PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0106
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0106_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, zaupanje v institucije, strankarsko opredeljevanje, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, ocenjevanje prepoznavnosti Slovenije v svetu kot posledico obiska predsednika Busha in predsednika Putina, opredeljevanje do vprašanj v zvezi z organizacijo in financiranjem takšnih obiskov tudi v bodoče, mnenje o vlaganju denarja v vzdrževanje protokolarnih objektov, mnenje o organizaciji proslave na Trgu republike, ocenjevanje uspešnosti slovenske samostojnosti

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
pripravljenost za vstop v NATO
aktualna vprašanja


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualne teme meseca so bile ocenjevanje prepoznavnosti Slovenije v svetu kot posledica obiska predsednika Busha in predsednika Putina, opredeljevanje do vprašanj v zvezi z organizacijo in financiranjem protokolarnih obiskov in objektov ter ocenjevanje uspešnosti slovenske samostojnosti.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18 junij 2001 - 20 junij 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0106 - PODATKI za PBSI01/06 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 67
  • število enot: 910

Spremenljivke

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 364
2 NEZADOVOLJNI 444
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 535
2 NEZADOVOLJNI 346
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@

Vrednost 31 Frekvenca
1 IZBOLJSUJEJO 197
2 POSLABSUJEJO 368
3 OSTAJAJO ISTE 303
4 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 167 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 364
2 NEZADOVOLJNI 444
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 266 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 535
2 NEZADOVOLJNI 346
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@

Vrednost 365 Frekvenca
1 IZBOLJSUJEJO 197
2 POSLABSUJEJO 368
3 OSTAJAJO ISTE 303
4 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 464 Frekvenca
1 podpiram 549
2 ne podpiram 252
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 563 Frekvenca
1 zelo neuspesno 63
2 . 162
3 nekje vmes 425
4 . 177
5 zelo uspesno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o 46
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 662 Frekvenca
1 zelo neuspesno 36
2 . 85
3 nekje vmes 244
4 . 318
5 zelo uspesno 185
6 ne vem/ ne pozna/b.o 40
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 DRZAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 761 Frekvenca
1 zelo neuspesno 95
2 . 219
3 nekje vmes 383
4 . 116
5 zelo uspesno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o 70
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 PAHOR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 860 Frekvenca
1 zelo neuspesno 34
2 . 103
3 nekje vmes 311
4 . 283
5 zelo uspesno 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o 83
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KUCAN

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 959 Frekvenca
1 zelo neuspesno 44
2 . 61
3 nekje vmes 127
4 . 289
5 zelo uspesno 348
6 ne vem/ ne pozna/b.o 39
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A USTAVNO SODISCE

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1058 Frekvenca
1 zelo neuspesno 99
2 . 168
3 nekje vmes 279
4 . 147
5 zelo uspesno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o 170
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 ZDENKA CERAR

KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 1157 Frekvenca
1 zelo neuspesno 49
2 . 98
3 nekje vmes 251
4 . 201
5 zelo uspesno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o 228
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1256 Frekvenca
1 zelo neuspesno 60
2 . 189
3 nekje vmes 332
4 . 109
5 zelo uspesno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o 199
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V11 GASPARI

OCENITE DELO NOVEGA GUVERNERJA BANKE SLOVENIJE, MITJA GASPARIJA?

Vrednost 1355 Frekvenca
1 zelo neuspesno 25
2 . 59
3 nekje vmes 234
4 . 226
5 zelo uspesno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o 299
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
609 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V12 KEBER

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO MINISTRA ZA ZDRAVJE DUŠANA KEBRA?

Vrednost 1454 Frekvenca
1 zelo neuspesno 123
2 . 138
3 nekje vmes 241
4 . 181
5 zelo uspesno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o 145
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 SLO KORISTILO CLANSTVO V EU

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 1553 Frekvenca
1 koristilo bi ji 419
2 ne bi ji koristilo 299
3 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF NA REFERENDUMU BI GLASOVAL...

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 1652 Frekvenca
1 za vstop 494
2 proti vstopu 247
3 ne ve, b.o. 167
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q568D JE REF.IZRAZ VOLJE CE PRIDE MANJ KOT 50% VOLILCEV?

ALI JE REZULTAT NEKEGA REFERENDUMA IZRAZ LJUDSKE VOLJE TUDI, ČE NA REFERENDUM PRIDE MANJ KOT 50% VOLILNIH UPRAVIČENCEV?

Vrednost 1751 Frekvenca
1 da 286
2 ne 525
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 SLO KOT CLANICA NATA

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 1850 Frekvenca
1 strinja se 499
2 ne strinja se 283
3 ne ve, b.o. 126
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 1949 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 152
3 nekaj vmes 368
4 . 238
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o 29
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2048 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 109
3 nekaj vmes 259
4 . 304
5 najbolj zaupa 174
6 ne vem/ ne pozna/b.o 23
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRZAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2147 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 188
3 nekaj vmes 406
4 . 159
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o 48
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 2246 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 74
3 nekaj vmes 154
4 . 313
5 najbolj zaupa 296
6 ne vem/ ne pozna/b.o 25
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITICNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2345 Frekvenca
1 najmanj zaupa 116
2 . 267
3 nekaj vmes 374
4 . 65
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o 73
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODISCEM

SODIŠČEM?

Vrednost 2444 Frekvenca
1 najmanj zaupa 108
2 . 218
3 nekaj vmes 335
4 . 139
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o 81
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI

POLICIJI?

Vrednost 2543 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 154
3 nekaj vmes 291
4 . 275
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o 45
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI

VOJSKI?

Vrednost 2642 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 132
3 nekaj vmes 301
4 . 238
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o 77
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVSCINI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2741 Frekvenca
1 najmanj zaupa 243
2 . 194
3 nekaj vmes 250
4 . 116
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o 50
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2840 Frekvenca
1 najmanj zaupa 27
2 . 86
3 nekaj vmes 339
4 . 323
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o 54
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 2939 Frekvenca
1 najmanj zaupa 31
2 . 88
3 nekaj vmes 314
4 . 309
5 najbolj zaupa 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o 48
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODISCU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3038 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 156
3 nekaj vmes 339
4 . 181
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o 149
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3137 Frekvenca
1 najmanj zaupa 30
2 . 124
3 nekaj vmes 347
4 . 277
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o 49
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 3236 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 131
3 nekaj vmes 297
4 . 310
5 najbolj zaupa 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o 23
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 MEDIJEM

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3335 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 106
3 nekaj vmes 310
4 . 335
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o 32
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W BI SLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3434 Frekvenca
1 da 666
2 ne 196
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3533 Frekvenca
1 DESUS 3
2 LDS 227
3 NSI 23
4 SLS+SKD 25
5 SMS 10
6 SNS 12
7 SDS 64
8 ZLSD 62
9 drugo 4
0 ne vem, b.o. 236
Sysmiss 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
430 480

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 SIMPATIJE

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3632 Frekvenca
1 DESUS 3
2 LDS 65
3 NSI 11
4 SLS+SKD 15
5 SMS 6
6 SNS 15
7 SDS 24
8 ZLSD 19
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 297
Sysmiss 443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
170 740

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 OKTOBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3731 Frekvenca
1 DESUS 5
2 LDS 299
3 NSI 27
4 SLS+SKD 47
5 SMS 21
6 SNS 20
7 SDS 78
8 ZLSD 74
0 ne vem, b.o., drugo 190
9 nisem sel na volitve 142
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
571 339

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q5661 POMEMBNI OBISKI - PRVO MESTO

V ZADNJIH TREH LETIH JE IMELA SLOVENIJA TRI IZJEMNO POMEMBNE MEDNARODNE OBISKE: OBISK PAPEŽA, OBISK BIVŠEGA AMERIŠKEGA PREDSEDNIKA BILLA CLINTONA IN TO NEDELJO OBISK AMERIŠKEGA IN RUSKEGA PREDSEDNIKA BUSHA IN PUTINA. KAKO BI VI RAZVRSTILI TE TRI OBISKE PO POMEMBNOSTI. KATEREMU OD TEH PRIPISUJETE NAJVEČJI POMEN, IN KATEREGA BI UVRSTILI NA DRUGO MESTO? (anketar-ka: tretje mesto vpiši sam-a!)

Vrednost 3830 Frekvenca
1 obisk papeza 136
2 obisk Clintona 319
3 obisk Busha in Putin 331
4 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q5662 POMEMBNI OBISKI - DRUGO MESTO

V ZADNJIH TREH LETIH JE IMELA SLOVENIJA TRI IZJEMNO POMEMBNE MEDNARODNE OBISKE: OBISK PAPEŽA, OBISK BIVŠEGA AMERIŠKEGA PREDSEDNIKA BILLA CLINTONA IN TO NEDELJO OBISK AMERIŠKEGA IN RUSKEGA PREDSEDNIKA BUSHA IN PUTINA. KAKO BI VI RAZVRSTILI TE TRI OBISKE PO POMEMBNOSTI. KATEREMU OD TEH PRIPISUJETE NAJVEČJI POMEN, IN KATEREGA BI UVRSTILI NA DRUGO MESTO? (anketar-ka: tretje mesto vpiši sam-a!)

Vrednost 3929 Frekvenca
1 obisk papeza 182
2 obisk Clintona 329
3 obisk Busha in Putin 254
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q5663 POMEMBNI OBISKI - TRETJE MESTO

V ZADNJIH TREH LETIH JE IMELA SLOVENIJA TRI IZJEMNO POMEMBNE MEDNARODNE OBISKE: OBISK PAPEŽA, OBISK BIVŠEGA AMERIŠKEGA PREDSEDNIKA BILLA CLINTONA IN TO NEDELJO OBISK AMERIŠKEGA IN RUSKEGA PREDSEDNIKA BUSHA IN PUTINA. KAKO BI VI RAZVRSTILI TE TRI OBISKE PO POMEMBNOSTI. KATEREMU OD TEH PRIPISUJETE NAJVEČJI POMEN, IN KATEREGA BI UVRSTILI NA DRUGO MESTO? (anketar-ka: tretje mesto vpiši sam-a!)

Vrednost 4028 Frekvenca
1 obisk papeza 426
2 obisk Clintona 117
3 obisk Busha in Putin 174
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
717 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q567 KDO JE IMEL BOLJ PREPRICLJIV NASTOP?

ČE OCENJUJETE TOKRATNI OBISK BUSHA IN PUTINA, KAKO BI OCENILI PREPRIČLJIVOST NJUNEGA NASTOPANJA. KATERI OD NJIJU SE VAM JE V SVOJEM NASTOPU ZDEL BOLJ PREPRIČLJIV?

Vrednost 4127 Frekvenca
1 Bush 312
2 Putin 161
3 nisem spremljal 201
4 ne vem, b.o. 225
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
473 437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q568A OCENA IZIDA NEDELJSKEGA REFERENDUMA

KAKO OCENJUJETE IZID NEDELJSKEGA REFERENDUMA V ZVEZI Z UVELJAVITVIJO NOVELE ZAKONA O UMETNI OPLODITVI?

Vrednost 4226 Frekvenca
1 ZELO SLABO 227
2 SLABO 181
3 NITI, NITI 99
4 DOBRO 203
5 ZELO DOBRO 122
6 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q568B STE SLI NA REFERENDUM?

ALI STE VI OSEBNO ŠLI NA REFERENDUM?

Vrednost 4325 Frekvenca
1 da 454
2 ne 448
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q568C ZAKAJ NI SEL NA REFERENDUM

ZAKAJ NE?

Vrednost 4424 Frekvenca
1 TO NE SODI NA REF. 159
2 IZID PRICAKOVAN 32
3 GA NE ZANIMA 72
4 NI UTEGNIL 148
5 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 463
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
411 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q569A PREPOZNAVNOST SLO V SVETU POVECALA?

ALI SE JE PO VAŠEM MNENJU PREPOZNAVNOST SLOVENIJE V SVETU PO SREČANJU BUSHA IN PUTINA PRI NAS KAJ POVEČALA ALI NE?

Vrednost 4523 Frekvenca
1 da 656
2 ne 159
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q569B NAJ SLO V BODOCE SPREJME ORGANIZACIJO TAKIH OBISKOV?

OB TEM SREČANJU JE SLOVENIJA IMELA DOLOČENE NEPREDVIDENE STROŠKE. ALI JE PRAV, DA SLOVENIJA TUDI V BODOČE SPREJME ORGANIZACIJO TAKŠNIH DOGODKOV, KLJUB STROŠKOM, KI PRI TEM NASTAJAJO?

Vrednost 4622 Frekvenca
1 da 544
2 ne 240
3 ne vem, b.o. 116
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q569C NAJ SLO VLAGA DENAR V VZDRZEVANJE PROTOKOLARNIH OBJEKTOV?

PRIMERNI PROTOKOLARNI OBJEKTI IN SREDSTVA NEKAJ STANEJO. ALI NAJ SLOVENIJA VLAGA DENAR V VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OZIROMA NABAVO SREDSTEV, KI BI SLUŽILA TOVRSTNIM SREČANJEM?

Vrednost 4721 Frekvenca
1 da, naj vlaga 608
2 ne, naj ne vlaga 193
3 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q570A JE PRAV,DA DRZAVA PROSLAVO ORGANIZIRA NA TRGU?

OB DNEVU DRŽAVNOSTI BO NA TRGU REPUBLIKE POTEKALA PROSLAVA. ALI JE PRAV ALI NI PRAV, DA DRŽAVA PROSLAVO ORGANIZIRA NA TRGU REPUBLIKE, KJER JO BO LAHKO SPREMLJALO VEČ LJUDI, KLJUB VIŠJIM STROŠKOM?

Vrednost 4820 Frekvenca
1 da, je prav 651
2 ne, ni prav 142
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q570B BOSTE OB DNEVU DRZAVNOSTI IZOBESILI ZASTAVO?

ALI BOSTE OB DNEVU DRŽAVNOSTI IZOBESILI ZASTAVO ALI NE?

Vrednost 4919 Frekvenca
1 da 342
2 ne 531
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q570C ZAKAJ NE BO IZOBESIL ZASTAVE?

ZAKAJ NE?

Vrednost 5018 Frekvenca
1 ZIVIM V BLOKU 97
2 JE NIMAM 330
3 MI JE VSEENO 64
4 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q570D ZADNJIH 10 LET V SLO JE BILO USPESNIH

ZA NAMI JE 10 LET SAMOSTOJNOSTI. PRAVIMO, DA SO BILA TA LETA USPEŠNA. ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE?

Vrednost 5117 Frekvenca
1 da, strinja se 601
2 ne, ne strinja se 211
3 ne ve, b.o. 87
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q570E STE PONOSNI OB DOSEZKIH SLO DRZAVE?

ALI STE VI OSEBNO PONOSNI ALI NISTE PONOSNI OB DOSEŽKIH SLOVENSKE DRŽAVE?

Vrednost 5216 Frekvenca
1 da 723
2 ne 108
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5315 Frekvenca
1 prej levo 283
2 v sredino 130
3 prej desno 153
4 b.o. 339
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
566 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ POVEJTE MI SE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 7 9 83 54.411 17.127

Vrednosti spremenljivk od 9 do 83

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5513 Frekvenca
1 OSNOVNA 178
2 POKLICNA 156
3 SREDNJA 389
4 VISOKA 179
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5612 Frekvenca
1 PODEZELJE 307
2 MANJSI KRAJ 303
3 VECJE MESTO 119
4 V LJ./ MB 176
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5711 Frekvenca
1 V GOSPODARSTVU 227
2 V NEGOSPODARSTVU 173
3 SAMOZAPOSLEN 38
4 KMET 17
5 GOSPODINJA 31
6 UPOKOJENEC 283
7 STUDENT 83
8 BREZPOSELN 46
9 DRUGO... 7
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 5810 Frekvenca
1 sem veren 409
2 nisem veren 316
3 nekaj vmes... 166
4 zavrnil odg.,b.o. 13
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 599 Frekvenca
1 moski 376
2 zenska 534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 608 Frekvenca
1 dobro 774
2 slabo 43
Sysmiss 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 617 Frekvenca
30 ->30 183
45 30 - 45 273
60 46 - 60 221
99 61 -> 226
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 7

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 626 Frekvenca
0 ne vem 297
1 DESUS 6
2 LDS 292
3 NSI 34
4 SLS+SKD 40
5 SMS 16
6 SNS 27
7 SDS 88
8 ZLSD 81
9 drugo 16
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 13

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 635 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 267
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 213
3 03 - Celje, Trbovlje 135
4 04 - Kranj 93
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 130
7 07 - Novo Mesto, Krsko 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 644 Frekvenca
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 131
3 KORO[KA 31
4 SAVINJSKA 117
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 254
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 42
10 GORI[KA 56
11 OBALNO-KRA[KA 50
12 KRA[KA 31
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 653 Frekvenca
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 303
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 136
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 83
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 132
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0 0.391 2.475 1 0.534

Vrednosti spremenljivk od 0.39087135539479 do 2.4750207366977

PB Oznaka politbarometra

Vrednost 671 Frekvenca
200106 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 200106 do 200106

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2001). PBSI0106 - Vprašalnik za PBSI01/06 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. (). Javnomnenjske raziskave - Poročila raziskav Politbarometer.
  2. (). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (). PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0106. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0106_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si