PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0106
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0106_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CRP)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, zaupanje v institucije, strankarsko opredeljevanje, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, ocenjevanje prepoznavnosti Slovenije v svetu kot posledico obiska predsednika Busha in predsednika Putina, opredeljevanje do vprašanj v zvezi z organizacijo in financiranjem takšnih obiskov tudi v bodoče, mnenje o vlaganju denarja v vzdrževanje protokolarnih objektov, mnenje o organizaciji proslave na Trgu republike, ocenjevanje uspešnosti slovenske samostojnosti

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
pripravljenost za vstop v NATO
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO. Aktualne teme meseca so bile ocenjevanje prepoznavnosti Slovenije v svetu kot posledica obiska predsednika Busha in predsednika Putina, opredeljevanje do vprašanj v zvezi z organizacijo in financiranjem protokolarnih obiskov in objektov ter ocenjevanje uspešnosti slovenske samostojnosti.

Methodology


Collection date: 18 junij 2001 - 20 junij 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0106 - PODATKI za PBSI01/06 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 67
  • number of units: 910

Variable list

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 364
2 NEZADOVOLJNI 444
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 102

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 535
2 NEZADOVOLJNI 346
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 29

Valid range from 1 to 3

Q4 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@

Value 31 Frequency
1 IZBOLJSUJEJO 197
2 POSLABSUJEJO 368
3 OSTAJAJO ISTE 303
4 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 42

Valid range from 1 to 4

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 167 Frequency
1 ZADOVOLJNI 364
2 NEZADOVOLJNI 444
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 102

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 266 Frequency
1 ZADOVOLJNI 535
2 NEZADOVOLJNI 346
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 29

Valid range from 1 to 3

Q4 RAZMERE V SLO GOSPODARSTVU

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@

Value 365 Frequency
1 IZBOLJSUJEJO 197
2 POSLABSUJEJO 368
3 OSTAJAJO ISTE 303
4 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 42

Valid range from 1 to 4

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 464 Frequency
1 podpiram 549
2 ne podpiram 252
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 109

Valid range from 1 to 3

V1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 563 Frequency
1 zelo neuspesno 63
2 . 162
3 nekje vmes 425
4 . 177
5 zelo uspesno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o 46
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 48

Valid range from 1 to 6

V2 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 662 Frequency
1 zelo neuspesno 36
2 . 85
3 nekje vmes 244
4 . 318
5 zelo uspesno 185
6 ne vem/ ne pozna/b.o 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 42

Valid range from 1 to 6

V3 DRZAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 761 Frequency
1 zelo neuspesno 95
2 . 219
3 nekje vmes 383
4 . 116
5 zelo uspesno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o 70
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 72

Valid range from 1 to 6

V10 PAHOR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 860 Frequency
1 zelo neuspesno 34
2 . 103
3 nekje vmes 311
4 . 283
5 zelo uspesno 94
6 ne vem/ ne pozna/b.o 83
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 85

Valid range from 1 to 6

V5 KUCAN

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 959 Frequency
1 zelo neuspesno 44
2 . 61
3 nekje vmes 127
4 . 289
5 zelo uspesno 348
6 ne vem/ ne pozna/b.o 39
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 41

Valid range from 1 to 6

V6A USTAVNO SODISCE

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1058 Frequency
1 zelo neuspesno 99
2 . 168
3 nekje vmes 279
4 . 147
5 zelo uspesno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o 170
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 172

Valid range from 1 to 6

V8 ZDENKA CERAR

KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1157 Frequency
1 zelo neuspesno 49
2 . 98
3 nekje vmes 251
4 . 201
5 zelo uspesno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o 228
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 230

Valid range from 1 to 6

V9 OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1256 Frequency
1 zelo neuspesno 60
2 . 189
3 nekje vmes 332
4 . 109
5 zelo uspesno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o 199
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 201

Valid range from 1 to 6

V11 GASPARI

OCENITE DELO NOVEGA GUVERNERJA BANKE SLOVENIJE, MITJA GASPARIJA?

Value 1355 Frequency
1 zelo neuspesno 25
2 . 59
3 nekje vmes 234
4 . 226
5 zelo uspesno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o 299
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
609 301

Valid range from 1 to 6

V12 KEBER

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO MINISTRA ZA ZDRAVJE DUŠANA KEBRA?

Value 1454 Frequency
1 zelo neuspesno 123
2 . 138
3 nekje vmes 241
4 . 181
5 zelo uspesno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o 145
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 147

Valid range from 1 to 6

EB1 SLO KORISTILO CLANSTVO V EU

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 1553 Frequency
1 koristilo bi ji 419
2 ne bi ji koristilo 299
3 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 192

Valid range from 1 to 3

EBREF NA REFERENDUMU BI GLASOVAL...

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 1652 Frequency
1 za vstop 494
2 proti vstopu 247
3 ne ve, b.o. 167
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 169

Valid range from 1 to 3

Q568D JE REF.IZRAZ VOLJE CE PRIDE MANJ KOT 50% VOLILCEV?

ALI JE REZULTAT NEKEGA REFERENDUMA IZRAZ LJUDSKE VOLJE TUDI, ČE NA REFERENDUM PRIDE MANJ KOT 50% VOLILNIH UPRAVIČENCEV?

Value 1751 Frequency
1 da 286
2 ne 525
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 99

Valid range from 1 to 3

NATO1 SLO KOT CLANICA NATA

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 1850 Frequency
1 strinja se 499
2 ne strinja se 283
3 ne ve, b.o. 126
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 128

Valid range from 1 to 3

I1 VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 1949 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 152
3 nekaj vmes 368
4 . 238
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o 29
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 33

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2048 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 109
3 nekaj vmes 259
4 . 304
5 najbolj zaupa 174
6 ne vem/ ne pozna/b.o 23
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 28

Valid range from 1 to 6

I3 DRZAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2147 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 188
3 nekaj vmes 406
4 . 159
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o 48
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 53

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2246 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 74
3 nekaj vmes 154
4 . 313
5 najbolj zaupa 296
6 ne vem/ ne pozna/b.o 25
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 30

Valid range from 1 to 6

I5 POLITICNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2345 Frequency
1 najmanj zaupa 116
2 . 267
3 nekaj vmes 374
4 . 65
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o 73
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 77

Valid range from 1 to 6

I6 SODISCEM

SODIŠČEM?

Value 2444 Frequency
1 najmanj zaupa 108
2 . 218
3 nekaj vmes 335
4 . 139
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o 81
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 86

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI

POLICIJI?

Value 2543 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 154
3 nekaj vmes 291
4 . 275
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o 45
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 50

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI

VOJSKI?

Value 2642 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 132
3 nekaj vmes 301
4 . 238
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o 77
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 82

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVSCINI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2741 Frequency
1 najmanj zaupa 243
2 . 194
3 nekaj vmes 250
4 . 116
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o 50
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 55

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 2840 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 86
3 nekaj vmes 339
4 . 323
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o 54
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 59

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 2939 Frequency
1 najmanj zaupa 31
2 . 88
3 nekaj vmes 314
4 . 309
5 najbolj zaupa 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o 48
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 54

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODISCU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3038 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 156
3 nekaj vmes 339
4 . 181
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o 149
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 156

Valid range from 1 to 6

I13 SOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3137 Frequency
1 najmanj zaupa 30
2 . 124
3 nekaj vmes 347
4 . 277
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o 49
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 55

Valid range from 1 to 6

I14 ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3236 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 131
3 nekaj vmes 297
4 . 310
5 najbolj zaupa 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o 23
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 28

Valid range from 1 to 6

I15 MEDIJEM

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3335 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 106
3 nekaj vmes 310
4 . 335
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o 32
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 37

Valid range from 1 to 6

W BI SLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3434 Frequency
1 da 666
2 ne 196
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 48

