Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0206
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0206_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; junij 2002)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, informiranost o procesu vključevanja v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, najprimernejši kandidat za predsednika države, ocena odnosov med Slovenijo in sosednjimi državami, primerjava življenjskega standarda Slovenije in sosednjih držav, pogostost obiskovanja sosednjih držav, razlogi za obisk sosednjih držav

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
ODNOS DO SOSEDNJIH DRŽAV


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje mnenje o najprimernejšem kandidatu za predsednika države, oceno odnosov med Slovenijo in sosednjimi državami in pogostost ter namen obiska sosednjih držav.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 26. - 28. junij 2002
Čas izdelave: 2002-06
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0206 - Politbarometer PB6/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 86
 • število enot: 702

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2002-06-15 702
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 2002-06-15 2002-06-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 262
2 NEZADOVOLJNI 362
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
624 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 407
2 NEZADOVOLJNI 263
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
670 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 186 Frekvenca
2002-06-15 702
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 2002-06-15 2002-06-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 285 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 262
2 NEZADOVOLJNI 362
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
624 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 384 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 407
2 NEZADOVOLJNI 263
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
670 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 483 Frekvenca
1 da, podpiram 328
2 ne, ne podpiram 293
3 ne vem, b.o. 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
621 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 582 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 144
3 nekje vmes 361
4 . 110
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
679 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 681 Frekvenca
1 zelo neuspešno 50
2 . 107
3 nekje vmes 221
4 . 222
5 zelo uspešno 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
679 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 780 Frekvenca
1 zelo neuspešno 50
2 . 176
3 nekje vmes 314
4 . 102
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
655 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 DRŽAVNI SVET

DRŽAVNI SVET

Vrednost 879 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 133
3 nekje vmes 281
4 . 79
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 151
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 978 Frekvenca
1 zelo neuspešno 24
2 . 63
3 nekje vmes 220
4 . 281
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
646 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 1077 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 37
3 nekje vmes 117
4 . 284
5 zelo uspešno 207
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1176 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 151
3 nekje vmes 284
4 . 106
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 110
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1275 Frekvenca
1 zelo neuspešno 36
2 . 112
3 nekje vmes 250
4 . 130
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
543 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1374 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 148
3 nekje vmes 233
4 . 138
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
607 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1473 Frekvenca
1 zelo neuspešno 79
2 . 155
3 nekje vmes 261
4 . 82
5 zelo uspešno 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
581 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1572 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 151
3 nekje vmes 242
4 . 126
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1671 Frekvenca
1 zelo neuspešno 19
2 . 83
3 nekje vmes 232
4 . 168
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 176
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
523 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1770 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 124
3 nekje vmes 279
4 . 119
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 121
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
577 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1869 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 124
3 nekje vmes 241
4 . 134
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 137
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
561 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1968 Frekvenca
1 zelo neuspešno 49
2 . 141
3 nekje vmes 244
4 . 122
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 121
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
577 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2067 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 138
3 nekje vmes 240
4 . 120
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
586 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2166 Frekvenca
1 zelo neuspešno 34
2 . 122
3 nekje vmes 246
4 . 101
5 zelo uspešno 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 186
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2265 Frekvenca
1 zelo neuspešno 30
2 . 91
3 nekje vmes 274
4 . 159
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
575 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2364 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 104
3 nekje vmes 228
4 . 174
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2463 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 109
3 nekje vmes 227
4 . 187
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
602 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2562 Frekvenca
1 zelo neuspešno 24
2 . 94
3 nekje vmes 253
4 . 114
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 200
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2661 Frekvenca
1 zelo neuspešno 17
2 . 43
3 nekje vmes 179
4 . 203
5 zelo uspešno 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 152
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2760 Frekvenca
1 koristilo bi ji 387
2 ne bi ji koristilo 202
3 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2859 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 401
2 glasoval bi proti vstopu 192
3 ne ve, b.o. 107
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 2958 Frekvenca
1 da 589
2 ne 59
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Vrednost 3057 Frekvenca
1 koristilo bi ji 249
2 ne bi ji koristilo 330
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
579 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 3156 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 259
2 glasoval bi proti vstopu 299
3 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
558 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 3255 Frekvenca
1 da 561
2 ne 86
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO8A KATERI JE PO VAŠEM GLAVNI RAZLOGI, ZA ČL

KATERI JE PO VAŠEM GLAVNI RAZLOGI, ZA ČLANSTVO SLOVENIJE V ZVEZI NATO?

