Raziskava o socialni pravičnosti 1991

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISJP91
Glavni avtor(ji):
  • International Social Justice Project (ISJP)
Izdelal datoteko podatkov:
ISR - Institute for Social Research, Program in Socio-Environmental Studies, University of Michigan (Ann Arbor, Združene države Amerike; 1993)

Finančna podpora:

Economic and Social Research Council, Nuffield College, Velika Britanija
Deutsche Forschungsgemein, Nemčija
Institute of Social Science, Chuo University, Japonska
Dutch Ministry of Social Affair, Nizozemska
National Scientific Research Fund, Madžarska
Social Stratification Research Fund, Madžarska
National Science Fundation University of Michigan, ZDA
Bulgarian Academy of Sciences, Bolgarija
Center for Empirical Research, Češkoslovaška
Czechoslovak Academy of Sciences, Češkoslovaška
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Slovenija
Komitet Badan Naukowich, Poljska
Russian Federation Ministry of Labor, Rusija
Saar Poll, Estonija

Vsebina raziskave

Ključne besede:

upravičenost, enakost možnosti, normativna pravičnost, razdelitev dobrin, slojevska samouvrstitev, družbena neenakost, višina dohodka, dejavniki, ki vplivajo na višino dohodka, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z bivalnim okoljem, zaslužen dohodek, željeni dohodek, upravičen dohodek, primerjava lastnega dohodka z drugimi, sodelovanje v protestnih akcijah, zaupanje, kriteriji razdeljevanja dobrin, družbena mobilnost, dejavniki družbene mobilnosti, vloga znanja in sposobnosti, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
socialna pravičnost
subjektivna percepcija pravičnosti
vloga države
politična angažiranost
demografija


Povzetek:

International Social Justice Project (ISJP) je projekt mednarodnega sodelovanja 12 držav z namenom primerjalne analize razumevanja ekonomske in socialne pravičnosti v razvitih industrijskih državah. Raziskava, ki uporablja standardizirane anketne postopke zbiranja podatkov v posameznih državah, se osredotoča na normativne vidike socialne pravičnosti kot so upravičenost, enakost ekonomskih možnosti in distribucija nagrad. Raziskava po svoji zastavitvi omogoča analizo normativne pravičnosti na mikro nivoju, kar vključuje oceno pracičnosti nagrad posameznikov oziroma majhnih skupin, oziroma makro nivoju, ki se odraža kot respondentova ocena pravičnosti agregatne razdelitve dobrin na družbenem nivoju. Podatkovna datoteka vključuje tudi vrsto demografskih spremenljivk kot so: starost, spol, zakonski stan, izobrazba, poklic (uporabljeni sta Mednarodna standardna klasifikacija poklicev in Goldthorpova klasifikacija) dejanski in željeni dohodek. Dodatno so zabeleženi dejavniki, ki po mnenju respondentov vplivajo na višino in pravičnost dohodkov, odvisnost od programov socialne pomoči, zadovoljstvo z trenutnim družbenim sistemom, kakšna je oziroma kakšna bi morala biti politika države glede zaposlovanja in življenjski standard respondentov. Za Slovenijo tudi ocena socializma in mnenje, kakšen naj bi bil politični sistem v prihodnosti ter poročanje o članstvu v Zvezi komunistov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 1991 - marec 1992
Čas izdelave: 1993
Država: Bolgarija, Češkoslovaška, Japonska, Madžarska, Nemčija (Vzhodna in Zahodna), Nizozemska, Poljska, Rusija, Slovenija, Velika Britanija, ZDA
Geografsko pokritje:

Ozemlje navedenih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Populacija je omejena na osebe stare 18 let in več (na Japonskem 20 let in več in v Rusiji 16 let in več).

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Academy of Science, Bolgarija; STEM, Češkoslovaška; ZUMA/INFAS, (Vzhodna in Zahodna) Nemčija; RSGB, Velika Britanija; TARKI, Madžarska; SRF, Nizozemska; ISS, Poljska; VCIOM, Rusija; ISS, Slovenija; ISR/SRC, ZDA. Za Japonsko podatki niso na voljo.

Tip vzorca:

Način vzorčenja se razlikuje po posameznih državah, povsod pa je uporabljen slučajnostni vzorec za posamezno državo; stopnja realizacije je med 51,8% (Japonska) in 76,3% (Rusija).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju (na Nizozemskem samo-izpolnjevana s pomočjo računalnika in v ZDA telefonska anketa).

