Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0206
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0206_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; junij 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, informiranost o procesu vključevanja v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, najprimernejši kandidat za predsednika države, ocena odnosov med Slovenijo in sosednjimi državami, primerjava življenjskega standarda Slovenije in sosednjih držav, pogostost obiskovanja sosednjih držav, razlogi za obisk sosednjih držav

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
ODNOS DO SOSEDNJIH DRŽAV


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje mnenje o najprimernejšem kandidatu za predsednika države, oceno odnosov med Slovenijo in sosednjimi državami in pogostost ter namen obiska sosednjih držav.

Methodology


Collection date: 26. - 28. junij 2002
Date of production: 2002-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0206 - Politbarometer PB6/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 86
 • number of units: 702

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2002-06-15 702
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 2002-06-15 2002-06-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 262
2 NEZADOVOLJNI 362
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
624 78

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 407
2 NEZADOVOLJNI 263
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
670 32

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 186 Frequency
2002-06-15 702
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 2002-06-15 2002-06-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 285 Frequency
1 ZADOVOLJNI 262
2 NEZADOVOLJNI 362
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
624 78

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 384 Frequency
1 ZADOVOLJNI 407
2 NEZADOVOLJNI 263
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
670 32

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 483 Frequency
1 da, podpiram 328
2 ne, ne podpiram 293
3 ne vem, b.o. 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
621 81

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 582 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 144
3 nekje vmes 361
4 . 110
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 23

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 681 Frequency
1 zelo neuspešno 50
2 . 107
3 nekje vmes 221
4 . 222
5 zelo uspešno 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 23

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 780 Frequency
1 zelo neuspešno 50
2 . 176
3 nekje vmes 314
4 . 102
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
655 47

Valid range from 1 to 6

V4 DRŽAVNI SVET

DRŽAVNI SVET

Value 879 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 133
3 nekje vmes 281
4 . 79
5 zelo uspešno 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 151
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 153

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 978 Frequency
1 zelo neuspešno 24
2 . 63
3 nekje vmes 220
4 . 281
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
646 56

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 1077 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 37
3 nekje vmes 117
4 . 284
5 zelo uspešno 207
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 26

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1176 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 151
3 nekje vmes 284
4 . 106
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 110
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 112

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1275 Frequency
1 zelo neuspešno 36
2 . 112
3 nekje vmes 250
4 . 130
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 159

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1374 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 148
3 nekje vmes 233
4 . 138
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
607 95

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1473 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 155
3 nekje vmes 261
4 . 82
5 zelo uspešno 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 121

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1572 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 151
3 nekje vmes 242
4 . 126
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 113

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1671 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 . 83
3 nekje vmes 232
4 . 168
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 176
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
523 179

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1770 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 124
3 nekje vmes 279
4 . 119
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 121
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 125

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1869 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 124
3 nekje vmes 241
4 . 134
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 137
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
561 141

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1968 Frequency
1 zelo neuspešno 49
2 . 141
3 nekje vmes 244
4 . 122
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 121
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 125

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2067 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 138
3 nekje vmes 240
4 . 120
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
586 116

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2166 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 . 122
3 nekje vmes 246
4 . 101
5 zelo uspešno 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 186
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 190

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2265 Frequency
1 zelo neuspešno 30
2 . 91
3 nekje vmes 274
4 . 159
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 127

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2364 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 104
3 nekje vmes 228
4 . 174
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 91

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2463 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 109
3 nekje vmes 227
4 . 187
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
602 100

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2562 Frequency
1 zelo neuspešno 24
2 . 94
3 nekje vmes 253
4 . 114
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 200
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 205

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2661 Frequency
1 zelo neuspešno 17
2 . 43
3 nekje vmes 179
4 . 203
5 zelo uspešno 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 152
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
544 158

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2760 Frequency
1 koristilo bi ji 387
2 ne bi ji koristilo 202
3 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 113

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2859 Frequency
1 glasoval bi za vstop 401
2 glasoval bi proti vstopu 192
3 ne ve, b.o. 107
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
593 109

Valid range from 1 to 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 2958 Frequency
1 da 589
2 ne 59
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 54

Valid range from 1 to 3

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Value 3057 Frequency
1 koristilo bi ji 249
2 ne bi ji koristilo 330
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 123

Valid range from 1 to 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 3156 Frequency
1 glasoval bi za vstop 259
2 glasoval bi proti vstopu 299
3 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 144

Valid range from 1 to 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 3255 Frequency
1 da 561
2 ne 86
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 55

Valid range from 1 to 3

NATO8A KATERI JE PO VAŠEM GLAVNI RAZLOGI, ZA ČL

KATERI JE PO VAŠEM GLAVNI RAZLOGI, ZA ČLANSTVO SLOVENIJE V ZVEZI NATO?