Valid range from 1 to 3

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3533 Frequency
1 DESUS 3
2 LDS 227
3 NSI 23
4 SLS+SKD 25
5 SMS 10
6 SNS 12
7 SDS 64
8 ZLSD 62
9 drugo 4
0 ne vem, b.o. 236
Sysmiss 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
430 480

Valid range from 0 to 9

W3 SIMPATIJE

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3632 Frequency
1 DESUS 3
2 LDS 65
3 NSI 11
4 SLS+SKD 15
5 SMS 6
6 SNS 15
7 SDS 24
8 ZLSD 19
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 297
Sysmiss 443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
170 740

Valid range from 0 to 9

Q510 OKTOBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3731 Frequency
1 DESUS 5
2 LDS 299
3 NSI 27
4 SLS+SKD 47
5 SMS 21
6 SNS 20
7 SDS 78
8 ZLSD 74
0 ne vem, b.o., drugo 190
9 nisem sel na volitve 142
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
571 339

Valid range from 0 to 9

Q5661 POMEMBNI OBISKI - PRVO MESTO

V ZADNJIH TREH LETIH JE IMELA SLOVENIJA TRI IZJEMNO POMEMBNE MEDNARODNE OBISKE: OBISK PAPEŽA, OBISK BIVŠEGA AMERIŠKEGA PREDSEDNIKA BILLA CLINTONA IN TO NEDELJO OBISK AMERIŠKEGA IN RUSKEGA PREDSEDNIKA BUSHA IN PUTINA. KAKO BI VI RAZVRSTILI TE TRI OBISKE PO POMEMBNOSTI. KATEREMU OD TEH PRIPISUJETE NAJVEČJI POMEN, IN KATEREGA BI UVRSTILI NA DRUGO MESTO? (anketar-ka: tretje mesto vpiši sam-a!)

Value 3830 Frequency
1 obisk papeza 136
2 obisk Clintona 319
3 obisk Busha in Putin 331
4 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 124

Valid range from 1 to 4

Q5662 POMEMBNI OBISKI - DRUGO MESTO

V ZADNJIH TREH LETIH JE IMELA SLOVENIJA TRI IZJEMNO POMEMBNE MEDNARODNE OBISKE: OBISK PAPEŽA, OBISK BIVŠEGA AMERIŠKEGA PREDSEDNIKA BILLA CLINTONA IN TO NEDELJO OBISK AMERIŠKEGA IN RUSKEGA PREDSEDNIKA BUSHA IN PUTINA. KAKO BI VI RAZVRSTILI TE TRI OBISKE PO POMEMBNOSTI. KATEREMU OD TEH PRIPISUJETE NAJVEČJI POMEN, IN KATEREGA BI UVRSTILI NA DRUGO MESTO? (anketar-ka: tretje mesto vpiši sam-a!)

Value 3929 Frequency
1 obisk papeza 182
2 obisk Clintona 329
3 obisk Busha in Putin 254
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 145

Valid range from 1 to 4

Q5663 POMEMBNI OBISKI - TRETJE MESTO

V ZADNJIH TREH LETIH JE IMELA SLOVENIJA TRI IZJEMNO POMEMBNE MEDNARODNE OBISKE: OBISK PAPEŽA, OBISK BIVŠEGA AMERIŠKEGA PREDSEDNIKA BILLA CLINTONA IN TO NEDELJO OBISK AMERIŠKEGA IN RUSKEGA PREDSEDNIKA BUSHA IN PUTINA. KAKO BI VI RAZVRSTILI TE TRI OBISKE PO POMEMBNOSTI. KATEREMU OD TEH PRIPISUJETE NAJVEČJI POMEN, IN KATEREGA BI UVRSTILI NA DRUGO MESTO? (anketar-ka: tretje mesto vpiši sam-a!)

Value 4028 Frequency
1 obisk papeza 426
2 obisk Clintona 117
3 obisk Busha in Putin 174
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 193

Valid range from 1 to 4

Q567 KDO JE IMEL BOLJ PREPRICLJIV NASTOP?

ČE OCENJUJETE TOKRATNI OBISK BUSHA IN PUTINA, KAKO BI OCENILI PREPRIČLJIVOST NJUNEGA NASTOPANJA. KATERI OD NJIJU SE VAM JE V SVOJEM NASTOPU ZDEL BOLJ PREPRIČLJIV?

Value 4127 Frequency
1 Bush 312
2 Putin 161
3 nisem spremljal 201
4 ne vem, b.o. 225
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
473 437

Valid range from 1 to 4

Q568A OCENA IZIDA NEDELJSKEGA REFERENDUMA

KAKO OCENJUJETE IZID NEDELJSKEGA REFERENDUMA V ZVEZI Z UVELJAVITVIJO NOVELE ZAKONA O UMETNI OPLODITVI?

Value 4226 Frequency
1 ZELO SLABO 227
2 SLABO 181
3 NITI, NITI 99
4 DOBRO 203
5 ZELO DOBRO 122
6 ne vem, b.o. 73
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 78

Valid range from 1 to 6

Q568B STE SLI NA REFERENDUM?

ALI STE VI OSEBNO ŠLI NA REFERENDUM?

Value 4325 Frequency
1 da 454
2 ne 448
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 8

Valid range from 1 to 2

Q568C ZAKAJ NI SEL NA REFERENDUM

ZAKAJ NE?

Value 4424 Frequency
1 TO NE SODI NA REF. 159
2 IZID PRICAKOVAN 32
3 GA NE ZANIMA 72
4 NI UTEGNIL 148
5 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 463
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
411 499

Valid range from 1 to 5

Q569A PREPOZNAVNOST SLO V SVETU POVECALA?

ALI SE JE PO VAŠEM MNENJU PREPOZNAVNOST SLOVENIJE V SVETU PO SREČANJU BUSHA IN PUTINA PRI NAS KAJ POVEČALA ALI NE?

Value 4523 Frequency
1 da 656
2 ne 159
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 95

Valid range from 1 to 3

Q569B NAJ SLO V BODOCE SPREJME ORGANIZACIJO TAKIH OBISKOV?

OB TEM SREČANJU JE SLOVENIJA IMELA DOLOČENE NEPREDVIDENE STROŠKE. ALI JE PRAV, DA SLOVENIJA TUDI V BODOČE SPREJME ORGANIZACIJO TAKŠNIH DOGODKOV, KLJUB STROŠKOM, KI PRI TEM NASTAJAJO?

Value 4622 Frequency
1 da 544
2 ne 240
3 ne vem, b.o. 116
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 126

Valid range from 1 to 3

Q569C NAJ SLO VLAGA DENAR V VZDRZEVANJE PROTOKOLARNIH OBJEKTOV?

PRIMERNI PROTOKOLARNI OBJEKTI IN SREDSTVA NEKAJ STANEJO. ALI NAJ SLOVENIJA VLAGA DENAR V VZDRŽEVANJE OBJEKTOV OZIROMA NABAVO SREDSTEV, KI BI SLUŽILA TOVRSTNIM SREČANJEM?

Value 4721 Frequency
1 da, naj vlaga 608
2 ne, naj ne vlaga 193
3 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 109

Valid range from 1 to 3

Q570A JE PRAV,DA DRZAVA PROSLAVO ORGANIZIRA NA TRGU?

OB DNEVU DRŽAVNOSTI BO NA TRGU REPUBLIKE POTEKALA PROSLAVA. ALI JE PRAV ALI NI PRAV, DA DRŽAVA PROSLAVO ORGANIZIRA NA TRGU REPUBLIKE, KJER JO BO LAHKO SPREMLJALO VEČ LJUDI, KLJUB VIŠJIM STROŠKOM?

Value 4820 Frequency
1 da, je prav 651
2 ne, ni prav 142
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 117

Valid range from 1 to 3

Q570B BOSTE OB DNEVU DRZAVNOSTI IZOBESILI ZASTAVO?

ALI BOSTE OB DNEVU DRŽAVNOSTI IZOBESILI ZASTAVO ALI NE?

Value 4919 Frequency
1 da 342
2 ne 531
3 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 37

Valid range from 1 to 3

Q570C ZAKAJ NE BO IZOBESIL ZASTAVE?

ZAKAJ NE?

Value 5018 Frequency
1 ZIVIM V BLOKU 97
2 JE NIMAM 330
3 MI JE VSEENO 64
4 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 419

Valid range from 1 to 4

Q570D ZADNJIH 10 LET V SLO JE BILO USPESNIH

ZA NAMI JE 10 LET SAMOSTOJNOSTI. PRAVIMO, DA SO BILA TA LETA USPEŠNA. ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE?

Value 5117 Frequency
1 da, strinja se 601
2 ne, ne strinja se 211
3 ne ve, b.o. 87
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 98

Valid range from 1 to 3

Q570E STE PONOSNI OB DOSEZKIH SLO DRZAVE?

ALI STE VI OSEBNO PONOSNI ALI NISTE PONOSNI OB DOSEŽKIH SLOVENSKE DRŽAVE?

Value 5216 Frequency
1 da 723
2 ne 108
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 79

Valid range from 1 to 3

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5315 Frequency
1 prej levo 283
2 v sredino 130
3 prej desno 153
4 b.o. 339
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
566 344

Valid range from 1 to 4

LROJ POVEJTE MI SE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 7 9 83 54.411 17.127

Valid range from 9 to 83

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5513 Frequency
1 OSNOVNA 178
2 POKLICNA 156
3 SREDNJA 389
4 VISOKA 179
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 8

Valid range from 1 to 4

TIPK PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5612 Frequency
1 PODEZELJE 307
2 MANJSI KRAJ 303
3 VECJE MESTO 119
4 V LJ./ MB 176
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 5

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5711 Frequency
1 V GOSPODARSTVU 227
2 V NEGOSPODARSTVU 173
3 SAMOZAPOSLEN 38
4 KMET 17
5 GOSPODINJA 31
6 UPOKOJENEC 283
7 STUDENT 83
8 BREZPOSELN 46
9 DRUGO... 7
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 5

Valid range from 1 to 9

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 5810 Frequency
1 sem veren 409
2 nisem veren 316
3 nekaj vmes... 166
4 zavrnil odg.,b.o. 13
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 19

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 599 Frequency
1 moski 376
2 zenska 534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 608 Frequency
1 dobro 774
2 slabo 43
Sysmiss 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 93

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 617 Frequency
30 ->30 183
45 30 - 45 273
60 46 - 60 221
99 61 -> 226
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 7

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 626 Frequency
0 ne vem 297
1 DESUS 6
2 LDS 292
3 NSI 34
4 SLS+SKD 40
5 SMS 16
6 SNS 27
7 SDS 88
8 ZLSD 81
9 drugo 16
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 13

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 635 Frequency
1 01 - Ljubljana 267
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 213
3 03 - Celje, Trbovlje 135
4 04 - Kranj 93
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 130
7 07 - Novo Mesto, Krsko 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 644 Frequency
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 131
3 KORO[KA 31
4 SAVINJSKA 117
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 254
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 42
10 GORI[KA 56
11 OBALNO-KRA[KA 50
12 KRA[KA 31
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 13

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 653 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 303
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 136
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 83
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 132
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0 0.391 2.475 1 0.534

Valid range from 0.39087135539479 to 2.4750207366977

PB Oznaka politbarometra

Value 671 Frequency
200106 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 200106 to 200106

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2001). PBSI0106 - Vprašalnik za PBSI01/06 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. (). Javnomnenjske raziskave - Poročila raziskav Politbarometer.
  2. (). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (). PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0106. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0106_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer