Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EKOMIG10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EKOMIG10_V1
Glavni avtor(ji):
  • Medica, Karmen
  • Kralj, Ana
  • Simčič, Blaž
Izdelal datoteko podatkov:
CRJM UP ZRS - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovano središče Koper, Univerza na Primorskem (Koper, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stališča o ekonomskih migracijah, stališča do delavcev migrantov, delovno dovoljenje za tujce, stališča o imigracijskih politikah, odnos do priseljencev, nestrpnost do priseljencev, multikulturnost, integracijske politike, socialna distanca, socialna povezanost, ksenofobija

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
migracije
imigracije


Povzetek:

Raziskava je bila narejena v okviru temeljnega raziskovalnega projekta "Poklicali smo delovno silo, prišli pa so ljudje" - Analiza socialne strukture in integracijskih strategij tujih delavcev v Sloveniji, kot fokusirana javnomnenjska raziskava o odnosu javnosti do ekonomskih migracij in delavcev migrantov. Namen raziskave je bil pridobiti stališča o imigracijskih prilivih v Slovenijo, stališča o zaposlovanju tujih delavcev, stališča o integraciji priseljencev (integracijske politike) ter izmeriti stopnjo socialne distance, diskriminacije in ksenofobije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. februar 2010 - 1. marec 2010
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovano središče Koper

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Vzorčni okvir je predstavljal Telefonski imenik Slovenije 2010, ki je bil razdeljen na 12 statističnih regij.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so bili uteženi po spolu in starosti s poststratifikacijo.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EKOMIG10 - Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih [datoteka podatkov], 2010

ID datoteke: ccby

Format: *.sav - SPSS WIN 7. 0

  • število spremenljivk: 40
  • število enot: 727

Verzija: junij 2012

Spremenljivke

V1_1 Delavce migrante potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer primanjkuje domače delovne sile. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

1 Delavce migrante potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer primanjkuje domače delovne sile.

Vrednost 13 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 114
2 2 se ne strinjam 102
3 3 niti niti 178
4 4 se strinjam 147
5 5 popolnoma se strinjam 184
6 6 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 2 1 5 3.255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2 Delavci migranti so običajno bolj delavni kot lokalni delavci. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

2 Delavci migranti so običajno bolj delavni kot lokalni delavci.

Vrednost 22 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 91
2 2 se ne strinjam 121
3 3 niti niti 234
4 4 se strinjam 187
5 5 popolnoma se strinjam 79
6 6 brez odgovora 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
712 15 1 5 3.059

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3 Zaradi delavcev migrantov se znižuje cena domači delovni sili, ker delavci migranti predstavljajo nelojalno konkurenco (pripravljeni so delati za nižje plače). v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

3 Zaradi delavcev migrantov se znižuje cena domači delovni sili, ker delavci migranti predstavljajo nelojalno konkurenco (pripravljeni so delati za nižje plače).

Vrednost 31 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 74
2 2 se ne strinjam 78
3 3 niti niti 139
4 4 se strinjam 202
5 5 popolnoma se strinjam 227
6 6 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 7 1 5 3.597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_1 Delavce migrante potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer primanjkuje domače delovne sile. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

1 Delavce migrante potrebujemo, da zapolnijo tista delovna mesta, kjer primanjkuje domače delovne sile.

Vrednost 140 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 114
2 2 se ne strinjam 102
3 3 niti niti 178
4 4 se strinjam 147
5 5 popolnoma se strinjam 184
6 6 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 2 1 5 3.255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_2 Delavci migranti so običajno bolj delavni kot lokalni delavci. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

2 Delavci migranti so običajno bolj delavni kot lokalni delavci.

Vrednost 239 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 91
2 2 se ne strinjam 121
3 3 niti niti 234
4 4 se strinjam 187
5 5 popolnoma se strinjam 79
6 6 brez odgovora 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
712 15 1 5 3.059

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_3 Zaradi delavcev migrantov se znižuje cena domači delovni sili, ker delavci migranti predstavljajo nelojalno konkurenco (pripravljeni so delati za nižje plače). v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

3 Zaradi delavcev migrantov se znižuje cena domači delovni sili, ker delavci migranti predstavljajo nelojalno konkurenco (pripravljeni so delati za nižje plače).

Vrednost 338 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 74
2 2 se ne strinjam 78
3 3 niti niti 139
4 4 se strinjam 202
5 5 popolnoma se strinjam 227
6 6 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 7 1 5 3.597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_4 Delodajalci pogosto izkoriščajo delavce migrante (ti prejemajo nizke plače, živijo v slabih stanovanjskih razmerah, nimajo pravice do bolniške itd.) v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

4 Delodajalci pogosto izkoriščajo delavce migrante (ti prejemajo nizke plače, živijo v slabih stanovanjskih razmerah, nimajo pravice do bolniške itd.)

Vrednost 437 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 17
2 2 se ne strinjam 27
3 3 niti niti 62
4 4 se strinjam 171
5 5 popolnoma se strinjam 446
6 6 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 4 1 5 4.386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_5 Slovenija potrebuje delavce migrante, če želi izboljšati ekonomski položaj in gospodarsko rast. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

5 Slovenija potrebuje delavce migrante, če želi izboljšati ekonomski položaj in gospodarsko rast.

Vrednost 536 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 185
2 2 se ne strinjam 156
3 3 niti niti 191
4 4 se strinjam 113
5 5 popolnoma se strinjam 67
6 6 brez odgovora 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
712 15 1 5 2.608

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_6 Delavci migranti predstavljajo breme za slovensko državo in davkoplačevalce. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

6 Delavci migranti predstavljajo breme za slovensko državo in davkoplačevalce.

Vrednost 635 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 148
2 2 se ne strinjam 178
3 3 niti niti 198
4 4 se strinjam 96
5 5 popolnoma se strinjam 82
6 6 brez odgovora 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 25 1 5 2.695

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_7 Delavci migranti odvzemajo delovna mesta lokalnemu prebivalstvu. v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

7 Delavci migranti odvzemajo delovna mesta lokalnemu prebivalstvu.

Vrednost 734 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 140
2 2 se ne strinjam 150
3 3 niti niti 160
4 4 se strinjam 144
5 5 popolnoma se strinjam 124
6 6 brez odgovora 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 9 1 5 2.947

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 2. Število izdanih delovnih dovoljenj za tujce v letu 2010 se bo v primerjavi z letom 2009 prepolovilo (iz 24.000 delovnih dovoljenj na 12.000). Ali menite: v2 Število izdanih delovnih dovoljenj za tujce v letu 2010 se bo v primerjavi z letom 2009 prepolovilo (iz 24.000 delovnih dovoljenj na 12.000).

Ali menite:

Vrednost 833 Frekvenca
1 Da je sedanje število izdanih delovnih dovoljenj za tujce ustrezno 214
2 Da bi vlada morala še dodatno zmanjšati število delovnih dovoljenj za tujce 339
3 Da bi vlada morala povečati število delovnih dovoljenj za tujce 70
4 Ne vem 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
623 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3 Kako pogosto prihajate v neposreden kontakt z delavci migranti?

v3 Kako pogosto prihajate v neposreden kontakt z delavci migranti?

Vrednost 932 Frekvenca
1 Vsak dan 91
2 Nekajkrat tedensko 44
3 Nekajkrat mesečno 121
4 Nekajkrat letno 170
5 Nikoli 292
6 Sem migrantski delavec-delavka 5
7 Brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4_1 Slovenija bi morala zaostriti imigracijsko politiko (tj. postaviti strožje pogoje in merila za priseljevanje tujcev). v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

1 Slovenija bi morala zaostriti imigracijsko politiko (tj. postaviti strožje pogoje in merila za priseljevanje tujcev).

Vrednost 1031 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 73
2 2 se ne strinjam 91
3 3 niti niti 178
4 4 se strinjam 185
5 5 popolnoma se strinjam 186
6 6 brez odgovora 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 14 1 5 3.449

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_2 Imigranti prispevajo k oblikovanju multikulturnega okolja in sobivanja v državi. v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

