Čezmejna družbeno-kulturna integracija prebivalcev obmejnih občin, 2015

Basic Study Information

ADP - IDNo: DIPOO15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DIPOO15_V1
Main author(s):
  • Bufon, Milan
  • Sedmak, Mateja
  • Rameša, Martina
  • Medarić, Zorana
  • Zadel, Maja
Data file producer:
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2015)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P6-0279 (ARRS)

Series:
  • MIGR/Migracije

    Raziskave pokrivajo podobno tematiko zato so združene v serijo Migracije. Teme, ki jih pokrivajo raziskave so: čezmejno sodelovanje, čezmejne vezi, vpliv Schengena, mejni režim, državne meje, priseljevanje in odseljevanje, večkulturnost, etnično mešane družine, družbeno-kulturna povezanost, zaposlovanje oz. delo v sosednjih državah, turizem, spremljanje tujih medijev.

Study Content

Keywords ADP: Evropska Unija, jezik, nadzor meje, obmejna območja, čezmejni stiki, schengenski prostor, Slovenija, opravila prek meje, razlogi za obisk sosednjih držav, odnosi s sosednjimi državami

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JEZIK, NADZOR MEJE, ČEZMEJNO SODELOVANJE, IZSELJEVANJE, MEDDRŽAVNA MEJA

Topic Classification CESSDA
Družbeno vedenje in stališča
Kulturne dejavnosti in sodelovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
(DRŽAVNE) MEJE
INTENZITETA ČEZMEJNIH VEZI
PRISELITVE IN ODSELITVE IZ/V SOSEDNJE DRŽAVE
SOCIALNI STIKI V SOSEDNJIH DRŽAVAH
ZAPOSLOVANJE OZIROMA DELO V SOSEDNJIH DRŽAVAH
JEZIK, MEDIJI, KULTURA
TURIZEM, NEPREMIČNINE
OBISKOVANJE KRAJEV V SOSEDNJIH DRŽAVAH
ČEZMEJNO POVEZOVANJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

V okviru programske skupine ARRS »Območja kulturnega stika v integracijskih procesih« so bile na štirih obmejnih območjih izvedene javnomnenjske telefonske anketne raziskave z namenom ugotoviti kako prebivalstvo slovenskih obmejnih občin ocenjuje razvoj čezmejne povezanosti s sosednjimi čezmejnimi območji v obdobju po osamosvojitvi Slovenije, kakšna je intenziteta in tipologija lokalnih čezmejnih vezi, kako respondenti ocenjujejo nadaljnje razvojne trende po vstopu Slovenije v schengensko območje in kako vrednotijo vlogo slovenskih manjšin v sosednjih državah pri povečevanju čezmejne družbene integracije in utrjevanju skupnega slovenskega kulturnega prostora v kontekstu evropskega povezovanja. Na zahtevo je dostopna tudi verzija datoteke (SUF), ki vsebuje spremenljivko kraj bivanja (odprto vprašanje) in je namenjena uporabi zgolj v raziskovalne namene.

Methodology


Collection date: 16. september 2015 - 9. oktober 2015
Date of production: 2015
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Obmejno območje z Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko, natančneje obmejne občine (seznam vključenih občin dostopen med spremnimi gradivi: Razdelitev obmejnih občin na regije 2015).

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci obmejnega območja na mejah z Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

Uporabljeno je bilo dvostopenjsko vzorčenje - najprej stratificirani vzorec obmejnih občin, znotraj katerega je bil izbran slučajnostni vzorec telefonskih številk (stacionarne in mobilne) iz Telefonskega imenika Slovenije.

Mode of data collection:

Telefonski intervju: CATI

Weighting:

Podatki so bili uteženi glede na spol in starost. Spremenljivka utež (utez2) se nahaja na koncu podatkovne datoteke.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Čezmejna družbeno-kulturna integracija prebivalcev obmejnih občin, 2015 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Bufon, Milan; Sedmak, Mateja; Rameša, Martina; Medarić, Zorana; Zadel, Maja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 249
  • number of units: 1006

License: ccbync

Version: 10. marec 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka je dostopna kot 1) SUF datoteka, ki vsebuje spremenljivko kraj_1 (kraj bivanja) in je dostopna pod posebnimi pogoji tj. na zahtevo in namenjena uporabi le v raziskovalne namene in 2) PUF datoteka, v kateri je spremenljivka kraj_1 preoblikovana v spremenljivko reg_r (regija) in je namenjena splošni uporabi v raziskovanju in dostopna ob registraciji. = The data file is accessible as 1) SUF file, which contains the variable kraj_1 (place of residence) and is accessible under special conditions, ie. on request and intended for research use only and 2) PUF file in which the variable kraj_1 is transformed into the variable reg_r (region) and is intended for general use in research and accessible upon registration.

Variable list

podrocje Področje anketiranja

Področje anketiranja

Value 13 Frequency
1 AT 250
2 HR 255
3 HU 251
4 IT 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 1 to 4

V1 Kako veliko grožnjo predstavlja ukinjanje notranjih meja

Kako veliko grožnjo po vaši oceni predstavlja ukinjanje notranjih meja v EU za majhne države, kot je na primer Slovenija? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikakršne grožnje, 5 pa zelo veliko grožnjo?

Value 22 Frequency
1 Nikakršne grožnje 310
2 Majhno grožnjo 153
3 Srednje veliko grožnjo 306
4 Veliko grožnjo 123
5 Zelo veliko grožnjo 101
99 Ne vem, brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 13

Valid range from 1 to 5

V2 Kako veliko priložnost predstavlja ukinjanje notranjih meja

Kako veliko priložnost po vaši oceni predstavlja ukinjanje notranjih meja v EU za majhne države, kot je na primer Slovenija? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikakršne priložnosti, 5 pa zelo veliko priložnost?

Value 31 Frequency
1 Nikakršne priložnosti 87
2 Majhno priložnost 86
3 Srednje veliko priložnost 293
4 Veliko priložnost 248
5 Zelo veliko priložnost 266
99 Ne vem, brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 26

Valid range from 1 to 5

podrocje Področje anketiranja

Področje anketiranja

Value 1249 Frequency
1 AT 250
2 HR 255
3 HU 251
4 IT 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 1 to 4

V1 Kako veliko grožnjo predstavlja ukinjanje notranjih meja

Kako veliko grožnjo po vaši oceni predstavlja ukinjanje notranjih meja v EU za majhne države, kot je na primer Slovenija? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikakršne grožnje, 5 pa zelo veliko grožnjo?

Value 2248 Frequency
1 Nikakršne grožnje 310
2 Majhno grožnjo 153
3 Srednje veliko grožnjo 306
4 Veliko grožnjo 123
5 Zelo veliko grožnjo 101
99 Ne vem, brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 13

Valid range from 1 to 5

V2 Kako veliko priložnost predstavlja ukinjanje notranjih meja

Kako veliko priložnost po vaši oceni predstavlja ukinjanje notranjih meja v EU za majhne države, kot je na primer Slovenija? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni nikakršne priložnosti, 5 pa zelo veliko priložnost?

Value 3247 Frequency
1 Nikakršne priložnosti 87
2 Majhno priložnost 86
3 Srednje veliko priložnost 293
4 Veliko priložnost 248
5 Zelo veliko priložnost 266
99 Ne vem, brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 26

Valid range from 1 to 5

V3_1 Nadzor meja_ker z njim ohranjamo fizične meje države Prosimo, da izrazite svoje strinjanje oz. nestrinjanje v zvezi s splošnim nadzorom državnih meja. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Nadzor meja je pomemben ...

ker z njim ohranjamo fizične meje države (o.z. ozemeljsko celovitost držav)

Value 4246 Frequency
1 Se sploh ne strinjam 115
2 Se ne strinjam 70
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 210
4 Se strinjam 219
5 Se popolnoma strinjam 385
99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 7

Valid range from 1 to 5

V3_2 Nadzor meja _zaradi varnosti državljanov Prosimo, da izrazite svoje strinjanje oz. nestrinjanje v zvezi s splošnim nadzorom državnih meja. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Nadzor meja je pomemben ...

zaradi varnosti državljanov

Value 5245 Frequency
1 Se sploh ne strinjam 88
2 Se ne strinjam 77
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 138
4 Se strinjam 240
5 Se popolnoma strinjam 456
99 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 7

Valid range from 1 to 5

V3_3 Nadzor meja_omogoča nadzorovanje priseljevanja Prosimo, da izrazite svoje strinjanje oz. nestrinjanje v zvezi s splošnim nadzorom državnih meja. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Nadzor meja je pomemben ...

ker omogoča nadzorovanje priseljevanja

Value 6244 Frequency
1 Se sploh ne strinjam 94
2 Se ne strinjam 72
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 152
4 Se strinjam 223
5 Se popolnoma strinjam 452
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 13

Valid range from 1 to 5

V3_4 Nadzor meja_ščiti gospodarske interese države Prosimo, da izrazite svoje strinjanje oz. nestrinjanje v zvezi s splošnim nadzorom državnih meja. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Nadzor meja je pomemben ...

ker ščiti gospodarske interese države

Value 7243 Frequency
1 Se sploh ne strinjam 172
2 Se ne strinjam 144
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 216
4 Se strinjam 204
5 Se popolnoma strinjam 258
99 Brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 12

Valid range from 1 to 5

V3_5 Nadzor meja_omogoča ohranjanje slovenske kulture in jezika Prosimo, da izrazite svoje strinjanje oz. nestrinjanje v zvezi s splošnim nadzorom državnih meja. Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Nadzor meja je pomemben ...

ker omogoča ohranjanje slovenske kulture in jezika

Value 8242 Frequency
1 Se sploh ne strinjam 192
2 Se ne strinjam 135
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 135
4 Se strinjam 184
5 Se popolnoma strinjam 354
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 6

Valid range from 1 to 5

V4_1 Nadzor meja je nesmiseln_svet že premočno medsebojno povezan V kolikšni meri pa se strinjate z naslednjimi trditvami (na lestvici od 1 do 5)?

Nadzor meja je nesmiseln, ker je svet že premočno medsebojno povezan.

Value 9241 Frequency
1 Se sploh ne strinjam 239
2 Se ne strinjam 225
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 227
4 Se strinjam 146
5 Se popolnoma strinjam 153
99 Brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 16

Valid range from 1 to 5

V4_2 Meje med državami le simbolne_nemoten pretok blaga in storitev V kolikšni meri pa se strinjate z naslednjimi trditvami (na lestvici od 1 do 5)?

Meje med državami morajo biti le simbolne, da je s tem omogočen nemoten pretok blaga in storitev.

Value 10240 Frequency
1 Se sploh ne strinjam 67
2 Se ne strinjam 116
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 195
4 Se strinjam 273
5 Se popolnoma strinjam 351
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 4

Valid range from 1 to 5

V4_3 Meje med državami le simbolne_nemoten pretok ljudi. V kolikšni meri pa se strinjate z naslednjimi trditvami (na lestvici od 1 do 5)?

Meje med državami morajo biti le simbolne, da je s tem omogočen nemoten pretok ljudi.

Value 11239 Frequency
1 Se sploh ne strinjam 119
2 Se ne strinjam 153
3 Se niti strinjam niti ne strinjam 222
4 Se strinjam 242
5 Se popolnoma strinjam 254
99 Brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 16

Valid range from 1 to 5

V5_1 Vpliv na sodelovanje_Kulturno področje Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja/povezovanja navedete kako ukinitev meje vpliva na povečanje oz. zmanjšanje prekomejnega sodelovanja.

Kulturno področje (npr. povečan obisk kulturnih prireditev na obeh straneh meje)

Value 12238 Frequency
1 Sodelovanje se je zmanjšalo 43
2 Sodelovanje je enako 381
3 Sodelovanje se je povečalo 538
99 Ne vem, brez odgovora 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 44

Valid range from 1 to 3

V5_2 Vpliv ukinitve meja na področje sodelovanja_Socialni stiki Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja/povezovanja navedete kako ukinitev meje vpliva na povečanje oz. zmanjšanje prekomejnega sodelovanja.

Socialni stiki (npr. več stikov z ljudmi na obeh straneh meje)

Value 13237 Frequency
1 Sodelovanje se je zmanjšalo 62
2 Sodelovanje je enako 306
3 Sodelovanje se je povečalo 590
99 Ne vem, brez odgovora 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 48

Valid range from 1 to 3

V5_3 Vpliv ukinitve meja na področje sodelovanja_Zaposlitveno področje Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja/povezovanja navedete kako ukinitev meje vpliva na povečanje oz. zmanjšanje prekomejnega sodelovanja.

Zaposlitveno področje (več možnosti za delo na obeh straneh meje)

Value 14236 Frequency
1 Sodelovanje se je zmanjšalo 66
2 Sodelovanje je enako 164
3 Sodelovanje se je povečalo 752
99 Ne vem, brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 24

Valid range from 1 to 3

V5_4 Vpliv ukinitve meja na področje sodelovanja_Izobraževalno področje Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja/povezovanja navedete kako ukinitev meje vpliva na povečanje oz. zmanjšanje prekomejnega sodelovanja.

Izobraževalno področje (več možnosti za študij na obeh straneh meje)

Value 15235 Frequency
1 Sodelovanje se je zmanjšalo 33
2 Sodelovanje je enako 196
3 Sodelovanje se je povečalo 732
99 Ne vem, brez odgovora 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 45

Valid range from 1 to 3

V5_5 Vpliv ukinitve meja na področje sodelovanja_Oskrbovalno področje Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja/povezovanja navedete kako ukinitev meje vpliva na povečanje oz. zmanjšanje prekomejnega sodelovanja.

Oskrbovalno področje (več možnosti za nakupe na obeh straneh meje)

Value 16234 Frequency
1 Sodelovanje se je zmanjšalo 75
2 Sodelovanje je enako 277
3 Sodelovanje se je povečalo 637
99 Ne vem, brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 17

Valid range from 1 to 3

V5_6 Vpliv ukinitve meja na področje sodelovanja_Bivalno področje Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja/povezovanja navedete kako ukinitev meje vpliva na povečanje oz. zmanjšanje prekomejnega sodelovanja.

Bivalno področje (več možnosti za nakup bivališča na obeh straneh meje)

Value 17233 Frequency
1 Sodelovanje se je zmanjšalo 40
2 Sodelovanje je enako 285
3 Sodelovanje se je povečalo 590
99 Ne vem, brez odgovora 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 91

Valid range from 1 to 3

V5_7 Vpliv ukinitve meja na področje sodelovanja_Institucionalno področje Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja/povezovanja navedete kako ukinitev meje vpliva na povečanje oz. zmanjšanje prekomejnega sodelovanja.

