Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLAINF04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAINF04_V1
Glavni avtor(ji):
  • Raičevič, Ljubo
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Žavbi, Alenka
  • Vipavc Brvar, Irena
Izdelal datoteko podatkov:
MISSS - Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (Ljubljana; 2004)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Informiranost (seznanjenost) mladih, informativno - svetovalno središče, Evropska listina o informiranju mladih, informacijsko - komunikacijske tehnologije, informacijska pismenost, adolescenca, socialna vloga, socialna integracija, deviacija, stilska politika, modernizacija mladine, potrošnja, estetizacija telesa, stigmatizirana manjšina, osebna samorealizacija, socialna selekcija, individualizacija, samosocializacija, virtualni prostor, racunalniško posredovana komunikacija, motivacijski učinek, elektronska generacija, zasvojenost z internetom, osebni razvoj, aktivni član družbe, socialna interakcija, dostop do informacij, participacija mladih, oblike in stopnje sodelovanja mladih

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
SOCIALIZACIJA
IZOBRAŽEVANJE


Povzetek:

Raziskava Potrebe mladih po informacijah in participaciji raziskuje seznanjenost mladih z informacijami, ki so pomembne za njihov osebni in socialni razvoj, njihovo aktivno sodelovanje v sodobni družbi ter vpliv sodobnih informacijskih tehnologij pri tem. Osredotoči se na vzorec adolescentov iz ljubljanske regije. Prehod iz industrijske družbe v družbo storitev je spremenil položaj in pomen mladine. V novem tipu mladosti sta poudarjena izobraževanje in samooblikovanje mladega človeka, kjer je pomembna njegova aktivna vloga odločanja med množico informacij ter izbir. Kot pomembna socializatorja se uveljavljata računalnik in internet (Tapscott, 1997). Uporaba novih medijev pa sproža tudi deljena mnenja o njihovih pozitivnih in negativni vplivih na osebnostni in socialni razvoj mladih: od novega »virtualnega dvorišča« oz. prostora srečevanja mladih, ki se osvobaja kontrole odraslih do zasvojenosti z internetom, spodbujanje antisocialnega vedenja ipd. Raziskava se dotakne tudi opredelitve informativno-svetovalne dejavnosti, ki v dobi informacij deluje kot pomoč mladim pri iskanju relevantnih informacij, izbir ter ustrezni uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. september 2004 - 6. oktober 2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ljubljana z okolico

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osnovnošolci in srednješolci; v starosti med 12 in 17 let

Izključeni:

Posamezniki, ki na dan anketiranja niso bili prisotni pri pouku oz. so sodelovanje odklonili.

Zbiranje podatkov je opravil:

Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije: Za zbiranje, vnos in pripravo podatkov ter osnovnih izpisov je odgovoren avtor raziskave.

Tip vzorca:

Večstopenjsko vzorčenje. Na podlagi javno objavljenega seznama osnovnih in srednjih šol (Ministrstva za šolstvo, 2004) je bil sestavljen vzorčni okvir. S postopkom enostavnega slučajnega vzorčenja brez ponavljanja je bilo iz celotne populacije v vzorec izbrali 5 mestnih osnovnih šol in 3 obmestne/vaške osnovne šole. V nadaljevanju še 6 srednjih šol, pri čemer so bili raziskovalci pozorni na reprezentativno udeležbo srednjih strokovnih šol, strokovnih gimnazij in gimnazij splošnega tipa. Šolski centri so imeli večjo utež pri izbiri. Med temi šestimi srednjimi šolami je bil predviden izbor ene šole izven mesta Ljubljane, ki pa še vedno spada v širšo ljubljansko regijo. Na izbranih šolah sta bila iz seznama obstoječih razredov naključno izbrana 2 razreda, katerega učenci so bili vključeni v vzorec.

Način zbiranja podatkov:

Raziskava je po načinu izvedbe samoizpolnjevalna anketa. Izvajala so se skupinska anketiranja (v vsak izbran razred sta prišla dva anketarja), ki so v povprečju trajala eno šolsko uro.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLAINF04 - Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 254
  • število enot: 760

Spremenljivke

ID Identifikacijska številka

Identifikacijska številka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 0 1 776 381.553 221.271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 776

URA_Z Ura začetka izpraševanja

Ura začetka izpolnjevanja vprašalnika

Vrednost 22 Frekvenca
7 49
8 148
9 70
10 187
11 106
12 100
13 20
14 56
15 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 0

Vrednosti spremenljivk od 7 do 15

MIN_Z Minuta začetka izpraševanja

Minuta začetka izpolnjevanja vprašalnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 0 0 59 26.164 16.697

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

ID Identifikacijska številka

Identifikacijska številka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 0 1 776 381.553 221.271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 776

URA_Z Ura začetka izpraševanja

Ura začetka izpolnjevanja vprašalnika

Vrednost 2252 Frekvenca
7 49
8 148
9 70
10 187
11 106
12 100
13 20
14 56
15 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 0

Vrednosti spremenljivk od 7 do 15

MIN_Z Minuta začetka izpraševanja

Minuta začetka izpolnjevanja vprašalnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 0 0 59 26.164 16.697

Vrednosti spremenljivk od 0 do 59

DAN_R Dan izvedbe raziskave

Dan izvedbe raziskave

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 0 6 31 23.013 4.47

Vrednosti spremenljivk od 6 do 31

MES_R Mesec izvedbe raziskave

Ura konca izpolnjevanja vprašalnika

Vrednost 5249 Frekvenca
1 1
4 2
6 1
8 1
9 742
10 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V1 Šport in športni dogodki, rekreacija KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Šport in športni dogodki, rekreacija

