Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0402
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0402_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; februar 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, zaupanje najodgovornejših funkcij vidnim slovenskim politikom, izbor kandidata na volitvah za Evropski parlament, odnos države do t.im. izbrisanih, stališče o t. im. izbrisanih, udeležba na referendumu o izbrisanih, stališče o izgradnji džamije

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v EU ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o izbrisanih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. februar 2004 - 18. februar 2004
Čas izdelave: 2004-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0402 - Politbarometer PB2/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 86
 • število enot: 934

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2004-02-14 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 2004-02-14 2004-02-14

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 286
2 NEZADOVOLJNI 589
3 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 562
2 NEZADOVOLJNI 357
3 ne vem, b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 186 Frekvenca
2004-02-14 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 2004-02-14 2004-02-14

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 285 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 286
2 NEZADOVOLJNI 589
3 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 384 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 562
2 NEZADOVOLJNI 357
3 ne vem, b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 483 Frekvenca
1 da, podpiram 408
2 ne, ne podpiram 410
3 ne vem, b.o. 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 582 Frekvenca
1 zelo neuspešno 112
2 . 199
3 nekje vmes 472
4 . 109
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 681 Frekvenca
1 zelo neuspešno 76
2 . 178
3 nekje vmes 319
4 . 251
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 780 Frekvenca
1 zelo neuspešno 137
2 . 255
3 nekje vmes 367
4 . 99
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 879 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 96
3 nekje vmes 331
4 . 319
5 zelo uspešno 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 978 Frekvenca
1 zelo neuspešno 96
2 . 198
3 nekje vmes 322
4 . 157
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1077 Frekvenca
1 zelo neuspešno 163
2 . 227
3 nekje vmes 290
4 . 124
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1176 Frekvenca
1 zelo neuspešno 76
2 . 145
3 nekje vmes 272
4 . 284
5 zelo uspešno 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1275 Frekvenca
1 zelo neuspešno 74
2 . 148
3 nekje vmes 363
4 . 177
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednost 1374 Frekvenca
1 zelo neuspešno 43
2 . 140
3 nekje vmes 325
4 . 239
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1473 Frekvenca
1 zelo neuspešno 129
2 . 257
3 nekje vmes 338
4 . 102
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1572 Frekvenca
1 zelo neuspešno 95
2 . 199
3 nekje vmes 360
4 . 165
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1671 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 105
3 nekje vmes 318
4 . 285
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1770 Frekvenca
1 zelo neuspešno 95
2 . 212
3 nekje vmes 326
4 . 173
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1869 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 121
3 nekje vmes 345
4 . 242
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1968 Frekvenca
1 zelo neuspešno 74
2 . 177
3 nekje vmes 373
4 . 178
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2067 Frekvenca
1 zelo neuspešno 92
2 . 238
3 nekje vmes 312
4 . 151
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2166 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 168
3 nekje vmes 358
4 . 170
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Vrednost 2265 Frekvenca
1 zelo neuspešno 87
2 . 140
3 nekje vmes 269
4 . 283
5 zelo uspešno 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2364 Frekvenca
1 zelo neuspešno 141
2 . 216
3 nekje vmes 278
4 . 200
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2463 Frekvenca
1 zelo neuspešno 60
2 . 137
3 nekje vmes 301
4 . 286
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2562 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 127
3 nekje vmes 348
4 . 167
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2661 Frekvenca
1 zelo neuspešno 11
2 . 53
3 nekje vmes 197
4 . 281
5 zelo uspešno 270
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Vrednost 2760 Frekvenca
1 zelo neuspešno 43
2 . 119
3 nekje vmes 300
4 . 113
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 336
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
598 336

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2859 Frekvenca
1 najmanj zaupa 102
2 . 222
3 nekaj vmes 380
4 . 174
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2958 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 181
3 nekaj vmes 280
4 . 277
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3057 Frekvenca
1 najmanj zaupa 101
2 . 199
3 nekaj vmes 408
4 . 158
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3156 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 130
3 nekaj vmes 297
4 . 307
5 najbolj zaupa 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3255 Frekvenca
1 najmanj zaupa 153
2 . 296
3 nekaj vmes 372
4 . 41
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3354 Frekvenca
1 najmanj zaupa 170
2 . 277
3 nekaj vmes 308
4 . 111
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3453 Frekvenca
1 najmanj zaupa 92
2 . 185
3 nekaj vmes 362
4 . 214
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3552 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 93
3 nekaj vmes 347
4 . 290
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3651 Frekvenca
1 najmanj zaupa 240
2 . 193
3 nekaj vmes 275
4 . 130
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3750 Frekvenca
1 najmanj zaupa 79
2 . 145
3 nekaj vmes 347
4 . 260
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3849 Frekvenca
1 najmanj zaupa 23
2 . 94
3 nekaj vmes 308
4 . 365
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3948 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 106
3 nekaj vmes 352
4 . 319
5 najbolj zaupa 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4047 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 198
3 nekaj vmes 357
4 . 243
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4146 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 130
3 nekaj vmes 352
4 . 222
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 4245 Frekvenca
1 najmanj zaupa 118
2 . 201
3 nekaj vmes 283
4 . 173
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4344 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 115
3 nekaj vmes 313
4 . 269
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4443 Frekvenca
1 najmanj zaupa 96
2 . 199
3 nekaj vmes 380
4 . 161
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4542 Frekvenca
1 najmanj zaupa 56
2 . 153
3 nekaj vmes 349
4 . 271
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4641 Frekvenca
1 da 643
2 ne 242
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4740 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 124
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SLS - slovenska ljudska stranka 23
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SDS - slovenska demokratska stranka 105
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 46
9 drugo 1
0 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 584

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4839 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 55
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SLS - slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 SDS - slovenska demokratska stranka 45
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 21
9 drugo 8
0 ne vem, b.o. 383
Sysmiss 357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4938 Frekvenca
1 prej levo 285
2 v sredino 129
3 prej desno 203
4 b.o. 312
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
617 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

IME_BAJ NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH

NAVEDLI VAM BOMO IMENA NEKATERIH VIDNIH SLOVENSKIH POLITIKOV, VI PA ZA VSAKEGA OD NJIH OCENITE, ALI BI MU, NE GLEDE NA VAŠO STRANKARSKO OPREDELJENOST, KAZALO V PRIHODNJE ZAUPATI NAJODGOVORNEJŠE FUNKCIJE V SLOVENSKI DRŽAVI. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA NAVEDENI OSEBI SPLOH NE BI KAZALO ZAUPATI IN 5, DA BI JI KAZALO POVSEM ZAUPATI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, ANDREJ BAJUK

Vrednost 5037 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 232
2 . 194
3 nekaj vmes 279
4 . 114
5 povsem zaupati 49
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_BRE BARBARA BREZIGAR

BARBARA BREZIGAR

Vrednost 5136 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 139
2 . 180
3 nekaj vmes 255
4 . 212
5 povsem zaupati 100
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_BUT FRANCI BUT

FRANCI BUT

Vrednost 5235 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 97
2 . 192
3 nekaj vmes 397
4 . 154
5 povsem zaupati 40
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_DRN JANEZ DRNOVŠEK

JANEZ DRNOVŠEK

Vrednost 5334 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 60
2 . 114
3 nekaj vmes 239
4 . 329
5 povsem zaupati 155
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_GAB SLAVKO GABER

SLAVKO GABER

Vrednost 5433 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 104
2 . 165
3 nekaj vmes 302
4 . 242
5 povsem zaupati 71
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_GOL GREGOR GOLOBIČ

GREGOR GOLOBIČ

Vrednost 5532 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 45
2 . 70
3 nekaj vmes 108
4 . 61
5 povsem zaupati 27
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 623
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
311 623

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_JAN JANEZ JANŠA

JANEZ JANŠA

Vrednost 5631 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 133
2 . 173
3 nekaj vmes 277
4 . 217
5 povsem zaupati 99
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_KUC MILAN KUČAN

MILAN KUČAN

Vrednost 5730 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 59
2 . 78
3 nekaj vmes 162
4 . 295
5 povsem zaupati 290
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_PAH BORUT PAHOR

BORUT PAHOR

Vrednost 5829 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 29
2 . 83
3 nekaj vmes 256
4 . 371
5 povsem zaupati 154
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_PET LOJZE PETERLE

LOJZE PETERLE

Vrednost 5928 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 81
2 . 150
3 nekaj vmes 333
4 . 240
5 povsem zaupati 93
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_POD JANEZ PODOBNIK

JANEZ PODOBNIK

Vrednost 6027 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 102
2 . 164
3 nekaj vmes 379
4 . 195
5 povsem zaupati 51
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_DIM VLADO DIMOVSKI

VLADO DIMOVSKI

Vrednost 6126 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 52
2 . 152
3 nekaj vmes 358
4 . 179
5 povsem zaupati 36
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_ROP ANTON ROP

ANTON ROP

Vrednost 6225 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 74
2 . 160
3 nekaj vmes 301
4 . 284
5 povsem zaupati 72
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

IME_RUP DIMITRIJ RUPEL

DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 6324 Frekvenca
1 sploh ne zaupati 73
2 . 161
3 nekaj vmes 327
4 . 240
5 povsem zaupati 82
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LISTA JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVE

JUNIJA LETOS BODO V SLOVENIJI PRVIČ IZVEDENE VOLITVE EVROPSKIH POSLANCEV. VSAK VOLILEC BO LAHKO IZBRAL ENO OD STRANKARSKIH LIST ALI PA ENEGA IZMED KANDIDATOV NA KATERIKOLI LISTI. DENIMO, DA BI IZBIRALI MED STRANKARSKIMI LISTAMI, ZA KATERO STRANKO BI SE ODLOČILI? / (PA VENDARLE NAS ZANIMA KATERA STRANKA VAM JE V TEM SMISLU VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?)

Vrednost 6423 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 206
3 NSI - krščanska ljudska stranka 33
4 SLS - slovenska ljudska stranka 57
5 SMS - stranka mladih Slovenije 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 29
7 SDS - slovenska demokratska stranka 141
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 70
9 drugo 4
0 ne vem, b.o. 360
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 367

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q705 DENIMO, DA BI SE NA LISTAH ZA EVROPSKE P

DENIMO, DA BI SE NA LISTAH ZA EVROPSKE POSLANCE POJAVILA TUDI IMENA NASLEDNJIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NJIH BI VI NAJPREJ GLASOVALI?

Vrednost 6522 Frekvenca
1 LJUBO GERMIČ 3
2 AVRELIO JURIJ 32
3 JELKO KACIN 91
4 MITJA MERŠOL 21
5 VOJKA RAVBAR 37
6 DOMINIK S.ČERNJAK 18
7 nobenega od teh 33
0 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 699

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7

Q695B ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O

ALI SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SE O PRAVICAH POSAMEZNIKA ALI DOLOČENE SKUPINE LJUDI ODLOČA NA REFERENDUMU?

Vrednost 6621 Frekvenca
1 je primerno 347
2 ni primerno 502
3 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q695A V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEM

V ZADNJEM ČASU JE DOSTI GOVORA O PROBLEMU T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČAJO ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA, ALI NE?

Vrednost 6720 Frekvenca
1 je prav 479
2 ni prav 281
3 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q706 ALI MENITE, DA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE Z

ALI MENITE, DA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE RAVNA PRAV, KO IZDAJA DOPOLNILNE ODLOČBE IZBRISANIM KOT TO DOLOČA V SVOJI ODLOČBI USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, ALI NE?

Vrednost 6819 Frekvenca
1 ravna prav 110
2 ne ravna prav 177
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
287 647

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q707 ALI MENITE, DA POLITIKI Z DOLGOTRAJNIMI

ALI MENITE, DA POLITIKI Z DOLGOTRAJNIMI RAZPRAVAMI O IZBRISANIH POSKUŠAJO...?

Vrednost 6918 Frekvenca
1 PREDVSEM REŠITI PROBLEM IZBRISANIH, ALI 101
2 PREDVSEM NABIRATI POLITIČNE GLASOVE ZA LETOŠNJE VOLITVE 719
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q708 KOMU VERJAMETE BOLJ...?

