PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0002
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0002_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2000)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, splošne ocene razmer v slovenskem gospodarstvu, skrb pred izgubo zaposlitve, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, evropske orientacije, pogledi na spreminjanje volilnega sistema, strankarske preference, ocena razmerja med državo in cerkvijo, ocena slovenskih medijev, stališča o poklicni vojski, ocena ravnanja slovenske vlade ob vstopu svobodnjakov v avstrijsko vlado, upravičenost stavke učiteljev, podpora možnosti nakupa Elana s strani države

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo. Aktualne teme meseca so bile ocena razmerja med državo in cerkvijo, ocena slovenskih medijev, stališča o poklicni vojski, ocena ravnanja slovenske vlade ob vstopu svobodnjakov v avstrijsko vlado, upravičenost stavke učiteljev in podpora možnosti nakupa Elana s strani države.

Methodology


Collection date: 21. februar 2000 - 23. februar 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0002 - Politbarometer 2/2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 84
  • number of units: 917

Variable list

KEY

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 1 1900 952.701 542.44

Valid range from 1 to 1900

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

KEY

ZAPST ZAPST

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 1 1900 952.701 542.44

Valid range from 1 to 1900

IZBOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. MED 1000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU.// NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET žIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 //IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZ

//IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN?//

Value 482 Frequency
1 odgovarja 1. oseba
2 odgovarjala bo 2. oseba

Valid range from 1 to 2

NAGOVOR1 //DOBER DAN, IME MI JE ............., SE

//DOBER DAN, IME MI JE ............., SEM ANKETAR-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA Z UNIVERZE V LJUBLJANI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO O AKTUALNIH TEMAH V SLOVENIJI. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA TOČNO DOLOČENA OSEBA. ZA TO ANKETO STE BILI PO NAKLJUČJU IZBRANI PRAV VI. // //...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

KONEC2 //TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM

//TO BI BILO VSE. ZA SODELOVANJE SE VAM NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. LEP POZDRAV.//// //(CJMMK, Kardeljeva pl. 5, tel: 18-93-800)// // ...anketar: za nadaljevanje pritisni ...

Valid range from 0 to 0

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, D

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?////

Value 779 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH žIVITE VI IN VAŠA DRUžINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?////

Value 878 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU://

Value 977 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRžAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?////

Value 1076 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1175 Frequency
1 DS-demokratsko stranko Slovenije
2 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
4 SLS-slovensko ljudsko stranko
5 SNS-slovensko nacionalno stranko
6 SDS-socialno demokracijo Slovenije
7 SKD-slovenske krščanske demokrate
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 ZS-zelene Slovenije
10 SND-slovensko nacionalno desnico
11 drugo
12 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 12

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIžJA? (anketar: ...ne beri strank)

Value 1274 Frequency
1 DS-demokratska stranka Slovenije
2 DESUS-demokratska stranka upokojencev Slovenije
3 LDS-liberalna demokracija Slovenije
4 SLS-slovenska ljudska stranka
5 SNS-slovenska nacionalna stranka
6 SDS-socialna demokracija Slovenije
7 SKD-slovenski krščanski demokrati
8 ZLSD-združena lista socialnih demokratov
9 ZS-zeleni Slovenije
10 SND-slovenska nacionalna desnica
11 drugo
12 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 12

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRžAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. //// NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE VLADE?//

Value 1373 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1472 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRž

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRžAVNI ZBOR//

Value 1571 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V4 IN DRžAVNI SVET//

IN DRžAVNI SVET//

Value 1670 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?//

Value 1769 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V6A IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠ

IN KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠ A SLOVENIJE?//

Value 1868 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V7 KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA K

KAKO OCENJUJETE DELO MARJANA PODOBNIKA KOT PODPREDSEDNIKA VLADE?//

Value 1967 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V8 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRžAVNE TOžILKE ZDENKE CERAR?//

Value 2066 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

MPOZ1 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2165 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MPOZ2 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2264 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MPOZ3 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOV

ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2363 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO S

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2462 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO S

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2561 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO S

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO SLOVENSKE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 2660 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, anton rop
2 ekonomske odnose in razvoj, marjan senjur
3 finance, mitja gaspari
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin
5 kmetijstvo in gozdarstvo, ciril smrkolj
6 kulturo, jozef školč
7 notranje zadeve, borut šuklje
8 obrambo, france demšar
9 okolje in prostor, pavel gantar
10 pravosodje, tomaz marušič
11 promet in zveze, anton bergauer
12 solstvo in šport, pavle zgaga
13 zdravstvo, marjan jereb
14 znanost in tehnologijo, lojze marinček
15 zunanje zadeve, boris frlec
16 malo gospodarstvo in turizem, janko razgoršek
17 za evropske zadeve, igor bavčar
18 nobeno
19 ne ve, ne pozna, b.o.

Valid range from 1 to 19

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?//

Value 2759 Frequency
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO R

ČE BI žE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?//

Value 2858 Frequency
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.//KAKO TOREJ ZAUPATE...://// SEDANJI SLOVENSKI VLADI?//

Value 2957 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?//

PREDSEDNIKU VLADE?//

Value 3056 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I3 DRžAVNEMU ZBORU?//

DRžAVNEMU ZBORU?//

Value 3155 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?//

Value 3254 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?//

POLITIČNIM STRANKAM?//

Value 3353 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?//

SODIŠČEM?//

Value 3452 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?//

POLICIJI?//

Value 3551 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?//

VOJSKI?//

Value 3650 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

CERKVI IN DUHOVŠČINI?//

Value 3749 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?//

BANKI SLOVENIJE?//

Value 3848 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?//

SLOVENSKEMU TOLARJU?//

Value 3947 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?//

USTAVNEMU SODIŠČU?//

Value 4046 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?//

Value 4145 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?//

Value 4244 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH S

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?////

Value 4343 Frequency
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Valid range from 1 to 4

Q1a1 PRVO VPRAŠANJE JE TAKOLE:// NAVEDITE IME

PRVO VPRAŠANJE JE TAKOLE:// NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA IN UGLEDNA? (anketar-ne beri!!!!)//

Value 4442 Frequency
1 mercator
2 lek
3 krka
4 gorenje
5 petrol
6 merkur
7 telekom
8 interspar
9 union
10 tus
11 lasko
12 drugo,ne ve,b.o.

Valid range from 1 to 12

Q1a2 PRVO VPRAŠANJE JE TAKOLE:// NAVEDITE IME

PRVO VPRAŠANJE JE TAKOLE:// NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA IN UGLEDNA? (anketar-ne beri!!!!)//

Value 4541 Frequency
1 mercator
2 lek
3 krka
4 gorenje
5 petrol
6 merkur
7 telekom
8 interspar
9 union
10 tus
11 lasko
12 drugo,ne ve,b.o.

Valid range from 1 to 12

Q1a3 PRVO VPRAŠANJE JE TAKOLE:// NAVEDITE IME

PRVO VPRAŠANJE JE TAKOLE:// NAVEDITE IMENA TREH VEČJIH SLOVENSKIH PODJETIJ, KI SO PO VAŠI SODBI DANES NAJBOLJ USPEŠNA IN UGLEDNA? (anketar-ne beri!!!!)//

Value 4640 Frequency
1 mercator
2 lek
3 krka
4 gorenje
5 petrol
6 merkur
7 telekom
8 interspar
9 union
10 tus
11 lasko
12 drugo,ne ve,b.o.

