Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19, 2021

Basic Study Information

ADP - IDNo: IND21
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_IND21_V1
Main author(s):
 • Rupnik Vec, Tanja
 • Deutsch, Tomi
 • Jerko, Apolonija
 • Kerndl, Milena
 • Košnik, Petra
 • Plavčak, Darja
 • Skvarč, Mariza
Co-workers:
 • Bucik, Valentin
 • Ivanuš Grmek, Milena
 • Cankar, Gašper
 • Rakinič, Kristina
 • Pečjak, Sonja
 • Turk Škraba, Mira
 • Premk, Saša
 • Kajtna, Simon
Data file producer:
RIC - Državni izpitni center
ZRSS - Zavod RS za šolstvo

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; junij 2021

Funding agency:

Zavod RS za šolstvo

Project number:

Financiranje iz lastnih sredstev. (Zavod RS za šolstvo)

Study Content

Keywords ADP: izobraževanje, osnovna šola, učenci, emocionalna stabilnost, matematika, slovenščina, socialno-čustveno odzivanje učencev, izobraževanje na daljavo, covid-19, epidemija

Keywords ELSST:
UČENJE NA DALJAVO, MATEMATIKA

Topic Classification CESSDA
Obvezno in predšolsko izobraževanje
Izobraževanje
Topic Classification CERIF
Pedagogika in didaktika


Abstract:

Raziskava se osredotoča na potek pouka matematike in slovenščine ter socialno-čustveno odzivanje učencev v času drugega prehoda vseh slovenskih osnovnih šol na izobraževanje na daljavo zaradi epidemije covid-19. Raziskovalno skupino so zanimali prevladujoči načini pouka na daljavo skozi perspektivo učencev v 6. in v 9. razredu. Raziskali so nekatere osebnostne značilnosti in veščine učencev, relevantnih za obvladovanje izzivov epidemije: psihološko odpornost (rezilientnost), veščine samouravnavanja ter samoučinkovitost učencev. Raziskali so tudi, kakšni so bili socialno-čustveni odzivi učencev, kako so zaznavali oporo s strani staršev, vrstnikov in učiteljev, ter nekatere dimenzije njihovega življenjskega sloga v tem obdobju.

Methodology


Collection date: 4. maj 2021 - 31. maj 2021
Date of production: 2021-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Učenci 6. in 9. razreda osnovnih šol v šolskem letu 2020/2021.

Excluded:

/

Data collected by:

Državni izpitni center

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Vabila k sodelovanju v raziskavi so bila posredovana vsem ravnateljem osnovnih šol v Sloveniji. Ravnatelji so vabila k sodelovanju posredovali vsem učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem , ki so morali pred anketiranjem podati pisno soglasje. V raziskavo je bilo vključenih 55,4 % učencev celotnega vzorca, ki so izpolnjevali 3 pogoje za vključitev: veljavno izpolnjeno soglasje; ustrezno izpolnjen vprašalnik (vnos ID številke in vsaj 50 % izpolnitev) in pristop k NPZ (nacionalno preverjanje znanja). V raziskavo je bilo vključenih 12.601 učencev 6. razreda in 9.955 učencev 9. razreda.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Ker se je struktura sodelujočih učencev pomembno razlikovala od vseh učencev v 6. in 9. razredu glede na dosežke NPZ (nacionalno preverjanje znanja), so bile uporabljene uteži. Uteži so bile pripravljene glede na dosežke na NPZ, ločeno za fante in dekleta.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Pouk slovenščine in matematike ter socialno-čustveno odzivanje učenk in učencev v času drugega vala epidemije covida-19, 2021 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Deutsch, Tomi

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 248
 • number of units: 22556

License: ccby

Version: 6. julij 2022

Variable list

utez Utež.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0 1.011 6.63 1.754 0.257

Valid range from 1.01095408390323 to 6.63017900413333

zap Zaporedna številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 1 to 22556

Q2 Spol.

Katerega spola si?

Value 31 Frequency
1 Fant. 10522
2 Dekle. 12034
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 1 to 2

utez Utež.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0 1.011 6.63 1.754 0.257

Valid range from 1.01095408390323 to 6.63017900413333

zap Zaporedna številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 1 to 22556

Q2 Spol.

Katerega spola si?

Value 3246 Frequency
1 Fant. 10522
2 Dekle. 12034
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 1 to 2

Q3 Razred.

Kateri razred obiskuješ?

Value 4245 Frequency
1 6. razred. 12601
2 9. razred. 9955
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 1 to 2

Q6 Ali si obiskoval/-a vrtec?

Ali si obiskoval/-a vrtec?

Value 5244 Frequency
1 Ne. 1324
2 Da, eno leto ali manj. 1463
3 Da, več kot eno leto. 19769
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 1 to 3

Q7a Označi, s kom živiš: Z mamo (ali mačeho ali rejnico).

Označi, s kom živiš. Izbereš lahko vec odgovorov: Z mamo (ali mačeho ali rejnico).

Value 6243 Frequency
0 ni izbran 1624
1 izbran 20932
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 0 to 1

Q7b Označi, s kom živiš: Z očetom (ali očimom ali rejnikom).

Oznaci, s kom živiš. Izbereš lahko vec odgovorov: Z ocetom (ali ocimom ali rejnikom).

Value 7242 Frequency
0 ni izbran 3311
1 izbran 19245
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 0 to 1

Q7c Označi, s kom živiš: Z brati ali sestrami.

Oznaci, s kom živiš. Izbereš lahko vec odgovorov: Z brati ali sestrami.

Value 8241 Frequency
0 ni izbran 5433
1 izbran 17123
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 0 to 1

Q7d Označi, s kom živiš: S starimi starši.

Oznaci, s kom živiš. Izbereš lahko vec odgovorov: S starimi starši.