Value 3354 Frequency
1 TO JE NAJBOLJŠA OBLIKA KOLEKTIVNE OBRAMBE 85
2 SKUPNA VARNOST JE ZA MANJŠO DRŽAVO CENEJŠA, KOT ČE BI MORALI VSE ZAGOTAVLJATI SAMI 77
3 KER BO TO IMELO DOBRE UČINKE ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO 38
4 KER JE VEČINA ZAHODNOEVROPSKIH DRŽAV V NATU 42
5 drugo 6
6 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 454

Valid range from 1 to 6

NATO8B KAJ JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG, ZA

KAJ JE PO VAŠEM MNENJU GLAVNI RAZLOG, ZARADI KATEREGA SE SLOVENIJA NE BI SMELA VKLJUČITI V NATO?

Value 3453 Frequency
1 KER NAS BO TO PREVEČ STALO 124
2 KER SEM PROTI, DA BI NAŠI VOJAKI SODELOVALI V SPOPADIH V TUJINI 46
3 KER NISMO VOJAŠKO OGROŽENI 32
4 KER SEM PROTI PREVLADI AMERIŠKIH INTERESOV V ZVEZI NATO 81
5 drugo 9
6 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 410

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 3552 Frequency
1 najmanj zaupa 64
2 . 126
3 nekaj vmes 310
4 . 150
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 22

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3651 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 108
3 nekaj vmes 225
4 . 216
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 14

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3750 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 136
3 nekaj vmes 346
4 . 119
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
661 41

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3849 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 49
3 nekaj vmes 137
4 . 264
5 najbolj zaupa 196
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 16

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3948 Frequency
1 najmanj zaupa 99
2 . 218
3 nekaj vmes 278
4 . 45
5 najbolj zaupa 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 55

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 4047 Frequency
1 najmanj zaupa 119
2 . 212
3 nekaj vmes 221
4 . 87
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 42

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 4146 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 157
3 nekaj vmes 257
4 . 132
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 21

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 4245 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 97
3 nekaj vmes 256
4 . 196
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
646 56

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4344 Frequency
1 najmanj zaupa 198
2 . 151
3 nekaj vmes 176
4 . 88
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 53

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4443 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 . 77
3 nekaj vmes 250
4 . 240
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 33

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4542 Frequency
1 najmanj zaupa 19
2 . 50
3 nekaj vmes 219
4 . 271
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 33

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4641 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 128
3 nekaj vmes 252
4 . 171
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 69

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4740 Frequency
1 najmanj zaupa 20
2 . 90
3 nekaj vmes 265
4 . 240
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 35

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4839 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 . 106
3 nekaj vmes 279
4 . 204
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
682 20

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4938 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 87
3 nekaj vmes 288
4 . 208
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
673 29

Valid range from 1 to 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Value 5037 Frequency
1 najmanj zaupa 254
2 . 186
3 nekaj vmes 153
4 . 58
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 5

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5136 Frequency
1 da 531
2 ne 127
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 44

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5235 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 130
3 NSI - krscanska ljudska stranka 15
4 SLS -slovenska ljudska stranka 22
5 SMS - stranka mladih Slovenije 13
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 11
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 44
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 41
9 drugo 14
0 ne vem, b.o. 235
Sysmiss 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 406

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5334 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 47
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SLS - slovenska ljudska stranka 7
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 3
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 20
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 12
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 282
Sysmiss 303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 585

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5433 Frequency
1 prej levo 225
2 v sredino 102
3 prej desno 124
4 b.o. 244
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 251

Valid range from 1 to 4

Q640A ČE BI NASLEDNJO NEDELJO IZBIRALI MED PRE

ČE BI NASLEDNJO NEDELJO IZBIRALI MED PREDSEDNIŠKIMI KANDIDATI, KATEREGA IZMED NAŠTETIH BI IZBRALI

Value 5532 Frequency
1 DR. FRANCE ARHAR 214
2 BARBARA BREZIGAR 51
3 DR. JANEZ DRNOVŠEK 209
4 ŠTEFAN HUDOBIVNIK 1
5 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 30
6 MARKO KOŽAR 0
7 BORUT PAHOR 76
8 TOMAŽ ROZMAN 4
9 drugi 7
10 nobenega 25
11 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
617 85

Valid range from 1 to 11

Q640B IN ČE BI V DRUGEM KROGU IZBIRALI MED DR.

