Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1005
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1005_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Rajšp, Simona
 • Hočevar, Martina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

CJM

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbaromter

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, ocena vlade, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum, udeležba in glasovanje na referendumu

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
SLOVENSKO-HRVAŠKI ARBITARAŽNI SPORAZUM


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o krizi.

Methodology


Collection date: 17. maj 2010 - 19. maj 2010
Date of production: 2010-05
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1005 - Politbarometer PB05/10 [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 74
 • number of units: 846

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2010-05-15 846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 2010-05-15 2010-05-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 201
2 ni zadovoljen 602
3 ne vem, b.o. 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 43

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 486
2 ni zadovoljen 339
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 21

Valid range from 1 to 2

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 174 Frequency
2010-05-15 846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 2010-05-15 2010-05-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 273 Frequency
1 zadovoljen 201
2 ni zadovoljen 602
3 ne vem, b.o. 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 43

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 372 Frequency
1 zadovoljen 486
2 ni zadovoljen 339
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 21

Valid range from 1 to 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 471 Frequency
1 da, podpiram 340
2 ne, ne podpiram 467
3 ne vem, b.o. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 39

Valid range from 1 to 2

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Value 570 Frequency
1 1 najmanj zaupa 176
2 2 226
3 3 nekje vmes 280
4 4 126
5 5 najbolj zaupa 27
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 11

Valid range from 1 to 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 669 Frequency
1 1 najmanj zaupa 63
2 2 131
3 3 nekje vmes 327
4 4 236
5 5 najbolj zaupa 59
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 30

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 768 Frequency
1 1 najmanj zaupa 63
2 2 158
3 3 nekje vmes 306
4 4 222
5 5 najbolj zaupa 31
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 66

Valid range from 1 to 5

i13 SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 867 Frequency
1 1 najmanj zaupa 26
2 2 88
3 3 nekje vmes 355
4 4 277
5 5 najbolj zaupa 64
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 36

Valid range from 1 to 5

i14 SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 966 Frequency
1 1 najmanj zaupa 84
2 2 158
3 3 nekje vmes 311
4 4 223
5 5 najbolj zaupa 62
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 8

Valid range from 1 to 5

i15 ČASOPISI, TELEVIZIJA, RADIO

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 1065 Frequency
1 1 najmanj zaupa 52
2 2 179
3 3 nekje vmes 371
4 4 172
5 5 najbolj zaupa 55
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 17

Valid range from 1 to 5

i16 VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 1164 Frequency
1 1 najmanj zaupa 50
2 2 91
3 3 nekje vmes 254
4 4 252
5 5 najbolj zaupa 94
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 105

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1263 Frequency
1 1 najmanj zaupa 188
2 2 204
3 3 nekje vmes 214
4 4 179
5 5 najbolj zaupa 53
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 8

Valid range from 1 to 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 1362 Frequency
1 1 najmanj zaupa 61
2 2 141
3 3 nekje vmes 401
4 4 178
5 5 najbolj zaupa 19
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 46

Valid range from 1 to 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 1461 Frequency
1 1 najmanj zaupa 51
2 2 111
3 3 nekje vmes 331
4 4 277
5 5 najbolj zaupa 61
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 15

Valid range from 1 to 5

i27 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Value 1560 Frequency
1 1 najmanj zaupa 78
2 2 123
3 3 nekje vmes 241
4 4 222
5 5 najbolj zaupa 126
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 56

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Value 1659 Frequency
1 1 najmanj zaupa 132
2 2 229
3 3 nekje vmes 307
4 4 98
5 5 najbolj zaupa 34
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 46

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1758 Frequency
1 1 najmanj zaupa 125
2 2 265
3 3 nekje vmes 348
4 4 78
5 5 najbolj zaupa 12
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 18

Valid range from 1 to 5

i30 INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 1857 Frequency
1 1 najmanj zaupa 18
2 2 65
3 3 nekje vmes 210
4 4 304
5 5 najbolj zaupa 162
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 87

Valid range from 1 to 5

i33 GENERALNA DRŽAVNA TOŽILKA

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Value 1956 Frequency
1 1 najmanj zaupa 95
2 2 165
3 3 nekje vmes 261
4 4 190
5 5 najbolj zaupa 79
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 56

Valid range from 1 to 5

i34 GENERALNI DIREKTOR POLICIJE

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Value 2055 Frequency
1 1 najmanj zaupa 52
2 2 121
3 3 nekje vmes 281
4 4 224
5 5 najbolj zaupa 73
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 95

Valid range from 1 to 5

i37 ŽUPAN

VAŠEMU ŽUPANU?

Value 2154 Frequency
1 1 najmanj zaupa 109
2 2 110
3 3 nekje vmes 215
4 4 249
5 5 najbolj zaupa 141
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 22

Valid range from 1 to 5

i38 OSEBNI ZDRAVNIK

VAŠEMU OSEBNEMU ZDRAVNIKU?

Value 2253 Frequency
1 1 najmanj zaupa 11
2 2 29
3 3 nekje vmes 104
4 4 317
5 5 najbolj zaupa 367
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 18

Valid range from 1 to 5

i39 SLOVENSKA ZDRAVNIŠKA ZBORNICA

SLOVENSKI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI S PREDSEDNICO GORDANO KALAN ŽIVČEC?

Value 2352 Frequency
1 1 najmanj zaupa 337
2 2 221
3 3 nekje vmes 157
4 4 44
5 5 najbolj zaupa 10
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 77

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 2451 Frequency
1 1 najmanj zaupa 104
2 2 110
3 3 nekje vmes 207
4 4 260
5 5 najbolj zaupa 152
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 13

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2550 Frequency
1 1 najmanj zaupa 139
2 2 316
3 3 nekje vmes 327
4 4 38
5 5 najbolj zaupa 3
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 23

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Value 2649 Frequency
1 1 najmanj zaupa 189
2 2 220
3 3 nekje vmes 285
4 4 103
5 5 najbolj zaupa 15
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 34

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Value 2748 Frequency
1 1 najmanj zaupa 77
2 2 125
3 3 nekje vmes 317
4 4 252
5 5 najbolj zaupa 60
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 15

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Value 2847 Frequency
1 1 najmanj zaupa 28
2 2 62
3 3 nekje vmes 256
4 4 314
5 5 najbolj zaupa 115
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 71

Valid range from 1 to 5

i9 CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2946 Frequency
1 1 najmanj zaupa 243
2 2 209
3 3 nekje vmes 210
4 4 115
5 5 najbolj zaupa 45
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 24

Valid range from 1 to 5

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 3045 Frequency
1 1 zelo neuspešno 148
2 2 245
3 3 nekje vmes 337
4 4 90
5 5 zelo uspešno 16
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 10

Valid range from 1 to 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 3144 Frequency
1 1 zelo neuspešno 169
2 2 191
3 3 nekje vmes 279
4 4 160
5 5 zelo uspešno 38
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 9

Valid range from 1 to 5

v3 DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 3243 Frequency
1 1 zelo neuspešno 137
2 2 265
3 3 nekje vmes 347
4 4 52
5 5 zelo uspešno 9
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 36

Valid range from 1 to 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 3342 Frequency
1 1 zelo neuspešno 100
2 2 90
3 3 nekje vmes 214
4 4 275
5 5 zelo uspešno 151
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 16

Valid range from 1 to 5

v9 OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 3441 Frequency
1 1 zelo neuspešno 147
2 2 237
3 3 nekje vmes 284
4 4 101
5 5 zelo uspešno 25
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 52

Valid range from 1 to 5

v9a KOALICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Value 3540 Frequency
1 1 zelo neuspešno 127
2 2 246
3 3 nekje vmes 338
4 4 75
5 5 zelo uspešno 7
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 53

Valid range from 1 to 5

q911 OCENA GOSPODARSKE KRIZE:

ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Value 3639 Frequency
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, 212
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE NAPREJ S 571
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 63

Valid range from 1 to 2

q919 ODOBRAVA PODPORO SPORAZUMA TÜRKA IN KUČANA

PREDSEDNIK TÜRK IN BIVŠI PREDSEDNIK KUČAN STA JAVNO PODPRLA ODLOČITEV DRŽAVNEGA ZBORA ZA ARBITRAŽNI SPORAZUM, O NAČINU UREJANJA MEJE S HRVAŠKO. ALI ODOBRAVATE TO PODPORO SEDANJEGA IN BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ALI NE?

Value 3738 Frequency
1 odobravam 424
2 ne odobravam 295
3 ne vem, b.o. 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 127

Valid range from 1 to 2

q921 GLASOVAL - ZA SPORAZUM ALI PROTI

IN KAKO BOSTE NA NJEM NAJVERJETNEJE GLASOVALI - ZA SPORAZUM ALI PROTI?

Value 3837 Frequency
1 glasoval bo za 314
2 glasoval bo proti 229
3 ne bo se udeležil referenduma 124
4 ne ve, b.o. 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 179

Valid range from 1 to 3

q923 BI BILA V DANIH RAZMERAH JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT PAHO

KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Value 3936 Frequency
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 287
2 enako uspešna 155
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 280
4 ne vem, b.o. 119
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 124

Valid range from 1 to 3

q924 PODPORA ARBITRAŽNEMU SPORAZUMU

V JAVNOSTI ŽE DALJ ČASA POTEKA RAZPRAVA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU O UREJANJU MEJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO. ALI TA SPORAZUM PODPIRATE ALI NE?

Value 4035 Frequency
1 da, podpiram 364
2 ne, ne podpiram 327
3 ne vem, b.o. 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 155

Valid range from 1 to 2

q927 ODOBRAVA PODPORO SPORAZUMA TINETA HRIBARJA, FRANCA BUČARJA I

NA DRUGI STRANI PA SO SE -FILOZOF TINE HRIBAR, PRVI PREDSEDNIK SLOVENSKE SKUPŠČINE FRANCE BUČAR IN PISATELJ BORIS PAHOR- OPREDELILI PROTI ARBITRAŽNEMU SPORAZUMU. ALI NJIHOVO OPREDELITEV ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 4134 Frequency
1 odobravam 361
2 ne odobravam 332
3 ne vem, b.o. 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 153

Valid range from 1 to 2

q928 SE BO UDELEŽIL REFERENDUMA

ZAKONODAJNI REFERENDUM O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU BO POTEKAL 6. JUNIJA. NEKATERI SE BODO TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI NEKATERI PA NE. KAJ PA VI? KAKO VERJETNO JE, DA SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI?

Value 4233 Frequency
1 ZAGOTOVO DA 476
2 VERJETNO DA 146
3 VERJETNO NE 90
4 ZAGOTOVO NE 95
5 b.o. 36
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 39

Valid range from 1 to 4

q928n UDELEŽBA NA REFERENDUMU O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU

Value 4332 Frequency
1 verjetno DA 622
2 verjetno NE 185
3 b.o 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 39

Valid range from 1 to 2

q929a DOMA IMA TV SPREJEMNIK S KATERIM SPREJEMA SIGNAL S POMOČJO S

ZA KONEC ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O TV SIGNALU. ALI IMATE DOMA KAKŠEN TV SPREJEMNIK S KATERIM SPREJEMATE SIGNAL S POMOČJO STREŠNE OZ. SOBNE ANTENE?

Value 4431 Frequency
1 da 264
2 ne 570
4 nima TV 4
3 ne vem 5
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 8

Valid range from 1 to 4

q929b ZNANO DA BO PREHOD NA DIGITALNO TV

ALI VAM JE ZNANO, DA BO V SLOVENIJI IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV (OZ. DIGITALNI TV SIGNAL)?

Value 4530 Frequency
1 da 811
2 ne 28
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 7

Valid range from 1 to 2

q929c KDAJ BO PREHOD NA DIGITALNO TV

ALI VESTE, KDAJ PRIBLIŽNO BO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV? (anketar: preveri!!! / pravilno: s 1.12.2010; decembra 2010; konec leta 2010...)

Value 4629 Frequency
1 ve 455
2 ne ve 378
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 13

Valid range from 1 to 2

q929d VE KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL PREKO S

ALI VESTE, KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL PREKO STREŠNE ANTENE?

Value 4728 Frequency
1 da 630
2 ne 209
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 7

Valid range from 1 to 2

q929e INFORMACIJE O TEM, KAJ JE POTREBNO STORITI ZA PREHOD NA DIGI

ALI VESTE, KJE LAHKO VSI, KI JIH TO ZANIMA, DOBIJO INFORMACIJE O TEM, KAJ JE POTREBNO STORITI ZA PREHOD NA DIGITALNI SIGNAL?

Value 4827 Frequency
1 da 482
2 ne 349
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 15

Valid range from 1 to 2

q929f ZNAK DIGI

ALI VESTE, KAJ POMENI ZNAK DIGI?

Value 4926 Frequency
1 da 435
2 ne 404
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 7

Valid range from 1 to 2

q930 ODOBRAVA PREDLOG POSLANSKE SKUPINE SD, DA BI BILI PRI DELITV

POSLANSKA SKUPINA SD PREDLAGA, DA BI BILI PRI DELITVI DOBIČKA -POLEG LASTNIKOV IN MENEDŽERJEV- OBVEZNO UDELEŽENI TUDI ZAPOSLENI. ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 5025 Frequency
1 odobravam 744
2 ne odobravam 50
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 52

Valid range from 1 to 2

w BI ŠLI NA VOLITVE

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5124 Frequency
1 da 605
2 ne 182
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 59

Valid range from 1 to 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5223 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 22
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 30
3 NSI - krscanska ljudska stranka 7
4 SDS - slovenska demokratska stranka 138
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 28
7 SD - socialni demokrati 140
8 ZARES - nova stranka 17
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
415 431

Valid range from 1 to 9

w20b ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5322 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 24
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 39
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SDS - slovenska demokratska stranka 163
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 24
7 SD - socialni demokrati 203
8 ZARES - nova stranka 30
9 drugo stranko 19
0 ne vem, b.o. 159
99 ni volil 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
532 314

Valid range from 1 to 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5421 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 13
3 NSI - krscanska ljudska stranka 4
4 SDS - slovenska demokratska stranka 35
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SD - socialni demokrati 35
8 ZARES - nova stranka 6
9 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 711

Valid range from 1 to 9

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5520 Frequency
1 OSNOVNA 123
2 POKLICNA 117
3 SREDNJA 351
4 VIŠJA, VISOKA 254
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 1

Valid range from 1 to 4

kraj0 Kraj

Value 5619 Frequency
Zakrita vrednost 846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 0

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5718 Frequency
1 prej levo 293
2 v sredino 202
3 prej desno 172
4 b.o. 176
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 179

Valid range from 1 to 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 1 19 91 54.799 16.659

Valid range from 19 to 91

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 5916 Frequency
1 sem veren 410
2 nisem veren 282
3 nekaj vmes... 130
4 zavrnil odg.,b.o. 22
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 24

Valid range from 1 to 3

regija Regija

Value 6015 Frequency
1 POMURSKA 55
2 PODRAVSKA 142
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 106
5 GORENJSKA 81
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 211
8 SPOD. POSAVSKA 30
9 DOLENJSKA 54
10 GORIŠKA 51
11 OBALNO-KRAŠKA 38
12 KRAŠKA 20
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 7

Valid range from 1 to 12

rstar STAROST

Starost

Value 6114 Frequency
30 ->30 100
45 31 - 45 147
60 46 - 60 275
99 61 -> 323
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 1

Valid range from 30 to 99

spol SPOL

SPOL

Value 6213 Frequency
1 moški 319
2 ženska 527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 0

Valid range from 1 to 2

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 6312 Frequency
1 PODEŽELJE 299
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 270
3 VEČJE MESTO 117
4 LJ ALI MB 159
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 1

Valid range from 1 to 4

wskup STR. PREFERENCE

Value 6411 Frequency
1 DESUS 30
2 LDS 43
3 NSI 11
4 SDS 173
5 SLS 26
6 SNS 47
7 SD 175
8 ZARES 23
9 drugo 22
10 LIPA 0
0 ne vem 292
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
550 296

Valid range from 1 to 10

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 0 0.206 5.14 1 0.98

Valid range from 0.2055893074 to 5.139732685

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE ZAPOSLENI?

Value 669 Frequency
1 GOSPODARSTVO 159
2 NEGOSPODARSTVO 135
3 SAMOZAPOSLEN 27
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 410
7 ŠTUDENT, DIJAK 45
8 BREZPOSELN 44
9 DRUGO... 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 1

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 678 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 37
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 78
3 NE, TO ME NE SKRBI 178
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 552
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 553

Valid range from 1 to 3

idx_arb DELEŽ SKLADNIH (TRDNIH), DELNO SKLADNIH OZ. NESKLADNIH STALIŠČ V ZVEZI Z ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM - IN DELEŽ NESKLADNIH IN NEOPREDELJENIH

DELEŽ SKLADNIH (TRDNIH), DELNO SKLADNIH OZ. NESKLADNIH STALIŠČ V ZVEZI Z ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM - IN DELEŽ NESKLADNIH IN NEOPREDELJENIH

Value 687 Frequency
1 ++ 295
2 + 64
3 0 171
4 - 99
5 -- 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 0

Valid range from 1 to 5

idxth ODNOS DO ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA GLEDE NA PODPORO ALI NEPODPORO STALIŠČEM UGLEDNIH OBLIKOVALCEV JAVNEGA MNENJA: DVEH PODPORNIKOV (TÜRK, KUČAN) IN TREH NASPORTNIKOV (HRIBAR, BUČAR, PAHOR)

ODNOS DO ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA GLEDE NA PODPORO ALI NEPODPORO STALIŠČEM UGLEDNIH OBLIKOVALCEV JAVNEGA MNENJA: DVEH PODPORNIKOV (TÜRK, KUČAN) IN TREH NASPORTNIKOV (HRIBAR, BUČAR, PAHOR)

Value 696 Frequency
1 Turk, Kucan 325
2 Hribar, Bučar , Pahor 262
3 oboje 99
4 b.o 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 160

Valid range from 1 to 3

inegpah KONTRA PAHOR

KONTRA PAHOR

Value 705 Frequency
0 0 273
1 - 121
2 -- 112
3 --- 173
4 ---- 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 0 0 4

Valid range from 0 to 4

ipozpah Pro Pahor

Pro Pahor

Value 714 Frequency
0 0 401
1 + 150
2 ++ 128
3 +++ 109
4 ++++ 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 0 0 4

Valid range from 0 to 4

wskup2 Str.Preference K/O

Value 723 Frequency
1 Koalicija+Desus 271
2 Opozicija+SNS 257
3 Neopredeljeni 318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 0 1 3

Valid range from 1 to 3

tipk2 Tip naselja

Value 732 Frequency
1 PODEŽELJE 299
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 270
3 VEČJE MESTO 117
4 MB 46
5 LJ 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 1 1 5

Valid range from 1 to 5

iudel Index udeležbe

Index udeležbe

Value 741 Frequency
1 sploh ne udeležuje 85
2 nekaj vmes 432
3 zanesljivo udeležuje 329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 0 1 3

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2010). PBSI1005 - Politbarometer PB05/10 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Toš, Niko (2010). Politbarometer 05/2010: maj 2010.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2011). Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1005. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1005_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer