Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih, 2004-2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: ESWT04
Main author(s):
  • EUROFOUND
Data file producer:
EUROFOUND - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Dublin, Irska; 2007)

Funding agency:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

bolniška, delovno mesto, dnevno varstvo za otroke, ekonomski pogoji, fizični delavci, fleksibilen delavnik, izmensko delo, izostajanje od dela, javni sektor, kvalificirani delavci, menjava službe, motivacija, nadure, napredovanje v službi, nekvalificirani delavci, obratovalni čas, obremenitev, očetovski dopust, podizvajalci, pogodba o zaposlitvi, pogoji za zaposlitev, poklicno življenje, porodniški dopust, preusposabljanje, privatni sektor, razmerje med delom in zasebnim življenjem, sezonsko delo, skrb za starejše, sodelovanje delavcev, spodbude za vrnitev na delo, starševski dopust, upravljanje, vodenje proizvodnje, zaposlitev s polnim delovnim časom, zaposlitev s polovičnim delovnim časom, zaposlovanje mladih, starost, skrb za bolne, skrb za vzdrževane osebe, skrb za otroke, dnevne migracije, odločanje, invalidnost, družinska odgovornost, zgodnja upokojitev, ekonomska dejavnost, izobraževanje, delavec, delodajalec, zaposlovanje, Evropska Unija, družina, družinsko življenje, spol, zadovoljstvo z zaposlitvijo, varnost zaposlitve, delovna sila, kvaliteta življenja, zaposlovanje, upokojitev, pokojninski sistem, plače, dopolnilna zaposlitev, nedeljsko delo, začasna zaposlitev, članstvo v sindikatu, študij, usposabljanje, pogoji dela, zaposlenost matere, delovni čas, zaposlenost žensk, svet delavcev

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, PROSTI ČAS, DELOVNI ČAS, JAVNI SEKTOR , ZASEBNI SEKTOR, VARNOST ZAPOSLITVE

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij


Abstract:

Serija raziskav med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih (ESWT), ki se je začela leta 2004-2005, je usmerjena k predstavitvi politike delovnega časa in delovnih praks na stopnji ustanovitve v Evropski uniji (EU), k raziskanju pogledov različnih akterjev na stopnji ustanovitve o teh politikah in praksah ter k želji odgovornim za politiko priskrbeti pregled nad glavnimi zadevami in razvojem na tem področju. Prva raziskava je bila izvedena v 15 članicah Evropske unije (EU15) in v 6 novih članicah, ki so se pridružile EU v letu 2004: Ciper, Češka, Latvija, Madžarska, Poljska in Slovenija. Področja, ki naj bi jih raziskava pokrila, so skupaj določili TNS Infratest Sozialforschung (ki je opravil prvo raziskavo v imenu European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC)), raziskovalna skupina in svetovalna komisija na EFILWC ter skupina strokovnjakov iz različnih držav. Raziskava se tako osredotoča na naslednje ureditve delovnega časa, za katere je verjetno, da imajo vpliv na razmerje med delom in zasebnim življenjem zaposlenih: * delo s krajšim delovnim časom; * podaljšan delovni čas (nočno delo, delo med vikendom, izmensko delo); * urejanje fleksibilnega delovnega časa; * nadure; * starševski dopust in druge oblike daljšega izostanka z dela; * delna in predčasna upokojitev. Za te ureditve delovnega časa se je zbiralo informacije o njihovi pojavnosti ob ustanovitvi in (kjer je bilo smiselno in možno ob dani omejitvi dolžine vprašalnika) informacije o vzrokih predstavitve, o praktičnih izkušnjah in podrobnostih predpisov. Druga izvedba raziskave ESWT naj bi bila leta 2008, z rezultati dostopnimi leta 2009. Kasneje je predvideno, da se raziskava ponavlja vsake štiri leta, odvisno od proračuna. Nadaljne informacije o raziskavi so dostopne na spletnih straneh EFILWC ESWT (http://www.eurofound.europa.eu/areas/worklifebalance/eswt.htm).

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov v sodelujočih državah je potekalo od 20. septembra 2004 - do 4. avgust 2005., Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija - 13.11.08 - 20.03.09;, Belgija - 06.10.04 - 19.11.04;, Ciper - 18.05.05 - 23.06.05;, Češka - 18.05.05 - 04.08.05;, Danska - 21.09.04 - 03.11.04;, Finska - 20.09.04 - 04.11.04;, Francija - 24.09.04 - 29.10.04;, Grčija - 23.09.04 - 16.11.04;, Irska - 27.09.04 - 15.11.04;, Italija - 24.09.04 - 17.11.04;, Latvija - 17.05.05 - 01.07.05;, Luksemburg - 06.10.04 - 18.11.04;, Madžarska - 26.05.05 - 27.06.05;, Nemčija - 21.09.04 - 16.11.04;, Nizozemska - 21.09.04 - 12.11.04;, Poljska - 12.05.05 - 01.07.05;, Portugalska - 21.09.04 - 30.11.04;, Slovenija - 23.05.05 - 20.06.05., Španija - 21.09.04 - 11.11.04;, Švedska - 27.09.04 - 08.11.04;, Velika britanija - 30.09.04 - 15.11.04;
Date of production: None
Country: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Ozemlje posameznih držav.

Unit of analysis:

posameznik

institucije/organizacije

Universe:

Menedžerji in zaposleni institucij/organizacij/podjetij, ki bazirajo v EU in imajo najmanj 10 zaposlenih.

Excluded: no information
Data collected by:

Glej dokumentacijo raziskave za podrobnosti.

Sampling procedure:

Glej dokumentacijo raziskave za podrobnosti.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Podatki so uteženi. Glej dokumentacijo raziskave za podrobnosti.

Access restrictions

Podatki so dostopni za registrirane uporabnike, ki se strinjajo s standardnimi pogoji UK Data Archive (http://www.data-archive.ac.uk/orderingdata/termsandConditions.asp).

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Publikacije, ki se nanašajo na material UK Data Archive, morajo biti citirane. Citati naj se nahajajo v nogi dokumenta ali v referencah publikacije. Bibliografsko citiranje te baze podatkov je: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions and TNS Infratest Sozialforschung (Munich), Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance, 2004-2005 [computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor], July 2007. SN: 5655.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ESWT21_20060516.sav [datoteka podatkov], 2004-2005

Format: SPSS (*.por); STATA (*.dta); Tab-delimited text (*.tab); MS Excel (*.xls files); SAS (supplied as *.dat and *.sas); MS Access (*.mdb files)

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
eswt04

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
eswt04

Materials of the Study

  1. Bielenski, Harald in Riedmann, Arnold (2005). ESWT04 - ESWT 2004-2005 Questionnaires [Vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Riedmann, Arnold (2005). ESWT04 - ESWT 2004-2005 Sampling Report [ostali dokumenti].
  2. EUROFOUND (2006). ESWT04 - ESWT 2004-2005 Tables [ostali dokumenti].
  3. Bielenski, Harald in Riedmann, Arnold (2005). ESWT04 - ESWT 2004-2005 Technical Report [ostali dokumenti].
  4. EUROFOUND (2007). ESWT04 - Study information and citation [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions in TNS Infratest Sozialforschung (Munich), Establishment Survey on Working Time and Work- Life Balance, 2004-2005 [computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor], 2007. SN: 5655. ADP - IDNo: ESWT04.

More information can be found on the publisher's page.

COBISS.SI
Publication date: 2007
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si