Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1101
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1101_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

gospodarska kriza, znanja, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference, podpora predsedniku

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Družba znanja


Povzetek:

V raziskavi se je spraševalo kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražuje, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki. Tako so bila predstavljena tudi stališča ljudi do pokojninske reforme, do potrebnosti referendumskega odločanja in možnosti za določitev enega referendumskega dneva letno. Izmerjena je bila podpora sedanji vladi in primerjana z nekdanjo Janševo. Ugotavljalo se je ali se trendi glede podpore posameznih političnim strankam v lanskem letu, nadaljujejo tudi letos.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: januar 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 33
 • število enot: 901

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 325
2 vas (500-1999 prebivalcev) 205
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 133
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Vrednost 133 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 232 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 325
2 vas (500-1999 prebivalcev) 205
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 133
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 331 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 430 Frekvenca
1 Urbano 401
2 Ruralno 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 529 Frekvenca
1 Pomurska 53
2 Podravska 142
3 Koroška 32
4 Savinjska 113
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 222
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Vaše dohodke?

1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… - vaše dohodke?

Vrednost 628 Frekvenca
1 DA 500
2 NE 320
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_2 Varnost vaše zaposlitve?

1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… - varnost vaše zaposlitve?

Vrednost 727 Frekvenca
1 DA 368
2 NE 424
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na… - vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

Vrednost 826 Frekvenca
1 DA 323
2 NE 455
3 NE VEM, NE MOREM OCENITI 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

2. Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

Vrednost 925 Frekvenca
1 Popolnoma 579
2 Delno 171
3 Sploh ne 130
4 nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 16
5 ne vem (ne beri) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3_1 Dodiplomski visokošolski študij

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - dodiplomski visokošolski študij

Vrednost 1024 Frekvenca
1 DA 46
2 NE 855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

Vrednost 1123 Frekvenca
1 DA 19
2 NE 882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_3 Višješolski študij

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - višješolski študij

Vrednost 1222 Frekvenca
1 DA 17
2 NE 884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

Vrednost 1321 Frekvenca
1 DA 38
2 NE 863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

Vrednost 1420 Frekvenca
1 DA 155
2 NE 746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_6 V drugo dopolnilno izobraževanje

3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja? - v drugo dopolnilno izobraževanje

Vrednost 1519 Frekvenca
1 DA 112
2 NE 789
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

4. (za tiste, ki so izbrali odgovor DA pri vsaj eni od možnosti): Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Vrednost 1618 Frekvenca
1 Lastna želja po tem znanju 180
2 Zahteva delodajalca 77
3 Možnost višje plače 8
4 Možnost pridobitve zaposlitve 30
5 Drugo (ne beri) 9
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 0
6 Ne vem (ne beri) 2
Sysmiss 595
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
304 597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q5 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

5. Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Vrednost 1717 Frekvenca
1 Da 294
2 Ne 607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Kaj je bilo največja ovira?

6. (Če izbere odgovor 1 Da): Kaj je bilo največja ovira?

Vrednost 1816 Frekvenca
1 Pomanjkanje denarja 142
2 Pomanjkanje časa 68
3 Nasprotovanje delodajalca 38
4 Drugo 46
Sysmiss 607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q7 O referendumih so bila doslej v javnosti izražena različna stališča. Katero od naslednjih dveh stališč je vam osebno bližje?

7. O referendumih so bila doslej v javnosti izražena različna stališča. Katero od naslednjih dveh stališč je vam osebno bližje?

Vrednost 1915 Frekvenca
1 Odločanje na referendumih je ustavna pravica državljanov do 371
2 Odločanje na referendumih je povsem nepotrebno, zato ga je t 481
3 Ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ali podpirate določitev po enega samega dneva v letu, ko bi hkrati izvedli vse do takrat zahtevane referendume, tako da bi ljudje imeli možnost neposrednega odločanja, a ob manjših stroških izvedbe?

8. Ali podpirate določitev po enega samega dneva v letu, ko bi hkrati izvedli vse do takrat zahtevane referendume, tako da bi ljudje imeli možnost neposrednega odločanja, a ob manjših stroških izvedbe?

