Slovensko javno mnenje 1989: Media

Basic Study Information

ADP - IDNo: MEDIA89
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEDIA89_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Splichal, Slavko
 • Bašić, Sandra
 • Luthar, Breda
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • Štebe, Janez
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. (Ljubljana; 1989)

Funding agency:

BBC, London

Project number:

no information

Series:
 • MEDIA/Slovensko javno mnenje - Media

  Večja samostojna raziskava o spremljanju množičnih medijev v Sloveniji razširi polje zanimanja za medijske navade, ki je sicer stalna tema raziskav SJM. Tradicija teh raziskav se začne z MKS62, opazneje tudi v MEDIA89. V anketi respondenti beležijo spremljanje televizijskih programov in posameznih oddaj z namenom analizirati dejavnike, ki vplivajo na stil medijske potrošnje. Temu sledijo še drugi vidiki načina preživljanja prostega časa razumljenega v okviru koncepta življenskega stila.

Study Content

Keywords:

radio (poslušanje po urah), učinkovitost posameznih medijev, objektivnost medijev, potovanja v tujino, poslušanje tujih radijskih programov, poslušanost BBC, ocena programa BBC, znanje jezikov, televizija, opremljenost gospodinjstva z avdio/video aparati, vključenost v kabelsko omrežje, gledanje televizije po časovnih intervalih, spremljanje domačih in tujih TV programov, regionalizacija televizije, ukvarjanje s športom, spremljanje športa na televiziji, reklame, branje časopisov in revij, svoboda tiska, zdravje, znaki raka in njihovo opazovanje, kajenje, pitje alkohola

Keywords ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, KRAJEVNI MEDIJI, TELEVIZIJA, RADIJSKI PROGRAM, BRANJE, RAK, PREPREČEVANJE RAKA

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
radio
televizija
časopisi
zdravje


Abstract:

Anketa zajema del vprašanj iz raziskave BBC o spremljanju tujih radijskih in televizijskih oddaj v primerjavi z domačimi nacionalnimi in regionalnimi. Dodana so tudi vprašanja o tisku, opremljenosti z aparati za spremljanje medijskih vsebin. Posebej je še del vprašanj o prepoznavanju rakavih obolenj in poznavanju dejavnikov tveganja, ki so jih sestavili kolegi z Onkološkega inštituta.

Methodology


Collection date: oktober 1989 - november 1989
Date of production: 1989
Country: Jugoslavija, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MEDIA89 - Slovensko javno mnenje - Media 1989 [datoteka podatkov], 1989

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 485
 • number of units: 2093

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
media89

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
media89

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (1999). Slovensko javno mnenje 1989: Media [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MEDIA89. https://doi.org/10.17898/ADP_MEDIA89_V1

COBISS.SI
Publication date: 1999
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si