Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva

Basic Study Information

ADP - IDNo: CVSVRC09
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CVSVRC09_V1
Main author(s):
  • Prebilič, Vladimir
  • Kopač, Erik
Data file producer:
Obramboslovni raziskovalni center - Obramboslovni raziskovalni center , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije (program Znanje za varnost in mir 2004-2010)

Project number:

1000-07-880224 (MORS in MVZS)

Series:
  • CVSV/Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe

    Slovenska vojska se opredeljuje kot poklicna vojska, dopolnjena s pogodbeno rezervo. Kar pomeni da sta vojska s stalno in pogodbeno sestavo dopolnjujoči se sestavini vojaške organizacije. Vojaška rezerva je bila obravnavana z vidika odnosa samih pripadnikov do svoje sekundarne službe, pri čemer so bili proučevani trije ključni procesi: pridobivanje, razvoj in upravljanje pripadnikov (v smislu podaljševanja pogodb ter uporabe v razmestitvah vojske v tujini). Problematika pogodbene rezerve je, skladno z zasnovo projekta, pokazala, kako poteka proces pridobivanja kadrov, kako sami pogodbeniki vidijo svojo vlogo v Slovenski vojski, kako so zadovoljni s svojim delom in ali vidijo svoje sodelovanje v SV kot dolgoročno naložbo. V pogodbeni rezervi je potrebna ustrezna častniška struktura. Zaradi verjetnosti SV s srečevanjem problema zagotavljanja častniškega kadra v pogodbeni rezervi, je bilo potrebno poiskati le te med kadri, ki so že končali častniško izobraževanje (ali pa se vanj vključujejo) ter niso vključeni v stalno sestavo. Ocenjuje se, da so med njimi še mnogi ustrezni pripadniki častniške sestave pogodbene rezerve, ki bi ob primerni osvežitvi in nadgraditvi znanj lahko usposabljali pogodbeno rezervo.

Study Content

Keywords:

pogodbeni rezervist Slovenske vojske, Slovenska vojska, rezerva Slovenske vojske, delodajalec, delo v tujini, postopek prijave

Keywords ELSST:
VOJAŠKO IZOBRAŽEVANJE, VOJSKA, ZAUPANJE, PRIJAVA NA DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - spori, varnost in mir
DELO IN ZAPOSLOVANJE
Topic Classification ADP
VREDNOSTNI SISTEM


Abstract:

V okviru projekta "Človeški dejavnik v vojaškem sistemu" eno od raziskovanih populacij predstavljajo rezervni častniki vojnih enot oziroma tisti nekdanji vojaški obvezniki, ki so zaključili svoje šolanje na Šoli za častnike vojnih enot (ŠČVE). Ta populacija predstavlja predvsem zelo pomemben vir za ponovno popolnjevanje struktur prostovoljne rezerve, saj so bili nekdanji pripadniki ŠČVE praviloma pazljivo izbran kader iz širše strukture nabornikov, ki so imeli praviloma višjo izobrazbo, so se izkazali v svojem okolju kot prepoznavni in potencialni kader in jih je ob naboru struktura Slovenske vojske prepoznala kot primerne za bodoče poveljnike rezervnih enot. V raziskavi rezervnih častnikov so pod drobnogled vzeti predvsem tisti dejavniki, ki so bistveni za razumevanje omenjene populacije in definirani tisti, s katerimi bi bilo mogoče povečati angažiranost rezervnih častnikov v strukturah pogodbenih pripadnikih rezervne sestave (PPRS) danes. Osnovni cilj raziskave rezervnih častnikov je zbrati ustrezne podatke, ki naročniku omogočajo razvoj ustrezne strategije vključevanja, zadrževanja in upravljanja tega potencialnega kadra znotraj struktur Slovenske vojske.

