Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0709
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0709_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; september 2007)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, zaupanje v predsedniške kandidate, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, politična stranka Zares, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, ocena problemskega stanja, prodaja nekaterih ključnih nacionalnih gospodarskih sistemov, predsedniške volitve, materialni položaj gospodinjstva, splošna stavka sindikatov

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o izbiri med predsedniškimi kandidati.

Methodology


Collection date: 10. september 2007 - 12. september 2007
Date of production: 2007-09
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0709 - Politbarometer PB9/07 [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 67
 • number of units: 851

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2007-09-15 851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 2007-09-15 2007-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 342
2 ni zadovoljen 455
3 ne vem, b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 54

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 533
2 ni zadovoljen 299
3 ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 19

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 167 Frequency
2007-09-15 851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 2007-09-15 2007-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 266 Frequency
1 zadovoljen 342
2 ni zadovoljen 455
3 ne vem, b.o. 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 54

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 365 Frequency
1 zadovoljen 533
2 ni zadovoljen 299
3 ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 19

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 464 Frequency
1 da, podpiram 321
2 ne, ne podpiram 468
3 ne vem, b.o. 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 62

Valid range from 1 to 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 563 Frequency
1 najmanj zaupa 139
2 . 217
3 nekaj vmes 293
4 . 127
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 14

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 662 Frequency
1 najmanj zaupa 200
2 . 172
3 nekaj vmes 194
4 . 163
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 19

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 761 Frequency
1 najmanj zaupa 93
2 . 182
3 nekaj vmes 359
4 . 149
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 27

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 860 Frequency
1 najmanj zaupa 118
2 . 133
3 nekaj vmes 246
4 . 218
5 najbolj zaupa 117
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 19

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 959 Frequency
1 najmanj zaupa 155
2 . 231
3 nekaj vmes 355
4 . 49
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 50

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 1058 Frequency
1 najmanj zaupa 153
2 . 173
3 nekaj vmes 265
4 . 180
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 42

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 1157 Frequency
1 najmanj zaupa 89
2 . 114
3 nekaj vmes 290
4 . 262
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 23

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 1256 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 81
3 nekaj vmes 251
4 . 270
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 72

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1355 Frequency
1 najmanj zaupa 290
2 . 164
3 nekaj vmes 185
4 . 125
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 21

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 1454 Frequency
1 najmanj zaupa 25
2 . 78
3 nekaj vmes 230
4 . 365
5 najbolj zaupa 120
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 33

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 1553 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 93
3 nekaj vmes 295
4 . 304
5 najbolj zaupa 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 37

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 1652 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 174
3 nekaj vmes 308
4 . 215
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 9

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 1751 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 81
3 nekaj vmes 314
4 . 279
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 49

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 1850 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 102
3 nekaj vmes 305
4 . 231
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 70

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 1949 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 134
3 nekaj vmes 366
4 . 204
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 16

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2048 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 131
3 nekaj vmes 387
4 . 199
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 50

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2147 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 72
3 nekaj vmes 223
4 . 344
5 najbolj zaupa 155
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 22

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 2246 Frequency
1 najmanj zaupa 102
2 . 142
3 nekaj vmes 255
4 . 196
5 najbolj zaupa 105
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 51

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 2345 Frequency
1 najmanj zaupa 87
2 . 153
3 nekaj vmes 291
4 . 198
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 49

Valid range from 1 to 6

q878a KO ŽE GOVORIMO O ZAUPANJU, POVEJTE ŠE, K

KO ŽE GOVORIMO O ZAUPANJU, POVEJTE ŠE, KOLIKO ZAUPATE NASLEDNJIM TREM PREDSEDNIŠKIM KANDIDATOM. UPORABITE ENAKO LESTVICO OD 1 DO 5. MITJA GASPARI?

Value 2444 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 101
3 nekaj vmes 289
4 . 221
5 najbolj zaupa 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 90

Valid range from 1 to 6

q878b LOJZE PETERLE?

LOJZE PETERLE?

Value 2543 Frequency
1 najmanj zaupa 104
2 . 132
3 nekaj vmes 240
4 . 206
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 41

Valid range from 1 to 6

q878c DANILO TÜRK?

DANILO TÜRK?

Value 2642 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 82
3 nekaj vmes 269
4 . 219
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 126

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 2741 Frequency
1 da 662
2 ne 165
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 24

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 2840 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 56
3 NSI - krscanska ljudska stranka 40
4 SDS - slovenska demokratska stranka 115
5 SLS - slovenska ljudska stranka 25
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 28
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 134
8 ZARES - nepovezani poslanci, Lahovnik 16
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 226
Sysmiss 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
436 415

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 2939 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 26
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SDS - slovenska demokratska stranka 33
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 17
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 48
8 ZARES - nepovezani poslanci, Lahovnik 8
9 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 248
Sysmiss 440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 688

Valid range from 0 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3038 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 129
3 NSI - krscanska ljudska stranka 29
4 SDS - slovenska demokratska stranka 167
5 SLS - slovenska ljudska stranka 23
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 ZL(SD) - socialni demokrati 71
8 drugo stranko 7
9 ni volil 144
0 ne vem, b.o. 248
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 252

Valid range from 0 to 9

q510 POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI

POVEJTE ŠE, KATERO STRANKO PA STE VOLILI LETA 2000 NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH. (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3137 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 9
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 140
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 25
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 27
5 SMS-stranko mladih Slovenije 4
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 14
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 81
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 41
9 nisem šel na volitve 135
0 ne vem, b.o., drugo 370
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 375

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3236 Frequency
1 prej levo 290
2 v sredino 157
3 prej desno 179
4 b.o. 219
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
626 225

Valid range from 1 to 4

q865a DRUŠTVO 'ZARES' SE BO NOVEMBRA LETOS PRE

DRUŠTVO 'ZARES' SE BO NOVEMBRA LETOS PREOBLIKOVALO V NOVO POLITIČNO STRANKO, KI BO NASTOPILA TUDI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR V NASLEDNJEM LETU. ALI PODPIRATE USTANOVITEV TE NOVE POLITIČNE STRANKE, ALI NE?

Value 3335 Frequency
1 podpira 389
2 ne podpira 301
3 ne vem, b.o. 156
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 161

Valid range from 1 to 3

q866 ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO PODPRLI NA VO

ALI BI TAKŠNO NOVO STRANKO PODPRLI NA VOLITVAH, ALI NE?

Value 3434 Frequency
1 bi podprl 225
2 ne bi podprl 413
3 ne vem, b.o. 207
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
638 213

Valid range from 1 to 3

q840a_ DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO MED STRANKAMI?

Value 3533 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 499
2 GLASOVAL BI ZA STRANKO MILANA KUČANA 292
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 54
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 60

Valid range from 1 to 3

q846a_2 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Value 3632 Frequency
1 danes boljše 95
2 danes slabše 516
3 nič se ni spremenilo 211
4 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 29

Valid range from 1 to 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 3731 Frequency
1 danes boljše 206
2 danes slabše 252
3 nič se ni spremenilo 320
4 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 73

Valid range from 1 to 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 3830 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 93
2 danes slabše, več vpletanja 478
3 nič se ni spremenilo 201
4 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 79

Valid range from 1 to 4

q846h ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO :

Value 3929 Frequency
1 danes boljše 105
2 danes slabše 387
3 nič se ni spremenilo 307
4 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 52

Valid range from 1 to 4

q846d ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Value 4028 Frequency
1 danes boljše 125
2 danes slabše 414
3 nič se ni spremenilo 261
4 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 51

Valid range from 1 to 4

q846i ... RAZMERE V ŠOLSTVU:

... RAZMERE V ŠOLSTVU:

Value 4127 Frequency
1 danes boljše 175
2 danes slabše 266
3 nič se ni spremenilo 292
4 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 118

Valid range from 1 to 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Value 4226 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 76
2 danes slabše, več korupcije 399
3 nič se ni spremenilo 278
4 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 98

Valid range from 1 to 4

q877 ENO LETO PRED IZTEKOM SVOJEGA MANDATA VL

ENO LETO PRED IZTEKOM SVOJEGA MANDATA VLADA SPROŽA PRODAJO NEKATERIH KLJUČNIH NACIONALNIH GOSPODARSKIH SISTEMOV - KOT SO LUKA KOPER, SLOVENSKE ŽELEZNICE, TELEKOM, ZAVAROVALNICA TRIGLAV IN ŠE NEKATERIH. SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA TAKO POMEMBNE DOLGOROČNE ODLOČITVE VLADA SPREJEMA V TAKO KRATKEM ČASU

Value 4325 Frequency
1 je primerno 109
2 ni primerno 653
3 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 89

Valid range from 1 to 3

q876a V OKVIRU NAČRTOVANJA PRODAJE TEH PODJETI

V OKVIRU NAČRTOVANJA PRODAJE TEH PODJETIJ POVEJTE ALI TO PRODAJO PODPIRATE, ALI NE V NASLEDNJIH PODJETJIH ... LUKA KOPER

Value 4424 Frequency
1 podpira prodajo 119
2 ne podpira prodaje 643
3 ne ve, b.o. 81
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 89

Valid range from 1 to 3

q876b SLOVENSKE ŽELEZNICE

SLOVENSKE ŽELEZNICE

Value 4523 Frequency
1 podpira prodajo 163
2 ne podpira prodaje 609
3 ne ve, b.o. 71
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 79

Valid range from 1 to 3

q876c TELEKOM

TELEKOM

Value 4622 Frequency
1 podpira prodajo 186
2 ne podpira prodaje 581
3 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 84

Valid range from 1 to 3

q876d ZAVAROVALNICA TRIGLAV

ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Value 4721 Frequency
1 podpira prodajo 173
2 ne podpira prodaje 574
3 ne ve, b.o. 95
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 104

Valid range from 1 to 3

q870 OKTOBRA LETOS BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE.

OKTOBRA LETOS BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. ALI SE NAMERAVATE TEH VOLITEV UDELEŽITI, ALI NE?

Value 4820 Frequency
1 da 699
2 ne 83
3 ne vem, b.o. 62
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 69

Valid range from 1 to 3

q871 NA LISTI PREDSEDNIŠKIH KANDIDATOV BODO Z

NA LISTI PREDSEDNIŠKIH KANDIDATOV BODO ZAGOTOVO NASTOPILI NASLEDNJI KANDIDATI. ZA KATEREGA IZMED NJIH BOSTE NAJBOLJ VERJETNO GLASOVALI?

Value 4919 Frequency
1 MAG. MITJA GASPARI 136
2 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 82
3 ELENA PEČARIČ 12
4 LOJZE PETERLE 237
5 DR. DANILO TÜRK 151
6 za koga drugega 4
7 za nobenega 26
8 ne bom šel na volitve 28
9 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 175

Valid range from 1 to 9

q873a VERJETNO JE, DA BODO VOLITVE ZA PREDSEDN

VERJETNO JE, DA BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA POTEKALE ŠE V DRUGEM KROGU MED KANDIDATOMA, KI BOSTA V PRVEM KROGU PREJELA NAJVEČ GLASOV. POVEJTE ZA KATEREGA KANDIDATA V PARU BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI. NAJPREJ V PARU

Value 5018 Frequency
1 MAG. MITJA GASPARI 345
2 LOJZE PETERLE 348
3 za nobenega od teh dveh 32
4 ne bom šel na volitve 33
5 še ne vem, neodločen, b.o. 86
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 93

Valid range from 1 to 5

q873b KAJ PA V PARU

KAJ PA V PARU

Value 5117 Frequency
1 LOJZE PETERLE 340
2 DR. DANILO TÜRK 325
3 za nobenega od teh dveh 36
4 ne bom šel na volitve 34
5 še ne vem, neodločen, b.o. 109
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 116

Valid range from 1 to 5

q873c IN ŠE PAR

IN ŠE PAR

Value 5216 Frequency
1 DR. DANILO TÜRK 284
2 MAG. MITJA GASPARI 295
3 za nobenega od teh dveh 68
4 ne bom šel na volitve 45
5 še ne vem, neodločen, b.o. 152
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 159

Valid range from 1 to 5

q874 ALI BODO AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENI

ALI BODO AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOBRIN IN INFLACIJA VPLIVALA NA MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Value 5315 Frequency
1 NE BO BISTVENO VPLIVALO 169
2 VPLIVALO BO DO NEKE MERE 392
3 MOČNO BO VPLIVALO 275
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 15

Valid range from 1 to 4

q875 SINDIKATI NAPOVEDUJEJO SPLOŠNO STAVKO, Č

SINDIKATI NAPOVEDUJEJO SPLOŠNO STAVKO, ČE SE PLAČE NE BODO PRILAGODILE PODRAŽITVAM IN INFLACIJI. ALI PODPIRATE TAKŠNO STALIŠČE SINDIKATOV, ALI NE?

Value 5414 Frequency
1 da, podpiram 638
2 ne, ne podpiram 166
3 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 47

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5513 Frequency
11 1
20 1
21 2
22 5
23 3
24 5
25 7
26 6
27 7
28 6
29 13
30 10
31 11
32 13
33 13
34 8
35 13
36 10
37 19
38 16
39 19
40 16
41 18
42 15
43 12
44 15
45 13
46 7
47 18
48 16
49 13
50 20
51 20
52 16
53 14
54 21
55 17
56 14
57 11
58 12
59 13
60 11
61 9
62 10
63 8
64 12
65 13
66 16
67 14
68 10
69 11
70 15
71 11
72 5
73 17
74 13
75 13
76 18
77 12
78 12
79 13
80 13
81 12
82 9
83 10
84 12
85 9
86 11
87 12
88 13
89 14
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 4 11 89 56.289 18.333

Valid range from 0 to 89

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5612 Frequency
1 OSNOVNA 144
2 KONČANA POKLICNA 116
3 KONČANA SREDNJA 371
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 218
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 2

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5711 Frequency
1 NA PODEŽELJU 303
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 285
3 V VEČJEM MESTU 108
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 153
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 2

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5810 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 199
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 129
3 SAMOZAPOSLEN 32
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 18
6 UPOKOJENEC 338
7 ŠTUDENT, DIJAK 74
8 BREZPOSELN 47
9 DRUGO... 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 2

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 599 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 26
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 91
3 NE, TO ME NE SKRBI 207
4 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 527

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 608 Frequency
1 sem veren 407
2 nisem veren 310
3 nekaj vmes... 116
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 18

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 617 Frequency
1 moški 335
2 ženska 516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 0

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 626 Frequency
Zakrita vrednost 851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 0

regija Regija

Value 635 Frequency
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 118
3 KOROŠKA 24
4 SAVINJSKA 100
5 GORENJSKA 49
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 253
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 97
10 GORIŠKA 42
11 OBALNO-KRAŠKA 36
12 KRAŠKA 28
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 16

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 644 Frequency
1 ->500 264
2 500-4000 182
3 4000-50000 207
4 NAD 50000 182
0 miss 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 16

Valid range from 1 to 4

rstar STAROST

Value 653 Frequency
30 ->30 152
45 31 - 45 186
60 46 - 60 225
99 61 -> 284
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 4

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 662 Frequency
0 ne vem 248
1 DESUS 17
2 LDS 82
3 NSI 48
4 SDS 148
5 SLS 34
6 SNS 45
7 SD 182
8 ZARES 24
9 drugo 19
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 4

Valid range from 0 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 0 0.301 4.014 1 0.766

Valid range from 0.3010614 to 4.014152

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0709. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0709_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si