Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0603
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0603_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; marec 2006)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, reforme Damjanove skupine, pričakovanja v zvezi z evrom, menjalni tečaj tolar-evro, inflacijska stopnja s prevzemom evra, gibanje za pravičnost in razvoj, EU pri urejanju razmer v bivših Jugoslovanskih republikah, prizadevanje balkanskih držav za vstop v EU, strah pred kriminaliteto

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o širitvi EU v jugovzhodno Evropo ter o evropski denarni valuti Evro.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. marec 2006 - 22. marec 2006
Čas izdelave: 2006-03
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0603 - Politbarometer PB3/06 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 77
 • število enot: 829

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2006-03-15 829
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 2006-03-15 2006-03-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 336
2 ni zadovoljen 444
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 524
2 ni zadovoljen 287
3 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 177 Frekvenca
2006-03-15 829
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 2006-03-15 2006-03-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 276 Frekvenca
1 zadovoljen 336
2 ni zadovoljen 444
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 375 Frekvenca
1 zadovoljen 524
2 ni zadovoljen 287
3 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 474 Frekvenca
1 da, podpiram 302
2 ne, ne podpiram 416
3 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 573 Frekvenca
1 najmanj zaupa 96
2 . 191
3 nekaj vmes 375
4 . 122
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 672 Frekvenca
1 najmanj zaupa 130
2 . 177
3 nekaj vmes 246
4 . 175
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 771 Frekvenca
1 najmanj zaupa 105
2 . 198
3 nekaj vmes 352
4 . 117
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 870 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 78
3 nekaj vmes 219
4 . 313
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 969 Frekvenca
1 najmanj zaupa 170
2 . 255
3 nekaj vmes 306
4 . 50
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 1068 Frekvenca
1 najmanj zaupa 195
2 . 196
3 nekaj vmes 245
4 . 131
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 1167 Frekvenca
1 najmanj zaupa 110
2 . 144
3 nekaj vmes 315
4 . 196
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 1266 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 90
3 nekaj vmes 259
4 . 229
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1365 Frekvenca
1 najmanj zaupa 234
2 . 159
3 nekaj vmes 218
4 . 124
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 1464 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 80
3 nekaj vmes 275
4 . 299
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 1563 Frekvenca
1 najmanj zaupa 24
2 . 41
3 nekaj vmes 203
4 . 363
5 najbolj zaupa 172
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 1662 Frekvenca
1 najmanj zaupa 28
2 . 106
3 nekaj vmes 345
4 . 261
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 1761 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 153
3 nekaj vmes 321
4 . 223
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1860 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 96
3 nekaj vmes 332
4 . 265
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i21 NATU?

NATU?

Vrednost 1959 Frekvenca
1 najmanj zaupa 121
2 . 200
3 nekaj vmes 264
4 . 134
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 2058 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 130
3 nekaj vmes 304
4 . 215
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2157 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 112
3 nekaj vmes 281
4 . 201
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2256 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 131
3 nekaj vmes 346
4 . 222
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2355 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 168
3 nekaj vmes 378
4 . 148
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2454 Frekvenca
1 najmanj zaupa 29
2 . 60
3 nekaj vmes 197
4 . 303
5 najbolj zaupa 175
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 2553 Frekvenca
1 najmanj zaupa 69
2 . 119
3 nekaj vmes 268
4 . 254
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 2652 Frekvenca
1 najmanj zaupa 107
2 . 172
3 nekaj vmes 290
4 . 170
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 2751 Frekvenca
1 da 558
2 ne 246
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 2850 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 69
3 NSI - krscanska ljudska stranka 7
4 SDS - slovenska demokratska stranka 124
5 SLS - slovenska ljudska stranka 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 13
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 96
9 drugo stranko 19
0 ne vem, b.o. 213
Sysmiss 271
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 484

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 2949 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 48
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 30
5 SLS - slovenska ljudska stranka 6
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 39
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 328
Sysmiss 346
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
155 674

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3048 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 150
3 NSI - krscanska ljudska stranka 14
4 SDS - slovenska demokratska stranka 183
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 ZL(SD) - socialni demokrati 70
8 drugo stranko 16
9 ni volil 170
0 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
646 183

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3147 Frekvenca
1 prej levo 275
2 v sredino 128
3 prej desno 161
4 b.o. 264
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
564 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q805 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA

ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM, KI GA JE PRIPRAVILA T.I. DAMJANOVA SKUPINA?