Institucionalno področje (povečano sodelovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje)

Value 18232 Frequency
1 Sodelovanje se je zmanjšalo 27
2 Sodelovanje je enako 299
3 Sodelovanje se je povečalo 621
99 Ne vem, brez odgovora 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 59

Valid range from 1 to 3

V6_1 Čezmejni odnosi_SI in IT Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi po vstopu Slovenije v Schengenski prostor:

Med Slovenijo in Italijo

Value 19231 Frequency
1 Izboljšali 390
2 Poslabšali 38
3 Ostali nespremenjeni 391
99 Ne vem, brez odgovora 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 187

Valid range from 1 to 3

V6_2 Čezmejni odnosi_SI in AT Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi po vstopu Slovenije v Schengenski prostor:

Med Slovenijo in Avstrijo

Value 20230 Frequency
1 Izboljšali 524
2 Poslabšali 31
3 Ostali nespremenjeni 355
99 Ne vem, brez odgovora 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 96

Valid range from 1 to 3

V6_3 Čezmejni odnosi_SI in HU Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi po vstopu Slovenije v Schengenski prostor:

Med Slovenijo in Madžarsko

Value 21229 Frequency
1 Izboljšali 336
2 Poslabšali 77
3 Ostali nespremenjeni 391
99 Ne vem, brez odgovora 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 202

Valid range from 1 to 3

V6_4 Čezmejni odnosi_SI in HR Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi po vstopu Slovenije v Schengenski prostor:

Med Slovenijo in Hrvaško

Value 22228 Frequency
1 Izboljšali 178
2 Poslabšali 411
3 Ostali nespremenjeni 342
99 Ne vem, brez odgovora 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 75

Valid range from 1 to 3

V7_1 Priselil_V času pred prvo svetovno vojno Ali se je kdo od vaših sorodnikov/prednikov priselil iz sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)? (možnih je več odgovorov)

Da, v času pred prvo svetovno vojno

Value 23227 Frequency
0 Ni izbran 984
1 Je izbran 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_2 Priselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945) Ali se je kdo od vaših sorodnikov/prednikov priselil iz sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)? (možnih je več odgovorov)

Da, v času med obema vojnama (1918 - 1945)

Value 24226 Frequency
0 Ni izbran 973
1 Je izbran 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_3 Priselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970) Ali se je kdo od vaših sorodnikov/prednikov priselil iz sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)? (možnih je več odgovorov)

Da, po drugi svetovni vojni (1945 - 1970)

Value 25225 Frequency
0 Ni izbran 948
1 Je izbran 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_4 Priselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve) Ali se je kdo od vaših sorodnikov/prednikov priselil iz sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)? (možnih je več odgovorov)

Da, v letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)

Value 26224 Frequency
0 Ni izbran 980
1 Je izbran 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_5 Priselil_Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991) Ali se je kdo od vaših sorodnikov/prednikov priselil iz sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)? (možnih je več odgovorov)

Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)

Value 27223 Frequency
0 Ni izbran 989
1 Je izbran 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_6 Priselil_Ne Ali se je kdo od vaših sorodnikov/prednikov priselil iz sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)? (možnih je več odgovorov)

Ne

Value 28222 Frequency
0 Ni izbran 165
1 Je izbran 841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_99 Priselil_Ne vem, brez odgovora Ali se je kdo od vaših sorodnikov/prednikov priselil iz sosednjih držav (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)? (možnih je več odgovorov)

Ne vem, brez odgovora

Value 29221 Frequency
0 Ni izbran 993
1 Je izbran 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_1_1 Priselil_V času pred prvo svetovno vojno_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_1=1.

V času pred prvo svetovno vojno - Avstrija

Value 30220 Frequency
0 Ni izbran 999
1 Je izbran 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_1_2 Priselil_V času pred prvo svetovno vojno_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_1=1.

V času pred prvo svetovno vojno - Hrvaška

Value 31219 Frequency
0 Ni izbran 998
1 Je izbran 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_1_3 Priselil_V času pred prvo svetovno vojno_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_1=1.

V času pred prvo svetovno vojno - Italija

Value 32218 Frequency
0 Ni izbran 1001
1 Je izbran 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_1_4 Priselil_V času pred prvo svetovno vojno_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_1=1.

V času pred prvo svetovno vojno - Madžarska

Value 33217 Frequency
0 Ni izbran 1001
1 Je izbran 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_1_1_o Priselil_V času pred prvo svetovno vojno_Iz katerih krajev_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_1_1=1.

Iz katerih krajev? - Avstrija

Value 34216 Frequency
Bad Radkersburg 1
Klagenfurt 1
Oberwart 1
Tirol 1
Villach 1
97 se ne nanaša 999
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 1001

V7_1_2_o Priselil_V času pred prvo svetovno vojno_Iz katerih krajev_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_1_2=1.

Iz katerih krajev? - Hrvaška

Value 35215 Frequency
Kastav 1
Lika, Pag 1
Ob meji 1
Pregrada 1
Pribanjci 1
Split 1
Čakovec 1
97 se ne nanaša 997
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 999

V7_1_3_o Priselil_V času pred prvo svetovno vojno_Iz katerih krajev_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_1_3=1.

Iz katerih krajev? - Italija

Value 36214 Frequency
Bari 1
Friuli 1
Gorizia - okolica 1
Udine 1
97 se ne nanaša 1001
99 brez odgoovra 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 1002

V7_1_4_o Priselil_V času pred prvo svetovno vojno_Iz katerih krajev_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_1_4=1.

Iz katerih krajev? - Madžarska

Value 37213 Frequency
Székesfehérvár 1
Zalaegerszeg 1
97 se ne nanaša 1001
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1004

V7_2_1 Priselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_2=1.

V času med obema vojnama (1918 – 1945) - Avstrija

Value 38212 Frequency
0 Ni izbran 998
1 Je izbran 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_2_2 Priselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_2=1.

V času med obema vojnama (1918 – 1945) - Hrvaška

Value 39211 Frequency
0 Ni izbran 988
1 Je izbran 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_2_3 Priselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_2=1.

V času med obema vojnama (1918 – 1945) - Italija

Value 40210 Frequency
0 Ni izbran 1000
1 Je izbran 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_2_4 Priselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_2=1.

V času med obema vojnama (1918 – 1945) - Madžarska

Value 41209 Frequency
0 Ni izbran 1002
1 Je izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_2_1_o Priselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_Iz katerih krajev_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_2_1=1.

Iz katerih krajev? - Avstrija

Value 42208 Frequency
Bleiburg 1
Burgenland 1
Graz-okolica 1
Kärnten 1
Villach 2
Wien-okolica 1
97 se ne nanaša 998
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 999

V7_2_2_o Priselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_Iz katerih krajev_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_2_2=1.

Iz katerih krajev? - Hrvaška

Value 43207 Frequency
Buje 1
Buzet 1
Dalmacija 1
Ivanić Grad 1
Karlovac 1
Koprivnica 1
Međimurje 1
Prgomet 1
Rijeka 1
Sisak 1
Split, Karlovac 1
Umag 1
Varaždin 1
Zagorje 1
Zagreb 1
Štrigova 1
97 se ne nanaša 988
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 990

V7_2_3_o Priselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_Iz katerih krajev_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_2_3=1.

Iz katerih krajev? - Italija

Value 44206 Frequency
Cividale 1
Gorizia 1
Gorizia, Brda 1
Trieste 2
97 se ne nanaša 1000
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 1001

V7_2_4_o Priselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_Iz katerih krajev_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_2_4=1.

Iz katerih krajev? - Madžarska

Value 45205 Frequency
Szombathely 1
Zala megye 1
97 se ne nanaša 1002
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1004

V7_3_1 Priselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_3=1.

Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970) - Avstrija

Value 46204 Frequency
0 Ni izbran 1001
1 Je izbran 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_3_2 Priselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_3=1.

Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970) - Hrvaška

Value 47203 Frequency
0 Ni izbran 964
1 Je izbran 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_3_3 Priselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_3=1.

Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970) - Italija

Value 48202 Frequency
0 Ni izbran 997
1 Je izbran 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_3_4 Priselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_3=1.

Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970) - Madžarska

Value 49201 Frequency
0 Ni izbran 1003
1 Je izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_3_1_o Priselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_Iz katerih krajev_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_3_1=1.

Iz katerih krajev? - Avstrija

Value 50200 Frequency
Graz 1
Moos 1
Steiermark 1
Vorarlberg 1
97 se ne nanaša 1001
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 1002

V7_3_2_o Priselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_Iz katerih krajev_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_3_2=1.

Iz katerih krajev? - Hrvaška

Value 51199 Frequency
Belica 1
Bjelovar 1
Buje 1
Delnice 1
Golubovac 1
Gorski Kotar 1
Istra 4
Labin 1
Lisac 1
Međimurje 2
Mursko srediče 1
Novska 1
Osijek 2
Peklenica, Čakovec-okolica 1
Poreč 1
Pula 1
Rijeka 3
Sinj 1
Slavonski Brod 2
Sveti Anton 1
Trogir 1
Varaždin 1
Velika Gorica 1
Vinkovci 1
Zagorje 1
Čabar 1
Čakovec 4
97 se ne nanaša 964
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 968

V7_3_3_o Priselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_Iz katerih krajev_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_3_3=1.

Iz katerih krajev? - Italija

Value 52198 Frequency
Dolina 1
Gorizia 4
Piemonte 1
Roma 1
San Pietro 1
Trieste, Gorizia, Udine 1
97 se ne nanaša 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 997

V7_3_4_o Priselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_Iz katerih krajev_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_3_4=1.

Iz katerih krajev? - Madžarska

Value 53197 Frequency
97 se ne nanaša 1003
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1006

V7_4_1 Priselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_4=1.

V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve) - Avstrija

Value 54196 Frequency
0 Ni izbran 1002
1 Je izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_4_2 Priselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_4=1.

V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve) - Hrvaška

Value 55195 Frequency
0 Ni izbran 985
1 Je izbran 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_4_3 Priselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_4=1.

V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve) - Italija

Value 56194 Frequency
0 Ni izbran 1006
1 Je izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_4_4 Priselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_4=1.

V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve) - Madžarska

Value 57193 Frequency
0 Ni izbran 1006
1 Je izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_4_1_o Priselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_Iz katerih krajev_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_4_1=1.

Iz katerih krajev? - Avstrija

Value 58192 Frequency
Dornbirn 1
Feistritz ob Bleiburg 1
Wien 1
97 se ne nanaša 1002
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1003

V7_4_2_o Priselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_Iz katerih krajev_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_4_2=1.

Iz katerih krajev? - Hrvaška

Value 59191 Frequency
Dalmacija 1
Karlovac 2
Međimurje, Donja Dubrava 1
Mursko Središče 1
Našice 1
Novska 1
Pakrac 1
Petrinja, Druškovec 1
Rovinj 1
Samobor 1
Slatina 1
Slavonija 2
Split 1
Vodice 1
Zagreb 3
Čakovec 2
97 se ne nanaša 985
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 985

V7_4_3_o Priselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_Iz katerih krajev_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_4_3=1.

Iz katerih krajev? - Italija

Value 60190 Frequency
97 se ne nanaša 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1006

V7_4_4_o Priselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_Iz katerih krajev_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_4_4=1.

Iz katerih krajev? - Madžarska

Value 61189 Frequency
97 se ne nanaša 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1006

V7_5_1 Priselil_Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_5=1.

Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991) - Avstrija

Value 62188 Frequency
0 Ni izbran 1003
1 Je izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_5_2 Priselil_Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_5=1.

Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991) - Hrvaška

Value 63187 Frequency
0 Ni izbran 997
1 Je izbran 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_5_3 Priselil_Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_5=1.

Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991) - Italija

Value 64186 Frequency
0 Ni izbran 1003
1 Je izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_5_4 Priselil_Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_5=1.

Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991) - Madžarska

Value 65185 Frequency
0 Ni izbran 1005
1 Je izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V7_5_1_o Priselil_Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_iz katerih krajev_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_5_1=1.

Iz katerih krajev? - Avstrija

Value 66184 Frequency
Hermagor 1
Salzburg 2
97 se ne nanaša 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1003

V7_5_2_o Priselil_Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_iz katerih krajev_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_5_2=1.

Iz katerih krajev? - Hrvaška

Value 67183 Frequency
Dalmacija 1
Križevci 1
Mali Lošinj 1
Metković 1
Međimurje 1
Rijeka 1
Čakovec 2
Štrigova 1
97 se ne nanaša 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 997

V7_5_3_o Priselil_Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_iz katerih kajev_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_5_3=1.

Iz katerih krajev? - Italija

Value 68182 Frequency
Trieste 1
Villlese 1
97 se ne nanaša 1003
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1004

V7_5_4_o Priselil_Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_iz katerih kajev_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V7_5_4=1.

Iz katerih krajev? - Madžarska

Value 69181 Frequency
97 se ne nanaša 1005
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1006

V8_1 Izselil_V času pred prvo svetovno vojno Ali se je kdo iz vaše družine ali širšega sorodstva izselil iz Slovenije v sosednje države (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)?

Da, v času pred prvo svetovno vojno

Value 70180 Frequency
0 Ni izbran 1002
1 Je izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_2 Izselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945) Ali se je kdo iz vaše družine ali širšega sorodstva izselil iz Slovenije v sosednje države (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)?

Da, v času med obema vojnama (1918 - 1945)

Value 71179 Frequency
0 Ni izbran 992
1 Je izbran 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_3 Izselil_Da, po drugi svetovni vojni (1945 – 1970) Ali se je kdo iz vaše družine ali širšega sorodstva izselil iz Slovenije v sosednje države (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)?

Da, po drugi svetovni vojni (1945 - 1970)

Value 72178 Frequency
0 Ni izbran 913
1 Je izbran 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_4 Izselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve) Ali se je kdo iz vaše družine ali širšega sorodstva izselil iz Slovenije v sosednje države (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)?

Da, v letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)

Value 73177 Frequency
0 Ni izbran 967
1 Je izbran 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_5 Izselil_Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991) Ali se je kdo iz vaše družine ali širšega sorodstva izselil iz Slovenije v sosednje države (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)?

Da, po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)

Value 74176 Frequency
0 Ni izbran 939
1 Je izbran 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_6 Izselil_Ne Ali se je kdo iz vaše družine ali širšega sorodstva izselil iz Slovenije v sosednje države (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)?

Ne

Value 75175 Frequency
0 Ni izbran 208
1 Je izbran 798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_7 Izselil_Ne vem, brez odgovora Ali se je kdo iz vaše družine ali širšega sorodstva izselil iz Slovenije v sosednje države (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška)?

Ne vem, brez odgovora

Value 76174 Frequency
0 Ni izbran 1003
1 Je izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_1_1 Izselil_V času pred prvo svetovno vojno_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_1=1

V času pred prvo svetovno vojno - Avstrija

Value 77173 Frequency
0 Ni izbran 1006
1 Je izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_1_2 Izselil_V času pred prvo svetovno vojno_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_1=1

V času pred prvo svetovno vojno - Hrvaška

Value 78172 Frequency
0 Ni izbran 1006
1 Je izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_1_3 Izselil_V času pred prvo svetovno vojno_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_1=1

V času pred prvo svetovno vojno - Italija

Value 79171 Frequency
0 Ni izbran 1003
1 Je izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_1_4 Izselil_V času pred prvo svetovno vojno_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_1=1

V času pred prvo svetovno vojno - Madžarska

Value 80170 Frequency
0 Ni izbran 1005
1 Je izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_1_1_o Izselil_V času pred prvo svetovno vojno_Iz katerih krajev_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_1_1=1

Iz katerih krajev? - Avstrija

Value 81169 Frequency
97 se ne nanaša 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1006

V8_1_2_o Izselil_V času pred prvo svetovno vojno_Iz katerih krajev_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_1_2=1

Iz katerih krajev? - Hrvaška

Value 82168 Frequency
97 se ne nanaša 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1006

V8_1_3_o Izselil_V času pred prvo svetovno vojno_Iz katerih krajev_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_1_3=1

Iz katerih krajev? - Italija

Value 83167 Frequency
Gorizia, Trieste 1
Val Canale 1
97 se ne nanaša 1003
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1004

V8_1_4_o Izselil_V času pred prvo svetovno vojno_Iz katerih krajev_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_1_3=1

Iz katerih krajev? - Madžarska

Value 84166 Frequency
Budapest 1
97 se ne nanaša 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1005