Valid range from 1 to 12

Q191 VERJETNO STE SLIŠALI, DA OBSTAJA MOžNOS

VERJETNO STE SLIŠALI, DA OBSTAJA MOžNOST, DA BI ELAN PONOVNO POSTAL SLOVENSKA LAST. ALI PODPIRATE MOžNOST, DA BI DRžAVA NAMENILA ZNATNA SREDSTVA ZA ODKUP IN SANACIJO ELANA, ALI NE? //

Value 4739 Frequency
1 /5/da, podpira
2 /6/ne, ne podpira
3 /7/ne ve, b.o.
4 /8/nič ni slišal o tem

Valid range from 1 to 4

Q210 ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLI

ČE BI NA NASLEDNJIH PARLAMENTARNIH VOLITVAH NASTOPILA LE KANDIDATA LEVO-SREDINSKE IN DESNO-SREDINSKE KOALICIJE, KOMU BI DALI GLAS?////

Value 4838 Frequency
1 KANDIDATU LEVO-SREDINSKE KOALICIJE
2 KANDIDATU DESNO-SREDINSKE KOALICIJE
3 ne bi šel na volitve
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA žIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 4937 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba

Valid range from 1 to 18

IME2 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Value 5036 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba

Valid range from 1 to 18

IME3 (ŠE KDO?)

(ŠE KDO?)

Value 5135 Frequency
1 kučan
2 drnovšek
3 janša
4 peterle
5 m.podobnik
6 j.podobnik
7 jelinčič
8 rop
9 frlec
10 hvalica
11 bavčar
12 bizjak
13 kacin
14 pahor
15 gaspari
16 ne vem
17 nihče/ ga ni
18 neka druga oseba

Valid range from 1 to 18

Q272B GLEDE NA OBSTOJEČE MOžNOSTI SE V ZVEZI

GLEDE NA OBSTOJEČE MOžNOSTI SE V ZVEZI Z VOLILNIM ZAKONOM KAžEJO PREDVSEM NASLEDNJE TRI MOžNOSTI - KOMBINIRANI SISTEM, DVOKROžNI VEČINSKI ALI ZA OHRANITEV OBSTOJEČEGA. ZA KATEREGA SE VI BOLJ ZAVZEMATE//

Value 5234 Frequency
1 kombinirani t.i. nemški
2 dvokrožni večinski
3 naj ostane obstoječi
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q430 RAZMERE MED STRANKAMI KAžEJO, DA OBSTAJ

RAZMERE MED STRANKAMI KAžEJO, DA OBSTAJA MOžNOST, DA BI NA VOLITVAH LAHKO NASTOPILE NASLEDNJE POLITIČNE OPCIJE. //PRVA JE KOALICIJA SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI IN SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA. //DRUGO PREDSTAVLJA SAMOSTOJNA SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA. //TRETJA JE SAMOSTOJNA LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE. //ČETRTA PA ZDRUžENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV, DESUS IN KRŠČANSKI SOCIALISTI. KATERO OD TEH ŠTIRIH MOžNOSTI BI VI NAJPREJ PODPRLI?//

Value 5333 Frequency
1 skd in sds
2 sls
3 lds
4 zlsd, desus in ks
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q304 V SODOBNIH OBOROžENIH SILAH JE DELEž P

V SODOBNIH OBOROžENIH SILAH JE DELEž POKLICNIH VOJAKOV RAZLIČEN. KAKŠNA NAJ BI BILA PO VAŠEM SLOVENSKA VOJSKA?//

Value 5432 Frequency
1 V CELOTI NABORNIŠKA
2 PREDVSEM NABORNIŠKA, Z MANJŠIM POKLICNIM JEDROM
3 PREDVSEM POKLICNA IN V MANJŠI MERI NABORNIŠKA
4 V CELOTI POKLICNA
5 ne vem, ne morem oceniti

Valid range from 1 to 5

Q431A ALI SOGLAŠATE ALI NE Z ZAHTEVO, DA NAJ P

ALI SOGLAŠATE ALI NE Z ZAHTEVO, DA NAJ PLAČE UČITELJEV SLEDIJO RASTI PLAČ SODNIKOV?//

Value 5531 Frequency
1 da, soglašam
2 ne, ne soglašam
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q431B ALI MENITE, DA JE STAVKA PRAVILNO SREDST