KOMU VERJAMETE BOLJ...?

Vrednost 7017 Frekvenca
1 TISTIM, KI TAKO KOT USTAVNO SODIŠČE, TRDIJO, DA JE BIL IZBRIS IZ REGISTRA PREBIVALCEV NEZAKONIT, ALI 110
2 TISTIM, KI TRDIJO, DA IZBRISA SPLOH NI BILO IN DA SO ZA TO KRIVI IZBRISANI SAMI 256
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
366 568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q709 V APRILU BO REFERENDUM O TEHNIČNEM ZAKON

V APRILU BO REFERENDUM O TEHNIČNEM ZAKONU O T.I. IZBRISANIH. ALI SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 7116 Frekvenca
1 bo udeležil 513
2 ne bo udeležil 309
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q696 V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI

V JAVNOSTI SE VELIKO GOVORI O IZGRADNJI DŽAMIJE V LJUBLJANI. SE VAM ZDI PRIMERNO, ALI NE, DA SI TISTI DEL DRŽAVLJANOV IN PREBIVALCEV SLOVENIJE, KI PRIPADA ISLAMSKI VERSKI SKUPNOSTI, ZA SVOJE POTREBE IZGRADI USTREZEN VERSKO-KULTURNI CENTER?

Vrednost 7215 Frekvenca
1 da, je primerno 396
2 ne, ni primerno 453
3 ne vem, b.o. 79
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 7314 Frekvenca
12 1
14 1
16 1
19 2
20 2
21 1
22 4
23 3
24 7
25 5
26 7
27 11
28 8
29 9
30 11
31 9
32 11
33 13
34 11
35 18
36 13
37 16
38 12
39 7
40 22
41 13
42 14
43 16
44 7
45 11
46 15
47 14
48 16
49 12
50 24
51 16
52 17
53 15
54 16
55 18
56 17
57 20
58 16
59 18
60 13
61 13
62 23
63 17
64 11
65 14
66 21
67 20
68 14
69 19
70 18
71 16
72 16
73 16
74 15
75 18
76 20
77 14
78 21
79 10
80 11
81 16
82 13
83 13
84 18
85 24
86 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 1 12 86 56.899 17.517

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7413 Frekvenca
1 OSNOVNA 147
2 KONČANA POKLICNA 137
3 KONČANA SREDNJA 426
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 223
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7512 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 347
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 301
3 V VEČJEM MESTU 124
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7611 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 256
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 150
3 SAMOZAPOSLEN 52
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 307
7 ŠTUDENT, DIJAK 92
8 BREZPOSELN 56
9 DRUGO... 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 7710 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 56
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 150
3 NE, TO ME NE SKRBI 199
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
405 529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 789 Frekvenca
1 sem veren 469
2 nisem veren 290
3 nekaj vmes... 154
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 798 Frekvenca
1 moški 402
2 ženska 532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 807 Frekvenca
Zakrita vrednost 934
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0

RSTAR STAROST

Vrednost 816 Frekvenca
30 ->30 202
45 30 - 45 249
60 46 - 60 234
99 61 -> 248
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 825 Frekvenca
1 DESUS 10
2 LDS 179
3 NSI 26
4 SLS 49
5 SMS 19
6 SNS 35
7 SDS 150
8 ZLSD 67
9 drugo 9
0 ne vem 383
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 390

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 834 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 255
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 233
3 03 - Celje, Trbovlje 138
4 04 - Kranj 104
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 124
7 07 - Novo Mesto, Krsko 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 843 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 156
3 KOROSKA 30
4 SAVINJSKA 120
5 GORENJSKA 101
6 ZASAVSKA 15
7 OSREDNJA 242
8 SPOD. POSAVSKA 22
9 DOLENJSKA 58
10 GORISKA 55
11 OBALNO-KRASKA 50
12 KRASKA 26
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 852 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 313
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 147
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 64
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 95
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 139
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 0 0.338 3.5 1 0.704

Vrednosti spremenljivk od 0.337997015512544 do 3.49984801002323

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0402. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0402_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si