Slovensko javno mnenje 1989: Media

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MEDIA89
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDIA89_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Splichal, Slavko
 • Bašić, Sandra
 • Luthar, Breda
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • Štebe, Janez
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1989)

Finančna podpora:

BBC, London

Serija:
 • MEDIA/Slovensko javno mnenje - Media

  Večja samostojna raziskava o spremljanju množičnih medijev v Sloveniji razširi polje zanimanja za medijske navade, ki je sicer stalna tema raziskav SJM. Tradicija teh raziskav se začne z MKS62, opazneje tudi v MEDIA89. V anketi respondenti beležijo spremljanje televizijskih programov in posameznih oddaj z namenom analizirati dejavnike, ki vplivajo na stil medijske potrošnje. Temu sledijo še drugi vidiki načina preživljanja prostega časa razumljenega v okviru koncepta življenskega stila.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

radio (poslušanje po urah), učinkovitost posameznih medijev, objektivnost medijev, potovanja v tujino, poslušanje tujih radijskih programov, poslušanost BBC, ocena programa BBC, znanje jezikov, televizija, opremljenost gospodinjstva z avdio/video aparati, vključenost v kabelsko omrežje, gledanje televizije po časovnih intervalih, spremljanje domačih in tujih TV programov, regionalizacija televizije, ukvarjanje s športom, spremljanje športa na televiziji, reklame, branje časopisov in revij, svoboda tiska, zdravje, znaki raka in njihovo opazovanje, kajenje, pitje alkohola

Ključne besede ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, KRAJEVNI MEDIJI, TELEVIZIJA, RADIJSKI PROGRAM, BRANJE, RAK, PREPREČEVANJE RAKA

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
radio
televizija
časopisi
zdravje


Povzetek:

Anketa zajema del vprašanj iz raziskave BBC o spremljanju tujih radijskih in televizijskih oddaj v primerjavi z domačimi nacionalnimi in regionalnimi. Dodana so tudi vprašanja o tisku, opremljenosti z aparati za spremljanje medijskih vsebin. Posebej je še del vprašanj o prepoznavanju rakavih obolenj in poznavanju dejavnikov tveganja, ki so jih sestavili kolegi z Onkološkega inštituta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 1989 - november 1989
Čas izdelave: 1989
Država: Jugoslavija, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MEDIA89 - Slovensko javno mnenje - Media 1989 [datoteka podatkov], 1989

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 485
 • število enot: 2093

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
media89

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
media89

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (1999). Slovensko javno mnenje 1989: Media [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MEDIA89. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDIA89_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 1999
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si