Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1005
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1005_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Rajšp, Simona
 • Hočevar, Martina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

CJM

Serija:
 • PB/Politbaromter

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, ocena vlade, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum, udeležba in glasovanje na referendumu

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
SLOVENSKO-HRVAŠKI ARBITARAŽNI SPORAZUM


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o krizi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. maj 2010 - 19. maj 2010
Čas izdelave: 2010-05
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1005 - Politbarometer PB05/10 [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 74
 • število enot: 846

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2010-05-15 846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 2010-05-15 2010-05-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 201
2 ni zadovoljen 602
3 ne vem, b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 486
2 ni zadovoljen 339
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 174 Frekvenca
2010-05-15 846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 2010-05-15 2010-05-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 273 Frekvenca
1 zadovoljen 201
2 ni zadovoljen 602
3 ne vem, b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 372 Frekvenca
1 zadovoljen 486
2 ni zadovoljen 339
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 471 Frekvenca
1 da, podpiram 340
2 ne, ne podpiram 467
3 ne vem, b.o. 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Vrednost 570 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 176
2 2 226
3 3 nekje vmes 280
4 4 126
5 5 najbolj zaupa 27
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 669 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 63
2 2 131
3 3 nekje vmes 327
4 4 236
5 5 najbolj zaupa 59
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 768 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 63
2 2 158
3 3 nekje vmes 306
4 4 222
5 5 najbolj zaupa 31
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 867 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 26
2 2 88
3 3 nekje vmes 355
4 4 277
5 5 najbolj zaupa 64
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 966 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 84
2 2 158
3 3 nekje vmes 311
4 4 223
5 5 najbolj zaupa 62
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 ČASOPISI, TELEVIZIJA, RADIO

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 1065 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 52
2 2 179
3 3 nekje vmes 371
4 4 172
5 5 najbolj zaupa 55
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i16 VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 1164 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 50
2 2 91
3 3 nekje vmes 254
4 4 252
5 5 najbolj zaupa 94
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1263 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 188
2 2 204
3 3 nekje vmes 214
4 4 179
5 5 najbolj zaupa 53
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1362 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 61
2 2 141
3 3 nekje vmes 401
4 4 178
5 5 najbolj zaupa 19
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 1461 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 51
2 2 111
3 3 nekje vmes 331
4 4 277
5 5 najbolj zaupa 61
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i27 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Vrednost 1560 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 78
2 2 123
3 3 nekje vmes 241
4 4 222
5 5 najbolj zaupa 126
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Vrednost 1659 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 132
2 2 229
3 3 nekje vmes 307
4 4 98
5 5 najbolj zaupa 34
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1758 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 125
2 2 265
3 3 nekje vmes 348
4 4 78
5 5 najbolj zaupa 12
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i30 INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 1857 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 18
2 2 65
3 3 nekje vmes 210
4 4 304
5 5 najbolj zaupa 162
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i33 GENERALNA DRŽAVNA TOŽILKA

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Vrednost 1956 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 95
2 2 165
3 3 nekje vmes 261
4 4 190
5 5 najbolj zaupa 79
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i34 GENERALNI DIREKTOR POLICIJE

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Vrednost 2055 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 52
2 2 121
3 3 nekje vmes 281
4 4 224
5 5 najbolj zaupa 73
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i37 ŽUPAN

VAŠEMU ŽUPANU?

Vrednost 2154 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 109
2 2 110
3 3 nekje vmes 215
4 4 249
5 5 najbolj zaupa 141
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i38 OSEBNI ZDRAVNIK

VAŠEMU OSEBNEMU ZDRAVNIKU?

Vrednost 2253 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 11
2 2 29
3 3 nekje vmes 104
4 4 317
5 5 najbolj zaupa 367
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i39 SLOVENSKA ZDRAVNIŠKA ZBORNICA

SLOVENSKI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI S PREDSEDNICO GORDANO KALAN ŽIVČEC?

