Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLAINF04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAINF04_V1
Main author(s):
  • Raičevič, Ljubo
Co-workers:
  • Žavbi, Alenka
  • Vipavc Brvar, Irena
Data file producer:
MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (Ljubljana; 2004)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino

Study Content

Keywords:

Informiranost (seznanjenost) mladih, informativno - svetovalno središče, Evropska listina o informiranju mladih, informacijsko - komunikacijske tehnologije, informacijska pismenost, adolescenca, socialna vloga, socialna integracija, deviacija, stilska politika, modernizacija mladine, potrošnja, estetizacija telesa, stigmatizirana manjšina, osebna samorealizacija, socialna selekcija, individualizacija, samosocializacija, virtualni prostor, racunalniško posredovana komunikacija, motivacijski učinek, elektronska generacija, zasvojenost z internetom, osebni razvoj, aktivni član družbe, socialna interakcija, dostop do informacij, participacija mladih, oblike in stopnje sodelovanja mladih

Keywords ELSST:
MLADOSTNIŠTVO, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, DOSTOP DO INFORMACIJ IN KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ, PRIDOBIVANJE INFORMACIJ, INTERNET

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
SOCIALIZACIJA
IZOBRAŽEVANJE


Abstract:

Raziskava Potrebe mladih po informacijah in participaciji raziskuje seznanjenost mladih z informacijami, ki so pomembne za njihov osebni in socialni razvoj, njihovo aktivno sodelovanje v sodobni družbi ter vpliv sodobnih informacijskih tehnologij pri tem. Osredotoči se na vzorec adolescentov iz ljubljanske regije. Prehod iz industrijske družbe v družbo storitev je spremenil položaj in pomen mladine. V novem tipu mladosti sta poudarjena izobraževanje in samooblikovanje mladega človeka, kjer je pomembna njegova aktivna vloga odločanja med množico informacij ter izbir. Kot pomembna socializatorja se uveljavljata računalnik in internet (Tapscott, 1997). Uporaba novih medijev pa sproža tudi deljena mnenja o njihovih pozitivnih in negativni vplivih na osebnostni in socialni razvoj mladih: od novega »virtualnega dvorišča« oz. prostora srečevanja mladih, ki se osvobaja kontrole odraslih do zasvojenosti z internetom, spodbujanje antisocialnega vedenja ipd. Raziskava se dotakne tudi opredelitve informativno-svetovalne dejavnosti, ki v dobi informacij deluje kot pomoč mladim pri iskanju relevantnih informacij, izbir ter ustrezni uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Methodology


Collection date: 17. september 2004 - 6. oktober 2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana z okolico

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osnovnošolci in srednješolci; v starosti med 12 in 17 let

Excluded:

Posamezniki, ki na dan anketiranja niso bili prisotni pri pouku oz. so sodelovanje odklonili.

Data collected by:

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije: Za zbiranje, vnos in pripravo podatkov ter osnovnih izpisov je odgovoren avtor raziskave.

Sampling procedure:

Večstopenjsko vzorčenje. Na podlagi javno objavljenega seznama osnovnih in srednjih šol (Ministrstva za šolstvo, 2004) je bil sestavljen vzorčni okvir. S postopkom enostavnega slučajnega vzorčenja brez ponavljanja je bilo iz celotne populacije v vzorec izbrali 5 mestnih osnovnih šol in 3 obmestne/vaške osnovne šole. V nadaljevanju še 6 srednjih šol, pri čemer so bili raziskovalci pozorni na reprezentativno udeležbo srednjih strokovnih šol, strokovnih gimnazij in gimnazij splošnega tipa. Šolski centri so imeli večjo utež pri izbiri. Med temi šestimi srednjimi šolami je bil predviden izbor ene šole izven mesta Ljubljane, ki pa še vedno spada v širšo ljubljansko regijo. Na izbranih šolah sta bila iz seznama obstoječih razredov naključno izbrana 2 razreda, katerega učenci so bili vključeni v vzorec.

Mode of data collection:

Raziskava je po načinu izvedbe samoizpolnjevalna anketa. Izvajala so se skupinska anketiranja (v vsak izbran razred sta prišla dva anketarja), ki so v povprečju trajala eno šolsko uro.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLAINF04 - Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 254
  • number of units: 760

Variable list

ID Identifikacijska številka

Identifikacijska številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 0 1 776 381.553 221.271

Valid range from 1 to 776

URA_Z Ura začetka izpraševanja

Ura začetka izpolnjevanja vprašalnika

Value 22 Frequency
7 49
8 148
9 70
10 187
11 106
12 100
13 20
14 56
15 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 0

Valid range from 7 to 15

MIN_Z Minuta začetka izpraševanja

Minuta začetka izpolnjevanja vprašalnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 0 0 59 26.164 16.697

Valid range from 0 to 59

ID Identifikacijska številka

Identifikacijska številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 0 1 776 381.553 221.271

Valid range from 1 to 776

URA_Z Ura začetka izpraševanja

Ura začetka izpolnjevanja vprašalnika

Value 2252 Frequency
7 49
8 148
9 70
10 187
11 106
12 100
13 20
14 56
15 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 0

Valid range from 7 to 15

MIN_Z Minuta začetka izpraševanja

Minuta začetka izpolnjevanja vprašalnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 0 0 59 26.164 16.697

Valid range from 0 to 59

DAN_R Dan izvedbe raziskave

Dan izvedbe raziskave

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 0 6 31 23.013 4.47

Valid range from 6 to 31

MES_R Mesec izvedbe raziskave

Ura konca izpolnjevanja vprašalnika

Value 5249 Frequency
1 1
4 2
6 1
8 1
9 742
10 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 0

Valid range from 1 to 10

V1 Šport in športni dogodki, rekreacija KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Šport in športni dogodki, rekreacija

Value 6248 Frequency
1 nič 14
2 malo 69
3 srednje 196
4 precej 197
5 zelo 282
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 2

Valid range from 1 to 5

V2 Šola in izobraževanje KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Šola in izobraževanje

Value 7247 Frequency
1 nič 37
2 malo 129
3 srednje 265
4 precej 239
5 zelo 82
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 8

Valid range from 1 to 5

V3 Služba, poklic KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Služba, poklic

Value 8246 Frequency
1 nič 41
2 malo 68
3 srednje 171
4 precej 287
5 zelo 186
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 7

Valid range from 1 to 5

V4 Tehnika in tehnični dosežki KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Tehnika in tehnični dosežki

Value 9245 Frequency
1 nič 129
2 malo 193
3 srednje 226
4 precej 126
5 zelo 72
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 14

Valid range from 1 to 5

V5 Politika in politični dogodki KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Politika in politični dogodki

Value 10244 Frequency
1 nič 405
2 malo 220
3 srednje 66
4 precej 30
5 zelo 16
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 23

Valid range from 1 to 5

V6 Zabava in razvedrilo KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Zabava in razvedrilo

Value 11243 Frequency
1 nič 5
2 malo 24
3 srednje 54
4 precej 200
5 zelo 459
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 18

Valid range from 1 to 5

V7 Vera in versko življenje KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Vera in versko življenje

Value 12242 Frequency
1 nič 226
2 malo 184
3 srednje 190
4 precej 102
5 zelo 46
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 12

Valid range from 1 to 5

V8 Spolnost in ljubezen KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Spolnost in ljubezen

Value 13241 Frequency
1 nič 35
2 malo 54
3 srednje 152
4 precej 208
5 zelo 301
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 10

Valid range from 1 to 5

V9 Prijateljstvo KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Prijateljstvo

Value 14240 Frequency
1 nič 3
2 malo 6
3 srednje 35
4 precej 159
5 zelo 542
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 15

Valid range from 1 to 5

V10 Skrb za svoj izgled, zunanji videz KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Skrb za svoj izgled, zunanji videz

Value 15239 Frequency
1 nič 12
2 malo 25
3 srednje 152
4 precej 276
5 zelo 282
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 13

Valid range from 1 to 5

V11 Zdravje in socialno varstvo (revščina, brezposelnost) KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Zdravje in socialno varstvo (revščina, brezposelnost)

Value 16238 Frequency
1 nič 56
2 malo 114
3 srednje 243
4 precej 194
5 zelo 141
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 12

Valid range from 1 to 5

V12 Družinsko življenje, zakon, otroci KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Družinsko življenje, zakon, otroci

Value 17237 Frequency
1 nič 49
2 malo 102
3 srednje 229
4 precej 205
5 zelo 156
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 19

Valid range from 1 to 5

V13 Znanost in znanstveni dosežki KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Znanost in znanstveni dosežki

Value 18236 Frequency
1 nič 70
2 malo 187
3 srednje 235
4 precej 175
5 zelo 79
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 14

Valid range from 1 to 5

V14 Umetnost in kultura KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Umetnost in kultura

Value 19235 Frequency
1 nič 127
2 malo 278
3 srednje 212
4 precej 94
5 zelo 32
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 17

Valid range from 1 to 5

V15 Nacionalna preteklost in usoda lastnega KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Nacionalna preteklost in usoda lastnega naroda

Value 20234 Frequency
1 nič 99
2 malo 214
3 srednje 245
4 precej 119
5 zelo 69
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 14

Valid range from 1 to 5

V16 Nakupovanje KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Nakupovanje

Value 21233 Frequency
1 nič 31
2 malo 84
3 srednje 163
4 precej 210
5 zelo 261
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 11

Valid range from 1 to 5

V17 Uživanje hrane, pijače KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Uživanje hrane, pijače

Value 22232 Frequency
1 nič 15
2 malo 53
3 srednje 227
4 precej 245
5 zelo 200
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 20

Valid range from 1 to 5

V18 Programi mednarodnih izmenjav (npr. izmenjava učencev med različnimi šolami, poletni tabori) KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Programi mednarodnih izmenjav

Value 23231 Frequency
1 nič 97
2 malo 168
3 srednje 211
4 precej 144
5 zelo 122
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 18

Valid range from 1 to 5

V19 Potovanja, mladinski turizem KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Potovanja, mladinski turizem

Value 24230 Frequency
1 nič 35
2 malo 75
3 srednje 150
4 precej 206
5 zelo 288
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 6

Valid range from 1 to 5

V20 šolska pravila KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Šolska pravila

Value 25229 Frequency
1 nič 33
2 malo 85
3 srednje 262
4 precej 258
5 zelo 115
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 7

Valid range from 1 to 5

V20I Da, želel/a bi več informacij. (šolska pravila) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Šolska pravila

Value 26228 Frequency
8 več informacij 29
Sysmiss 731
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 731

Valid range from 8 to 8

V21 otrokove in človekove pravice ter dolžnosti KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Otrokove in človekove pravice ter dolžnosti

Value 27227 Frequency
1 nič 25
2 malo 106
3 srednje 291
4 precej 218
5 zelo 95
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 25

Valid range from 1 to 5

V21I Da, želel/a bi več informacij. (otrokove in človekove pravice ter dolžnosti) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Otrokove in človekove pravice ter dolžnosti

Value 28226 Frequency
8 več informacij 75
Sysmiss 685
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 685

Valid range from 8 to 8

V22 spolnost in kontracepcija KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Spolnost in kontracepcija

Value 29225 Frequency
1 nič 33
2 malo 67
3 srednje 167
4 precej 282
5 zelo 178
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 33

Valid range from 1 to 5

V22I Da, želel/a bi več informacij. (spolnost in kontracepcija) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Spolnost in kontracepcija

Value 30224 Frequency
8 več informacij 69
Sysmiss 691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 691

Valid range from 8 to 8

V23 spolno prenosljive bolezni KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Spolno prenosljive bolezni

Value 31223 Frequency
1 nič 51
2 malo 84
3 srednje 183
4 precej 267
5 zelo 144
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 31

Valid range from 1 to 5

V23I Da, želel/a bi več informacij. (spolno prenosljive bolezni) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Spolno prenosljive bolezni

Value 32222 Frequency
8 več informacij 65
Sysmiss 695
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 695

Valid range from 8 to 8

V24 ustava Republike Slovenije KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Ustava Republike Slovenije

Value 33221 Frequency
1 nič 171
2 malo 247
3 srednje 206
4 precej 72
5 zelo 32
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 32

Valid range from 1 to 5

V24I Da, želel/a bi več informacij. (ustava Republike Slovenije) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Ustava Republike Slovenije

Value 34220 Frequency
8 več informacij 40
Sysmiss 720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 720

Valid range from 8 to 8

V25 posledice uporabe drog KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Posledice uporabe drog

Value 35219 Frequency
1 nič 68
2 malo 41
3 srednje 118
4 precej 264
5 zelo 245
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 24

Valid range from 1 to 5

V25I Da, želel/a bi več informacij. (posledice uporabe drog) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Posledice uporabe drog

Value 36218 Frequency
8 več informacij 58
Sysmiss 702
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 702

Valid range from 8 to 8

V26 možnosti zaposlitve KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Možnosti zaposlitve

Value 37217 Frequency
1 nič 36
2 malo 111
3 srednje 255
4 precej 225
5 zelo 109
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 24

Valid range from 1 to 5

V26I Da, želel/a bi več informacij. (možnosti zaposlitve) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Možnosti zaposlitve

Value 38216 Frequency
8 več informacij 112
Sysmiss 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 648

Valid range from 8 to 8

V27 možnosti preživljanja prostega časa KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Možnosti preživljanja prostega časa

Value 39215 Frequency
1 nič 10
2 malo 22
3 srednje 108
4 precej 263
5 zelo 336
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 21

Valid range from 1 to 5

V27I Da, želel/a bi več informacij. (možnosti preživljanja prostega časa) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Možnosti preživljanja prostega časa

Value 40214 Frequency
8 več informacij 47
Sysmiss 713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 713

Valid range from 8 to 8

V28 pogoji in pridobivanje štipendije KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Pogoji in pridobivanje štipendije

Value 41213 Frequency
1 nič 63
2 malo 148
3 srednje 222
4 precej 168
5 zelo 135
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 24

Valid range from 1 to 5

V28I Da, želel/a bi več informacij. (pogoji in pridobivanje štipendije) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Pogoji in pridobivanje štipendije

Value 42212 Frequency
8 več informacij 106
Sysmiss 654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
106 654

Valid range from 8 to 8

V29 pogoji študija doma KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Pogoji študija doma

Value 43211 Frequency
1 nič 144
2 malo 197
3 srednje 202
4 precej 140
5 zelo 60
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 17

Valid range from 1 to 5

V29I Da, želel/a bi več informacij. (pogoji študija doma) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Pogoji študija doma

Value 44210 Frequency
8 več informacij 81
Sysmiss 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 679

Valid range from 8 to 8

V30 pogoji študija v tujini KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Pogoji študija v tujini

Value 45209 Frequency
1 nič 188
2 malo 253
3 srednje 170
4 precej 65
5 zelo 50
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 34

Valid range from 1 to 5

V30I Da, želel/a bi več informacij. (pogoji študija v tujini) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Pogoji študija v tujini

Value 46208 Frequency
8 več informacij 136
Sysmiss 624
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 624

Valid range from 8 to 8

V31 aktualne informacije na področju kulture (partyji, koncerti, predstave, razstave,…) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Aktualne informacije na področju kulture

Value 47207 Frequency
1 nič 46
2 malo 95
3 srednje 224
4 precej 212
5 zelo 159
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 24

Valid range from 1 to 5

V31I Da, želel/a bi več informacij. (aktualne informacije na področju kulture) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Aktualne informacije na področju kulture

Value 48206 Frequency
8 več informacij 84
Sysmiss 676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 676

Valid range from 8 to 8

V32 kako ravnati v primeru nasilja KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Kako ravnati v primeru nasilja

Value 49205 Frequency
1 nič 17
2 malo 81
3 srednje 219
4 precej 259
5 zelo 159
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 25

Valid range from 1 to 5

V32I Da, želel/a bi več informacij. (kako ravnati v primeru nasilja) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Kako ravnati v primeru nasilja

Value 50204 Frequency
8 več informacij 81
Sysmiss 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 679

Valid range from 8 to 8

V33 kako ravnati v primeru motenj hranjenja KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Kako ravnati v primeru motenj hranjenja

Value 51203 Frequency
1 nič 64
2 malo 157
3 srednje 249
4 precej 178
5 zelo 87
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 25

Valid range from 1 to 5

V33I Da, želel/a bi več informacij. (kako ravnati v primeru motenj hranjenja) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Kako ravnati v primeru motenj hranjenja

Value 52202 Frequency
8 več informacij 69
Sysmiss 691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 691

Valid range from 8 to 8

V34 organizacije, ki nudijo pomoč v stiski KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Organizacije, ki nudijo pomoč v stiski

Value 53201 Frequency
1 nič 78
2 malo 183
3 srednje 256
4 precej 163
5 zelo 57
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 23

Valid range from 1 to 5

V34I Da, želel/a bi več informacij. KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Organizacije, ki nudijo pomoč v stiski

Value 54200 Frequency
8 več informacij 76
Sysmiss 684
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
76 684

Valid range from 8 to 8

V36 Zame je bolj privlačno delovati kot posameznik in ne kot član skupine. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Zame je bolj privlačno delovati kot posameznik in ne kot član skupine.

Value 55199 Frequency
1 sploh se ne strinjam 180
2 ne strinjam se 241
3 neodločen 216
4 strinjam se 79
5 močno se strinjam 30
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 14

Valid range from 1 to 5

V37 V skupini je pomembno vzdrževanje složnosti (ne prepirati se). ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

V skupini je pomembno vzdrževanje složnosti (ne prepirati se).

Value 56198 Frequency
1 sploh se ne strinjam 12
2 ne strinjam se 6
3 neodločen 31
4 strinjam se 297
5 močno se strinjam 405
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 9

Valid range from 1 to 5

V38 Raje bi videl, da me poznajo kot posameznika in ne kot člana organizacije kateri pripadam. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Raje bi videl, da me poznajo kot posameznika in ne kot člana organizacije, kateri pripadam.

Value 57197 Frequency
1 sploh se ne strinjam 90
2 ne strinjam se 142
3 neodločen 266
4 strinjam se 169
5 močno se strinjam 79
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 14

Valid range from 1 to 5

V39 Žrtvoval bi svoj lastni interes za dobro skupine, v kateri sem. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Žrtvoval bi svoj lastni interes za dobro skupine, v kateri sem.

Value 58196 Frequency
1 sploh se ne strinjam 51
2 ne strinjam se 90
3 neodločen 288
4 strinjam se 222
5 močno se strinjam 96
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 13

Valid range from 1 to 5

V40 Pogosto počnem »svoje stvari«. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Pogosto počnem "svoje stvari".

Value 59195 Frequency
1 sploh se ne strinjam 21
2 ne strinjam se 96
3 neodločen 235
4 strinjam se 255
5 močno se strinjam 131
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 22

Valid range from 1 to 5

V41 Verjamem, da je složnost skupine bolj pomembna kot lastno zadovoljstvo. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Verjamem, da je složnost skupine bolj pomembna kot lastno zadovoljstvo.

Value 60194 Frequency
1 sploh se ne strinjam 73
2 ne strinjam se 132
3 neodločen 241
4 strinjam se 196
5 močno se strinjam 99
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 19

Valid range from 1 to 5

V42 Uživam v tem, da sem edinstven in drugačen od drugih. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Uživam v tem, da sem edinstven in drugačen od drugih.

Value 61193 Frequency
1 sploh se ne strinjam 98
2 ne strinjam se 143
3 neodločen 182
4 strinjam se 188
5 močno se strinjam 134
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 15

Valid range from 1 to 5

V43 Zame so interesi skupine v splošnem bolj pomembni kot moj lastni interes. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Zame so interesi skupine v splošnem bolj pomembni kot moj lastni interes.

Value 62192 Frequency
1 sploh se ne strinjam 89
2 ne strinjam se 201
3 neodločen 289
4 strinjam se 122
5 močno se strinjam 36
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 23

Valid range from 1 to 5

V44 Raje se zanašam sam nase kot na koga drugega. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Raje se zanašam sam nase kot na koga drugega.

Value 63191 Frequency
1 sploh se ne strinjam 46
2 ne strinjam se 70
3 neodločen 196
4 strinjam se 238
5 močno se strinjam 193
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 17

Valid range from 1 to 5

V45 Verjamem, da je moja dolžnost in obveza, da se držim norm postavljenih s strani skupine. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Verjamem, da je moja dolžnost in obveza, da se držim norm postavljenih s strani skupine.

Value 64190 Frequency
1 sploh se ne strinjam 23
2 ne strinjam se 48
3 neodločen 238
4 strinjam se 301
5 močno se strinjam 134
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 16

Valid range from 1 to 5

V46 Moja osebna identiteta, ne glede na druge, je zame zelo pomembna. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Moja osebna identiteta, ne glede na druge, je zame zelo pomembna.

Value 65189 Frequency
1 sploh se ne strinjam 11
2 ne strinjam se 21
3 neodločen 131
4 strinjam se 281
5 močno se strinjam 300
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 16

Valid range from 1 to 5

V47 o šolskih pravilih ( šolskih problemih) V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O šolskih pravilih ( šolskih problemih)

Value 66188 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 279
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 17
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 2
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 258
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 44
6 starši 49
7 sestra, brat 4
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 2
9 duhovnik / redovnica 1
10 internet 22
11 časopis / televizija 0
12 knjiga 8
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 52
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 73

Valid range from 1 to 13

V48 o otrokovih in človekovih pravicah ter dolžnostih V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O otrokovih in človekovih pravicah ter dolžnostih

Value 67187 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 131
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 216
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 19
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 43
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 8
6 starši 159
7 sestra, brat 7
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 3
9 duhovnik / redovnica 4
10 internet 60
11 časopis / televizija 19
12 knjiga 23
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 47
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 67

Valid range from 1 to 13

V49 o spolnosti in kontracepciji V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O spolnosti in kontracepciji

Value 68186 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 15
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 39
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 24
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 5
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 68
6 starši 145
7 sestra, brat 32
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 13
9 duhovnik / redovnica 7
10 internet 83
11 časopis / televizija 11
12 knjiga 53
13 zdravnik 196
99 to me ne zanima 37
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 69

Valid range from 1 to 13

V50 o spolno prenosljivih boleznih V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O spolno prenosljivih boleznih

Value 69185 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 13
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 38
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 20
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 12
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 26
6 starši 105
7 sestra, brat 19
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 6
9 duhovnik / redovnica 9
10 internet 90
11 časopis / televizija 18
12 knjiga 57
13 zdravnik 286
99 to me ne zanima 33
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 61

Valid range from 1 to 13

V51 o ustavi Republike Slovenije V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O ustavi Republike Slovenije

Value 70184 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 9
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 23
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 3
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 17
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 6
6 starši 108
7 sestra, brat 3
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 7
9 duhovnik / redovnica 3
10 internet 154
11 časopis / televizija 94
12 knjiga 44
13 zdravnik 2
99 to me ne zanima 264
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
473 287

Valid range from 1 to 13

V52 o posledicah uporabe drog V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O posledicah uporabe drog

Value 71183 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 25
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 64
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 31
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 10
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 47
6 starši 133
7 sestra, brat 21
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 7
9 duhovnik / redovnica 1
10 internet 100
11 časopis / televizija 33
12 knjiga 50
13 zdravnik 164
99 to me ne zanima 49
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 74

Valid range from 1 to 13

V53 o možnostih zaposlitve V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O možnostih zaposlitve

Value 72182 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 78
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 114
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 11
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 17
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 4
6 starši 164
7 sestra, brat 21
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 5
9 duhovnik / redovnica 4
10 internet 192
11 časopis / televizija 76
12 knjiga 7
13 zdravnik 2
99 to me ne zanima 25
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 65

Valid range from 1 to 13

V54 o možnostih preživljanja prostega časa V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O možnostih preživljanja prostega časa

Value 73181 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 6
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 27
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 4
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 5
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 255
6 starši 127
7 sestra, brat 77
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 10
9 duhovnik / redovnica 3
10 internet 143
11 časopis / televizija 37
12 knjiga 9
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 27
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 56

Valid range from 1 to 13

V55 o pogojih in pridobivanju štipendije V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O pogojih in pridobivanju štipendije

Value 74180 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 189
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 111
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 7
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 90
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 9
6 starši 115
7 sestra, brat 15
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 1
9 duhovnik / redovnica 2
10 internet 112
11 časopis / televizija 10
12 knjiga 10
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 57
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 88

Valid range from 1 to 13

V56 o pogojih študija doma V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O pogojih študija doma

Value 75179 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 145
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 107
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 4
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 65
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 4
6 starši 135
7 sestra, brat 9
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 6
9 duhovnik / redovnica 2
10 internet 136
11 časopis / televizija 16
12 knjiga 3
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 95
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 127

Valid range from 1 to 13

V57 o pogojih študija v tujini V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O pogojih študija v tujini

Value 76178 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 143
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 105
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 9
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 59
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 2
6 starši 96
7 sestra, brat 9
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 7
9 duhovnik / redovnica 2
10 internet 170
11 časopis / televizija 19
12 knjiga 3
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 103
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
625 135

Valid range from 1 to 13

V58 o aktualnih informacijah na področju kulture (partyji, koncerti, predstave, razstave,…) V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O aktualnih informacijah na področju kulture

Value 77177 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 4
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 17
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 2
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 9
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 158
6 starši 22
7 sestra, brat 51
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 6
9 duhovnik / redovnica 4
10 internet 264
11 časopis / televizija 111
12 knjiga 8
13 zdravnik 2
99 to me ne zanima 69
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 102

Valid range from 1 to 13

V59 o organizacijah, ki nudijo pomoč v stiski V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O organizacijah, ki nudijo pomoč v stiski

Value 78176 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 72
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 142
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 252
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 11
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 12
6 starši 47
7 sestra, brat 6
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 4
9 duhovnik / redovnica 8
10 internet 71
11 časopis / televizija 23
12 knjiga 5
13 zdravnik 8
99 to me ne zanima 75
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
661 99

Valid range from 1 to 13

V60 o možnostih prostovoljnega dela doma in v tujini V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O možnostih prostovoljnega dela doma in v tujini

Value 79175 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 41
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 125
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 6
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 22
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 9
6 starši 148
7 sestra, brat 8
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 11
9 duhovnik / redovnica 8
10 internet 203
11 časopis / televizija 40
12 knjiga 5
13 zdravnik 0
99 to me ne zanima 100
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
626 134

Valid range from 1 to 13

V61 o zdravi prehrani in zdravem življenju V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O zdravi prehrani in zdravem življenju

Value 80174 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 6
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 15
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 5
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 13
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 8
6 starši 126
7 sestra, brat 5
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 8
9 duhovnik / redovnica 2
10 internet 68
11 časopis / televizija 20
12 knjiga 77
13 zdravnik 323
99 to me ne zanima 45
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 84

Valid range from 1 to 13

V62 o Evropski Uniji V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O Evropski Uniji

Value 81173 Frequency
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 4
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 13
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 2
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 8
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 3
6 starši 89
7 sestra, brat 5
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 9
9 duhovnik / redovnica 3
10 internet 193
11 časopis / televizija 144
12 knjiga 12
13 zdravnik 3
99 to me ne zanima 246
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 272

Valid range from 1 to 13

V63 šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 82172 Frequency
1 da 435
2 ne 282
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 43

Valid range from 1 to 2

V63A šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 83171 Frequency
1 da 31
2 ne 216
Sysmiss 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 513

Valid range from 1 to 2

V63B šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 84170 Frequency
1 da 40
2 ne 189
Sysmiss 531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 531

Valid range from 1 to 2

V63C šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 85169 Frequency
1 da 45
2 ne 192
Sysmiss 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 523

Valid range from 1 to 2

V64 strokovnjak v svetovalnici za mlade - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Strokovnjak v svetovalnici za mlade - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 86168 Frequency
1 da 657
2 ne 55
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 48

Valid range from 1 to 2

V64A strokovnjak v svetovalnici za mlade - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Strokovnjak v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 87167 Frequency
1 da 15
2 ne 32
Sysmiss 713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 713

Valid range from 1 to 2

V64B strokovnjak v svetovalnici za mlade - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Strokovnjak v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 88166 Frequency
1 da 11
2 ne 34
Sysmiss 715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 715

Valid range from 1 to 2

V64C strokovnjak v svetovalnici za mlade - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Strokovnjak v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 89165 Frequency
1 da 8
2 ne 37
Sysmiss 715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 715

Valid range from 1 to 2

V65 vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 90164 Frequency
1 da 649
2 ne 57
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 54

Valid range from 1 to 2

V65A vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

VRstnik/ica v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 91163 Frequency
1 da 10
2 ne 34
Sysmiss 716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 716

Valid range from 1 to 2

V65B vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 92162 Frequency
1 da 10
2 ne 35
Sysmiss 715
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 715

Valid range from 1 to 2

V65C vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 93161 Frequency
1 da 6
2 ne 34
Sysmiss 720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 720

Valid range from 1 to 2

V66 telefon za pomoč v stiski - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Telefon za pomoč v stiski - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 94160 Frequency
1 da 641
2 ne 66
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 53

Valid range from 1 to 2

V66A telefon za pomoč v stiski - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Telefon za pomoč v stiski - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 95159 Frequency
1 da 5
2 ne 49
Sysmiss 706
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 706

Valid range from 1 to 2

V66B telefon za pomoč v stiski - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Telefon za pomoč v stiski - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 96158 Frequency
1 da 5
2 ne 51
Sysmiss 704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 704

Valid range from 1 to 2

V66C telefon za pomoč v stiski - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Telefon za pomoč v stiski - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 97157 Frequency
1 da 7
2 ne 43
Sysmiss 710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 710

Valid range from 1 to 2

V67 učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 98156 Frequency
1 da 348
2 ne 359
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 53

Valid range from 1 to 2

V67A učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 99155 Frequency
1 da 34
2 ne 268
Sysmiss 458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 458

Valid range from 1 to 2

V67B učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 100154 Frequency
1 da 42
2 ne 252
Sysmiss 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 466

Valid range from 1 to 2

V67C učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 101153 Frequency
1 da 34
2 ne 234
Sysmiss 492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 492

Valid range from 1 to 2

V68 prijatelj/ica (sošolec/ka) - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Prijatelj/ica (sošolec/ka) - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 102152 Frequency
1 da 86
2 ne 627
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 47

Valid range from 1 to 2

V68A prijatelj/ica (sošolec/ka) - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Prijatelj/ica (sošolec/ka) - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 103151 Frequency
1 da 63
2 ne 475
Sysmiss 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
538 222

Valid range from 1 to 2

V68B prijatelj/ica (sošolec/ka) - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Prijatelj/ica (sošolec/ka) - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 104150 Frequency
1 da 53
2 ne 459
Sysmiss 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 248

Valid range from 1 to 2

V68C prijatelj/ica (sošolec/ka) - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Prijatelj/ica (sošolec/ka) - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 105149 Frequency
1 da 48
2 ne 440
Sysmiss 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 272

Valid range from 1 to 2

V69 starši - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Starši - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 106148 Frequency
1 da 73
2 ne 643
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
716 44

Valid range from 1 to 2

V69A starši - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Starši - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 107147 Frequency
1 da 28
2 ne 526
Sysmiss 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 206

Valid range from 1 to 2

V69B starši - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Starši - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 108146 Frequency
1 da 36
2 ne 472
Sysmiss 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
508 252

Valid range from 1 to 2

V69C starši - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Starši - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 109145 Frequency
1 da 36
2 ne 481
Sysmiss 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
517 243

Valid range from 1 to 2

V70 brat / sestra - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Brat/sestra - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 110144 Frequency
1 da 299
2 ne 416
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 45

Valid range from 1 to 2

V70A brat / sestra - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Brat/sestra - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 111143 Frequency
1 da 44
2 ne 307
Sysmiss 409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 409

Valid range from 1 to 2

V70B brat / sestra - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Brat/sestra - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 112142 Frequency
1 da 47
2 ne 283
Sysmiss 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330 430

Valid range from 1 to 2

V70C brat / sestra - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Brat/sestra - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 113141 Frequency
1 da 41
2 ne 274
Sysmiss 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
315 445

Valid range from 1 to 2

V71 duhovnik / redovnica - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Duhovnik/redovnica - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 114140 Frequency
1 da 642
2 ne 62
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 56

Valid range from 1 to 2

V71A duhovnik / redovnica - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Duhovnik/redovnica - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 115139 Frequency
1 da 6
2 ne 48
Sysmiss 706
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 706

Valid range from 1 to 2

V71B duhovnik / redovnica - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Duhovnik/redovnica - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 116138 Frequency
1 da 5
2 ne 44
Sysmiss 711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 711

Valid range from 1 to 2

V71C duhovnik / redovnica - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Duhovnik/redovnica - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 117137 Frequency
1 da 9
2 ne 38
Sysmiss 713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 713

Valid range from 1 to 2

V72 drugi sorodniki - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Drugi sorodniki - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 118136 Frequency
1 da 339
2 ne 372
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 49

Valid range from 1 to 2

V72A drugi sorodniki - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Drugi sorodniki - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 119135 Frequency
1 da 31
2 ne 281
Sysmiss 448
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 448

Valid range from 1 to 2

V72B drugi sorodniki - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Drugi sorodniki - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 120134 Frequency
1 da 38
2 ne 263
Sysmiss 459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 459

Valid range from 1 to 2

V72C drugi sorodniki - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Drugi sorodniki - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 121133 Frequency
1 da 25
2 ne 255
Sysmiss 480
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
280 480

Valid range from 1 to 2

V73 internet - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Internet - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 122132 Frequency
1 da 185
2 ne 535
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 40

Valid range from 1 to 2

V73A internet - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Internet - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 123131 Frequency
1 da 71
2 ne 378
Sysmiss 311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 311

Valid range from 1 to 2

V73B internet - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Internet - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 124130 Frequency
1 da 61
2 ne 378
Sysmiss 321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 321

Valid range from 1 to 2

V73C internet - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Internet - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 125129 Frequency
1 da 57
2 ne 368
Sysmiss 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
425 335

Valid range from 1 to 2

V74 knjiga - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Knjiga - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 126128 Frequency
1 da 312
2 ne 394
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 54

Valid range from 1 to 2

V74A knjiga - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Knjiga - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 127127 Frequency
1 da 34
2 ne 297
Sysmiss 429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
331 429

Valid range from 1 to 2

V74B knjiga - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Knjiga - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 128126 Frequency
1 da 43
2 ne 265
Sysmiss 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
308 452

Valid range from 1 to 2

V74C knjiga - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Knjiga - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 129125 Frequency
1 da 45
2 ne 258
Sysmiss 457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
303 457

Valid range from 1 to 2

V75 zdravnik - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Zdravnik - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Value 130124 Frequency
1 da 361
2 ne 357
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 42

Valid range from 1 to 2

V75A zdravnik - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Zdravnik - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Value 131123 Frequency
1 da 22
2 ne 291
Sysmiss 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
313 447

Valid range from 1 to 2

V75B zdravnik - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Zdravnik - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Value 132122 Frequency
1 da 33
2 ne 255
Sysmiss 472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 472

Valid range from 1 to 2

V75C zdravnik - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Zdravnik - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Value 133121 Frequency
1 da 31
2 ne 252
Sysmiss 477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
283 477

Valid range from 1 to 2

V76 poslati e-pošto KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Poslati e-pošto

Value 134120 Frequency
1 da 614
2 ne 104
9 brez odgovora 31
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 42

Valid range from 1 to 2

V77 odgovoriti na e-pošto (angl. reply) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Odgovoriti na e-pošto (angl. reply)

Value 135119 Frequency
1 da 588
2 ne 124
9 brez odgovora 37
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 48

Valid range from 1 to 2

V78 skupaj z e-pošto poslati priponko KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Skupaj z e-pošto poslati priponko

Value 136118 Frequency
1 da 413
2 ne 260
9 brez odgovora 61
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
673 87

Valid range from 1 to 2

V79 deskati po internetu KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Deskati po internetu

Value 137117 Frequency
1 da 691
2 ne 41
9 brez odgovora 15
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 28

Valid range from 1 to 2

V80 dodajati strani med priljubljene povezave (angl. bookmarks/favorites) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Dodajati strani med priljubljene povezave (angl. bookmarks/favorites)

Value 138116 Frequency
1 da 479
2 ne 230
9 brez odgovora 39
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 51

Valid range from 1 to 2

V81 uporabiti iskalnike za iskanje določene vsebine (npr. Najdi.si, Google) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Uporabiti iskalnike za iskanje določene vsebine (npr. Najdi.si, Google)

Value 139115 Frequency
1 da 701
2 ne 40
9 brez odgovora 9
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 19

Valid range from 1 to 2

V82 uporabiti poštni seznam (angl. mailing lista) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Uporabiti poštni seznam (angl. mailing lista)

Value 140114 Frequency
1 da 389
2 ne 283
9 brez odgovora 71
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 88

Valid range from 1 to 2

V83 pošiljanje sporočil SMS na GSM telefone po e-pošti ali WWW KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Pošiljanje sporočil SMS na GSM telefone po e-pošti ali WWW

Value 141113 Frequency
1 da 585
2 ne 137
9 brez odgovora 27
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 38

Valid range from 1 to 2

V84 telefonirati preko interneta (net2phone, IPphone) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Telefonirati preko interneta (net2phone, IPphone)

Value 142112 Frequency
1 da 229
2 ne 463
9 brez odgovora 55
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 68

Valid range from 1 to 2

V85 pogovarjati se – aktivna udeležba v klepetalnicah (angl. chat) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Pogovarjati se - aktivna udeležba v klepetalnicah (angl. chat)

Value 143111 Frequency
1 da 610
2 ne 109
9 brez odgovora 28
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 41

Valid range from 1 to 2

V86 poslati e-voščilnico KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Pposlati e-voščilnico

Value 144110 Frequency
1 da 495
2 ne 218
9 brez odgovora 35
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 47

Valid range from 1 to 2

V87 izdelati domačo stran (angl. home page) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Izdelati domačo stran (angl. home page)

Value 145109 Frequency
1 da 305
2 ne 385
9 brez odgovora 55
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 70

Valid range from 1 to 2

V88 presneti si datoteke z interneta (angl. download) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Presneti si datoteke z interneta (angl. download)

Value 146108 Frequency
1 da 604
2 ne 120
9 brez odgovora 25
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 36

Valid range from 1 to 2

V89 osebni računalnik KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ NAŠTETO?

Osebni računalnik

Value 147107 Frequency
1 vsak dan 367
2 nekajkrat tedensko 242
3 nekajkrat mesečno 60
4 redkeje 51
5 nikoli 15
9 nimam možnosti 15
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 25

Valid range from 1 to 5

V90 GSM aparat (mobitel) KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ NAŠTETO?

GSM aparat (mobitel)

Value 148106 Frequency
1 vsak dan 663
2 nekajkrat tedensko 51
3 nekajkrat mesečno 4
4 redkeje 11
5 nikoli 8
9 nimam možnosti 10
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 23

Valid range from 1 to 5

V91 internet za deskanje KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ NAŠTETO?

Internet za deskanje

Value 149105 Frequency
1 vsak dan 207
2 nekajkrat tedensko 255
3 nekajkrat mesečno 108
4 redkeje 98
5 nikoli 33
9 nimam možnosti 44
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 59

Valid range from 1 to 5

V92 internet za elektronsko pošto KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ NAŠTETO?

Internet za elektronsko pošto

Value 150104 Frequency
1 vsak dan 154
2 nekajkrat tedensko 164
3 nekajkrat mesečno 123
4 redkeje 141
5 nikoli 108
9 nimam možnosti 56
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 70

Valid range from 1 to 5

V93 prebiranje in pošiljanje SMS sporočil POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Prebiranje in pošiljanje SMS sporočil

Value 151103 Frequency
1 vsak dan 450
2 nekajkrat tedensko 190
3 nekajkrat mesečno 47
4 redkeje 33
5 nikoli 13
9 nimam možnosti 9
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 27

Valid range from 1 to 5

V94 pošiljanje MMS razglednic POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Pošiljanje MMS razglednic

Value 152102 Frequency
1 vsak dan 49
2 nekajkrat tedensko 86
3 nekajkrat mesečno 79
4 redkeje 171
5 nikoli 187
9 nimam možnosti 170
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 188

Valid range from 1 to 5

V95 pregledovanje elektronske pošte POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Pregledovanje elektronske pošte

Value 153101 Frequency
1 vsak dan 105
2 nekajkrat tedensko 103
3 nekajkrat mesečno 60
4 redkeje 98
5 nikoli 260
9 nimam možnosti 108
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
626 134

Valid range from 1 to 5

V96 pregledovanje informacij na multimedijskem portalu POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Pregledovanje informacij na multimedijskem portalu (npr. Planet)

Value 154100 Frequency
1 vsak dan 67
2 nekajkrat tedensko 105
3 nekajkrat mesečno 100
4 redkeje 142
5 nikoli 223
9 nimam možnosti 99
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
637 123

Valid range from 1 to 5

V97 uporaba WAP za dostop do drugih informacij POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Uporaba WAP za dostop do drugih informacij

Value 15599 Frequency
1 vsak dan 66
2 nekajkrat tedensko 108
3 nekajkrat mesečno 112
4 redkeje 158
5 nikoli 219
9 nimam možnosti 79
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
663 97

Valid range from 1 to 5

V98 plačilo storitev z mobilnim telefonom (npr. Moneta) POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Plačilo storitev z mobilnim telefonom (npr. Moneta)

Value 15698 Frequency
1 vsak dan 35
2 nekajkrat tedensko 49
3 nekajkrat mesečno 58
4 redkeje 94
5 nikoli 382
9 nimam možnosti 95
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
618 142

Valid range from 1 to 5

V99 rezervacija vstopnic (npr. kino, gledališče, koncert) POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Rezervacija vstopnic (npr. kino, gledališče, koncert)

Value 15797 Frequency
1 vsak dan 13
2 nekajkrat tedensko 15
3 nekajkrat mesečno 76
4 redkeje 123
5 nikoli 220
9 nimam možnosti 25
Sysmiss 288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 313

Valid range from 1 to 5

V100 drugo. Navedi: POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Drugo. Navedi:

Value 15896 Frequency
IRC 1
MMS 2
MSN 2
budilka 5
erotika 1
fotoaparat 3
gledanje televizije 1
igranje iger 1
igranje iger00 30
klicanje 1
kupovanje po internetu 1
pogovor 2
pogovor00 138
posiljanje e-poste 1
pregledovanje kino sporedov 1
uporaba dlancnika 1
uporaba interneta 2
uporaba racunalnika 1
v 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195

V100D drugo POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Drugo. Navedi:

Value 15995 Frequency
1 vsak dan 163
2 nekajkrat tedensko 37
3 nekajkrat mesečno 16
4 redkeje 10
5 nikoli 31
9 nimam možnosti 22
Sysmiss 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 503

Valid range from 1 to 5

V101 reševanje domačih nalog, pisanje seminarskih nalog POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Reševanje domačih nalog, pisanje seminarskih nalog

Value 16094 Frequency
1 vsak dan 84
2 nekajkrat tedensko 79
3 nekajkrat mesečno 219
4 redkeje 227
5 nikoli 104
9 nimam možnosti 30
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 47

Valid range from 1 to 5

V102 udeležbo na razpravnih deskah (angl.forum) POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Udeležbo na razpravnih deskah (angl.forum)

Value 16193 Frequency
1 vsak dan 61
2 nekajkrat tedensko 80
3 nekajkrat mesečno 83
4 redkeje 173
5 nikoli 293
9 nimam možnosti 40
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 70

Valid range from 1 to 5

V103 pregled kino sporeda POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Pregled kino sporeda

Value 16292 Frequency
1 vsak dan 46
2 nekajkrat tedensko 125
3 nekajkrat mesečno 214
4 redkeje 198
5 nikoli 126
9 nimam možnosti 31
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 51

Valid range from 1 to 5

V104 iskanje pomoči v stiski POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Iskanje pomoči v stiski

Value 16391 Frequency
1 vsak dan 15
2 nekajkrat tedensko 19
3 nekajkrat mesečno 18
4 redkeje 112
5 nikoli 528
9 nimam možnosti 38
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 68

Valid range from 1 to 5

V105 igranje iger preko interneta POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Igranje iger preko interneta

Value 16490 Frequency
1 vsak dan 110
2 nekajkrat tedensko 137
3 nekajkrat mesečno 112
4 redkeje 163
5 nikoli 179
9 nimam možnosti 40
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 59

Valid range from 1 to 5

V106 drugo. Navedi: POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Drugo. Navedi:

Value 16589 Frequency
MSN 1
branje sal 3
dopisovanje 4
gladanje televizije 1
igranje iger 3
iskanje filmov 1
iskanje informacij 17
iskanje informacij - sportne strani 1
iskanje informacij o domačih živalih 1
iskanje informacij o lovu rib 1
iskanje informacij o plavanju 1
iskanje kuharskih receptov 1
iskanje literature za pouk, za referate 4
iskanje novih rac. iger 1
iskanje pesmi 1
iskanje slik 9
iskanje spletnih strani 1
jemanje melodij iz interneta 1
oglasevanje 1
ogledovanje strani z erotično vsebino 7
pogovor 50
posiljanje SMS sporocil 2
posiljanje e-poste 3
poslusanje glasbe 2
pregledovanje kino sporedov 1
pregledovanje vsebine 1
prenos datotek 24
risanje 2
vdor v druge sisteme 2
zabava 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148

V106D drugo POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Drugo. Navedi:

Value 16688 Frequency
1 nikoli 64
2 redko 53
3 srednje 31
4 pogosto 16
5 zelo pogosto 26
9 nimam možnosti 29
Sysmiss 541
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 570

Valid range from 1 to 5

V107 Imam svoj elektronski naslov

IMAM SVOJ ELEKTRONSKI NASLOV (angl. e-mail)