Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0402
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0402_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; februar 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, zaupanje najodgovornejših funkcij vidnim slovenskim politikom, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, odnos države do t.im. izbrisanih, stališče o t. im. izbrisanih, udeležba na referendumu o izbrisanih, stališče o izgradnji džamije

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v EU ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o izbrisanih.

Methodology


Collection date: 16. februar 2004 - 18. februar 2004
Date of production: 2004-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0402 - Politbarometer PB2/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 86
 • number of units: 934

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2004-02-14 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 2004-02-14 2004-02-14

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 286
2 NEZADOVOLJNI 589
3 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 59

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 562
2 NEZADOVOLJNI 357
3 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 15

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 186 Frequency
2004-02-14 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 2004-02-14 2004-02-14

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 285 Frequency
1 ZADOVOLJNI 286
2 NEZADOVOLJNI 589
3 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 59

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 384 Frequency
1 ZADOVOLJNI 562
2 NEZADOVOLJNI 357
3 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 15

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 483 Frequency
1 da, podpiram 408
2 ne, ne podpiram 410
3 ne vem, b.o. 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 116

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 582 Frequency
1 zelo neuspešno 112
2 . 199
3 nekje vmes 472
4 . 109
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 28

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 681 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 178
3 nekje vmes 319
4 . 251
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 59

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 780 Frequency
1 zelo neuspešno 137
2 . 255
3 nekje vmes 367
4 . 99
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 57

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 879 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 96
3 nekje vmes 331
4 . 319
5 zelo uspešno 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 45

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 978 Frequency
1 zelo neuspešno 96
2 . 198
3 nekje vmes 322
4 . 157
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 109

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1077 Frequency
1 zelo neuspešno 163
2 . 227
3 nekje vmes 290
4 . 124
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 102

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1176 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 145
3 nekje vmes 272
4 . 284
5 zelo uspešno 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 42

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1275 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 148
3 nekje vmes 363
4 . 177
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 146

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 1374 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 140
3 nekje vmes 325
4 . 239
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 129

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1473 Frequency
1 zelo neuspešno 129
2 . 257
3 nekje vmes 338
4 . 102
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 89

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1572 Frequency
1 zelo neuspešno 95
2 . 199
3 nekje vmes 360
4 . 165
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 83

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1671 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 105
3 nekje vmes 318
4 . 285
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 144

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1770 Frequency
1 zelo neuspešno 95
2 . 212
3 nekje vmes 326
4 . 173
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 107

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1869 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 121
3 nekje vmes 345
4 . 242
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 130

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1968 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 177
3 nekje vmes 373
4 . 178
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 103

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2067 Frequency
1 zelo neuspešno 92
2 . 238
3 nekje vmes 312
4 . 151
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 124

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2166 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 168
3 nekje vmes 358
4 . 170
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 170

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2265 Frequency
1 zelo neuspešno 87
2 . 140
3 nekje vmes 269
4 . 283
5 zelo uspešno 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 65

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2364 Frequency
1 zelo neuspešno 141
2 . 216
3 nekje vmes 278
4 . 200
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 59

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2463 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 137
3 nekje vmes 301
4 . 286
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 70

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2562 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 127
3 nekje vmes 348
4 . 167
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 243

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2661 Frequency
1 zelo neuspešno 11
2 . 53
3 nekje vmes 197
4 . 281
5 zelo uspešno 270
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 122

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 2760 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 119
3 nekje vmes 300
4 . 113
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 336
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
598 336

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2859 Frequency
1 najmanj zaupa 102
2 . 222
3 nekaj vmes 380
4 . 174
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 24

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2958 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 181
3 nekaj vmes 280
4 . 277
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 27

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3057 Frequency
1 najmanj zaupa 101
2 . 199
3 nekaj vmes 408
4 . 158
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 43

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3156 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 130
3 nekaj vmes 297
4 . 307
5 najbolj zaupa 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 27

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3255 Frequency
1 najmanj zaupa 153
2 . 296
3 nekaj vmes 372
4 . 41
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 60

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3354 Frequency
1 najmanj zaupa 170
2 . 277
3 nekaj vmes 308
4 . 111
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 44

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3453 Frequency
1 najmanj zaupa 92
2 . 185
3 nekaj vmes 362
4 . 214
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 31

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3552 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 93
3 nekaj vmes 347
4 . 290
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 84

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3651 Frequency
1 najmanj zaupa 240
2 . 193
3 nekaj vmes 275
4 . 130
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 46

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3750 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 145
3 nekaj vmes 347
4 . 260
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 40

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3849 Frequency
1 najmanj zaupa 23
2 . 94
3 nekaj vmes 308
4 . 365
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 29

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3948 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 106
3 nekaj vmes 352
4 . 319
5 najbolj zaupa 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 31

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4047 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 198
3 nekaj vmes 357
4 . 243
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 13

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4146 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 130
3 nekaj vmes 352
4 . 222
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 104

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 4245 Frequency
1 najmanj zaupa 118
2 . 201
3 nekaj vmes 283
4 . 173
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 102

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4344 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 115
3 nekaj vmes 313
4 . 269
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 107

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4443 Frequency
1 najmanj zaupa 96
2 . 199
3 nekaj vmes 380
4 . 161
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 65

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4542 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 . 153
3 nekaj vmes 349
4 . 271
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 22

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4641 Frequency
1 da 643
2 ne 242
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 49

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4740 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 124
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SLS - slovenska ljudska stranka 23
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SDS - slovenska demokratska stranka 105
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 46
9 drugo 1
0 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 584

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4839 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 55
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SLS - slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 SDS - slovenska demokratska stranka 45
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 21
9 drugo 8
0 ne vem, b.o. 383
Sysmiss 357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 740

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4938 Frequency
1 prej levo 285
2 v sredino 129
3 prej desno 203
4 b.o. 312
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
617 317

Valid range from 1 to 4

IME_BAJ NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH

NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH SLOVENSKIH POLITIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH OCENITE, ALI BI MU, NE GLEDE NA VAŠO STRANKARSKO OPREDELJENOST, KAZALO V PRIHODNJE ZAUPATI NAJODGOVORNEJŠE FUNKCIJE V SLOVENSKI DRŽAVI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA NAVEDENI OSEBI SPLOH NE BI KAZALO ZAUPATI IN 5, DA BI JI KAZALO POVSEM ZAUPATI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, ANDREJ BAJUK

Value 5037 Frequency
1 sploh ne zaupati 232
2 . 194
3 nekaj vmes 279
4 . 114
5 povsem zaupati 49
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 66

Valid range from 1 to 6

IME_BRE BARBARA BREZIGAR

BARBARA BREZIGAR

Value 5136 Frequency
1 sploh ne zaupati 139
2 . 180
3 nekaj vmes 255
4 . 212
5 povsem zaupati 100
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 48

Valid range from 1 to 6

IME_BUT FRANCI BUT

FRANCI BUT

Value 5235 Frequency
1 sploh ne zaupati 97
2 . 192
3 nekaj vmes 397
4 . 154
5 povsem zaupati 40
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 54

Valid range from 1 to 6

IME_DRN JANEZ DRNOVŠEK

JANEZ DRNOVŠEK

Value 5334 Frequency
1 sploh ne zaupati 60
2 . 114
3 nekaj vmes 239
4 . 329
5 povsem zaupati 155
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 37

Valid range from 1 to 6

IME_GAB SLAVKO GABER

SLAVKO GABER

Value 5433 Frequency
1 sploh ne zaupati 104
2 . 165
3 nekaj vmes 302
4 . 242
5 povsem zaupati 71
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 50

Valid range from 1 to 6

IME_GOL GREGOR GOLOBIČ

GREGOR GOLOBIČ

Value 5532 Frequency
1 sploh ne zaupati 45
2 . 70
3 nekaj vmes 108
4 . 61
5 povsem zaupati 27
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 623
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 623

Valid range from 1 to 6

IME_JAN JANEZ JANŠA

JANEZ JANŠA

Value 5631 Frequency
1 sploh ne zaupati 133
2 . 173
3 nekaj vmes 277
4 . 217
5 povsem zaupati 99
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 35