Vrednost 3354 Frekvenca
1 TO JE NAJBOLJŠA OBLIKA KOLEKTIVNE OBRAMBE 85
2 SKUPNA VARNOST JE ZA MANJŠO DRŽAVO CENEJŠA, KOT ČE BI MORALI VSE ZAGOTAVLJATI SAMI 77
3 KER BO TO IMELO DOBRE UČINKE ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO 38
4 KER JE VEČINA ZAHODNOEVROPSKIH DRŽAV V NATU 42
5 drugo 6
6 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
248 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

NATO8B KAJ JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG, ZA

KAJ JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG, ZARADI KATEREGA SE SLOVENIJA NE BI SMELA VKLJUČITI V NATO?

Vrednost 3453 Frekvenca
1 KER NAS BO TO PREVEČ STALO 124
2 KER SEM PROTI, DA BI NAŠI VOJAKI SODELOVALI V SPOPADIH V TUJINI 46
3 KER NISMO VOJAŠKO OGROŽENI 32
4 KER SEM PROTI PREVLADI AMERIŠKIH INTERESOV V ZVEZI NATO 81
5 drugo 9
6 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 410

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 3552 Frekvenca
1 najmanj zaupa 64
2 . 126
3 nekaj vmes 310
4 . 150
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3651 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 108
3 nekaj vmes 225
4 . 216
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3750 Frekvenca
1 najmanj zaupa 37
2 . 136
3 nekaj vmes 346
4 . 119
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
661 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3849 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 49
3 nekaj vmes 137
4 . 264
5 najbolj zaupa 196
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3948 Frekvenca
1 najmanj zaupa 99
2 . 218
3 nekaj vmes 278
4 . 45
5 najbolj zaupa 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 4047 Frekvenca
1 najmanj zaupa 119
2 . 212
3 nekaj vmes 221
4 . 87
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 4146 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 157
3 nekaj vmes 257
4 . 132
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 4245 Frekvenca
1 najmanj zaupa 27
2 . 97
3 nekaj vmes 256
4 . 196
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
646 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4344 Frekvenca
1 najmanj zaupa 198
2 . 151
3 nekaj vmes 176
4 . 88
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4443 Frekvenca
1 najmanj zaupa 32
2 . 77
3 nekaj vmes 250
4 . 240
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4542 Frekvenca
1 najmanj zaupa 19
2 . 50
3 nekaj vmes 219
4 . 271
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4641 Frekvenca
1 najmanj zaupa 37
2 . 128
3 nekaj vmes 252
4 . 171
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
633 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4740 Frekvenca
1 najmanj zaupa 20
2 . 90
3 nekaj vmes 265
4 . 240
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4839 Frekvenca
1 najmanj zaupa 32
2 . 106
3 nekaj vmes 279
4 . 204
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
682 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4938 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 87
3 nekaj vmes 288
4 . 208
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
673 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Vrednost 5037 Frekvenca
1 najmanj zaupa 254
2 . 186
3 nekaj vmes 153
4 . 58
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5136 Frekvenca
1 da 531
2 ne 127
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5235 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 130
3 NSI - krscanska ljudska stranka 15
4 SLS -slovenska ljudska stranka 22
5 SMS - stranka mladih Slovenije 13
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 11
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 44
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 41
9 drugo 14
0 ne vem, b.o. 235
Sysmiss 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
296 406

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5334 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 47
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SLS - slovenska ljudska stranka 7
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 3
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 20
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 12
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 282
Sysmiss 303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
117 585

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5433 Frekvenca
1 prej levo 225
2 v sredino 102
3 prej desno 124
4 b.o. 244
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
451 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q640A ČE BI NASLEDNJO NEDELJO IZBIRALI MED PRE

ČE BI NASLEDNJO NEDELJO IZBIRALI MED PREDSEDNIŠKIMI KANDIDATI, KATEREGA IZMED NAŠTETIH BI IZBRALI

Vrednost 5532 Frekvenca
1 DR. FRANCE ARHAR 214
2 BARBARA BREZIGAR 51
3 DR. JANEZ DRNOVŠEK 209
4 ŠTEFAN HUDOBIVNIK 1
5 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 30
6 MARKO KOŽAR 0
7 BORUT PAHOR 76
8 TOMAŽ ROZMAN 4
9 drugi 7
10 nobenega 25
11 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
617 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q640B IN ČE BI V DRUGEM KROGU IZBIRALI MED DR.

IN ČE BI V DRUGEM KROGU IZBIRALI MED DR. ARHARJEM IN DR. DRNOVŠKOM, KOGA BI IZBRALI?

Vrednost 5631 Frekvenca
1 arharja 315
2 drnovška 278
3 nobenega 39
4 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
632 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q641A KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJI

KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJIMI DRŽAVAMI. OCENITE Z OCENAMI 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SO ODNOSI ZELO SLABI, 5 ZELO DOBRI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ OCENITE ODNOSE S HRVAŠKO.

Vrednost 5730 Frekvenca
1 zelo slabo 145
2 slabi 292
3 nekaj vmes 194
4 dobri 31
5 zelo dobri 9
6 ne vem,b.o. 22
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
671 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q641B Z ITALIJO

Z ITALIJO

Vrednost 5829 Frekvenca
1 zelo slabo 22
2 slabi 144
3 nekaj vmes 324
4 dobri 145
5 zelo dobri 12
6 ne vem,b.o. 46
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
647 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q641C AVSTRIJO

AVSTRIJO

Vrednost 5928 Frekvenca
1 zelo slabo 24
2 slabi 100
3 nekaj vmes 314
4 dobri 195
5 zelo dobri 25
6 ne vem,b.o. 35
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q641D OCENITE ŠE ODNOSE Z MADŽARSKO

OCENITE ŠE ODNOSE Z MADŽARSKO

Vrednost 6027 Frekvenca
1 zelo slabo 10
2 slabi 35
3 nekaj vmes 224
4 dobri 288
5 zelo dobri 52
6 ne vem,b.o. 84
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
609 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q642A ALI MENITE, DA JE KVALITETA ŽIVLJENJA V

ALI MENITE, DA JE KVALITETA ŽIVLJENJA V SOSEDNJIH DRŽAVAH BOLJŠA, ENAKA ALI SLABŠA KOT V SLOVENIJI? OCENITE ZA VSAKO DRŽAVO POSEBEJ. : NAJPREJ ZA HRVAŠKO

Vrednost 6126 Frekvenca
1 boljša 26
2 enaka 92
3 slabša 536
4 ne vem,b.o. 39
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
654 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q642B ITALIJO

ITALIJO

Vrednost 6225 Frekvenca
1 boljša 430
2 enaka 149
3 slabša 61
4 ne vem,b.o. 53
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
640 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q642C AVSTRIJO

AVSTRIJO

Vrednost 6324 Frekvenca
1 boljša 539
2 enaka 79
3 slabša 25
4 ne vem,b.o. 48
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q642D POVEJTE ŠE ZA MADŽARSKO

POVEJTE ŠE ZA MADŽARSKO

Vrednost 6423 Frekvenca
1 boljša 65
2 enaka 209
3 slabša 321
4 ne vem,b.o. 97
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
595 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q643A KOLIKOKRAT SAMI OBIŠČETE KATERO OD SOSED

KOLIKOKRAT SAMI OBIŠČETE KATERO OD SOSEDNJIH DRŽAV. POVEJTE ZA VSAKO DRŽAVO POSEBEJ. POVEJTE NAJPREJ ZA HRVAŠKO.

Vrednost 6522 Frekvenca
1 NIKOLI 103
2 VSAKIH NEKAJ LET 97
3 ENKRAT LETNO 206
4 DO PETKRAT LETNO 181
5 VEČ KOT PETKRAT LETNO 101
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q643B ITALIJO

ITALIJO

Vrednost 6621 Frekvenca
1 NIKOLI 160
2 VSAKIH NEKAJ LET 139
3 ENKRAT LETNO 140
4 DO PETKRAT LETNO 146
5 VEČ KOT PETKRAT LETNO 103
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q643C AVSTRIJO

AVSTRIJO

Vrednost 6720 Frekvenca
1 NIKOLI 124
2 VSAKIH NEKAJ LET 135
3 ENKRAT LETNO 149
4 DO PETKRAT LETNO 169
5 VEČ KOT PETKRAT LETNO 111
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q643D IN PA ŠE ZA MADŽARSKO

IN PA ŠE ZA MADŽARSKO

Vrednost 6819 Frekvenca
1 NIKOLI 305
2 VSAKIH NEKAJ LET 183
3 ENKRAT LETNO 117
4 DO PETKRAT LETNO 56
5 VEČ KOT PETKRAT LETNO 25
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q644A KAKŠNI SO GLAVNI RAZLOGI VAŠIH OBISKOV V

KAKŠNI SO GLAVNI RAZLOGI VAŠIH OBISKOV V SOSDENJIH DRŽAVAH. POVEJTE ZA VSAKO DRŽAVO POSEBEJ. ZAKAJ OBISKUJETE HRVAŠKO?

Vrednost 6918 Frekvenca
1 IZLET, DOPUSTOVANJE 507
2 NAKUPOVANJE 10
3 DELO OZIROMA ŠTUDIJ 24
4 DRUGO 46
5 DRŽAVE NE OBISKUJEM 99
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q644B KAJ PA ITAIJO?

KAJ PA ITAIJO?

Vrednost 7017 Frekvenca
1 IZLET, DOPUSTOVANJE 195
2 NAKUPOVANJE 269
3 DELO OZIROMA ŠTUDIJ 32
4 DRUGO 38
5 DRŽAVE NE OBISKUJEM 151
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q644C AVSTRIJO?

AVSTRIJO?

Vrednost 7116 Frekvenca
1 IZLET, DOPUSTOVANJE 188
2 NAKUPOVANJE 286
3 DELO OZIROMA ŠTUDIJ 33
4 DRUGO 41
5 DRŽAVE NE OBISKUJEM 133
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q644D KAJ PA MADŽARSKO?

KAJ PA MADŽARSKO?

Vrednost 7215 Frekvenca
1 IZLET, DOPUSTOVANJE 164
2 NAKUPOVANJE 152
3 DELO OZIROMA ŠTUDIJ 20
4 DRUGO 24
5 DRŽAVE NE OBISKUJEM 323
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 7314 Frekvenca
10 1
12 1
17 1
18 1
19 1
20 2
22 2
23 4
24 5
25 5
26 7
27 8
28 7
29 5
30 12
31 9
32 6
33 7
34 9
35 5
36 9
37 8
38 6
39 7
40 6
41 8
42 10
43 14
44 11
45 9
46 7
47 13
48 12
49 17
50 10
51 18
52 15
53 17
54 13
55 12
56 17
57 14
58 12
59 14
60 28
61 20
62 10
63 12
64 21
65 12
66 12
67 10
68 9
69 15
70 7
71 10
72 7
73 13
74 15
75 9
76 12
77 12
78 10
79 18
80 11
81 12
82 16
83 13
84 8
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 3 10 84 56.3 16.728

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7413 Frekvenca
1 OSNOVNA 119
2 KONČANA POKLICNA 109
3 KONČANA SREDNJA 310
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 160
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7512 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 246
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 245
3 V VEČJEM MESTU 83
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 124
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7611 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 196
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 136
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 186
7 ŠTUDENT, DIJAK 75
8 BREZPOSELN 34
9 DRUGO... 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 7710 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 45
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 100
3 NE, TO ME NE SKRBI 185
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330 372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 789 Frekvenca
1 sem veren 342
2 nisem veren 254
3 nekaj vmes... 69
4 zavrnil odg.,b.o. 34
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
665 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 798 Frekvenca
1 moški 307
2 ženska 395
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 807 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 611
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 35
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
646 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 816 Frekvenca
30 ->30 166
45 30 - 45 213
60 46 - 60 186
99 61 -> 134
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 3

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 825 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 177
3 NSI 21
4 SLS 29
5 SMS 21
6 SNS 14
7 SDS 64
8 ZLSD 53
9 drugo 27
0 ne vem 282
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
413 289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 834 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 201
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 173
3 03 - Celje, Trbovlje 102
4 04 - Kranj 75
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 90
7 07 - Novo Mesto, Krsko 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 843 Frekvenca
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 106
3 KOROSKA 24
4 SAVINJSKA 89
5 GORENJSKA 75
6 ZASAVSKA 12
7 OSREDNJA 193
8 SPOD. POSAVSKA 26
9 DOLENJSKA 36
10 GORISKA 46
11 OBALNO-KRASKA 31
12 KRASKA 19
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 852 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 232
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 111
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 41
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 80
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 102
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 0 0.348 3.068 1 0.637

Vrednosti spremenljivk od 0.34848238602495 do 3.067857779741

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0206. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0206_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si