Uteževanje:

Datoteke podatkov za Nemčijo, Estonijo, Veliko Britanijo, Poljsko in Združene države Amerike so utežene; ostale ne.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: isjp91.por [datoteka podatkov], 1993

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 391
  • število enot: 17386

Spremenljivke

V1 COUNTRY

Vrednost 13 Frekvenca
1 BULGARIA 1405
2 EGERMANY 1019
3 WGERMANY 1837
4 HUNGARY 1000
5 Cz 0
6 JAPAN 777
7 DUTCH 1783
8 POLAND 1542
9 BRITAIN 1319
10 USA 1414
11 RUSSIA 1734
12 SLOVENIA 1375
13 CZECH 1181
21 Additional Countries 0
25 ESTONIA 1000
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17386 1 25 8.30387 5.54141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V2 CASEID

Vrednost 22 Frekvenca
9999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17386 1 9000 1286.49 1874.98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9999

V3 OWNHOME

Vrednost 31 Frekvenca
1 Owned outright/mortgage 9197
2 Rented 4652
3 Firm owned flat/house 882
4 Subtenant or lodger 261
5 Hostel 49
6 Community dwelling 240
7 Cooperative dwelling 414
97 Other 325
0 INAP 1000
98 DK 49
99 NA 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16020 1 97 3.63914 13.4916

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V1 COUNTRY

Vrednost 1391 Frekvenca
1 BULGARIA 1405
2 EGERMANY 1019
3 WGERMANY 1837
4 HUNGARY 1000
5 Cz 0
6 JAPAN 777
7 DUTCH 1783
8 POLAND 1542
9 BRITAIN 1319
10 USA 1414
11 RUSSIA 1734
12 SLOVENIA 1375
13 CZECH 1181
21 Additional Countries 0
25 ESTONIA 1000
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17386 1 25 8.30387 5.54141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V2 CASEID

Vrednost 2390 Frekvenca
9999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17386 1 9000 1286.49 1874.98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9999

V3 OWNHOME

Vrednost 3389 Frekvenca
1 Owned outright/mortgage 9197
2 Rented 4652
3 Firm owned flat/house 882
4 Subtenant or lodger 261
5 Hostel 49
6 Community dwelling 240
7 Cooperative dwelling 414
97 Other 325
0 INAP 1000
98 DK 49
99 NA 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16020 1 97 3.63914 13.4916

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V4 NUMHU

Vrednost 4388 Frekvenca
1 One 2413
2 Two 4531
3 Three 3645
4 Four 4091
5 Five 1600
6 Six 704
7 Seven 252
8 Eight 69
9 Nine 39
10 Ten 19
11 Eleven 7
12 Twelve 4
13 Thirteen 0
14 Fourteen 0
15 Fifteen 0
16 Sixteen 0
17 Seventeen 0
18 Eightteen 0
19 Nineteen 0
20 Twenty 0
80 Collective accomodation 2
99 NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17376 1 80 3.11579 1.72162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V5 SEX_R

Vrednost 5387 Frekvenca
1 Male 8092
2 Female 9283
9 NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17375 1 2 1.53427 0.498838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6 BIRMO_R

Vrednost 6386 Frekvenca
1 January 1262
2 February 1256
3 March 1297
4 April 1231
5 May 1223
6 June 1103
7 July 1185
8 August 1205
9 September 1262
10 October 1126
11 November 1166
12 December 1091
0 INAP 2734
98 DK 48
99 NA 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14407 1 12 6.37142 3.44815

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V7 BIRYR_R

Vrednost 7385 Frekvenca
1897 1
1898 2
1899 2
1900 6
1901 7
1902 9
1903 6
1904 24
1905 25
1906 29
1907 33
1908 33
1909 48
1910 50
1911 79
1912 78
1913 72
1914 91
1915 89
1916 89
1917 79
1918 91
1919 117
1920 147
1921 204
1922 205
1923 225
1924 210
1925 257
1926 238
1927 243
1928 272
1929 232
1930 262
1931 274
1932 256
1933 261
1934 254
1935 258
1936 250
1937 278
1938 276
1939 249
1940 289
1941 288
1942 295
1943 283
1944 269
1945 270
1946 334
1947 386
1948 349
1949 382
1950 384
1951 376
1952 407
1953 404
1954 382
1955 421
1956 396
1957 401
1958 400
1959 370
1960 400
1961 400
1962 346
1963 344
1964 369
1965 335
1966 308
1967 304
1968 290
1969 283
1970 284
1971 225
1972 263
1973 135
1974 31
1975 23
1977 1
9998 DK 15
9999 NA 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17338 1897 1977 1946.19 16.4216

Vrednosti spremenljivk od 1897 do 9999

V8 AGE_R

Vrednost 8384 Frekvenca
1 LT 26 years 2228
2 26 to 35 years 3829
3 36 to 45 years 3752
4 46 to 55 years 2750
5 56 to 65 years 2534
6 66 to 75 years 1580
7 76 or more years 664
8 DK 0
9 NA 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17337 1 7 3.39967 1.65879

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9 SEX_2

Vrednost 9383 Frekvenca
1 Male 7543
2 Female 7198
0 No further persons 2232
9 NA 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14741 1 2 1.4883 0.49988

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V10 BIRMO_2

Vrednost 10382 Frekvenca
1 869
2 883
3 971
4 881
5 914
6 829
7 898
8 903
9 902
10 830
11 794
12 790
13 5
14 2
15 8
16 8
17 9
18 9
19 9
20 14
21 15
22 10
23 13
24 15
25 25
26 15
27 34
28 22
29 23
30 26
31 25
32 27
33 35
34 26
35 25
36 26
37 30
38 21
39 23
40 32
41 32
42 28
43 20
44 21
45 24
46 24
47 20
48 22
49 12
50 21
51 15
52 10
53 8
54 11
55 13
56 8
57 16
58 14
59 13
60 12
61 14
62 18
63 9
64 15
65 13
66 11
67 7
68 12
69 4
70 14
71 3
72 5
73 9
74 5
75 7
76 4
77 2
78 4
79 3
81 3
83 2
84 2
85 4
87 1
88 1
92 1
93 2
0 No further persons 5627
98 DK 70
99 NA 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11515 1 93 9.68363 11.9442

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V11 BIRYR_2

Vrednost 11381 Frekvenca
1892 1
1893 1
1898 3
1899 1
1900 2
1901 8
1902 14
1903 7
1904 20
1905 14
1906 24
1907 27
1908 34
1909 30
1910 44
1911 38
1912 46
1913 70
1914 66
1915 63
1916 59
1917 45
1918 74
1919 81
1920 103
1921 137
1922 145
1923 124
1924 164
1925 177
1926 167
1927 189
1928 210
1929 227
1930 267
1931 216
1932 242
1933 214
1934 288
1935 254
1936 271
1937 251
1938 292
1939 276
1940 307
1941 308
1942 271
1943 334
1944 310
1945 301
1946 347
1947 391
1948 379
1949 345
1950 341
1951 384
1952 385
1953 350
1954 333
1955 341
1956 310
1957 352
1958 313
1959 351
1960 303
1961 308
1962 251
1963 274
1964 249
1965 203
1966 196
1967 165
1968 140
1969 115
1970 111
1971 73
1972 56
1973 55
1974 58
1975 53
1976 37
1977 41
1978 38
1979 38
1980 24
1981 27
1982 32
1983 25
1984 20
1985 33
1986 25
1987 18
1988 16
1989 18
1990 17
1991 5
0 No further persons 2348
9998 DK 232
9999 NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14763 1892 1991 1946.01 16.0193

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V12 RELATE_2

Vrednost 12380 Frekvenca
1 Spouse/Partner 11128
2 Son/Daughter 1137
3 Parent 1784
4 Other relative 426
5 Other non-relative 198
0 No further persons 2233
8 DK 202
9 NA 278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14673 1 5 1.46173 0.909883

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V13 SEX_3

Vrednost 13379 Frekvenca
1 Male 5107
2 Female 5091
0 No further persons 6372
9 NA 816
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10198 1 2 1.49922 0.500024

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V14 BIRMO_3

Vrednost 14378 Frekvenca
1 640
2 604
3 685
4 674
5 645
6 597
7 673
8 610
9 624
10 629
11 571
12 565
13 20
14 20
15 26
16 32
17 24
18 20
19 10
20 13
21 10
22 10
23 15
24 6
25 7
26 4
27 8
28 2
29 4
30 9
31 3
32 2
33 1
34 3
35 2
36 6
37 4
38 3
39 3
40 5
41 3
42 2
43 3
44 2
45 4
46 2
47 1
48 1
49 2
50 5
51 2
52 3
53 1
54 2
55 2
56 4
57 2
58 1
59 3
61 2
62 2
63 1
65 1
67 1
72 1
73 1
82 1
84 1
85 1
91 1
95 1
0 No further persons 9352
98 DK 58
99 NA 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7848 1 95 7.25038 6.21239

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V15 BIRYR_3

Vrednost 15377 Frekvenca
1894 1
1896 1
1899 1
1900 2
1901 2
1902 3
1903 7
1904 4
1905 13
1906 7
1907 14
1908 18
1909 12
1910 23
1911 16
1912 14
1913 13
1914 13
1915 12
1916 10
1917 6
1918 20
1919 14
1920 10
1921 20
1922 15
1923 19
1924 23
1925 21
1926 26
1927 20
1928 23
1929 42
1930 40
1931 33
1932 34
1933 45
1934 52
1935 64
1936 64
1937 57
1938 67
1939 69
1940 87
1941 79
1942 80
1943 69
1944 86
1945 85
1946 94
1947 92
1948 111
1949 95
1950 95
1951 80
1952 75
1953 58
1954 60
1955 57
1956 66
1957 65
1958 56
1959 70
1960 70
1961 88
1962 84
1963 100
1964 106
1965 122
1966 166
1967 153
1968 200
1969 252
1970 274
1971 299
1972 305
1973 343
1974 391
1975 380
1976 324
1977 331
1978 319
1979 312
1980 321
1981 288
1982 321
1983 336
1984 274
1985 288
1986 267
1987 249
1988 244
1989 211
1990 238
1991 99
1992 1
0 No further persons 6446
9998 DK 625
9999 NA 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10286 1894 1992 1968.18 18.2811