Value 9240 Frequency
0 ni izbran 17451
1 izbran 5105
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 0 to 1

Q7e Označi, s kom živiš: Z drugimi (na primer s sestrično, bratrancem).

Oznaci, s kom živiš. Izbereš lahko vec odgovorov: Z drugimi (na primer s sestricno, bratrancem).

Value 10239 Frequency
0 ni izbran 22064
1 izbran 492
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 0 to 1

Q8 Kakšna je izobrazba tvoje mame (mačehe, rejnice)?

Kakšna je izobrazba tvoje mame (macehe, rejnice)?

Value 11238 Frequency
1 Magisterij ali doktorat znanosti. 2186
2 Zaključen študij (fakulteta). 7331
3 Srednja šola (gimnazija, srednja poklicna ali strokovna šola). 6741
4 Osnovna šola ali manj. 415
5 Ne želim odgovoriti. 5366
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22039 517

Valid range from 1 to 5

Q9 Kako je trenutno zaposlena tvoja mama (mačeha, rejnica)?

Kako je trenutno zaposlena tvoja mama (maceha, rejnica)?

Value 12237 Frequency
1 Zaposlena je za polni delovni čas (8-urni). 16195
2 Zaposlena je za delni delovni čas (na primer za polovični 1558
3 Ni zaposlena, vendar išce zaposlitev. 900
4 Drugo (na primer opravlja hišna opravila, je upokojena). 876
5 Ne želim odgovoriti. 3027
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 1 to 5

Q10 Kakšna je izobrazba tvojega očeta (očima, rejnika)?

Kakšna je izobrazba tvojega oceta (ocima, rejnika)?

Value 13236 Frequency
1 Magisterij ali doktorat znanosti. 1850
2 Zaključen študij (fakulteta). 5775
3 Srednja šola (gimnazija, srednja poklicna ali strokovna šola). 8259
4 Osnovna šola ali manj. 505
5 Ne želim odgovoriti. 5698
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22087 469

Valid range from 1 to 5

Q11 Kako je trenutno zaposlen tvoj oče (očim, rejnik)?

Kako je trenutno zaposlen tvoj oce (ocim, rejnik)?

Value 14235 Frequency
1 Zaposlen je za polni delovni cas (8-urni). 17233
2 Zaposlen je za delni delovni cas (na primer za polovicn). 1143
3 Ni zaposlen, vendar išce zaposlitev. 278
4 Drugo (na primer opravlja hišna opravila, je upokojen). 651
5 Ne želim odgovoriti. 3251
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22556 0

Valid range from 1 to 5

Q12a Označi, kaj od naštetega ima: Miren prostor za učenje.

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Miren prostor za ucenje.

Value 15234 Frequency
0 ni izbran 2750
1 izbran 19788
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12b Označi, kaj od naštetega ima: Svoj telefon.

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Svoj telefon.

Value 16233 Frequency
0 ni izbran 1004
1 izbran 21534
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12c Oznaci, kaj od naštetega ima: Svoj racunalnik.

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Svoj racunalnik.

Value 17232 Frequency
0 ni izbran 4506
1 izbran 18032
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12d Označi, kaj od naštetega ima: Knjige, ki mi pomagajo pri šolskem delu.

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Knjige, ki mi pomagajo pri šolskem delu.

Value 18231 Frequency
0 ni izbran 4124
1 izbran 18414
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12e Označi, kaj od naštetega ima: Tehnične priročnike.

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Tehnicne prirocnike.

Value 19230 Frequency
0 ni izbran 8541
1 izbran 13997
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12f Označi, kaj od naštetega ima: Dramska dela.

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Dramska dela.

Value 20229 Frequency
0 ni izbran 18165
1 izbran 4373
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12g Označi, kaj od naštetega ima: Pesniške zbirke.

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Pesniške zbirke.

Value 21228 Frequency
0 ni izbran 13047
1 izbran 9491
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12h Označi, kaj od naštetega ima: Umetniška dela (na primer slike).

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Umetniška dela (na primer slike).

Value 22227 Frequency
0 ni izbran 10228
1 izbran 12310
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12i Označi, kaj od naštetega ima: Konzolo za igranje računalniških igric (npr. PlayStation, Wii, XBox).

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Konzolo za igranje racunalniških igric (npr. PlayStation®, Wii®, XBox®).

Value 23226 Frequency
0 ni izbran 11785
1 izbran 10753
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12j Označi, kaj od naštetega ima: Električno kolo ali električni skiro.

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Elektricno kolo ali elektricni skiro.

Value 24225 Frequency
0 ni izbran 18296
1 izbran 4242
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12k Označi, kaj od naštetega ima: Pomivalni stroj.

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Pomivalni stroj.

Value 25224 Frequency
0 ni izbran 2658
1 izbran 19880
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q12l Označi, kaj od naštetega ima: Nič od naštetega.

Oznaci, kaj od naštetega imaš oziroma imate doma. Izbereš lahko vec odgovorov: Nic od naštetega.

Value 26223 Frequency
0 ni izbran 22391
1 izbran 147
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 0 to 1

Q13a Koliko od naštetega imate dom: Računalnikov (tudi prenosnikov)

Koliko od naštetega imate doma? Racunalnikov (tudi prenosnikov)

Value 27222 Frequency
1 Nič 215
2 Enega 3179
3 Dva 7050
4 Tri ali vec 12094
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 1 to 4

Q13b Koliko od naštetega imate dom: E-bralnikov, tablic

Koliko od naštetega imate doma? E-bralnikov, tablic

Value 28221 Frequency
1 Nič 7514
2 Enega 9035
3 Dva 3916
4 Tri ali več 2073
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 1 to 4

Q13c Koliko od naštetega imate dom: Avtomobilov

Koliko od naštetega imate doma? Avtomobilov

Value 29220 Frequency
1 Nič 226
2 Enega 4361
3 Dva 11975
4 Tri ali več 5975
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22537 19

Valid range from 1 to 4

Q13d Koliko od naštetega imate dom: Kopalnic

Koliko od naštetega imate doma? Kopalnic

Value 30219 Frequency
1 Nič 120
2 Enega 9253
3 Dva 9223
4 Tri ali več 3942
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 1 to 4

Q13e Koliko od naštetega imate dom: Glasbenih inštrumentov (na primer kitara, klavir, violina)

Koliko od naštetega imate doma? Glasbenih inštrumentov (na primer kitara, klavir, violina)

Value 31218 Frequency
1 Nič 7541
2 Enega 5848
3 Dva 3790
4 Tri ali več 5359
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 1 to 4

Q14 Koliko knjig imate doma? Na enem metru knjižne police je navadno 40 knjig. Ne upoštevaj revij, časopisov ali učbenikov.

Koliko knjig imate doma? Na enem metru knjižne police je navadno 40 knjig. Ne upoštevaj revij, casopisov ali ucbenikov.

Value 32217 Frequency
1 Od 0 do 10 knjig. 2657
2 Od 11 do 25 knjig. 4235
3 Od 26 do 100 knjig. 7959
4 Od 101 do 200 knjig. 3943
5 Od 201 do 500 knjig. 2358
6 Več kot 500 knjig. 1386
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 18
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22538 18

Valid range from 1 to 6

Q15 Kako redno si v času izobraževanja na daljavo sledil/-a pouku slovenščine?

Kako redno si v casu izobraževanja na daljavo sledil/-a pouku slovenšcine?

Value 33216 Frequency
1 Zelo redno. 6332
2 Precej redno. 3863
3 Manj redno. 886
4 Nisem sledil/-a pouku. 158
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11287
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11239 11317

Valid range from 1 to 4

Q16 Kako redno si v času izobraževanja na daljavo sledil/-a pouku matematike?

Kako redno si v casu izobraževanja na daljavo sledil/-a pouku matematike?

Value 34215 Frequency
1 Zelo redno. 6251
2 Precej redno. 3894
3 Manj redno. 969
4 Nisem sledil/-a pouku. 173
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11239
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11287 11269

Valid range from 1 to 4

Q17a 1. Izvajal/-a je pouk neposredno preko obvezne videokonferenčne ure.

Kako pogosto je v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica izvajal/-a pouk in vodil/-a tvoje ucenje slovenšcine na daljavo z naslednjimi dejavnostmi? Izvajal/-a je pouk neposredno preko obvezne videokonferencne ure.

Value 35214 Frequency
1 Nikoli 342
2 Manj kot 1-krat na teden 353
3 1-krat na teden 1879
4 2 do 3-krat na teden 5593
5 4 do 5-krat na teden 2896
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11463
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11063 11493

Valid range from 1 to 5

Q17b 2. V spletno učilnico nam je dal/-a navodila, gradiva in naloge za učenje.

Kako pogosto je v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica izvajal/-a pouk in vodil/-a tvoje ucenje slovenšcine na daljavo z naslednjimi dejavnostmi? V spletno ucilnico nam je dal/-a navodila, gradiva in naloge za ucenje.

Value 36213 Frequency
1 Nikoli 206
2 Manj kot 1-krat na teden 427
3 1-krat na teden 1600
4 2 do 3-krat na teden 3248
5 4 do 5-krat na teden 5582
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11463
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11063 11493

Valid range from 1 to 5

Q17c 3. Po elektronski pošti nam je poslal/-a navodila in naloge.

Kako pogosto je v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica izvajal/-a pouk in vodil/-a tvoje ucenje slovenšcine na daljavo z naslednjimi dejavnostmi? Po elektronski pošti nam je poslal/-a navodila in naloge.

Value 37212 Frequency
1 Nikoli 6536
2 Manj kot 1-krat na teden 1311
3 1-krat na teden 1061
4 2 do 3-krat na teden 1091
5 4 do 5-krat na teden 1064
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11463
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11063 11493

Valid range from 1 to 5

Q17d 4. Pripravil/-a nam je posnetek razlage, ki smo si ga lahko ogledali ob poljubnem času.

Kako pogosto je v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica izvajal/-a pouk in vodil/-a tvoje ucenje slovenšcine na daljavo z naslednjimi dejavnostmi? Pripravil/-a nam je posnetek razlage, ki smo si ga lahko ogledali ob poljubnem casu.

Value 38211 Frequency
1 Nikoli 4393
2 Manj kot 1-krat na teden 2264
3 1-krat na teden 2150
4 2 do 3-krat na teden 1629
5 4 do 5-krat na teden 627
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11463
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11063 11493

Valid range from 1 to 5

Q17e 5. Izvajal/-a je neobvezne dodatne videokonferenčne ure za tiste, ki potrebujejo več razlage.

Kako pogosto je v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica izvajal/-a pouk in vodil/-a tvoje ucenje slovenšcine na daljavo z naslednjimi dejavnostmi? Izvajal/-a je neobvezne dodatne videokonferencne ure za tiste, ki potrebujejo vec razlage.

Value 39210 Frequency
1 Nikoli 3267
2 Manj kot 1-krat na teden 2033
3 1-krat na teden 3939
4 2 do 3-krat na teden 1357
5 4 do 5-krat na teden 467
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11463
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11063 11493

Valid range from 1 to 5

Q18a 1. Izvajal/-a je pouk neposredno preko obvezne videokonferenčne ure.

Kako pogosto je v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica izvajal/-a pouk in vodil/-a tvoje ucenje matematike na daljavo z naslednjimi dejavnostmi? Izvajal/-a je pouk neposredno preko obvezne videokonferencne ure.

Value 40209 Frequency
1 Nikoli 338
2 Manj kot 1-krat na teden 380
3 1-krat na teden 1715
4 2 do 3-krat na teden 5674
5 4 do 5-krat na teden 2992
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11427
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11099 11457

Valid range from 1 to 5

Q18b 2. V spletno učilnico nam je dal/-a navodila, gradiva in naloge za učenje.

Kako pogosto je v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica izvajal/-a pouk in vodil/-a tvoje ucenje matematike na daljavo z naslednjimi dejavnostmi? V spletno ucilnico nam je dal/-a navodila, gradiva in naloge za ucenje.

Value 41208 Frequency
1 Nikoli 264
2 Manj kot 1-krat na teden 463
3 1-krat na teden 1460
4 2 do 3-krat na teden 3149
5 4 do 5-krat na teden 5763
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11427
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11099 11457

Valid range from 1 to 5

Q18c 3. Po elektronski pošti nam je poslal/-a navodila in naloge.

Kako pogosto je v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica izvajal/-a pouk in vodil/-a tvoje ucenje matematike na daljavo z naslednjimi dejavnostmi? Po elektronski pošti nam je poslal/-a navodila in naloge.

Value 42207 Frequency
1 Nikoli 6722
2 Manj kot 1-krat na teden 1162
3 1-krat na teden 965
4 2 do 3-krat na teden 1122
5 4 do 5-krat na teden 1128
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11427
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11099 11457

Valid range from 1 to 5

Q18d 4. Pripravil/-a nam je posnetek razlage, ki smo si ga lahko ogledali ob poljubnem času.

Kako pogosto je v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica izvajal/-a pouk in vodil/-a tvoje ucenje matematike na daljavo z naslednjimi dejavnostmi? Pripravil/-a nam je posnetek razlage, ki smo si ga lahko ogledali ob poljubnem casu.

Value 43206 Frequency
1 Nikoli 3348
2 Manj kot 1-krat na teden 1941
3 1-krat na teden 2195
4 2 do 3-krat na teden 2442
5 4 do 5-krat na teden 1173
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11427
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11099 11457

Valid range from 1 to 5

Q18e 5. Izvajal/-a je neobvezne dodatne videokonferenčne ure za tiste, ki potrebujejo več razlage.

Kako pogosto je v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica izvajal/-a pouk in vodil/-a tvoje ucenje matematike na daljavo z naslednjimi dejavnostmi? Izvajal/-a je neobvezne dodatne videokonferencne ure za tiste, ki potrebujejo vec razlage.

Value 44205 Frequency
1 Nikoli 2112
2 Manj kot 1-krat na teden 1796
3 1-krat na teden 4901
4 2 do 3-krat na teden 1676
5 4 do 5-krat na teden 614
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 11427
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11099 11457

Valid range from 1 to 5

Q19a 1. Z mano je bil/-a v stiku prek družbenega omrežja (SnapChat, Instagram, Twitter, FB ...).

Kako pogosto je bil/-a v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica slovenšcine s tabo v stiku na naslednje nacine? Z mano je bil/-a v stiku prek družbenega omrežja (SnapChat, Instagram, Twitter, FB …).

Value 45204 Frequency
1 Nikoli 4931
2 Manj kot 1-krat na teden 162
3 1-krat na teden 129
4 2 do 3-krat na teden 130
5 4 do 5-krat na teden 112
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 34
-2 Preskok (if) 16972
-1 Ni odgovoril 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5464 17092

Valid range from 1 to 5

Q19b 2. Z mano je bil/-a v stiku prek e-pošte ali klepetalnika.

Kako pogosto je bil/-a v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica slovenšcine s tabo v stiku na naslednje nacine? Z mano je bil/-a v stiku prek e-pošte ali klepetalnika.

Value 46203 Frequency
1 Nikoli 1562
2 Manj kot 1-krat na teden 1430
3 1-krat na teden 1224
4 2 do 3-krat na teden 813
5 4 do 5-krat na teden 452
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 34
-2 Preskok (if) 16972
-1 Ni odgovoril 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5481 17075

Valid range from 1 to 5

Q19c 3. Z mano je bil/-a v stiku prek telefona ali video klica.

Kako pogosto je bil/-a v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica slovenšcine s tabo v stiku na naslednje nacine? Z mano je bil/-a v stiku prek telefona ali video klica.

Value 47202 Frequency
1 Nikoli 2862
2 Manj kot 1-krat na teden 754
3 1-krat na teden 624
4 2 do 3-krat na teden 716
5 4 do 5-krat na teden 493
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 34
-2 Preskok (if) 16972
-1 Ni odgovoril 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5449 17107

Valid range from 1 to 5

Q20a 1. Z mano je bil/-a v stiku prek družbenega omrežja (SnapChat, Instagram, Twitter, FB ...).

Kako pogosto je bil/-a v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica matematike s tabo v stiku na naslednje nacine? Z mano je bil/-a v stiku prek družbenega omrežja (SnapChat, Instagram, Twitter, FB …).

Value 48201 Frequency
1 Nikoli 4948
2 Manj kot 1-krat na teden 154
3 1-krat na teden 124
4 2 do 3-krat na teden 109
5 4 do 5-krat na teden 118
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 34
-2 Preskok (if) 16960
-1 Ni odgovoril 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5453 17103

Valid range from 1 to 5

Q20b 2. Z mano je bil/-a v stiku prek e-pošte ali klepetalnika.

Kako pogosto je bil/-a v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica matematike s tabo v stiku na naslednje nacine? Z mano je bil/-a v stiku prek e-pošte ali klepetalnika.

Value 49200 Frequency
1 Nikoli 1610
2 Manj kot 1-krat na teden 1429
3 1-krat na teden 1185
4 2 do 3-krat na teden 802
5 4 do 5-krat na teden 452
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 34
-2 Preskok (if) 16960
-1 Ni odgovoril 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5478 17078

Valid range from 1 to 5

Q20c 3. Z mano je bil/-a v stiku prek telefona ali video klica.

