Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1407
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1407_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, MEDIJSKO POROČANJE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, PRISTRANOST MNOŽIČNIH MEDIJEV

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
Slovenski mediji


Abstract:

Osrednja tema so bili slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. Aktualno-politični del raziskave pokriva strankarske preference, namen o udeležitvi na volitvah ter mnenje o zaporni kazni Janeza Janše.

Methodology


Collection date: 30. junij 2014 - 1. julij 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 29
 • number of units: 907

Version: oktober 2015

Additional information:

Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

Variable list

stat_reg Statistična regija

Value 13 Frequency
1 Pomurska 49
2 Podravska 131
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 68
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

q1 V kolikšni meri verjamete temu, kar vidite oziroma preberete v slovenskih medijih? Jim verjamete…

Value 22 Frequency
1 Popolnoma 35
2 Delno 703
3 Sploh ne 165
4 ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 4

Valid range from 1 to 3

q2_1 Gledali televizijo

Value 31 Frequency
1 Praktično vsak dan 647
2 Vsaj enkrat tedensko 191
3 Manj kot enkrat tedensko 41
4 Nikoli 28
5 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 129 Frequency
1 Pomurska 49
2 Podravska 131
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 68
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

q1 V kolikšni meri verjamete temu, kar vidite oziroma preberete v slovenskih medijih? Jim verjamete…

Value 228 Frequency
1 Popolnoma 35
2 Delno 703
3 Sploh ne 165
4 ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 4

Valid range from 1 to 3

q2_1 Gledali televizijo

Value 327 Frequency
1 Praktično vsak dan 647
2 Vsaj enkrat tedensko 191
3 Manj kot enkrat tedensko 41
4 Nikoli 28
5 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

q2_2 Šli v kino

Value 426 Frequency
1 Praktično vsak dan 1
2 Vsaj enkrat tedensko 19
3 Manj kot enkrat tedensko 179
4 Nikoli 705
5 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 3

Valid range from 1 to 4

q2_3 Poslušali radio

Value 525 Frequency
1 Praktično vsak dan 700
2 Vsaj enkrat tedensko 119
3 Manj kot enkrat tedensko 38
4 Nikoli 50
5 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

q2_4 Brali tiskani časopis

Value 624 Frequency
1 Praktično vsak dan 381
2 Vsaj enkrat tedensko 274
3 Manj kot enkrat tedensko 85
4 Nikoli 167
5 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

q2_5 Brali knjigo

Value 723 Frequency
1 Praktično vsak dan 215
2 Vsaj enkrat tedensko 182
3 Manj kot enkrat tedensko 173
4 Nikoli 335
5 Ne vem (ne beri) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 2

Valid range from 1 to 4

q2_6 Predvajali video ali igrali video igro

Value 822 Frequency
1 Praktično vsak dan 62
2 Vsaj enkrat tedensko 101
3 Manj kot enkrat tedensko 69
4 Nikoli 672
5 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 3

Valid range from 1 to 4

q2_7 Uporabljali mobilni telefon

Value 921 Frequency
1 Praktično vsak dan 857
2 Vsaj enkrat tedensko 38
3 Manj kot enkrat tedensko 4
4 Nikoli 8
5 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

q2_8 Uporabljali splet

Value 1020 Frequency
1 Praktično vsak dan 583
2 Vsaj enkrat tedensko 73
3 Manj kot enkrat tedensko 35
4 Nikoli 215
5 Ne vem (ne beri) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 1

Valid range from 1 to 4

q3_1 Časopis

Value 1119 Frequency
1 1 Popolnoma nezanesljivo 41
2 2 88
3 3 488
4 4 243
5 5 Popolnoma zanesljivo 28
6 Ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 19

Valid range from 1 to 5

q3_2 Televizija

Value 1218 Frequency
1 1 Popolnoma nezanesljivo 38
2 2 118
3 3 381
4 4 307
5 5 Popolnoma zanesljivo 53
6 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 10

Valid range from 1 to 5

q3_3 Radio

Value 1317 Frequency
1 1 Popolnoma nezanesljivo 22
2 2 66
3 3 346
4 4 351
5 5 Popolnoma zanesljivo 82
6 Ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 40

Valid range from 1 to 5

q3_4 Splet

Value 1416 Frequency
1 1 Popolnoma nezanesljivo 34
2 2 130
3 3 334
4 4 210
5 5 Popolnoma zanesljivo 56
6 Ne vem 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 143

Valid range from 1 to 5

q4 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Value 1515 Frequency
1 Politični levici 194
2 Politični desnici 111
3 Do obeh imajo enak odnos 384
9 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 218

Valid range from 1 to 3

q5 Kako na vas učinkuje trenutno medijsko poročanje o politiki in predvolilni kampanji. Se vam zdi, da vas mediji spodbujajo k volilni udeležbi, odvračajo od nje, ali pa nimajo nobenega vpliva?

Value 1614 Frequency
1 Spodbujajo 170
2 Odvračajo 183
3 Nimajo vpliva 498
4 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 56

Valid range from 1 to 3

q6 Se nameravate udeležiti volitev v državni zbor 13. julija?

Value 1713 Frequency
1 Zanesljivo 531
2 Verjetno 122
3 Ne, najbrž ne 215
4 Ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 39

Valid range from 1 to 3

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1812 Frequency
1 Socialni demokrati- SD (preskok na vprašanje Q9) 37
2 Slovenska demokratska stranka- SDS (preskok na vprašanje Q9) 102
3 Pozitivna Slovenija– PS (preskok na vprašanje Q9) 13
4 Slovenska ljudska stranka- SLS (preskok na vprašanje Q9) 10
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI (preskok na vprašan 19
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS (preskok n 36
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS (preskok na vprašanje Q9) 3
8 Državljanska lista - DL (preskok na vprašanje Q9) 2
9 Stranka Mira Cerarja – SMC (preskok na vprašanje Q9) 170
10 Zavezništvo Alenke Bratušek (preskok na vprašanje Q9) 8
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) (preskok na vprašanje Q9) 4
12 Solidarnost (preskok na vprašanje Q9) 3
13 Združena levica (preskok na vprašanje Q9) 10
-2 manjkajoča vrednost 215
14 ne vem (anketar ne bere) 204
15 nobene (anketar ne bere) 29
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) (preskok na vprašanje 2
17 drugo (anketar ne bere) (preskok na vprašanje Q9) 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 490

Valid range from 1 to 13

q8 Pa bi lahko vseeno rekli, da vam je katera stranka kaj bližja od drugih? Katera?

Value 1911 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 4
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 6
3 Pozitivna Slovenija– PS 2
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 5
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 4
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 3
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 3
8 Državljanska lista - DL 1
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 29
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 2
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 3
12 Solidarnost 1
13 Združena levica 2
-2 manjkajoča vrednost 674
14 ne vem (anketar ne bere) 119
15 nobena (anketar ne bere) 36
17 drugo (anketar ne bere) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 842

Valid range from 1 to 13

q9 Se vam zdi, da dejstvo, da je moral voditelj največje opozicijske stranke tik pred volitvami oditi v zapor, kakorkoli ogroža poštenost teh volitev?

Value 2010 Frequency
1 Da. Legitimnost volitev je s tem ogrožena 259
2 Ne. Legitimnost volitev s tem ni ogrožena 540
3 Ne vem (ne beri) 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 108

Valid range from 1 to 2

q10 Bi moralo vrhovno sodišče nujno še pred volitvami odločiti o pritožbi Janeza Janše?

Value 219 Frequency
1 Da, nujno 328
2 Ne, ni nujno 453
3 Ne vem (ne beri) 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 126

Valid range from 1 to 2

q11 Katero od naslednjih stališč v zvezi s tem je vam osebno najbližje?

Value 228 Frequency
1 Janša je kriv, zato si zasluži, da je v zaporu 391
2 Janša v tem primeru verjetno ni kriv, a si vseeno zasluži za 46
3 Janša si ne zasluži zapora, vendar je bolje, da se umakne iz 149
4 Janša si ne zasluži zapora in mora ostati v politiki 129
5 Ne vem (ne beri) 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 192

Valid range from 1 to 4

Spol Spol?

Value 237 Frequency
1 M 417
2 Ž 490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 246 Frequency
1 Osnovna ali manj 66
2 Poklicna 103
3 Srednja 381
4 Višja, visoka ali več 354
9 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 3

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 255 Frequency
1 Pod 500 163
2 500-1000 418
3 Nad 1000-2000 188
4 Nad 2000 21
5 Nima dohodkov 57
9 b.o. (anketar ne bere) 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 60

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 264 Frequency
1925 1
1928 3
1929 2
1930 2
1931 5
1932 7
1933 1
1934 4
1935 7
1936 3
1937 3
1938 8
1939 6
1940 17
1941 9
1942 10
1943 9
1944 14
1945 15
1946 17
1947 25
1948 20
1949 16
1950 20
1951 12
1952 18
1953 24
1954 23
1955 19
1956 30
1957 17
1958 14
1959 17
1960 12
1961 12
1962 13
1963 9
1964 12
1965 14
1966 25
1967 14
1968 14
1969 13
1970 14
1971 13
1972 19
1973 10
1974 8
1975 14
1976 12
1977 18
1978 19
1979 13
1980 12
1981 21
1982 19
1983 12
1984 10
1985 17
1986 17
1987 14
1988 8
1989 16
1990 11
1991 14
1992 14
1993 11
1994 12
1995 5
1996 4
9999 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1925 to 9999

STAROST starost

Value 273 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 14 18 89 49.66 17.033

Valid range from 18 to 89

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 282 Frequency
1 18-34 let 217
2 35-54 let 278
3 55 in več 398
-2 manjkajoča vrednost 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 14

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0.332 3.55 1 0.815

Valid range from 0.33197717397479 to 3.54959112149533

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1407 - Slovenski utrip – julij 2014 - mediji [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2014). »Stanje v slovenskih medijih«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

NOTE: Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. and Besednjak Valič, T. (2015). Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1407. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1407_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si