ALI MENITE, DA JE STAVKA PRAVILNO SREDSTVO ZA DOSEGO UČITELJSKIH ZAHTEV, ALI NE?//

Value 5630 Frequency
1 da, je pravilno sredstvo
2 ne, ni pravilno sredstvo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q431C ALI MENITE, DA JE POKLIC UČITELJA V SLO

ALI MENITE, DA JE POKLIC UČITELJA V SLOVENIJI DOVOLJ CENJEN IN PRIZNAN, ALI NE?//

Value 5729 Frequency
1 da, dovolj je cenjen in priznan
2 ne, ni dovolj cenjen in priznan
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q432 KAKO BI VI OCENILI, ČE BI SLOVENSKA LJU

KAKO BI VI OCENILI, ČE BI SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA ZARADI PREDVOLILNIH STRANKARSKIH POVEZAV PREDČASNO IZSTOPILA IZ VLADE? ALI BI TAK KORAK OCENILI KOT PRIMEREN ALI NEPRIMEREN?//

Value 5828 Frequency
1 primeren
2 neprimeren
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q433 KAKO OCENJUJETE RAVNANJE SLOVENSKE VLADE

KAKO OCENJUJETE RAVNANJE SLOVENSKE VLADE OB VKLJUČITVI HEIDDERJEVIH SVOBODNJAKOV V AVSTRIJSKO VLADO? KOT PRIMERNO ALI NEPRIMERNO?//

Value 5927 Frequency
1 primerno
2 neprimerno
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q434 KAKO BO PO VAŠI SODBI PRISOTNOST HEIDDER

KAKO BO PO VAŠI SODBI PRISOTNOST HEIDDERJEVIH SVOBODNJAKOV V AVSTRIJSKI VLADI VPLIVALA NA MEDDRžAVNE ODNOSE MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO?//

Value 6026 Frequency
1 ODNOSI SE BODO IZBOLJŠALI
2 NIČ SE NE BO SPREMENILO, OSTALO BO TAKO KOT JE SEDAJ
3 ODNOSI SE BODO POSLABŠALI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

C11 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV B

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?//

Value 6125 Frequency
1 /1/DELO
2 /2/DNEVNIK
3 /4/VEČER
4 /5/SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C12 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV B

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?//

Value 6224 Frequency
1 /1/DELO
2 /2/DNEVNIK
3 /4/VEČER
4 /5/SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C13 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV B

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?//

Value 6323 Frequency
1 /1/DELO
2 /2/DNEVNIK
3 /4/VEČER
4 /5/SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C14 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV B

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?//

Value 6422 Frequency
1 /1/DELO
2 /2/DNEVNIK
3 /4/VEČER
4 /5/SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

TV2NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI? //

Value 6521 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI? //

Value 6620 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI? //

Value 6719 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI? //

Value 6818 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA5 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI? //

Value 6917 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 81

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7115 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7214 Frequency
1 NA PODEžELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE//

Value 7313 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?//

Value 7412 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI
3 NE, TO ME NE SKRBI
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, AL

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 7511 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 7610 Frequency
1 moški
2 ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju://

Value 779 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 788 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.)
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.)
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete
8 drugo,...?