V8_2_1 Izselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_2=1

V času med obema vojnama (1918 – 1945) - Avstrija

Value 85165 Frequency
0 Ni izbran 1000
1 Je izbran 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_2_2 Izselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_2=1

V času med obema vojnama (1918 – 1945) - Hrvaška

Value 86164 Frequency
0 Ni izbran 1003
1 Je izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_2_3 Izselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_2=1

V času med obema vojnama (1918 – 1945) - Italija

Value 87163 Frequency
0 Ni izbran 1001
1 Je izbran 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_2_4 Izselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_2=1

V času med obema vojnama (1918 – 1945) - Madžarska

Value 88162 Frequency
0 Ni izbran 1006
1 Je izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_2_1_o Izselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_Iz katerih krajev_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_2_1=1

Iz katerih krajev? - Avstrija

Value 89161 Frequency
Bleiburg 2
Graz 2
Severna Avstrija 1
Villach 1
97 se ne nanaša 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 1000

V8_2_2_o Izselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_Iz katerih krajev_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_2_2=1

Iz katerih krajev? - Hrvaška

Value 90160 Frequency
Rijeka 1
Zagreb 1
Zagreb, Rijeka 1
97 se ne nanaša 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1003

V8_2_3_o Izselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_Iz katerih krajev_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_2_3=1

Iz katerih krajev? - Italija

Value 91159 Frequency
San Pietro 1
Sicilia 1
Trieste 2
Udine 1
97 se ne nanaša 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 1001

V8_2_4_o Izselil_V času med obema vojnama (1918 – 1945)_Iz katerih krajev_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_2_4=1

Iz katerih krajev? - Madžarska

Value 92158 Frequency
97 se ne nanaša 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1006

V8_3_1 Izselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_3=1

Po drugi svetovni vojni (1945-1970) - Avstrija

Value 93157 Frequency
0 Ni izbran 966
1 Je izbran 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_3_2 Izselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_3=1

Po drugi svetovni vojni (1945-1970) - Hrvaška

Value 94156 Frequency
0 Ni izbran 996
1 Je izbran 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_3_3 Izselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_3=1

Po drugi svetovni vojni (1945-1970) - Italija

Value 95155 Frequency
0 Ni izbran 970
1 Je izbran 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_3_4 Izselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_3=1

Po drugi svetovni vojni (1945-1970) - Madžarska

Value 96154 Frequency
0 Ni izbran 998
1 Je izbran 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_3_1_o Izselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_Iz katerih krajev_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_3_1=1

Iz katerih krajev? - Avstrija

Value 97153 Frequency
Bad Radkersburg 1
Bleiburg 1
Bruck an de Mur 1
Eisenstadt 1
Frohnleiten 1
Graz 7
Graz, Wien 1
Judenburg 1
Klagenfurt 1
Kärnten 1
Kärnten, Bad Eisenkappel 1
Linz, Wien 1
Oberösterreich 1
Rankweil 1
Ruden 1
Salzburg 2
St. Peter 1
Steiermark 1
Tirol 1
Wels 1
Wien 5
Wien, Leibnitz 1
Wien, Steiermark 1
97 se ne nanaša 966
99 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 972

V8_3_2_o Izselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_Iz katerih krajev_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_3_2=1

Iz katerih krajev? - Hrvaška

Value 98152 Frequency
Križovec 1
Labin 1
Pula 2
Rijeka 2
Rijeka, Kutina 1
Split 1
Zagreb 2
97 se ne nanaša 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 996

V8_3_3_o Izselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_Iz katerih krajev_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_3_3=1

Iz katerih krajev? - Italija

Value 99151 Frequency
Cividale-okolica 2
Friuli 1
Gorizia 3
Milano 2
Ob meji 2
Opicina 1
Pordenone 1
Roma 1
Trieste 19
Trieste, Genova, Torino 1
Trieste, Udine 1
Trieste, Udine, Monfalcone 1
Venezia 1
97 se ne nanaša 970
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 970

V8_3_4_o Izselil_Po drugi svetovni vojni (1945 – 1970)_Iz katerih krajev_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_3_4=1

Iz katerih krajev? - Madžarska

Value 100150 Frequency
Budapest 2
Hévíz 1
Lenti 1
Szentgotthárd, Lenti 1
Szombathely 1
97 se ne nanaša 998
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 1000

V8_4_1 Izselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_4=1.

V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve) - Avstrija

Value 101149 Frequency
0 Ni izbran 987
1 Je izbran 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_4_2 Izselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_4=1.

V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve) - Hrvaška

Value 102148 Frequency
0 Ni izbran 996
1 Je izbran 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_4_3 Izselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_4=1.

V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve) - Italija

Value 103147 Frequency
0 Ni izbran 997
1 Je izbran 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_4_4 Izselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_4=1.

V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve) - Madžarska

Value 104146 Frequency
0 Ni izbran 1005
1 Je izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_4_1_o Izselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_Iz katerih krajev_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_4_1=1

Iz katerih krajev? - Avstrija

Value 105145 Frequency
Baden 1
Graz 4
Salzburg 1
Spittal 1
Villach 1
Wien 3
97 se ne nanaša 987
99 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 995

V8_4_2_o Izselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_Iz katerih krajev_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_4_2=1

Iz katerih krajev? - Hrvaška

Value 106144 Frequency
Buje 1
Crikvenica 1
Koprivnica 1
Lošinj 1
Osijek 1
Plaški 1
Varaždin 1
97 se ne nanaša 996
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 999

V8_4_3_o Izselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_Iz katerih krajev_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_4_3=1

Iz katerih krajev? - Italija

Value 107143 Frequency
Alessandria 1
Brescia 1
Milano 1
Muggia 1
Parma,Trieste 1
Treviso 1
Udine 1
Venezia 1
97 se ne nanaša 997
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 998

V8_4_4_o Izselil_V letih med 1970-1991 (do osamosvojitve)_Iz katerih krajev_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_4_4=1

Iz katerih krajev? - Madžarska

Value 108142 Frequency
97 se ne nanaša 1005
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1006

V8_5_1 Izselil_Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_5=1.

Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991) - Avstrija

Value 109141 Frequency
0 Ni izbran 963
1 Je izbran 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_5_2 Izselil_Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_5=1.

Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991) - Hrvaška

Value 110140 Frequency
0 Ni izbran 997
1 Je izbran 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_5_3 Izselil_Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_5=1.

Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991) - Italija

Value 111139 Frequency
0 Ni izbran 993
1 Je izbran 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_5_4 Izselil_Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_5=1.

Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991) - Madžarska

Value 112138 Frequency
0 Ni izbran 1002
1 Je izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V8_5_1_o Izselil_Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_iz katerih krajev_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_5_1=1.

Iz katerih krajev? - Avstrija

Value 113137 Frequency
Bad Radkersburg 1
Bleiburg 2
Fehring 1
Feldback 1
Graz 7
Graz, Salzburg 1
Graz, Villach 1
Hermagor 1
Kaindorf 1
Kitzbühel 1
Klagenfurt 3
Kärnten 1
Mettersdorf 1
Salzburg 2
Villach 1
Vorarlberg-okolica 1
Wien 12
Wolfsberg 1
97 se ne nanaša 964
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 967

V8_5_2_o Izselil_Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_iz katerih krajev_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_5_2=1.

Iz katerih krajev? - Hrvaška

Value 114136 Frequency
Hum na Sutli 1
Istra 1
Kaldanija 1
Ledenice 1
Novigrad 1
Plovanija 1
Pula 1
Zagreb 3
97 se ne nanaša 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 996

V8_5_3_o Izselil_Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_iz katerih kajev_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_5_3=1.

Iz katerih krajev? - Italija

Value 115135 Frequency
Gorizia 3
Mariano 1
Milano 1
Ob meji 1
Roma 1
San Pietro 1
Trieste 2
Trieste, Milano 1
Venezia 1
97 se ne nanaša 993
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 994

V8_5_4_o Izselil_Po osamosvojitvi Slovenije (po 1991)_iz katerih kajev_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V8_5_4=1.

Iz katerih krajev? - Madžarska

Value 116134 Frequency
Budapest 3
Szentgotthárd 1
97 se ne nanaša 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 1002

V9 Znance ali prijatelje v državah, ki mejijo na Slovenijo?

Ali imate znance ali prijatelje v državah, ki mejijo na Slovenijo?

Value 117133 Frequency
1 Da 771
2 Ne 230
99 Ne vem, brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 5

Valid range from 1 to 2

V9_1_1 Znanci, s katerimi imate najpogostejše stike?_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V9=1

V katerih krajih v sosednjih državah živijo vaši znanci, prijatelji ali sorodniki, s katerimi imate najpogostejše stike? - Avstrija

Value 118132 Frequency
0 Ni izbran 640
1 Je izbran 366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V9_1_2 Znanci, s katerimi imate najpogostejše stike?_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V9=1

V katerih krajih v sosednjih državah živijo vaši znanci, prijatelji ali sorodniki, s katerimi imate najpogostejše stike? - Hrvaška

Value 119131 Frequency
0 Ni izbran 564
1 Je izbran 442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V9_1_3 Znanci, s katerimi imate najpogostejše stike?_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V9=1

V katerih krajih v sosednjih državah živijo vaši znanci, prijatelji ali sorodniki, s katerimi imate najpogostejše stike? - Italija

Value 120130 Frequency
0 Ni izbran 685
1 Je izbran 321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V9_1_4 Znanci, s katerimi imate najpogostejše stike?_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V9=1

V katerih krajih v sosednjih državah živijo vaši znanci, prijatelji ali sorodniki, s katerimi imate najpogostejše stike? - Madžarska

Value 121129 Frequency
0 Ni izbran 876
1 Je izbran 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V9_1_1_o Znanci,s katerimi imate najpogostejše stike?_AT_odprto Odgovarjajo tisti, ki so pri V9_1_1=1.

Znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? - Avstrija _odprto

Value 122128 Frequency
Bad Mitterndorf 2
Bad Radkersburg 20
Bad Radkersburg, Graz 3
Bad Radkersburg, Graz, Klagenfurt 1
Bad Radkersburg, Graz, Wien 1
Bad Radkersburg, Rachau 1
Bad Radkersburg, Vorau 1
Bad Radkersburg, Wien 2
Baden 1
Bleiburg 5
Bleiburg, Klagenfurt 1
Bleiburg, Klagenfurt, Bad Eisenkappel 1
Bregenz, Linz, Wien, Graz, Bad Radkersburg 1
Bruck an De Mur 1
Bruck an der Mur, Wien 1
Bruck, Obersteiermark 1
Burgerand, Wien 1
Celotna 1
Celotna Avstrija 1
Dornbirn 2
Eisenstadt, Wien 1
Fehring, Bad Radkersburg 1
Feistritz, Wien, Graz 1
Feldbach 1
Feldbach, Bad Radkersburg 1
Ferlach 1
Gailtal 1
Gosdorf 1
Gotzing, Leibnitz 1
Graz 69
Graz, Attersee 1
Graz, Bad Radkersburg 1
Graz, Klagenfurt 1
Graz, Klagenfurt, Salzburg 1
Graz, Klagenfurt, Wien 1
Graz, Leibnitz 1
Graz, Linz 1
Graz, Mureck, Bad Radkersburg 1
Graz, Villach 1
Graz, Wien 10
Graz, Wien, Salzburg 1
Graz,Salzburg 1
Graz-okolica 2
Halbenrain 2
Innsbruck 4
Innsbruck, Graz, Wien 1
Jennersdorf 1
Keindorf 1
Klagenfurt 21
Klagenfurt, Bad Eisenkappel 1
Klagenfurt, Graz 1
Klagenfurt, Graz, Wien 1
Klagenfurt, Klopeiner See 1
Klagenfurt, Salzburg 1
Klagenfurt, Villach 1
Klagenfurt-okolica 1
Klopeiner See 1
Kärnten 5
Kärnten, Klagenfurt 1
Laafeld 1
Ledenitzen 1
Leibnitz 7
Leibnitz, Graz 2
Linz 5
Linz, Graz 1
Loiblpass 1
Mödling, Tenneck 1
Neukirchen 1
Nid Österreich 1
Ob meji 4
Oberösterreich 1
Radenthein 1
Rathersburg 1
Rosental 1
Saalbach 1
Salzburg 8
Salzburg, Ob meji, Wien 1
Salzburg, Wien 1
Salzburga-okolica 1
Sankt Michael 1
Schladming 1
St. Anna 1
St. Jakob 1
Steiermark 4
Tirol 1
Tirol, Kärnten 1
Villach 15
Villach, Klagenfurt 1
Villach, Wien 1
Vorarlberg 1
Vorderberg 1
Völkermarkt 1
Wien 57
Wien, Bad Radkersburg 1
Wien, Graz 10
Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg, Klagenfurt 1
Wien, Graz, Klagenfurt 1
Wien, Klagenfurt 1
Wien, Klagenfurt, Graz 2
Wien, Linz 1
Wien, Traiskirchen 1
Wien-okolica 1
Wien-okolica, Klagenfurt-okolica 1
Wolfsberg 2
Zuberbach 1
97 se ne nanaša 638
99 brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 662

V9_1_2_o Znanci,s katerimi imate najpogostejše stike?_HR_odprto Odgovarjajo tisti, ki so pri V9_1_2=1.

Znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? - Hrvaška _odprto

Value 123127 Frequency
Banfi 1
Baška 1
Biograd 1
Bosiljevo, Karlovac, Duga Resa 1
Bosiljevo, Kasuni 1
Brač 1
Bregana 1
Brela, Čakovec, Peklenica 1
Buje 1
Buje, Pula 1
Buje, Umag 2
Buzet 3
Celotna Hrvaška 2
Celotna Hrvaška, Slavonija, Zagreb 1
Dalmacija 6
Dalmacija, Istra 1
Dalmacija, Lošinj 1
Dalmacija, Zagreb 1
Dalmacija, Zagreb, Umag 1
Dalmacija, Čakovec, Varaždin 1
Daruvar 1
Delnice, Rijeka 1
Delnice, Čabar 1
Dubrovnik 1
Gorski Kotar, Rijeka 1
Harmica 1
Hum na Sutli, Krapina 1
Hvar 2
Hvar, Pula 1
Istra 11
Ivanić Grad 1
Ivanić grad 1
Karlovac 3
Karlovac, Zagreb, Duga Resa, Pula 1
Kastav, Pasjak, Istra 1
Kaštel, Kaldanija 1
Klana, Rijeka, Opatija 1
Kotoriba 1
Krapina 3
Krapina, Zagreb 1
Križevci, Darda 1
Križovec 1
Krk 3
Krk, Pag, Split 1
Kumrovec 1
Kutina, Zagreb, Split, Brač 1
Lovran 1
Lošinj, Zagreb, Istra 1
Ludbreg, Murter, Varaždin 1
Lupoglav 1
Makarska 3
Marija Gorica 1
Medulin 1
Međimurje 11
Međimurje, Čakovec 1
Međimurje-Mursko Središče 1
Mune 1
Mursko Središče 7
Mursko Središče, Varaždin 1
Mursko Središče, Zagreb, Čakovec 1
Mursko Središče, Čakovec 2
Mursko Središče, Čakovec, Varaždin 1
Mursko Središče,Čakovec 1
Murter 1
Našice 1
Nova ves 1
Novigrad, Zagreb 1
Ob meji 2
Ob meji, Karlovac 1
Ob meji, obmorski kraji 1
Obmorski kraji 1
Opatija 2
Opatija, Rijeka 1
Opatija, Zagreb 2
Osijek 5
Osijek, Našice, Rijeka 1
Osijek, Zagreb 1
Otoki 2
Ozalj 1
Pag 1
Pasjak, Rupa 1
Pazin 2
Petrova gora 1
Plovanija, Kaldanija, Kaštel, Buje 1
Podravina 1
Popovača 1
Poreč 3
Poreč, Zagreb 1
Poreč, Zagreb, Čabar 1
Pregrada 1
Pribislavec 1
Primošten 1
Pula 14
Pula, Poreč, Rijeka, Zagreb 1
Pula, Rijeka, Istra 1
Pula, Rovinj, Rijeka, Zagreb 1
Rab 3
Rijeka 22
Rijeka, Pula 1
Rijeka, Zagreb 1
Rijeka-okolica, Vrbovsko 1
Robadje 1
Rovinj 1
Rovinj, Krk 1
Samobor 4
Sisak 1
Slavonija 3
Slavonski Brod, Zadar, Zagreb 1
Slavonski Brod, Zagreb, Pula 1
Split 6
Split, Zagreb 1
Split-okolica, Brač 1
Supetar 1
Sveti Anton 1
Sveti Marko 1
Sveti Martin na Muri 4
Trakoščan 2
Umag 9
Umag, Buje, Rijeka 1
Umag, Istra 1
Umag, Novigrad, Buzet, Zagreb 1
Umag, Poreč 1
Umag, Pula 1
Umag, Rijeka, Zagreb 1
Umag-okolica 1
Varaždin 16
Varaždin, Čakovec 2
Varaždin, Čakovec, Krk, Zagreb 1
Vis, Zadar 1
Zadar 9
Zadar, Krk, Zagreb 1
Zadar, Malinska, Zagreb 1
Zadar, Petrinja, Sisak 1
Zadar, Rijeka 1
Zadar, Zagreb, Split 1
Zadar, Šibenik, Zagreb 1
Zagorje 3
Zagreb 72
Zagreb, Bosiljevo 1
Zagreb, Dalmacija 2
Zagreb, Dubrovnik 1
Zagreb, Ivanić Grad 1
Zagreb, Karlovac 1
Zagreb, Karlovac, Zadar 1
Zagreb, Klanjec 1
Zagreb, Krapina, Čakovec 1
Zagreb, Krk 2
Zagreb, Makarska 1
Zagreb, Osijek, Rovinj 1
Zagreb, Poreč 1
Zagreb, Pula 2
Zagreb, Pula, Zadar 1
Zagreb, Rijeka 1
Zagreb, Rijeka, Dubravnik 1
Zagreb, Rijeka, Split, Makarska 1
Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Vinkovci 1
Zagreb, Samobor 1
Zagreb, Slatina 1
Zagreb, Slavonija, Split, Brač 1
Zagreb, Split 4
Zagreb, Split, Dubrovnik, Osijek 1
Zagreb, Split, Karlovac 1
Zagreb, Split, Pula 1
Zagreb, Varaždin 3
Zagreb, Virovitica, Osijek, Đakovo, Vrgorac 1
Zagreb, Zadar 1
Zagreb, Čakovec 1
Zagreb, Čakovec, Varaždin 1
Zagreb, Šibenik 1
Zagreb,Varaždin 1
Zagreb-okolica 2
Čabar, Karlovac, Čakovec, Rijeka 1
Čakovec 25
Čakovec, Mursko Središče 1
Čakovec, Mursko Središče, Zagreb 1
Čakovec, Varaždin 2
Čakovec, Varaždin, Sveti Martin na Muri 1
Čakovec, Varaždin, Zagreb 1
Čakovec, Zagreb 3
Šibenik 3
Šibenik, Virovitica 1
Šibenik-okolica 1
Šolta 1
97 se ne nanaša 564
99 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
432 574

V9_1_3_o Znanci,s katerimi imate najpogostejše stike?_IT_odprto Odgovarjajo tisti, ki so pri V9_1_3=1.

Znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? - Italija _odprto

Value 124126 Frequency
Abruzzi 1
Alessandria 1
Arco, Venezia 1
Barcola 1
Bari 1
Basovizza 1
Belluno 1
Bergamo 2
Bologna 1
Bologna, Trieste, Gorizia 1
Cagliari 1
Cividale 2
Cividale, Trieste 1
Cormons 1
Cormons, Udine 1
Dolina 1
Dolina, Basovizza, Prosécco 1
Duino 1
Firenze 1
Firenze, Lecce 1
Firenze, Ob meji 1
Firenze-okolica 1
Friuli 1
Friuli, Gorizia 1
Genova 1
Giulia 1
Gorizia 39
Gorizia, Cividale 1
Gorizia, Doberd? 1
Gorizia, Latisana 1
Gorizia, Padova 1
Gorizia, San Pelaggio 1
Gorizia, Trieste 7
Gorizia, Udine 1
Gorizia,Trieste 1
Gorizia-okolica 1
Gradisca 1
Jamiano 1
Merano, Bolzano 1
Mestre 1
Milano 12
Milano, Roma, Napoli, Sicilia 1
Milano, Roma, Trieste 1
Milano, Torino, Sicilia 1
Milano, Trieste 2
Minza 1
Monfalcone 2
Monfalcone, Trieste 1
Muggia 3
Muggia, Trieste 1
Muggia, Udine 1
Napoli 3
Napoli, Udine 1
Ob meji 7
Opicina 1
Padova 2
Padriciano, Muggia 1
Parma, Venezia 1
Pordenone 1
Resia 1
Roma 10
Roma, Milano 1
San Floriano del Collio, Cividale 1
San Remo 1
San Remo, Milano, Brescia, Trieste, Gorizia 1
Santa Croce 1
Severna Italija 1
Sistiana 1
Tarvisio 6
Torino 1
Torino, Milano 1
Toscana, Resia, Cormons, Udine 1
Treviso 1
Treviso, Udine ,Gorizia, Trieste 1
Trieste 101
Trieste, Calabria 1
Trieste, Comeglians 1
Trieste, Dolina 1
Trieste, Dolina, Prosecco 1
Trieste, Firenze 2
Trieste, Fiumicino 1
Trieste, Gorizia 3
Trieste, Gorizia, Milano, Roma 1
Trieste, Gorizia, Udine 1
Trieste, Gorizia, Udine, Tarvisio, Sistiana 1
Trieste, Milano 2
Trieste, Milano, Venezia 1
Trieste, Monfalcone 1
Trieste, Muggia 1
Trieste, Opicina 1
Trieste, Pordenone, Muggia 1
Trieste, Puglia, Udine 1
Trieste, Roma 2
Trieste, Roma, Gorizia 1
Trieste, Torino 1
Trieste, Udine 4
Trieste, Udine, Roma 1
Trieste, Venezia, Udine 1
Trieste,Gorizia 1
Trieste-okolica 2
Udine 9
Udine, Predil 1
Udine, Roma 1
Udine, Trieste 2
Udine-okolica 1
Ugovizza 1
Venezia 3
Venezia, Giulia 1
Več mest 1
Vicenza 2
97 se ne nanaša 685
99 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
315 691

V9_1_4_o Znanci,s katerimi imate najpogostejše stike?_HU_odprto Odgovarjajo tisti, ki so pri V9_1_4=1.

Znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? - Madžarska _odprto

Value 125125 Frequency
Balaton 1
Budapest 25
Budapest, Balaton 1
Budapest, Lenti 1
Budapest, Nagykanizsa 1
Budapest, Pécs 1
Budapest, Rédics, Lenti 1
Budapest,Rédics,Lenti 1
Bödeháza 1
Celotna Madžarska 1
Felsőszölnök 1
Felsőszölnök, Szentgotthárd 1
Gáborjánháza 2
Heviz 1
Kalocsa 1
Keszthely 1
Kétvölgy 1
Körmend 1
Lenti 22
Lenti, Budapest, Szentgotthárd 1
Lenti, Letenye 1
Lenti, Nagykanizsa 3
Lenti, Pécs, Budapest 1
Lenti, Szombathely, Sümeg 1
Lenti, Zalaegerszeg 1
Lenti, Zalalövő 1
Magyarszombatfa 2
Mura-hegy 1
Nagykanizsa, Körmend 1
Nagykanizsa, Pécs 1
Ob meji 5
Orfalu, Apátistvánfalva 1
Porabje 1
Pécel 1
Pécs 1
Siofok, Budapest 1
Szeged 1
Szemenye 1
Szentgotthárd 5
Szentgotthárd, Alsöszölnök, Felsőszölnök 1
Szentgotthárd, Felsőszölnök 1
Szentgotthárd, Porabje 1
Szombathely 5
Szombathely, Budapest, Zalaegerszeg 1
Szombathely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg 1
Szombathely, Szentgotthárd 1
Zala megye 1
Zalaegerszeg 10
Zalaegerszeg, Pécs 1
Őriszentpéter 1
97 se ne nanaša 876
99 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 886

V10 Ali kdo iz vaše družine/sorodstva dela v sosednji državi?

Ali kdo iz vaše družine ali sorodstva dela v sosednji državi (lahko tudi občasno, honorarno; formalno ali neformalno)?

Value 126124 Frequency
1 Da 266
2 Ne 732
99 Ne vem, brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 8

Valid range from 1 to 2

V10_1_1 Delo vaše družine/sorodstva v sosednji državi_Da_V katerem kraju_AT Odgovarjajo tisti, ki so pri V10=1.

V katerem kraju? - Avstrija

Value 127123 Frequency
0 Ni izbran 810
1 Je izbran 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V10_1_2 Delo vaše družine/sorodstva v sosednji državi_Da_V katerem kraju_HR Odgovarjajo tisti, ki so pri V10=1.

V katerem kraju? - Hrvaška

Value 128122 Frequency
0 Ni izbran 992
1 Je izbran 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V10_1_3 Delo vaše družine/sorodstva v sosednji državi_Da_V katerem kraju_IT Odgovarjajo tisti, ki so pri V10=1.

V katerem kraju? - Italija

Value 129121 Frequency
0 Ni izbran 944
1 Je izbran 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V10_1_4 Delo vaše družine/sorodstva v sosednji državi_Da_V katerem kraju_HU Odgovarjajo tisti, ki so pri V10=1.

V katerem kraju? - Madžarska

Value 130120 Frequency
0 Ni izbran 996
1 Je izbran 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V10_1_1o Delo vaše družine/sorodstva v sosednji državi_Da_V katerem kraju_AT_odprto

V katerem kraju? - Avstrija_odprto

Value 131119 Frequency
Bad Radkersburg 15
Bad Radkersburg-okolica 1
Bad radkersburg 1
Baden 1
Bleiburg 2
Celotna Avstrija 4
Fehring, Graz, Wiena-okolica, Baden 1
Feistritz, Wien, Graz 1
Feldbach 5
Gosdorf 1
Graz 47
Graz, Bad Radkersburg 1
Graz, Celotna Avstrija 1
Graz, Tirol 1
Graz, Villach 1
Graz, Wien 1
Hermagor 1
Inzersdorf 1
Jennersdorf 4
Jennersdorf, Graz, Bad Radkersburg 1
Klagenfurt 1
Kärnten 1
Laafeld, Bad Radkersburg 1
Leibnitz 7
Linz 5
Linz-okolica 1
Mureck 1
Ob meji 4
Ob meji, Bad Radkersburg 1
Ob meji, Wien-okolica 1
Rabensburg, Wien 1
Salzburg 4
Seiersberg 1
Spielfeld 1
St. Michael im Lungau 1
St. Michael ob Bleiburg 1
St. Peter 1
Steiermark 1
Villach 6
Wien 23
Wien, Bad Radkersburg 1
Wien, Graz 2
Wien, Graz, Bad Radkersburg 1
Wien, Graz, Bregenz 1
Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt 1
Wolfsberg 2
97 se ne nanaša 810
99 brez odgovora 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 844

V10_1_2o Delo vaše družine/sorodstva v sosednji državi_Da_V katerem kraju_HR_odprto

Da_V katerem kraju? - Hrvaška_odprto

Value 132118 Frequency
Opatija, Rijeka, Zagreb 1
Osijek 1
Umag 1
Zagreb 8
Čakovec 2
97 se ne nanaša 992
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 993

V10_1_3o Delo vaše družine/sorodstva v sosednji državi_Da_V katerem kraju_IT_odprto

Da_V katerem kraju? - Italija_odprto

Value 133117 Frequency
Bergamo 1
Bologna 1
Brda 2
Cividale 2
Cormons 1
Gorizia 9
Gorizia, Udine, Milano 1
Gradisca 2
Milano 1
Ob meji 1
Opicina 1
Padova 1
Palmanova 1
Pesek 1
Remanzacco 1
Roma 3
Roma, Milano 1
San Remo 1
Savogna 1
Trieste 23
Trieste, Gorizia 1
Udine 1
Vicenza 2
97 se ne nanaša 944
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 947

V10_1_4o Delo vaše družine/sorodstva v sosednji državi_Da_V katerem kraju_HU_odprto

Da_V katerem kraju? - Madžarska_odprto

Value 134116 Frequency
Budapest 6
Lenti 2
Nova 1
97 se ne nanaša 996
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 997

V11_1 Ali razumete jezike sosednjih držav?_Italijansko Ali razumete jezike sosednjih držav?

Italijansko

Value 135115 Frequency
1 Da, razumem in govorim 279
2 Da, razumem in ne govorim 122
3 Ne, ne razumem in ne govorim 598
99 Ne vem, brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 7

Valid range from 1 to 3

V11_2 Ali razumete jezike sosednjih držav?_Nemško Ali razumete jezike sosednjih držav?

Nemško (avstrijsko)

Value 136114 Frequency
1 Da, razumem in govorim 365
2 Da, razumem in ne govorim 293
3 Ne, ne razumem in ne govorim 347
99 Ne vem, brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 1

Valid range from 1 to 3

V11_3 Ali razumete jezike sosednjih držav?_Madžarsko Ali razumete jezike sosednjih držav?

Madžarska

Value 137113 Frequency
1 Da, razumem in govorim 97
2 Da, razumem in ne govorim 63
3 Ne, ne razumem in ne govorim 840
99 Ne vem, brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 6

Valid range from 1 to 3

V11_4 Ali razumete jezike sosednjih držav?_Hrvaško Ali razumete jezike sosednjih držav?

Hrvaško

Value 138112 Frequency
1 Da, razumem in govorim 865
2 Da, razumem in ne govorim 111
3 Ne, ne razumem in ne govorim 28
99 Ne vem, brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 2

Valid range from 1 to 3

V12_1 Ali sledite kateremu od medijev_Radio_IT Ali sledite kateremu od medijev sosednjih držav (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška)?

Radio - italijanski

Value 139111 Frequency
0 Ni izbran 959
1 Je izbran 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V12_2 Ali sledite kateremu od medijev_TV_IT Ali sledite kateremu od medijev sosednjih držav (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška)?

TV - italijanski

Value 140110 Frequency
0 Ni izbran 785
1 Je izbran 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V12_3 Ali sledite kateremu od medijev_Tiskani mediji_IT Ali sledite kateremu od medijev sosednjih držav (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška)?

Tiskani mediji - italijanski

Value 141109 Frequency
0 Ni izbran 949
1 Je izbran 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 1

V12_4 Ali sledite kateremu od medijev_Spletni mediji (internet)_IT Ali sledite kateremu od medijev sosednjih držav (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška)?

Spletni mediji (internet) - italijanski

Value 142108 Frequency
0 Ni izbran 959
1 Je izbran 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Stan