Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih

Basic Study Information

ADP - IDNo: EKOMIG10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EKOMIG10_V1
Main author(s):
  • Medica, Karmen
  • Kralj, Ana
  • Simčič, Blaž
Data file producer:
CRJM UP ZRS - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovano središče Koper, Univerza na Primorskem (Koper, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J6-0228 (ARRS)

Study Content

Keywords:

stališča o ekonomskih migracijah, stališča do delavcev migrantov, delovno dovoljenje za tujce, stališča o imigracijskih politikah, odnos do priseljencev, nestrpnost do priseljencev, multikulturnost, integracijske politike, socialna distanca, socialna povezanost, ksenofobija

Keywords ELSST:
DELOVNA MIGRACIJA, TUJ DELAVEC, KULTURNA INTEGRACIJA, PRISELJENEC, DELOVNA SILA, DELOVNA SILA

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
migracije
imigracije


Abstract:

Raziskava je bila narejena v okviru temeljnega raziskovalnega projekta "Poklicali smo delovno silo, prišli pa so ljudje" - Analiza socialne strukture in integracijskih strategij tujih delavcev v Sloveniji, kot fokusirana javnomnenjska raziskava o odnosu javnosti do ekonomskih migracij in delavcev migrantov. Namen raziskave je bil pridobiti stališča o imigracijskih prilivih v Slovenijo, stališča o zaposlovanju tujih delavcev, stališča o integraciji priseljencev (integracijske politike) ter izmeriti stopnjo socialne distance, diskriminacije in ksenofobije.

Methodology


Collection date: 16. februar 2010 - 1. marec 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovano središče Koper

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Vzorčni okvir je predstavljal Telefonski imenik Slovenije 2010, ki je bil razdeljen na 12 statističnih regij.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so bili uteženi po spolu in starosti s poststratifikacijo.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EKOMIG10 - Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih [datoteka podatkov], 2010

File ID: ccby

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

  • number of variables: 40
  • number of units: 727

Version: junij 2012

Variable list

V1_1 Delavce migrante potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer primanjkuje domače delovne sile. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

1 Delavce migrante potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer primanjkuje domače delovne sile.

Value 13 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 114
2 2 se ne strinjam 102
3 3 niti niti 178
4 4 se strinjam 147
5 5 popolnoma se strinjam 184
6 6 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 2 1 5 3.255

Valid range from 1 to 5

V1_2 Delavci migranti so običajno bolj delavni kot lokalni delavci. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

2 Delavci migranti so običajno bolj delavni kot lokalni delavci.

Value 22 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 91
2 2 se ne strinjam 121
3 3 niti niti 234
4 4 se strinjam 187
5 5 popolnoma se strinjam 79
6 6 brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 15 1 5 3.059

Valid range from 1 to 5

V1_3 Zaradi delavcev migrantov se znižuje cena domači delovni sili, ker delavci migranti predstavljajo nelojalno konkurenco (pripravljeni so delati za nižje plače). v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

3 Zaradi delavcev migrantov se znižuje cena domači delovni sili, ker delavci migranti predstavljajo nelojalno konkurenco (pripravljeni so delati za nižje plače).

Value 31 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 74
2 2 se ne strinjam 78
3 3 niti niti 139
4 4 se strinjam 202
5 5 popolnoma se strinjam 227
6 6 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 7 1 5 3.597

Valid range from 1 to 5

V1_1 Delavce migrante potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer primanjkuje domače delovne sile. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

1 Delavce migrante potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer primanjkuje domače delovne sile.

Value 140 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 114
2 2 se ne strinjam 102
3 3 niti niti 178
4 4 se strinjam 147
5 5 popolnoma se strinjam 184
6 6 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 2 1 5 3.255

Valid range from 1 to 5

V1_2 Delavci migranti so običajno bolj delavni kot lokalni delavci. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

2 Delavci migranti so običajno bolj delavni kot lokalni delavci.

Value 239 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 91
2 2 se ne strinjam 121
3 3 niti niti 234
4 4 se strinjam 187
5 5 popolnoma se strinjam 79
6 6 brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 15 1 5 3.059

Valid range from 1 to 5

V1_3 Zaradi delavcev migrantov se znižuje cena domači delovni sili, ker delavci migranti predstavljajo nelojalno konkurenco (pripravljeni so delati za nižje plače). v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

3 Zaradi delavcev migrantov se znižuje cena domači delovni sili, ker delavci migranti predstavljajo nelojalno konkurenco (pripravljeni so delati za nižje plače).

Value 338 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 74
2 2 se ne strinjam 78
3 3 niti niti 139
4 4 se strinjam 202
5 5 popolnoma se strinjam 227
6 6 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 7 1 5 3.597

Valid range from 1 to 5

V1_4 Delodajalci pogosto izkoriščajo delavce migrante (ti prejemajo nizke plače, živijo v slabih stanovanjskih razmerah, nimajo pravice do bolniške itd.) v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

4 Delodajalci pogosto izkoriščajo delavce migrante (ti prejemajo nizke plače, živijo v slabih stanovanjskih razmerah, nimajo pravice do bolniške itd.)

Value 437 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 17
2 2 se ne strinjam 27
3 3 niti niti 62
4 4 se strinjam 171
5 5 popolnoma se strinjam 446
6 6 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 4 1 5 4.386

Valid range from 1 to 5

V1_5 Slovenija potrebuje delavce migrante, če želi izboljšati ekonomski položaj in gospodarsko rast. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

5 Slovenija potrebuje delavce migrante, če želi izboljšati ekonomski položaj in gospodarsko rast.

Value 536 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 185
2 2 se ne strinjam 156
3 3 niti niti 191
4 4 se strinjam 113
5 5 popolnoma se strinjam 67
6 6 brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 15 1 5 2.608

Valid range from 1 to 5

V1_6 Delavci migranti predstavljajo breme za slovensko državo in davkoplačevalce. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

6 Delavci migranti predstavljajo breme za slovensko državo in davkoplačevalce.

Value 635 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 148
2 2 se ne strinjam 178
3 3 niti niti 198
4 4 se strinjam 96
5 5 popolnoma se strinjam 82
6 6 brez odgovora 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 25 1 5 2.695

Valid range from 1 to 5

V1_7 Delavci migranti odvzemajo delovna mesta lokalnemu prebivalstvu. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

7 Delavci migranti odvzemajo delovna mesta lokalnemu prebivalstvu.

Value 734 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 140
2 2 se ne strinjam 150
3 3 niti niti 160
4 4 se strinjam 144
5 5 popolnoma se strinjam 124
6 6 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 9 1 5 2.947

Valid range from 1 to 5

V2 2. Število izdanih delovnih dovoljenj za tujce v letu 2010 se bo v primerjavi z letom 2009 prepolovilo (iz 24.000 delovnih dovoljenj na 12.000). Ali menite: v2 Število izdanih delovnih dovoljenj za tujce v letu 2010 se bo v primerjavi z letom 2009 prepolovilo (iz 24.000 delovnih dovoljenj na 12.000).

Ali menite:

Value 833 Frequency
1 Da je sedanje število izdanih delovnih dovoljenj za tujce ustrezno 214
2 Da bi vlada morala še dodatno zmanjšati število delovnih dovoljenj za tujce 339
3 Da bi vlada morala povečati število delovnih dovoljenj za tujce 70
4 Ne vem 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
623 104

Valid range from 1 to 3

V3 Kako pogosto prihajate v neposreden kontakt z delavci migranti?

v3 Kako pogosto prihajate v neposreden kontakt z delavci migranti?

Value 932 Frequency
1 Vsak dan 91
2 Nekajkrat tedensko 44
3 Nekajkrat mesečno 121
4 Nekajkrat letno 170
5 Nikoli 292
6 Sem migrantski delavec-delavka 5
7 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 4

Valid range from 1 to 6

V4_1 Slovenija bi morala zaostriti imigracijsko politiko (tj. postaviti strožje pogoje in merila za priseljevanje tujcev). v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

1 Slovenija bi morala zaostriti imigracijsko politiko (tj. postaviti strožje pogoje in merila za priseljevanje tujcev).

Value 1031 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 73
2 2 se ne strinjam 91
3 3 niti niti 178
4 4 se strinjam 185
5 5 popolnoma se strinjam 186
6 6 brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 14 1 5 3.449

Valid range from 1 to 5

V4_2 Imigranti prispevajo k oblikovanju multikulturnega okolja in sobivanja v državi. v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

2 Imigranti prispevajo k oblikovanju multikulturnega okolja in sobivanja v državi.

Value 1130 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 81
2 2 se ne strinjam 105
3 3 niti niti 203
4 4 se strinjam 197
5 5 popolnoma se strinjam 113
6 6 brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 28 1 5 3.223

Valid range from 1 to 5

V4_3 Imigranti so priseljenci v novih družbenih okoljih, torej so tujci, zato ne morejo zahtevati enakih pravic kot tisti, ki v Sloveniji živijo že od nekdaj. v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

3 Imigranti so priseljenci v novih družbenih okoljih, torej so tujci, zato ne morejo zahtevati enakih pravic kot tisti, ki v Sloveniji živijo že od nekdaj.

Value 1229 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 96
2 2 se ne strinjam 127
3 3 niti niti 172
4 4 se strinjam 153
5 5 popolnoma se strinjam 162
6 6 brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 17 1 5 3.223

Valid range from 1 to 5

V4_4 Če država želi zmanjšati napetosti v družbi, mora ustaviti priseljevanje. v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

4 Če država želi zmanjšati napetosti v družbi, mora ustaviti priseljevanje.

Value 1328 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 137
2 2 se ne strinjam 134
3 3 niti niti 186
4 4 se strinjam 134
5 5 popolnoma se strinjam 120
6 6 brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 16 1 5 2.952

Valid range from 1 to 5

V4_5 Slovenija bi si morala prizadevati za odprto, strpno in multikulturno družbo. v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

5 Slovenija bi si morala prizadevati za odprto, strpno in multikulturno družbo.

Value 1427 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 21
2 2 se ne strinjam 25
3 3 niti niti 118
4 4 se strinjam 242
5 5 popolnoma se strinjam 308
6 6 brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 13 1 5 4.108

Valid range from 1 to 5

V5 Ali bi vas osebno motilo, če bi v vaši ulici ali soseski živelo večje število priseljencev?

v5 Ali bi vas osebno motilo, če bi v vaši ulici ali soseski živelo večje število priseljencev?

Value 1526 Frequency
1 Da, zelo bi me motilo 52
2 Da, precej bi me motilo 144
3 Vseeno bi mi bilo 139
4 Ne bi me motilo 252
5 Sploh me ne bi motilo 113
6 Brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 27 1 5 3.329

Valid range from 1 to 5

V6 Ali so med vašimi sodelavci osebe, ki so se priselile s tujine?

v6 Ali so med vašimi sodelavci osebe, ki so se priselile s tujine?

Value 1625 Frequency
1 Da, precej jih je 75
2 Da, nekaj jih je 268
3 Ne, nobenega ni 346
4 Brez odgovora 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 38

Valid range from 1 to 3

V7_1 Poročila z vašim bližnjim družinskim članom v7 Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh me ne bi motilo, 5 pa zelo bi me motilo ocenite, kako zelo bi vas motilo, če bi se oseba, ki se je priselila iz tujine...

1 Poročila z vašim bližnjim družinskim članom

Value 1724 Frequency
1 1 sploh me ne bi motilo 310
2 2 ne bi me motilo 136
3 3 niti niti 146
4 4 motilo bi me 62
5 5 zelo bi me motilo 54
6 6 brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 19 1 5 2.172

Valid range from 1 to 5

V7_2 Poročila z vašim osebnim prijateljem-ico v7 Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh me ne bi motilo, 5 pa zelo bi me motilo ocenite, kako zelo bi vas motilo, če bi se oseba, ki se je priselila iz tujine...

2 Poročila z vašim osebnim prijateljem-ico

Value 1823 Frequency
1 1 sploh me ne bi motilo 390
2 2 ne bi me motilo 150
3 3 niti niti 110
4 4 motilo bi me 43
5 5 zelo bi me motilo 22
6 6 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 12 1 5 1.821

Valid range from 1 to 5

V7_3 Postala vaš sodelavec v7 Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh me ne bi motilo, 5 pa zelo bi me motilo ocenite, kako zelo bi vas motilo, če bi se oseba, ki se je priselila iz tujine...

3 Postala vaš sodelavec

Value 1922 Frequency
1 1 sploh me ne bi motilo 410
2 2 ne bi me motilo 155
3 3 niti niti 88
4 4 motilo bi me 32
5 5 zelo bi me motilo 12
6 6 brez odgovora 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 30 1 5 1.681

Valid range from 1 to 5

V7_4 Postala vaš nadrejeni v7 Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh me ne bi motilo, 5 pa zelo bi me motilo ocenite, kako zelo bi vas motilo, če bi se oseba, ki se je priselila iz tujine...

4 Postala vaš nadrejeni

Value 2021 Frequency
1 1 sploh me ne bi motilo 320
2 2 ne bi me motilo 150
3 3 niti niti 96
4 4 motilo bi me 68
5 5 zelo bi me motilo 55
6 6 brez odgovora 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 38 1 5 2.112

Valid range from 1 to 5

V8 Kako naj po vašem mnenju ravnajo priseljenci, ki živijo in delajo v Sloveniji. Prosimo, povejte, katera trditev vam je osebno najbolj blizu:

v8 Kako naj po vašem mnenju ravnajo priseljenci, ki živijo in delajo v Sloveniji. Prosimo, povejte, katera trditev vam je osebno najbolj blizu:

Value 2120 Frequency
1 Naučijo naj se slovenskega jezika in navad in jih sprejmejo za svoje ter opustijo svojo kulturo. 53
2 Naučijo naj se slovenskega jezika in navad ter v domačem okolju ohranjajo svoj jezik in kulturo. 543
3 Ohranijo naj svoj jezik in kulturo ter živijo sami zase. 10
4 Naj se začasno prilagodijo slovenski kulturi in življenju in delajo tu za krajši čas, nato naj se vrnejo domov. 111
5 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 10

Valid range from 1 to 4

V9_1 Pred osamosvojitvijo Slovenije (1991) v9 Ali menite, da je stopnja nestrpnosti do priseljencev/tujih delavcev v Sloveniji danes večja, manjša ali nespremenjena v primerjavi z obdobjem:

1 Pred osamosvojitvijo Slovenije (1991)

Value 2219 Frequency
1 1 večja 400
2 2 manjša 64
3 3 nespremenjena 207
4 4 brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 56

Valid range from 1 to 3

V9_2 Pred priključitvijo Slovenije k EU (2004) v9 Ali menite, da je stopnja nestrpnosti do priseljencev/tujih delavcev v Sloveniji danes večja, manjša ali nespremenjena v primerjavi z obdobjem:

2 Pred priključitvijo Slovenije k EU (2004)

Value 2318 Frequency
1 1 večja 207
2 2 manjša 70
3 3 nespremenjena 382
4 4 brez odgovora 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
659 68

Valid range from 1 to 3

V9_3 Pred začetkom ekonomske in finančne krize oz. recesije (2008) v9 Ali menite, da je stopnja nestrpnosti do priseljencev/tujih delavcev v Sloveniji danes večja, manjša ali nespremenjena v primerjavi z obdobjem:

3 Pred začetkom ekonomske in finančne krize oz. recesije (2008)

Value 2417 Frequency
1 1 večja 357
2 2 manjša 34
3 3 nespremenjena 266
4 4 brez odgovora 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 70

Valid range from 1 to 3

V10_1 Enakopravno vključevanje na slovenski trg dela v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

1 Enakopravno vključevanje na slovenski trg dela

Value 2516 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 57
2 2 se ne strinjam 75
3 3 niti niti 157
4 4 se strinjam 222
5 5 popolnoma se strinjam 200
6 6 brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 16 1 5 3.609

Valid range from 1 to 5

V10_2 Možnost dodatnega pouka oz. izobraževanja v njihovem jeziku v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

2 Možnost dodatnega pouka oz. izobraževanja v njihovem jeziku

Value 2615 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 174
2 2 se ne strinjam 147
3 3 niti niti 145
4 4 se strinjam 150
5 5 popolnoma se strinjam 92
6 6 brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 19 1 5 2.773

Valid range from 1 to 5

V10_3 Dostop do zdravstvenega in socialnega zavarovanja v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

3 Dostop do zdravstvenega in socialnega zavarovanja

Value 2714 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 11
2 2 se ne strinjam 15
3 3 niti niti 77
4 4 se strinjam 275
5 5 popolnoma se strinjam 342
6 6 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 7 1 5 4.281

Valid range from 1 to 5

V10_4 Dostop do socialnih stanovanj v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

4 Dostop do socialnih stanovanj

Value 2813 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 106
2 2 se ne strinjam 121
3 3 niti niti 181
4 4 se strinjam 186
5 5 popolnoma se strinjam 113
6 6 brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 20 1 5 3.112

Valid range from 1 to 5

V10_5 Možnost najemanja stanovanjskega kredita v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

5 Možnost najemanja stanovanjskega kredita

Value 2912 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 63
2 2 se ne strinjam 67
3 3 niti niti 164
4 4 se strinjam 258
5 5 popolnoma se strinjam 151
6 6 brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 24 1 5 3.522

Valid range from 1 to 5

V10_6 Vključevanje in dejavnost v kulturnem življenju (npr. kulturna društva) v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

6 Vključevanje in dejavnost v kulturnem življenju (npr. kulturna društva)

Value 3011 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 12
2 2 se ne strinjam 24
3 3 niti niti 98
4 4 se strinjam 305
5 5 popolnoma se strinjam 276
6 6 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 12 1 5 4.131

Valid range from 1 to 5

V10_7 Vključevanje in dejavnost v političnem življenju (npr. pravica voliti in biti voljen) v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

7 Vključevanje in dejavnost v političnem življenju (npr. pravica voliti in biti voljen)

Value 3110 Frequency
1 1 sploh se ne strinjam 150
2 2 se ne strinjam 99
3 3 niti niti 155
4 4 se strinjam 164
5 5 popolnoma se strinjam 135
6 6 brez odgovora 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 24 1 5 3.05

Valid range from 1 to 5

SPOL Spol

Spol

Value 329 Frequency
1 moški 277
2 ženski 450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 0

Valid range from 1 to 2

STAR_1 Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 9 18 93 52.462 15.867

Valid range from 18 to 93

STAROST Starost rekodirana

Value 347 Frequency
1 18-28 let 65
2 29-39 let 97
3 40-50 let 155
4 51-61 let 197
5 62-72 let 126
6 73 let in več 80
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 7

Valid range from 1 to 6

UTEZ Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 7 0.52 2 0.972 0.408

Valid range from 0.52 to 2

IZOB Izobrazba

Izobrazba

Value 365 Frequency
1 osnovnošolska izobrazba ali manj 60
2 poklicna izobrazba 79
3 srednješolska izobrazba 323
4 višješolska izobrazba 129
5 univerzitetna izobrazba 108
6 magisterij, doktorat 20
7 brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 8

Valid range from 1 to 6

ZAP Zaposlitveni status

Zaposlitveni status

Value 374 Frequency
1 zaposlen 325
2 nezaposlen 33
3 upokojen 302
4 dijak,študent 38
5 gospodinja 13
6 kmet 4
8 drugo 10
7 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 2

Valid range from 1 to 8

ZAP_DR Zaposlitev drugo

Value 383 Frequency
delo preko študenta 1
delo preko študentskega servisa 1
obrtnik 1
podjetnik 1
pripravništvo 1
samostojna podjetnica 1
samozaposlen s.p. 1
skrb za ostarelo osebo 1
sp 1
čakanje na pokojnino 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10

KRAJ Kraj bivanja

Kraj bivanja

Value 392 Frequency
1 mesto 305
2 primestje 155
3 vas 266
4 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 1

Valid range from 1 to 3

REGIJA Regija

Regija

Value 401 Frequency
1 Pomurska 37
2 Podravska 105
3 Koroška 23
4 Savinjska 91
5 Zasavska 14
6 Spodnjeposavska 21
7 Jugovzhodna Slovenija 38
8 Osrednjeslovenska 224
9 Gorenjska 84
10 Notranjsko-kraška 19
11 Goriška 42
12 Obalno-kraška 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 0

Valid range from 1 to 12

Materials of the Study

  1. Medica, Karmen (2010). EKOMIG10 - Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Medica, Karmen, Lukić, Goran in Kralj, Ana (2011). Delovne in življenjske razmere delavcev migrantov v Sloveniji : zaključno poročilo študije.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Medica, K., Kralj, A. and Simčič, B. (2012). Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: EKOMIG10. https://doi.org/10.17898/ADP_EKOMIG10_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si