Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1206
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1206_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Zajšek, Špela
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, najprimernejši kandidat za predsednika države, Zakon o usklajevanju javnih financ, posojilo za TEŠ6

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanje Zakona o usklajevanju javnih financ ter vprašanje o državnem poroštvu za pridobitev posojila za TEŠ6.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 11. junij 2012 - 13. junij 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1206 - Politbarometer PB06/12, Slovenija [datoteka podatkov]

ID datoteke: PBSI1206_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 59
 • število enot: 911

Verzija: november 2013

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2012-06-15 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 2012-06-15 2012-06-15

kraj Kraj

Kraj

Vrednost 22 Frekvenca
Zakrita vrednost 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

regija Regija

Regija

Vrednost 31 Frekvenca
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 130
3 KOROŠKA 26
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 96
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 254
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 73
10 GORIŠKA 67
11 OBALNO-KRAŠKA 35
12 KRAŠKA 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 159 Frekvenca
2012-06-15 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 2012-06-15 2012-06-15

kraj Kraj

Kraj

Vrednost 258 Frekvenca
Zakrita vrednost 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

regija Regija

Regija

Vrednost 357 Frekvenca
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 130
3 KOROŠKA 26
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 96
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 254
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 73
10 GORIŠKA 67
11 OBALNO-KRAŠKA 35
12 KRAŠKA 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Velikost naselja

Velikost naselja

Vrednost 456 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 309
2 500-4000 249
3 4000-50000 176
4 NAD 50000 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 555 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 34
2 . 60
3 nekaj vmes 327
4 . 320
5 zelo sem srečen 160
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 654 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 31
2 . 66
3 nekaj vmes 291
4 . 373
5 zelo sem zadovoljen 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 753 Frekvenca
1 zadovoljen 111
2 ni zadovoljen 766
3 ne vem, b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 852 Frekvenca
1 zadovoljen 528
2 ni zadovoljen 360
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481b ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 951 Frekvenca
1 podpira 163
2 ne podpira 367
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
530 381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

mneg_n1 NEGATIVNO MINISTRSTVO1

NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Vrednost 1050 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 79
2 finance, janez šušteršič 42
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 72
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 42
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 115
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 30
7 notranje zadeve, vinko gorenak 53
8 obrambo, aleš hojs 7
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 25
10 zdravje, tomaž gantar 33
11 zunanje zadeve, karl erjavec 54
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 3
18 nobeno 68
19 ne ve, ne pozna, b.o. 285
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
623 288

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

mneg_n2 NEGATIVNO MINISTRSTVO1

NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Vrednost 1149 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 49
2 finance, janez šušteršič 36
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 59
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 53
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 86
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 28
7 notranje zadeve, vinko gorenak 49
8 obrambo, aleš hojs 8
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 25
10 zdravje, tomaž gantar 39
11 zunanje zadeve, karl erjavec 48
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 11
18 nobeno 1
19 ne ve, ne pozna, b.o. 3
Sysmiss 416
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
492 419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

mneg_n3 NEGATIVNO MINISTRSTVO1

NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Vrednost 1248 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 40
2 finance, janez šušteršič 38
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 35
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 34
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 47
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 17
7 notranje zadeve, vinko gorenak 55
8 obrambo, aleš hojs 9
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 23
10 zdravje, tomaž gantar 30
11 zunanje zadeve, karl erjavec 36
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 11
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 4
Sysmiss 532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
375 536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

mpoz1 POZITIVNO MONISTRSTVO 1

SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Vrednost 1347 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 51
2 finance, janez šušteršič 67
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 68
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 9
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 30
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 44
7 notranje zadeve, vinko gorenak 12
8 obrambo, aleš hojs 9
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 19
10 zdravje, tomaž gantar 26
11 zunanje zadeve, karl erjavec 12
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 4
18 nobeno 288
19 ne ve, ne pozna, b.o. 268
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
639 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

mpoz2 POZITIVNO MONISTRSTVO 2

SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Vrednost 1446 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 31
2 finance, janez šušteršič 31
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 33
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 8
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 24
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 16
7 notranje zadeve, vinko gorenak 20
8 obrambo, aleš hojs 8
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 10
10 zdravje, tomaž gantar 13
11 zunanje zadeve, karl erjavec 16
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 5
18 nobeno 2
19 ne ve, ne pozna, b.o. 9
Sysmiss 685
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

mpoz3 POZITIVNO MONISTRSTVO 3

SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Vrednost 1545 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 13
2 finance, janez šušteršič 7
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 15
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 10
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 21
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 18
7 notranje zadeve, vinko gorenak 13
8 obrambo, aleš hojs 13
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 12
10 zdravje, tomaž gantar 16
11 zunanje zadeve, karl erjavec 6
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 5
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 5
Sysmiss 757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 762

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

v1 VLADA ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 1644 Frekvenca
1 zelo neuspešno 216
2 . 284
3 nekje vmes 263
4 . 87
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 JANEZ JANŠA ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA VLADE?

Vrednost 1743 Frekvenca
1 zelo neuspešno 285
2 . 223
3 nekje vmes 190
4 . 118
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 DRŽAVNI ZBOR ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 1842 Frekvenca
1 zelo neuspešno 157
2 . 285
3 nekje vmes 327
4 . 70
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 DANILA TÜRK ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1941 Frekvenca
1 zelo neuspešno 83
2 . 138
3 nekje vmes 235
4 . 274
5 zelo uspešno 157
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i1 VLADI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VLADI V CELOTI?

Vrednost 2040 Frekvenca
1 najmanj zaupa 153
2 . 159
3 nekaj vmes 175
4 . 63
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 327
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIK VLADE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

PREDSEDNIKU VLADE JANEZU JANŠI?

Vrednost 2139 Frekvenca
1 najmanj zaupa 330
2 . 199
3 nekaj vmes 168
4 . 122
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNI ZBOR SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2238 Frekvenca
1 najmanj zaupa 165
2 . 283
3 nekaj vmes 332
4 . 83
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 DANILO TÜRK SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 2337 Frekvenca
1 najmanj zaupa 93
2 . 135
3 nekaj vmes 233
4 . 263
5 najbolj zaupa 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNE STRANKE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2436 Frekvenca
1 najmanj zaupa 245
2 . 283
3 nekaj vmes 294
4 . 40
5 najbolj zaupa 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SODIŠČEM?

Vrednost 2535 Frekvenca
1 najmanj zaupa 233
2 . 294
3 nekaj vmes 254
4 . 74
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLICIJI?

Vrednost 2634 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 122
3 nekaj vmes 345
4 . 316
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VOJSKI?

Vrednost 2733 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 67
3 nekaj vmes 278
4 . 338
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKEV, DUHOVŠČINA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2832 Frekvenca
1 najmanj zaupa 428
2 . 155
3 nekaj vmes 187
4 . 86
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKA SLOVENIJE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2931 Frekvenca
1 najmanj zaupa 207
2 . 215
3 nekaj vmes 319
4 . 106
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 ŠOLSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3030 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 118
3 nekaj vmes 346
4 . 316
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 ZDRAVSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 3129 Frekvenca
1 najmanj zaupa 54
2 . 118
3 nekaj vmes 342
4 . 324
5 najbolj zaupa 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EVROPSKA UNIJA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 3228 Frekvenca
1 najmanj zaupa 100
2 . 196
3 nekaj vmes 389
4 . 131
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

NATU?

Vrednost 3327 Frekvenca
1 najmanj zaupa 141
2 . 189
3 nekaj vmes 290
4 . 118
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNO SODIŠČE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3426 Frekvenca
1 najmanj zaupa 109
2 . 187
3 nekaj vmes 293
4 . 206
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 MEDIJI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3525 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 157
3 nekaj vmes 397
4 . 217
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 3624 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 194
3 nekaj vmes 416
4 . 137
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVRO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 3723 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 159
3 nekaj vmes 341
4 . 265
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SINDIKATOM?

Vrednost 3822 Frekvenca
1 najmanj zaupa 170
2 . 257
3 nekaj vmes 305
4 . 108
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w20c DECEMBRA LANI JE VOLIL...

DECEMBRA LANI SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

Vrednost 3921 Frekvenca
1 DESUS 35
2 LDS 7
3 NSI 36
4 SDS 138
5 SLS 46
6 SNS 4
7 SD 129
8 ZARES 1
9 TRS 3
10 DL 28
11 PS 130
12 drugo 11
0 ne vem, b.o. 146
99 ni volil 188
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
568 343

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

w ALI BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4020 Frekvenca
1 da 607
2 ne 239
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 4119 Frekvenca
1 DESUS 12
2 LDS 5
3 NSI 28
4 SDS 107
5 SLS 27
6 SNS 4
7 SD 95
8 ZARES 1
9 TRS 2
10 DL 15
11 PS 97
12 drugo 15
0 ne vem, b.o. 196
Sysmiss 307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 503

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 4218 Frekvenca
1 DESUS 5
2 LDS 2
3 NSI 6
4 SDS 29
5 SLS 18
6 SNS 3
7 SD 57
8 ZARES 1
9 TRS 2
10 DL 4
11 PS 26
12 drugo 20
0 ne vem, b.o. 313
Sysmiss 425
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
173 738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

ld SAMOOPREDELITEV LEVO-DESNO

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4317 Frekvenca
1 prej levo 333
2 v sredino 238
3 prej desno 158
4 b.o. 173
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q970 KOGA BI PODPRL ZA PRED. REPUBLIKE?

JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. DOSLEJ SO ZNANI ŠTIRJE KANDIDATI. KATERI OD NJIH JE PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA BODOČEGA PREDSEDNIKA DRŽAVE?

Vrednost 4416 Frekvenca
1 ZMAGO JELINČIČ PL. 32
2 BORUT PAHOR 211
3 MILAN ZVER 109
4 DANILO TÜRK 440
5 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q971a PAHOR - ZVER DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

PRVI PAR: BORUT PAHOR IN MILAN ZVER?

Vrednost 4515 Frekvenca
1 Borut Pahor 542
2 Milan Zver 181
3 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q971b TÜRK - PAHOR DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

DRUGI PAR: DANILO TÜRK IN BORUT PAHOR?

Vrednost 4614 Frekvenca
1 Danilo Türk 477
2 Borut Pahor 318
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q971c ZVER - TÜRK DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

IN ŠE TRETJI PAR: MILAN ZVER IN DANILO TÜRK?

Vrednost 4713 Frekvenca
1 Milan Zver 251
2 Danilo Türk 555
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q972 PODPIRA T.I. VARČEVALNI ZAKON? PRED KRATKIM JE BIL UVELJAVLJEN T.I. VARČEVALNI ZAKON,S KATERIM VLADA POSEGA NA PODROČJE JAVNE PORABE, SOCIALE, ŠOLSTVA, KULTURE, PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV ITD.

ALI TAK UKREP VLADE PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 4812 Frekvenca
1 podpira 387
2 ne podpira 459
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q973 STE ZA, DA DRŽAVA DA POROŠTVO ZA DOGRADITEV TEŠ-6?

ALI STE ZA TO, DA DRŽAVA DA POROŠTVO ZA DOGRADITEV TEŠ-6, ALI STE ZA TO, DA SE PROJEKT USTAVI?

Vrednost 4911 Frekvenca
1 država naj da poroštvo 428
2 projekt naj se ustavi 214
3 ne vem, b.o. 260
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
642 269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

lroj KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 9 16 94 54.095 16.23

Vrednosti spremenljivk od 16 do 94

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 519 Frekvenca
1 OSNOVNA 141
2 POKLICNA 136
3 SREDNJA 358
4 VIŠJA, VISOKA 267
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 528 Frekvenca
1 PODEŽELJE 362
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 268
3 VEČJE MESTO 109
4 LJ, MB 164
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 537 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 141
2 NEGOSPODARSTVO 104
3 SAMOZAPOSLEN 40
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 17
6 UPOKOJENEC 480
7 ŠTUDENT, DIJAK 44
8 BREZPOSELN 61
9 DRUGO... 8
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 546 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 46
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 85
3 NE, TO ME NE SKRBI 114
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 666
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
245 666

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 555 Frekvenca
1 sem veren 406
2 nisem veren 309
3 nekaj vmes... 173
4 zavrnil odg.,b.o. 17
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

SPOL

Vrednost 564 Frekvenca
1 moški 307
2 ženska 604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

STAROST

Vrednost 573 Frekvenca
30 ->30 75
45 31 - 45 128
60 46 - 60 287
99 61 -> 413
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 8

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

STR. PREFERENCE

Vrednost 582 Frekvenca
1 DESUS 17
2 LDS 7
3 NSI 34
4 SDS 136
5 SLS 45
6 SNS 7
7 SD 152
8 ZARES 2
9 TRS 4
10 DL 19
11 PS 123
12 drugo 35
0 ne vem, b.o. 313
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
581 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

wutez Poststratifikacijska utez

Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 0 0.213 4.78 1 0.933

Vrednosti spremenljivk od 0.213262347763221 do 4.77990090234437

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1206 - Politbarometer PB06/12, Slovenija [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 06/2012 : junij 2012.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Toš, N. (2013). Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1206. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1206_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2013

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si