Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih, 2004-2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ESWT04
Glavni avtor(ji):
  • EUROFOUND
Izdelal datoteko podatkov:
EUROFOUND - European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Dublin, Irska; 2007)

Finančna podpora:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Vsebina raziskave

Ključne besede:

bolniška, delovno mesto, dnevno varstvo za otroke, ekonomski pogoji, fizični delavci, fleksibilen delavnik, izmensko delo, izostajanje od dela, javni sektor, kvalificirani delavci, menjava službe, motivacija, nadure, napredovanje v službi, nekvalificirani delavci, obratovalni čas, obremenitev, očetovski dopust, podizvajalci, pogodba o zaposlitvi, pogoji za zaposlitev, poklicno življenje, porodniški dopust, preusposabljanje, privatni sektor, razmerje med delom in zasebnim življenjem, sezonsko delo, skrb za starejše, sodelovanje delavcev, spodbude za vrnitev na delo, starševski dopust, upravljanje, vodenje proizvodnje, zaposlitev s polnim delovnim časom, zaposlitev s polovičnim delovnim časom, zaposlovanje mladih, starost, skrb za bolne, skrb za vzdrževane osebe, skrb za otroke, dnevne migracije, odločanje, invalidnost, družinska odgovornost, zgodnja upokojitev, ekonomska dejavnost, izobraževanje, delavec, delodajalec, zaposlovanje, Evropska Unija, družina, družinsko življenje, spol, zadovoljstvo z zaposlitvijo, varnost zaposlitve, delovna sila, kvaliteta življenja, zaposlovanje, upokojitev, pokojninski sistem, plače, dopolnilna zaposlitev, nedeljsko delo, začasna zaposlitev, članstvo v sindikatu, študij, usposabljanje, pogoji dela, zaposlenost matere, delovni čas, zaposlenost žensk, svet delavcev

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij


Povzetek:

Serija raziskav med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih (ESWT), ki se je začela leta 2004-2005, je usmerjena k predstavitvi politike delovnega časa in delovnih praks na stopnji ustanovitve v Evropski uniji (EU), k raziskanju pogledov različnih akterjev na stopnji ustanovitve o teh politikah in praksah ter k želji odgovornim za politiko priskrbeti pregled nad glavnimi zadevami in razvojem na tem področju. Prva raziskava je bila izvedena v 15 članicah Evropske unije (EU15) in v 6 novih članicah, ki so se pridružile EU v letu 2004: Ciper, Češka, Latvija, Madžarska, Poljska in Slovenija. Področja, ki naj bi jih raziskava pokrila, so skupaj določili TNS Infratest Sozialforschung (ki je opravil prvo raziskavo v imenu European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC)), raziskovalna skupina in svetovalna komisija na EFILWC ter skupina strokovnjakov iz različnih držav. Raziskava se tako osredotoča na naslednje ureditve delovnega časa, za katere je verjetno, da imajo vpliv na razmerje med delom in zasebnim življenjem zaposlenih: * delo s krajšim delovnim časom; * podaljšan delovni čas (nočno delo, delo med vikendom, izmensko delo); * urejanje fleksibilnega delovnega časa; * nadure; * starševski dopust in druge oblike daljšega izostanka z dela; * delna in predčasna upokojitev. Za te ureditve delovnega časa se je zbiralo informacije o njihovi pojavnosti ob ustanovitvi in (kjer je bilo smiselno in možno ob dani omejitvi dolžine vprašalnika) informacije o vzrokih predstavitve, o praktičnih izkušnjah in podrobnostih predpisov. Druga izvedba raziskave ESWT naj bi bila leta 2008, z rezultati dostopnimi leta 2009. Kasneje je predvideno, da se raziskava ponavlja vsake štiri leta, odvisno od proračuna. Nadaljne informacije o raziskavi so dostopne na spletnih straneh EFILWC ESWT (http://www.eurofound.europa.eu/areas/worklifebalance/eswt.htm).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov v sodelujočih državah je potekalo od 20. septembra 2004 - do 4. avgust 2005., Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija - 13.11.08 - 20.03.09;, Belgija - 06.10.04 - 19.11.04;, Ciper - 18.05.05 - 23.06.05;, Češka - 18.05.05 - 04.08.05;, Danska - 21.09.04 - 03.11.04;, Finska - 20.09.04 - 04.11.04;, Francija - 24.09.04 - 29.10.04;, Grčija - 23.09.04 - 16.11.04;, Irska - 27.09.04 - 15.11.04;, Italija - 24.09.04 - 17.11.04;, Latvija - 17.05.05 - 01.07.05;, Luksemburg - 06.10.04 - 18.11.04;, Madžarska - 26.05.05 - 27.06.05;, Nemčija - 21.09.04 - 16.11.04;, Nizozemska - 21.09.04 - 12.11.04;, Poljska - 12.05.05 - 01.07.05;, Portugalska - 21.09.04 - 30.11.04;, Slovenija - 23.05.05 - 20.06.05., Španija - 21.09.04 - 11.11.04;, Švedska - 27.09.04 - 08.11.04;, Velika britanija - 30.09.04 - 15.11.04;
Čas izdelave: None
Država: Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Ozemlje posameznih držav.

Enota za analizo:

posameznik

institucije/organizacije

Populacija:

Menedžerji in zaposleni institucij/organizacij/podjetij, ki bazirajo v EU in imajo najmanj 10 zaposlenih.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Glej dokumentacijo raziskave za podrobnosti.

Tip vzorca:

Glej dokumentacijo raziskave za podrobnosti.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Podatki so uteženi. Glej dokumentacijo raziskave za podrobnosti.

Omejitve dostopa

Podatki so dostopni za registrirane uporabnike, ki se strinjajo s standardnimi pogoji UK Data Archive (http://www.data-archive.ac.uk/orderingdata/termsandConditions.asp).

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Publikacije, ki se nanašajo na material UK Data Archive, morajo biti citirane. Citati naj se nahajajo v nogi dokumenta ali v referencah publikacije. Bibliografsko citiranje te baze podatkov je: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions and TNS Infratest Sozialforschung (Munich), Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance, 2004-2005 [computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor], July 2007. SN: 5655.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ESWT21_20060516.sav [datoteka podatkov], 2004-2005

Format: SPSS (*.por); STATA (*.dta); Tab-delimited text (*.tab); MS Excel (*.xls files); SAS (supplied as *.dat and *.sas); MS Access (*.mdb files)

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
eswt04

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
eswt04

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Bielenski, Harald in Riedmann, Arnold (2005). ESWT04 - ESWT 2004-2005 Questionnaires [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Riedmann, Arnold (2005). ESWT04 - ESWT 2004-2005 Sampling Report [ostali dokumenti].
  2. EUROFOUND (2006). ESWT04 - ESWT 2004-2005 Tables [ostali dokumenti].
  3. Bielenski, Harald in Riedmann, Arnold (2005). ESWT04 - ESWT 2004-2005 Technical Report [ostali dokumenti].
  4. EUROFOUND (2007). ESWT04 - Study information and citation [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions in TNS Infratest Sozialforschung (Munich), Establishment Survey on Working Time and Work- Life Balance, 2004-2005 [computer file]. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor], 2007. SN: 5655. ADP - IDNo: ESWT04.

Več informacij lahko najdete na strani izdajatelja.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si