Vrednost 3246 Frekvenca
1 da, slišal 571
2 ne, ni slišal 243
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI N

ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 3345 Frekvenca
1 v glavnem podpira 173
2 v glavnem ne podpira 294
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_4_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REF

NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ODOBRAVATE, ALI NE? NAJPREJ... ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Vrednost 3444 Frekvenca
1 podpira 149
2 ne podpira 605
3 ne ve, b.o. 74
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_5 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČA

...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Vrednost 3543 Frekvenca
1 podpira 135
2 ne podpira 648
3 ne ve, b.o. 45
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q810_6 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE

POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE, ALI JIH DOBRAVATE, ALI NE? NAJPREJ... ...PRODAJA VEČINSKEGA DELEŽA TELEKOMA TUJEMU KUPCU

Vrednost 3642 Frekvenca
1 podpira 174
2 ne podpira 579
3 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q810_7 ...PRODAJA VEČINSKEGA DELEŽA NOVE LJUBLJ

...PRODAJA VEČINSKEGA DELEŽA NOVE LJUBLJANSKE BANKE BELGIJSKI KBC

Vrednost 3741 Frekvenca
1 podpira 139
2 ne podpira 599
3 ne ve, b.o. 89
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOH

...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Vrednost 3840 Frekvenca
1 podpira 170
2 ne podpira 578
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q796d 1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREV

1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EVRO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V ZVEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Vrednost 3939 Frekvenca
1 več dobrih 259
2 več slabih 411
3 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
670 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q796a ALI LAHKO POVESTE KOLIKO TOLARJEV JE VRE

ALI LAHKO POVESTE KOLIKO TOLARJEV JE VREDEN EN EVRO? (anketar, vpiši številko, brez decimalk!!!!!)

Vrednost 4038 Frekvenca
0 5
2 2
4 1
10 1
20 1
22 1
23 2
24 7
39 2
100 1
130 1
132 1
139 2
140 1
175 1
200 1
212 1
214 1
220 1
223 3
224 6
225 5
226 1
229 1
230 13
234 11
235 1
236 9
238 6
239 276
240 388
241 1
243 4
244 2
245 1
246 3
247 1
248 1
249 7
250 15
260 2
264 3
265 1
280 1
294 1
296 1
300 1
999 2
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 29 0 999 234.498 54.112

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

q831 KAJ MENITE, ALI BO V PRIHODNJE, S PREVZE

KAJ MENITE, ALI BO V PRIHODNJE, S PREVZEMOM EVRA, INFLACIJSKA STOPNJA VIŠJA ALI NIŽJA?

Vrednost 4137 Frekvenca
1 inflacija bo višja 418
2 ne bo bistvenih sprememb 140
3 inflacija bo nižja 166
4 ne vem, b. o. 102
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q830 PREDSEDNIK DRNOVŠEK JE PRED ČASOM USTANO

PREDSEDNIK DRNOVŠEK JE PRED ČASOM USTANOVIL GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ. OBSTAJA MOŽNOST, DA SE BO TO GIBANJE Z LISTO KANDIDATOV POJAVILO NA JESENSKIH LOKALNIH VOLITVAH. ALI BI BILI VI PRIPRAVLJENI DATI SVOJ GLAS ZA TO LISTO, ALI NE?

Vrednost 4236 Frekvenca
1 da 268
2 ne 400
3 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
668 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q832a KAJ BI REKLI, ALI SO ZA OPREDELJEVANJE Z

KAJ BI REKLI, ALI SO ZA OPREDELJEVANJE ZA NEKO POLITIČNO STRANKO NASLEDNJI RAZLOGI POMEMBNI ALI NISO POMEMBNI. OCENICE NA LESTVICI - TOKRAT OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI, DA RAZLOG SPLOH NI POMEMBEN, 4 PA, DA JE ZELO POMEMBEN. NAJPREJ, DA SE ZAVZEMA ZA NACIONALNE INTERESE

Vrednost 4335 Frekvenca
1 sploh niso pomembni 43
2 ne prav pomembni 75
3 še kar pomembni 207
4 zelo pomembni 452
5 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q832b DA SE ZAVZEMA ZA RELIGIOZNE VREDNOTE

