Evrobarometer 69.1: Diskriminacija, ravnanje z radioaktivnimi odpadki in nakupovanje v Evropski uniji, februar–marec 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB691
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2008

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pripadnost družbeni skupini, nacionalna in etnična identiteta, diskriminacija, invalidnost, jedrska energija, radioaktivni odpadki, varnost, nakupovanje preko pošte, nakupovanje preko spleta, nakupovanje preko telefona, nakupovanje, čezmejno kupovanje, zavajujoči reklamni oglasi, zaščita potrošnika, zaupanje, finančne storitve, počitniški paket, neživilski izdelki

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
DISKRIMINACIJA
RADIOAKTIVNI ODPADKI
NAKUPOVANJE V EVROPSKI UNIJI


Povzetek:

Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Vključuje tri tematske sklope: diskriminacija, radioaktivni odpadki in nakupovanje v Evropski uniji. Prvi tematski skop se je osredotočal na vprašanja o diskriminaciji, o tem kako razširjena je le-ta, če so anketirani že kdaj doživeli ali bili priča diskriminaciji ter o obstoju večkratne diskriminacije. Dodatna vprašanja so poizvedovala, kako bi se anketirani počutili, če bi njihov sosed bil iz manjšinske skupine, kakšne občutke bi imel o tem, da bi nekdo iz manjšinske skupine zasedal najvišje izvoljeno politično mesto v njihovi državi ter kakšno je njihovo mnenje o kazalcih za enake možnosti na področju zaposlovanja. Vprašani so bili, če menijo, da je bilo storjeno dovolj v zvezi z bojem proti diskriminaciji ter če bi anketirani poznali svoje pravice v primeru, da bi bili žrtev diskriminacije. V drugem delu so respondenti bili vprašani o mnenju glede radioaktivnih odpadkov, jedrske energije, ravnanja z jedrsko energijo in o prednostih njene uporabe ter o radioaktivnih odpadkih in odlaganju le-teh. Nadaljnja vprašanja so spraševala, komu zaupajo glede informacij o radioaktivnih odpadkih, kaj menijo o tem, da bi bila odlagališča radioaktivnih odpadkov v bližini respondentovega doma in kaj menijo glede upravljanja radioaktivnih odpadkov in nadzora v državah članicah in Evropski uniji. Pri tretjem sklopu so odgovarjali na vprašanja o tem, če so kupili ali poskusili kupiti blago/storitve v zadnjih 12 mesecih v svoji državi in v drugi državi članici EU, kakšna je bila skupna vrednost nakupa ter če so imeli ponudbe prodajalcev iz drugih držav EU. Vprašani so bili še o tem, če so doživeli nezaželeno, varljivo ali lažno ponudbo, prisilo, nepravične pogoje, nakup na daljavo in pritožbo. Prav tako so bili vprašani o njihovem zanimanju in zaupanju v nakupovanje v tujini s primerjavo nakupovanja v lastni državi. Na koncu so odgovarjali v zvezi z spletnimi stranmi, ki ponujajo primerjavo cen, o varovanju potrošnikov in procesu razreševanje sporov, o finančnih servisih, počitniških paketih in o nakupu neživilskih izdelkov. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), zakonskem stanu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu fiksnega ali mobilnega telefona in drugih trajnih dobrin, o družbenih povezavah, pripadnosti manjšinski skupini, kvaliteti življenja (nanašajoč se na zdravje), tipu in velikosti naselja ter, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18. februar 2008 - 22. marec 2008, Avstrija: 18. februar 2008 - 10. marec 2008,, Belgija: 21. februar 2008 - 16. marec 2008,, Bolgarija: 18. februar 2008 - 03. marec 2008,, Ciper (Republika): 19. februar 2008 - 16. marec 2008,, Češka Republika: 22. februar 2008 - 16. marec 2008,, Danska: 18. februar 2008 - 18. marec 2008,, Estonija: 22. februar 2008 - 17. marec 2008,, Finska: 20. februar 2008 - 20. marec 2008,, Francija: 18. februar 2008 - 17. marec 2008,, Nemčija: 19. februar 2008 - 16. marec 2008,, Velika Britanija: 18. februar 2008 - 13. marec 2008,, Grčija: 20. februar 2008 - 11. marec 2008,, Madžarska: 20. februar 2008 - 17. marec 2008,, Irska (Republika): 18. februar 2008 - 19. marec 2008,, Italija: 18. februar 2008 - 07. marec 2008,, Latvija: 22. februar 2008 - 18. marec 2008,, Litva: 20. februar 2008 - 14. marec 2008,, Luksemburg: 18. februar 2008 - 22. marec 2008,, Malta: 18. februar 2008 - 17. marec 2008,, Nizozemska: 18. februar 2008 - 16. marec 2008,, Severna Irska: 18. februar 2008 - 13. marec 2008,, Poljska: 20. februar 2008 - 12. marec 2008,, Portugalska: 20. februar 2008 - 18. marec 2008,, Romunija: 18. februar 2008 - 13. marec 2008,, Slovaška: 20. februar 2008 - 08. marec 2008,, Slovenija: 18. februar 2008 - 18. marec 2008,, Španija: 19. februar 2008 - 16. marec 2008,, Švedska: 20. februar 2008 - 16. marec 2008.
Čas izdelave: 2008
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije, starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v državah članicah EU. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB691 - Evrobarometer 69.1 februar–marec 2008 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 523
  • število enot: 26746

