Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0603
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0603_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; marec 2006)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, reforme Damjanove skupine, pričakovanja v zvezi z evrom, menjalni tečaj tolar-evro, inflacijska stopnja s prevzemom evra, gibanje za pravičnost in razvoj, EU pri urejanju razmer v bivših Jugoslovanskih republikah, prizadevanje balkanskih držav za vstop v EU, strah pred kriminaliteto

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o širitvi EU v jugovzhodno Evropo ter o evropski denarni valuti Evro.

Methodology


Collection date: 20. marec 2006 - 22. marec 2006
Date of production: 2006-03
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0603 - Politbarometer PB3/06 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 77
 • number of units: 829

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2006-03-15 829
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 2006-03-15 2006-03-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 336
2 ni zadovoljen 444
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 49

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 524
2 ni zadovoljen 287
3 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 18

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 177 Frequency
2006-03-15 829
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 2006-03-15 2006-03-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 276 Frequency
1 zadovoljen 336
2 ni zadovoljen 444
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 49

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 375 Frequency
1 zadovoljen 524
2 ni zadovoljen 287
3 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 18

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 474 Frequency
1 da, podpiram 302
2 ne, ne podpiram 416
3 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 111

Valid range from 1 to 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 573 Frequency
1 najmanj zaupa 96
2 . 191
3 nekaj vmes 375
4 . 122
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 16

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 672 Frequency
1 najmanj zaupa 130
2 . 177
3 nekaj vmes 246
4 . 175
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 17

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 771 Frequency
1 najmanj zaupa 105
2 . 198
3 nekaj vmes 352
4 . 117
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 30

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 870 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 78
3 nekaj vmes 219
4 . 313
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 19

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 969 Frequency
1 najmanj zaupa 170
2 . 255
3 nekaj vmes 306
4 . 50
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 38

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 1068 Frequency
1 najmanj zaupa 195
2 . 196
3 nekaj vmes 245
4 . 131
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 31

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 1167 Frequency
1 najmanj zaupa 110
2 . 144
3 nekaj vmes 315
4 . 196
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 18

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 1266 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 90
3 nekaj vmes 259
4 . 229
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 68

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1365 Frequency
1 najmanj zaupa 234
2 . 159
3 nekaj vmes 218
4 . 124
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 30

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 1464 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 80
3 nekaj vmes 275
4 . 299
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 27

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 1563 Frequency
1 najmanj zaupa 24
2 . 41
3 nekaj vmes 203
4 . 363
5 najbolj zaupa 172
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 26

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 1662 Frequency
1 najmanj zaupa 28
2 . 106
3 nekaj vmes 345
4 . 261
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 35

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 1761 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 153
3 nekaj vmes 321
4 . 223
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 11

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 1860 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 96
3 nekaj vmes 332
4 . 265
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 41

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 1959 Frequency
1 najmanj zaupa 121
2 . 200
3 nekaj vmes 264
4 . 134
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 56

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 2058 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 130
3 nekaj vmes 304
4 . 215
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 62

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2157 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 112
3 nekaj vmes 281
4 . 201
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 96

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2256 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 131
3 nekaj vmes 346
4 . 222
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 14

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2355 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 168
3 nekaj vmes 378
4 . 148
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 58

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2454 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 60
3 nekaj vmes 197
4 . 303
5 najbolj zaupa 175
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 65

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 2553 Frequency
1 najmanj zaupa 69
2 . 119
3 nekaj vmes 268
4 . 254
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 27

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 2652 Frequency
1 najmanj zaupa 107
2 . 172
3 nekaj vmes 290
4 . 170
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 44

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 2751 Frequency
1 da 558
2 ne 246
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 25

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 2850 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 69
3 NSI - krscanska ljudska stranka 7
4 SDS - slovenska demokratska stranka 124
5 SLS - slovenska ljudska stranka 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 13
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 96
9 drugo stranko 19
0 ne vem, b.o. 213
Sysmiss 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 484

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 2949 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 48
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 30
5 SLS - slovenska ljudska stranka 6
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 39
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 328
Sysmiss 346
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 674

Valid range from 0 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3048 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 150
3 NSI - krscanska ljudska stranka 14
4 SDS - slovenska demokratska stranka 183
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 ZL(SD) - socialni demokrati 70
8 drugo stranko 16
9 ni volil 170
0 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
646 183

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3147 Frequency
1 prej levo 275
2 v sredino 128
3 prej desno 161
4 b.o. 264
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 265

Valid range from 1 to 4

q805 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA

ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM, KI GA JE PRIPRAVILA T.I. DAMJANOVA SKUPINA?

Value 3246 Frequency
1 da, slišal 571
2 ne, ni slišal 243
3 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 15

Valid range from 1 to 3

q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI N

ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Value 3345 Frequency
1 v glavnem podpira 173
2 v glavnem ne podpira 294
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 362

Valid range from 1 to 3

q807_4_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REF

NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE, ALI GA ODOBRAVATE, ALI NE? NAJPREJ... ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Value 3444 Frequency
1 podpira 149
2 ne podpira 605
3 ne ve, b.o. 74
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 75

Valid range from 1 to 3

q807_5 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČA

...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Value 3543 Frequency
1 podpira 135
2 ne podpira 648
3 ne ve, b.o. 45
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 46

Valid range from 1 to 3

q810_6 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE

POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE, ALI JIH DOBRAVATE, ALI NE? NAJPREJ... ...PRODAJA VEČINSKEGA DELEŽA TELEKOMA TUJEMU KUPCU

Value 3642 Frequency
1 podpira 174
2 ne podpira 579
3 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 76

Valid range from 1 to 3

q810_7 ...PRODAJA VEČINSKEGA DELEŽA NOVE LJUBLJ

...PRODAJA VEČINSKEGA DELEŽA NOVE LJUBLJANSKE BANKE BELGIJSKI KBC

Value 3741 Frequency
1 podpira 139
2 ne podpira 599
3 ne ve, b.o. 89
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 91

Valid range from 1 to 3

q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOH

...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Value 3840 Frequency
1 podpira 170
2 ne podpira 578
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 81

Valid range from 1 to 3

q796d 1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREV

1. 1. 2007 BO SLOVENIJA TUDI URADNO PREVZELA EVRO. KAKŠNA SO VAŠA PRIČAKOVANJA V ZVEZI S TEM. ALI BO TO SLOVENCEM PRINESLO VEČ DOBRIH ALI VEČ SLABIH STVARI?

Value 3939 Frequency
1 več dobrih 259
2 več slabih 411
3 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
670 159

Valid range from 1 to 3

q796a ALI LAHKO POVESTE KOLIKO TOLARJEV JE VRE

ALI LAHKO POVESTE KOLIKO TOLARJEV JE VREDEN EN EVRO? (anketar, vpiši številko, brez decimalk!!!!!)

Value 4038 Frequency
0 5
2 2
4 1
10 1
20 1
22 1
23 2
24 7
39 2
100 1
130 1
132 1
139 2
140 1
175 1
200 1
212 1
214 1
220 1
223 3
224 6
225 5
226 1
229 1
230 13
234 11
235 1
236 9
238 6
239 276
240 388
241 1
243 4
244 2
245 1
246 3
247 1
248 1
249 7
250 15
260 2
264 3
265 1
280 1
294 1
296 1
300 1
999 2
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 29 0 999 234.498 54.112

Valid range from 0 to 999

q831 KAJ MENITE, ALI BO V PRIHODNJE, S PREVZE

KAJ MENITE, ALI BO V PRIHODNJE, S PREVZEMOM EVRA, INFLACIJSKA STOPNJA VIŠJA ALI NIŽJA?

Value 4137 Frequency
1 inflacija bo višja 418
2 ne bo bistvenih sprememb 140
3 inflacija bo nižja 166
4 ne vem, b. o. 102
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 105

Valid range from 1 to 4

q830 PREDSEDNIK DRNOVŠEK JE PRED ČASOM USTANO

PREDSEDNIK DRNOVŠEK JE PRED ČASOM USTANOVIL GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ. OBSTAJA MOŽNOST, DA SE BO TO GIBANJE Z LISTO KANDIDATOV POJAVILO NA JESENSKIH LOKALNIH VOLITVAH. ALI BI BILI VI PRIPRAVLJENI DATI SVOJ GLAS ZA TO LISTO, ALI NE?

Value 4236 Frequency
1 da 268
2 ne 400
3 ne vem, b.o. 159
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 161

Valid range from 1 to 3

q832a KAJ BI REKLI, ALI SO ZA OPREDELJEVANJE Z

KAJ BI REKLI, ALI SO ZA OPREDELJEVANJE ZA NEKO POLITIČNO STRANKO NASLEDNJI RAZLOGI POMEMBNI ALI NISO POMEMBNI. OCENICE NA LESTVICI - TOKRAT OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI, DA RAZLOG SPLOH NI POMEMBEN, 4 PA, DA JE ZELO POMEMBEN. NAJPREJ, DA SE ZAVZEMA ZA NACIONALNE INTERESE

Value 4335 Frequency
1 sploh niso pomembni 43
2 ne prav pomembni 75
3 še kar pomembni 207
4 zelo pomembni 452
5 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 52

Valid range from 1 to 5

q832b DA SE ZAVZEMA ZA RELIGIOZNE VREDNOTE

DA SE ZAVZEMA ZA RELIGIOZNE VREDNOTE

Value 4434 Frequency
1 sploh niso pomembni 245
2 ne prav pomembni 218
3 še kar pomembni 181
4 zelo pomembni 126
5 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 59

Valid range from 1 to 5

q832c DA SE ZAVZEMA ZA SOCIALNO PRAVIČNOST

DA SE ZAVZEMA ZA SOCIALNO PRAVIČNOST

Value 4533 Frequency
1 sploh niso pomembni 6
2 ne prav pomembni 14
3 še kar pomembni 108
4 zelo pomembni 667
5 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 34

Valid range from 1 to 5

q832d DA SE ZAVZEMA ZA STABILEN TOLAR

DA SE ZAVZEMA ZA STABILEN TOLAR

Value 4632 Frequency
1 sploh niso pomembni 7
2 ne prav pomembni 13
3 še kar pomembni 141
4 zelo pomembni 625
5 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 43

Valid range from 1 to 5

q832e DA SE ZAVZEMA ZA SOCIALNO DRŽAVO - SOCIA

DA SE ZAVZEMA ZA SOCIALNO DRŽAVO - SOCIALNO VARNOST

Value 4731 Frequency
1 sploh niso pomembni 5
2 ne prav pomembni 12
3 še kar pomembni 121
4 zelo pomembni 650
5 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 41

Valid range from 1 to 5

q832f DA SE ZAVZEMA ZA ZAŠČITO OKOLJA

DA SE ZAVZEMA ZA ZAŠČITO OKOLJA

Value 4830 Frequency
1 sploh niso pomembni 2
2 ne prav pomembni 13
3 še kar pomembni 123
4 zelo pomembni 653
5 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 38

Valid range from 1 to 5

q832g DA SE BORI PROTI KORUPCIJI

DA SE BORI PROTI KORUPCIJI

Value 4929 Frequency
1 sploh niso pomembni 14
2 ne prav pomembni 27
3 še kar pomembni 97
4 zelo pomembni 648
5 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 43

Valid range from 1 to 5

q833a KOLIKO LAHKO DOSEŽE EVROPSKA UNIJA PRI U

KOLIKO LAHKO DOSEŽE EVROPSKA UNIJA PRI UREJANJU NAVEDENIH RAZMER V BIVŠIH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIKAH? ALI LAHKO DOSEŽE VELIKO, MALO ALI SPLOH NIČ? NAJPREJ POVEJTE ZA PREPREČEVANJE VOJAŠKIH SPOPADOV.

Value 5028 Frequency
1 veliko 205
2 malo 450
3 sploh nič 100
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 74

Valid range from 1 to 4

q833b KREPITEV DEMOKRACIJE

KREPITEV DEMOKRACIJE

Value 5127 Frequency
1 veliko 218
2 malo 475
3 sploh nič 66
4 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 70

Valid range from 1 to 4

q833c UVELJAVLJANJE PRAVNE DRŽAVE

UVELJAVLJANJE PRAVNE DRŽAVE

Value 5226 Frequency
1 veliko 245
2 malo 443
3 sploh nič 67
4 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 74

Valid range from 1 to 4

q833d GOSPODARSKI RAZVOJ

GOSPODARSKI RAZVOJ

Value 5325 Frequency
1 veliko 426
2 malo 305
3 sploh nič 38
4 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 60

Valid range from 1 to 4

q834a VEČINA BALKANSKIH DRŽAV SI PRIZADEVA ZA

VEČINA BALKANSKIH DRŽAV SI PRIZADEVA ZA ČIMPREJŠNJE POLNOPRAVNO ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI. POVEJTE, ALI PODPIRATE PRIZADEVANJA ZA VSTOP V EU ZA NASLEDNJE DRŽAVE, ALI NE. NAPREJ ... SRBIJA

Value 5424 Frequency
1 podpira 452
2 ne podpira 318
3 ne ve, b.o. 51
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 59

Valid range from 1 to 3

q834b ČRNA GORA

ČRNA GORA

Value 5523 Frequency
1 podpira 541
2 ne podpira 232
3 ne ve, b.o. 47
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 56

Valid range from 1 to 3

q834c BOSNA

BOSNA

Value 5622 Frequency
1 podpira 548
2 ne podpira 222
3 ne ve, b.o. 50
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 59

Valid range from 1 to 3

q834d MAKEDONIJA

MAKEDONIJA

Value 5721 Frequency
1 podpira 592
2 ne podpira 176
3 ne ve, b.o. 52
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 61

Valid range from 1 to 3

q834e HRVAŠKA

HRVAŠKA

Value 5820 Frequency
1 podpira 529
2 ne podpira 244
3 ne ve, b.o. 45
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 56

Valid range from 1 to 3

q834f BOLGARIJA

BOLGARIJA

Value 5919 Frequency
1 podpira 527
2 ne podpira 207
3 ne ve, b.o. 85
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 95

Valid range from 1 to 3

q834g ROMUNIJA

ROMUNIJA

Value 6018 Frequency
1 podpira 509
2 ne podpira 224
3 ne ve, b.o. 83
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 96

Valid range from 1 to 3

q834h ALBANIJA

ALBANIJA

Value 6117 Frequency
1 podpira 389
2 ne podpira 347
3 ne ve, b.o. 83
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 93

Valid range from 1 to 3

q835a OB VSAKI OD NAVEDENIH SITUACIJ POVEJTE,

OB VSAKI OD NAVEDENIH SITUACIJ POVEJTE, KAKO VERJETNO JE, DA BI SE VAM ZGODILE V PRIHODNJIH DVANAJSTIH MESECIH. OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 4, KJER 1 POMENI, DA TO SPLOH NI VERJETNO, 4 PA, DA JE TO ZELO VERJETNO. NAJPREJ, KAKO VERJETNO JE, DA BI BILO .... DA BI BILI OKRADENI

Value 6216 Frequency
1 sploh ni verjetno 168
2 le malo verjetno 245
3 precej verjetno 208
4 zelo verjetno 173
5 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 35

Valid range from 1 to 5

q835b DA BI VAS KDO IZSILJEVAL

DA BI VAS KDO IZSILJEVAL

Value 6315 Frequency
1 sploh ni verjetno 357
2 le malo verjetno 232
3 precej verjetno 129
4 zelo verjetno 85
5 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 26

Valid range from 1 to 5

q835c DA BI VAS KDO NAPADEL IN OROPAL

DA BI VAS KDO NAPADEL IN OROPAL

Value 6414 Frequency
1 sploh ni verjetno 227
2 le malo verjetno 267
3 precej verjetno 189
4 zelo verjetno 115
5 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 31

Valid range from 1 to 5

q835d DA BI KDO K VAM VLOMIL

DA BI KDO K VAM VLOMIL

Value 6513 Frequency
1 sploh ni verjetno 154
2 le malo verjetno 275
3 precej verjetno 221
4 zelo verjetno 153
5 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 26

Valid range from 1 to 5

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6612 Frequency
15 1
18 2
19 1
20 2
22 1
23 1
25 6
26 5
27 11
28 8
29 4
30 8
31 7
32 9
33 9
34 10
35 11
36 14
37 6
38 14
39 6
40 12
41 11
42 12
43 16
44 15
45 9
46 12
47 14
48 14
49 17
50 18
51 8
52 14
53 26
54 18
55 17
56 14
57 18
58 8
59 9
60 16
61 13
62 17
63 19
64 11
65 18
66 17
67 21
68 9
69 14
70 14
71 10
72 21
73 5
74 13
75 12
76 11
77 11
78 17
79 11
80 25
81 12
82 14
83 18
84 15
85 12
86 6
87 27
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 2 15 87 58.538 17.417

Valid range from 0 to 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6711 Frequency
1 OSNOVNA 125
2 KONČANA POKLICNA 109
3 KONČANA SREDNJA 338
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 252
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 5

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6810 Frequency
1 NA PODEŽELJU 313
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 262
3 V VEČJEM MESTU 117
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 136
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 1

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 699 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 237
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 152
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 9
6 UPOKOJENEC 259
7 ŠTUDENT, DIJAK 86
8 BREZPOSELN 46
9 DRUGO... 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 2

Valid range from 1 to 9

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 708 Frequency
1 sem veren 408
2 nisem veren 279
3 nekaj vmes... 130
4 zavrnil odg.,b.o. 10
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 12

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 717 Frequency
1 moški 347
2 ženska 482
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 0

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 726 Frequency
Zakrita vrednost 829
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 0

regija Regija

Value 735 Frequency
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 115
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 89
5 GORENJSKA 59
6 ZASAVSKA 18
7 OSREDNJA 233
8 SPOD. POSAVSKA 21
9 DOLENJSKA 95
10 GORIŠKA 38
11 OBALNO-KRAŠKA 52
12 KRAŠKA 15
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 20

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 744 Frequency
1 ->500 260
2 500-4000 196
3 4000-50000 200
4 NAD 50000 173
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 0

Valid range from 1 to 4

rstar STAROST

Value 753 Frequency
30 ->30 179
45 31 - 45 214
60 46 - 60 223
99 61 -> 211
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 2

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 762 Frequency
1 DESUS 7
2 LDS 117
3 NSI 13
4 SDS 154
5 SLS 20
6 SNS 22
7 ZLSD - SD 135
9 drugo 32
0 ne vem 328
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 329

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 0 0.264 5.018 1 0.743

Valid range from 0.263596169302127 to 5.01788886002771

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0603. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0603_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si