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 797 Frequency
30 ->30 213
45 30 - 45 294
60 46 - 60 226
99 61 -> 172
SYSMISS 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 30 99 55.4785 23.5406

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 806 Frequency
1 DS 8
2 DESUS 3
3 LDS 217
4 SLS 52
5 SNS 8
6 SDS 101
7 SKD 34
8 ZLSD 67
9 ZS 9
10 SND 1
11 drugo 16
12 ne ve 381
SYSMISS 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 1 12 7.95095 3.88418

Valid range from 1 to 12

OBCINA

Value 815 Frequency
1 AJDOVŠČINA 8
2 BREŽICE 13
3 CELJE 44
4 CERKNICA 4
5 ČRNOMELJ 11
6 DOMŽALE 9
7 DRAVOGRAD 3
8 GOR. RADGONA 7
9 GROSUPLJE 9
10 HRASTNIK 10
11 IDRIJA 6
12 ILIR. BISTRICA 9
13 IZOLA 6
14 JESENICE 17
15 KAMNIK 9
16 KOČEVJE 11
17 KOPER 21
18 KRANJ 36
19 KRŠKO 12
20 LAŠKO 11
21 LENART 8
22 LENDAVA 7
23 LITIJA 4
24 LJ-BEŽIGRAD 194
25 LJ-CENTER 0
26 LJ-MOSTE 0
27 LJ-ŠIŠKA 0
28 LJ-VIČ 0
29 LJUTOMER 6
30 LOGATEC 4
34 METLIKA 3
35 MOZIRJE 6
36 MUR. SOBOTA 26
37 NOVA GOR. 28
38 NOVO MESTO 25
39 ORMOŽ 4
40 PIRAN 6
41 POSTOJNA 5
42 PTUJ 29
43 RADLJE 1
44 RADOVLJICA 17
45 RAVNE NA K. 15
46 RIBNICA 0
47 SEVNICA 3
48 SEŽANA 12
49 SLOV. GRADEC 5
50 SLOV. BISTRICA 13
51 SLOV. KONJICE 12
52 ŠENTJUR 15
53 ŠK. LOKA 20
54 ŠMARJE 15
55 TOLMIN 9
56 TRBOVLJE 7
57 TREBNJE 10
58 TRŽIČ 6
59 VELENJE 16
60 VRHNIKA 3
61 ZAGORJE 8
62 ŽALEC 17
64 MARIBOR 72
65 PESNICA 6
68 RUŠE 7
SYSMISS 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 1 68 32.7833 19.1348

Valid range from 1 to 68

REGIJA REGIJA

Value 824 Frequency
1 LJ/MESTO 154
2 MB+KOROSKA 167
3 CELJSKA 133
4 GORENJSKA 97
5 PRIMORSKA 112
6 LJ/PERIFERIJA 96
7 ZASAV+POSAV+NM 108
8 POMURJE 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 1 8 3.88986 2.20259