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4743 26746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 4743 do 4743

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4743 26746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 4743 do 4743

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.0.1 (2012-07-02) 26746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1523 Frekvenca
4743 26746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 4743 do 4743

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2522 Frekvenca
4743 26746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 4743 do 4743

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3521 Frekvenca
3.0.1 (2012-07-02) 26746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4520 Frekvenca
691 Eurobarometer 69.1 26746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 691 do 691

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 1000001 42001082 21404089.343 14117211.921

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001082

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6518 Frekvenca
1 France 1054
2 Belgium 1012
3 The Netherlands 1023
4 Germany West 1036
5 Italy 1036
6 Luxembourg 513
7 Denmark 1032
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1005
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1000
14 Germany East 526
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1001
17 Sweden 1007
18 Austria 1008
19 Cyprus (Republic) 506
20 Czech Republic 1070
21 Estonia 1000
22 Hungary 1000
23 Latvia 1004
24 Lithuania 1009
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1049
28 Slovenia 1026
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7517 Frekvenca
AT 1008
BE 1012
BG 1000
CY 506
CZ 1070
DE-E 526
DE-W 1036
DK 1032
EE 1000
ES 1004
FI 1001
FR 1054
GB-GBN 1005
GB-NIR 301
GR 1000
HU 1000
IE 1000
IT 1036
LT 1009
LU 513
LV 1004
MT 500
NL 1023
PL 1000
PT 1000
RO 1024
SE 1007
SI 1026
SK 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0.325 3.093 1 0.381

Vrednosti spremenljivk od 0.3253 do 3.0931

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9515 Frekvenca
0 Other 25440
1 United Kingdom 1306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 3.874 0.0488 0.337

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.874065

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11513 Frekvenca
0 Other 25184
1 Germany 1562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 3.583 0.0584 0.272

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.583469

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13511 Frekvenca
0 Other 21072
1 EU6 5674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 4.96 0.212 0.557

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.960297

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15509 Frekvenca
0 Other 17734
1 EU9 9012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 5.931 0.337 0.81

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.930968

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17507 Frekvenca
0 Other 16734
1 EU10 10012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 6.347 0.374 0.864

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.346842

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19505 Frekvenca
0 Other 14730
1 EU12 12016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 6.363 0.449 0.891

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.362562

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21503 Frekvenca
0 Other 14204
1 EU12+ 12542
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 6.356 0.469 0.894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.356458

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23501 Frekvenca
0 Other 23730
1 EU NMS 3 3016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 3.244 0.113 0.348

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.243692

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25499 Frekvenca
0 Other 11188
1 EU15 15558
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 7.411 0.582 1.029

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.410829

v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007

Vrednost 27497 Frekvenca
0 Other 13507
1 EURO ZONE 2007 13239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 7.723 0.495 0.911

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.723361

v29 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 29495 Frekvenca
0 Other 17582
1 EU NMS 10 9164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W13 WEIGHT EU NMS10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 8.024 0.343 0.977

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.024214

v31 NATION GROUP EU25

Vrednost 31493 Frekvenca
0 Other 2024
1 EU25 24722
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 9.857 0.924 1.351

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.857063

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 33491 Frekvenca
0 Other 24722
1 AC (BG RO) 2024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 2.276 0.0757 0.302

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.276004

v35 NATION GROUP EU27

Vrednost 35489 Frekvenca
1 EU27 26746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v36 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0.0179 10.002 1 1.35

Vrednosti spremenljivk od 0.017936 do 10.001638

v37 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 37487 Frekvenca
0 Other 15558
1 EU NMS 12 11188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 6.965 0.418 0.938

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.965375

v39 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Vrednost 39485 Frekvenca
0 Other 12501
1 EURO ZONE 2008 14245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 8.278 0.533 0.975

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.278459

v41 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Vrednost 41483 Frekvenca
0 Other 14245
1 NON EURO ZONE 2008 12501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 0 12.836 0.467 1.238

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.835863

v43 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0 268.754 149862.453 14983.774 20229.862

