Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1407
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1407_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
Slovenski mediji


Povzetek:

Osrednja tema so bili slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. Aktualno-politični del raziskave pokriva strankarske preference, namen o udeležitvi na volitvah ter mnenje o zaporni kazni Janeza Janše.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 30. junij 2014 - 1. julij 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 29
 • število enot: 907

Verzija: oktober 2015

Dodatna pojasnila:

Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

Spremenljivke

stat_reg Statistična regija

Vrednost 13 Frekvenca
1 Pomurska 49
2 Podravska 131
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 68
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 V kolikšni meri verjamete temu, kar vidite oziroma preberete v slovenskih medijih? Jim verjamete…

Vrednost 22 Frekvenca
1 Popolnoma 35
2 Delno 703
3 Sploh ne 165
4 ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_1 Gledali televizijo

Vrednost 31 Frekvenca
1 Praktično vsak dan 647
2 Vsaj enkrat tedensko 191
3 Manj kot enkrat tedensko 41
4 Nikoli 28
5 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 129 Frekvenca
1 Pomurska 49
2 Podravska 131
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 68
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 V kolikšni meri verjamete temu, kar vidite oziroma preberete v slovenskih medijih? Jim verjamete…

Vrednost 228 Frekvenca
1 Popolnoma 35
2 Delno 703
3 Sploh ne 165
4 ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2_1 Gledali televizijo

Vrednost 327 Frekvenca
1 Praktično vsak dan 647
2 Vsaj enkrat tedensko 191
3 Manj kot enkrat tedensko 41
4 Nikoli 28
5 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_2 Šli v kino

Vrednost 426 Frekvenca
1 Praktično vsak dan 1
2 Vsaj enkrat tedensko 19
3 Manj kot enkrat tedensko 179
4 Nikoli 705
5 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_3 Poslušali radio

Vrednost 525 Frekvenca
1 Praktično vsak dan 700
2 Vsaj enkrat tedensko 119
3 Manj kot enkrat tedensko 38
4 Nikoli 50
5 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_4 Brali tiskani časopis

Vrednost 624 Frekvenca
1 Praktično vsak dan 381
2 Vsaj enkrat tedensko 274
3 Manj kot enkrat tedensko 85
4 Nikoli 167
5 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_5 Brali knjigo

Vrednost 723 Frekvenca
1 Praktično vsak dan 215
2 Vsaj enkrat tedensko 182
3 Manj kot enkrat tedensko 173
4 Nikoli 335
5 Ne vem (ne beri) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_6 Predvajali video ali igrali video igro

Vrednost 822 Frekvenca
1 Praktično vsak dan 62
2 Vsaj enkrat tedensko 101
3 Manj kot enkrat tedensko 69
4 Nikoli 672
5 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_7 Uporabljali mobilni telefon

Vrednost 921 Frekvenca
1 Praktično vsak dan 857
2 Vsaj enkrat tedensko 38
3 Manj kot enkrat tedensko 4
4 Nikoli 8
5 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q2_8 Uporabljali splet

Vrednost 1020 Frekvenca
1 Praktično vsak dan 583
2 Vsaj enkrat tedensko 73
3 Manj kot enkrat tedensko 35
4 Nikoli 215
5 Ne vem (ne beri) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3_1 Časopis

Vrednost 1119 Frekvenca
1 1 Popolnoma nezanesljivo 41
2 2 88
3 3 488
4 4 243
5 5 Popolnoma zanesljivo 28
6 Ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_2 Televizija

Vrednost 1218 Frekvenca
1 1 Popolnoma nezanesljivo 38
2 2 118
3 3 381
4 4 307
5 5 Popolnoma zanesljivo 53
6 Ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_3 Radio

Vrednost 1317 Frekvenca
1 1 Popolnoma nezanesljivo 22
2 2 66
3 3 346
4 4 351
5 5 Popolnoma zanesljivo 82
6 Ne vem 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_4 Splet

Vrednost 1416 Frekvenca
1 1 Popolnoma nezanesljivo 34
2 2 130
3 3 334
4 4 210
5 5 Popolnoma zanesljivo 56
6 Ne vem 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Vrednost 1515 Frekvenca
1 Politični levici 194
2 Politični desnici 111
3 Do obeh imajo enak odnos 384
9 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q5 Kako na vas učinkuje trenutno medijsko poročanje o politiki in predvolilni kampanji. Se vam zdi, da vas mediji spodbujajo k volilni udeležbi, odvračajo od nje, ali pa nimajo nobenega vpliva?

Vrednost 1614 Frekvenca
1 Spodbujajo 170
2 Odvračajo 183
3 Nimajo vpliva 498
4 Ne vem, brez odgovora (ne beri) 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q6 Se nameravate udeležiti volitev v državni zbor 13. julija?

Vrednost 1713 Frekvenca
1 Zanesljivo 531
2 Verjetno 122
3 Ne, najbrž ne 215
4 Ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1812 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD (preskok na vprašanje Q9) 37
2 Slovenska demokratska stranka- SDS (preskok na vprašanje Q9) 102
3 Pozitivna Slovenija– PS (preskok na vprašanje Q9) 13
4 Slovenska ljudska stranka- SLS (preskok na vprašanje Q9) 10
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI (preskok na vprašan 19
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS (preskok n 36
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS (preskok na vprašanje Q9) 3
8 Državljanska lista - DL (preskok na vprašanje Q9) 2
9 Stranka Mira Cerarja – SMC (preskok na vprašanje Q9) 170
10 Zavezništvo Alenke Bratušek (preskok na vprašanje Q9) 8
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) (preskok na vprašanje Q9) 4
12 Solidarnost (preskok na vprašanje Q9) 3
13 Združena levica (preskok na vprašanje Q9) 10
-2 manjkajoča vrednost 215
14 ne vem (anketar ne bere) 204
15 nobene (anketar ne bere) 29
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) (preskok na vprašanje 2
17 drugo (anketar ne bere) (preskok na vprašanje Q9) 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 490

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

q8 Pa bi lahko vseeno rekli, da vam je katera stranka kaj bližja od drugih? Katera?

Vrednost 1911 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 4
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 6
3 Pozitivna Slovenija– PS 2
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 5
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 4
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 3
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 3
8 Državljanska lista - DL 1
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 29
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 2
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 3
12 Solidarnost 1
13 Združena levica 2
-2 manjkajoča vrednost 674
14 ne vem (anketar ne bere) 119
15 nobena (anketar ne bere) 36
17 drugo (anketar ne bere) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65 842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

q9 Se vam zdi, da dejstvo, da je moral voditelj največje opozicijske stranke tik pred volitvami oditi v zapor, kakorkoli ogroža poštenost teh volitev?

Vrednost 2010 Frekvenca
1 Da. Legitimnost volitev je s tem ogrožena 259
2 Ne. Legitimnost volitev s tem ni ogrožena 540
3 Ne vem (ne beri) 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Bi moralo vrhovno sodišče nujno še pred volitvami odločiti o pritožbi Janeza Janše?

Vrednost 219 Frekvenca
1 Da, nujno 328
2 Ne, ni nujno 453
3 Ne vem (ne beri) 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Katero od naslednjih stališč v zvezi s tem je vam osebno najbližje?

Vrednost 228 Frekvenca
1 Janša je kriv, zato si zasluži, da je v zaporu 391
2 Janša v tem primeru verjetno ni kriv, a si vseeno zasluži za 46
3 Janša si ne zasluži zapora, vendar je bolje, da se umakne iz 149
4 Janša si ne zasluži zapora in mora ostati v politiki 129
5 Ne vem (ne beri) 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Spol Spol?

Vrednost 237 Frekvenca
1 M 417
2 Ž 490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 246 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 66
2 Poklicna 103
3 Srednja 381
4 Višja, visoka ali več 354
9 Brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 255 Frekvenca
1 Pod 500 163
2 500-1000 418
3 Nad 1000-2000 188
4 Nad 2000 21
5 Nima dohodkov 57
9 b.o. (anketar ne bere) 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 264 Frekvenca
1925 1
1928 3
1929 2
1930 2
1931 5
1932 7
1933 1
1934 4
1935 7
1936 3
1937 3
1938 8
1939 6
1940 17
1941 9
1942 10
1943 9
1944 14
1945 15
1946 17
1947 25
1948 20
1949 16
1950 20
1951 12
1952 18
1953 24
1954 23
1955 19
1956 30
1957 17
1958 14
1959 17
1960 12
1961 12
1962 13
1963 9
1964 12
1965 14
1966 25
1967 14
1968 14
1969 13
1970 14
1971 13
1972 19
1973 10
1974 8
1975 14
1976 12
1977 18
1978 19
1979 13
1980 12
1981 21
1982 19
1983 12
1984 10
1985 17
1986 17
1987 14
1988 8
1989 16
1990 11
1991 14
1992 14
1993 11
1994 12
1995 5
1996 4
9999 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1925 do 9999

STAROST starost

Vrednost 273 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 14 18 89 49.66 17.033

Vrednosti spremenljivk od 18 do 89

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 282 Frekvenca
1 18-34 let 217
2 35-54 let 278
3 55 in več 398
-2 manjkajoča vrednost 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0.332 3.55 1 0.815

Vrednosti spremenljivk od 0.33197717397479 do 3.54959112149533

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1407 - Slovenski utrip – julij 2014 - mediji [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Stanje v slovenskih medijih«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

OPOMBA: Z junijem 2014 je prišlo do uvoza novega imenika zaradi ažuriranja telefonskih številk, ki zraven posamične telefonske številke ne vključuje spremenljivke tip_kraj, zato ta spremenljivka pri raziskavah od junija 2014 naprej, ni vključena.

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Besednjak Valič, T. (2015). Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1407. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1407_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si