2 Imigranti prispevajo k oblikovanju multikulturnega okolja in sobivanja v državi.

Vrednost 1130 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 81
2 2 se ne strinjam 105
3 3 niti niti 203
4 4 se strinjam 197
5 5 popolnoma se strinjam 113
6 6 brez odgovora 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 28 1 5 3.223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_3 Imigranti so priseljenci v novih družbenih okoljih, torej so tujci, zato ne morejo zahtevati enakih pravic kot tisti, ki v Sloveniji živijo že od nekdaj. v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

3 Imigranti so priseljenci v novih družbenih okoljih, torej so tujci, zato ne morejo zahtevati enakih pravic kot tisti, ki v Sloveniji živijo že od nekdaj.

Vrednost 1229 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 96
2 2 se ne strinjam 127
3 3 niti niti 172
4 4 se strinjam 153
5 5 popolnoma se strinjam 162
6 6 brez odgovora 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 17 1 5 3.223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_4 Če država želi zmanjšati napetosti v družbi, mora ustaviti priseljevanje. v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

4 Če država želi zmanjšati napetosti v družbi, mora ustaviti priseljevanje.

Vrednost 1328 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 137
2 2 se ne strinjam 134
3 3 niti niti 186
4 4 se strinjam 134
5 5 popolnoma se strinjam 120
6 6 brez odgovora 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 16 1 5 2.952

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_5 Slovenija bi si morala prizadevati za odprto, strpno in multikulturno družbo. v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

5 Slovenija bi si morala prizadevati za odprto, strpno in multikulturno družbo.

Vrednost 1427 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 21
2 2 se ne strinjam 25
3 3 niti niti 118
4 4 se strinjam 242
5 5 popolnoma se strinjam 308
6 6 brez odgovora 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 13 1 5 4.108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 Ali bi vas osebno motilo, če bi v vaši ulici ali soseski živelo večje število priseljencev?

v5 Ali bi vas osebno motilo, če bi v vaši ulici ali soseski živelo večje število priseljencev?

Vrednost 1526 Frekvenca
1 Da, zelo bi me motilo 52
2 Da, precej bi me motilo 144
3 Vseeno bi mi bilo 139
4 Ne bi me motilo 252
5 Sploh me ne bi motilo 113
6 Brez odgovora 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 27 1 5 3.329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6 Ali so med vašimi sodelavci osebe, ki so se priselile s tujine?

v6 Ali so med vašimi sodelavci osebe, ki so se priselile s tujine?

Vrednost 1625 Frekvenca
1 Da, precej jih je 75
2 Da, nekaj jih je 268
3 Ne, nobenega ni 346
4 Brez odgovora 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V7_1 Poročila z vašim bližnjim družinskim članom v7 Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh me ne bi motilo, 5 pa zelo bi me motilo ocenite, kako zelo bi vas motilo, če bi se oseba, ki se je priselila iz tujine...

1 Poročila z vašim bližnjim družinskim članom

Vrednost 1724 Frekvenca
1 1 sploh me ne bi motilo 310
2 2 ne bi me motilo 136
3 3 niti niti 146
4 4 motilo bi me 62
5 5 zelo bi me motilo 54
6 6 brez odgovora 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 19 1 5 2.172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2 Poročila z vašim osebnim prijateljem-ico v7 Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh me ne bi motilo, 5 pa zelo bi me motilo ocenite, kako zelo bi vas motilo, če bi se oseba, ki se je priselila iz tujine...

2 Poročila z vašim osebnim prijateljem-ico

Vrednost 1823 Frekvenca
1 1 sploh me ne bi motilo 390
2 2 ne bi me motilo 150
3 3 niti niti 110
4 4 motilo bi me 43
5 5 zelo bi me motilo 22
6 6 brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 12 1 5 1.821

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_3 Postala vaš sodelavec v7 Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh me ne bi motilo, 5 pa zelo bi me motilo ocenite, kako zelo bi vas motilo, če bi se oseba, ki se je priselila iz tujine...

3 Postala vaš sodelavec

Vrednost 1922 Frekvenca
1 1 sploh me ne bi motilo 410
2 2 ne bi me motilo 155
3 3 niti niti 88
4 4 motilo bi me 32
5 5 zelo bi me motilo 12
6 6 brez odgovora 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 30 1 5 1.681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_4 Postala vaš nadrejeni v7 Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh me ne bi motilo, 5 pa zelo bi me motilo ocenite, kako zelo bi vas motilo, če bi se oseba, ki se je priselila iz tujine...

4 Postala vaš nadrejeni

Vrednost 2021 Frekvenca
1 1 sploh me ne bi motilo 320
2 2 ne bi me motilo 150
3 3 niti niti 96
4 4 motilo bi me 68
5 5 zelo bi me motilo 55
6 6 brez odgovora 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 38 1 5 2.112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8 Kako naj po vašem mnenju ravnajo priseljenci, ki živijo in delajo v Sloveniji. Prosimo, povejte, katera trditev vam je osebno najbolj blizu:

v8 Kako naj po vašem mnenju ravnajo priseljenci, ki živijo in delajo v Sloveniji. Prosimo, povejte, katera trditev vam je osebno najbolj blizu:

Vrednost 2120 Frekvenca
1 Naučijo naj se slovenskega jezika in navad in jih sprejmejo za svoje ter opustijo svojo kulturo. 53
2 Naučijo naj se slovenskega jezika in navad ter v domačem okolju ohranjajo svoj jezik in kulturo. 543
3 Ohranijo naj svoj jezik in kulturo ter živijo sami zase. 10
4 Naj se začasno prilagodijo slovenski kulturi in življenju in delajo tu za krajši čas, nato naj se vrnejo domov. 111
5 brez odgovora 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
717 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V9_1 Pred osamosvojitvijo Slovenije (1991) v9 Ali menite, da je stopnja nestrpnosti do priseljencev/tujih delavcev v Sloveniji danes večja, manjša ali nespremenjena v primerjavi z obdobjem:

1 Pred osamosvojitvijo Slovenije (1991)

Vrednost 2219 Frekvenca
1 1 večja 400
2 2 manjša 64
3 3 nespremenjena 207
4 4 brez odgovora 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
671 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9_2 Pred priključitvijo Slovenije k EU (2004) v9 Ali menite, da je stopnja nestrpnosti do priseljencev/tujih delavcev v Sloveniji danes večja, manjša ali nespremenjena v primerjavi z obdobjem:

2 Pred priključitvijo Slovenije k EU (2004)

Vrednost 2318 Frekvenca
1 1 večja 207
2 2 manjša 70
3 3 nespremenjena 382
4 4 brez odgovora 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
659 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9_3 Pred začetkom ekonomske in finančne krize oz. recesije (2008) v9 Ali menite, da je stopnja nestrpnosti do priseljencev/tujih delavcev v Sloveniji danes večja, manjša ali nespremenjena v primerjavi z obdobjem:

3 Pred začetkom ekonomske in finančne krize oz. recesije (2008)

Vrednost 2417 Frekvenca
1 1 večja 357
2 2 manjša 34
3 3 nespremenjena 266
4 4 brez odgovora 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
657 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10_1 Enakopravno vključevanje na slovenski trg dela v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

1 Enakopravno vključevanje na slovenski trg dela

Vrednost 2516 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 57
2 2 se ne strinjam 75
3 3 niti niti 157
4 4 se strinjam 222
5 5 popolnoma se strinjam 200
6 6 brez odgovora 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 16 1 5 3.609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_2 Možnost dodatnega pouka oz. izobraževanja v njihovem jeziku v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

2 Možnost dodatnega pouka oz. izobraževanja v njihovem jeziku

Vrednost 2615 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 174
2 2 se ne strinjam 147
3 3 niti niti 145
4 4 se strinjam 150
5 5 popolnoma se strinjam 92
6 6 brez odgovora 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 19 1 5 2.773

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_3 Dostop do zdravstvenega in socialnega zavarovanja v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

3 Dostop do zdravstvenega in socialnega zavarovanja

Vrednost 2714 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 11
2 2 se ne strinjam 15
3 3 niti niti 77
4 4 se strinjam 275
5 5 popolnoma se strinjam 342
6 6 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 7 1 5 4.281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_4 Dostop do socialnih stanovanj v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

4 Dostop do socialnih stanovanj

Vrednost 2813 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 106
2 2 se ne strinjam 121
3 3 niti niti 181
4 4 se strinjam 186
5 5 popolnoma se strinjam 113
6 6 brez odgovora 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 20 1 5 3.112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_5 Možnost najemanja stanovanjskega kredita v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

5 Možnost najemanja stanovanjskega kredita

Vrednost 2912 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 63
2 2 se ne strinjam 67
3 3 niti niti 164
4 4 se strinjam 258
5 5 popolnoma se strinjam 151
6 6 brez odgovora 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 24 1 5 3.522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_6 Vključevanje in dejavnost v kulturnem življenju (npr. kulturna društva) v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

6 Vključevanje in dejavnost v kulturnem življenju (npr. kulturna društva)

Vrednost 3011 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 12
2 2 se ne strinjam 24
3 3 niti niti 98
4 4 se strinjam 305
5 5 popolnoma se strinjam 276
6 6 brez odgovora 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 12 1 5 4.131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10_7 Vključevanje in dejavnost v političnem življenju (npr. pravica voliti in biti voljen) v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v Sloveniji, bi morali omogočiti:

7 Vključevanje in dejavnost v političnem življenju (npr. pravica voliti in biti voljen)

Vrednost 3110 Frekvenca
1 1 sploh se ne strinjam 150
2 2 se ne strinjam 99
3 3 niti niti 155
4 4 se strinjam 164
5 5 popolnoma se strinjam 135
6 6 brez odgovora 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
703 24 1 5 3.05

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

SPOL Spol

Spol

Vrednost 329 Frekvenca
1 moški 277
2 ženski 450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

STAR_1 Starost

Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 9 18 93 52.462 15.867

Vrednosti spremenljivk od 18 do 93

STAROST Starost rekodirana

Vrednost 347 Frekvenca
1 18-28 let 65
2 29-39 let 97
3 40-50 let 155
4 51-61 let 197
5 62-72 let 126
6 73 let in več 80
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

UTEZ Utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 7 0.52 2 0.972 0.408

Vrednosti spremenljivk od 0.52 do 2

IZOB Izobrazba

Izobrazba

Vrednost 365 Frekvenca
1 osnovnošolska izobrazba ali manj 60
2 poklicna izobrazba 79
3 srednješolska izobrazba 323
4 višješolska izobrazba 129
5 univerzitetna izobrazba 108
6 magisterij, doktorat 20
7 brez odgovora 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

ZAP Zaposlitveni status

Zaposlitveni status

Vrednost 374 Frekvenca
1 zaposlen 325
2 nezaposlen 33
3 upokojen 302
4 dijak,študent 38
5 gospodinja 13
6 kmet 4
8 drugo 10
7 brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

ZAP_DR Zaposlitev drugo

Vrednost 383 Frekvenca
delo preko študenta 1
delo preko študentskega servisa 1
obrtnik 1
podjetnik 1
pripravništvo 1
samostojna podjetnica 1
samozaposlen s.p. 1
skrb za ostarelo osebo 1
sp 1
čakanje na pokojnino 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10

KRAJ Kraj bivanja

Kraj bivanja

Vrednost 392 Frekvenca
1 mesto 305
2 primestje 155
3 vas 266
4 brez odgovora 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REGIJA Regija

Regija

Vrednost 401 Frekvenca
1 Pomurska 37
2 Podravska 105
3 Koroška 23
4 Savinjska 91
5 Zasavska 14
6 Spodnjeposavska 21
7 Jugovzhodna Slovenija 38
8 Osrednjeslovenska 224
9 Gorenjska 84
10 Notranjsko-kraška 19
11 Goriška 42
12 Obalno-kraška 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Medica, Karmen (2010). EKOMIG10 - Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Medica, Karmen, Lukić, Goran in Kralj, Ana (2011). Delovne in življenjske razmere delavcev migrantov v Sloveniji : zaključno poročilo študije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Medica, K., Kralj, A. in Simčič, B. (2012). Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: EKOMIG10. https://doi.org/10.17898/ADP_EKOMIG10_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2012
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si