Mladina in AIDS, 1997

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLAAID97
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAAID97_V1
Glavni avtor(ji):
  • Bernik, Ivan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Godina, Vesna V.
  • Pinter, Bojana
  • Hlebec, Valentina
  • Oblak, Tanja
Izdelal datoteko podatkov:
FDV - Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1997)

Finančna podpora:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost

Serija:
  • MLAAID/Mladina in AIDS

    Dvoletna raziskava (prvič narejena leta 1997 in ponovljena na istem vzorcu z istim vprašalnikom leta 1998) se je osredotočala na odnos ljubljanjski srednješolcev do bolezni AIDS-a in vprašanja o spolnosti mladih.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spol, kraj bivanja, kraj šolanja, starost, poklic očeta, izobrazba očeta, poklic matere, izobrazba matere, vernost, nacionalnost, stalno prebivališče, prenočitev pri fantu/punci, ocena o spolnih odnosih vrstnikov, spolne izkušnje z različnimi partnerji, uporaba zaščite pri spolnem odnosu, zavrnitev spolnega odnosa, ocena svojih seksualnih izkušenj, laganje kot način kako priti do spolnega odnosa, stališče o preigri, stališče o odrekanju spolnim odnosom, odnos do tujcev, mnenje o vplivu cerkve, zmenek, poljub, zaljubljenost, partner, petting, homoseksualni izkušnja, spolni odnosi, povprečna starost partnerja/partnerke, pogostost videvanja partnerja/partnerke, pogostost spolnih odnosov, trajanje zveze, emocije znotraj zveze, reševanje težav v obstoječi zvezi, kje potekajo seksualne aktivnosti, kakšne so seksualne aktivnosti, zvestoba znotraj trenutne zveze, videvanje drugih ljudi, nezvestost, prvi spolni odnos, zadnji spolni odnos, kajenje, pitje alkohola, mnenje o potrebi alkohola za dobro voljo, ocena izkušenj z drogami, mnenje o prisiljenju v spolne dejavnosti, ocena prihodnjih perspektiv, mnenje o poroki, mnenje o otrocih, mnenje o partnerstvo brez otrok, mnenje o ozdravitvi AIDSa, seznanjenost z virusom HIV, ocena možnosti okužbe z virusom HIV, spolno občevanje brez kondoma z okuženim partnerjem, soočenost z AIDSom, ocena možnosti okužbe, test HIV, spolno občevanje s partnerjem/partnerko s homoseksualnimi izkušnjami, bolezni prenosljive s spolnostjo, omejitev intimnega življenja zaradi AIDSa, ocena seznanjenosti mladostnikov o AIDSu, ocena učinka okužbe s HIV na spolno obnašanje mladine, mnenje o plačevanju zdravljenja za okužbo HIV

Ključne besede ELSST:
MLADOSTNIK , MLADOSTNIŠTVO, SPOLNO VEDENJE, SPOLNOST, VARNA SPOLNOST, SPOLNA OSVEŠČENOST, (OSEBNI) PARTNERSKI ODNOS

Vsebinska področja ADP
SOCIALNO DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV
MEJNIKI V SPOLNEM ŽIVLJENJU MLADIH
STALNE ZVEZE
SPOLNE IZKUŠNJE MLADIH
KONTRACEPCIJA
SPOLNE AKTIVNOSTI MLADIH
MLADI in AIDS


Povzetek:

Raziskava ni bila osredotočena le na odnos ljubljanjski srednješolcev do AIDS-a, ampak se je lotila vseh pomembnejših vprašanj o spolnosti mladih. Poleg vprašanj, neposredno povezanih z odnosom do AIDS-a, je raziskava osvetlila stališča mladih do spolnosti, razsežnosti in dinamiko njihovih spolnih izkušenj ter njihovo doživljanje lastne spolnosti. V prvem delu raziskave smo raziskovali vprašanja povezana na socialnodemografske dejavnike in njihov vpliv na spolno vedenje, značilnosti psihosocialnega razvoja obravnavane populacije, značilnosti partnerskih zvez, problem seksualne izkušenosti, uporabo kontracepcije, ter razumevanja problematike AIDSa in njihova stališča o ljudeh, ki živijo z okužbo virusa HIV. S pomočjo demografskih dejavnikov, kot so lahko to pokazale že tuje raziskave, ki vplivajo na spolno vedenje, smo želeli tudi mi, v raziskavi potrditi ne le zvezo med tema dvema faktorjema, pač pa tudi videti kaj bistveno vpliva na konkretno spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev. Drugo skupino vprašanj pa sestavljajo vprašanja, ki zadevajo stališča respondentov do norm in obnašanj v spolnem vedenju. Hkrati so zajeta tudi vprašanja o političnih usmeritvah, predsodkih o splošnih orientacijskih stališčih ter vprašanja, ki zadevajo direktno spolno vedenje in predstave o njem. Tretji sklop vprašanj pa so zadevala probleme in osnovne značilnosti psihoseksualnega razvoja. Četrti sklop vprašanj pa se je loteval vprašanja stalnih zvez med anketiranci, o čustvih do svojega partnerja, o projekcijskih situacijah glede prihodnosti zveze, o rabi različnih spolnih tehnik v zvezi in o iniciativah uporabe različnih tehnik. Sledila so še vprašanja o prvem in zadnjem spolnem odnosu, ter vprašanja neposredno povezana s sprejemanjem bolezni AIDS in z njo okuženimi ljudmi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1997
Čas izdelave: 1997
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ljubljana

Enota za analizo:

Ljubljanski dijak/dijakinja

Populacija:

Ciljna populacija so dijaki tretjih letnikov ljubljanskih srednjih šol, ki so bile izbrane v vzorec.

Izključeni:

Vsi tisti dijaki, ki se tisti dan niso udeležili pouka in zato niso bili anketirani.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Izbranih je 10 ljubljanskih srednji šol. Znotraj šol so bili izbrani tretji letniki, glede na skupno število dijakov v posamezni šoli. Ker so dijaki tretjih letnikov že zapustili srednje šole, je vzorec omejen le na takratne prve letnike.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLAAID97 - Mladina in AIDS, 1997 [datoteka podatkov], 1997

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 562
  • število enot: 783

Spremenljivke

VNMESTO

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 8 43 27.305 13.32

Vrednosti spremenljivk od 8 do 43

IDENT

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 1101 52072 5506.405 3617.936

Vrednosti spremenljivk od 1101 do 52072

A1

Vrednost 31 Frekvenca
1 376
2 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VNMESTO

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 8 43 27.305 13.32

Vrednosti spremenljivk od 8 do 43

IDENT

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 1101 52072 5506.405 3617.936

Vrednosti spremenljivk od 1101 do 52072

A1

Vrednost 3560 Frekvenca
1 376
2 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 44 1 3 1.66 0.811

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 14 1 2 1.001 0.0361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 85 2 3 2.284 0.451

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

A5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 18 1 3 1.877 0.78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 47 1 3 1.753 0.845

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 133 1 6 2.863 1.299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 36 1 3 1.758 0.849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A11

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 103 1 6 2.501 1.255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 22 1 3 1.699 0.813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A13

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 10 1 3 1.77 0.934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A14

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 7 1 4 2.298 1.209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 23 1 2 1.428 0.495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 25 1 10 8.156 2.941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

A17

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 10 1 2 1.094 0.293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A18

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 11 1 2 1.051 0.219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A18X

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43 740 1 19 11.977 5.874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

A19 V KATERIH DRZAVAH ZIVEL PREJ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 736 1 2 1.468 0.504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A20

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 4 1 3 1.276 0.627

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A21

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 21 1 3 2.614 0.558

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A22

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 5 1 2 1.284 0.451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A23

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 18 1 2 1.801 0.399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A24A

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 36 1 2 1.387 0.487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A24B

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 38 1 2 1.447 0.498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A24CWD

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 140 1 2 1.379 0.486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A24C2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
369 414 1 24 20.715 5.114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

A24CWE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 93 1 2 1.659 0.474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A24C4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 555 1 24 11.316 9.984

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

E1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 16 1 2 1.51 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E1X

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
368 415 3 18 15.663 1.545

Vrednosti spremenljivk od 3 do 18

E2_1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
371 412 11 70 17.873 3.869

Vrednosti spremenljivk od 11 do 70

E2X2MES

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 0 99 7.824 20.692

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

E2X2DNI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 0 21 0.405 2.112

Vrednosti spremenljivk od 0 do 21

E2X3MES

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 0 46 1.037 4.378

Vrednosti spremenljivk od 0 do 46

E2X3DNI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 0 28 0.253 1.942

Vrednosti spremenljivk od 0 do 28

E2X3URE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 697 1 60 3.244 7.068

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

E2X3MIN

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 698 1 45 21.647 11.245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

