raziskavi potrditi ne le zvezo med tema dvema faktorjema, pač pa tudi videti kaj bistveno vpliva na konkretno spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev. Drugo skupino vprašanj pa sestavljajo vprašanja, ki zadevajo stališča respondentov do norm in obnašanj v spolnem vedenju. Hkrati so zajeta tudi vprašanja o političnih usmeritvah, predsodkih o splošnih orientacijskih stališčih ter vprašanja, ki zadevajo direktno spolno vedenje in predstave o njem. Tretji sklop vprašanj pa so zadevala probleme in osnovne značilnosti psihoseksualnega razvoja. Četrti sklop vprašanj pa se je loteval vprašanja stalnih zvez med anketiranci, o čustvih do svojega partnerja, o projekcijskih situacijah glede prihodnosti zveze, o rabi različnih spolnih tehnik v zvezi in o iniciativah uporabe različnih tehnik. Sledila so še vprašanja o prvem in zadnjem spolnem odnosu, ter vprašanja neposredno povezana s sprejemanjem bolezni AIDS in z njo okuženimi ljudmi.

Methodology


Collection date: 1997
Date of production: 1997
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana

Unit of analysis:

Ljubljanski dijak/dijakinja

Universe:

Ciljna populacija so dijaki tretjih letnikov ljubljanskih srednjih šol, ki so bile izbrane v vzorec.

Excluded:

Vsi tisti dijaki, ki se tisti dan niso udeležili pouka in zato niso bili anketirani.

Data collected by:

Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Izbranih je 10 ljubljanskih srednji šol. Znotraj šol so bili izbrani tretji letniki, glede na skupno število dijakov v posamezni šoli. Ker so dijaki tretjih letnikov že zapustili srednje šole, je vzorec omejen le na takratne prve letnike.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLAAID97 - Mladina in AIDS, 1997 [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 562
  • number of units: 783

Variable list

VNMESTO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 8 43 27.305 13.32

Valid range from 8 to 43

IDENT

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 1101 52072 5506.405 3617.936

Valid range from 1101 to 52072

A1

Value 31 Frequency
1 376
2 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 1 to 2

VNMESTO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 8 43 27.305 13.32

Valid range from 8 to 43

IDENT

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 1101 52072 5506.405 3617.936

Valid range from 1101 to 52072

A1

Value 3560 Frequency
1 376
2 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 1 to 2

A2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 44 1 3 1.66 0.811

Valid range from 1 to 3

A3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 14 1 2 1.001 0.0361

Valid range from 1 to 2

A4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 85 2 3 2.284 0.451

Valid range from 2 to 3

A5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 18 1 3 1.877 0.78

Valid range from 1 to 3

A6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 47 1 3 1.753 0.845

Valid range from 1 to 3

A8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 133 1 6 2.863 1.299

Valid range from 1 to 6

A9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 36 1 3 1.758 0.849

Valid range from 1 to 3

A11

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 103 1 6 2.501 1.255

Valid range from 1 to 6

A12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 22 1 3 1.699 0.813

Valid range from 1 to 3

A13

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 10 1 3 1.77 0.934

Valid range from 1 to 3

A14

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 7 1 4 2.298 1.209

Valid range from 1 to 4

A15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 23 1 2 1.428 0.495

Valid range from 1 to 2

A16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 25 1 10 8.156 2.941

Valid range from 1 to 10

A17

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 10 1 2 1.094 0.293

Valid range from 1 to 2

A18

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 11 1 2 1.051 0.219

Valid range from 1 to 2

A18X

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 740 1 19 11.977 5.874

Valid range from 1 to 19

A19 V KATERIH DRZAVAH ZIVEL PREJ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 736 1 2 1.468 0.504

Valid range from 1 to 2

A20

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 4 1 3 1.276 0.627

Valid range from 1 to 3

A21

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 21 1 3 2.614 0.558

Valid range from 1 to 3

A22

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 5 1 2 1.284 0.451

Valid range from 1 to 2

A23

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 18 1 2 1.801 0.399

Valid range from 1 to 2

A24A

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 36 1 2 1.387 0.487

Valid range from 1 to 2

A24B

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 38 1 2 1.447 0.498

Valid range from 1 to 2

A24CWD

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 140 1 2 1.379 0.486

Valid range from 1 to 2

A24C2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369 414 1 24 20.715 5.114

Valid range from 1 to 24

A24CWE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 93 1 2 1.659 0.474

Valid range from 1 to 2

A24C4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 555 1 24 11.316 9.984

Valid range from 1 to 24

E1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 16 1 2 1.51 0.5

Valid range from 1 to 2

E1X

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
368 415 3 18 15.663 1.545

Valid range from 3 to 18

E2_1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
371 412 11 70 17.873 3.869

Valid range from 11 to 70

E2X2MES

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 0 99 7.824 20.692

Valid range from 0 to 99

E2X2DNI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 0 21 0.405 2.112

Valid range from 0 to 21

E2X3MES

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 0 46 1.037 4.378

Valid range from 0 to 46

E2X3DNI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 0 28 0.253 1.942

Valid range from 0 to 28

E2X3URE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 697 1 60 3.244 7.068

Valid range from 1 to 60

E2X3MIN

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 698 1 45 21.647 11.245

Valid range from 1 to 45

E2_4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
368 415 1 2 1.323 0.468

Valid range from 1 to 2

E2_5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
374 409 1 2 1.762 0.426

Valid range from 1 to 2

E2_6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369 414 1 9 1.631 0.621

Valid range from 1 to 9

E2_7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369 414 1 2 1.607 0.489

Valid range from 1 to 2

E3_1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
277 506 1 2 1.628 0.484

Valid range from 1 to 2

E3_2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 501 1 2 1.468 0.5

Valid range from 1 to 2

E3_3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 529 1 2 1.827 0.379

Valid range from 1 to 2

E3_4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 517 1 2 1.62 0.486

Valid range from 1 to 2

E3_5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 533 1 2 1.784 0.412

Valid range from 1 to 2

E3_6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 778 1 2 1.2 0.447

Valid range from 1 to 2

E3_7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 472 1 2 1.235 0.425

Valid range from 1 to 2

E3_8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
306 477 1 9 1.582 0.654

Valid range from 1 to 9

E3_8X KDO BI LAHKO ZMOTIL

Value 52511 Frequency
1 TUJINA 43
2 BIVSA YU 3
3 SORODNIKI-DRUGI 3
4 PRIJATELJI 42
5 DRUGE OSEBE 26
6 ZIVALI 2
7 TELEFON 2
9 1
Sysmiss 661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 661

Valid range from 1 to 9

E4_1I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
359 424 1 2 1.677 0.468

Valid range from 1 to 2

E4_2I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
361 422 1 2 1.352 0.478

Valid range from 1 to 2

E4_3I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 431 1 9 1.594 0.634

Valid range from 1 to 9

E4_4I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
357 426 1 2 1.734 0.443

Valid range from 1 to 2

E4_5I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
359 424 1 2 1.749 0.434

Valid range from 1 to 2

E4_6I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
356 427 1 2 1.972 0.165

Valid range from 1 to 2

E4_7I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
358 425 1 2 1.874 0.332

Valid range from 1 to 2

E4_8I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
355 428 1 2 1.989 0.106

Valid range from 1 to 2

E4_9I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
354 429 1 2 1.147 0.354

Valid range from 1 to 2

E4_10I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 430 1 2 1.397 0.49

Valid range from 1 to 2

E4_11I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
361 422 1 2 1.15 0.357

Valid range from 1 to 2

E4_12I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
363 420 1 9 1.256 0.588

Valid range from 1 to 9

E4_13I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 435 1 2 1.73 0.445

Valid range from 1 to 2

E4_14I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
358 425 1 2 1.796 0.403

Valid range from 1 to 2

E4_15I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
362 421 1 2 1.635 0.482

Valid range from 1 to 2

E4_1II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
332 451 1 9 4.681 3.759

Valid range from 1 to 9

E4_2II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 465 1 9 3.667 3.46

Valid range from 1 to 9

E4_3II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
317 466 1 9 3.953 3.403

Valid range from 1 to 9

E4_4II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
317 466 1 9 1.855 1.242

Valid range from 1 to 9

E4_5II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 464 1 9 2.091 1.48

Valid range from 1 to 9

E4_6II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 467 1 9 2.158 1.113

Valid range from 1 to 9

E4_7II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 465 1 9 2.34 1.703

Valid range from 1 to 9

E4_8II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
317 466 1 9 2.095 0.884

Valid range from 1 to 9

E4_9II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 467 1 9 1.563 1.808

Valid range from 1 to 9

E4_10II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 464 1 9 3.201 3.276

Valid range from 1 to 9

E4_11II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 463 1 9 2.897 3.385

Valid range from 1 to 9

E4_12II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 461 1 9 2.161 2.639

Valid range from 1 to 9

E4_13II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
306 477 1 9 2.699 2.48

Valid range from 1 to 9

E4_14II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 465 1 9 3.17 2.806

Valid range from 1 to 9

E4_15II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 465 1 9 3.478 3.123

Valid range from 1 to 9

E5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
381 402 1 3 2.15 0.769

Valid range from 1 to 3

E6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 408 1 3 1.987 0.404

Valid range from 1 to 3

E7_1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 737 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 637 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 779 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 655 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 614 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 723 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 770 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 712 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 764 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 776 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_11

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 774 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E7_12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 726 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 403 1 2 1.418 0.494

Valid range from 1 to 2

E8_2_1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 770 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E8_2_2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 630 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E8_2_3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 783

E8_2_4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 783

E8_2_5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 783

E8_2_6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 783

E8_2_7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 783

E8_2_8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 777 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E8_2_9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 783

E8_2_10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 771 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E8_2_11

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 780 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 710 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 607 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 758 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 774 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 700 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 735 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 762 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 685 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 758 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 713 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_11

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 774 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 722 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_13

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 775 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_14

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 778 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E9_15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 724 1 9 1.136 1.042

Valid range from 1 to 9

E9_16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
76 707 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 403 1 2 1.808 0.394

Valid range from 1 to 2

E11

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
379 404 1 3 2.501 0.695

Valid range from 1 to 3

E12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
376 407 1 2 1.84 0.367

Valid range from 1 to 2

E13

Value 128435 Frequency
1 KONDOMI 46
2 PREGLED KRVI 0
3 NE BI SEKSALA 0
4 STALNI PARTNER 1
5 SPODIL - NAGONU 0
6 TUSIRANJE 1
7 POGOVOR 1
8 SEZNANJANJE ZASC 0
9 PREVIDNOST 0
Sysmiss 734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 734

Valid range from 1 to 9

E14

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 410 1 3 2.016 0.68

Valid range from 1 to 3

E15A1

Value 130433 Frequency
0 704
1 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 1

E15A2

Value 131432 Frequency
0 676
2 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 2

E15A3

Value 132431 Frequency
0 730
3 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 3

E15A4

Value 133430 Frequency
0 711
4 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 4

E15B1

Value 134429 Frequency
0 759
1 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 1

E15B2

Value 135428 Frequency
0 650
2 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 2

E15B3

Value 136427 Frequency
0 718
3 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 3

E15B4

Value 137426 Frequency
0 765
4 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 4

E15B5

Value 138425 Frequency
0 770
5 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 5

E15B6

Value 139424 Frequency
0 727
6 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 6

E16X1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 494 1 25 18.131 5.435

Valid range from 1 to 25

E16X2MES

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 0 99 5.324 15.999

Valid range from 0 to 99

E16X2DNI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 0 99 0.391 5.283

Valid range from 0 to 99

E16X3MES

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0 0 99 1.336 8.129

Valid range from 0 to 99

E16X3DNI

Value 144419 Frequency
0 775
1 2
7 4
9 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 9

E16X3URE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 740 1 24 3.93 5.705

Valid range from 1 to 24

E16X3MIN

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 752 1 45 23.194 10.934

Valid range from 1 to 45

E16_4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 488 1 2 1.153 0.36

Valid range from 1 to 2

E16_5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 566 1 2 1.571 0.496

Valid range from 1 to 2

E16_6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 553 1 9 1.652 0.981

Valid range from 1 to 9

E16_7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 547 1 2 1.788 0.409

Valid range from 1 to 2

E17_1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 579 1 9 1.515 0.726

Valid range from 1 to 9

E17_2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 573 1 9 1.352 1.016

Valid range from 1 to 9

E17_3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 618 1 9 1.945 0.857

Valid range from 1 to 9

E17_4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 595 1 9 1.585 0.737

Valid range from 1 to 9

E17_5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 621 1 9 1.778 0.722

Valid range from 1 to 9

E17_6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 767 1 9 6.5 3.83

Valid range from 1 to 9

E17_7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 491 1 2 1.058 0.235

Valid range from 1 to 2

E17_8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 554 1 9 1.821 0.627

Valid range from 1 to 9

E17_8X

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 745 1 9 3.526 2.436

Valid range from 1 to 9

E18_1I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 461 1 9 1.556 0.772

Valid range from 1 to 9

E18_2I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
317 466 1 9 1.546 0.777

Valid range from 1 to 9

E18_3I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
317 466 1 2 1.539 0.499

Valid range from 1 to 2

E18_4I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
323 460 1 2 1.935 0.247