Valid range from 1 to 8

NOVAOBC

Value 833 Frequency
1 Žalec 17
2 Železniki 3
3 Žiri 4
4 Ajdovščina 6
5 Beltinci 2
6 Bled 5
7 Bohinj 1
8 Borovnica 1
9 Bovec 0
10 Brda 2
11 Brežice 13
12 Brezovica 3
13 Cankova-Tišina 4
14 Celje 40
15 Cerklje na Gorenjskem 2
16 Cerknica 4
17 Cerkno 0
18 Destrnik-Trnovska vas 3
19 Divača 1
20 Dobrepolje 0
21 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec 2
22 Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Medvo 0
23 Dol pri Ljubljani 3
24 Domžale 8
25 Dornava 2
26 Dravograd 3
27 Duplek 0
28 Gorenja vas-Poljane 1
29 Gorišnica 2
30 Gornja Radgona 6
31 Gornji Grad 1
32 Gornji Petrovci 1
33 Grosuplje 6
34 Herpelje-Kozina 0
35 Hodoš-Šalovci 0
36 Hrastnik 10
37 Hrpelje-Kozina 1
38 Idrija 6
39 Ig 1
40 Ilirska Bistrica 9
41 Ivančna Gorica 3
42 Izola/Isola 6
43 Jesenice 14
44 Juršinci 1
45 Kamnik 9
46 Kanal 3
47 Kidričevo 3
48 Kobarid 3
49 Kobilje 1
50 Komen 1
51 Koper/Capodistria 21
52 Kozje 2
53 Kočevje 11
54 Kranj 27
55 Kranjska Gora 3
56 Krško 12
57 Kungota 1
58 Kuzma 4
59 Laško 8
60 Lenart 8
61 Lendava/Lendva 0
62 Litija 4
63 Ljubljana 180
64 Ljubno 1
65 Ljutomer 6
66 Logatec 4
67 Loška dolina 0
68 Loški Potok 0
69 Lukovica 0
70 Luče 1
71 Majšperk 2
72 Maribor 70
73 Mežica 1
74 Medvode 3
75 Mengeš 1
76 Metlika 3
77 Miren-Kostanjevica 3
78 Mislinja 1
79 Moravske Toplice 1
80 Moravče 0
81 Mozirje 2
82 Mozirje in Nazarje 0
83 Murska Sobota 12
84 Muta 0
85 Naklo 2
86 Nazarje 1
87 Nova Gorica 20
88 Novo mesto 22
89 Odranci 0
90 Ormož 4
91 Osilnica 0
92 Pesnica 1
93 Piran/Pirano 6
94 Pivka 1
95 Podvelka-Ribnica 0
96 Podčetrtek 3
97 Postojna 4
98 Preddvor 2
99 Ptuj 13
100 Puconci 1
101 Radenci 1
102 Radeče 3
103 Radlje ob Dravi 1
104 Radovljica 11
105 Ravne-Prevalje 12
106 Rače-Fram 2
107 Ribnica 0
108 Rogatec 2
109 Rogaševci 1
110 Rogaška Slatina 4
111 Ruše 7
112 Sežana 9
113 Semič 4
114 Sevnica 3
115 Slovenj Gradec 4
116 Slovenska Bistrica 13
117 Slovenske Konjice 8
118 Starše 0
119 Sveti Jurij 0
120 Tolmin 6
121 Tržič 6
122 Trbovlje 7
123 Trebnje 10
124 Turnišče 3
125 Velenje 8
126 Velike Lašče 0
127 Videm 3
128 Vipava 2
129 Vitanje 2
130 Vodice 0
131 Vojnik 4
132 Vrhnika 2
133 Vuzenica 0
134 Zagorje ob Savi 8
135 Zavrč 0
136 Zreče 2
137 Šentilj 4
138 Šentjernej 2
139 Šentjur pri Celju 15
140 Šenčur 3
141 Škocjan 1
142 Škofja Loka 12
143 Škofljica 2
144 Šmarje pri Jelšah 4
145 Šmartno ob Paki 0
146 Šoštanj 8
147 Štore 0
148 Črenšovci 3
149 Črna na Koroškem 2
150 Črnomelj 7
SYSMISS 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 1 150 70.68 37.6295

Valid range from 1 to 150

VELNAS Velikost naselja

Value 842 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 263
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 131
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 47
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 104
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 136
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 1 6 3.46565 2.025

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Value 851 Frequency
0.440337 48
0.44277 32
0.468159 12
0.479719 70
0.48237 65
0.510029 56
0.529521 16
0.57688 46
0.616196 36
0.619601 22
0.655129 13
0.671306 40
0.675016 49
0.713722 58
0.740998 10
0.806888 2
0.80727 39
0.811347 1
0.939012 1
0.998342 6
1.13538 2
1.20048 1
1.32229 13
1.3296 18
1.35783 1
1.40583 19
1.5901 18
1.74092 12
1.75054 27
1.85038 9
1.85092 49
1.8606 17
1.96729 30
2.09352 24
2.22514 18
2.4362 5
2.44966 7
2.59013 19
2.92962 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 0.440337 2.92962 1.0002 0.648261

Valid range from 0.440337 to 2.92962

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0002 - Vprašalnik PBSI0002 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2000). PBSI0002 - POLITBAROMETER 2/00 Poročilo o meritvi, ki je bila opravljena od 21. do 23. februarja 2000 [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2001). PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0002. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0002_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si