Valid range from 1 to 6

IME_KUC MILAN KUČAN

MILAN KUČAN

Value 5730 Frequency
1 sploh ne zaupati 59
2 . 78
3 nekaj vmes 162
4 . 295
5 povsem zaupati 290
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 50

Valid range from 1 to 6

IME_PAH BORUT PAHOR

BORUT PAHOR

Value 5829 Frequency
1 sploh ne zaupati 29
2 . 83
3 nekaj vmes 256
4 . 371
5 povsem zaupati 154
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 41

Valid range from 1 to 6

IME_PET LOJZE PETERLE

LOJZE PETERLE

Value 5928 Frequency
1 sploh ne zaupati 81
2 . 150
3 nekaj vmes 333
4 . 240
5 povsem zaupati 93
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 37

Valid range from 1 to 6

IME_POD JANEZ PODOBNIK

JANEZ PODOBNIK

Value 6027 Frequency
1 sploh ne zaupati 102
2 . 164
3 nekaj vmes 379
4 . 195
5 povsem zaupati 51
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 43

Valid range from 1 to 6

IME_DIM VLADO DIMOVSKI

VLADO DIMOVSKI

Value 6126 Frequency
1 sploh ne zaupati 52
2 . 152
3 nekaj vmes 358
4 . 179
5 povsem zaupati 36
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 157

Valid range from 1 to 6

IME_ROP ANTON ROP

ANTON ROP

Value 6225 Frequency
1 sploh ne zaupati 74
2 . 160
3 nekaj vmes 301
4 . 284
5 povsem zaupati 72
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 43

Valid range from 1 to 6

IME_RUP DIMITRIJ RUPEL

DIMITRIJ RUPEL

Value 6324 Frequency
1 sploh ne zaupati 73
2 . 161
3 nekaj vmes 327
4 . 240
5 povsem zaupati 82
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 51

Valid range from 1 to 6

LISTA JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVE

JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO STRANKO BI SE ODLOČILI? / (PA VENDARLE NAS ZANIMA KATERA STRANKA VAM JE V TEM SMISLU VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?)

Value 6423 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 206
3 NSI - krščanska ljudska stranka 33
4 SLS - slovenska ljudska stranka 57
5 SMS - stranka mladih Slovenije 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 29
7 SDS - slovenska demokratska stranka 141
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 70
9 drugo 4
0 ne vem, b.o. 360
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 367

Valid range from 0 to 9

Q705 DENIMO, DA BI SE NA LISTAH ZA EVROPSKE P

DENIMO, DA BI SE NA LISTAH ZA EVROPSKE POSLANCE POJAVILA TUDI IMENA NASLEDNJIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NJIH BI VI NAJPREJ GLASOVALI?

Value 6522 Frequency
1 LJUBO GERMIČ 3
2 AVRELIO JURIJ 32
3 JELKO KACIN 91
4 MITJA MERŠOL 21
5 VOJKA RAVBAR 37
6 DOMINIK S.ČERNJAK 18
7 nobenega od teh 33
0 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 699

Valid range from 0 to 7

Q695B ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O

ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O PRAVICAH POSAMEZNIKA ALI DOLOČENE SKUPINE LJUDI ODLOČA NA REFERENDUMU?

Value 6621 Frequency
1 je primerno 347
2 ni primerno 502
3 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 85

Valid range from 1 to 3

Q695A V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEM

V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEMU T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČAJO ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA, ALI NE?

Value 6720 Frequency
1 je prav 479
2 ni prav 281
3 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 174

Valid range from 1 to 3

Q706 ALI MENITE, DA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE Z

ALI MENITE, DA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE RAVNA PRAV, KO IZDAJA DOPOLNILNE ODLOČBE IZBRISANIM KOT TO DOLOČA V SVOJI ODLOČBI USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, ALI NE?

Value 6819 Frequency
1 ravna prav 110
2 ne ravna prav 177
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 647

Valid range from 1 to 3

Q707 ALI MENITE, DA POLITIKI Z DOLGOTRAJNIMI

ALI MENITE, DA POLITIKI Z DOLGOTRAJNIMI RAZPRAVAMI O IZBRISANIH POSKUŠAJO...?

Value 6918 Frequency
1 PREDVSEM REŠITI PROBLEM IZBRISANIH, ALI 101
2 PREDVSEM NABIRATI POLITIČNE GLASOVE ZA LETOŠNJE VOLITVE 719
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 114

Valid range from 1 to 3

Q708 KOMU VERJAMETE BOLJ...?

KOMU VERJAMETE BOLJ...?

Value 7017 Frequency
1 TISTIM, KI TAKO KOT USTAVNO SODIŠČE, TRDIJO, DA JE BIL IZBRIS IZ REGISTRA PREBIVALCEV NEZAKONIT, ALI 110
2 TISTIM, KI TRDIJO, DA IZBRISA SPLOH NI BILO IN DA SO ZA TO KRIVI IZBRISANI SAMI 256
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
366 568

Valid range from 1 to 3

Q709 V APRILU BO REFERENDUM O TEHNIČNEM ZAKON

V APRILU BO REFERENDUM O TEHNIČNEM ZAKONU O T.I. IZBRISANIH. ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Value 7116 Frequency
1 bo udeležil 513
2 ne bo udeležil 309
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 112

Valid range from 1 to 3

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI

V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Value 7215 Frequency
1 da, je primerno 396
2 ne, ni primerno 453
3 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 85

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 7314 Frequency
12 1
14 1
16 1
19 2
20 2
21 1
22 4
23 3
24 7
25 5
26 7
27 11
28 8
29 9
30 11
31 9
32 11
33 13
34 11
35 18
36 13
37 16
38 12
39 7
40 22
41 13
42 14
43 16
44 7
45 11
46 15
47 14
48 16
49 12
50 24
51 16
52 17
53 15
54 16
55 18
56 17
57 20
58 16
59 18
60 13
61 13
62 23
63 17
64 11
65 14
66 21
67 20
68 14
69 19
70 18
71 16
72 16
73 16
74 15
75 18
76 20
77 14
78 21
79 10
80 11
81 16
82 13
83 13
84 18
85 24
86 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 1 12 86 56.899 17.517

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7413 Frequency
1 OSNOVNA 147
2 KONČANA POKLICNA 137
3 KONČANA SREDNJA 426
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 223
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 1

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7512 Frequency
1 NA PODEŽELJU 347
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 301
3 V VEČJEM MESTU 124
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7611 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 256
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 150
3 SAMOZAPOSLEN 52
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 307
7 ŠTUDENT, DIJAK 92
8 BREZPOSELN 56
9 DRUGO... 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 7710 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 56
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 150
3 NE, TO ME NE SKRBI 199
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
405 529

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 789 Frequency
1 sem veren 469
2 nisem veren 290
3 nekaj vmes... 154
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 21

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 798 Frequency
1 moški 402
2 ženska 532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 807 Frequency
Zakrita vrednost 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0

RSTAR STAROST

Value 816 Frequency
30 ->30 202
45 30 - 45 249
60 46 - 60 234
99 61 -> 248
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 1

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 825 Frequency
1 DESUS 10
2 LDS 179
3 NSI 26
4 SLS 49
5 SMS 19
6 SNS 35
7 SDS 150
8 ZLSD 67
9 drugo 9
0 ne vem 383
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 390

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 834 Frequency
1 01 - Ljubljana 255
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 233
3 03 - Celje, Trbovlje 138
4 04 - Kranj 104
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 124
7 07 - Novo Mesto, Krsko 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 843 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 156
3 KOROSKA 30
4 SAVINJSKA 120
5 GORENJSKA 101
6 ZASAVSKA 15
7 OSREDNJA 242
8 SPOD. POSAVSKA 22
9 DOLENJSKA 58
10 GORISKA 55
11 OBALNO-KRASKA 50
12 KRASKA 26
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 14

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 852 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 313
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 147
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 64
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 95
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 139
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 0 0.338 3.5 1 0.704

Valid range from 0.337997015512544 to 3.49984801002323

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0402. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0402_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si