Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0709
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0709_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; september 2007)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, zaupanje v predsedniške kandidate, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, politična stranka Zares, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, ocena problemskega stanja, prodaja nekaterih ključnih nacionalnih gospodarskih sistemov, predsedniške volitve, materialni položaj gospodinjstva, splošna stavka sindikatov

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o izbiri med predsedniškimi kandidati.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. september 2007 - 12. september 2007
Čas izdelave: 2007-09
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0709 - Politbarometer PB9/07 [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 67
 • število enot: 851

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2007-09-15 851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 2007-09-15 2007-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 342
2 ni zadovoljen 455
3 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 533
2 ni zadovoljen 299
3 ne vem, b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 167 Frekvenca
2007-09-15 851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 2007-09-15 2007-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 266 Frekvenca
1 zadovoljen 342
2 ni zadovoljen 455
3 ne vem, b.o. 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 365 Frekvenca
1 zadovoljen 533
2 ni zadovoljen 299
3 ne vem, b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 464 Frekvenca
1 da, podpiram 321
2 ne, ne podpiram 468
3 ne vem, b.o. 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 563 Frekvenca
1 najmanj zaupa 139
2 . 217
3 nekaj vmes 293
4 . 127
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 662 Frekvenca
1 najmanj zaupa 200
2 . 172
3 nekaj vmes 194
4 . 163
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 761 Frekvenca
1 najmanj zaupa 93
2 . 182
3 nekaj vmes 359
4 . 149
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 860 Frekvenca
1 najmanj zaupa 118
2 . 133
3 nekaj vmes 246
4 . 218
5 najbolj zaupa 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 959 Frekvenca
1 najmanj zaupa 155
2 . 231
3 nekaj vmes 355
4 . 49
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 1058 Frekvenca
1 najmanj zaupa 153
2 . 173
3 nekaj vmes 265
4 . 180
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 1157 Frekvenca
1 najmanj zaupa 89
2 . 114
3 nekaj vmes 290
4 . 262
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 1256 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 81
3 nekaj vmes 251
4 . 270
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1355 Frekvenca
1 najmanj zaupa 290
2 . 164
3 nekaj vmes 185
4 . 125
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 1454 Frekvenca
1 najmanj zaupa 25
2 . 78
3 nekaj vmes 230
4 . 365
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 1553 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 93
3 nekaj vmes 295
4 . 304
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 1652 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 174
3 nekaj vmes 308
4 . 215
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1751 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 81
3 nekaj vmes 314
4 . 279
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 1850 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 102
3 nekaj vmes 305
4 . 231
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 1949 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 134
3 nekaj vmes 366
4 . 204
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2048 Frekvenca
1 najmanj zaupa 44
2 . 131
3 nekaj vmes 387
4 . 199
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2147 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 72
3 nekaj vmes 223
4 . 344
5 najbolj zaupa 155
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 2246 Frekvenca
1 najmanj zaupa 102
2 . 142
3 nekaj vmes 255
4 . 196
5 najbolj zaupa 105
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 2345 Frekvenca
1 najmanj zaupa 87
2 . 153
3 nekaj vmes 291
4 . 198
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q878a KO ŽE GOVORIMO O ZAUPANJU, POVEJTE ŠE, K

KO ŽE GOVORIMO O ZAUPANJU, POVEJTE ŠE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM TREM PREDSEDNIŠKIM KANDIDATOM. UPORABITE ENAKO LESTVICO OD 1 DO 5. MITJA GASPARI?

Vrednost 2444 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 101
3 nekaj vmes 289
4 . 221
5 najbolj zaupa 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q878b LOJZE PETERLE?

LOJZE PETERLE?

Vrednost 2543 Frekvenca
1 najmanj zaupa 104
2 . 132
3 nekaj vmes 240
4 . 206
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q878c DANILO TÜRK?

DANILO TÜRK?

Vrednost 2642 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 82
3 nekaj vmes 269
4 . 219
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 2741 Frekvenca
1 da 662
2 ne 165
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 2840 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 56
3 NSI - krscanska ljudska stranka 40
4 SDS - slovenska demokratska stranka 115
5 SLS - slovenska ljudska stranka 25
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 28
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 134
8 ZARES - nepovezani poslanci, Lahovnik 16
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 226
Sysmiss 189
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
436 415

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 2939 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 26
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SDS - slovenska demokratska stranka 33
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 17
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 48
8 ZARES - nepovezani poslanci, Lahovnik 8
9 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 248
Sysmiss 440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 688

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3038 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 129
3 NSI - krscanska ljudska stranka 29
4 SDS - slovenska demokratska stranka 167
5 SLS - slovenska ljudska stranka 23
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 ZL(SD) - socialni demokrati 71
8 drugo stranko 7
9 ni volil 144
0 ne vem, b.o. 248
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 252

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

q510 POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI

POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI LETA 2000 NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH. (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3137 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 9
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 140
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 25
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 27
5 SMS-stranko mladih Slovenije 4
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 14
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 81
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 41
9 nisem šel na volitve 135
0 ne vem, b.o., drugo 370
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 375

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3236 Frekvenca
1 prej levo 290
2 v sredino 157
3 prej desno 179
4 b.o. 219
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
626 225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q865a DRUŠTVO 'ZARES' SE BO NOVEMBRA LETOS PRE

DRUŠTVO 'ZARES' SE BO NOVEMBRA LETOS PREOBLIKOVALO V NOVO POLITIČNO STRANKO, KI BO NASTOPILA TUDI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR V NASLEDNJEM LETU. ALI PODPIRATE USTANOVITEV TE NOVE POLITIČNE STRANKE, ALI NE?

Vrednost 3335 Frekvenca
1 podpira 389
2 ne podpira 301
3 ne vem, b.o. 156
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q866 ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO PODPRLI NA VO

ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO PODPRLI NA VOLITVAH, ALI NE?

Vrednost 3434 Frekvenca
1 bi podprl 225
2 ne bi podprl 413
3 ne vem, b.o. 207
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
638 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q840a_ DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO MED STRANKAMI?

Vrednost 3533 Frekvenca
1 NIČ NE BI VPLIVALO 499
2 GLASOVAL BI ZA STRANKO MILANA KUČANA 292
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 54
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q846a_2 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Vrednost 3632 Frekvenca
1 danes boljše 95
2 danes slabše 516
3 nič se ni spremenilo 211
4 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Vrednost 3731 Frekvenca
1 danes boljše 206
2 danes slabše 252
3 nič se ni spremenilo 320
4 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Vrednost 3830 Frekvenca
1 danes boljše, manj vpletanja 93
2 danes slabše, več vpletanja 478
3 nič se ni spremenilo 201
4 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846h ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Vrednost 3929 Frekvenca
1 danes boljše 105
2 danes slabše 387
3 nič se ni spremenilo 307
4 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846d ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Vrednost 4028 Frekvenca
1 danes boljše 125
2 danes slabše 414
3 nič se ni spremenilo 261
4 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846i ... RAZMERE V ŠOLSTVU:

... RAZMERE V ŠOLSTVU:

Vrednost 4127 Frekvenca
1 danes boljše 175
2 danes slabše 266
3 nič se ni spremenilo 292
4 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Vrednost 4226 Frekvenca
1 danes boljše, manj korupcije 76
2 danes slabše, več korupcije 399
3 nič se ni spremenilo 278
4 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q877 ENO LETO PRED IZTEKOM SVOJEGA MANDATA VL

ENO LETO PRED IZTEKOM SVOJEGA MANDATA VLADA SPROŽA PRODAJO NEKATERIH KLJUČNIH NACIONALNIH GOSPODARSKIH SISTEMOV - KOT SO LUKA KOPER, SLOVENSKE ŽELEZNICE, TELEKOM, ZAVAROVALNICA TRIGLAV IN ŠE NEKATERIH. SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA TAKO POMEMBNE DOLGOROČNE ODLOČITVE VLADA SPREJEMA V TAKO KRATKEM ČASU

Vrednost 4325 Frekvenca
1 je primerno 109
2 ni primerno 653
3 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q876a V OKVIRU NAČRTOVANJA PRODAJE TEH PODJETI

V OKVIRU NAČRTOVANJA PRODAJE TEH PODJETIJ POVEJTE ALI TO PRODAJO PODPIRATE, ALI NE V NASLEDNJIH PODJETJIH ... LUKA KOPER

Vrednost 4424 Frekvenca
1 podpira prodajo 119
2 ne podpira prodaje 643
3 ne ve, b.o. 81
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
762 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q876b SLOVENSKE ŽELEZNICE

SLOVENSKE ŽELEZNICE

Vrednost 4523 Frekvenca
1 podpira prodajo 163
2 ne podpira prodaje 609
3 ne ve, b.o. 71
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q876c TELEKOM

TELEKOM

Vrednost 4622 Frekvenca
1 podpira prodajo 186
2 ne podpira prodaje 581
3 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q876d ZAVAROVALNICA TRIGLAV

ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Vrednost 4721 Frekvenca
1 podpira prodajo 173
2 ne podpira prodaje 574
3 ne ve, b.o. 95
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q870 OKTOBRA LETOS BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE.

OKTOBRA LETOS BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. ALI SE NAMERAVATE TEH VOLITEV UDELEŽITI, ALI NE?

Vrednost 4820 Frekvenca
1 da 699
2 ne 83
3 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q871 NA LISTI PREDSEDNIŠKIH KANDIDATOV BODO Z

NA LISTI PREDSEDNIŠKIH KANDIDATOV BODO ZAGOTOVO NASTOPILI NASLEDNJI KANDIDATI. ZA KATEREGA IZMED NJIH BOSTE NAJBOLJ VERJETNO GLASOVALI?

Vrednost 4919 Frekvenca
1 MAG. MITJA GASPARI 136
2 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 82
3 ELENA PEČARIČ 12
4 LOJZE PETERLE 237
5 DR. DANILO TÜRK 151
6 za koga drugega 4
7 za nobenega 26
8 ne bom šel na volitve 28
9 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q873a VERJETNO JE, DA BODO VOLITVE ZA PREDSEDN

VERJETNO JE, DA BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA POTEKALE ŠE V DRUGEM KROGU MED KANDIDATOMA, KI BOSTA V PRVEM KROGU PREJELA NAJVEČ GLASOV. POVEJTE ZA KATEREGA KANDIDATA V PARU BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI. NAJPREJ V PARU

Vrednost 5018 Frekvenca
1 MAG. MITJA GASPARI 345
2 LOJZE PETERLE 348
3 za nobenega od teh dveh 32
4 ne bom šel na volitve 33
5 še ne vem, neodločen, b.o. 86
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q873b KAJ PA V PARU

KAJ PA V PARU

Vrednost 5117 Frekvenca
1 LOJZE PETERLE 340
2 DR. DANILO TÜRK 325
3 za nobenega od teh dveh 36
4 ne bom šel na volitve 34
5 še ne vem, neodločen, b.o. 109
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q873c IN ŠE PAR

IN ŠE PAR

Vrednost 5216 Frekvenca
1 DR. DANILO TÜRK 284
2 MAG. MITJA GASPARI 295
3 za nobenega od teh dveh 68
4 ne bom šel na volitve 45
5 še ne vem, neodločen, b.o. 152
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
692 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q874 ALI BODO AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENI

ALI BODO AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOBRIN IN INFLACIJA VPLIVALA NA MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Vrednost 5315 Frekvenca
1 NE BO BISTVENO VPLIVALO 169
2 VPLIVALO BO DO NEKE MERE 392
3 MOČNO BO VPLIVALO 275
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q875 SINDIKATI NAPOVEDUJEJO SPLOŠNO STAVKO, Č

SINDIKATI NAPOVEDUJEJO SPLOŠNO STAVKO, ČE SE PLAČE NE BODO PRILAGODILE PODRAŽITVAM IN INFLACIJI. ALI PODPIRATE TAKŠNO STALIŠČE SINDIKATOV, ALI NE?

Vrednost 5414 Frekvenca
1 da, podpiram 638
2 ne, ne podpiram 166
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5513 Frekvenca
11 1
20 1
21 2
22 5
23 3
24 5
25 7
26 6
27 7
28 6
29 13
30 10
31 11
32 13
33 13
34 8
35 13
36 10
37 19
38 16
39 19
40 16
41 18
42 15
43 12
44 15
45 13
46 7
47 18
48 16
49 13
50 20
51 20
52 16
53 14
54 21
55 17
56 14
57 11
58 12
59 13
60 11
61 9
62 10
63 8
64 12
65 13
66 16
67 14
68 10
69 11
70 15
71 11
72 5
73 17
74 13
75 13
76 18
77 12
78 12
79 13
80 13
81 12
82 9
83 10
84 12
85 9
86 11
87 12
88 13
89 14
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 4 11 89 56.289 18.333

Vrednosti spremenljivk od 0 do 89

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5612 Frekvenca
1 OSNOVNA 144
2 KONČANA POKLICNA 116
3 KONČANA SREDNJA 371
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 218
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5711 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 303
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 285
3 V VEČJEM MESTU 108
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 153
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5810 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 199
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 129
3 SAMOZAPOSLEN 32
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 18
6 UPOKOJENEC 338
7 ŠTUDENT, DIJAK 74
8 BREZPOSELN 47
9 DRUGO... 5
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 599 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 26
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 91
3 NE, TO ME NE SKRBI 207
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 523
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
324 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 608 Frekvenca
1 sem veren 407
2 nisem veren 310
3 nekaj vmes... 116
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 617 Frekvenca
1 moški 335
2 ženska 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 626 Frekvenca
Zakrita vrednost 851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 0

regija Regija

Vrednost 635 Frekvenca
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 118
3 KOROŠKA 24
4 SAVINJSKA 100
5 GORENJSKA 49
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 253
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 97
10 GORIŠKA 42
11 OBALNO-KRAŠKA 36
12 KRAŠKA 28
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 644 Frekvenca
1 ->500 264
2 500-4000 182
3 4000-50000 207
4 NAD 50000 182
0 miss 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 653 Frekvenca
30 ->30 152
45 31 - 45 186
60 46 - 60 225
99 61 -> 284
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 4

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 662 Frekvenca
0 ne vem 248
1 DESUS 17
2 LDS 82
3 NSI 48
4 SDS 148
5 SLS 34
6 SNS 45
7 SD 182
8 ZARES 24
9 drugo 19
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 0 0.301 4.014 1 0.766

Vrednosti spremenljivk od 0.3010614 do 4.014152

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0709. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0709_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si