Valid range from 1 to 2

E18_5I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 462 1 2 1.907 0.292

Valid range from 1 to 2

E18_6I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 461 1 2 1.969 0.174

Valid range from 1 to 2

E18_7I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 463 1 2 1.959 0.198

Valid range from 1 to 2

E18_8I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 465 1 2 1.978 0.147

Valid range from 1 to 2

E18_9I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 461 1 2 1.056 0.23

Valid range from 1 to 2

E18_10I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 472 1 2 1.244 0.43

Valid range from 1 to 2

E18_11I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
326 457 1 9 1.049 0.468

Valid range from 1 to 9

E18_12I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330 453 1 2 1.024 0.154

Valid range from 1 to 2

E18_13I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 465 1 2 1.89 0.313

Valid range from 1 to 2

E18_14I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 467 1 2 1.737 0.441

Valid range from 1 to 2

E18_15I

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 467 1 9 1.551 0.777

Valid range from 1 to 9

E18_1II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 491 1 9 5.623 3.816

Valid range from 1 to 9

E18_2II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 491 1 9 4.822 3.716

Valid range from 1 to 9

E18_3II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 494 1 9 5.048 3.671

Valid range from 1 to 9

E18_4II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 493 1 9 3.559 2.997

Valid range from 1 to 9

E18_5II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 494 1 9 3.266 2.795

Valid range from 1 to 9

E18_6II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 494 1 9 2.855 2.326

Valid range from 1 to 9

E18_7II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 494 1 9 3.069 2.555

Valid range from 1 to 9

E18_8II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 497 1 9 3.087 2.562

Valid range from 1 to 9

E18_9II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 491 1 9 2.349 2.96

Valid range from 1 to 9

E18_10II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 497 1 9 4.552 3.857

Valid range from 1 to 9

E18_11II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 492 1 9 2.691 3.257

Valid range from 1 to 9

E18_12II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 488 1 9 2.21 2.851

Valid range from 1 to 9

E18_13II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
285 498 1 9 3.333 2.849

Valid range from 1 to 9

E18_14II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
285 498 1 9 4.439 3.477

Valid range from 1 to 9

E18_15II

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 497 1 9 4.119 3.553

Valid range from 1 to 9

E19

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
358 425 1 3 2.623 0.694

Valid range from 1 to 3

E20

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
357 426 1 9 2.05 0.465

Valid range from 1 to 9

E21_1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 737 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E21_2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 603 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E21_3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 779 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E21_4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
79 704 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E21_5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 550 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E21_6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 730 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E21_7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 776 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E21_8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 737 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E21_9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 777 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E21_10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 782 1 1 1

Valid range from 1 to 1

E21_11

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 773 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E21_12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 750 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
357 426 1 9 1.882 0.511

Valid range from 1 to 9

E22_2_1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 708 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22_2_2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 496 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22_2_3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 777 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22_2_4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 778 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22_2_5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 780 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22_2_6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 773 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22_2_7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 781 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22_2_8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 745 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22_2_9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 778 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22_2_10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 777 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E22_2_11

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 783

E23_1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 758 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 602 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 760 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 781 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_5

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 694 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 730 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_7

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 775 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_8

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 648 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 777 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 714 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_11

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 781 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 708 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_13

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 783

E23_14

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 768 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 751 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E23_16

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 653 1 1 1 0

Valid range from 1 to 1

E24

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
361 422 1 9 1.657 0.733

Valid range from 1 to 9

E25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
362 421 1 9 1.867 0.914

Valid range from 1 to 9

E26

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
357 426 1 9 1.504 0.85

Valid range from 1 to 9

E27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 634 1 9 1.664 1.663

Valid range from 1 to 9

E28

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 441 1 3 2.313 0.828

Valid range from 1 to 3

E29A1

Value 237326 Frequency
0 745
1 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 1

E29A2

Value 238325 Frequency
0 734
2 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 2

E29A3

Value 239324 Frequency
0 761
3 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 3

E29A4

Value 240323 Frequency
0 733
4 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 4

E29B1

Value 241322 Frequency
0 738
1 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 1

E29B2

Value 242321 Frequency
0 716
2 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 2

E29B3

Value 243320 Frequency
0 765
3 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 3

E29B4

Value 244319 Frequency
0 775
4 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 4

E29B5

Value 245318 Frequency
0 779
5 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 5

E29B6

Value 246317 Frequency
0 753
6 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 0

Valid range from 0 to 6

F1LET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 753 1 13 2.2 2.355

Valid range from 1 to 13

F1MES

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 640 1 13 4.049 2.939

Valid range from 1 to 13

F1DNI

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 629 1 30 6.701 5.845

Valid range from 1 to 30

F2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
323 460 10 38 19.303 3.236

Valid range from 10 to 38

F3

Valid cases Invalid cases Minimum