IN ČE BI V DRUGEM KROGU IZBIRALI MED DR. ARHARJEM IN DR. DRNOVŠKOM, KOGA BI IZBRALI?

Value 5631 Frequency
1 arharja 315
2 drnovška 278
3 nobenega 39
4 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
632 70

Valid range from 1 to 4

Q641A KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJI

KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJIMI DRŽAVAMI. OCENITE Z OCENAMI 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SO ODNOSI ZELO SLABI, 5 ZELO DOBRI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ OCENITE ODNOSE S HRVAŠKO.

Value 5730 Frequency
1 zelo slabo 145
2 slabi 292
3 nekaj vmes 194
4 dobri 31
5 zelo dobri 9
6 ne vem,b.o. 22
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 31

Valid range from 1 to 6

Q641B Z ITALIJO

Z ITALIJO

Value 5829 Frequency
1 zelo slabo 22
2 slabi 144
3 nekaj vmes 324
4 dobri 145
5 zelo dobri 12
6 ne vem,b.o. 46
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
647 55

Valid range from 1 to 6

Q641C AVSTRIJO

AVSTRIJO

Value 5928 Frequency
1 zelo slabo 24
2 slabi 100
3 nekaj vmes 314
4 dobri 195
5 zelo dobri 25
6 ne vem,b.o. 35
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 44

Valid range from 1 to 6

Q641D OCENITE ŠE ODNOSE Z MADŽARSKO

OCENITE ŠE ODNOSE Z MADŽARSKO

Value 6027 Frequency
1 zelo slabo 10
2 slabi 35
3 nekaj vmes 224
4 dobri 288
5 zelo dobri 52
6 ne vem,b.o. 84
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
609 93

Valid range from 1 to 6

Q642A ALI MENITE, DA JE KVALITETA ŽIVLJENJA V

ALI MENITE, DA JE KVALITETA ŽIVLJENJA V SOSEDNJIH DRŽAVAH BOLJŠA, ENAKA ALI SLABŠA KOT V SLOVENIJI? OCENITE ZA VSAKO DRŽAVO POSEBEJ. : NAJPREJ ZA HRVAŠKO

Value 6126 Frequency
1 boljša 26
2 enaka 92
3 slabša 536
4 ne vem,b.o. 39
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
654 48

Valid range from 1 to 4

Q642B ITALIJO

ITALIJO

Value 6225 Frequency
1 boljša 430
2 enaka 149
3 slabša 61
4 ne vem,b.o. 53
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
640 62

Valid range from 1 to 4

Q642C AVSTRIJO

AVSTRIJO

Value 6324 Frequency
1 boljša 539
2 enaka 79
3 slabša 25
4 ne vem,b.o. 48
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 59

Valid range from 1 to 4

Q642D POVEJTE ŠE ZA MADŽARSKO

POVEJTE ŠE ZA MADŽARSKO

Value 6423 Frequency
1 boljša 65
2 enaka 209
3 slabša 321
4 ne vem,b.o. 97
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
595 107

Valid range from 1 to 4

Q643A KOLIKOKRAT SAMI OBIŠČETE KATERO OD SOSED

KOLIKOKRAT SAMI OBIŠČETE KATERO OD SOSEDNJIH DRŽAV. POVEJTE ZA VSAKO DRŽAVO POSEBEJ. POVEJTE NAJPREJ ZA HRVAŠKO.

Value 6522 Frequency
1 NIKOLI 103
2 VSAKIH NEKAJ LET 97
3 ENKRAT LETNO 206
4 DO PETKRAT LETNO 181
5 VEČ KOT PETKRAT LETNO 101
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 14

Valid range from 1 to 5

Q643B ITALIJO

ITALIJO

Value 6621 Frequency
1 NIKOLI 160
2 VSAKIH NEKAJ LET 139
3 ENKRAT LETNO 140
4 DO PETKRAT LETNO 146
5 VEČ KOT PETKRAT LETNO 103
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 14

Valid range from 1 to 5

Q643C AVSTRIJO

AVSTRIJO

Value 6720 Frequency
1 NIKOLI 124
2 VSAKIH NEKAJ LET 135
3 ENKRAT LETNO 149
4 DO PETKRAT LETNO 169
5 VEČ KOT PETKRAT LETNO 111
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 14

Valid range from 1 to 5

Q643D IN PA ŠE ZA MADŽARSKO

IN PA ŠE ZA MADŽARSKO

Value 6819 Frequency
1 NIKOLI 305
2 VSAKIH NEKAJ LET 183
3 ENKRAT LETNO 117
4 DO PETKRAT LETNO 56
5 VEČ KOT PETKRAT LETNO 25
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 16

Valid range from 1 to 5

Q644A KAKŠNI SO GLAVNI RAZLOGI VAŠIH OBISKOV V

KAKŠNI SO GLAVNI RAZLOGI VAŠIH OBISKOV V SOSDENJIH DRŽAVAH. POVEJTE ZA VSAKO DRŽAVO POSEBEJ. ZAKAJ OBISKUJETE HRVAŠKO?