Methodology


Collection date: marec 2009 - maj 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Rezervni častniki vojnih enot oziroma tisti nekdanji vojaški obvezniki, ki so zaključili svoje šolanje na Šoli za častnike vojnih enot (ŠČVE), ki je v okviru Slovenske vojske delovala v obdobju od leta 1992 do leta 2003, ko Slovenska vojska preide na poklicni način popolnjevanja. Celotno število rezervnih častnikov vojnih enot je po evidenci Ministrstva za obrambo 517. Že v izhodišču je potrebno izpostaviti popolno spolno homogenost populacije, saj je bila možnost vstopa na šolanje za rezervne častnike namenjena izključno nabornikom. Ker je bila naborna obveznost vezana na moški del populacije, so v anketirani populaciji samo moški. Ob tem je pomembna tudi starostna struktura populacije. Upoštevajoč dejstvo obstoja ŠČVE med leti 1992 in 2003 in velikost ŠČVE enot, le-te so bile bolj številčne v prejšnjem stoletju, je povsem razumljiva starostna sestava, ki v veliki večini presega starostno mejo tridesetih let. K tej ugotovitvi je nujno prišteti dejstvo, da je bila zaradi potreb zaposlovanja novih častnikov prehodnost oziroma vključevanje rezervnih častnikov v devetdesetih letih bistveno večja kot to velja za zadnje generacije ŠČVE. Posledično je mogoče govoriti tudi o dokaj veliki starostni homogenosti respondentov.

Excluded: no information
Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija. Le ta je v okviru Slovenske vojske delovala v obdobju od leta 1992 do leta 2003.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CVSVRC09 - Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe. Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva [datoteka podatkov]

File ID: CVSVRC09_P1_SL_V3_R2

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 28
  • number of units: 177

Version: junij 2013

Variable list

v1 bi postal pripadnik PPRS

Ali bi želeli postati pogodbeni pripadnik rezervne sestave Slovenske vojske?

Value 13 Frequency
1 sploh ne bi želel 23
2 ne bi želel 55
3 srednje 62
4 želel bi 29
5 zelo bi želel 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 2 1 5

Valid range from 1 to 5

v2 vpliv kraja usposabljanja na odločitev o vstopu v PPRS

Koliko bi na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplival kraj usposabljanja enote SV, v katero bi bili razporejeni?

Value 22 Frequency
1 nič ne bi vplivalo 26
2 malo bi vplivalo 25
3 delno bi vplivalo 24
4 precej bi vplivalo 42
5 zelo bi vplivalo 52
8 usposabljal bi se kjerkoli 7
9 ne vem, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 1 8

Valid range from 1 to 8

v3 se seznanim z vojsko Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

se seznanim z vojsko

Value 31 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 61
2 ne bi vplivala 37
3 niti bi, niti ne bi 38
4 bi vplivala 34
5 zelo bi vplivala 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 2 1 5

Valid range from 1 to 5

v1 bi postal pripadnik PPRS

Ali bi želeli postati pogodbeni pripadnik rezervne sestave Slovenske vojske?

Value 128 Frequency
1 sploh ne bi želel 23
2 ne bi želel 55
3 srednje 62
4 želel bi 29
5 zelo bi želel 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 2 1 5

Valid range from 1 to 5

v2 vpliv kraja usposabljanja na odločitev o vstopu v PPRS

Koliko bi na vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi vplival kraj usposabljanja enote SV, v katero bi bili razporejeni?

Value 227 Frequency
1 nič ne bi vplivalo 26
2 malo bi vplivalo 25
3 delno bi vplivalo 24
4 precej bi vplivalo 42
5 zelo bi vplivalo 52
8 usposabljal bi se kjerkoli 7
9 ne vem, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 1 8

Valid range from 1 to 8

v3 se seznanim z vojsko Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

se seznanim z vojsko

Value 326 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 61
2 ne bi vplivala 37
3 niti bi, niti ne bi 38
4 bi vplivala 34
5 zelo bi vplivala 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 2 1 5