Kako pogosto je bil/-a v casu izobraževanja na daljavo ucitelj/-ica matematike s tabo v stiku na naslednje nacine? Z mano je bil/-a v stiku prek telefona ali video klica.

Value 50199 Frequency
1 Nikoli 2886
2 Manj kot 1-krat na teden 700
3 1-krat na teden 602
4 2 do 3-krat na teden 760
5 4 do 5-krat na teden 502
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 34
-2 Preskok (if) 16960
-1 Ni odgovoril 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5450 17106

Valid range from 1 to 5

Q21a 1. Bral/-a sem pripovedi, pesmi, dramska besedila ... (književna besedila).

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Bral/-a sem pripovedi, pesmi, dramska besedila ... (književna besedila).

Value 51198 Frequency
1 Nikoli 581
2 Redko 1081
3 Včasih 1606
4 Pogosto 1194
5 Vedno 1063
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16969
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5525 17031

Valid range from 1 to 5

Q21b 2. Bral/-a sem opise, vabila, obvestila, razlage, članke ... (neumetnostna besedila).

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Bral/-a sem opise, vabila, obvestila, razlage, clanke ... (neumetnostna besedila).

Value 52197 Frequency
1 Nikoli 729
2 Redko 1247
3 Včasih 1471
4 Pogosto 1048
5 Vedno 999
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16969
-1 Ni odgovoril 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5494 17062

Valid range from 1 to 5

Q21c 3. Reševal/-a sem naloge v delovnem zvezku.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Reševal/-a sem naloge v delovnem zvezku.

Value 53196 Frequency
1 Nikoli 247
2 Redko 262
3 Včasih 570
4 Pogosto 1793
5 Vedno 2641
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16969
-1 Ni odgovoril 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5513 17043

Valid range from 1 to 5

Q21d 4. Odgovarjal/-a sem na vprašanja v berilu.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Odgovarjal/-a sem na vprašanja v berilu.

Value 54195 Frequency
1 Nikoli 1081
2 Redko 878
3 Včasih 1179
4 Pogosto 1141
5 Vedno 1218
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16969
-1 Ni odgovoril 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5497 17059

Valid range from 1 to 5

Q21e 5. Učil/-a sem se iz tiskanega učbenika.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Ucil/-a sem se iz tiskanega ucbenika.

Value 55194 Frequency
1 Nikoli 1534
2 Redko 731
3 Včasih 985
4 Pogosto 1130
5 Vedno 1115
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16969
-1 Ni odgovoril 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5495 17061

Valid range from 1 to 5

Q21f 6. Učil/-a sem se iz elektronskega učbenika.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Ucil/-a sem se iz elektronskega ucbenika.

Value 56193 Frequency
1 Nikoli 2824
2 Redko 1118
3 Včasih 836
4 Pogosto 404
5 Vedno 286
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16969
-1 Ni odgovoril 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5468 17088

Valid range from 1 to 5

Q21g 7. Reševal/-a sem naloge z učnega lista.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Reševal/-a sem naloge z ucnega lista.

Value 57192 Frequency
1 Nikoli 244
2 Redko 510
3 Včasih 1093
4 Pogosto 1617
5 Vedno 2049
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16969
-1 Ni odgovoril 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5513 17043

Valid range from 1 to 5

Q22a 1. Reševal/-a sem preproste naloge.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Reševal/-a sem preproste naloge.

Value 58191 Frequency
1 Nikoli 115
2 Redko 457
3 Včasih 1134
4 Pogosto 1413
5 Vedno 2416
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16958
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5535 17021

Valid range from 1 to 5

Q22b 2. Reševal/-a sem težje naloge.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Reševal/-a sem težje naloge.

Value 59190 Frequency
1 Nikoli 220
2 Redko 721
3 Včasih 1527
4 Pogosto 1827
5 Vedno 1224
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16958
-1 Ni odgovoril 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5519 17037

Valid range from 1 to 5

Q22c 3. Reševal/-a sem naloge v delovnem zvezku.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Reševal/-a sem naloge v delovnem zvezku.

Value 60189 Frequency
1 Nikoli 1250
2 Redko 285
3 Včasih 601
4 Pogosto 1305
5 Vedno 2047
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16958
-1 Ni odgovoril 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5488 17068

Valid range from 1 to 5

Q22d 4. Reševal/-a sem naloge z učnega lista.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Reševal/-a sem naloge z ucnega lista.

Value 61188 Frequency
1 Nikoli 218
2 Redko 591
3 Včasih 1113
4 Pogosto 1481
5 Vedno 2070
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16958
-1 Ni odgovoril 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5473 17083

Valid range from 1 to 5

Q22e 5. Sam/-a sem lahko izbiral/-a naloge, ki sem jih reševal/-a.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Sam/-a sem lahko izbiral/-a naloge, ki sem jih reševal/-a.

Value 62187 Frequency
1 Nikoli 2134
2 Redko 1417
3 Včasih 1057
4 Pogosto 502
5 Vedno 388
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16958
-1 Ni odgovoril 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5498 17058

Valid range from 1 to 5

Q22f 6. Pri številskih nalogah sem uporabljal/-a žepno računalo.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Pri številskih nalogah sem uporabljal/-a žepno racunalo.

Value 63186 Frequency
1 Nikoli 2284
2 Redko 1297
3 Včasih 890
4 Pogosto 545
5 Vedno 499
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16958
-1 Ni odgovoril 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5515 17041

Valid range from 1 to 5

Q22g 7. Pri geometrijskih nalogah sem uporabljal/-a geometrijsko orodje (npr. šestilo, geotrikotnik).

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Pri geometrijskih nalogah sem uporabljal/-a geometrijsko orodje (npr. šestilo, geotrikotnik).

Value 64185 Frequency
1 Nikoli 118
2 Redko 168
3 Včasih 392
4 Pogosto 941
5 Vedno 3896
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 16958
-1 Ni odgovoril 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5515 17041

Valid range from 1 to 5

Q23a 1. Napisal/-a sem besedilo po navodilih učiteljice.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Napisal/-a sem besedilo po navodilih uciteljice.

Value 65184 Frequency
1 Nikoli 163
2 Redko 362
3 Včasih 694
4 Pogosto 1516
5 Vedno 2759
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16987
-1 Ni odgovoril 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5494 17062

Valid range from 1 to 5

Q23b 2. Napisal/-a sem spis, pesem, zgodbo ali dramsko besedilo ...

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Napisal/-a sem spis, pesem, zgodbo ali dramsko besedilo …

Value 66183 Frequency
1 Nikoli 682
2 Redko 984
3 Včasih 1155
4 Pogosto 1102
5 Vedno 1535
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16987
-1 Ni odgovoril 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5458 17098

Valid range from 1 to 5

Q23c 3. Napisal/-a sem obnovo ali povzetek.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Napisal/-a sem obnovo ali povzetek.

Value 67182 Frequency
1 Nikoli 424
2 Redko 805
3 Včasih 1287
4 Pogosto 1327
5 Vedno 1616
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16987
-1 Ni odgovoril 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5459 17097

Valid range from 1 to 5

Q23d 4. Napisal/-a sem lastno razmišljanje o besedilu, ki smo ga brali.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Napisal/-a sem lastno razmišljanje o besedilu, ki smo ga brali.

Value 68181 Frequency
1 Nikoli 1306
2 Redko 1060
3 Včasih 1067
4 Pogosto 913
5 Vedno 1097
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16987
-1 Ni odgovoril 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5443 17113

Valid range from 1 to 5

Q23e 5. Izdelal/-a sem miselni vzorec.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Izdelal/-a sem miselni vzorec.

Value 69180 Frequency
1 Nikoli 899
2 Redko 1036
3 Včasih 1251
4 Pogosto 1063
5 Vedno 1210
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16987
-1 Ni odgovoril 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5459 17097

Valid range from 1 to 5

Q23f 6. Pripravil/-a sem govorni nastop.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Pripravil/-a sem govorni nastop.

Value 70179 Frequency
1 Nikoli 2331
2 Redko 1025
3 Včasih 613
4 Pogosto 389
5 Vedno 1066
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16987
-1 Ni odgovoril 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5424 17132

Valid range from 1 to 5

Q23g 7. Izdelal/-a sem plakat ali elektronsko predstavitev.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Izdelal/-a sem plakat ali elektronsko predstavitev.

Value 71178 Frequency
1 Nikoli 2548
2 Redko 942
3 Včasih 615
4 Pogosto 408
5 Vedno 936
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16987
-1 Ni odgovoril 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5449 17107

Valid range from 1 to 5

Q23h 8. Sam/-a sem lahko izbiral/-a naloge za reševanje (v delovnem zvezku, berilu ali na učnem listu).

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo opravljal/-a navedene naloge? Sam/-a sem lahko izbiral/-a naloge za reševanje (v delovnem zvezku, berilu ali na ucnem listu).

Value 72177 Frequency
1 Nikoli 3046
2 Redko 882
3 Včasih 573
4 Pogosto 421
5 Vedno 532
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16987
-1 Ni odgovoril 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5454 17102

Valid range from 1 to 5

Q24a 1. Samostojno sem se učil/-a iz učbenika.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Samostojno sem se ucil/-a iz ucbenika.

Value 73176 Frequency
1 Nikoli 773
2 Redko 1078
3 Včasih 1496
4 Pogosto 1404
5 Vedno 744
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16956
-1 Ni odgovoril 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5495 17061

Valid range from 1 to 5

Q24b 2. Pisal/-a sem matematična besedila (npr. utemeljitev, potek reševanja).

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Pisal/-a sem matematicna besedila (npr. utemeljitev, potek reševanja).

Value 74175 Frequency
1 Nikoli 891
2 Redko 1201
3 Včasih 1270
4 Pogosto 1205
5 Vedno 901
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16956
-1 Ni odgovoril 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5468 17088

Valid range from 1 to 5

Q24c 3. Izdelal/-a sem seminarsko nalogo ali referat.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Izdelal/-a sem seminarsko nalogo ali referat.

Value 75174 Frequency
1 Nikoli 3888
2 Redko 688
3 Včasih 412
4 Pogosto 209
5 Vedno 259
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16956
-1 Ni odgovoril 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5456 17100

Valid range from 1 to 5

Q24d 4. Izdelal/-a sem praktični izdelek.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Izdelal/-a sem prakticni izdelek.

Value 76173 Frequency
1 Nikoli 2929
2 Redko 1044
3 Včasih 734
4 Pogosto 360
5 Vedno 380
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16956
-1 Ni odgovoril 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5447 17109

Valid range from 1 to 5

Q24e 5. Reševal/-a sem kvize.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Reševal/-a sem kvize.

Value 77172 Frequency
1 Nikoli 1091
2 Redko 954
3 Včasih 1252
4 Pogosto 1072
5 Vedno 1098
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16956
-1 Ni odgovoril 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5467 17089

Valid range from 1 to 5

Q24f 6. Sem raziskoval/-a oz. preiskoval/-a.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Sem raziskoval/-a oz. preiskoval/-a.

Value 78171 Frequency
1 Nikoli 1863
2 Redko 1367
3 Včasih 1139
4 Pogosto 690
5 Vedno 413
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 43
-2 Preskok (if) 16956
-1 Ni odgovoril 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5472 17084

Valid range from 1 to 5

Q25a 1. Po kriterijih sem samostojno ovrednotil/-a svoj izdelek.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Po kriterijih sem samostojno ovrednotil/-a svoj izdelek.

Value 79170 Frequency
1 Nikoli 2493
2 Redko 2088
3 Včasih 2509
4 Pogosto 2141
5 Vedno 1704
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 56
-2 Preskok (if) 11434
-1 Ni odgovoril 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10935 11621

Valid range from 1 to 5

Q25b 2. Od učitelja/učiteljice sem prejel/-a povratno informacijo o svojem delu.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Od ucitelja/uciteljice sem prejel/-a povratno informacijo o svojem delu.

Value 80169 Frequency
1 Nikoli 372
2 Redko 927
3 Včasih 1805
4 Pogosto 3011
5 Vedno 4803
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 56
-2 Preskok (if) 11434
-1 Ni odgovoril 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10918 11638

Valid range from 1 to 5

Q25c 3. Sošolcu/sošolki sem dal/-a povratno informacijo na njegov/njen izdelek.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Sošolcu/sošolki sem dal/-a povratno informacijo na njegov/njen izdelek.

Value 81168 Frequency
1 Nikoli 3395
2 Redko 2753
3 Včasih 2517
4 Pogosto 1316
5 Vedno 932
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 56
-2 Preskok (if) 11434
-1 Ni odgovoril 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10913 11643

Valid range from 1 to 5

Q25d 4. Na osnovi povratne informacije od učitelja/učiteljice ali sošolcev sem svoj izdelek popravil/-a ali dopolnil/-a.

Kako pogosto si pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Na osnovi povratne informacije od ucitelja/uciteljice ali sošolcev sem svoj izdelek popravil/-a ali dopolnil/-a.

Value 82167 Frequency
1 Nikoli 1031
2 Redko 1471
3 Včasih 2181
4 Pogosto 2790
5 Vedno 3443
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 56
-2 Preskok (if) 11434
-1 Ni odgovoril 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10916 11640

Valid range from 1 to 5

Q26a 1. Po kriterijih sem samostojno ovrednotil/-a svoj izdelek.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Po kriterijih sem samostojno ovrednotil/-a svoj izdelek.

Value 83166 Frequency
1 Nikoli 2419
2 Redko 2153
3 Včasih 2608
4 Pogosto 2134
5 Vedno 1592
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 56
-2 Preskok (if) 11397
-1 Ni odgovoril 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10906 11650

Valid range from 1 to 5

Q26b 2. Od učitelja/učiteljice sem prejel/-a povratno informacijo o svojem delu.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Od ucitelja/uciteljice sem prejel/-a povratno informacijo o svojem delu.

Value 84165 Frequency
1 Nikoli 476
2 Redko 997
3 Včasih 1869
4 Pogosto 3032
5 Vedno 4528
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 56
-2 Preskok (if) 11397
-1 Ni odgovoril 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10902 11654

Valid range from 1 to 5

Q26c 3. Sošolcu/sošolki sem dal/-a povratno informacijo na njegov/njen izdelek.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Sošolcu/sošolki sem dal/-a povratno informacijo na njegov/njen izdelek.

Value 85164 Frequency
1 Nikoli 3662
2 Redko 2755
3 Včasih 2445
4 Pogosto 1252
5 Vedno 778
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 56
-2 Preskok (if) 11397
-1 Ni odgovoril 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10892 11664

Valid range from 1 to 5

Q26d 4. Na osnovi povratne informacije od učitelja/učiteljice ali sošolcev sem svoj izdelek popravil/-a ali dopolnil/-a.

Kako pogosto si pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo izvajal/-a naslednje dejavnosti? Na osnovi povratne informacije od ucitelja/uciteljice ali sošolcev sem svoj izdelek popravil/-a ali dopolnil/-a.

Value 86163 Frequency
1 Nikoli 1011
2 Redko 1494
3 Včasih 2297
4 Pogosto 2823
5 Vedno 3271
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 56
-2 Preskok (if) 11397
-1 Ni odgovoril 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10896 11660

Valid range from 1 to 5

Q27 Kako pogosto ste učenci po navodilu učitelja/učiteljice pri slovenščini v času izobraževanja na daljavo delali v skupinah/parih?

Kako pogosto ste ucenci po navodilu ucitelja/uciteljice pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo delali v skupinah/parih?

Value 87162 Frequency
1 Nikoli. 1996
2 Redko. 1298
3 Včasih. 1474
4 Pogosto. 622
5 Vedno. 142
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 16953
-1 Ni odgovoril 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5532 17024

Valid range from 1 to 5

Q28 Kako pogosto ste učenci po navodilu učitelja/učiteljice pri matematiki v času izobraževanja na daljavo delali v skupinah/parih?

Kako pogosto ste ucenci po navodilu ucitelja/uciteljice pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo delali v skupinah/parih?

Value 88161 Frequency
1 Nikoli. 2440
2 Redko. 1197
3 Včasih. 1219
4 Pogosto. 485
5 Vedno. 177
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 16943
-1 Ni odgovoril 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5518 17038

Valid range from 1 to 5

Q29a Pogovarjali smo se o prebranem besedilu.

Kaj ste najveckrat delali pri slovenšcini pri delu v skupinah/parih? Izbereš lahko vec odgovorov. Pogovarjali smo se o prebranem besedilu.

Value 89160 Frequency
0 ni izbran 1456
1 izbran 2053
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 18970
-1 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3509 19047

Valid range from 0 to 1

Q29b Skupaj smo reševali naloge.

Kaj ste najveckrat delali pri slovenšcini pri delu v skupinah/parih? Izbereš lahko vec odgovorov. Skupaj smo reševali naloge.

Value 90159 Frequency
0 ni izbran 819
1 izbran 2690
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 18970
-1 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3509 19047

Valid range from 0 to 1

Q29c Vsak v skupini/paru je predelal del snovi, nato pa smo drug drugemu predstavili, kar smo se naučili.

Kaj ste najveckrat delali pri slovenšcini pri delu v skupinah/parih? Izbereš lahko vec odgovorov. Vsak v skupini/paru je predelal del snovi, nato pa smo drug drugemu predstavili, kar smo se naucili.

Value 91158 Frequency
0 ni izbran 2907
1 izbran 602
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 18970
-1 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3509 19047

Valid range from 0 to 1

Q29d Pripravili smo skupno predstavitev ali izdelek.

Kaj ste najveckrat delali pri slovenšcini pri delu v skupinah/parih? Izbereš lahko vec odgovorov. Pripravili smo skupno predstavitev ali izdelek.

Value 92157 Frequency
0 ni izbran 2718
1 izbran 791
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 18970
-1 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3509 19047

Valid range from 0 to 1

Q29e Medsebojno smo si pomagali, ko česa nismo razumeli.

Kaj ste najveckrat delali pri slovenšcini pri delu v skupinah/parih? Izbereš lahko vec odgovorov. Medsebojno smo si pomagali, ko cesa nismo razumeli.

Value 93156 Frequency
0 ni izbran 1828
1 izbran 1681
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 18970
-1 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3509 19047

Valid range from 0 to 1

Q30a Skupaj smo reševali naloge.

Kaj ste najveckrat delali pri matematiki pri delu v skupinah/parih? Izbereš lahko vec odgovorov. Skupaj smo reševali naloge.

Value 94155 Frequency
0 ni izbran 432
1 izbran 2623
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 19420
-1 Ni odgovoril 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3055 19501

Valid range from 0 to 1

Q30b Vsak v skupini/paru je predelal del snovi, nato pa smo drug drugemu predstavili, kar smo se naučili.

Kaj ste najveckrat delali pri matematiki pri delu v skupinah/parih? Izbereš lahko vec odgovorov. Vsak v skupini/paru je predelal del snovi, nato pa smo drug drugemu predstavili, kar smo se naucili.

Value 95154 Frequency
0 ni izbran 2624
1 izbran 431
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 19420
-1 Ni odgovoril 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3055 19501

Valid range from 0 to 1

Q30c Pripravili smo skupno predstavitev ali izdelek.

Kaj ste najveckrat delali pri matematiki pri delu v skupinah/parih? Izbereš lahko vec odgovorov. Pripravili smo skupno predstavitev ali izdelek.

Value 96153 Frequency
0 ni izbran 2768
1 izbran 287
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 19420
-1 Ni odgovoril 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3055 19501

Valid range from 0 to 1

Q30d Medsebojno smo si pomagali, ko česa nismo razumeli.

Kaj ste najveckrat delali pri matematiki pri delu v skupinah/parih? Izbereš lahko vec odgovorov. Medsebojno smo si pomagali, ko cesa nismo razumeli.

Value 97152 Frequency
0 ni izbran 1520
1 izbran 1535
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 60
-2 Preskok (if) 19420
-1 Ni odgovoril 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3055 19501

Valid range from 0 to 1

Q31a 1. Pogrešal/-a sem učiteljevo/učiteljičino razlago.

Kako pogosto si se pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo sreceval/-a z navedenim? Pogrešal/-a sem uciteljevo/uciteljicino razlago.

Value 98151 Frequency
1 Nikoli 1048
2 Redko 1038
3 Včasih 1470
4 Pogosto 1013
5 Vedno 815
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 61
-2 Preskok (if) 16974
-1 Ni odgovoril 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5384 17172

Valid range from 1 to 5

Q31b 2. Učitelja/učiteljico sem lahko vprašal/-a, ko česa nisem razumel/-a.

Kako pogosto si se pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo sreceval/-a z navedenim? Ucitelja/uciteljico sem lahko vprašal/-a, ko cesa nisem razumel/-a.

Value 99150 Frequency
1 Nikoli 233
2 Redko 491
3 Včasih 830
4 Pogosto 999
5 Vedno 2820
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 61
-2 Preskok (if) 16974
-1 Ni odgovoril 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5373 17183

Valid range from 1 to 5

Q31c 3. Razumel/-a sem navodila za delo.

Kako pogosto si se pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo sreceval/-a z navedenim? Razumel/-a sem navodila za delo.

Value 100149 Frequency
1 Nikoli 70
2 Redko 233
3 Včasih 629
4 Pogosto 2487
5 Vedno 1952
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 61
-2 Preskok (if) 16974
-1 Ni odgovoril 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5371 17185

Valid range from 1 to 5

Q31d 4. Pogrešal/-a sem sodelovanje s sošolci.

Kako pogosto si se pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo sreceval/-a z navedenim? Pogrešal/-a sem sodelovanje s sošolci.

Value 101148 Frequency
1 Nikoli 575
2 Redko 611
3 Včasih 1143
4 Pogosto 1194
5 Vedno 1831
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 61
-2 Preskok (if) 16974
-1 Ni odgovoril 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5354 17202

Valid range from 1 to 5

Q31e 5. Razumel/-a sem besedilo, ki sem ga moral/-a prebrati.

Kako pogosto si se pri slovenšcini v casu izobraževanja na daljavo sreceval/-a z navedenim? Razumel/-a sem besedilo, ki sem ga moral/-a prebrati.

Value 102147 Frequency
1 Nikoli 103
2 Redko 278
3 Včasih 839
4 Pogosto 2089
5 Vedno 2064
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 61
-2 Preskok (if) 16974
-1 Ni odgovoril 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5373 17183

Valid range from 1 to 5

Q32a 1. Pogrešal/-a sem učiteljevo/učiteljičino razlago.

Kako pogosto si se pri matematiki v casu izobraževanja na daljavo sreceval/-a z navedenim? Pogrešal/-a sem uciteljevo/uciteljicino razlago.

Value 103146 Frequency
1 Nikoli 995
2 Redko 1090
3 Včasih 1518
4 Pogosto 1068
5 Vedno 742
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97