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V16 RELATE_3

Vrednost 16376 Frekvenca
1 Spouse/Partner 234
2 Son/Daughter 7699
3 Parent 1517
4 Other relative 688
5 Other non-relative 98
0 No further persons 6360
8 DK 620
9 NA 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10236 1 5 2.28849 0.665508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V17 SEX_4

Vrednost 17375 Frekvenca
1 Male 3175
2 Female 3443
0 No further persons 9573
9 NA 1195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6618 1 2 1.52025 0.499628

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V18 BIRMO_4

Vrednost 18374 Frekvenca
1 407
2 416
3 459
4 426
5 461
6 472
7 414
8 354
9 370
10 388
11 399
12 371
13 24
14 13
15 15
16 10
17 18
18 11
19 6
20 5
21 4
22 6
23 2
24 6
25 4
26 2
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
34 2
35 2
39 2
40 1
42 1
43 3
44 1
45 1
46 1
48 2
50 1
51 1
56 1
57 2
64 1
73 1
87 1
0 No further persons 12171
98 DK 45
99 NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5092 1 87 6.81383 4.86877

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V19 BIRYR_4

Vrednost 19373 Frekvenca
1901 1
1902 2
1903 3
1904 5
1905 3
1906 2
1907 5
1908 9
1909 10
1910 16
1911 10
1912 8
1913 10
1914 4
1915 8
1916 4
1917 5
1918 4
1919 8
1920 5
1921 8
1922 7
1923 7
1924 6
1925 6
1926 11
1927 10
1928 13
1929 14
1930 18
1931 10
1932 10
1933 8
1934 14
1935 16
1936 13
1937 12
1938 14
1939 16
1940 21
1941 15
1942 8
1943 19
1944 15
1945 15
1946 26
1947 21
1948 18
1949 26
1950 28
1951 17
1952 16
1953 30
1954 29
1955 22
1956 27
1957 33
1958 33
1959 32
1960 37
1961 48
1962 52
1963 55
1964 75
1965 84
1966 84
1967 121
1968 95
1969 121
1970 121
1971 176
1972 173
1973 210
1974 238
1975 246
1976 307
1977 237
1978 282
1979 263
1980 276
1981 276
1982 246
1983 252
1984 247
1985 249
1986 291
1987 266
1988 251
1989 220
1990 220
1991 90
0 No further persons 9590
9998 DK 1066
9999 NA 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6695 1901 1991 1974.08 15.4382

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V20 RELATE_4

Vrednost 20372 Frekvenca
1 Spouse/Partner 177
2 Son/Daughter 4787
3 Parent 306
4 Other relative 1318
5 Other non-relative 71
0 No further persons 9557
8 DK 1058
9 NA 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6659 1 5 2.44721 0.871962

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V21 SEX_5

Vrednost 21371 Frekvenca
1 Male 1277
2 Female 1330
0 No further persons 13196
9 NA 1583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2607 1 2 1.51016 0.499993

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V22 BIRMO_5

Vrednost 22370 Frekvenca
1 173
2 167
3 172
4 193
5 179
6 172
7 134
8 151
9 127
10 154
11 121
12 145
13 3
14 8
15 4
16 5
17 1
18 2
19 1
20 8
21 2
22 3
23 1
24 1
25 2
26 1
30 1
36 1
39 1
40 1
42 1
46 1
60 1
61 1
63 1
82 2
0 No further persons 15380
98 DK 29
99 NA 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1941 1 82 6.67543 5.33137

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V23 BIRYR_5

Vrednost 23369 Frekvenca
1892 1
1897 3
1901 2
1902 1
1903 2
1904 2
1905 4
1906 7
1907 1
1908 3
1909 6
1910 12
1911 12
1912 12
1913 12
1914 7
1915 11
1916 6
1917 6
1918 9
1919 11
1920 12
1921 15
1922 16
1923 13
1924 14
1925 12
1926 12
1927 12
1928 19
1929 18
1930 20
1931 11
1932 3
1933 4
1934 5
1935 6
1936 10
1937 8
1938 7
1939 8
1940 2
1941 4
1942 8
1943 8
1944 3
1945 3
1946 5
1947 3
1948 6
1949 5
1950 2
1951 4
1952 6
1953 4
1954 3
1955 8
1956 6
1957 7
1958 12
1959 18
1960 16
1961 15
1962 21
1963 21
1964 25
1965 34
1966 27
1967 23
1968 39
1969 38
1970 40
1971 45
1972 50
1973 63
1974 60
1975 64
1976 67
1977 66
1978 95
1979 92
1980 98
1981 86
1982 89
1983 104
1984 121
1985 126
1986 111
1987 117
1988 104
1989 120
1990 127
1991 70
0 No further persons 13211
9998 DK 1509
9999 NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2646 1892 1991 1971.06 21.6714

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V24 RELATE_5

Vrednost 24368 Frekvenca
1 Spouse/Partner 47
2 Son/Daughter 1360
3 Parent 275
4 Other relative 898
5 Other non-relative 38
0 No further persons 13202
8 DK 1511
9 NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2618 1 5 2.81665 0.979342

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V25 SEX_6

Vrednost 25367 Frekvenca
1 Male 479
2 Female 529
0 No further persons 11841
9 NA 4537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1008 1 2 1.5248 0.499632

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V26 BIRMO_6

Vrednost 26366 Frekvenca
1 75
2 64
3 70
4 59
5 58
6 62
7 53
8 44
9 55
10 57
11 45
12 52
13 3
14 3
16 1
17 2
18 2
20 1
21 2
24 1
27 1
28 1
49 1
0 No further persons 13788
98 DK 10
99 NA 2876
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
712 1 49 6.42556 4.28257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V27 BIRYR_6

Vrednost 27365 Frekvenca
1897 1
1900 2
1901 4
1903 1
1904 3
1905 3
1906 5
1907 5
1908 4
1909 7
1910 8
1911 9
1912 15
1913 7
1914 12
1915 13
1916 11
1917 5
1918 11
1919 13
1920 24
1921 23
1922 27
1923 31
1924 29
1925 26
1926 12
1927 28
1928 27
1929 13
1930 27
1931 21
1932 21
1933 27
1934 14
1935 14
1936 27
1937 21
1938 21
1939 18
1940 24
1941 21
1942 21
1943 23
1944 15
1945 20
1946 20
1947 20
1948 15
1949 25
1950 19
1951 12
1952 17
1953 25
1954 29
1955 26
1956 18
1957 16
1958 16
1959 18
1960 22
1961 20
1962 13
1963 18
1964 28
1965 26
1966 24
1967 32
1968 41
1969 26
1970 30
1971 13
1972 19
1973 20
1974 14
1975 15
1976 22
1977 19
1978 35
1979 30
1980 26
1981 40
1982 50
1983 27
1984 46
1985 43
1986 41
1987 64
1988 44
1989 40
1990 58
1991 36
0 No further persons 10891
9998 DK 1654
9999 NA 2869
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1972 1897 1991 1956.4 24.7826

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V28 RELATE_6

Vrednost 28364 Frekvenca
1 Spouse/Partner 11
2 Son/Daughter 372
3 Parent 121
4 Other relative 485
5 Other non-relative 28
0 No further persons 11839
8 DK 1652
9 NA 2878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1017 1 5 3.14454 0.987995

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V29 SEX_7

Vrednost 29363 Frekvenca
1 Male 146
2 Female 191
0 No further persons 12465
9 NA 4584
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 1 2 1.56677 0.496259

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V30 BIRMO_7

Vrednost 30362 Frekvenca
1 16
2 15
3 25
4 16
5 26
6 26
7 21
8 13
9 20
10 18
11 17
12 15
13 1
17 1
47 1
81 1
0 No further persons 14281
98 DK 8
99 NA 2865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 1 81 6.92672 6.49267

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V31 BIRYR_7

Vrednost 31361 Frekvenca
1900 3
1901 1
1902 1
1903 1
1904 2
1905 1
1906 1
1907 1
1908 1
1909 1
1910 2
1912 1
1914 7
1915 2
1917 1
1918 3
1920 2
1921 3
1923 1
1926 3
1927 4
1929 1
1930 2
1931 1
1932 1
1933 2
1934 1
1937 2
1939 1
1941 1
1943 1
1944 3
1948 1
1950 1
1952 2
1953 1
1957 1
1960 2
1961 3
1962 3
1963 2
1964 1
1965 4
1966 1
1967 3
1968 1
1969 6
1970 3
1972 3
1973 3
1974 9
1975 6
1976 3
1977 4
1978 14
1979 7
1980 8
1981 12
1982 13
1983 12
1984 16
1985 17
1986 17
1987 25
1988 16
1989 20
1990 23
1991 17
0 No further persons 12468
9998 DK 1715
9999 NA 2865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
338 1900 1991 1971.07 25.0389

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V32 RELATE_7

Vrednost 32360 Frekvenca
1 Spouse/Partner 2
2 Son/Daughter 117
3 Parent 28
4 Other relative 179
5 Other non-relative 11
0 No further persons 12468
8 DK 1713
9 NA 2868
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 1 5 3.23739 0.989542

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V33 SEX_8

Vrednost 33359 Frekvenca
1 Male 65
2 Female 61
0 No further persons 12673
9 NA 4587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 1 2 1.48413 0.501743

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V34 BIRMO_8

Vrednost 34358 Frekvenca
1 4
2 8
3 9
4 11
5 9
6 6
7 10
8 7
9 8
10 13
11 4
12 5
49 1
0 No further persons 14423
98 DK 6
99 NA 2862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 1 49 6.87368 5.39551

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V35 BIRYR_8

Vrednost 35357 Frekvenca
1906 1
1908 1
1909 1
1911 1
1912 1
1915 2
1921 1
1936 1
1942 1
1943 1
1947 1
1952 1
1954 1
1957 1
1963 1
1965 1
1966 3
1967 3
1968 1
1969 1
1970 1
1972 1
1973 2
1974 1
1975 1
1976 2
1977 3
1978 2
1979 2
1980 6
1981 3
1982 2
1983 3
1984 4
1985 10
1986 10
1987 10
1988 12
1989 6
1990 12
1991 4
0 No further persons 12675
9998 DK 1727
9999 NA 2862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
122 1906 1991 1976.33 20.2474

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V36 RELATE_8

Vrednost 36356 Frekvenca
1 Spouse/Partner 2
2 Son/Daughter 45
3 Parent 4
4 Other relative 61
5 Other non-relative 7
0 No further persons 12674
8 DK 1726
9 NA 2867
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
119 1 5 3.21849 1.07482

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V37 SEX_9

Vrednost 37355 Frekvenca
1 Male 37
2 Female 21
0 No further persons 12736
9 NA 4592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 1 2 1.36207 0.484796

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V38 BIRMO_9

Vrednost 38354 Frekvenca
1 6
2 5
3 4
4 3
5 1
6 7
7 4
8 1
9 2
10 3
11 1
12 3
45 1
52 1
0 No further persons 14481
98 DK 2
99 NA 2861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 1 52 7.5 9.91242

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V39 BIRYR_9

Vrednost 39353 Frekvenca
1911 1
1939 1
1946 1
1967 2
1968 1
1969 1
1971 1
1973 2
1975 1
1976 1
1978 1
1979 3
1982 3
1983 4
1984 2
1985 2
1986 6
1987 3
1988 4
1989 6
1990 4
1991 7
0 No further persons 12737
9998 DK 1730
9999 NA 2862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 1911 1991 1981.16 13.9089

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V40 RELATE_9

Vrednost 40352 Frekvenca
1 Spouse/Partner 0
2 Son/Daughter 21
3 Parent 1
4 Other relative 32
5 Other non-relative 4
0 No further persons 12737
8 DK 1730
9 NA 2861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 2 5 3.32759 1.04944

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V41 SEX_10

Vrednost 41351 Frekvenca
1 Male 10
2 Female 14
0 No further persons 12768
9 NA 4594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 1 2 1.58333 0.50361

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V42 BIRMO_10

Vrednost 42350 Frekvenca
1 1
2 2
3 3
4 1
6 2
7 2
8 2
9 1
12 2
41 1
0 No further persons 14507
98 DK 1
99 NA 2861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 1 41 7.88235 9.16435

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V43 BIRYR_10

Vrednost 43349 Frekvenca
1915 1
1944 1
1950 1
1973 1
1974 1
1977 1
1979 1
1982 1
1983 1
1985 1
1986 3
1987 2
1988 3
1989 6
1990 1
1991 1
0 No further persons 12767
9998 DK 1732
9999 NA 2861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26 1915 1991 1979.73 17.501

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V44 RELATE10

Vrednost 44348 Frekvenca
1 Spouse/Partner 0
2 Son/Daughter 10
3 Parent 1
4 Other relative 12
5 Other non-relative 1
0 No further persons 12769
8 DK 1732
9 NA 2861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 2 5 3.16667 1.0495

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V45 SEX_11

Vrednost 45347 Frekvenca
1 Male 7
2 Female 3
0 No further persons 14515
9 NA 2861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 1 2 1.3 0.483046

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V46 BIRMO_11

Vrednost 46346 Frekvenca
1 1
2 2
3 2
4 1
8 1
9 1
12 1
0 No further persons 14515
98 DK 1
99 NA 2861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 1 12 4.88889 3.82245

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V47 BIRYR_11

Vrednost 47345 Frekvenca
1979 1
1981 1
1982 1
1986 1
1987 1
1988 1
1989 1
1990 2
1991 1
0 No further persons 14515
9998 DK 0
9999 NA 2861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 1979 1991 1986.3 4.21769

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V48 RELATE11

Vrednost 48344 Frekvenca
1 Spouse/Partner 0
2 Son/Daughter 5
3 Parent 0
4 Other relative 4
5 Other non-relative 1
0 No further persons 14515
9 NA 2861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 2 5 3.1 1.19722

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V49 SEX_12

Vrednost 49343 Frekvenca
1 Male 1
2 Female 1
0 No further persons 14528
9 NA 2856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1 2 1.5 0.707107

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V50 BIRMO_12

Vrednost 50342 Frekvenca
2 1
0 No further persons 14528
98 DK 1
99 NA 2856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 2 2 2 SYSMISS

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V51 BIRYR_12

Vrednost 51341 Frekvenca
1983 1
1986 1
0 No further persons 14528
9998 DK 0
9999 NA 2856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 1983 1986 1984.5 2.12132

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V52 RELATE12

Vrednost 52340 Frekvenca
1 Spouse/Partner 0
2 Son/Daughter 1
3 Parent 0
4 Other relative 1
5 Other non-relative 0
0 No further persons 14528
9 NA 2856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 2 4 3 1.41421

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V53 EXLIST

Vrednost 53339 Frekvenca
1 40
2 9
3 2
4 1
0 NONE OR INAP 17334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 1 4 1.30769 0.642863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

V101 EMPL

Vrednost 54338 Frekvenca
1 Working full-time 8955
2 Working part-time 1066
3 Casual/temp. work 177
4 Housewife/keep house 1566
5 Unemployed 656
6 Retired/Disabled 3778
7 Full-time student 713
8 reduced working hours 110
9 temporary leave 27
10 Military serv/subs serv 10
11 maternity leave 56
97 Other 159
98 DK 32
99 NA 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17273 1 97 3.8258 9.27997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V102 CURJTYPE

Vrednost 55337 Frekvenca
1 Profit-making priv. 2904
2 Non-profit private 223
3 Gov./state organ. 2495
4 Own business 1126
5 Nationalized ind. 2847
6 Workers co-operative 242
7 Agricult. assoc/coop 120
8 in joint venture 13
9 at private farm 1
10 leased or collective ownership 28
11 joint stock company 19
12 state shop, service sector 49
13 sovkhoz 51
14 Mixed ownership 26
15 State health-educ. 0
97 Other 119
0 INAP 6538
98 DK 559
99 NA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10263 1 97 4.44568 10.2286

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V103 CURJSTAT

Vrednost 56336 Frekvenca
1 S-emp. farmer 352
2 S-emp. professional 270
3 S-emp. in business 658
4 Non-manual employee 5106
5 Manual employee 3497
6 On train./volunteer 61
7 EMPLOYED(H) 0
8 SELFEMPL(H) 0
9 COOP MEMBER(H) 0
10 AGR COOP(CZ) 49
97 Other 27
0 INAP 6185
98 DK 597
99 NA 584
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10020 1 97 4.41617 4.9167

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V104 CURJBERF

Vrednost 57335 Frekvenca
9 10
10 Farm.: small 168
11 Farm.: medium 46
12 Farm.: large 10
13 Farm.: v. large farm 15
14 Farm. in agric. ass. 113
15 Farmer, alone or w/family 9
16 Farmer, employee not family 18
17 Supervisor agrarian 4
20 S-emp.prof.: alone 82
21 S-emp.prof.: 1 emp. 39
22 S-emp.prof.: 2-9 emp. 62
23 S-emp.prof.: - 9 emp. 80
30 S-emp.trade: alone 215
31 S-emp.trade: 1 emp. 139
32 S-emp. trade: 2-9 emp 164
33 S-emp. trade: 10-49 77
34 S-emp.trade: - 49 emp 7
36 S-emp. trade: other 1
37 S-emp. trade: ass. 0
40 Helps in fam. business 45
50 GVT ROUTINE CLERICAL 130
51 GVT SOME SELF DIR 125
52 GVT SF-DIR, UNDER SUP 321
53 GVT MAINLY SELF DIR 191
60 rout. clerical tasks 1235
61 some self-dir. resp. 1024
62 Sf-dir, under superv 1272
63 Mainly self-directed 667
64 Army, non-officer 39
65 non-manual other 19
70 Manual: labourer 552
71 Manual: semi-skilled 943
72 Manual: qualified 1631
73 Man.: sup or foreman 242
0 INAP 6544
98 DK 636
99 NA 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9695 9 73 59.0521 15.4794

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V105 CURJISCO

Vrednost 58334 Frekvenca
68 ISCO 1968 only 6955
88 ISCO 1988 only 1737
688 Both 1968 & 1988 ISCO 4551
0 INAP 4085
998 DK 7
999 NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13243 68 688 283.688 292.639

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

V106 CURJIND

Vrednost 59333 Frekvenca
1 Agriculture 641
2 Fishing 111
3 Energy and water 136
4 Mining 99
5 Chemical ind. 174
6 Plastics prod. 125
8 Metal production 206
9 Mechanical eng. 634
10 Electrical eng. 405
11 Wood & paper prod 237
12 Textile ind. 355
13 Food & luxury prod 294
14 Building trade 450
15 Ind. rel. to contr. 166
16 Wholesale trade 226
17 Commercial agency 99
18 Retail business 621
19 Railways 117
20 Post Office 94
21 Other transp. serv. 419
22 Banking 149
23 Insurance (ex. soc) 78
24 Personal services 846
25 Church, associations 160
26 Private households 19
27 Public services 1698
28 Social insurance 175
30 Education, science 82
31 Medicine 44
32 Culture, art 22
97 Other business 218
0 INAP 7045
98 DK 768
99 NA 473
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9100 1 97 18.6636 14.9499

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V107 CURJNOWK

Vrednost 60332 Frekvenca
0 NONE
9995 9995 or more
9996 INAP
9998 DK
9999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9071 0 9995 458.931 1420.2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V108 CURJSUPV

Vrednost 61331 Frekvenca
1 Yes 2888
2 No 7052
0 INAP 6548
8 DK 591
9 NA 307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9940 1 2 1.70946 0.454036

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V109 CURJNOSV

Vrednost 62330 Frekvenca
9995 9995 or more
0 INAP
9998 DK
9999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2898 1 9995 31.2736 326.973

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V110 CURJSMO

Vrednost 63329 Frekvenca
1 January 773
2 February 549
3 March 646
4 April 822
5 May 642
6 June 559
7 July 572
8 August 867
9 September 1330
10 October 729
11 November 499
12 December 392
91 Spring 243
92 Summer 155
93 Fall 221
94 Winter 63
95 On farm from begin. 12
0 INAP 7049
98 DK 893
99 NA 370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9074 1 95 13.0088 23.0107

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V111 CURJSYR

Vrednost 64328 Frekvenca
1 1
8 1
9 2
16 1
24 1
31 2
33 1
35 2
36 1
37 1
38 2
40 6
41 3
43 1
44 6
45 9
46 13
47 6
48 14
49 14
50 21
51 16
52 20
53 24
54 37
55 39
56 43
57 44
58 48
59 44
60 81
61 85
62 59
63 75
64 95
65 106
66 110
67 121
68 144
69 171
70 206
71 197
72 213
73 199
74 223
75 232
76 233
77 199
78 259
79 325
80 344
81 313
82 284
83 310
84 350
85 407
86 507
87 462
88 546
89 745
90 1020
91 779
92 18
95 On farm from begin. 12
0 INAP 6540
98 DK 660
99 NA 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9853 1 95 80.3072 10.1218

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V112 PSTJMO

Vrednost 65327 Frekvenca
1 January 316
2 February 272
3 March 406
4 April 382
5 May 410
6 June 457
7 July 331
8 August 317
9 September 369
10 October 354
11 November 269
12 December 489
91 Spring 93
92 Summer 84
93 Fall 105
94 Winter 34
0 INAP 10425
98 DK 1739
99 NA 534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4688 1 94 12.3914 21.7266

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V113 PSTJYR

Vrednost 66326 Frekvenca
17 1
20 1
24 1
26 2
27 1
28 1
29 2
30 3
32 4
33 2
34 1
35 1
36 2
37 3
38 9
39 3
40 5
41 5
42 8
43 7
44 9
45 13
46 7
47 4
48 5
49 8
50 15
51 7
52 8
53 14
54 13
55 19
56 14
57 13
58 8
59 11
60 29
61 19
62 20
63 20
64 24
65 38
66 18
67 24
68 36
69 42
70 61
71 61
72 68
73 70
74 86
75 105
76 108
77 81
78 132
79 165
80 213
81 213
82 201
83 218
84 208
85 297
86 291
87 298
88 367
89 443
90 808
91 530
92 22
0 INAP 9989
98 DK 1367
99 NA 484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5546 17 92 82.3008 10.0541

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V114 PSTJTYPE

Vrednost 67325 Frekvenca
1 Profit-making priv. 1595
2 Non-profit private 176
3 Gov./state organ. 1259
4 Own business 387
5 Nationalized ind. 1854
6 Workers co-operative 233
7 Agricult. assoc/coop 191
8 in joint venture 3
9 at private farm 1
10 leased or collective ownership 1
11 joint stock company 0
12 state shop, service sector 40
13 sovkhoz 34
14 Mixed ownership 0
15 State health-educ. 44
97 Other 107
0 INAP 9919
98 DK 1277
99 NA 265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5925 1 97 5.27949 12.6456

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V115 PSTJSTAT

Vrednost 68324 Frekvenca
1 S-emp. farmer 239
2 S-emp. professional 87
3 S-emp. in business 182
4 Non-manual employee 2557
5 Manual employee 2485
6 On train./volunteer 102
7 EMPLOYED(H) 0
8 SELFEMPL(H) 0
9 COOP MEMBER(H) 0
10 AGR COOP(CZ) 34
97 Other 13
0 INAP 9528
98 DK 1287
99 NA 872