E2_4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
368 415 1 2 1.323 0.468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E2_5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
374 409 1 2 1.762 0.426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E2_6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
369 414 1 9 1.631 0.621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E2_7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
369 414 1 2 1.607 0.489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
277 506 1 2 1.628 0.484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
282 501 1 2 1.468 0.5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
254 529 1 2 1.827 0.379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
266 517 1 2 1.62 0.486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
250 533 1 2 1.784 0.412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 778 1 2 1.2 0.447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
311 472 1 2 1.235 0.425

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 477 1 9 1.582 0.654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E3_8X KDO BI LAHKO ZMOTIL

Vrednost 52511 Frekvenca
1 TUJINA 43
2 BIVSA YU 3
3 SORODNIKI-DRUGI 3
4 PRIJATELJI 42
5 DRUGE OSEBE 26
6 ZIVALI 2
7 TELEFON 2
9 1
Sysmiss 661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
122 661

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_1I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
359 424 1 2 1.677 0.468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_2I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
361 422 1 2 1.352 0.478

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_3I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 431 1 9 1.594 0.634

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_4I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
357 426 1 2 1.734 0.443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_5I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
359 424 1 2 1.749 0.434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_6I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
356 427 1 2 1.972 0.165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_7I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
358 425 1 2 1.874 0.332

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_8I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
355 428 1 2 1.989 0.106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_9I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
354 429 1 2 1.147 0.354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_10I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 430 1 2 1.397 0.49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_11I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
361 422 1 2 1.15 0.357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_12I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
363 420 1 9 1.256 0.588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_13I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
348 435 1 2 1.73 0.445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_14I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
358 425 1 2 1.796 0.403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_15I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
362 421 1 2 1.635 0.482

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_1II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
332 451 1 9 4.681 3.759

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_2II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 465 1 9 3.667 3.46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_3II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
317 466 1 9 3.953 3.403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_4II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
317 466 1 9 1.855 1.242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_5II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
319 464 1 9 2.091 1.48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_6II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 467 1 9 2.158 1.113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_7II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 465 1 9 2.34 1.703

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_8II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
317 466 1 9 2.095 0.884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_9II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 467 1 9 1.563 1.808

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_10II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
319 464 1 9 3.201 3.276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_11II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
320 463 1 9 2.897 3.385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_12II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
322 461 1 9 2.161 2.639

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_13II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 477 1 9 2.699 2.48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_14II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 465 1 9 3.17 2.806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E4_15II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 465 1 9 3.478 3.123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
381 402 1 3 2.15 0.769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
375 408 1 3 1.987 0.404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E7_1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 737 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
146 637 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 779 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
128 655 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 614 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 723 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 770 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 712 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 764 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 776 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_11

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 774 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E7_12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 726 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
380 403 1 2 1.418 0.494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E8_2_1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 770 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E8_2_2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 630 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E8_2_3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 783

E8_2_4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 783

E8_2_5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 783

E8_2_6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 783

E8_2_7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 783

E8_2_8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 777 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E8_2_9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 783

E8_2_10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 771 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E8_2_11

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 780 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 710 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 607 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 758 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 774 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 700 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 735 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 762 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 685 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 758 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70 713 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_11

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 774 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 722 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_13

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 775 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_14

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 778 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E9_15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 724 1 9 1.136 1.042

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E9_16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 707 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
380 403 1 2 1.808 0.394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E11

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
379 404 1 3 2.501 0.695

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
376 407 1 2 1.84 0.367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E13

Vrednost 128435 Frekvenca
1 KONDOMI 46
2 PREGLED KRVI 0
3 NE BI SEKSALA 0
4 STALNI PARTNER 1
5 SPODIL - NAGONU 0
6 TUSIRANJE 1
7 POGOVOR 1
8 SEZNANJANJE ZASC 0
9 PREVIDNOST 0
Sysmiss 734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E14

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
373 410 1 3 2.016 0.68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E15A1

Vrednost 130433 Frekvenca
0 704
1 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E15A2

Vrednost 131432 Frekvenca
0 676
2 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

E15A3

Vrednost 132431 Frekvenca
0 730
3 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

E15A4

Vrednost 133430 Frekvenca
0 711
4 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

E15B1

Vrednost 134429 Frekvenca
0 759
1 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E15B2

Vrednost 135428 Frekvenca
0 650
2 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

E15B3

Vrednost 136427 Frekvenca
0 718
3 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

E15B4

Vrednost 137426 Frekvenca
0 765
4 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

E15B5

Vrednost 138425 Frekvenca
0 770
5 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

E15B6

Vrednost 139424 Frekvenca
0 727
6 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

E16X1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 494 1 25 18.131 5.435

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

E16X2MES

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 0 99 5.324 15.999

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

E16X2DNI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 0 99 0.391 5.283

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

E16X3MES

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0 0 99 1.336 8.129

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

E16X3DNI

Vrednost 144419 Frekvenca
0 775
1 2
7 4
9 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