Vrednost 2014 Frekvenca
1 Da 702
2 Ne 151
3 Ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 S katerim od naslednjih stališč o pokojninski reformi se vi osebno najbolj strinjate?

9. S katerim od naslednjih stališč o pokojninski reformi se vi osebno najbolj strinjate?

Vrednost 2113 Frekvenca
1 Pokojninska reforma, kot jo je sprejel državni zbor, je nujn 218
2 Pokojninsko reformo nujno potrebujemo, vendar ne takšne, kot 515
3 Pokojninske reforme sploh ne potrebujemo 92
4 Ne vem (ne beri) 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q10 Ali podpirate sedanjo vlado?

10. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2212 Frekvenca
1 Da 247
2 Ne 574
3 Ne vem 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

11. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2311 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 102
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 168
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 27
4 ZARES 12
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 13
6 Nova Slovenija- NSI 12
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 56
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 24
9 drugo (anketar ne bere) 19
11 nobene (anketar ne bere) 204
10 ne vem (anketar ne bere) 174
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
637 264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q12 Katera vlada je bila doslej po vašem mnenju na splošno uspešnejša: sedanja Pahorjeva ali prejšnja Janševa?

12. Katera vlada je bila po doslej po vašem mnenju na splošno uspešnejša: sedanja Pahorjeva ali prejšnja Janševa?

Vrednost 2410 Frekvenca
1 Pahorjeva 164
2 Janševa 369
3 Obe enako, nobena, drugo (ne beri) 272
4 ne vem (ne beri) 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q13 Kaj od naslednjega bi bilo za Slovenijo najbolje?

13. Kaj od naslednjega bi bilo za Slovenijo najbolje?

Vrednost 259 Frekvenca
1 Da ostane sedanja vlada v enaki ali podobni sestavi do konca 374
2 Da dobi Slovenija novo vlado še pred parlamentarnimi volitva 131
3 Da se razpišejo predčasne parlamentarne volitve 279
4 ne vem (ne beri) 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q14 Ali menite, da bi bila nova vlada, ki bi jo sestavil Janez Janša, uspešnejša, enako uspešna ali manj uspešna od sedanje?

14. Ali menite, da bi bila nova vlada, ki bi jo sestavil Janez Janša, uspešnejša, enako uspešna ali manj uspešna od sedanje?

Vrednost 268 Frekvenca
1 Uspešnejša 263
2 Enako uspešna 248
3 Manj uspešna 226
4 ne vem 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol Spol?

15. spol

Vrednost 277 Frekvenca
1 M 425
2 Ž 476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

16. Stopnja izobrazbe

Vrednost 286 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 80
2 Poklicna 107
3 Srednja 371
4 Višja, visoka ali več 339
9 Brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

17. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 295 Frekvenca
1921 1
1923 1
1924 1
1926 1
1927 2
1928 2
1929 2
1930 2
1931 6
1932 4
1933 3
1934 8
1935 3
1936 8
1937 14
1938 10
1939 13
1940 17
1941 16
1942 12
1943 27
1944 21
1945 10
1946 19
1947 20
1948 19
1949 24
1950 33
1951 19
1952 29
1953 26
1954 19
1955 21
1956 24
1957 26
1958 21
1959 23
1960 23
1961 14
1962 13
1963 20
1964 19
1965 16
1966 20
1967 17
1968 13
1969 8
1970 10
1971 8
1972 12
1973 13
1974 11
1975 8
1976 10
1977 10
1978 9
1979 12
1980 15
1981 11
1982 9
1983 13
1984 5
1985 14
1986 10
1987 11
1988 6
1989 5
1990 5
1991 9
1992 3
9999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 12

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 1992

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

18. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 304 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 183
2 od 500 do 1000 355
3 Nad 1000 do 2000 230
4 Nad 2000 EUR 23
5 Nima dohodkov 41
9 brez odgovora 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST Starost

Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 12 19 90 52.341 15.254

Vrednosti spremenljivk od 19 do 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Vrednost 322 Frekvenca
1 18-34 let 147
2 35-54 let 305
3 55 in več 437
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0 0.104 21.591 1 1.425

Vrednosti spremenljivk od 0.103678499796927 do 21.5913681852877

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1101. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1101_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si