Vrednost 6248 Frekvenca
1 nič 14
2 malo 69
3 srednje 196
4 precej 197
5 zelo 282
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 Šola in izobraževanje KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Šola in izobraževanje

Vrednost 7247 Frekvenca
1 nič 37
2 malo 129
3 srednje 265
4 precej 239
5 zelo 82
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 Služba, poklic KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Služba, poklic

Vrednost 8246 Frekvenca
1 nič 41
2 malo 68
3 srednje 171
4 precej 287
5 zelo 186
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 Tehnika in tehnični dosežki KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Tehnika in tehnični dosežki

Vrednost 9245 Frekvenca
1 nič 129
2 malo 193
3 srednje 226
4 precej 126
5 zelo 72
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 Politika in politični dogodki KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Politika in politični dogodki

Vrednost 10244 Frekvenca
1 nič 405
2 malo 220
3 srednje 66
4 precej 30
5 zelo 16
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6 Zabava in razvedrilo KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Zabava in razvedrilo

Vrednost 11243 Frekvenca
1 nič 5
2 malo 24
3 srednje 54
4 precej 200
5 zelo 459
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7 Vera in versko življenje KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Vera in versko življenje

Vrednost 12242 Frekvenca
1 nič 226
2 malo 184
3 srednje 190
4 precej 102
5 zelo 46
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8 Spolnost in ljubezen KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Spolnost in ljubezen

Vrednost 13241 Frekvenca
1 nič 35
2 malo 54
3 srednje 152
4 precej 208
5 zelo 301
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 Prijateljstvo KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Prijateljstvo

Vrednost 14240 Frekvenca
1 nič 3
2 malo 6
3 srednje 35
4 precej 159
5 zelo 542
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 Skrb za svoj izgled, zunanji videz KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Skrb za svoj izgled, zunanji videz

Vrednost 15239 Frekvenca
1 nič 12
2 malo 25
3 srednje 152
4 precej 276
5 zelo 282
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11 Zdravje in socialno varstvo (revščina, brezposelnost) KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Zdravje in socialno varstvo (revščina, brezposelnost)

Vrednost 16238 Frekvenca
1 nič 56
2 malo 114
3 srednje 243
4 precej 194
5 zelo 141
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V12 Družinsko življenje, zakon, otroci KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Družinsko življenje, zakon, otroci

Vrednost 17237 Frekvenca
1 nič 49
2 malo 102
3 srednje 229
4 precej 205
5 zelo 156
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13 Znanost in znanstveni dosežki KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Znanost in znanstveni dosežki

Vrednost 18236 Frekvenca
1 nič 70
2 malo 187
3 srednje 235
4 precej 175
5 zelo 79
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14 Umetnost in kultura KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Umetnost in kultura

Vrednost 19235 Frekvenca
1 nič 127
2 malo 278
3 srednje 212
4 precej 94
5 zelo 32
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15 Nacionalna preteklost in usoda lastnega KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Nacionalna preteklost in usoda lastnega naroda

Vrednost 20234 Frekvenca
1 nič 99
2 malo 214
3 srednje 245
4 precej 119
5 zelo 69
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V16 Nakupovanje KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Nakupovanje

Vrednost 21233 Frekvenca
1 nič 31
2 malo 84
3 srednje 163
4 precej 210
5 zelo 261
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V17 Uživanje hrane, pijače KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Uživanje hrane, pijače

Vrednost 22232 Frekvenca
1 nič 15
2 malo 53
3 srednje 227
4 precej 245
5 zelo 200
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18 Programi mednarodnih izmenjav (npr. izmenjava učencev med različnimi šolami, poletni tabori) KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Programi mednarodnih izmenjav

Vrednost 23231 Frekvenca
1 nič 97
2 malo 168
3 srednje 211
4 precej 144
5 zelo 122
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19 Potovanja, mladinski turizem KOLIKO TE ZANIMA VSAKO OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da te našteto nič ne zanima, 2, da te malo zanima, 3, da te zanima srednje, 4, da precej in 5, da te zelo zanima. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Potovanja, mladinski turizem

Vrednost 24230 Frekvenca
1 nič 35
2 malo 75
3 srednje 150
4 precej 206
5 zelo 288
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V20 šolska pravila KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Šolska pravila

Vrednost 25229 Frekvenca
1 nič 33
2 malo 85
3 srednje 262
4 precej 258
5 zelo 115
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V20I Da, želel/a bi več informacij. (šolska pravila) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Šolska pravila

Vrednost 26228 Frekvenca
8 več informacij 29
Sysmiss 731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 731

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V21 otrokove in človekove pravice ter dolžnosti KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Otrokove in človekove pravice ter dolžnosti

Vrednost 27227 Frekvenca
1 nič 25
2 malo 106
3 srednje 291
4 precej 218
5 zelo 95
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21I Da, želel/a bi več informacij. (otrokove in človekove pravice ter dolžnosti) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Otrokove in človekove pravice ter dolžnosti

Vrednost 28226 Frekvenca
8 več informacij 75
Sysmiss 685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 685

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V22 spolnost in kontracepcija KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Spolnost in kontracepcija

Vrednost 29225 Frekvenca
1 nič 33
2 malo 67
3 srednje 167
4 precej 282
5 zelo 178
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V22I Da, želel/a bi več informacij. (spolnost in kontracepcija) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Spolnost in kontracepcija

Vrednost 30224 Frekvenca
8 več informacij 69
Sysmiss 691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 691

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V23 spolno prenosljive bolezni KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Spolno prenosljive bolezni