E16X3URE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43 740 1 24 3.93 5.705

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

E16X3MIN

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 752 1 45 23.194 10.934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 45

E16_4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
295 488 1 2 1.153 0.36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E16_5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 566 1 2 1.571 0.496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E16_6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 553 1 9 1.652 0.981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E16_7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
236 547 1 2 1.788 0.409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E17_1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 579 1 9 1.515 0.726

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E17_2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 573 1 9 1.352 1.016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E17_3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 618 1 9 1.945 0.857

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E17_4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 595 1 9 1.585 0.737

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E17_5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 621 1 9 1.778 0.722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E17_6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 767 1 9 6.5 3.83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E17_7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 491 1 2 1.058 0.235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E17_8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 554 1 9 1.821 0.627

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E17_8X

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 745 1 9 3.526 2.436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_1I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
322 461 1 9 1.556 0.772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_2I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
317 466 1 9 1.546 0.777

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_3I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
317 466 1 2 1.539 0.499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_4I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
323 460 1 2 1.935 0.247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_5I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
321 462 1 2 1.907 0.292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_6I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
322 461 1 2 1.969 0.174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_7I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
320 463 1 2 1.959 0.198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_8I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 465 1 2 1.978 0.147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_9I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
322 461 1 2 1.056 0.23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_10I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
311 472 1 2 1.244 0.43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_11I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
326 457 1 9 1.049 0.468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_12I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330 453 1 2 1.024 0.154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_13I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 465 1 2 1.89 0.313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_14I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 467 1 2 1.737 0.441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E18_15I

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 467 1 9 1.551 0.777

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_1II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 491 1 9 5.623 3.816

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_2II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 491 1 9 4.822 3.716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_3II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 494 1 9 5.048 3.671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_4II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
290 493 1 9 3.559 2.997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_5II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 494 1 9 3.266 2.795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_6II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 494 1 9 2.855 2.326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_7II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
289 494 1 9 3.069 2.555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_8II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
286 497 1 9 3.087 2.562

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_9II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 491 1 9 2.349 2.96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_10II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
286 497 1 9 4.552 3.857

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_11II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 492 1 9 2.691 3.257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_12II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
295 488 1 9 2.21 2.851

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_13II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
285 498 1 9 3.333 2.849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_14II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
285 498 1 9 4.439 3.477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E18_15II

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
286 497 1 9 4.119 3.553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E19

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
358 425 1 3 2.623 0.694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E20

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
357 426 1 9 2.05 0.465

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E21_1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 737 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 603 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 779 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 704 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
233 550 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 730 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 776 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 737 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 777 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 782 1 1 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_11

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 773 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E21_12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 750 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
357 426 1 9 1.882 0.511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E22_2_1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 708 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22_2_2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
287 496 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22_2_3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 777 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22_2_4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 778 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22_2_5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 780 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22_2_6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 773 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22_2_7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 781 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22_2_8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 745 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22_2_9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 778 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22_2_10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 777 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E22_2_11

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 783

E23_1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 758 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 602 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 760 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 781 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_5

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 694 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
53 730 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_7

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 775 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_8

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 648 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 777 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 714 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_11

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 781 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 708 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_13

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 783

E23_14

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 768 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 751 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E23_16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
130 653 1 1 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

E24

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
361 422 1 9 1.657 0.733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
362 421 1 9 1.867 0.914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E26

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
357 426 1 9 1.504 0.85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 634 1 9 1.664 1.663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

E28

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 441 1 3 2.313 0.828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E29A1

Vrednost 237326 Frekvenca
0 745
1 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E29A2

Vrednost 238325 Frekvenca
0 734
2 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

E29A3

Vrednost 239324 Frekvenca
0 761
3 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

E29A4

Vrednost 240323 Frekvenca
0 733
4 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

E29B1

Vrednost 241322 Frekvenca
0 738
1 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E29B2

Vrednost 242321 Frekvenca
0 716
2 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

E29B3

Vrednost 243320 Frekvenca
0 765
3 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

E29B4

Vrednost 244319 Frekvenca
0 775
4 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

E29B5

Vrednost 245318 Frekvenca
0 779
5 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

E29B6

Vrednost 246317 Frekvenca
0 753
6 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

F1LET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 753 1 13 2.2 2.355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

F1MES

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
143 640 1 13 4.049 2.939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

F1DNI

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
154 629 1 30 6.701 5.845

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

F2

Veljav