Vrednosti spremenljivk od 268.753662 do 149862.453125

v44 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 44480 Frekvenca
0 Not mentioned 25757
1 Mentioned 989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v45 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 45479 Frekvenca
0 Not mentioned 25719
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 46478 Frekvenca
0 Not mentioned 25180
1 Mentioned 1566
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v47 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 47477 Frekvenca
0 Not mentioned 25745
1 Mentioned 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 48476 Frekvenca
0 Not mentioned 25755
1 Mentioned 991
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 49475 Frekvenca
0 Not mentioned 25658
1 Mentioned 1088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 50474 Frekvenca
0 Not mentioned 25780
1 Mentioned 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 51473 Frekvenca
0 Not mentioned 25658
1 Mentioned 1088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 52472 Frekvenca
0 Not mentioned 26371
1 Mentioned 375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 53471 Frekvenca
0 Not mentioned 25701
1 Mentioned 1045
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 54470 Frekvenca
0 Not mentioned 25664
1 Mentioned 1082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 55469 Frekvenca
0 Not mentioned 25449
1 Mentioned 1297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 56468 Frekvenca
0 Not mentioned 25749
1 Mentioned 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 57467 Frekvenca
0 Not mentioned 25758
1 Mentioned 988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 58466 Frekvenca
0 Not mentioned 25741
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 59465 Frekvenca
0 Not mentioned 26243
1 Mentioned 503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 60464 Frekvenca
0 Not mentioned 25676
1 Mentioned 1070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 61463 Frekvenca
0 Not mentioned 25750
1 Mentioned 996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 62462 Frekvenca
0 Not mentioned 25741
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 63461 Frekvenca
0 Not mentioned 25742
1 Mentioned 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 64460 Frekvenca
0 Not mentioned 25717
1 Mentioned 1029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 65459 Frekvenca
0 Not mentioned 26250
1 Mentioned 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 66458 Frekvenca
0 Not mentioned 25686
1 Mentioned 1060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 67457 Frekvenca
0 Not mentioned 25696
1 Mentioned 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 68456 Frekvenca
0 Not mentioned 25719
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 69455 Frekvenca
0 Not mentioned 25731
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 70454 Frekvenca
0 Not mentioned 25689
1 Mentioned 1057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: ETHNIC ORIGIN

Vrednost 71453 Frekvenca
1 Very widespread 3676
2 Fairly widespread 11353
3 Fairly rare 6940
4 Very rare 2982
5 Non-existent (SPONT.) 929
6 DK 866
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25880 866

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v72 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: GENDER

Vrednost 72452 Frekvenca
1 Very widespread 1420
2 Fairly widespread 7354
3 Fairly rare 9573
4 Very rare 5827
5 Non-existent (SPONT.) 1731
6 DK 841
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25905 841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v73 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: SEXUAL ORIENT

Vrednost 73451 Frekvenca
1 Very widespread 2974
2 Fairly widespread 9139
3 Fairly rare 8112
4 Very rare 3702
5 Non-existent (SPONT.) 1025
6 DK 1794
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24952 1794

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v74 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: AGE

Vrednost 74450 Frekvenca
1 Very widespread 2340
2 Fairly widespread 8900
3 Fairly rare 8743
4 Very rare 4826
5 Non-existent (SPONT.) 1252
6 DK 685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26061 685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v75 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: RELIGION/BELIEF

Vrednost 75449 Frekvenca
1 Very widespread 1873
2 Fairly widespread 7126
3 Fairly rare 8981
4 Very rare 5817
5 Non-existent (SPONT.) 1977
6 DK 972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25774 972

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v76 QA1 DISCRIMINATION I CTRY: DISABILITY

Vrednost 76448 Frekvenca
1 Very widespread 2341
2 Fairly widespread 8763
3 Fairly rare 8747
4 Very rare 4834
5 Non-existent (SPONT.) 1202
6 DK 859
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25887 859

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v77 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: ETHNIC ORIGIN

Vrednost 77447 Frekvenca
1 Far more widespread 2887
2 Slightly more widespread 9017
3 Slightly less widespread 9455
4 Far less widespread 2973
5 DK 2414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24332 2414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v78 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: GENDER

Vrednost 78446 Frekvenca
1 Far more widespread 1080
2 Slightly more widespread 5366
3 Slightly less widespread 12728
4 Far less widespread 4804
5 DK 2768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23978 2768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v79 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: SEXUAL ORIENTAT

Vrednost 79445 Frekvenca
1 Far more widespread 1839
2 Slightly more widespread 5932
3 Slightly less widespread 11782
4 Far less widespread 3979
5 DK 3214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23532 3214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v80 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: AGE

Vrednost 80444 Frekvenca
1 Far more widespread 1859
2 Slightly more widespread 7150
3 Slightly less widespread 11081
4 Far less widespread 4008
5 DK 2648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24098 2648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v81 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: RELIGION/BELIEF

Vrednost 81443 Frekvenca
1 Far more widespread 1854
2 Slightly more widespread 6812
3 Slightly less widespread 10315
4 Far less widespread 4840
5 DK 2925
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23821 2925

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v82 QA2 DISCRIMINATION COMPRD: DISABILITY