Vrednost 31223 Frekvenca
1 nič 51
2 malo 84
3 srednje 183
4 precej 267
5 zelo 144
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23I Da, želel/a bi več informacij. (spolno prenosljive bolezni) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Spolno prenosljive bolezni

Vrednost 32222 Frekvenca
8 več informacij 65
Sysmiss 695
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65 695

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V24 ustava Republike Slovenije KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Ustava Republike Slovenije

Vrednost 33221 Frekvenca
1 nič 171
2 malo 247
3 srednje 206
4 precej 72
5 zelo 32
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24I Da, želel/a bi več informacij. (ustava Republike Slovenije) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Ustava Republike Slovenije

Vrednost 34220 Frekvenca
8 več informacij 40
Sysmiss 720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 720

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V25 posledice uporabe drog KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Posledice uporabe drog

Vrednost 35219 Frekvenca
1 nič 68
2 malo 41
3 srednje 118
4 precej 264
5 zelo 245
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V25I Da, želel/a bi več informacij. (posledice uporabe drog) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Posledice uporabe drog

Vrednost 36218 Frekvenca
8 več informacij 58
Sysmiss 702
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 702

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V26 možnosti zaposlitve KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Možnosti zaposlitve

Vrednost 37217 Frekvenca
1 nič 36
2 malo 111
3 srednje 255
4 precej 225
5 zelo 109
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V26I Da, želel/a bi več informacij. (možnosti zaposlitve) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Možnosti zaposlitve

Vrednost 38216 Frekvenca
8 več informacij 112
Sysmiss 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
112 648

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V27 možnosti preživljanja prostega časa KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Možnosti preživljanja prostega časa

Vrednost 39215 Frekvenca
1 nič 10
2 malo 22
3 srednje 108
4 precej 263
5 zelo 336
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27I Da, želel/a bi več informacij. (možnosti preživljanja prostega časa) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Možnosti preživljanja prostega časa

Vrednost 40214 Frekvenca
8 več informacij 47
Sysmiss 713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 713

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V28 pogoji in pridobivanje štipendije KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Pogoji in pridobivanje štipendije

Vrednost 41213 Frekvenca
1 nič 63
2 malo 148
3 srednje 222
4 precej 168
5 zelo 135
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V28I Da, želel/a bi več informacij. (pogoji in pridobivanje štipendije) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Pogoji in pridobivanje štipendije

Vrednost 42212 Frekvenca
8 več informacij 106
Sysmiss 654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
106 654

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V29 pogoji študija doma KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Pogoji študija doma

Vrednost 43211 Frekvenca
1 nič 144
2 malo 197
3 srednje 202
4 precej 140
5 zelo 60
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V29I Da, želel/a bi več informacij. (pogoji študija doma) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Pogoji študija doma

Vrednost 44210 Frekvenca
8 več informacij 81
Sysmiss 679
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 679

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V30 pogoji študija v tujini KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Pogoji študija v tujini

Vrednost 45209 Frekvenca
1 nič 188
2 malo 253
3 srednje 170
4 precej 65
5 zelo 50
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30I Da, želel/a bi več informacij. (pogoji študija v tujini) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Pogoji študija v tujini

Vrednost 46208 Frekvenca
8 več informacij 136
Sysmiss 624
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 624

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V31 aktualne informacije na področju kulture (partyji, koncerti, predstave, razstave,…) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Aktualne informacije na področju kulture

Vrednost 47207 Frekvenca
1 nič 46
2 malo 95
3 srednje 224
4 precej 212
5 zelo 159
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V31I Da, želel/a bi več informacij. (aktualne informacije na področju kulture) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Aktualne informacije na področju kulture

Vrednost 48206 Frekvenca
8 več informacij 84
Sysmiss 676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 676

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V32 kako ravnati v primeru nasilja KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Kako ravnati v primeru nasilja

Vrednost 49205 Frekvenca
1 nič 17
2 malo 81
3 srednje 219
4 precej 259
5 zelo 159
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V32I Da, želel/a bi več informacij. (kako ravnati v primeru nasilja) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Kako ravnati v primeru nasilja

Vrednost 50204 Frekvenca
8 več informacij 81
Sysmiss 679
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 679

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V33 kako ravnati v primeru motenj hranjenja KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Kako ravnati v primeru motenj hranjenja

Vrednost 51203 Frekvenca
1 nič 64
2 malo 157
3 srednje 249
4 precej 178
5 zelo 87
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V33I Da, želel/a bi več informacij. (kako ravnati v primeru motenj hranjenja) KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Kako ravnati v primeru motenj hranjenja

Vrednost 52202 Frekvenca
8 več informacij 69
Sysmiss 691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 691

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V34 organizacije, ki nudijo pomoč v stiski KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Oceni z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da s tem nisi nič seznanjen/a, 2, da si s tem malo seznanjen/a, 3, da si seznanjen/a srednje, 4, da si seznanjen/a precej in 5, da si s področjem zelo seznanjen/a. (V vsaki vrstici posebej obkroži ustrezno številko.)

Organizacije, ki nudijo pomoč v stiski

Vrednost 53201 Frekvenca
1 nič 78
2 malo 183
3 srednje 256
4 precej 163
5 zelo 57
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V34I Da, želel/a bi več informacij. KAKO DOBRO SI SEZNANJEN/A Z VSAKIM OD NAVEDENIH PODROČIJ? Da, želel/a bi več informacij -8

Organizacije, ki nudijo pomoč v stiski

Vrednost 54200 Frekvenca
8 več informacij 76
Sysmiss 684
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 684

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V36 Zame je bolj privlačno delovati kot posameznik in ne kot član skupine. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Zame je bolj privlačno delovati kot posameznik in ne kot član skupine.