Valid range from 1 to 5

v4 v rezervnih enotah pridobim nove prijatelje Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

v rezervnih enotah pridobim nove prijatelje

Value 425 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 50
2 ne bi vplivala 47
3 niti bi, niti ne bi 42
4 bi vplivala 30
5 zelo bi vplivala 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v5 zaslužim nekaj dodatnega denarja Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

zaslužim nekaj dodatnega denarja

Value 524 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 26
2 ne bi vplivala 29
3 niti bi, niti ne bi 19
4 bi vplivala 64
5 zelo bi vplivala 35
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 4 1 5

Valid range from 1 to 5

v6 prispevam k pripravam za obrambo domovine Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

prispevam k pripravam za obrambo domovine

Value 623 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 22
2 ne bi vplivala 21
3 niti bi, niti ne bi 42
4 bi vplivala 76
5 zelo bi vplivala 15
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v7 sodelujem v mirovnih operacijah v tujini Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

sodelujem v mirovnih operacijah v tujini

Value 722 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 69
2 ne bi vplivala 41
3 niti bi, niti ne bi 17
4 bi vplivala 29
5 zelo bi vplivala 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v8 doživim kaj razburljivega Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

doživim kaj razburljivega

Value 821 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 44
2 ne bi vplivala 45
3 niti bi, niti ne bi 40
4 bi vplivala 35
5 zelo bi vplivala 10
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
174 3 1 5

Valid range from 1 to 5

v9 spoznam vojaško tehniko in orožje Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

spoznam vojaško tehniko in orožje

Value 920 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 29
2 ne bi vplivala 23
3 niti bi, niti ne bi 42
4 bi vplivala 58
5 zelo bi vplivala 23
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 2 1 5

Valid range from 1 to 5

v10 pridobim druge ugodnosti v času usposabljanja Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

pridobim druge ugodnosti v času usposabljanja

Value 1019 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 29
2 ne bi vplivala 28
3 niti bi, niti ne bi 42
4 bi vplivala 61
5 zelo bi vplivala 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v11 izboljšam svojo telesno pripravljenost Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

izboljšam svojo telesno pripravljenost

Value 1118 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 19
2 ne bi vplivala 18
3 niti bi, niti ne bi 38
4 bi vplivala 61
5 zelo bi vplivala 40
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v12 se lažje redno zaposlim v SV Ocenite, kolikšen vpliv bi imela vsaka od naštetih stvari na vašo odločitev, da bi se vključili v pogodbeno rezervo. Ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne bi vplivala, 5 pa pomeni, da bi zelo vplivala. (en odgovor v vsaki vrsti) Možnost da,

se lažje redno zaposlim v SV

Value 1217 Frequency
1 sploh ne bi vplivala 80
2 ne bi vplivala 42
3 niti bi, niti ne bi 28
4 bi vplivala 22
5 zelo bi vplivala 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 1 5

Valid range from 1 to 5

v13 reakcija delodajalca

Kako bi po vašem mnenju vaš delodajalec sprejel vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi?

Value 1316 Frequency
1 nasprotovaal bi moji odločitvi 26
2 ne bi me podpiral, vendar ne bi branil 30
3 odločitev bi prepustil meni, vendar bi zahteval da delo ne 73
4 z razumevanjem, s bi ga skrbel vpliv na delo 23
5 z razumevanjem in bi me podpiral 8
6 nisem zaposlen ali drugo 7
9 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
167 10 1 6

Valid range from 1 to 6

v13a drugo - kaj Kako bi po vašem mnenju vaš delodajalec sprejel vašo odločitev za služenje v pogodbeni rezervi?

drugo, kaj?

Value 1415 Frequency
Zakrita vrednost 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0

v14 bi odšel na vojaško nalogo v tujino

Ali bi bili kot pogodbeni rezervist pripravljeni oditi na vojaško nalogo v tujino?

Value 1514 Frequency
1 da 44
2 ne 108
9 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 25 1 2

Valid range from 1 to 2

v15 poznate postopek prijave v PPRS

Poznate postopek prijave za pogodbenega pripadnika rezervne sestave Slovenske vojske?

Value 1613 Frequency
1 da 69
2 ne 107
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 1 2

Valid range from 1 to 2

v16 starost

Vpišite, v katero starostno skupino spadate.

Value 1712 Frequency
1 25 do 34 let 58
2 35 do 39 let 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v17 regija

V kateri regiji živite?

Value 1811 Frequency
1 Celjska 25
2 Gorenjska 37
3 Ljubljanska 68
4 Mariborska 11
5 Novomeška 5
6 Postojnska 15
7 drugo 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 1 7

Valid range from 1 to 7

v17a drugo - kaj V kateri regiji živite?

drugo

Value 1910 Frequency
Zakrita vrednost 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0

v18 izobrazba

Kakšna je vaša zaključena šolska izobrazba?

Value 209 Frequency
1 3-letna strokovna 0
2 4-letna srednja 7
3 višja 12
4 visoka strokovna 21
5 visoka, fakulteta, akademija 97
6 magisterij, doktorat 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 2 6

Valid range from 1 to 6

v19 zaposlitev - zasebni-javni sektor

Ali delate v zasebnem ali v javnem sektorju? Delam...

Value 218 Frequency
1 državna ali občinska uprava 24
2 javni zavod 21
3 javno podjetje 6
4 podjetje v državni lasti 22
5 podjetje v privatni lasti 91
6 kmetijska zadruga, kombinat 0
7 kmet, kmetica 0
8 samozaposlen 7
9 brezposeln 0
10 b.o. 0
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
171 6 1 8

Valid range from 1 to 10

v20 zakonski stan

Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 227 Frequency
1 poročen 91
2 IZP - izvenzakonska skupnost 54
3 imam partnerico/partnerja, a ne živim z njo / njim 17
5 samski (brez trdne zveze) ali razvezan 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 1 5

Valid range from 1 to 5

v21 otroci

Koliko otrok imate?

Value 236 Frequency
1 enega 60
2 dva 51
3 tri ali več 17
4 nimam otrok 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v23 ČIN

Kakšen je vaš čin?

Value 245 Frequency
1 desetnik 3
2 vodnik 106
3 višji vodnik 9
4 podporočnik 21
5 poročnik 18
6 nadporočnik 7
7 stotnik 3
8 ne vem in me ne zanima 4
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
171 6

Valid range from 1 to 8

v24 leto zaključka šole za častnike vojnih enot

Katerega leta ste zaključili šolo za častnike vojnih enot?

Value 254 Frequency
1 1992 - 1994 5
2 1995 6
3 1996 22
4 1997 36
5 1998 23
6 1999 19
7 2000 16
8 2001 21
9 2002 14
10 2003 7
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 8 1 10

Valid range from 1 to 10

v25 koliko let od zadnjega usposabljanja

Koliko let je preteklo od vašega zadnjega vojaškega usposabljanja?

Value 263 Frequency
2 2 in manj 4
3 3 0
4 4 2
5 5 3
6 6 8
7 7 4
8 8 23
9 9 12
10 10 18
11 11 6
12 12 7
13 13 in več 5
Sysmiss 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 85 2 13

Valid range from 2 to 13

v25a koliko let - opisni odgovor

Koliko let je preteklo od vašega zadnjega vojaškega usposabljanja?

Value 272 Frequency
Zakrita vrednost 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0

uspos leta od zadnjega usposabljanja

Koliko let je preteklo od vašega zadnjega vojaškega usposabljanja?

Value 281 Frequency
1 od 1 do 5 let 8
2 od 6 do 10 let 65
3 več kot 11 let 19
Sysmiss 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 85 1 3

Valid range from 1 to 3

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Prebilič, V. and Kopač, E. (). Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: CVSVRC09. https://doi.org/10.17898/ADP_CVSVRC09_V1

COBISS.SI
Publication date: 2013
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si