Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1306
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1306_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
 • Zajšek, Špela
 • Doušak, May
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V5-1036 (C) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, podpora kandidatu za predsednika republike na preteklih volitvah, podpora protestnim gibanjem, pogled na družbo, podpora ustavnim spremembam, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v pravni sistem države, stališče o univerzalnem temeljnem dohodku

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje še vprašanja o izražanju državljanskega (ne-)zadovoljstva in nekaterimi reformnimi ukrepi (predlogi).

Methodology


Collection date: 10. junij 2013 - 12. junij 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, izobrazbo in velikost naselja, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1306 - Politbarometer PB06/13, Slovenija [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 60
 • number of units: 801

Version: december 2014

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2013-01-15 801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0

regija Regija

Regija

Value 22 Frequency
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 112
3 KOROŠKA 30
4 SAVINJSKA 99
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 220
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 45
10 GORIŠKA 51
11 OBALNO-KRAŠKA 39
12 KRAŠKA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Veln2

Value 31 Frequency
0 miss 0
1 ->500 254
2 500-4000 214
3 4000-50000 176
4 NAD 50000 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0

Valid range from 0 to 4

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 160 Frequency
2013-01-15 801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0

regija Regija

Regija

Value 259 Frequency
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 112
3 KOROŠKA 30
4 SAVINJSKA 99
5 GORENJSKA 91
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 220
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 45
10 GORIŠKA 51
11 OBALNO-KRAŠKA 39
12 KRAŠKA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Veln2

Value 358 Frequency
0 miss 0
1 ->500 254
2 500-4000 214
3 4000-50000 176
4 NAD 50000 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0

Valid range from 0 to 4

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SR EČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 457 Frequency
1 sploh nisem srečen 31
2 . 62
3 nekaj vmes 253
4 . 314
5 zelo sem srečen 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 6

Valid range from 1 to 6

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SE DAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVO R NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 556 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 24
2 . 49
3 nekaj vmes 266
4 . 334
5 zelo sem zadovoljen 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 4

Valid range from 1 to 6

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 655 Frequency
1 zadovoljen 68
2 ni zadovoljen 712
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 21

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI ?

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 754 Frequency
1 zadovoljen 439
2 ni zadovoljen 338
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 24

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO ALENKE BRATUŠEK, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ALENKE BRATUŠEK, ALI NE?

Value 853 Frequency
1 da, podpiram 362
2 ne, ne podpiram 319
3 ne vem, b.o. 119
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 120

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPO DAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORG ANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USP EŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 D O 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE V LADE ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO SEDANJE SLOVENSKE VLADE

Value 952 Frequency
1 zelo neuspešno 126
2 . 208
3 nekje vmes 307
4 . 96
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 49

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ALENKE BRATUŠEK KOT PREDSEDNICE VLADE? ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

IN KAKO OCENJUJETE DELO ALENKE BRATUŠEK KOT PREDSEDNICE VLADE?

Value 1051 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 153
3 nekje vmes 251
4 . 195
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 71

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV NI ZBOR ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1150 Frequency
1 zelo neuspešno 194
2 . 277
3 nekje vmes 247
4 . 32
5 zelo uspešno 3
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 48

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BORUTA PAHORJA? ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BORUTA PAHORJA?

Value 1249 Frequency
1 zelo neuspešno 64
2 . 85
3 nekje vmes 255
4 . 275
5 zelo uspešno 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 31

Valid range from 1 to 6

v9t IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELOVANJE BIVŠEGA PREDSEDNIKA DANILA TÜRKA V ČASU NJEGOVE GA MANDATA? ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELOVANJE BIVŠEGA PREDSEDNIKA DANILA TÜRKA V ČASU NJEGOVEGA MANDATA?

Value 1348 Frequency
1 zelo neuspešno 96
2 . 130
3 nekje vmes 256
4 . 215
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 24

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI N IČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLN OMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELO TI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 1447 Frequency
1 najmanj zaupa 190
2 . 234
3 nekaj vmes 273
4 . 83
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 10

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNICI VLADE ALENKI BRATUŠEK? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

PREDSEDNICI VLADE ALENKI BRATUŠEK?

Value 1546 Frequency
1 najmanj zaupa 129
2 . 162
3 nekaj vmes 273
4 . 164
5 najbolj zaupa 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 32

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1645 Frequency
1 najmanj zaupa 191
2 . 267
3 nekaj vmes 274
4 . 38
5 najbolj zaupa 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 26

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE BORUTU PAHORJU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

PREDSEDNIKU REPUBLIKE BORUTU PAHORJU?

Value 1744 Frequency
1 najmanj zaupa 73
2 . 105
3 nekaj vmes 260
4 . 277
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 16

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1843 Frequency
1 najmanj zaupa 292
2 . 277
3 nekaj vmes 185
4 . 11
5 najbolj zaupa 1
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 35

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SODIŠČEM?

Value 1942 Frequency
1 najmanj zaupa 273
2 . 234
3 nekaj vmes 185
4 . 76
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 21

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

POLICIJI?

Value 2041 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 103
3 nekaj vmes 317
4 . 253
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 16

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

VOJSKI?

Value 2140 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 57
3 nekaj vmes 248
4 . 268
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 105
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 106

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2239 Frequency
1 najmanj zaupa 310
2 . 195
3 nekaj vmes 152
4 . 85
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 27

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

BANKI SLOVENIJE?

Value 2338 Frequency
1 najmanj zaupa 260
2 . 238
3 nekaj vmes 207
4 . 57
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 29

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2437 Frequency
1 najmanj zaupa 124
2 . 219
3 nekaj vmes 238
4 . 135
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 51

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2536 Frequency
1 najmanj zaupa 28
2 . 82
3 nekaj vmes 316
4 . 285
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 38

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2635 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 108
3 nekaj vmes 295
4 . 295
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 7

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2734 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 145
3 nekaj vmes 351
4 . 189
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 13

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

EVROPSKI UNIJI?

Value 2833 Frequency
1 najmanj zaupa 107
2 . 205
3 nekaj vmes 319
4 . 105
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 47

Valid range from 1 to 6

i21 NATU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

NATU?

Value 2932 Frequency
1 najmanj zaupa 113
2 . 190
3 nekaj vmes 265
4 . 89
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 123
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 126

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 3031 Frequency
1 najmanj zaupa 73
2 . 217
3 nekaj vmes 345
4 . 92
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 63

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3130 Frequency
1 najmanj zaupa 64
2 . 135
3 nekaj vmes 347
4 . 201
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 22

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

SINDIKATOM?

Value 3229 Frequency
1 najmanj zaupa 213
2 . 240
3 nekaj vmes 224
4 . 77
5 najbolj zaupa 6
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 41

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN G ORANU KLEMENČIČU? SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Value 3328 Frequency
1 najmanj zaupa 83
2 . 87
3 nekaj vmes 185
4 . 264
5 najbolj zaupa 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 45

Valid range from 1 to 6

w20c DECEMBRA 2011 SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

DECEMBRA 2011 SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE TAKRAT VOLILI?

Value 3427 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 26
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 7
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SDS - slovenska demokratska stranka 111
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 1
7 SD - socialni demokrati 138
8 ZARES - nova stranka 0
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 2
10 lista Gregorja Viranta - Državljanska lista 23
11 lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija 84
12 drugo stranko 2
0 ne vem, b.o. 178
99 ni volil 187
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
433 368 1 12 6.492 3.035

Valid range from 0 to 99

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL ITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3526 Frequency
1 da 528
2 ne 217
3 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 56

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO LILI?

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 3625 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 23
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 3
3 NSI - krscanska ljudska stranka 21
4 SDS - slovenska demokratska stranka 86
5 SLS - slovenska ljudska stranka 13
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 3
7 SD - socialni demokrati 111
8 ZARES - nova stranka 0
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 3
10 lista Gregorja Viranta - Državljanska lista 8
11 lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija 42
12 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
326 475

Valid range from 0 to 12

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 3724 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 13
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 12
5 SLS - slovenska ljudska stranka 8
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 1
7 SD - socialni demokrati 47
8 ZARES - nova stranka 0
9 TRS - Stranka za trajnostni razvoj 1
10 lista Gregorja Viranta - Državljanska lista 8
11 lista Zorana Jankovića - Pozitivna Slovenija 15
12 drugo stranko 17
0 ne vem, b.o. 346
Sysmiss 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
124 677

Valid range from 0 to 12

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST ALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RA DI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTIL I PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3823 Frequency
1 prej levo 257
2 v sredino 296
3 prej desno 101
4 b.o. 145
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
654 147

Valid range from 1 to 4

q979ax JESENI LANI SO BILE VOLITVE ZA PREDSEDNI KA REPUBLIKE. ALI STE SE UDELEŽILI VOLIT EV V DRUGEM KROGU IN KOGA STE TAKRAT POD PRLI?

JESENI LANI SO BILE VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. ALI STE SE UDELEŽILI VOLITEV V DRUGEM KROGU IN KOGA STE TAKRAT PODPRLI?

Value 3922 Frequency
0 nisem šel na volitve 125
1 BORUTA PAHORJA 463
2 DANILA TÜRKA 181
3 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 32

Valid range from 0 to 3

q980x V SLOVENIJI SE JE V PRETEKLIH MESECIH OB LIKOVALO PROTESTNIŠKO IN VSTAJNIŠKO GIBA NJE. ALI TO GIBANJE PODPIRATE ALI NE?

V SLOVENIJI SE JE V PRETEKLIH MESECIH OBLIKOVALO PROTESTNIŠKO IN VSTAJNIŠKO GIBANJE. ALI TO GIBANJE PODPIRATE ALI NE?

Value 4021 Frequency
1 podpira 442
2 ne podpira 285
3 ne ve, b.o. 72
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 74

Valid range from 1 to 3

q980_1x NAPOVEDUJE SE, DA BO JESENI IZ TEGA GIBA NJA NASTALA POLITIČNA STRANKA, KI SE BO ZAVZEMALA ZA SOLIDARNOST IN SOCIALNO DRŽ AVO. ALI BI VI TAKO STRANKO PODPRLI ALI NE?

NAPOVEDUJE SE, DA BO JESENI IZ TEGA GIBANJA NASTALA POLITIČNA STRANKA, KI SE BO ZAVZEMALA ZA SOLIDARNOST IN SOCIALNO DRŽAVO. ALI BI VI TAKO STRANKO PODPRLI ALI NE?

Value 4120 Frequency
1 da, bi podprl 405
2 ne, ne bi podprl 252
3 ne ve, b.o. 141
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 144

Valid range from 1 to 3

q983 NAVEDLI VAM BOMO TRI ZNAČILNE POGLEDE NA DRUŽBO V KATERI ŽIVIMO. KATERI IZMED NJ IH JE NAJBLIŽE VAŠEMU MNENJU?

NAVEDLI VAM BOMO TRI ZNAČILNE POGLEDE NA DRUŽBO V KATERI ŽIVIMO. KATERI IZMED NJIH JE NAJBLIŽE VAŠEMU MNENJU?

Value 4219 Frequency
1 Z REVOLUCIONARNO AKCIJO JE TREBA KORENITO SPREMENITI CELOTEN NAČIN DELOVANJA NAŠE DRUŽBE 249
2 NAŠO DRUŽBO JE TREBA POSTOPOMA IZBOLJŠATI Z REFORMAMI 501
3 NAŠO DRUŽBO, TAKO KOT JE SEDAJ, JE TREBA ODLOČNO BRANITI PRED VSAKRŠNIMI SPREMEMBAMI 24
4 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 27

Valid range from 1 to 4

q975bx NEDAVNO STA BILI V DRŽAVNEM ZBORU SPREJE TI DVE USTAVNI SPREMEMBI. PRVA, BISTVE NO OMEJUJE MOŽNOSTI ZA RAZPISOVANJE REFE RENDUMOV. ALI TO SPREMEMBO PODPIRATE ALI NE?

NEDAVNO STA BILI V DRŽAVNEM ZBORU SPREJETI DVE USTAVNI SPREMEMBI. PRVA, BISTVENO OMEJUJE MOŽNOSTI ZA RAZPISOVANJE REFERENDUMOV. ALI TO SPREMEMBO PODPIRATE ALI NE?

Value 4318 Frequency
1 da, podpira 493
2 ne, ne podpira 226
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 82

Valid range from 1 to 3

q975ex DRUGA PA DOLOČA VPIS ZLATEGA FISKALNEGA PRAVILA V SLOVENSKO USTAVO? ALI TO PODPI RATE ALI NE?

DRUGA PA DOLOČA VPIS ZLATEGA FISKALNEGA PRAVILA V SLOVENSKO USTAVO? ALI TO PODPIRATE ALI NE?

Value 4417 Frequency
1 podpira 303
2 ne podpira 277
3 ne ve, b.o. 219
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
580 221

Valid range from 1 to 3

q975dd ALI PODPIRATE USTANOVITEV HOLDINGA, SLAB E BANKE IN ODPRODAJO DRŽAVNIH PODJETIJ?

ALI PODPIRATE USTANOVITEV HOLDINGA, SLABE BANKE IN ODPRODAJO DRŽAVNIH PODJETIJ?

Value 4516 Frequency
1 podpira 249
2 ne podpira 345
3 ne ve, b.o. 205
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
594 207

Valid range from 1 to 3

q990a ČE BI DANES POTEKAL REFERENDUM O VKLJUČI TVI SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI?

ČE BI DANES POTEKAL REFERENDUM O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 4615 Frequency
1 GLASOVAL BI ZA VSTOP 397
2 GLASOVAL BI PROTI VSTOPU 311
3 ne bi volil 23
4 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 70

Valid range from 1 to 4

q990b ...IN ČE BI POTEKAL REFERENDUM O VKLJUČI TVI SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI DANES G LASOVALI?

...IN ČE BI POTEKAL REFERENDUM O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI DANES GLASOVALI?

Value 4714 Frequency
1 GLASOVAL BI ZA VSTOP 309
2 GLASOVAL BI PROTI VSTOPU 363
3 ne bi volil 23
4 ne vem, b.o. 101
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 106

Valid range from 1 to 4

q991 PO DOLGOTRAJNEM PROCESU JE BILA PRED DNE VI IZREČENA PRVOSTOPENJSKA SODBA V ZADEV I PATRIA, KJER SO BILI JANEZ JANŠA, TONE KRKOVIČ IN IVAN ČRNKOVIČ OBSOJENI ZARAD I KORUPTIVNIH DEJANJ. ALI ODLOČITEV SODI ŠČA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

PO DOLGOTRAJNEM PROCESU JE BILA PRED DNEVI IZREČENA PRVOSTOPENJSKA SODBA V ZADEVI PATRIA, KJER SO BILI JANEZ JANŠA, TONE KRKOVIČ IN IVAN ČRNKOVIČ OBSOJENI ZARADI KORUPTIVNIH DEJANJ. ALI ODLOČITEV SODIŠČA ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Value 4813 Frequency
1 odobrava 527
2 ne odobrava 158
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 116

Valid range from 1 to 3

q992 ALI JE SLOVENSKO SODSTVO Z VODENJEM POST OPKOV V KORUPTIVNIH ZADEVAH ZOPER VIDNE POLITIKE IN GOSPODARSTVENIKE V ZADNJEM O BDOBJU KAJ PRISPEVALO K ZAUPANJU V PRAVN O DRŽAVO ALI NE?

ALI JE SLOVENSKO SODSTVO Z VODENJEM POSTOPKOV V KORUPTIVNIH ZADEVAH ZOPER VIDNE POLITIKE IN GOSPODARSTVENIKE V ZADNJEM OBDOBJU KAJ PRISPEVALO K ZAUPANJU V PRAVNO DRŽAVO ALI NE?

Value 4912 Frequency
1 DA, TO JE PRISPEVALO K VEČJEMU ZAUPANJU V PRAVNO DRŽAVO 337
2 NE, NI PRISPEVALO K ZAUPANJU V PRAVO DRŽAVO 302
3 NE, ŠE MANJ JE ZAUPANJA V PRAVNO DRŽAVO 115
4 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 47

Valid range from 1 to 4

q993 IN ŠE ZADNJE VPRAŠANJE.. V SVETU JE V ZA DNJEM ČASU VSE VEČ POBUD ZA UVELJAVITEV T.I. UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA. Č E STE O TEM ŽE KAJ SLIŠALI, NAS ZANIMA, KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE. ALI UVEDBO UNIV ERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA PODPIRATE A LI NE?

IN ŠE ZADNJE VPRAŠANJE.. V SVETU JE V ZADNJEM ČASU VSE VEČ POBUD ZA UVELJAVITEV T.I. UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA. ČE STE O TEM ŽE KAJ SLIŠALI, NAS ZANIMA, KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE. ALI UVEDBO UNIVERZALNEGA TEMELJNEGA DOHODKA PODPIRATE ALI NE?

Value 5011 Frequency
1 PODPIRA 138
2 NE PODPIRA 66
3 NEODLOČEN 58
4 o tem nič ne ve, ni slišal, b.o. 536
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 539

Valid range from 1 to 4

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5110 Frequency
19 1
21 1
22 1
23 3
25 1
26 2
28 6
29 9
30 7
31 11
32 10
33 11
34 8
35 7
36 8
37 9
38 21
39 17
40 20
41 20
42 12
43 19
44 18
45 15
46 26
47 30
48 29
49 18
50 25
51 18
52 22
53 21
54 24
55 22
56 19
57 17
58 14
59 14
60 10
61 18
62 11
63 12
64 10
65 8
66 12
67 8
68 11
69 13
70 12
71 6
72 7
73 8
74 11
75 8
76 4
77 3
78 9
79 8
80 7
81 4
82 6
83 6
84 4
85 5
86 2
87 7
88 3
89 5
90 6
91 4
92 3
93 5
94 2
95 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0 19 95 54.793 16.117

Valid range from 0 to 95

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 529 Frequency
1 OSNOVNA 121
2 KONČANA POKLICNA 92
3 KONČANA SREDNJA 311
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 538 Frequency
1 NA PODEŽELJU 295
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 281
3 V VEČJEM MESTU 85
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 139
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 1

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 547 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 123
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 98
3 SAMOZAPOSLEN 25
4 KMET 5
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 448
7 ŠTUDENT, DIJAK 32
8 BREZPOSELN 48
9 DRUGO... 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ E DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 556 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 48
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 68
3 NE, TO ME NE SKRBI 103
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 582

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 565 Frequency
1 sem veren 353
2 nisem veren 279
3 nekaj vmes... 154
4 zavrnil odg.,b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 15

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 574 Frequency
1 moški 266
2 ženska 535
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

Value 583 Frequency
30 ->30 59
45 31 - 45 117
60 46 - 60 220
99 61 -> 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0 30 99 75.318 25.186

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 592 Frequency
1 DESUS 36
2 LDS 3
3 NSI 23
4 SDS 98
5 SLS 21
6 SNS 4
7 SD 158
8 ZARES 0
9 TRS 4
10 DL 16
11 PS 57
12 drugo 30
0 ne vem, b.o. 346
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 351

Valid range from 1 to 12

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 0 0.0925 5.242 1 1.085

Valid range from 0.0925393264251735 to 5.242146595

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2013). PBSI1306 - Politbarometer PB06/13, Slovenija [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2013). Politbarometer 6/2013, junij 2013.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (december 2014). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2014). Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1306. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1306_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer