Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1101
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1101_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

gospodarska kriza, znanja, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference, podpora predsedniku

Keywords ELSST:
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE, NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE, IZOBRAŽEVANJE, VREDNOTA, STALIŠČE, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Družba znanja


Abstract:

V raziskavi se je spraševalo kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražuje, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki. Tako so bila predstavljena tudi stališča ljudi do pokojninske reforme, do potrebnosti referendumskega odločanja in možnosti za določitev enega referendumskega dneva letno. Izmerjena je bila podpora sedanji vladi in primerjana z nekdanjo Janševo. Ugotavljalo se je ali se trendi glede podpore posameznih političnim strankam v lanskem letu, nadaljujejo tudi letos.

Methodology


Collection date: januar 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 33
 • number of units: 901

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 22 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 325
2 vas (500-1999 prebivalcev) 205
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 133
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Value 133 Frequency
0 Zakrita vrednost 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 232 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 325
2 vas (500-1999 prebivalcev) 205
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 133
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Value 331 Frequency
0 Zakrita vrednost 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 430 Frequency
1 Urbano 401
2 Ruralno 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 529 Frequency
1 Pomurska 53
2 Podravska 142
3 Koroška 32
4 Savinjska 113
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 222
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Vaše dohodke?

1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… - vaše dohodke?

Value 628 Frequency
1 DA 500
2 NE 320
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 81

Valid range from 1 to 2

q1_2 Varnost vaše zaposlitve?

1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… - varnost vaše zaposlitve?

Value 727 Frequency
1 DA 368
2 NE 424
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 109

Valid range from 1 to 2

q1_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… - vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

Value 826 Frequency
1 DA 323
2 NE 455
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 123

Valid range from 1 to 2

q2 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

2. Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

Value 925 Frequency
1 Popolnoma 579
2 Delno 171
3 Sploh ne 130
4 nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 16
5 ne vem (ne beri) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 5

Valid range from 1 to 4

q3_1 Dodiplomski visokošolski študij

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - dodiplomski visokošolski študij

Value 1024 Frequency
1 DA 46
2 NE 855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

q3_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

Value 1123 Frequency
1 DA 19
2 NE 882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

q3_3 Višješolski študij

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - višješolski študij

Value 1222 Frequency
1 DA 17
2 NE 884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

q3_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

Value 1321 Frequency
1 DA 38
2 NE 863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

q3_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

Value 1420 Frequency
1 DA 155
2 NE 746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

q3_6 V drugo dopolnilno izobraževanje

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - v drugo dopolnilno izobraževanje

Value 1519 Frequency
1 DA 112
2 NE 789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

q4 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

4. (za tiste, ki so izbrali odgovor DA pri vsaj eni od možnosti): Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Value 1618 Frequency
1 Lastna želja po tem znanju 180
2 Zahteva delodajalca 77
3 Možnost višje plače 8
4 Možnost pridobitve zaposlitve 30
5 Drugo (ne beri) 9
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 0
6 Ne vem (ne beri) 2
Sysmiss 595
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
304 597

Valid range from 1 to 9

q5 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

5. Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Value 1717 Frequency
1 Da 294
2 Ne 607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

q6 Kaj je bilo največja ovira?

6. (Če izbere odgovor 1 Da): Kaj je bilo največja ovira?

Value 1816 Frequency
1 Pomanjkanje denarja 142
2 Pomanjkanje časa 68
3 Nasprotovanje delodajalca 38
4 Drugo 46
Sysmiss 607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 607

Valid range from 1 to 4

q7 O referendumih so bila doslej v javnosti izražena različna stališča. Katero od naslednjih dveh stališč je vam osebno bližje?

7. O referendumih so bila doslej v javnosti izražena različna stališča. Katero od naslednjih dveh stališč je vam osebno bližje?

Value 1915 Frequency
1 Odločanje na referendumih je ustavna pravica državljanov do 371
2 Odločanje na referendumih je povsem nepotrebno, zato ga je t 481
3 Ne vem 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 49

Valid range from 1 to 2

q8 Ali podpirate določitev po enega samega dneva v letu, ko bi hkrati izvedli vse do takrat zahtevane referendume, tako da bi ljudje imeli možnost neposrednega odločanja, a ob manjših stroških izvedbe?

8. Ali podpirate določitev po enega samega dneva v letu, ko bi hkrati izvedli vse do takrat zahtevane referendume, tako da bi ljudje imeli možnost neposrednega odločanja, a ob manjših stroških izvedbe?

Value 2014 Frequency
1 Da 702
2 Ne 151
3 Ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 48

Valid range from 1 to 2

q9 S katerim od naslednjih stališč o pokojninski reformi se vi osebno najbolj strinjate?

9. S katerim od naslednjih stališč o pokojninski reformi se vi osebno najbolj strinjate?

Value 2113 Frequency
1 Pokojninska reforma, kot jo je sprejel državni zbor, je nujn 218
2 Pokojninsko reformo nujno potrebujemo, vendar ne takšne, kot 515
3 Pokojninske reforme sploh ne potrebujemo 92
4 Ne vem (ne beri) 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 76

Valid range from 1 to 3

q10 Ali podpirate sedanjo vlado?

10. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2212 Frequency
1 Da 247
2 Ne 574
3 Ne vem 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 80

Valid range from 1 to 2

q11 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

11. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2311 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 102
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 168
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 27
4 ZARES 12
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 13
6 Nova Slovenija- NSI 12
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 56
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 24
9 drugo (anketar ne bere) 19
11 nobene (anketar ne bere) 204
10 ne vem (anketar ne bere) 174
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
637 264

Valid range from 1 to 11

q12 Katera vlada je bila doslej po vašem mnenju na splošno uspešnejša: sedanja Pahorjeva ali prejšnja Janševa?

12. Katera vlada je bila po doslej po vašem mnenju na splošno uspešnejša: sedanja Pahorjeva ali prejšnja Janševa?

Value 2410 Frequency
1 Pahorjeva 164
2 Janševa 369
3 Obe enako, nobena, drugo (ne beri) 272
4 ne vem (ne beri) 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 96

Valid range from 1 to 3

q13 Kaj od naslednjega bi bilo za Slovenijo najbolje?

13. Kaj od naslednjega bi bilo za Slovenijo najbolje?

Value 259 Frequency
1 Da ostane sedanja vlada v enaki ali podobni sestavi do konca 374
2 Da dobi Slovenija novo vlado še pred parlamentarnimi volitva 131
3 Da se razpišejo predčasne parlamentarne volitve 279
4 ne vem (ne beri) 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 117

Valid range from 1 to 3

q14 Ali menite, da bi bila nova vlada, ki bi jo sestavil Janez Janša, uspešnejša, enako uspešna ali manj uspešna od sedanje?

14. Ali menite, da bi bila nova vlada, ki bi jo sestavil Janez Janša, uspešnejša, enako uspešna ali manj uspešna od sedanje?

Value 268 Frequency
1 Uspešnejša 263
2 Enako uspešna 248
3 Manj uspešna 226
4 ne vem 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 164

Valid range from 1 to 3

Spol Spol?

15. spol

Value 277 Frequency
1 M 425
2 Ž 476
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

16. Stopnja izobrazbe

Value 286 Frequency
1 Osnovna ali manj 80
2 Poklicna 107
3 Srednja 371
4 Višja, visoka ali več 339
9 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 4

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

17. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 295 Frequency
1921 1
1923 1
1924 1
1926 1
1927 2
1928 2
1929 2
1930 2
1931 6
1932 4
1933 3
1934 8
1935 3
1936 8
1937 14
1938 10
1939 13
1940 17
1941 16
1942 12
1943 27
1944 21
1945 10
1946 19
1947 20
1948 19
1949 24
1950 33
1951 19
1952 29
1953 26
1954 19
1955 21
1956 24
1957 26
1958 21
1959 23
1960 23
1961 14
1962 13
1963 20
1964 19
1965 16
1966 20
1967 17
1968 13
1969 8
1970 10
1971 8
1972 12
1973 13
1974 11
1975 8
1976 10
1977 10
1978 9
1979 12
1980 15
1981 11
1982 9
1983 13
1984 5
1985 14
1986 10
1987 11
1988 6
1989 5
1990 5
1991 9
1992 3
9999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 12

Valid range from 1921 to 1992

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

18. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 304 Frequency
1 Pod 500 EUR 183
2 od 500 do 1000 355
3 Nad 1000 do 2000 230
4 Nad 2000 EUR 23
5 Nima dohodkov 41
9 brez odgovora 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 69

Valid range from 1 to 5

STAROST Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 12 19 90 52.341 15.254

Valid range from 19 to 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Value 322 Frequency
1 18-34 let 147
2 35-54 let 305
3 55 in več 437
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 12

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0 0.104 21.591 1 1.425

Valid range from 0.103678499796927 to 21.5913681852877

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1101. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1101_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si