Vrednost 82442 Frekvenca
1 Far more widespread 1233
2 Slightly more widespread 5162
3 Slightly less widespread 12903
4 Far less widespread 4742
5 DK 2706
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24040 2706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v83 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: ETHNIC ORIGIN

Vrednost 83441 Frekvenca
0 Not mentioned 26116
1 Mentioned 630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: GENDER

Vrednost 84440 Frekvenca
0 Not mentioned 25887
1 Mentioned 859
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: SEXUAL ORIENT

Vrednost 85439 Frekvenca
0 Not mentioned 26513
1 Mentioned 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: AGE

Vrednost 86438 Frekvenca
0 Not mentioned 25101
1 Mentioned 1645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: RELIGION/BELIEF

Vrednost 87437 Frekvenca
0 Not mentioned 26391
1 Mentioned 355
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: DISABILITY

Vrednost 88436 Frekvenca
0 Not mentioned 26212
1 Mentioned 534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: NO

Vrednost 89435 Frekvenca
0 Not mentioned 4252
1 Mentioned 22494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: OTHER REASON

Vrednost 90434 Frekvenca
0 Not mentioned 26044
1 Mentioned 702
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QA3 DISCR EXPERIENCE PERS: DK

Vrednost 91433 Frekvenca
0 Not mentioned 26444
1 Mentioned 302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: ETHNIC ORIGIN

Vrednost 92432 Frekvenca
0 Not mentioned 23366
1 Mentioned 3380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: GENDER

Vrednost 93431 Frekvenca
0 Not mentioned 25430
1 Mentioned 1316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: SEXUAL ORIENT

Vrednost 94430 Frekvenca
0 Not mentioned 25492
1 Mentioned 1254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: AGE

Vrednost 95429 Frekvenca
0 Not mentioned 24633
1 Mentioned 2113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: RELIGION/BELIEF

Vrednost 96428 Frekvenca
0 Not mentioned 25473
1 Mentioned 1273
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: DISABILITY

Vrednost 97427 Frekvenca
0 Not mentioned 25063
1 Mentioned 1683
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: NO

Vrednost 98426 Frekvenca
0 Not mentioned 7568
1 Mentioned 19178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: OTHER REASON

Vrednost 99425 Frekvenca
0 Not mentioned 26145
1 Mentioned 601
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QA4 DISCR EXPERIENCE ELSE: DK

Vrednost 100424 Frekvenca
0 Not mentioned 26423
1 Mentioned 323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QA5 MULTIPLE DISCRIMINATION

Vrednost 101423 Frekvenca
1 Very widespread 1032
2 Fairly widespread 7593
3 Fairly rare 8953
4 Very rare 4955
5 Non-existent (SPONT.) 1611
6 DK 2602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24144 2602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v102 QA6 NEIGHBOUR: ROMA

Vrednost 102422 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 3569
2 Box 2 1363
3 Box 3 1968
4 Box 4 1788
5 Box 5 3400
6 Box 6 1641
7 Box 7 1921
8 Box 8 2058
9 Box 9 1302
10 Box 10 - Totally comfortable 5473
11 Indifferent (SPONT.) 1741
12 DK 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26224 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v103 QA6 NEIGHBOUR: ROMA - REC

Vrednost 103421 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 6900
2 Fairly comfortable (4-7) 8750
3 Comfortable (8-10) 8833
4 Indifferent (SPONT.) 1741
8 DK 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26224 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA6 NEIGHBOUR: DISABLED PERSON

Vrednost 104420 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 202
2 Box 2 126
3 Box 3 197
4 Box 4 271
5 Box 5 878
6 Box 6 689
7 Box 7 1177
8 Box 8 2078
9 Box 9 2496
10 Box 10 - Totally comfortable 15758
11 Indifferent (SPONT.) 2736
12 DK 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26608 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v105 QA6 NEIGHBOUR: DISABLED PERSON - REC

Vrednost 105419 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 525
2 Fairly comfortable (4-7) 3015
3 Comfortable (8-10) 20332
4 Indifferent (SPONT.) 2736
8 DK 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26608 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA6 NEIGHBOUR: HOMOSEXUAL

Vrednost 106418 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 1865
2 Box 2 695
3 Box 3 868
4 Box 4 757
5 Box 5 1873
6 Box 6 1091
7 Box 7 1355
8 Box 8 2066
9 Box 9 1988
10 Box 10 - Totally comfortable 10792
11 Indifferent (SPONT.) 2852
12 DK 544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26202 544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v107 QA6 NEIGHBOUR: HOMOSEXUAL - REC

Vrednost 107417 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 3428
2 Fairly comfortable (4-7) 5076
3 Comfortable (8-10) 14846
4 Indifferent (SPONT.) 2852
8 DK 544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26202 544

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA6 NEIGHBOUR: DIFF ETHNIC ORIGIN

Vrednost 108416 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 557
2 Box 2 378
3 Box 3 645
4 Box 4 707
5 Box 5 2098
6 Box 6 1295
7 Box 7 1826
8 Box 8 2696
9 Box 9 2335
10 Box 10 - Totally comfortable 11263
11 Indifferent (SPONT.) 2671
12 DK 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26471 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v109 QA6 NEIGHBOUR: DIFF ETHNIC ORIGIN - REC

Vrednost 109415 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 1580
2 Fairly comfortable (4-7) 5926
3 Comfortable (8-10) 16294
4 Indifferent (SPONT.) 2671
8 DK 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26471 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v110 QA6 NEIGHBOUR: DIFF RELIGION/BELIEF

Vrednost 110414 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 407
2 Box 2 226
3 Box 3 417
4 Box 4 462
5 Box 5 1482
6 Box 6 973
7 Box 7 1403
8 Box 8 2437
9 Box 9 2450
10 Box 10 - Totally comfortable 13152
11 Indifferent (SPONT.) 3133
12 DK 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26542 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v111 QA6 NEIGHBOUR: DIFF RELIGION/BELIEF - REC

Vrednost 111413 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 1050
2 Fairly comfortable (4-7) 4320
3 Comfortable (8-10) 18039
4 Indifferent (SPONT.) 3133
8 DK 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26542 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v112 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: NAME

Vrednost 112412 Frekvenca
0 Not mentioned 23169
1 Mentioned 3577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: ADDRESS

Vrednost 113411 Frekvenca
0 Not mentioned 24432
1 Mentioned 2314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: ACCENT

Vrednost 114410 Frekvenca
0 Not mentioned 18030
1 Mentioned 8716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: ETHNIC ORIGIN

Vrednost 115409 Frekvenca
0 Not mentioned 16211
1 Mentioned 10535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: GENDER

Vrednost 116408 Frekvenca
0 Not mentioned 20822
1 Mentioned 5924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: SEXUAL ORIENT

Vrednost 117407 Frekvenca
0 Not mentioned 21167
1 Mentioned 5579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: AGE

Vrednost 118406 Frekvenca
0 Not mentioned 13658
1 Mentioned 13088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: DISABLITY

Vrednost 119405 Frekvenca
0 Not mentioned 15540
1 Mentioned 11206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: RELIGIOUS SYMBOL

Vrednost 120404 Frekvenca
0 Not mentioned 20270
1 Mentioned 6476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: SMOKER

Vrednost 121403 Frekvenca
0 Not mentioned 21399
1 Mentioned 5347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: PRESENTATION

Vrednost 122402 Frekvenca
0 Not mentioned 13820
1 Mentioned 12926
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: PHYS APPEARANCE

Vrednost 123401 Frekvenca
0 Not mentioned 17242
1 Mentioned 9504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: NONE OF THESE

Vrednost 124400 Frekvenca
0 Not mentioned 25502
1 Mentioned 1244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: OTHERS

Vrednost 125399 Frekvenca
0 Not mentioned 26394
1 Mentioned 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA7 EMPLOYMENT DISCRIM: DK

Vrednost 126398 Frekvenca
0 Not mentioned 25867
1 Mentioned 879
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA8 ELECTED POLITICIAN: WOMAN

Vrednost 127397 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 291
2 Box 2 137
3 Box 3 216
4 Box 4 290
5 Box 5 990
6 Box 6 685
7 Box 7 1132
8 Box 8 2215
9 Box 9 2302
10 Box 10 - Totally comfortable 16393
11 Indifferent (SPONT.) 1907
12 DK 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26558 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v128 QA8 ELECTED POLITICIAN: WOMAN - REC

Vrednost 128396 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 644
2 Fairly comfortable (4-7) 3097
3 Comfortable (8-10) 20910
4 Indifferent (SPONT.) 1907
8 DK 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26558 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v129 QA8 ELECTED POLITICIAN: HOMOSEXUAL

Vrednost 129395 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 3738
2 Box 2 1112
3 Box 3 1259
4 Box 4 1041
5 Box 5 2281
6 Box 6 1294
7 Box 7 1573
8 Box 8 2036
9 Box 9 1589
10 Box 10 - Totally comfortable 8048
11 Indifferent (SPONT.) 2127
12 DK 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26098 648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v130 QA8 ELECTED POLITICIAN: HOMOSEXUAL - REC

Vrednost 130394 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 6109
2 Fairly comfortable (4-7) 6189
3 Comfortable (8-10) 11673
4 Indifferent (SPONT.) 2127
8 DK 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26098 648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v131 QA8 ELECTED POLITICIAN: DIFF ETHNIC ORIG

Vrednost 131393 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 3075
2 Box 2 1268
3 Box 3 1766
4 Box 4 1627
5 Box 5 3066
6 Box 6 1799
7 Box 7 2045
8 Box 8 2393
9 Box 9 1462
10 Box 10 - Totally comfortable 6151
11 Indifferent (SPONT.) 1597
12 DK 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26249 497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v132 QA8 ELECTED POLITICIAN: DIFF ETHNIC ORIG - REC

Vrednost 132392 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 6109
2 Fairly comfortable (4-7) 8537
3 Comfortable (8-10) 10006
4 Indifferent (SPONT.) 1597
8 DK 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26249 497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v133 QA8 ELECTED POLITICIAN: AGED UNDER 30

Vrednost 133391 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 1969
2 Box 2 1055
3 Box 3 2009
4 Box 4 1856
5 Box 5 3294
6 Box 6 1939
7 Box 7 2232
8 Box 8 2529
9 Box 9 1611
10 Box 10 - Totally comfortable 6643
11 Indifferent (SPONT.) 1260
12 DK 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26397 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v134 QA8 ELECTED POLITICIAN: AGED UNDER 30 - REC

Vrednost 134390 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 5033
2 Fairly comfortable (4-7) 9321
3 Comfortable (8-10) 10783
4 Indifferent (SPONT.) 1260
8 DK 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26397 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v135 QA8 ELECTED POLITICIAN: DIFF RELIGION

Vrednost 135389 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 2186
2 Box 2 944
3 Box 3 1292
4 Box 4 1411
5 Box 5 2909
6 Box 6 1630
7 Box 7 2116
8 Box 8 2546
9 Box 9 1739
10 Box 10 - Totally comfortable 7292
11 Indifferent (SPONT.) 2245
12 DK 436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26310 436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v136 QA8 ELECTED POLITICIAN: DIFF RELIGION - REC

Vrednost 136388 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 4422
2 Fairly comfortable (4-7) 8066
3 Comfortable (8-10) 11577
4 Indifferent (SPONT.) 2245
8 DK 436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26310 436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v137 QA8 ELECTED POLITICIAN: DISABLED

Vrednost 137387 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 1136
2 Box 2 556
3 Box 3 839
4 Box 4 833
5 Box 5 2334
6 Box 6 1494
7 Box 7 1936
8 Box 8 2816
9 Box 9 2262
10 Box 10 - Totally comfortable 10120
11 Indifferent (SPONT.) 1888
12 DK 532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26214 532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v138 QA8 ELECTED POLITICIAN: DISABLED - REC

Vrednost 138386 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 2531
2 Fairly comfortable (4-7) 6597
3 Comfortable (8-10) 15198
4 Indifferent (SPONT.) 1888
8 DK 532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26214 532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v139 QA8 ELECTED POLITICIAN: AGED OVER 75

Vrednost 139385 Frekvenca
1 Box 1 - Very uncomfortable 4722
2 Box 2 2122
3 Box 3 2820
4 Box 4 2178
5 Box 5 3223
6 Box 6 1831
7 Box 7 1879
8 Box 8 1816
9 Box 9 1048
10 Box 10 - Totally comfortable 3723
11 Indifferent (SPONT.) 1029
12 DK 355
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26391 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v140 QA8 ELECTED POLITICIAN: AGED OVER 75 - REC

Vrednost 140384 Frekvenca
1 Uncomfortable (1-3) 9664
2 Fairly comfortable (4-7) 9111
3 Comfortable (8-10) 6587
4 Indifferent (SPONT.) 1029
8 DK 355
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26391 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v141 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: ETHNIC ORIGIN

Vrednost 141383 Frekvenca
1 Totally in favour 8853
2 Somewhat in favour 10398
3 Somewhat opposed 3854
4 Totally opposed 2053
5 DK 1588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25158 1588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v142 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: GENDER

Vrednost 142382 Frekvenca
1 Totally in favour 11849
2 Somewhat in favour 8776
3 Somewhat opposed 2611
4 Totally opposed 2159
5 DK 1351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25395 1351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v143 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: AGE

Vrednost 143381 Frekvenca
1 Totally in favour 10745
2 Somewhat in favour 10417
3 Somewhat opposed 2787
4 Totally opposed 1518
5 DK 1279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25467 1279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v144 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: RELIGION

Vrednost 144380 Frekvenca
1 Totally in favour 9319
2 Somewhat in favour 9436
3 Somewhat opposed 3759
4 Totally opposed 2570
5 DK 1662
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25084 1662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v145 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: DISABILITY

Vrednost 145379 Frekvenca
1 Totally in favour 12171
2 Somewhat in favour 9784
3 Somewhat opposed 2176
4 Totally opposed 1284
5 DK 1331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25415 1331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v146 QA9 JOB OPPORTNTY MEASURES: SEXUAL ORIENT

Vrednost 146378 Frekvenca
1 Totally in favour 8369
2 Somewhat in favour 8488
3 Somewhat opposed 4279
4 Totally opposed 3391
5 DK 2219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24527 2219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v147 QA10 WORK: MONITOR WORK-FORCE COMPOSITION

Vrednost 147377 Frekvenca
1 Totally support 5694
2 Somewhat support 9684
3 Somewhat oppose 5306
4 Totally oppose 3207
5 DK 2855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23891 2855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v148 QA10 WORK: MONITOR RECRUITMENT PROCEDURES

Vrednost 148376 Frekvenca
1 Totally support 9379
2 Somewhat support 10051
3 Somewhat oppose 3485
4 Totally oppose 1644
5 DK 2187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24559 2187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v149 QA11 FIGHTING DISCRIMINAT - ENOUGH EFFORT

Vrednost 149375 Frekvenca
1 Yes, definitely 2864
2 Yes, to some extent 9911
3 No, not really 9131
4 No, definitely not 3349
5 DK 1491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25255 1491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v150 QA12 DISCRIMINATION - KNOWLEDGE OF RIGHTS

Vrednost 150374 Frekvenca
1 Yes 9261
2 No 13801
3 That depends (SPONT.) 2866
4 DK 818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25928 818

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v151 QB1 RADIOACTIVE WASTE - INFORMED ABOUT

Vrednost 151373 Frekvenca
1 Very well informed 1021
2 Fairly well informed 6049
3 Not very well informed 11796
4 Not at all informed 7569
5 DK 311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26435 311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v152 QB2 NUCLEAR ENERGY - APPROVAL

Vrednost 152372 Frekvenca
1 Totally in favour 3197
2 Fairly in favour 8273
3 Fairly opposed 7243
4 Totally opposed 5309
5 DK 2724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24022 2724

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v153 QB3 NUCLEAR ENERGY - IF WASTE PRB SOLVED

Vrednost 153371 Frekvenca
1 Totally in favour 1056
2 Fairly in favour 3634
3 Fairly opposed 3594
4 Totally opposed 2636
5 No solution (SPONT.) 1118
6 DK 514
9 Inap. (not 3 or 4 in V152) 14194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12038 14708

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v154 QB4 NUCL ENERGY: DIVERSIFY SOURCES

Vrednost 154370 Frekvenca
1 Totally agree 6338
2 Tend to agree 11019
3 Tend to disagree 3802
4 Totally disagree 1717
5 DK 3870
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22876 3870

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v155 QB4 NUCL ENERGY: REDUCE OIL DEPENDANCE

Vrednost 155369 Frekvenca
1 Totally agree 6994
2 Tend to agree 9780
3 Tend to disagree 4349
4 Totally disagree 1935
5 DK 3688
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23058 3688

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v156 QB4 NUCL ENERGY: LESS GREENH GAS EMISS

Vrednost 156368 Frekvenca
1 Totally agree 7828
2 Tend to agree 8744
3 Tend to disagree 3181
4 Totally disagree 1376
5 DK 5617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21129 5617

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v157 QB5 RADIOACT WASTE: SEVERAL CATEGORIES

Vrednost 157367 Frekvenca
1 True (correct) 17416
2 False 3358
3 DK 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20774 5972

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v158 QB5 RADIOACT WASTE: AT HOSPITALS

Vrednost 158366 Frekvenca
1 True (correct) 17382
2 False 3160
3 DK 6204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20542 6204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v159 QB5 RADIOACT WASTE: NON-NUCLEAR INDUSTR

Vrednost 159365 Frekvenca
1 True (correct) 16072
2 False 3330
3 DK 7344
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19402 7344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v160 QB5 RADIOACT WASTE: RESEARCH CENTERS

Vrednost 160364 Frekvenca
1 True (correct) 19095
2 False 1931
3 DK 5720
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21026 5720

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v161 QB5 RADIOACT WASTE: NUCLEAR REACTORS

Vrednost 161363 Frekvenca
1 True 12454
2 False (correct) 7774
3 DK 6518
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20228 6518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v162 QB5 RADIOACT WASTE: OTH DANGEROUS WASTE

Vrednost 162362 Frekvenca
1 True 8571
2 False (correct) 9501
3 DK 8674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18072 8674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v163 QB5 RADIOACT WASTE: ALL VERY DANGEROUS

Vrednost 163361 Frekvenca
1 True 21248
2 False (correct) 3034
3 DK 2464
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24282 2464

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v164 QB6 RADIOACT W DISP: DEEP UNDERGROUND

Vrednost 164360 Frekvenca
1 True 17675
2 False (correct) 3337
3 DK 5734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21012 5734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v165 QB6 RADIOACT W DISP: IN STEEL DRUMS

Vrednost 165359 Frekvenca
1 True (correct) 15119
2 False 3297
3 DK 8330
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18416 8330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v166 QB6 RADIOACT W DISP: OTHER COUNTRIES

Vrednost 166358 Frekvenca
1 True 17189
2 False (correct) 3241
3 DK 6316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20430 6316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v167 QB6 RADIOACT W DISP: ONLY TEMPORARILY

Vrednost 167357 Frekvenca
1 True (correct) 18357
2 False 2095
3 DK 6294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20452 6294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v168 QB6 RADIOACT W DISP: DUMPED AT SEA

Vrednost 168356 Frekvenca
1 True 11463
2 False (correct) 8772
3 DK 6511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20235 6511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v169 QB7 RADIOACT W FINAL DISP: SOLVE NOW

Vrednost 169355 Frekvenca
1 Totally agree 21049
2 Tend to agree 3882
3 Tend to disagree 550
4 Totally disagree 230
5 DK 1035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25711 1035

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v170 QB7 RADIOACT W FINAL DISP: NO SAFE WAY

Vrednost 170354 Frekvenca
1 Totally agree 10990
2 Tend to agree 7991
3 Tend to disagree 3158
4 Totally disagree 948
5 DK 3659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23087 3659

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v171 QB7 RADIOACT W FINAL DISP: UNDERGROUND

Vrednost 171353 Frekvenca
1 Totally agree 5304
2 Tend to agree 7245
3 Tend to disagree 5002
4 Totally disagree 3666
5 DK 5529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21217 5529

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v172 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: AGENCIES

Vrednost 172352 Frekvenca
0 Not mentioned 18444
1 Mentioned 8302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: GOVERNMENT

Vrednost 173351 Frekvenca
0 Not mentioned 20790
1 Mentioned 5956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: NGO

Vrednost 174350 Frekvenca
0 Not mentioned 16666
1 Mentioned 10080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: SCIENTISTS

Vrednost 175349 Frekvenca
0 Not mentioned 15148
1 Mentioned 11598
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: MEDIA

Vrednost 176348 Frekvenca
0 Not mentioned 22807
1 Mentioned 3939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: EU

Vrednost 177347 Frekvenca
0 Not mentioned 22113
1 Mentioned 4633
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: NUCL INDUSTR

Vrednost 178346 Frekvenca
0 Not mentioned 23343
1 Mentioned 3403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: PEACEFUL USE

Vrednost 179345 Frekvenca
0 Not mentioned 17428
1 Mentioned 9318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: NONE

Vrednost 180344 Frekvenca
0 Not mentioned 25104
1 Mentioned 1642
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: OTHER

Vrednost 181343 Frekvenca
0 Not mentioned 26623
1 Mentioned 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QB8 RADIOACT W INFO TRUST: DK

Vrednost 182342 Frekvenca
0 Not mentioned 25540
1 Mentioned 1206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QB9 RADIOACT W UNDERGROUND DISP - WORRY

Vrednost 183341 Frekvenca
1 Transport of waste 2135
2 Radioactive leaks 7552
3 Terrorist attack 949
4 Environment and health 14020
5 Local property prices 776
6 None of these (SPONT.) 407
7 Other (SPONT.) 166
8 DK 741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26005 741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v184 QB10 RADIOACT W UNDERGROUND DISP - NEARBY

Vrednost 184340 Frekvenca
1 Direct consultation/participation 13774
2 Consultation/participation through NGO 5755
3 Through authorities 5112
4 None of these (SPONT.) 1032
5 DK 1073
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25673 1073

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v185 QB11 RADIOACT W EU: EACH MEMBER STATE

Vrednost 185339 Frekvenca
1 Totally agree 17043
2 Tend to agree 5830
3 Tend to disagree 1833
4 Totally disagree 1013
5 DK 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25719 1027

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v186 QB11 RADIOACT W EU: HARMONIZED MANAGEMENT

Vrednost 186338 Frekvenca
1 Totally agree 17683
2 Tend to agree 6558
3 Tend to disagree 752
4 Totally disagree 270
5 DK 1483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25263 1483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v187 QB11 RADIOACT W EU: NAT MANAGEMENT PLANS

Vrednost 187337 Frekvenca
1 Totally agree 17854
2 Tend to agree 6304
3 Tend to disagree 767
4 Totally disagree 270
5 DK 1551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25195 1551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v188 QB11 RADIOACT W EU: MONITOR NAT PRACTICES

Vrednost 188336 Frekvenca
1 Totally agree 18305
2 Tend to agree 6219
3 Tend to disagree 666
4 Totally disagree 244
5 DK 1312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25434 1312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v189 QC1 PURCHASE VIA INTERNET: COUNTRY

Vrednost 189335 Frekvenca
0 Not mentioned 20501
1 Mentioned 6245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QC1 PURCHASE VIA INTERNET: EU

Vrednost 190334 Frekvenca
0 Not mentioned 24578
1 Mentioned 2168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QC1 PURCHASE VIA INTERNET: NON-EU

Vrednost 191333 Frekvenca
0 Not mentioned 25753
1 Mentioned 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26746 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QC1 PURCHASE VIA INTERNET: NO

Vrednost 192332 Frekvenca
0 Not mentioned 7548
1 Mentioned 19198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon