Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1306
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1306_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Zajšek, Špela
 • Doušak, May
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, podpora kandidatu za predsednika republike na preteklih volitvah, podpora protestnim gibanjem, pogled na družbo, podpora ustavnim spremembam, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v pravni sistem države, stališče o univerzalnem temeljnem dohodku

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje še vprašanja o izražanju državljanskega (ne-)zadovoljstva in nekaterimi reformnimi ukrepi (predlogi).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. junij 2013 - 12. junij 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, izobrazbo in velikost naselja, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1306 - Politbarometer PB06/13, Slovenija [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 60
 • število enot: 801

Verzija: december 2014

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2013-01-15 801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0

regija Regija

Regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 112
3 KOROŠKA 30
4 SAVINJSKA 99
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 220
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 45
10 GORIŠKA 51
11 OBALNO-KRAŠKA 39
12 KRAŠKA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Veln2

Vrednost 31 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 254
2 500-4000 214
3 4000-50000 176
4 NAD 50000 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 160 Frekvenca
2013-01-15 801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0

regija Regija

Regija

Vrednost 259 Frekvenca
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 112
3 KOROŠKA 30
4 SAVINJSKA 99
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 220
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 45
10 GORIŠKA 51
11 OBALNO-KRAŠKA 39
12 KRAŠKA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Veln2

Vrednost 358 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 254
2 500-4000 214
3 4000-50000 176
4 NAD 50000 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SR EČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 457 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 31
2 . 62
3 nekaj vmes 253
4 . 314
5 zelo sem srečen 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SE DAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVO R NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 556 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 24
2 . 49
3 nekaj vmes 266
4 . 334
5 zelo sem zadovoljen 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 655 Frekvenca
1 zadovoljen 68
2 ni zadovoljen 712
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI ?

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 754 Frekvenca
1 zadovoljen 439
2 ni zadovoljen 338
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO ALENKE BRATUŠEK, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ALENKE BRATUŠEK, ALI NE?

Vrednost 853 Frekvenca
1 da, podpiram 362
2 ne, ne podpiram 319
3 ne vem, b.o. 119
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPO DAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORG ANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USP EŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 D O 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE V LADE ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE VLADE

Vrednost 952 Frekvenca
1 zelo neuspešno 126
2 . 208
3 nekje vmes 307
4 . 96
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ALENKE BRATUŠEK KOT PREDSEDNICE VLADE? ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

IN KAKO OCENJUJETE DELO ALENKE BRATUŠEK KOT PREDSEDNICE VLADE?

Vrednost 1051 Frekvenca
1 zelo neuspešno 89
2 . 153
3 nekje vmes 251
4 . 195
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV NI ZBOR ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 1150 Frekvenca
1 zelo neuspešno 194
2 . 277
3 nekje vmes 247
4 . 32
5 zelo uspešno 3
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BORUTA PAHORJA? ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BORUTA PAHORJA?

Vrednost 1249 Frekvenca
1 zelo neuspešno 64
2 . 85
3 nekje vmes 255
4 . 275
5 zelo uspešno 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9t IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELOVANJE BIVŠEGA PREDSEDNIKA DANILA TÜRKA V ČASU NJEGOVE GA MANDATA? ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELOVANJE BIVŠEGA PREDSEDNIKA DANILA TÜRKA V ČASU NJEGOVEGA MANDATA?

Vrednost 1348 Frekvenca
1 zelo neuspešno 96
2 . 130
3 nekje vmes 256
4 . 215
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI N IČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLN OMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELO TI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 1447 Frekvenca
1 najmanj zaupa 190
2 . 234
3 nekaj vmes 273
4 . 83
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNICI VLADE ALENKI BRATUŠEK? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

PREDSEDNICI VLADE ALENKI BRATUŠEK?

Vrednost 1546 Frekvenca
1 najmanj zaupa 129
2 . 162
3 nekaj vmes 273
4 . 164
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1645 Frekvenca
1 najmanj zaupa 191
2 . 267
3 nekaj vmes 274
4 . 38
5 najbolj zaupa 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE BORUTU PAHORJU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

PREDSEDNIKU REPUBLIKE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1744 Frekvenca
1 najmanj zaupa 73
2 . 105
3 nekaj vmes 260
4 . 277
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1843 Frekvenca
1 najmanj zaupa 292
2 . 277
3 nekaj vmes 185
4 . 11
5 najbolj zaupa 1
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SODIŠČEM?

Vrednost 1942 Frekvenca
1 najmanj zaupa 273
2 . 234
3 nekaj vmes 185
4 . 76
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

POLICIJI?

Vrednost 2041 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 103
3 nekaj vmes 317
4 . 253
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

VOJSKI?

Vrednost 2140 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 57
3 nekaj vmes 248
4 . 268
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 105
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
695 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2239 Frekvenca
1 najmanj zaupa 310
2 . 195
3 nekaj vmes 152
4 . 85
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2338 Frekvenca
1 najmanj zaupa 260
2 . 238
3 nekaj vmes 207
4 . 57
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2437 Frekvenca
1 najmanj zaupa 124
2 . 219
3 nekaj vmes 238
4 . 135
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2536 Frekvenca
1 najmanj zaupa 28
2 . 82
3 nekaj vmes 316
4 . 285
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2635 Frekvenca
1 najmanj zaupa 29
2 . 108
3 nekaj vmes 295
4 . 295
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2734 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 145
3 nekaj vmes 351
4 . 189
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2833 Frekvenca
1 najmanj zaupa 107
2 . 205
3 nekaj vmes 319
4 . 105
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i21 NATU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

NATU?

Vrednost 2932 Frekvenca
1 najmanj zaupa 113
2 . 190
3 nekaj vmes 265
4 . 89
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
675 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 3031 Frekvenca
1 najmanj zaupa 73
2 . 217
3 nekaj vmes 345
4 . 92
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 3130 Frekvenca
1 najmanj zaupa 64
2 . 135
3 nekaj vmes 347
4 . 201
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SINDIKATOM?

Vrednost 3229 Frekvenca
1 najmanj zaupa 213
2 . 240
3 nekaj vmes 224
4 . 77
5 najbolj zaupa 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN G ORANU KLEMENČIČU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Vrednost 3328 Frekvenca
1 najmanj zaupa 83
2 . 87
3 nekaj vmes 185
4 . 264
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w20c DECEMBRA 2011 SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

DECEMBRA 2011 SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 3427 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 26
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 7
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SDS - slovenska demokratska stranka 111
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 1
7 SD - socialni demokrati 138
8 ZARES - nova stranka 0
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 2
10 lista Gregorja Viranta - Državljanska lista 23
11 lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija 84
12 drugo stranko 2
0 ne vem, b.o. 178
99 ni volil 187
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
433 368 1 12 6.492 3.035

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL ITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3526 Frekvenca
1 da 528
2 ne 217
3 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO LILI?

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 3625 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 23
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 3
3 NSI - krscanska ljudska stranka 21
4 SDS - slovenska demokratska stranka 86
5 SLS - slovenska ljudska stranka 13
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 3
7 SD - socialni demokrati 111
8 ZARES - nova stranka 0
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 3
10 lista Gregorja Viranta - Državljanska lista 8
11 lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija 42
12 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
326 475

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 3724 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 13
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 12
5 SLS - slovenska ljudska stranka 8
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 1
7 SD - socialni demokrati 47
8 ZARES - nova stranka 0
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 1
10 lista Gregorja Viranta - Državljanska lista 8
11 lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija 15
12 drugo stranko 17
0 ne vem, b.o. 346
Sysmiss 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
124 677

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST ALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RA DI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTIL I PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3823 Frekvenca
1 prej levo 257
2 v sredino 296
3 prej desno 101
4 b.o. 145
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
654 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q979ax JESENI LANI SO BILE VOLITVE ZA PREDSEDNI KA REPUBLIKE. ALI STE SE UDELEŽILI VOLIT EV V DRUGEM KROGU IN KOGA STE TAKRAT POD PRLI?

JESENI LANI SO BILE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. ALI STE SE UDELEŽILI VOLITEV V DRUGEM KROGU IN KOGA STE TAKRAT PODPRLI?

Vrednost 3922 Frekvenca
0 nisem šel na volitve 125
1 BORUTA PAHORJA 463
2 DANILA TÜRKA 181
3 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 32

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

q980x V SLOVENIJI SE JE V PRETEKLIH MESECIH OB LIKOVALO PROTESTNIŠKO IN VSTAJNIŠKO GIBA NJE. ALI TO GIBANJE PODPIRATE ALI NE?

V SLOVENIJI SE JE V PRETEKLIH MESECIH OBLIKOVALO PROTESTNIŠKO IN VSTAJNIŠKO GIBANJE. ALI TO GIBANJE PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 4021 Frekvenca
1 podpira 442
2 ne podpira 285
3 ne ve, b.o. 72
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q980_1x NAPOVEDUJE SE, DA BO JESENI IZ TEGA GIBA NJA NASTALA POLITIČNA STRANKA, KI SE BO ZAVZEMALA ZA SOLIDARNOST IN SOCIALNO DRŽ AVO. ALI BI VI TAKO STRANKO PODPRLI ALI NE?

NAPOVEDUJE SE, DA BO JESENI IZ TEGA GIBANJA NASTALA POLITIČNA STRANKA, KI SE BO ZAVZEMALA ZA SOLIDARNOST IN SOCIALNO DRŽAVO. ALI BI VI TAKO STRANKO PODPRLI ALI NE?

Vrednost 4120 Frekvenca
1 da, bi podprl 405
2 ne, ne bi podprl 252
3 ne ve, b.o. 141
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
657 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q983 NAVEDLI VAM BOMO TRI ZNAČILNE POGLEDE NA DRUŽBO V KATERI ŽIVIMO. KATERI IZMED NJ IH JE NAJBLIŽE VAŠEMU MNENJU?

NAVEDLI VAM BOMO TRI ZNAČILNE POGLEDE NA DRUŽBO V KATERI ŽIVIMO. KATERI IZMED NJIH JE NAJBLIŽE VAŠEMU MNENJU?

Vrednost 4219 Frekvenca
1 Z REVOLUCIONARNO AKCIJO JE TREBA KORENITO SPREMENITI CELOTEN NAČIN DELOVANJA NAŠE DRUŽBE 249
2 NAŠO DRUŽBO JE TREBA POSTOPOMA IZBOLJŠATI Z REFORMAMI 501
3 NAŠO DRUŽBO, TAKO KOT JE SEDAJ, JE TREBA ODLOČNO BRANITI PRED VSAKRŠNIMI SPREMEMBAMI 24
4 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q975bx NEDAVNO STA BILI V DRŽAVNEM ZBORU SPREJE TI DVE USTAVNI SPREMEMBI. PRVA, BISTVE NO OMEJUJE MOŽNOSTI ZA RAZPISOVANJE REFE RENDUMOV. ALI TO SPREMEMBO PODPIRATE ALI NE?

NEDAVNO STA BILI V DRŽAVNEM ZBORU SPREJETI DVE USTAVNI SPREMEMBI. PRVA, BISTVENO OMEJUJE MOŽNOSTI ZA RAZPISOVANJE REFERENDUMOV. ALI TO SPREMEMBO PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 4318 Frekvenca
1 da, podpira 493
2 ne, ne podpira 226
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q975ex DRUGA PA DOLOČA VPIS ZLATEGA FISKALNEGA PRAVILA V SLOVENSKO USTAVO? ALI TO PODPI RATE ALI NE?

DRUGA PA DOLOČA VPIS ZLATEGA FISKALNEGA PRAVILA V SLOVENSKO USTAVO? ALI TO PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 4417 Frekvenca
1 podpira 303
2 ne podpira 277
3 ne ve, b.o. 219
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
580 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q975dd ALI PODPIRATE USTANOVITEV HOLDINGA, SLAB E BANKE IN ODPRODAJO DRŽAVNIH PODJETIJ?

ALI PODPIRATE USTANOVITEV HOLDINGA, SLABE BANKE IN ODPRODAJO DRŽAVNIH PODJETIJ?

Vrednost 4516 Frekvenca
1 podpira 249
2 ne podpira 345
3 ne ve, b.o. 205
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q990a ČE BI DANES POTEKAL REFERENDUM O VKLJUČI TVI SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI?

ČE BI DANES POTEKAL REFERENDUM O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 4615 Frekvenca
1 GLASOVAL BI ZA VSTOP 397
2 GLASOVAL BI PROTI VSTOPU 311
3 ne bi volil 23
4 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q990b ...IN ČE BI POTEKAL REFERENDUM O VKLJUČI TVI SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI DANES G LASOVALI?

...IN ČE BI POTEKAL REFERENDUM O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI DANES GLASOVALI?

Vrednost 4714 Frekvenca
1 GLASOVAL BI ZA VSTOP 309
2 GLASOVAL BI PROTI VSTOPU 363
3 ne bi volil 23
4 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
695 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q991 PO DOLGOTRAJNEM PROCESU JE BILA PRED DNE VI IZREČENA PRVOSTOPENJSKA SODBA V ZADEV I PATRIA, KJER SO BILI JANEZ JANŠA, TONE KRKOVIČ IN IVAN ČRNKOVIČ OBSOJENI ZARAD I KORUPTIVNIH DEJANJ. ALI ODLOČITEV SODI ŠČA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

PO DOLGOTRAJNEM PROCESU JE BILA PRED DNEVI IZREČENA PRVOSTOPENJSKA SODBA V ZADEVI PATRIA, KJER SO BILI JANEZ JANŠA, TONE KRKOVIČ IN IVAN ČRNKOVIČ OBSOJENI ZARADI KORUPTIVNIH DEJANJ. ALI ODLOČITEV SODIŠČA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Vrednost 4813 Frekvenca
1 odobrava 527
2 ne odobrava 158
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q992 ALI JE SLOVENSKO SODSTVO Z VODENJEM POST OPKOV V KORUPTIVNIH ZADEVAH ZOPER VIDNE POLITIKE IN GOSPODARSTVENIKE V ZADNJEM O BDOBJU KAJ PRISPEVALO K ZAUPANJU V PRAVN O DRŽAVO ALI NE?

ALI JE SLOVENSKO SODSTVO Z VODENJEM POSTOPKOV V KORUPTIVNIH ZADEVAH ZOPER VIDNE POLITIKE IN GOSPODARSTVENIKE V ZADNJEM OBDOBJU KAJ PRISPEVALO K ZAUPANJU V PRAVNO DRŽAVO ALI NE?

Vrednost 4912 Frekvenca
1 DA, TO JE PRISPEVALO K VEČJEMU ZAUPANJU V PRAVNO DRŽAVO 337
2 NE, NI PRISPEVALO K ZAUPANJU V PRAVO DRŽAVO 302
3 NE, ŠE MANJ JE ZAUPANJA V PRAVNO DRŽAVO 115
4 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q993 IN ŠE ZADNJE VPRAŠANJE.. V SVETU JE V ZA DNJEM ČASU VSE VEČ POBUD ZA UVELJAVITEV T.I. UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA. Č E STE O TEM ŽE KAJ SLIŠALI, NAS ZANIMA, KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE. ALI UVEDBO UNIV ERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA PODPIRATE A LI NE?

IN ŠE ZADNJE VPRAŠANJE.. V SVETU JE V ZADNJEM ČASU VSE VEČ POBUD ZA UVELJAVITEV T.I. UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA. ČE STE O TEM ŽE KAJ SLIŠALI, NAS ZANIMA, KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE. ALI UVEDBO UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 5011 Frekvenca
1 PODPIRA 138
2 NE PODPIRA 66
3 NEODLOČEN 58
4 o tem nič ne ve, ni slišal, b.o. 536
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
262 539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5110 Frekvenca
19 1
21 1
22 1
23 3
25 1
26 2
28 6
29 9
30 7
31 11
32 10
33 11
34 8
35 7
36 8
37 9
38 21
39 17
40 20
41 20
42 12
43 19
44 18
45 15
46 26
47 30
48 29
49 18
50 25
51 18
52 22
53 21
54 24
55 22
56 19
57 17
58 14
59 14
60 10
61 18
62 11
63 12
64 10
65 8
66 12
67 8
68 11
69 13
70 12
71 6
72 7
73 8
74 11
75 8
76 4
77 3
78 9
79 8
80 7
81 4
82 6
83 6
84 4
85 5
86 2
87 7
88 3
89 5
90 6
91 4
92 3
93 5
94 2
95 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0 19 95 54.793 16.117

Vrednosti spremenljivk od 0 do 95

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 529 Frekvenca
1 OSNOVNA 121
2 KONČANA POKLICNA 92
3 KONČANA SREDNJA 311
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 538 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 295
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 281
3 V VEČJEM MESTU 85
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 139
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 547 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 123
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 98
3 SAMOZAPOSLEN 25
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 448
7 ŠTUDENT, DIJAK 32
8 BREZPOSELN 48
9 DRUGO... 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ E DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 556 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 48
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 68
3 NE, TO ME NE SKRBI 103
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 565 Frekvenca
1 sem veren 353
2 nisem veren 279
3 nekaj vmes... 154
4 zavrnil odg.,b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 574 Frekvenca
1 moški 266
2 ženska 535
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

Vrednost 583 Frekvenca
30 ->30 59
45 31 - 45 117
60 46 - 60 220
99 61 -> 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0 30 99 75.318 25.186

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 592 Frekvenca
1 DESUS 36
2 LDS 3
3 NSI 23
4 SDS 98
5 SLS 21
6 SNS 4
7 SD 158
8 ZARES 0
9 TRS 4
10 DL 16
11 PS 57
12 drugo 30
0 ne vem, b.o. 346
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 0 0.0925 5.242 1 1.085

Vrednosti spremenljivk od 0.0925393264251735 do 5.242146595

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2013). PBSI1306 - Politbarometer PB06/13, Slovenija [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2013). Politbarometer 6/2013, junij 2013.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (december 2014). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Toš, N. (2014). Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1306. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1306_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si