Value 6918 Frequency
1 IZLET, DOPUSTOVANJE 507
2 NAKUPOVANJE 10
3 DELO OZIROMA ŠTUDIJ 24
4 DRUGO 46
5 DRŽAVE NE OBISKUJEM 99
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 16

Valid range from 1 to 5

Q644B KAJ PA ITAIJO?

KAJ PA ITAIJO?

Value 7017 Frequency
1 IZLET, DOPUSTOVANJE 195
2 NAKUPOVANJE 269
3 DELO OZIROMA ŠTUDIJ 32
4 DRUGO 38
5 DRŽAVE NE OBISKUJEM 151
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 17

Valid range from 1 to 5

Q644C AVSTRIJO?

AVSTRIJO?

Value 7116 Frequency
1 IZLET, DOPUSTOVANJE 188
2 NAKUPOVANJE 286
3 DELO OZIROMA ŠTUDIJ 33
4 DRUGO 41
5 DRŽAVE NE OBISKUJEM 133
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 21

Valid range from 1 to 5

Q644D KAJ PA MADŽARSKO?

KAJ PA MADŽARSKO?

Value 7215 Frequency
1 IZLET, DOPUSTOVANJE 164
2 NAKUPOVANJE 152
3 DELO OZIROMA ŠTUDIJ 20
4 DRUGO 24
5 DRŽAVE NE OBISKUJEM 323
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 19

Valid range from 1 to 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 7314 Frequency
10 1
12 1
17 1
18 1
19 1
20 2
22 2
23 4
24 5
25 5
26 7
27 8
28 7
29 5
30 12
31 9
32 6
33 7
34 9
35 5
36 9
37 8
38 6
39 7
40 6
41 8
42 10
43 14
44 11
45 9
46 7
47 13
48 12
49 17
50 10
51 18
52 15
53 17
54 13
55 12
56 17
57 14
58 12
59 14
60 28
61 20
62 10
63 12
64 21
65 12
66 12
67 10
68 9
69 15
70 7
71 10
72 7
73 13
74 15
75 9
76 12
77 12
78 10
79 18
80 11
81 12
82 16
83 13
84 8
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 3 10 84 56.3 16.728

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7413 Frequency
1 OSNOVNA 119
2 KONČANA POKLICNA 109
3 KONČANA SREDNJA 310
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 160
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 4

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7512 Frequency
1 NA PODEŽELJU 246
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 245
3 V VEČJEM MESTU 83
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 124
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 4

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7611 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 196
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 136
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 186
7 ŠTUDENT, DIJAK 75
8 BREZPOSELN 34
9 DRUGO... 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 3

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 7710 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 45
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 100
3 NE, TO ME NE SKRBI 185
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330 372

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 789 Frequency
1 sem veren 342
2 nisem veren 254
3 nekaj vmes... 69
4 zavrnil odg.,b.o. 34
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 37

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 798 Frequency
1 moški 307
2 ženska 395
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 807 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 611
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 35
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
646 56

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 816 Frequency
30 ->30 166
45 30 - 45 213
60 46 - 60 186
99 61 -> 134
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 3

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 825 Frequency
1 DESUS 7
2 LDS 177
3 NSI 21
4 SLS 29
5 SMS 21
6 SNS 14
7 SDS 64
8 ZLSD 53
9 drugo 27
0 ne vem 282
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 289

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 834 Frequency
1 01 - Ljubljana 201
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 173
3 03 - Celje, Trbovlje 102
4 04 - Kranj 75
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 90
7 07 - Novo Mesto, Krsko 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 843 Frequency
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 106
3 KOROSKA 24
4 SAVINJSKA 89
5 GORENJSKA 75
6 ZASAVSKA 12
7 OSREDNJA 193
8 SPOD. POSAVSKA 26
9 DOLENJSKA 36
10 GORISKA 46
11 OBALNO-KRASKA 31
12 KRASKA 19
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 2

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 852 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 232
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 111
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 41
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 80
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 102
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 0 0.348 3.068 1 0.637

Valid range from 0.34848238602495 to 3.067857779741

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0206. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0206_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si