Vrednost 2352 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 337
2 2 221
3 3 nekje vmes 157
4 4 44
5 5 najbolj zaupa 10
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 2451 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 104
2 2 110
3 3 nekje vmes 207
4 4 260
5 5 najbolj zaupa 152
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2550 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 139
2 2 316
3 3 nekje vmes 327
4 4 38
5 5 najbolj zaupa 3
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Vrednost 2649 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 189
2 2 220
3 3 nekje vmes 285
4 4 103
5 5 najbolj zaupa 15
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Vrednost 2748 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 77
2 2 125
3 3 nekje vmes 317
4 4 252
5 5 najbolj zaupa 60
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Vrednost 2847 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 28
2 2 62
3 3 nekje vmes 256
4 4 314
5 5 najbolj zaupa 115
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2946 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 243
2 2 209
3 3 nekje vmes 210
4 4 115
5 5 najbolj zaupa 45
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 3045 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 148
2 2 245
3 3 nekje vmes 337
4 4 90
5 5 zelo uspešno 16
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 3144 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 169
2 2 191
3 3 nekje vmes 279
4 4 160
5 5 zelo uspešno 38
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 3243 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 137
2 2 265
3 3 nekje vmes 347
4 4 52
5 5 zelo uspešno 9
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 3342 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 100
2 2 90
3 3 nekje vmes 214
4 4 275
5 5 zelo uspešno 151
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9 OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 3441 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 147
2 2 237
3 3 nekje vmes 284
4 4 101
5 5 zelo uspešno 25
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9a KOALICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Vrednost 3540 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 127
2 2 246
3 3 nekje vmes 338
4 4 75
5 5 zelo uspešno 7
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q911 OCENA GOSPODARSKE KRIZE:

ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Vrednost 3639 Frekvenca
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, 212
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE NAPREJ S 571
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q919 ODOBRAVA PODPORO SPORAZUMA TÜRKA IN KUČANA

PREDSEDNIK TÜRK IN BIVŠI PREDSEDNIK KUČAN STA JAVNO PODPRLA ODLOČITEV DRŽAVNEGA ZBORA ZA ARBITRAŽNI SPORAZUM, O NAČINU UREJANJA MEJE S HRVAŠKO. ALI ODOBRAVATE TO PODPORO SEDANJEGA IN BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ALI NE?

Vrednost 3738 Frekvenca
1 odobravam 424
2 ne odobravam 295
3 ne vem, b.o. 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q921 GLASOVAL - ZA SPORAZUM ALI PROTI

IN KAKO BOSTE NA NJEM NAJVERJETNEJE GLASOVALI - ZA SPORAZUM ALI PROTI?

Vrednost 3837 Frekvenca
1 glasoval bo za 314
2 glasoval bo proti 229
3 ne bo se udeležil referenduma 124
4 ne ve, b.o. 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q923 BI BILA V DANIH RAZMERAH JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT PAHO

KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Vrednost 3936 Frekvenca
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 287
2 enako uspešna 155
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 280
4 ne vem, b.o. 119
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q924 PODPORA ARBITRAŽNEMU SPORAZUMU

V JAVNOSTI ŽE DALJ ČASA POTEKA RAZPRAVA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU O UREJANJU MEJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO. ALI TA SPORAZUM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 4035 Frekvenca
1 da, podpiram 364
2 ne, ne podpiram 327
3 ne vem, b.o. 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q927 ODOBRAVA PODPORO SPORAZUMA TINETA HRIBARJA, FRANCA BUČARJA I

NA DRUGI STRANI PA SO SE -FILOZOF TINE HRIBAR, PRVI PREDSEDNIK SLOVENSKE SKUPŠČINE FRANCE BUČAR IN PISATELJ BORIS PAHOR- OPREDELILI PROTI ARBITRAŽNEMU SPORAZUMU. ALI NJIHOVO OPREDELITEV ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 4134 Frekvenca
1 odobravam 361
2 ne odobravam 332
3 ne vem, b.o. 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q928 SE BO UDELEŽIL REFERENDUMA

ZAKONODAJNI REFERENDUM O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU BO POTEKAL 6. JUNIJA. NEKATERI SE BODO TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI NEKATERI PA NE. KAJ PA VI? KAKO VERJETNO JE, DA SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI?

Vrednost 4233 Frekvenca
1 ZAGOTOVO DA 476
2 VERJETNO DA 146
3 VERJETNO NE 90
4 ZAGOTOVO NE 95
5 b.o. 36
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q928n UDELEŽBA NA REFERENDUMU O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU

Vrednost 4332 Frekvenca
1 verjetno DA 622
2 verjetno NE 185
3 b.o 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929a DOMA IMA TV SPREJEMNIK S KATERIM SPREJEMA SIGNAL S POMOČJO S

ZA KONEC ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O TV SIGNALU. ALI IMATE DOMA KAKŠEN TV SPREJEMNIK S KATERIM SPREJEMATE SIGNAL S POMOČJO STREŠNE OZ. SOBNE ANTENE?

Vrednost 4431 Frekvenca
1 da 264
2 ne 570
4 nima TV 4
3 ne vem 5
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q929b ZNANO DA BO PREHOD NA DIGITALNO TV

ALI VAM JE ZNANO, DA BO V SLOVENIJI IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV (OZ. DIGITALNI TV SIGNAL)?

Vrednost 4530 Frekvenca
1 da 811
2 ne 28
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929c KDAJ BO PREHOD NA DIGITALNO TV

ALI VESTE, KDAJ PRIBLIŽNO BO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV? (anketar: preveri!!! / pravilno: s 1.12.2010; decembra 2010; konec leta 2010...)

Vrednost 4629 Frekvenca
1 ve 455
2 ne ve 378
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929d VE KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL PREKO S

ALI VESTE, KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL PREKO STREŠNE ANTENE?

Vrednost 4728 Frekvenca
1 da 630
2 ne 209
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929e INFORMACIJE O TEM, KAJ JE POTREBNO STORITI ZA PREHOD NA DIGI

ALI VESTE, KJE LAHKO VSI, KI JIH TO ZANIMA, DOBIJO INFORMACIJE O TEM, KAJ JE POTREBNO STORITI ZA PREHOD NA DIGITALNI SIGNAL?

Vrednost 4827 Frekvenca
1 da 482
2 ne 349
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929f ZNAK DIGI

ALI VESTE, KAJ POMENI ZNAK DIGI?

Vrednost 4926 Frekvenca
1 da 435
2 ne 404
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q930 ODOBRAVA PREDLOG POSLANSKE SKUPINE SD, DA BI BILI PRI DELITV

POSLANSKA SKUPINA SD PREDLAGA, DA BI BILI PRI DELITVI DOBIČKA -POLEG LASTNIKOV IN MENEDŽERJEV- OBVEZNO UDELEŽENI TUDI ZAPOSLENI. ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 5025 Frekvenca
1 odobravam 744
2 ne odobravam 50
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w BI ŠLI NA VOLITVE

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5124 Frekvenca
1 da 605
2 ne 182
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5223 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 22
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 30
3 NSI - krscanska ljudska stranka 7
4 SDS - slovenska demokratska stranka 138
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 28
7 SD - socialni demokrati 140
8 ZARES - nova stranka 17
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
415 431

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w20b ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5322 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 24
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 39
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SDS - slovenska demokratska stranka 163
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 24
7 SD - socialni demokrati 203
8 ZARES - nova stranka 30
9 drugo stranko 19
0 ne vem, b.o. 159
99 ni volil 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
532 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5421 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 13
3 NSI - krscanska ljudska stranka 4
4 SDS - slovenska demokratska stranka 35
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SD - socialni demokrati 35
8 ZARES - nova stranka 6
9 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5520 Frekvenca
1 OSNOVNA 123
2 POKLICNA 117
3 SREDNJA 351
4 VIŠJA, VISOKA 254
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

kraj0 Kraj

Vrednost 5619 Frekvenca
Zakrita vrednost 846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 0

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5718 Frekvenca
1 prej levo 293
2 v sredino 202
3 prej desno 172
4 b.o. 176
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 1 19 91 54.799 16.659

Vrednosti spremenljivk od 19 do 91

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 5916 Frekvenca
1 sem veren 410
2 nisem veren 282
3 nekaj vmes... 130
4 zavrnil odg.,b.o. 22
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

regija Regija

Vrednost 6015 Frekvenca
1 POMURSKA 55
2 PODRAVSKA 142
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 106
5 GORENJSKA 81
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 211
8 SPOD. POSAVSKA 30
9 DOLENJSKA 54
10 GORIŠKA 51
11 OBALNO-KRAŠKA 38
12 KRAŠKA 20
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

rstar STAROST

Starost

Vrednost 6114 Frekvenca
30 ->30 100
45 31 - 45 147
60 46 - 60 275
99 61 -> 323
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

spol SPOL

SPOL

Vrednost 6213 Frekvenca
1 moški 319
2 ženska 527
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6312 Frekvenca
1 PODEŽELJE 299
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 270
3 VEČJE MESTO 117
4 LJ ALI MB 159
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 6411 Frekvenca
1 DESUS 30
2 LDS 43
3 NSI 11
4 SDS 173
5 SLS 26
6 SNS 47
7 SD 175
8 ZARES 23
9 drugo 22
10 LIPA 0
0 ne vem 292
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
550 296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 0 0.206 5.14 1 0.98

Vrednosti spremenljivk od 0.2055893074 do 5.139732685

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE ZAPOSLENI?

Vrednost 669 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 159
2 NEGOSPODARSTVO 135
3 SAMOZAPOSLEN 27
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 12
6 UPOKOJENEC 410
7 ŠTUDENT, DIJAK 45
8 BREZPOSELN 44
9 DRUGO... 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 678 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 37
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 78
3 NE, TO ME NE SKRBI 178
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 552
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
293 553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

idx_arb DELEŽ SKLADNIH (TRDNIH), DELNO SKLADNIH OZ. NESKLADNIH STALIŠČ V ZVEZI Z ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM - IN DELEŽ NESKLADNIH IN NEOPREDELJENIH

DELEŽ SKLADNIH (TRDNIH), DELNO SKLADNIH OZ. NESKLADNIH STALIŠČ V ZVEZI Z ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM - IN DELEŽ NESKLADNIH IN NEOPREDELJENIH

Vrednost 687 Frekvenca
1 ++ 295
2 + 64
3 0 171
4 - 99
5 -- 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

idxth ODNOS DO ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA GLEDE NA PODPORO ALI NEPODPORO STALIŠČEM UGLEDNIH OBLIKOVALCEV JAVNEGA MNENJA: DVEH PODPORNIKOV (TÜRK, KUČAN) IN TREH NASPORTNIKOV (HRIBAR, BUČAR, PAHOR)

ODNOS DO ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA GLEDE NA PODPORO ALI NEPODPORO STALIŠČEM UGLEDNIH OBLIKOVALCEV JAVNEGA MNENJA: DVEH PODPORNIKOV (TÜRK, KUČAN) IN TREH NASPORTNIKOV (HRIBAR, BUČAR, PAHOR)

Vrednost 696 Frekvenca
1 Turk, Kucan 325
2 Hribar, Bučar , Pahor 262
3 oboje 99
4 b.o 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

inegpah KONTRA PAHOR

KONTRA PAHOR

Vrednost 705 Frekvenca
0 0 273
1 - 121
2 -- 112
3 --- 173
4 ---- 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 0 0 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ipozpah Pro Pahor

Pro Pahor

Vrednost 714 Frekvenca
0 0 401
1 + 150
2 ++ 128
3 +++ 109
4 ++++ 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 0 0 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

wskup2 Str.Preference K/O

Vrednost 723 Frekvenca
1 Koalicija+Desus 271
2 Opozicija+SNS 257
3 Neopredeljeni 318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

tipk2 Tip naselja

Vrednost 732 Frekvenca
1 PODEŽELJE 299
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 270
3 VEČJE MESTO 117
4 MB 46
5 LJ 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 1 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

iudel Index udeležbe

Index udeležbe

Vrednost 741 Frekvenca
1 sploh ne udeležuje 85
2 nekaj vmes 432
3 zanesljivo udeležuje 329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2010). PBSI1005 - Politbarometer PB05/10 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Toš, Niko (2010). Politbarometer 05/2010: maj 2010.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2011). Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1005. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1005_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si