DA SE ZAVZEMA ZA RELIGIOZNE VREDNOTE

Vrednost 4434 Frekvenca
1 sploh niso pomembni 245
2 ne prav pomembni 218
3 še kar pomembni 181
4 zelo pomembni 126
5 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q832c DA SE ZAVZEMA ZA SOCIALNO PRAVIČNOST

DA SE ZAVZEMA ZA SOCIALNO PRAVIČNOST

Vrednost 4533 Frekvenca
1 sploh niso pomembni 6
2 ne prav pomembni 14
3 še kar pomembni 108
4 zelo pomembni 667
5 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q832d DA SE ZAVZEMA ZA STABILEN TOLAR

DA SE ZAVZEMA ZA STABILEN TOLAR

Vrednost 4632 Frekvenca
1 sploh niso pomembni 7
2 ne prav pomembni 13
3 še kar pomembni 141
4 zelo pomembni 625
5 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q832e DA SE ZAVZEMA ZA SOCIALNO DRŽAVO - SOCIA

DA SE ZAVZEMA ZA SOCIALNO DRŽAVO - SOCIALNO VARNOST

Vrednost 4731 Frekvenca
1 sploh niso pomembni 5
2 ne prav pomembni 12
3 še kar pomembni 121
4 zelo pomembni 650
5 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q832f DA SE ZAVZEMA ZA ZAŠČITO OKOLJA

DA SE ZAVZEMA ZA ZAŠČITO OKOLJA

Vrednost 4830 Frekvenca
1 sploh niso pomembni 2
2 ne prav pomembni 13
3 še kar pomembni 123
4 zelo pomembni 653
5 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q832g DA SE BORI PROTI KORUPCIJI

DA SE BORI PROTI KORUPCIJI

Vrednost 4929 Frekvenca
1 sploh niso pomembni 14
2 ne prav pomembni 27
3 še kar pomembni 97
4 zelo pomembni 648
5 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q833a KOLIKO LAHKO DOSEŽE EVROPSKA UNIJA PRI U

KOLIKO LAHKO DOSEŽE EVROPSKA UNIJA PRI UREJANJU NAVEDENIH RAZMER V BIVŠIH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIKAH? ALI LAHKO DOSEŽE VELIKO, MALO ALI SPLOH NIČ? NAJPREJ POVEJTE ZA PREPREČEVANJE VOJAŠKIH SPOPADOV.

Vrednost 5028 Frekvenca
1 veliko 205
2 malo 450
3 sploh nič 100
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q833b KREPITEV DEMOKRACIJE

KREPITEV DEMOKRACIJE

Vrednost 5127 Frekvenca
1 veliko 218
2 malo 475
3 sploh nič 66
4 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q833c UVELJAVLJANJE PRAVNE DRŽAVE

UVELJAVLJANJE PRAVNE DRŽAVE

Vrednost 5226 Frekvenca
1 veliko 245
2 malo 443
3 sploh nič 67
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q833d GOSPODARSKI RAZVOJ

GOSPODARSKI RAZVOJ

Vrednost 5325 Frekvenca
1 veliko 426
2 malo 305
3 sploh nič 38
4 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q834a VEČINA BALKANSKIH DRŽAV SI PRIZADEVA ZA

VEČINA BALKANSKIH DRŽAV SI PRIZADEVA ZA ČIMPREJŠNJE POLNOPRAVNO ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI. POVEJTE, ALI PODPIRATE PRIZADEVANJA ZA VSTOP V EU ZA NASLEDNJE DRŽAVE, ALI NE. NAPREJ ... SRBIJA

Vrednost 5424 Frekvenca
1 podpira 452
2 ne podpira 318
3 ne ve, b.o. 51
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q834b ČRNA GORA

ČRNA GORA

Vrednost 5523 Frekvenca
1 podpira 541
2 ne podpira 232
3 ne ve, b.o. 47
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q834c BOSNA

BOSNA

Vrednost 5622 Frekvenca
1 podpira 548
2 ne podpira 222
3 ne ve, b.o. 50
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q834d MAKEDONIJA

MAKEDONIJA

Vrednost 5721 Frekvenca
1 podpira 592
2 ne podpira 176
3 ne ve, b.o. 52
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q834e HRVAŠKA

HRVAŠKA

Vrednost 5820 Frekvenca
1 podpira 529
2 ne podpira 244
3 ne ve, b.o. 45
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q834f BOLGARIJA

BOLGARIJA

Vrednost 5919 Frekvenca
1 podpira 527
2 ne podpira 207
3 ne ve, b.o. 85
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q834g ROMUNIJA

ROMUNIJA

Vrednost 6018 Frekvenca
1 podpira 509
2 ne podpira 224
3 ne ve, b.o. 83
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q834h ALBANIJA

ALBANIJA

Vrednost 6117 Frekvenca
1 podpira 389
2 ne podpira 347
3 ne ve, b.o. 83
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q835a OB VSAKI OD NAVEDENIH SITUACIJ POVEJTE,

OB VSAKI OD NAVEDENIH SITUACIJ POVEJTE, KAKO VERJETNO JE, DA BI SE VAM ZGODILE V PRIHODNJIH DVANAJSTIH MESECIH. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI, DA TO SPLOH NI VERJETNO, 4 PA, DA JE TO ZELO VERJETNO. NAJPREJ, KAKO VERJETNO JE, DA BI BILO .... DA BI BILI OKRADENI

Vrednost 6216 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 168
2 le malo verjetno 245
3 precej verjetno 208
4 zelo verjetno 173
5 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q835b DA BI VAS KDO IZSILJEVAL

DA BI VAS KDO IZSILJEVAL

Vrednost 6315 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 357
2 le malo verjetno 232
3 precej verjetno 129
4 zelo verjetno 85
5 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q835c DA BI VAS KDO NAPADEL IN OROPAL

DA BI VAS KDO NAPADEL IN OROPAL

Vrednost 6414 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 227
2 le malo verjetno 267
3 precej verjetno 189
4 zelo verjetno 115
5 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q835d DA BI KDO K VAM VLOMIL

DA BI KDO K VAM VLOMIL

Vrednost 6513 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 154
2 le malo verjetno 275
3 precej verjetno 221
4 zelo verjetno 153
5 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6612 Frekvenca
15 1
18 2
19 1
20 2
22 1
23 1
25 6
26 5
27 11
28 8
29 4
30 8
31 7
32 9
33 9
34 10
35 11
36 14
37 6
38 14
39 6
40 12
41 11
42 12
43 16
44 15
45 9
46 12
47 14
48 14
49 17
50 18
51 8
52 14
53 26
54 18
55 17
56 14
57 18
58 8
59 9
60 16
61 13
62 17
63 19
64 11
65 18
66 17
67 21
68 9
69 14
70 14
71 10
72 21
73 5
74 13
75 12
76 11
77 11
78 17
79 11
80 25
81 12
82 14
83 18
84 15
85 12
86 6
87 27
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 2 15 87 58.538 17.417

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6711 Frekvenca
1 OSNOVNA 125
2 KONČANA POKLICNA 109
3 KONČANA SREDNJA 338
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 252
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6810 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 313
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 262
3 V VEČJEM MESTU 117
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 136
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 699 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 237
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 152
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 9
6 UPOKOJENEC 259
7 ŠTUDENT, DIJAK 86
8 BREZPOSELN 46
9 DRUGO... 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 708 Frekvenca
1 sem veren 408
2 nisem veren 279
3 nekaj vmes... 130
4 zavrnil odg.,b.o. 10
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 717 Frekvenca
1 moški 347
2 ženska 482
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 726 Frekvenca
Zakrita vrednost 829
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 0

regija Regija

Vrednost 735 Frekvenca
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 115
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 89
5 GORENJSKA 59
6 ZASAVSKA 18
7 OSREDNJA 233
8 SPOD. POSAVSKA 21
9 DOLENJSKA 95
10 GORIŠKA 38
11 OBALNO-KRAŠKA 52
12 KRAŠKA 15
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 744 Frekvenca
1 ->500 260
2 500-4000 196
3 4000-50000 200
4 NAD 50000 173
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 753 Frekvenca
30 ->30 179
45 31 - 45 214
60 46 - 60 223
99 61 -> 211
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 2

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 762 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 117
3 NSI 13
4 SDS 154
5 SLS 20
6 SNS 22
7 ZLSD - SD 135
9 drugo 32
0 ne vem 328
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 0 0.264 5.018 1 0.743

Vrednosti spremenljivk od 0.263596169302127 do 5.01788886002771

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0603. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0603_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si