Vrednost 55199 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 180
2 ne strinjam se 241
3 neodločen 216
4 strinjam se 79
5 močno se strinjam 30
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V37 V skupini je pomembno vzdrževanje složnosti (ne prepirati se). ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

V skupini je pomembno vzdrževanje složnosti (ne prepirati se).

Vrednost 56198 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 12
2 ne strinjam se 6
3 neodločen 31
4 strinjam se 297
5 močno se strinjam 405
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V38 Raje bi videl, da me poznajo kot posameznika in ne kot člana organizacije kateri pripadam. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Raje bi videl, da me poznajo kot posameznika in ne kot člana organizacije, kateri pripadam.

Vrednost 57197 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 90
2 ne strinjam se 142
3 neodločen 266
4 strinjam se 169
5 močno se strinjam 79
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V39 Žrtvoval bi svoj lastni interes za dobro skupine, v kateri sem. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Žrtvoval bi svoj lastni interes za dobro skupine, v kateri sem.

Vrednost 58196 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 51
2 ne strinjam se 90
3 neodločen 288
4 strinjam se 222
5 močno se strinjam 96
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V40 Pogosto počnem »svoje stvari«. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Pogosto počnem "svoje stvari".

Vrednost 59195 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 21
2 ne strinjam se 96
3 neodločen 235
4 strinjam se 255
5 močno se strinjam 131
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V41 Verjamem, da je složnost skupine bolj pomembna kot lastno zadovoljstvo. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Verjamem, da je složnost skupine bolj pomembna kot lastno zadovoljstvo.

Vrednost 60194 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 73
2 ne strinjam se 132
3 neodločen 241
4 strinjam se 196
5 močno se strinjam 99
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V42 Uživam v tem, da sem edinstven in drugačen od drugih. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Uživam v tem, da sem edinstven in drugačen od drugih.

Vrednost 61193 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 98
2 ne strinjam se 143
3 neodločen 182
4 strinjam se 188
5 močno se strinjam 134
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V43 Zame so interesi skupine v splošnem bolj pomembni kot moj lastni interes. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Zame so interesi skupine v splošnem bolj pomembni kot moj lastni interes.

Vrednost 62192 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 89
2 ne strinjam se 201
3 neodločen 289
4 strinjam se 122
5 močno se strinjam 36
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V44 Raje se zanašam sam nase kot na koga drugega. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Raje se zanašam sam nase kot na koga drugega.

Vrednost 63191 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 46
2 ne strinjam se 70
3 neodločen 196
4 strinjam se 238
5 močno se strinjam 193
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V45 Verjamem, da je moja dolžnost in obveza, da se držim norm postavljenih s strani skupine. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Verjamem, da je moja dolžnost in obveza, da se držim norm postavljenih s strani skupine.

Vrednost 64190 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 23
2 ne strinjam se 48
3 neodločen 238
4 strinjam se 301
5 močno se strinjam 134
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V46 Moja osebna identiteta, ne glede na druge, je zame zelo pomembna. ZA SPODAJ NAŠTETE TRDITVE POVEJ, KOLIKO SE Z NJIMI STRINJAŠ OZ. NE STRINJAŠ. Pri vsaki trditvi posebej obkroži številko v ustreznem stolpcu. 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjaš, 5 pa da se močno strinjaš.

Moja osebna identiteta, ne glede na druge, je zame zelo pomembna.

Vrednost 65189 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 11
2 ne strinjam se 21
3 neodločen 131
4 strinjam se 281
5 močno se strinjam 300
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V47 o šolskih pravilih ( šolskih problemih) V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O šolskih pravilih ( šolskih problemih)

Vrednost 66188 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 279
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 17
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 2
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 258
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 44
6 starši 49
7 sestra, brat 4
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 2
9 duhovnik / redovnica 1
10 internet 22
11 časopis / televizija 0
12 knjiga 8
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 52
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V48 o otrokovih in človekovih pravicah ter dolžnostih V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O otrokovih in človekovih pravicah ter dolžnostih

Vrednost 67187 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 131
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 216
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 19
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 43
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 8
6 starši 159
7 sestra, brat 7
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 3
9 duhovnik / redovnica 4
10 internet 60
11 časopis / televizija 19
12 knjiga 23
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 47
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V49 o spolnosti in kontracepciji V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O spolnosti in kontracepciji

Vrednost 68186 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 15
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 39
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 24
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 5
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 68
6 starši 145
7 sestra, brat 32
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 13
9 duhovnik / redovnica 7
10 internet 83
11 časopis / televizija 11
12 knjiga 53
13 zdravnik 196
99 to me ne zanima 37
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V50 o spolno prenosljivih boleznih V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O spolno prenosljivih boleznih

Vrednost 69185 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 13
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 38
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 20
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 12
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 26
6 starši 105
7 sestra, brat 19
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 6
9 duhovnik / redovnica 9
10 internet 90
11 časopis / televizija 18
12 knjiga 57
13 zdravnik 286
99 to me ne zanima 33
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V51 o ustavi Republike Slovenije V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O ustavi Republike Slovenije

Vrednost 70184 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 9
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 23
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 3
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 17
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 6
6 starši 108
7 sestra, brat 3
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 7
9 duhovnik / redovnica 3
10 internet 154
11 časopis / televizija 94
12 knjiga 44
13 zdravnik 2
99 to me ne zanima 264
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
473 287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V52 o posledicah uporabe drog V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O posledicah uporabe drog

Vrednost 71183 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 25
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 64
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 31
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 10
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 47
6 starši 133
7 sestra, brat 21
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 7
9 duhovnik / redovnica 1
10 internet 100
11 časopis / televizija 33
12 knjiga 50
13 zdravnik 164
99 to me ne zanima 49
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V53 o možnostih zaposlitve V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O možnostih zaposlitve

Vrednost 72182 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 78
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 114
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 11
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 17
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 4
6 starši 164
7 sestra, brat 21
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 5
9 duhovnik / redovnica 4
10 internet 192
11 časopis / televizija 76
12 knjiga 7
13 zdravnik 2
99 to me ne zanima 25
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
695 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V54 o možnostih preživljanja prostega časa V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O možnostih preživljanja prostega časa

Vrednost 73181 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 6
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 27
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 4
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 5
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 255
6 starši 127
7 sestra, brat 77
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 10
9 duhovnik / redovnica 3
10 internet 143
11 časopis / televizija 37
12 knjiga 9
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 27
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V55 o pogojih in pridobivanju štipendije V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O pogojih in pridobivanju štipendije

Vrednost 74180 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 189
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 111
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 7
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 90
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 9
6 starši 115
7 sestra, brat 15
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 1
9 duhovnik / redovnica 2
10 internet 112
11 časopis / televizija 10
12 knjiga 10
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 57
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V56 o pogojih študija doma V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O pogojih študija doma

Vrednost 75179 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 145
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 107
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 4
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 65
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 4
6 starši 135
7 sestra, brat 9
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 6
9 duhovnik / redovnica 2
10 internet 136
11 časopis / televizija 16
12 knjiga 3
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 95
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
633 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V57 o pogojih študija v tujini V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O pogojih študija v tujini

Vrednost 76178 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 143
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 105
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 9
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 59
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 2
6 starši 96
7 sestra, brat 9
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 7
9 duhovnik / redovnica 2
10 internet 170
11 časopis / televizija 19
12 knjiga 3
13 zdravnik 1
99 to me ne zanima 103
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
625 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V58 o aktualnih informacijah na področju kulture (partyji, koncerti, predstave, razstave,…) V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O aktualnih informacijah na področju kulture

Vrednost 77177 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 4
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 17
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 2
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 9
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 158
6 starši 22
7 sestra, brat 51
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 6
9 duhovnik / redovnica 4
10 internet 264
11 časopis / televizija 111
12 knjiga 8
13 zdravnik 2
99 to me ne zanima 69
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V59 o organizacijah, ki nudijo pomoč v stiski V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O organizacijah, ki nudijo pomoč v stiski

Vrednost 78176 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 72
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 142
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 252
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 11
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 12
6 starši 47
7 sestra, brat 6
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 4
9 duhovnik / redovnica 8
10 internet 71
11 časopis / televizija 23
12 knjiga 5
13 zdravnik 8
99 to me ne zanima 75
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
661 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V60 o možnostih prostovoljnega dela doma in v tujini V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O možnostih prostovoljnega dela doma in v tujini

Vrednost 79175 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 41
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 125
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 6
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 22
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 9
6 starši 148
7 sestra, brat 8
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 11
9 duhovnik / redovnica 8
10 internet 203
11 časopis / televizija 40
12 knjiga 5
13 zdravnik 0
99 to me ne zanima 100
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V61 o zdravi prehrani in zdravem življenju V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O zdravi prehrani in zdravem življenju

Vrednost 80174 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 6
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 15
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 5
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 13
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 8
6 starši 126
7 sestra, brat 5
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 8
9 duhovnik / redovnica 2
10 internet 68
11 časopis / televizija 20
12 knjiga 77
13 zdravnik 323
99 to me ne zanima 45
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V62 o Evropski Uniji V KOLIKOR BI POTREBOVAL/A INFORMACIJO O SPODAJ NAVEDENIH STVAREH, NA KOGA BI SE NAJPREJ OBRNIL/A?

O Evropski Uniji

Vrednost 81173 Frekvenca
1 psiholog/inja (šolska svetovalna služba) 4
2 svetovalnica za mlade (INFO točka) 13
3 telefon za pomoč v stiski (SOS telefon) 2
4 učitelj/ica ki mu/ji zaupam 8
5 prijatelj/ica (sošolec/ka) 3
6 starši 89
7 sestra, brat 5
8 drugi sorodnik/ica (tudi babica in dedek) 9
9 duhovnik / redovnica 3
10 internet 193
11 časopis / televizija 144
12 knjiga 12
13 zdravnik 3
99 to me ne zanima 246
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V63 šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 82172 Frekvenca
1 da 435
2 ne 282
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
717 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V63A šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 83171 Frekvenca
1 da 31
2 ne 216
Sysmiss 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
247 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V63B šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 84170 Frekvenca
1 da 40
2 ne 189
Sysmiss 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V63C šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Šolski psiholog/inja (šolska svetovalna služba) - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 85169 Frekvenca
1 da 45
2 ne 192
Sysmiss 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64 strokovnjak v svetovalnici za mlade - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Strokovnjak v svetovalnici za mlade - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 86168 Frekvenca
1 da 657
2 ne 55
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
712 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64A strokovnjak v svetovalnici za mlade - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Strokovnjak v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 87167 Frekvenca
1 da 15
2 ne 32
Sysmiss 713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64B strokovnjak v svetovalnici za mlade - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Strokovnjak v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 88166 Frekvenca
1 da 11
2 ne 34
Sysmiss 715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64C strokovnjak v svetovalnici za mlade - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Strokovnjak v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 89165 Frekvenca
1 da 8
2 ne 37
Sysmiss 715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V65 vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 90164 Frekvenca
1 da 649
2 ne 57
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V65A vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

VRstnik/ica v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 91163 Frekvenca
1 da 10
2 ne 34
Sysmiss 716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44 716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V65B vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 92162 Frekvenca
1 da 10
2 ne 35
Sysmiss 715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V65C vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Vrstnik/ica v svetovalnici za mlade - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 93161 Frekvenca
1 da 6
2 ne 34
Sysmiss 720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 720

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V66 telefon za pomoč v stiski - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Telefon za pomoč v stiski - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 94160 Frekvenca
1 da 641
2 ne 66
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V66A telefon za pomoč v stiski - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Telefon za pomoč v stiski - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 95159 Frekvenca
1 da 5
2 ne 49
Sysmiss 706
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V66B telefon za pomoč v stiski - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Telefon za pomoč v stiski - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 96158 Frekvenca
1 da 5
2 ne 51
Sysmiss 704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V66C telefon za pomoč v stiski - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Telefon za pomoč v stiski - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 97157 Frekvenca
1 da 7
2 ne 43
Sysmiss 710
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
50 710

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67 učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 98156 Frekvenca
1 da 348
2 ne 359
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67A učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 99155 Frekvenca
1 da 34
2 ne 268
Sysmiss 458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67B učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 100154 Frekvenca
1 da 42
2 ne 252
Sysmiss 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 466

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V67C učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Učitelj/ica, ki mu/ji zaupaš - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 101153 Frekvenca
1 da 34
2 ne 234
Sysmiss 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
268 492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68 prijatelj/ica (sošolec/ka) - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Prijatelj/ica (sošolec/ka) - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 102152 Frekvenca
1 da 86
2 ne 627
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68A prijatelj/ica (sošolec/ka) - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Prijatelj/ica (sošolec/ka) - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 103151 Frekvenca
1 da 63
2 ne 475
Sysmiss 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
538 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68B prijatelj/ica (sošolec/ka) - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Prijatelj/ica (sošolec/ka) - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 104150 Frekvenca
1 da 53
2 ne 459
Sysmiss 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V68C prijatelj/ica (sošolec/ka) - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Prijatelj/ica (sošolec/ka) - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 105149 Frekvenca
1 da 48
2 ne 440
Sysmiss 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69 starši - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Starši - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 106148 Frekvenca
1 da 73
2 ne 643
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
716 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69A starši - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Starši - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 107147 Frekvenca
1 da 28
2 ne 526
Sysmiss 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69B starši - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Starši - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 108146 Frekvenca
1 da 36
2 ne 472
Sysmiss 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V69C starši - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Starši - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 109145 Frekvenca
1 da 36
2 ne 481
Sysmiss 243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
517 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V70 brat / sestra - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Brat/sestra - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 110144 Frekvenca
1 da 299
2 ne 416
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V70A brat / sestra - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Brat/sestra - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 111143 Frekvenca
1 da 44
2 ne 307
Sysmiss 409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V70B brat / sestra - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Brat/sestra - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 112142 Frekvenca
1 da 47
2 ne 283
Sysmiss 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330 430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V70C brat / sestra - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Brat/sestra - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 113141 Frekvenca
1 da 41
2 ne 274
Sysmiss 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
315 445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V71 duhovnik / redovnica - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Duhovnik/redovnica - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 114140 Frekvenca
1 da 642
2 ne 62
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V71A duhovnik / redovnica - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Duhovnik/redovnica - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 115139 Frekvenca
1 da 6
2 ne 48
Sysmiss 706
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V71B duhovnik / redovnica - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Duhovnik/redovnica - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 116138 Frekvenca
1 da 5
2 ne 44
Sysmiss 711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V71C duhovnik / redovnica - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Duhovnik/redovnica - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 117137 Frekvenca
1 da 9
2 ne 38
Sysmiss 713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V72 drugi sorodniki - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Drugi sorodniki - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 118136 Frekvenca
1 da 339
2 ne 372
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V72A drugi sorodniki - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Drugi sorodniki - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 119135 Frekvenca
1 da 31
2 ne 281
Sysmiss 448
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
312 448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V72B drugi sorodniki - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Drugi sorodniki - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 120134 Frekvenca
1 da 38
2 ne 263
Sysmiss 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
301 459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V72C drugi sorodniki - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Drugi sorodniki - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 121133 Frekvenca
1 da 25
2 ne 255
Sysmiss 480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
280 480

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V73 internet - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Internet - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 122132 Frekvenca
1 da 185
2 ne 535
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V73A internet - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Internet - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 123131 Frekvenca
1 da 71
2 ne 378
Sysmiss 311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V73B internet - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Internet - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 124130 Frekvenca
1 da 61
2 ne 378
Sysmiss 321
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V73C internet - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Internet - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 125129 Frekvenca
1 da 57
2 ne 368
Sysmiss 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
425 335

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V74 knjiga - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Knjiga - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 126128 Frekvenca
1 da 312
2 ne 394
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V74A knjiga - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Knjiga - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 127127 Frekvenca
1 da 34
2 ne 297
Sysmiss 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
331 429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V74B knjiga - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Knjiga - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 128126 Frekvenca
1 da 43
2 ne 265
Sysmiss 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
308 452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V74C knjiga - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Knjiga - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 129125 Frekvenca
1 da 45
2 ne 258
Sysmiss 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
303 457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V75 zdravnik - že iskal/a informacijo ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Zdravnik - Pri navedenem sem že iskal/a informacijo.

Vrednost 130124 Frekvenca
1 da 361
2 ne 357
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V75A zdravnik - informacija je bila zanesljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Zdravnik - Dobljena informacija je bila zanesljiva.

