Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB691
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2008

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

pripadnost družbeni skupini, nacionalna in etnična identiteta, diskriminacija, invalidnost, jedrska energija, radioaktivni odpadki, varnost, nakupovanje preko pošte, nakupovanje preko spleta, nakupovanje preko telefona, nakupovanje, čezmejno kupovanje, zavajujoči reklamni oglasi, zaščita potrošnika, zaupanje, finančne storitve, počitniški paket, neživilski izdelki

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, DISKRIMINACIJA, IDENTITETA, RADIOAKTIVNI ODPADKI, VARSTVO OKOLJA, NAKUPOVANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
DISKRIMINACIJA
RADIOAKTIVNI ODPADKI
NAKUPOVANJE V EVROPSKI UNIJI


Abstract:

Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Vključuje tri tematske sklope: diskriminacija, radioaktivni odpadki in nakupovanje v Evropski uniji. Prvi tematski skop se je osredotočal na vprašanja o diskriminaciji, o tem kako razširjena je le-ta, če so anketirani že kdaj doživeli ali bili priča diskriminaciji ter o obstoju večkratne diskriminacije. Dodatna vprašanja so poizvedovala, kako bi se anketirani počutili, če bi njihov sosed bil iz manjšinske skupine, kakšne občutke bi imel o tem, da bi nekdo iz manjšinske skupine zasedal najvišje izvoljeno politično mesto v njihovi državi ter kakšno je njihovo mnenje o kazalcih za enake možnosti na področju zaposlovanja. Vprašani so bili, če menijo, da je bilo storjeno dovolj v zvezi z bojem proti diskriminaciji ter če bi anketirani poznali svoje pravice v primeru, da bi bili žrtev diskriminacije. V drugem delu so respondenti bili vprašani o mnenju glede radioaktivnih odpadkov, jedrske energije, ravnanja z jedrsko energijo in o prednostih njene uporabe ter o radioaktivnih odpadkih in odlaganju le-teh. Nadaljnja vprašanja so spraševala, komu zaupajo glede informacij o radioaktivnih odpadkih, kaj menijo o tem, da bi bila odlagališča radioaktivnih odpadkov v bližini respondentovega doma in kaj menijo glede upravljanja radioaktivnih odpadkov in nadzora v državah članicah in Evropski uniji. Pri tretjem sklopu so odgovarjali na vprašanja o tem, če so kupili ali poskusili kupiti blago/storitve v zadnjih 12 mesecih v svoji državi in v drugi državi članici EU, kakšna je bila skupna vrednost nakupa ter če so imeli ponudbe prodajalcev iz drugih držav EU. Vprašani so bili še o tem, če so doživeli nezaželeno, varljivo ali lažno ponudbo, prisilo, nepravične pogoje, nakup na daljavo in pritožbo. Prav tako so bili vprašani o njihovem zanimanju in zaupanju v nakupovanje v tujini s primerjavo nakupovanja v lastni državi. Na koncu so odgovarjali v zvezi z spletnimi stranmi, ki ponujajo primerjavo cen, o varovanju potrošnikov in procesu razreševanje sporov, o finančnih servisih, počitniških paketih in o nakupu neživilskih izdelkov. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), zakonskem stanu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu fiksnega ali mobilnega telefona in drugih trajnih dobrin, o družbenih povezavah, pripadnosti manjšinski skupini, kvaliteti življenja (nanašajoč se na zdravje), tipu in velikosti naselja ter, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.

Methodology


Collection date: 18. februar 2008 - 22. marec 2008, Avstrija: 18. februar 2008 - 10. marec 2008,, Belgija: 21. februar 2008 - 16. marec 2008,, Bolgarija: 18. februar 2008 - 03. marec 2008,, Ciper (Republika): 19. februar 2008 - 16. marec 2008,, Češka Republika: 22. februar 2008 - 16. marec 2008,, Danska: 18. februar 2008 - 18. marec 2008,, Estonija: 22. februar 2008 - 17. marec 2008,, Finska: 20. februar 2008 - 20. marec 2008,, Francija: 18. februar 2008 - 17. marec 2008,, Nemčija: 19. februar 2008 - 16. marec 2008,, Velika Britanija: 18. februar 2008 - 13. marec 2008,, Grčija: 20. februar 2008 - 11. marec 2008,, Madžarska: 20. februar 2008 - 17. marec 2008,, Irska (Republika): 18. februar 2008 - 19. marec 2008,, Italija: 18. februar 2008 - 07. marec 2008,, Latvija: 22. februar 2008 - 18. marec 2008,, Litva: 20. februar 2008 - 14. marec 2008,, Luksemburg: 18. februar 2008 - 22. marec 2008,, Malta: 18. februar 2008 - 17. marec 2008,, Nizozemska: 18. februar 2008 - 16. marec 2008,, Severna Irska: 18. februar 2008 - 13. marec 2008,, Poljska: 20. februar 2008 - 12. marec 2008,, Portugalska: 20. februar 2008 - 18. marec 2008,, Romunija: 18. februar 2008 - 13. marec 2008,, Slovaška: 20. februar 2008 - 08. marec 2008,, Slovenija: 18. februar 2008 - 18. marec 2008,, Španija: 19. februar 2008 - 16. marec 2008,, Švedska: 20. februar 2008 - 16. marec 2008.
Date of production: 2008
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije, starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v državah članicah EU. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB691 - Evrobarometer 69.1 februar–marec 2008 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 523
  • number of units: 26746

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4743 26746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 4743 to 4743

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4743 26746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 4743 to 4743

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.0.1 (2012-07-02) 26746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1523 Frequency
4743 26746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 4743 to 4743

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2522 Frequency
4743 26746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 4743 to 4743

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3521 Frequency
3.0.1 (2012-07-02) 26746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4520 Frequency
691 Eurobarometer 69.1 26746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 691 to 691

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 1000001 42001082 21404089.343 14117211.921

Valid range from 1000001 to 42001082

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6518 Frequency
1 France 1054
2 Belgium 1012
3 The Netherlands 1023
4 Germany West 1036
5 Italy 1036
6 Luxembourg 513
7 Denmark 1032
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1005
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1000
14 Germany East 526
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1001
17 Sweden 1007
18 Austria 1008
19 Cyprus (Republic) 506
20 Czech Republic 1070
21 Estonia 1000
22 Hungary 1000
23 Latvia 1004
24 Lithuania 1009
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1049
28 Slovenia 1026
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7517 Frequency
AT 1008
BE 1012
BG 1000
CY 506
CZ 1070
DE-E 526
DE-W 1036
DK 1032
EE 1000
ES 1004
FI 1001
FR 1054
GB-GBN 1005
GB-NIR 301
GR 1000
HU 1000
IE 1000
IT 1036
LT 1009
LU 513
LV 1004
MT 500
NL 1023
PL 1000
PT 1000
RO 1024
SE 1007
SI 1026
SK 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0.325 3.093 1 0.381

Valid range from 0.3253 to 3.0931

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9515 Frequency
0 Other 25440
1 United Kingdom 1306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 3.874 0.0488 0.337

Valid range from 0 to 3.874065

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11513 Frequency
0 Other 25184
1 Germany 1562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 3.583 0.0584 0.272

Valid range from 0 to 3.583469

v13 NATION GROUP EU6

Value 13511 Frequency
0 Other 21072
1 EU6 5674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 4.96 0.212 0.557

Valid range from 0 to 4.960297

v15 NATION GROUP EU9

Value 15509 Frequency
0 Other 17734
1 EU9 9012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 5.931 0.337 0.81

Valid range from 0 to 5.930968

v17 NATION GROUP EU10

Value 17507 Frequency
0 Other 16734
1 EU10 10012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 6.347 0.374 0.864

Valid range from 0 to 6.346842

v19 NATION GROUP EU12

Value 19505 Frequency
0 Other 14730
1 EU12 12016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 6.363 0.449 0.891

Valid range from 0 to 6.362562

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21503 Frequency
0 Other 14204
1 EU12+ 12542
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 6.356 0.469 0.894

Valid range from 0 to 6.356458

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23501 Frequency
0 Other 23730
1 EU NMS 3 3016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 3.244 0.113 0.348

Valid range from 0 to 3.243692

v25 NATION GROUP EU15

Value 25499 Frequency
0 Other 11188
1 EU15 15558
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 7.411 0.582 1.029

Valid range from 0 to 7.410829

v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007

Value 27497 Frequency
0 Other 13507
1 EURO ZONE 2007 13239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 7.723 0.495 0.911

Valid range from 0 to 7.723361

v29 NATION GROUP EU NMS 10

Value 29495 Frequency
0 Other 17582
1 EU NMS 10 9164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v30 W13 WEIGHT EU NMS10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 8.024 0.343 0.977

Valid range from 0 to 8.024214

v31 NATION GROUP EU25

Value 31493 Frequency
0 Other 2024
1 EU25 24722
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v32 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 9.857 0.924 1.351

Valid range from 0 to 9.857063

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 33491 Frequency
0 Other 24722
1 AC (BG RO) 2024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 2.276 0.0757 0.302

Valid range from 0 to 2.276004

v35 NATION GROUP EU27

Value 35489 Frequency
1 EU27 26746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 1 to 1

v36 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0.0179 10.002 1 1.35

Valid range from 0.017936 to 10.001638

v37 NATION GROUP EU NMS 12

Value 37487 Frequency
0 Other 15558
1 EU NMS 12 11188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v38 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 6.965 0.418 0.938

Valid range from 0 to 6.965375

v39 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Value 39485 Frequency
0 Other 12501
1 EURO ZONE 2008 14245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v40 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 8.278 0.533 0.975

Valid range from 0 to 8.278459

v41 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Value 41483 Frequency
0 Other 14245
1 NON EURO ZONE 2008 12501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v42 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 0 12.836 0.467 1.238

Valid range from 0 to 12.835863

v43 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0 268.754 149862.453 14983.774 20229.862

Valid range from 268.753662 to 149862.453125

v44 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 44480 Frequency
0 Not mentioned 25757
1 Mentioned 989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v45 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 45479 Frequency
0 Not mentioned 25719
1 Mentioned 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v46 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 46478 Frequency
0 Not mentioned 25180
1 Mentioned 1566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v47 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 47477 Frequency
0 Not mentioned 25745
1 Mentioned 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v48 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 48476 Frequency
0 Not mentioned 25755
1 Mentioned 991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 49475 Frequency
0 Not mentioned 25658
1 Mentioned 1088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 50474 Frequency
0 Not mentioned 25780
1 Mentioned 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 51473 Frequency
0 Not mentioned 25658
1 Mentioned 1088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 52472 Frequency
0 Not mentioned 26371
1 Mentioned 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 53471 Frequency
0 Not mentioned 25701
1 Mentioned 1045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 54470 Frequency
0 Not mentioned 25664
1 Mentioned 1082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 55469 Frequency
0 Not mentioned 25449
1 Mentioned 1297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 56468 Frequency
0 Not mentioned 25749
1 Mentioned 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 57467 Frequency
0 Not mentioned 25758
1 Mentioned 988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 58466 Frequency
0 Not mentioned 25741
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 59465 Frequency
0 Not mentioned 26243
1 Mentioned 503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 60464 Frequency
0 Not mentioned 25676
1 Mentioned 1070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 61463 Frequency
0 Not mentioned 25750
1 Mentioned 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 62462 Frequency
0 Not mentioned 25741
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 63461 Frequency
0 Not mentioned 25742
1 Mentioned 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 64460 Frequency
0 Not mentioned 25717
1 Mentioned 1029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 65459 Frequency
0 Not mentioned 26250
1 Mentioned 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 66458 Frequency
0 Not mentioned 25686
1 Mentioned 1060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 67457 Frequency
0 Not mentioned 25696
1 Mentioned 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 68456 Frequency
0 Not mentioned 25719
1 Mentioned 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 69455 Frequency
0 Not mentioned 25731
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 70454 Frequency
0 Not mentioned 25689
1 Mentioned 1057
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v71 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: ETHNIC ORIGIN

Value 71453 Frequency
1 Very widespread 3676
2 Fairly widespread 11353
3 Fairly rare 6940
4 Very rare 2982
5 Non-existent (SPONT.) 929
6 DK 866
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25880 866

Valid range from 1 to 5

v72 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: GENDER

Value 72452 Frequency
1 Very widespread 1420
2 Fairly widespread 7354
3 Fairly rare 9573
4 Very rare 5827
5 Non-existent (SPONT.) 1731
6 DK 841
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25905 841

Valid range from 1 to 5

v73 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: SEXUAL ORIENT

Value 73451 Frequency
1 Very widespread 2974
2 Fairly widespread 9139
3 Fairly rare 8112
4 Very rare 3702
5 Non-existent (SPONT.) 1025
6 DK 1794
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24952 1794

Valid range from 1 to 5

v74 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: AGE

Value 74450 Frequency
1 Very widespread 2340
2 Fairly widespread 8900
3 Fairly rare 8743
4 Very rare 4826
5 Non-existent (SPONT.) 1252
6 DK 685
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26061 685

Valid range from 1 to 5

v75 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: RELIGION/BELIEF

Value 75449 Frequency
1 Very widespread 1873
2 Fairly widespread 7126
3 Fairly rare 8981
4 Very rare 5817
5 Non-existent (SPONT.) 1977
6 DK 972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25774 972

Valid range from 1 to 5

v76 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: DISABILITY

Value 76448 Frequency
1 Very widespread 2341
2 Fairly widespread 8763
3 Fairly rare 8747
4 Very rare 4834
5 Non-existent (SPONT.) 1202
6 DK 859
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25887 859

Valid range from 1 to 5

v77 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: ETHNIC ORIGIN

Value 77447 Frequency
1 Far more widespread 2887
2 Slightly more widespread 9017
3 Slightly less widespread 9455
4 Far less widespread 2973
5 DK 2414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24332 2414

Valid range from 1 to 4

v78 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: GENDER

Value 78446 Frequency
1 Far more widespread 1080
2 Slightly more widespread 5366
3 Slightly less widespread 12728
4 Far less widespread 4804
5 DK 2768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23978 2768

Valid range from 1 to 4

v79 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: SEXUAL ORIENTAT

Value 79445 Frequency
1 Far more widespread 1839
2 Slightly more widespread 5932
3 Slightly less widespread 11782
4 Far less widespread 3979
5 DK 3214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23532 3214

Valid range from 1 to 4

v80 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: AGE

Value 80444 Frequency
1 Far more widespread 1859
2 Slightly more widespread 7150
3 Slightly less widespread 11081
4 Far less widespread 4008
5 DK 2648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24098 2648

Valid range from 1 to 4

v81 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: RELIGION/BELIEF

Value 81443 Frequency
1 Far more widespread 1854
2 Slightly more widespread 6812
3 Slightly less widespread 10315
4 Far less widespread 4840
5 DK 2925
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23821 2925

Valid range from 1 to 4

v82 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: DISABILITY

Value 82442 Frequency
1 Far more widespread 1233
2 Slightly more widespread 5162
3 Slightly less widespread 12903
4 Far less widespread 4742
5 DK 2706
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24040 2706

Valid range from 1 to 4

v83 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: ETHNIC ORIGIN

Value 83441 Frequency
0 Not mentioned 26116
1 Mentioned 630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v84 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: GENDER

Value 84440 Frequency
0 Not mentioned 25887
1 Mentioned 859
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v85 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: SEXUAL ORIENT

Value 85439 Frequency
0 Not mentioned 26513
1 Mentioned 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v86 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: AGE

Value 86438 Frequency
0 Not mentioned 25101
1 Mentioned 1645
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v87 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: RELIGION/BELIEF

Value 87437 Frequency
0 Not mentioned 26391
1 Mentioned 355
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v88 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: DISABILITY

Value 88436 Frequency
0 Not mentioned 26212
1 Mentioned 534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v89 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: NO

Value 89435 Frequency
0 Not mentioned 4252
1 Mentioned 22494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v90 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: OTHER REASON

Value 90434 Frequency
0 Not mentioned 26044
1 Mentioned 702
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v91 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: DK

Value 91433 Frequency
0 Not mentioned 26444
1 Mentioned 302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v92 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: ETHNIC ORIGIN

Value 92432 Frequency
0 Not mentioned 23366
1 Mentioned 3380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v93 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: GENDER

Value 93431 Frequency
0 Not mentioned 25430
1 Mentioned 1316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v94 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: SEXUAL ORIENT

Value 94430 Frequency
0 Not mentioned 25492
1 Mentioned 1254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v95 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: AGE

Value 95429 Frequency
0 Not mentioned 24633
1 Mentioned 2113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v96 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: RELIGION/BELIEF

Value 96428 Frequency
0 Not mentioned 25473
1 Mentioned 1273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v97 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: DISABILITY

Value 97427 Frequency
0 Not mentioned 25063
1 Mentioned 1683
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v98 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: NO

Value 98426 Frequency
0 Not mentioned 7568
1 Mentioned 19178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v99 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: OTHER REASON

Value 99425 Frequency
0 Not mentioned 26145
1 Mentioned 601
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v100 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: DK

Value 100424 Frequency
0 Not mentioned 26423
1 Mentioned 323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v101 QA5 MULTIPLE DISCRIMINATION

Value 101423 Frequency
1 Very widespread 1032
2 Fairly widespread 7593
3 Fairly rare 8953
4 Very rare 4955
5 Non-existent (SPONT.) 1611
6 DK 2602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24144 2602

Valid range from 1 to 5

v102 QA6 NEIGHBOUR: ROMA

Value 102422 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 3569
2 Box 2 1363
3 Box 3 1968
4 Box 4 1788
5 Box 5 3400
6 Box 6 1641
7 Box 7 1921
8 Box 8 2058
9 Box 9 1302
10 Box 10 - Totally comfortable 5473
11 Indifferent (SPONT.) 1741
12 DK 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26224 522

Valid range from 1 to 11

v103 QA6 NEIGHBOUR: ROMA - REC

Value 103421 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 6900
2 Fairly comfortable (4-7) 8750
3 Comfortable (8-10) 8833
4 Indifferent (SPONT.) 1741
8 DK 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26224 522

Valid range from 1 to 4

v104 QA6 NEIGHBOUR: DISABLED PERSON

Value 104420 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 202
2 Box 2 126
3 Box 3 197
4 Box 4 271
5 Box 5 878
6 Box 6 689
7 Box 7 1177
8 Box 8 2078
9 Box 9 2496
10 Box 10 - Totally comfortable 15758
11 Indifferent (SPONT.) 2736
12 DK 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26608 138

Valid range from 1 to 11

v105 QA6 NEIGHBOUR: DISABLED PERSON - REC

Value 105419 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 525
2 Fairly comfortable (4-7) 3015
3 Comfortable (8-10) 20332
4 Indifferent (SPONT.) 2736
8 DK 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26608 138

Valid range from 1 to 4

v106 QA6 NEIGHBOUR: HOMOSEXUAL

Value 106418 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 1865
2 Box 2 695
3 Box 3 868
4 Box 4 757
5 Box 5 1873
6 Box 6 1091
7 Box 7 1355
8 Box 8 2066
9 Box 9 1988
10 Box 10 - Totally comfortable 10792
11 Indifferent (SPONT.) 2852
12 DK 544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26202 544

Valid range from 1 to 11

v107 QA6 NEIGHBOUR: HOMOSEXUAL - REC

Value 107417 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 3428
2 Fairly comfortable (4-7) 5076
3 Comfortable (8-10) 14846
4 Indifferent (SPONT.) 2852
8 DK 544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26202 544

Valid range from 1 to 4

v108 QA6 NEIGHBOUR: DIFF ETHNIC ORIGIN

Value 108416 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 557
2 Box 2 378
3 Box 3 645
4 Box 4 707
5 Box 5 2098
6 Box 6 1295
7 Box 7 1826
8 Box 8 2696
9 Box 9 2335
10 Box 10 - Totally comfortable 11263
11 Indifferent (SPONT.) 2671
12 DK 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26471 275

Valid range from 1 to 11

v109 QA6 NEIGHBOUR: DIFF ETHNIC ORIGIN - REC

Value 109415 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 1580
2 Fairly comfortable (4-7) 5926
3 Comfortable (8-10) 16294
4 Indifferent (SPONT.) 2671
8 DK 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26471 275

Valid range from 1 to 4

v110 QA6 NEIGHBOUR: DIFF RELIGION/BELIEF

Value 110414 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 407
2 Box 2 226
3 Box 3 417
4 Box 4 462
5 Box 5 1482
6 Box 6 973
7 Box 7 1403
8 Box 8 2437
9 Box 9 2450
10 Box 10 - Totally comfortable 13152
11 Indifferent (SPONT.) 3133
12 DK 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26542 204

Valid range from 1 to 11

v111 QA6 NEIGHBOUR: DIFF RELIGION/BELIEF - REC

Value 111413 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 1050
2 Fairly comfortable (4-7) 4320
3 Comfortable (8-10) 18039
4 Indifferent (SPONT.) 3133
8 DK 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26542 204

Valid range from 1 to 4

v112 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: NAME

Value 112412 Frequency
0 Not mentioned 23169
1 Mentioned 3577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v113 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: ADDRESS

Value 113411 Frequency
0 Not mentioned 24432
1 Mentioned 2314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v114 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: ACCENT

Value 114410 Frequency
0 Not mentioned 18030
1 Mentioned 8716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v115 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: ETHNIC ORIGIN

Value 115409 Frequency
0 Not mentioned 16211
1 Mentioned 10535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v116 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: GENDER

Value 116408 Frequency
0 Not mentioned 20822
1 Mentioned 5924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v117 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: SEXUAL ORIENT

Value 117407 Frequency
0 Not mentioned 21167
1 Mentioned 5579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v118 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: AGE

Value 118406 Frequency
0 Not mentioned 13658
1 Mentioned 13088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v119 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: DISABLITY

Value 119405 Frequency
0 Not mentioned 15540
1 Mentioned 11206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v120 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: RELIGIOUS SYMBOL

Value 120404 Frequency
0 Not mentioned 20270
1 Mentioned 6476
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v121 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: SMOKER

Value 121403 Frequency
0 Not mentioned 21399
1 Mentioned 5347
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v122 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: PRESENTATION

Value 122402 Frequency
0 Not mentioned 13820
1 Mentioned 12926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v123 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: PHYS APPEARANCE

Value 123401 Frequency
0 Not mentioned 17242
1 Mentioned 9504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v124 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: NONE OF THESE

Value 124400 Frequency
0 Not mentioned 25502
1 Mentioned 1244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v125 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: OTHERS

Value 125399 Frequency
0 Not mentioned 26394
1 Mentioned 352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v126 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: DK

Value 126398 Frequency
0 Not mentioned 25867
1 Mentioned 879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v127 QA8 ELECTED POLITICIAN: WOMAN

Value 127397 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 291
2 Box 2 137
3 Box 3 216
4 Box 4 290
5 Box 5 990
6 Box 6 685
7 Box 7 1132
8 Box 8 2215
9 Box 9 2302
10 Box 10 - Totally comfortable 16393
11 Indifferent (SPONT.) 1907
12 DK 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26558 188

Valid range from 1 to 11

v128 QA8 ELECTED POLITICIAN: WOMAN - REC

Value 128396 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 644
2 Fairly comfortable (4-7) 3097
3 Comfortable (8-10) 20910
4 Indifferent (SPONT.) 1907
8 DK 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26558 188

Valid range from 1 to 4

v129 QA8 ELECTED POLITICIAN: HOMOSEXUAL

Value 129395 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 3738
2 Box 2 1112
3 Box 3 1259
4 Box 4 1041
5 Box 5 2281
6 Box 6 1294
7 Box 7 1573
8 Box 8 2036
9 Box 9 1589
10 Box 10 - Totally comfortable 8048
11 Indifferent (SPONT.) 2127
12 DK 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26098 648

Valid range from 1 to 11

v130 QA8 ELECTED POLITICIAN: HOMOSEXUAL - REC

Value 130394 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 6109
2 Fairly comfortable (4-7) 6189
3 Comfortable (8-10) 11673
4 Indifferent (SPONT.) 2127
8 DK 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26098 648

Valid range from 1 to 4

v131 QA8 ELECTED POLITICIAN: DIFF ETHNIC ORIG

Value 131393 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 3075
2 Box 2 1268
3 Box 3 1766
4 Box 4 1627
5 Box 5 3066
6 Box 6 1799
7 Box 7 2045
8 Box 8 2393
9 Box 9 1462
10 Box 10 - Totally comfortable 6151
11 Indifferent (SPONT.) 1597
12 DK 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26249 497

Valid range from 1 to 11

v132 QA8 ELECTED POLITICIAN: DIFF ETHNIC ORIG - REC

Value 132392 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 6109
2 Fairly comfortable (4-7) 8537
3 Comfortable (8-10) 10006
4 Indifferent (SPONT.) 1597
8 DK 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26249 497

Valid range from 1 to 4

v133 QA8 ELECTED POLITICIAN: AGED UNDER 30

Value 133391 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 1969
2 Box 2 1055
3 Box 3 2009
4 Box 4 1856
5 Box 5 3294
6 Box 6 1939
7 Box 7 2232
8 Box 8 2529
9 Box 9 1611
10 Box 10 - Totally comfortable 6643
11 Indifferent (SPONT.) 1260
12 DK 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26397 349

Valid range from 1 to 11

v134 QA8 ELECTED POLITICIAN: AGED UNDER 30 - REC

Value 134390 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 5033
2 Fairly comfortable (4-7) 9321
3 Comfortable (8-10) 10783
4 Indifferent (SPONT.) 1260
8 DK 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26397 349

Valid range from 1 to 4

v135 QA8 ELECTED POLITICIAN: DIFF RELIGION

Value 135389 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 2186
2 Box 2 944
3 Box 3 1292
4 Box 4 1411
5 Box 5 2909
6 Box 6 1630
7 Box 7 2116
8 Box 8 2546
9 Box 9 1739
10 Box 10 - Totally comfortable 7292
11 Indifferent (SPONT.) 2245
12 DK 436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26310 436

Valid range from 1 to 11

v136 QA8 ELECTED POLITICIAN: DIFF RELIGION - REC

Value 136388 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 4422
2 Fairly comfortable (4-7) 8066
3 Comfortable (8-10) 11577
4 Indifferent (SPONT.) 2245
8 DK 436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26310 436

Valid range from 1 to 4

v137 QA8 ELECTED POLITICIAN: DISABLED

Value 137387 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 1136
2 Box 2 556
3 Box 3 839
4 Box 4 833
5 Box 5 2334
6 Box 6 1494
7 Box 7 1936
8 Box 8 2816
9 Box 9 2262
10 Box 10 - Totally comfortable 10120
11 Indifferent (SPONT.) 1888
12 DK 532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26214 532

Valid range from 1 to 11

v138 QA8 ELECTED POLITICIAN: DISABLED - REC

Value 138386 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 2531
2 Fairly comfortable (4-7) 6597
3 Comfortable (8-10) 15198
4 Indifferent (SPONT.) 1888
8 DK 532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26214 532

Valid range from 1 to 4

v139 QA8 ELECTED POLITICIAN: AGED OVER 75

Value 139385 Frequency
1 Box 1 - Very uncomfortable 4722
2 Box 2 2122
3 Box 3 2820
4 Box 4 2178
5 Box 5 3223
6 Box 6 1831
7 Box 7 1879
8 Box 8 1816
9 Box 9 1048
10 Box 10 - Totally comfortable 3723
11 Indifferent (SPONT.) 1029
12 DK 355
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26391 355

Valid range from 1 to 11

v140 QA8 ELECTED POLITICIAN: AGED OVER 75 - REC

Value 140384 Frequency
1 Uncomfortable (1-3) 9664
2 Fairly comfortable (4-7) 9111
3 Comfortable (8-10) 6587
4 Indifferent (SPONT.) 1029
8 DK 355
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26391 355

Valid range from 1 to 4

v141 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: ETHNIC ORIGIN

Value 141383 Frequency
1 Totally in favour 8853
2 Somewhat in favour 10398
3 Somewhat opposed 3854
4 Totally opposed 2053
5 DK 1588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25158 1588

Valid range from 1 to 4

v142 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: GENDER

Value 142382 Frequency
1 Totally in favour 11849
2 Somewhat in favour 8776
3 Somewhat opposed 2611
4 Totally opposed 2159
5 DK 1351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25395 1351

Valid range from 1 to 4

v143 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: AGE

Value 143381 Frequency
1 Totally in favour 10745
2 Somewhat in favour 10417
3 Somewhat opposed 2787
4 Totally opposed 1518
5 DK 1279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25467 1279

Valid range from 1 to 4

v144 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: RELIGION

Value 144380 Frequency
1 Totally in favour 9319
2 Somewhat in favour 9436
3 Somewhat opposed 3759
4 Totally opposed 2570
5 DK 1662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25084 1662

Valid range from 1 to 4

v145 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: DISABILITY

Value 145379 Frequency
1 Totally in favour 12171
2 Somewhat in favour 9784
3 Somewhat opposed 2176
4 Totally opposed 1284
5 DK 1331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25415 1331

Valid range from 1 to 4

v146 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: SEXUAL ORIENT

Value 146378 Frequency
1 Totally in favour 8369
2 Somewhat in favour 8488
3 Somewhat opposed 4279
4 Totally opposed 3391
5 DK 2219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24527 2219

Valid range from 1 to 4

v147 QA10 WORK: MONITOR WORK-FORCE COMPOSITION

Value 147377 Frequency
1 Totally support 5694
2 Somewhat support 9684
3 Somewhat oppose 5306
4 Totally oppose 3207
5 DK 2855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23891 2855

Valid range from 1 to 4

v148 QA10 WORK: MONITOR RECRUITMENT PROCEDURES

Value 148376 Frequency
1 Totally support 9379
2 Somewhat support 10051
3 Somewhat oppose 3485
4 Totally oppose 1644
5 DK 2187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24559 2187

Valid range from 1 to 4

v149 QA11 FIGHTING DISCRIMINAT - ENOUGH EFFORT

Value 149375 Frequency
1 Yes, definitely 2864
2 Yes, to some extent 9911
3 No, not really 9131
4 No, definitely not 3349
5 DK 1491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25255 1491

Valid range from 1 to 4

v150 QA12 DISCRIMINATION - KNOWLEDGE OF RIGHTS

Value 150374 Frequency
1 Yes 9261
2 No 13801
3 That depends (SPONT.) 2866
4 DK 818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25928 818

Valid range from 1 to 3

v151 QB1 RADIOACTIVE WASTE - INFORMED ABOUT

Value 151373 Frequency
1 Very well informed 1021
2 Fairly well informed 6049
3 Not very well informed 11796
4 Not at all informed 7569
5 DK 311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26435 311

Valid range from 1 to 4

v152 QB2 NUCLEAR ENERGY - APPROVAL

Value 152372 Frequency
1 Totally in favour 3197
2 Fairly in favour 8273
3 Fairly opposed 7243
4 Totally opposed 5309
5 DK 2724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24022 2724

Valid range from 1 to 4

v153 QB3 NUCLEAR ENERGY - IF WASTE PRB SOLVED

Value 153371 Frequency
1 Totally in favour 1056
2 Fairly in favour 3634
3 Fairly opposed 3594
4 Totally opposed 2636
5 No solution (SPONT.) 1118
6 DK 514
9 Inap. (not 3 or 4 in V152) 14194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12038 14708

Valid range from 1 to 5

v154 QB4 NUCL ENERGY: DIVERSIFY SOURCES

Value 154370 Frequency
1 Totally agree 6338
2 Tend to agree 11019
3 Tend to disagree 3802
4 Totally disagree 1717
5 DK 3870
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22876 3870

Valid range from 1 to 4

v155 QB4 NUCL ENERGY: REDUCE OIL DEPENDANCE

Value 155369 Frequency
1 Totally agree 6994
2 Tend to agree 9780
3 Tend to disagree 4349
4 Totally disagree 1935
5 DK 3688
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23058 3688

Valid range from 1 to 4

v156 QB4 NUCL ENERGY: LESS GREENH GAS EMISS

Value 156368 Frequency
1 Totally agree 7828
2 Tend to agree 8744
3 Tend to disagree 3181
4 Totally disagree 1376
5 DK 5617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21129 5617

Valid range from 1 to 4

v157 QB5 RADIOACT WASTE: SEVERAL CATEGORIES

Value 157367 Frequency
1 True (correct) 17416
2 False 3358
3 DK 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20774 5972

Valid range from 1 to 2

v158 QB5 RADIOACT WASTE: AT HOSPITALS

Value 158366 Frequency
1 True (correct) 17382
2 False 3160
3 DK 6204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20542 6204

Valid range from 1 to 2

v159 QB5 RADIOACT WASTE: NON-NUCLEAR INDUSTR

Value 159365 Frequency
1 True (correct) 16072
2 False 3330
3 DK 7344
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19402 7344

Valid range from 1 to 2

v160 QB5 RADIOACT WASTE: RESEARCH CENTERS

Value 160364 Frequency
1 True (correct) 19095
2 False 1931
3 DK 5720
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21026 5720

Valid range from 1 to 2

v161 QB5 RADIOACT WASTE: NUCLEAR REACTORS

Value 161363 Frequency
1 True 12454
2 False (correct) 7774
3 DK 6518
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20228 6518

Valid range from 1 to 2

v162 QB5 RADIOACT WASTE: OTH DANGEROUS WASTE

Value 162362 Frequency
1 True 8571
2 False (correct) 9501
3 DK 8674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18072 8674

Valid range from 1 to 2

v163 QB5 RADIOACT WASTE: ALL VERY DANGEROUS

Value 163361 Frequency
1 True 21248
2 False (correct) 3034
3 DK 2464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24282 2464

Valid range from 1 to 2

v164 QB6 RADIOACT W DISP: DEEP UNDERGROUND

Value 164360 Frequency
1 True 17675
2 False (correct) 3337
3 DK 5734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21012 5734

Valid range from 1 to 2

v165 QB6 RADIOACT W DISP: IN STEEL DRUMS

Value 165359 Frequency
1 True (correct) 15119
2 False 3297
3 DK 8330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18416 8330

Valid range from 1 to 2

v166 QB6 RADIOACT W DISP: OTHER COUNTRIES

Value 166358 Frequency
1 True 17189
2 False (correct) 3241
3 DK 6316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20430 6316

Valid range from 1 to 2

v167 QB6 RADIOACT W DISP: ONLY TEMPORARILY

Value 167357 Frequency
1 True (correct) 18357
2 False 2095
3 DK 6294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20452 6294

Valid range from 1 to 2

v168 QB6 RADIOACT W DISP: DUMPED AT SEA

Value 168356 Frequency
1 True 11463
2 False (correct) 8772
3 DK 6511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20235 6511

Valid range from 1 to 2

v169 QB7 RADIOACT W FINAL DISP: SOLVE NOW

Value 169355 Frequency
1 Totally agree 21049
2 Tend to agree 3882
3 Tend to disagree 550
4 Totally disagree 230
5 DK 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25711 1035

Valid range from 1 to 4

v170 QB7 RADIOACT W FINAL DISP: NO SAFE WAY

Value 170354 Frequency
1 Totally agree 10990
2 Tend to agree 7991
3 Tend to disagree 3158
4 Totally disagree 948
5 DK 3659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23087 3659

Valid range from 1 to 4

v171 QB7 RADIOACT W FINAL DISP: UNDERGROUND

Value 171353 Frequency
1 Totally agree 5304
2 Tend to agree 7245
3 Tend to disagree 5002
4 Totally disagree 3666
5 DK 5529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21217 5529

Valid range from 1 to 4

v172 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: AGENCIES

Value 172352 Frequency
0 Not mentioned 18444
1 Mentioned 8302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v173 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: GOVERNMENT

Value 173351 Frequency
0 Not mentioned 20790
1 Mentioned 5956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v174 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: NGO

Value 174350 Frequency
0 Not mentioned 16666
1 Mentioned 10080
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v175 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: SCIENTISTS

Value 175349 Frequency
0 Not mentioned 15148
1 Mentioned 11598
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v176 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: MEDIA

Value 176348 Frequency
0 Not mentioned 22807
1 Mentioned 3939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v177 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: EU

Value 177347 Frequency
0 Not mentioned 22113
1 Mentioned 4633
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v178 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: NUCL INDUSTR

Value 178346 Frequency
0 Not mentioned 23343
1 Mentioned 3403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v179 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: PEACEFUL USE

Value 179345 Frequency
0 Not mentioned 17428
1 Mentioned 9318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v180 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: NONE

Value 180344 Frequency
0 Not mentioned 25104
1 Mentioned 1642
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v181 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: OTHER

Value 181343 Frequency
0 Not mentioned 26623
1 Mentioned 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v182 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: DK

Value 182342 Frequency
0 Not mentioned 25540
1 Mentioned 1206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v183 QB9 RADIOACT W UNDERGROUND DISP - WORRY

Value 183341 Frequency
1 Transport of waste 2135
2 Radioactive leaks 7552
3 Terrorist attack 949
4 Environment and health 14020
5 Local property prices 776
6 None of these (SPONT.) 407
7 Other (SPONT.) 166
8 DK 741
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26005 741

Valid range from 1 to 7

v184 QB10 RADIOACT W UNDERGROUND DISP - NEARBY

Value 184340 Frequency
1 Direct consultation/participation 13774
2 Consultation/participation through NGO 5755
3 Through authorities 5112
4 None of these (SPONT.) 1032
5 DK 1073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25673 1073

Valid range from 1 to 4

v185 QB11 RADIOACT W EU: EACH MEMBER STATE

Value 185339 Frequency
1 Totally agree 17043
2 Tend to agree 5830
3 Tend to disagree 1833
4 Totally disagree 1013
5 DK 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25719 1027

Valid range from 1 to 4

v186 QB11 RADIOACT W EU: HARMONIZED MANAGEMENT

Value 186338 Frequency
1 Totally agree 17683
2 Tend to agree 6558
3 Tend to disagree 752
4 Totally disagree 270
5 DK 1483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25263 1483

Valid range from 1 to 4

v187 QB11 RADIOACT W EU: NAT MANAGEMENT PLANS

Value 187337 Frequency
1 Totally agree 17854
2 Tend to agree 6304
3 Tend to disagree 767
4 Totally disagree 270
5 DK 1551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25195 1551

Valid range from 1 to 4

v188 QB11 RADIOACT W EU: MONITOR NAT PRACTICES

Value 188336 Frequency
1 Totally agree 18305
2 Tend to agree 6219
3 Tend to disagree 666
4 Totally disagree 244
5 DK 1312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25434 1312

Valid range from 1 to 4

v189 QC1 PURCHASE VIA INTERNET: COUNTRY

Value 189335 Frequency
0 Not mentioned 20501
1 Mentioned 6245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v190 QC1 PURCHASE VIA INTERNET: EU

Value 190334 Frequency
0 Not mentioned 24578
1 Mentioned 2168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v191 QC1 PURCHASE VIA INTERNET: NON-EU

Value 191333 Frequency
0 Not mentioned 25753
1 Mentioned 993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v192 QC1 PURCHASE VIA INTERNET: NO

Value 192332 Frequency
0 Not mentioned 7548
1 Mentioned 19198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26746 0

Valid range from 0 to 1

v193 QC1 PURCHASE VIA INTERNET: DK

Value 193331 Frequency
0 Not mentioned 26619