Vrednost 131123 Frekvenca
1 da 22
2 ne 291
Sysmiss 447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
313 447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V75B zdravnik - informacija je bila zadostna/koristna ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Zdravnik - Dobljena informacija je bila zadostna/koristna.

Vrednost 132122 Frekvenca
1 da 33
2 ne 255
Sysmiss 472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
288 472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V75C zdravnik - informacija je bila jasna / razumljiva ZANIMA NAS, ALI JE BILA INFORMACIJA, KI SI JO DOBIL/A OD NAVEDENIH OSEB/USTANOV JASNA, ZANESLJIVA IN ZADOSTNA! Obkroži 2 (DA), če zate velja, in 1 (NE), če ne velja.

Zdravnik - Dobljena informacija je bila jasna/razumljiva.

Vrednost 133121 Frekvenca
1 da 31
2 ne 252
Sysmiss 477
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
283 477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V76 poslati e-pošto KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Poslati e-pošto

Vrednost 134120 Frekvenca
1 da 614
2 ne 104
9 brez odgovora 31
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V77 odgovoriti na e-pošto (angl. reply) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Odgovoriti na e-pošto (angl. reply)

Vrednost 135119 Frekvenca
1 da 588
2 ne 124
9 brez odgovora 37
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
712 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V78 skupaj z e-pošto poslati priponko KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Skupaj z e-pošto poslati priponko

Vrednost 136118 Frekvenca
1 da 413
2 ne 260
9 brez odgovora 61
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
673 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V79 deskati po internetu KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Deskati po internetu

Vrednost 137117 Frekvenca
1 da 691
2 ne 41
9 brez odgovora 15
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V80 dodajati strani med priljubljene povezave (angl. bookmarks/favorites) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Dodajati strani med priljubljene povezave (angl. bookmarks/favorites)

Vrednost 138116 Frekvenca
1 da 479
2 ne 230
9 brez odgovora 39
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V81 uporabiti iskalnike za iskanje določene vsebine (npr. Najdi.si, Google) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Uporabiti iskalnike za iskanje določene vsebine (npr. Najdi.si, Google)

Vrednost 139115 Frekvenca
1 da 701
2 ne 40
9 brez odgovora 9
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V82 uporabiti poštni seznam (angl. mailing lista) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Uporabiti poštni seznam (angl. mailing lista)

Vrednost 140114 Frekvenca
1 da 389
2 ne 283
9 brez odgovora 71
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V83 pošiljanje sporočil SMS na GSM telefone po e-pošti ali WWW KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Pošiljanje sporočil SMS na GSM telefone po e-pošti ali WWW

Vrednost 141113 Frekvenca
1 da 585
2 ne 137
9 brez odgovora 27
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V84 telefonirati preko interneta (net2phone, IPphone) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Telefonirati preko interneta (net2phone, IPphone)

Vrednost 142112 Frekvenca
1 da 229
2 ne 463
9 brez odgovora 55
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V85 pogovarjati se – aktivna udeležba v klepetalnicah (angl. chat) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Pogovarjati se - aktivna udeležba v klepetalnicah (angl. chat)

Vrednost 143111 Frekvenca
1 da 610
2 ne 109
9 brez odgovora 28
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V86 poslati e-voščilnico KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Pposlati e-voščilnico

Vrednost 144110 Frekvenca
1 da 495
2 ne 218
9 brez odgovora 35
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V87 izdelati domačo stran (angl. home page) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Izdelati domačo stran (angl. home page)

Vrednost 145109 Frekvenca
1 da 305
2 ne 385
9 brez odgovora 55
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V88 presneti si datoteke z interneta (angl. download) KAJ OD SPODAJ NAŠTETEGA ZNAŠ NAREDITI?

Presneti si datoteke z interneta (angl. download)

Vrednost 146108 Frekvenca
1 da 604
2 ne 120
9 brez odgovora 25
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V89 osebni računalnik KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ NAŠTETO?

Osebni računalnik

Vrednost 147107 Frekvenca
1 vsak dan 367
2 nekajkrat tedensko 242
3 nekajkrat mesečno 60
4 redkeje 51
5 nikoli 15
9 nimam možnosti 15
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V90 GSM aparat (mobitel) KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ NAŠTETO?

GSM aparat (mobitel)

Vrednost 148106 Frekvenca
1 vsak dan 663
2 nekajkrat tedensko 51
3 nekajkrat mesečno 4
4 redkeje 11
5 nikoli 8
9 nimam možnosti 10
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V91 internet za deskanje KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ NAŠTETO?

Internet za deskanje

Vrednost 149105 Frekvenca
1 vsak dan 207
2 nekajkrat tedensko 255
3 nekajkrat mesečno 108
4 redkeje 98
5 nikoli 33
9 nimam možnosti 44
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V92 internet za elektronsko pošto KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ NAŠTETO?

Internet za elektronsko pošto

Vrednost 150104 Frekvenca
1 vsak dan 154
2 nekajkrat tedensko 164
3 nekajkrat mesečno 123
4 redkeje 141
5 nikoli 108
9 nimam možnosti 56
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V93 prebiranje in pošiljanje SMS sporočil POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Prebiranje in pošiljanje SMS sporočil

Vrednost 151103 Frekvenca
1 vsak dan 450
2 nekajkrat tedensko 190
3 nekajkrat mesečno 47
4 redkeje 33
5 nikoli 13
9 nimam možnosti 9
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V94 pošiljanje MMS razglednic POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Pošiljanje MMS razglednic

Vrednost 152102 Frekvenca
1 vsak dan 49
2 nekajkrat tedensko 86
3 nekajkrat mesečno 79
4 redkeje 171
5 nikoli 187
9 nimam možnosti 170
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V95 pregledovanje elektronske pošte POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Pregledovanje elektronske pošte

Vrednost 153101 Frekvenca
1 vsak dan 105
2 nekajkrat tedensko 103
3 nekajkrat mesečno 60
4 redkeje 98
5 nikoli 260
9 nimam možnosti 108
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V96 pregledovanje informacij na multimedijskem portalu POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Pregledovanje informacij na multimedijskem portalu (npr. Planet)

Vrednost 154100 Frekvenca
1 vsak dan 67
2 nekajkrat tedensko 105
3 nekajkrat mesečno 100
4 redkeje 142
5 nikoli 223
9 nimam možnosti 99
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
637 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V97 uporaba WAP za dostop do drugih informacij POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Uporaba WAP za dostop do drugih informacij

Vrednost 15599 Frekvenca
1 vsak dan 66
2 nekajkrat tedensko 108
3 nekajkrat mesečno 112
4 redkeje 158
5 nikoli 219
9 nimam možnosti 79
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
663 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V98 plačilo storitev z mobilnim telefonom (npr. Moneta) POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Plačilo storitev z mobilnim telefonom (npr. Moneta)

Vrednost 15698 Frekvenca
1 vsak dan 35
2 nekajkrat tedensko 49
3 nekajkrat mesečno 58
4 redkeje 94
5 nikoli 382
9 nimam možnosti 95
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
618 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V99 rezervacija vstopnic (npr. kino, gledališče, koncert) POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Rezervacija vstopnic (npr. kino, gledališče, koncert)

Vrednost 15797 Frekvenca
1 vsak dan 13
2 nekajkrat tedensko 15
3 nekajkrat mesečno 76
4 redkeje 123
5 nikoli 220
9 nimam možnosti 25
Sysmiss 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V100 drugo. Navedi: POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Drugo. Navedi:

Vrednost 15896 Frekvenca
IRC 1
MMS 2
MSN 2
budilka 5
erotika 1
fotoaparat 3
gledanje televizije 1
igranje iger 1
igranje iger00 30
klicanje 1
kupovanje po internetu 1
pogovor 2
pogovor00 138
posiljanje e-poste 1
pregledovanje kino sporedov 1
uporaba dlancnika 1
uporaba interneta 2
uporaba racunalnika 1
v 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195

V100D drugo POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ GSM APARAT (MOBITEL) ZA NASLEDNJE:

Drugo. Navedi:

Vrednost 15995 Frekvenca
1 vsak dan 163
2 nekajkrat tedensko 37
3 nekajkrat mesečno 16
4 redkeje 10
5 nikoli 31
9 nimam možnosti 22
Sysmiss 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
257 503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101 reševanje domačih nalog, pisanje seminarskih nalog POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Reševanje domačih nalog, pisanje seminarskih nalog

Vrednost 16094 Frekvenca
1 vsak dan 84
2 nekajkrat tedensko 79
3 nekajkrat mesečno 219
4 redkeje 227
5 nikoli 104
9 nimam možnosti 30
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102 udeležbo na razpravnih deskah (angl.forum) POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Udeležbo na razpravnih deskah (angl.forum)

Vrednost 16193 Frekvenca
1 vsak dan 61
2 nekajkrat tedensko 80
3 nekajkrat mesečno 83
4 redkeje 173
5 nikoli 293
9 nimam možnosti 40
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103 pregled kino sporeda POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Pregled kino sporeda

Vrednost 16292 Frekvenca
1 vsak dan 46
2 nekajkrat tedensko 125
3 nekajkrat mesečno 214
4 redkeje 198
5 nikoli 126
9 nimam možnosti 31
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V104 iskanje pomoči v stiski POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Iskanje pomoči v stiski

Vrednost 16391 Frekvenca
1 vsak dan 15
2 nekajkrat tedensko 19
3 nekajkrat mesečno 18
4 redkeje 112
5 nikoli 528
9 nimam možnosti 38
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V105 igranje iger preko interneta POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Igranje iger preko interneta

Vrednost 16490 Frekvenca
1 vsak dan 110
2 nekajkrat tedensko 137
3 nekajkrat mesečno 112
4 redkeje 163
5 nikoli 179
9 nimam možnosti 40
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V106 drugo. Navedi: POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Drugo. Navedi:

Vrednost 16589 Frekvenca
MSN 1
branje sal 3
dopisovanje 4
gladanje televizije 1
igranje iger 3
iskanje filmov 1
iskanje informacij 17
iskanje informacij - sportne strani 1
iskanje informacij o domačih živalih 1
iskanje informacij o lovu rib 1
iskanje informacij o plavanju 1
iskanje kuharskih receptov 1
iskanje literature za pouk, za referate 4
iskanje novih rac. iger 1
iskanje pesmi 1
iskanje slik 9
iskanje spletnih strani 1
jemanje melodij iz interneta 1
oglasevanje 1
ogledovanje strani z erotično vsebino 7
pogovor 50
posiljanje SMS sporocil 2
posiljanje e-poste 3
poslusanje glasbe 2
pregledovanje kino sporedov 1
pregledovanje vsebine 1
prenos datotek 24
risanje 2
vdor v druge sisteme 2
zabava 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
148

V106D drugo POSEBEJ NAVEDI, KAKO POGOSTO UPORABLJAŠ INTERNET ZA NASLEDNJE:

Drugo. Navedi:

Vrednost 16688 Frekvenca
1 nikoli 64
2 redko 53
3 srednje 31
4 pogosto 16
5 zelo pogosto 26
9 nimam možnosti 29
Sysmiss 541
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon