Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1206
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1206_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Zajšek, Špela
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V5-1036 (C) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka kontinuirano in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade in državnih institucij skozi perspektivo javnega mnenja. Večji del vprašanj v anketi je ponavljajočih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, strankarske preference, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, najprimernejši kandidat za predsednika države, Zakon o usklajevanju javnih financ, posojilo za TEŠ6

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop ponavljajočih se telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanje Zakona o usklajevanju javnih financ ter vprašanje o državnem poroštvu za pridobitev posojila za TEŠ6.

Methodology


Collection date: 11. junij 2012 - 13. junij 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1206 - Politbarometer PB06/12, Slovenija [datoteka podatkov]

File ID: PBSI1206_P1_SL_V1_R2

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 59
 • number of units: 911

Version: november 2013

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2012-06-15 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 2012-06-15 2012-06-15

kraj Kraj

Kraj

Value 22 Frequency
Zakrita vrednost 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

regija Regija

Regija

Value 31 Frequency
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 130
3 KOROŠKA 26
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 96
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 254
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 73
10 GORIŠKA 67
11 OBALNO-KRAŠKA 35
12 KRAŠKA 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 1

Valid range from 1 to 12

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 159 Frequency
2012-06-15 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 2012-06-15 2012-06-15

kraj Kraj

Kraj

Value 258 Frequency
Zakrita vrednost 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

regija Regija

Regija

Value 357 Frequency
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 130
3 KOROŠKA 26
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 96
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 254
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 73
10 GORIŠKA 67
11 OBALNO-KRAŠKA 35
12 KRAŠKA 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 1

Valid range from 1 to 12

veln2 Velikost naselja

Velikost naselja

Value 456 Frequency
0 miss 0
1 ->500 309
2 500-4000 249
3 4000-50000 176
4 NAD 50000 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 0 to 4

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 555 Frequency
1 sploh nisem srečen 34
2 . 60
3 nekaj vmes 327
4 . 320
5 zelo sem srečen 160
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 10

Valid range from 1 to 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 654 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 31
2 . 66
3 nekaj vmes 291
4 . 373
5 zelo sem zadovoljen 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8

Valid range from 1 to 5

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 753 Frequency
1 zadovoljen 111
2 ni zadovoljen 766
3 ne vem, b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 34

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 852 Frequency
1 zadovoljen 528
2 ni zadovoljen 360
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 23

Valid range from 1 to 2

q481b ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 951 Frequency
1 podpira 163
2 ne podpira 367
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
530 381

Valid range from 1 to 2

mneg_n1 NEGATIVNO MINISTRSTVO1

NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Value 1050 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 79
2 finance, janez šušteršič 42
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 72
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 42
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 115
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 30
7 notranje zadeve, vinko gorenak 53
8 obrambo, aleš hojs 7
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 25
10 zdravje, tomaž gantar 33
11 zunanje zadeve, karl erjavec 54
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 3
18 nobeno 68
19 ne ve, ne pozna, b.o. 285
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
623 288

Valid range from 1 to 18

mneg_n2 NEGATIVNO MINISTRSTVO1

NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Value 1149 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 49
2 finance, janez šušteršič 36
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 59
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 53
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 86
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 28
7 notranje zadeve, vinko gorenak 49
8 obrambo, aleš hojs 8
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 25
10 zdravje, tomaž gantar 39
11 zunanje zadeve, karl erjavec 48
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 11
18 nobeno 1
19 ne ve, ne pozna, b.o. 3
Sysmiss 416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 419

Valid range from 1 to 18

mneg_n3 NEGATIVNO MINISTRSTVO1

NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO NE_UČINKOVITO IN BI JIM DALI OCENO: NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA!

Value 1248 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 40
2 finance, janez šušteršič 38
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 35
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 34
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 47
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 17
7 notranje zadeve, vinko gorenak 55
8 obrambo, aleš hojs 9
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 23
10 zdravje, tomaž gantar 30
11 zunanje zadeve, karl erjavec 36
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 11
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 4
Sysmiss 532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 536

Valid range from 1 to 18

mpoz1 POZITIVNO MONISTRSTVO 1

SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Value 1347 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 51
2 finance, janez šušteršič 67
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 68
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 9
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 30
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 44
7 notranje zadeve, vinko gorenak 12
8 obrambo, aleš hojs 9
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 19
10 zdravje, tomaž gantar 26
11 zunanje zadeve, karl erjavec 12
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 4
18 nobeno 288
19 ne ve, ne pozna, b.o. 268
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
639 272

Valid range from 1 to 18

mpoz2 POZITIVNO MONISTRSTVO 2

SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Value 1446 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 31
2 finance, janez šušteršič 31
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 33
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 8
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 24
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 16
7 notranje zadeve, vinko gorenak 20
8 obrambo, aleš hojs 8
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 10
10 zdravje, tomaž gantar 13
11 zunanje zadeve, karl erjavec 16
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 5
18 nobeno 2
19 ne ve, ne pozna, b.o. 9
Sysmiss 685
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 694

Valid range from 1 to 18

mpoz3 POZITIVNO MONISTRSTVO 3

SEDAJ PA NAVEDITE TRI MINISTRSTVA - OZIROMA MINISTRE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJEJO UČINKOVITO IN BI JIH OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA?

Value 1545 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, andrej vizjak 13
2 finance, janez šušteršič 7
3 gospodarski razvoj in tehnologijo, radovan žerjav 15
4 infrastrukturo in prostor, zvonko černač 10
5 izobraževanje, znanost, kulturo in šport, žiga turk 21
6 kmetijstvo in okolje, franc bogovič 18
7 notranje zadeve, vinko gorenak 13
8 obrambo, aleš hojs 13
9 pravosodje in javno upravo, senko pličarič 12
10 zdravje, tomaž gantar 16
11 zunanje zadeve, karl erjavec 6
12 slovenci po svetu, ljudmila novak 5
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 5
Sysmiss 757
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 762

Valid range from 1 to 18

v1 VLADA ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 1644 Frequency
1 zelo neuspešno 216
2 . 284
3 nekje vmes 263
4 . 87
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 30

Valid range from 1 to 5

v2 JANEZ JANŠA ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA VLADE?

Value 1743 Frequency
1 zelo neuspešno 285
2 . 223
3 nekje vmes 190
4 . 118
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 37

Valid range from 1 to 5

v3 DRŽAVNI ZBOR ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1842 Frequency
1 zelo neuspešno 157
2 . 285
3 nekje vmes 327
4 . 70
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 59

Valid range from 1 to 5

v5 DANILA TÜRK ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1941 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 . 138
3 nekje vmes 235
4 . 274
5 zelo uspešno 157
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 24

Valid range from 1 to 5

i1 VLADI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VLADI V CELOTI?

Value 2040 Frequency
1 najmanj zaupa 153
2 . 159
3 nekaj vmes 175
4 . 63
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 339

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIK VLADE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

PREDSEDNIKU VLADE JANEZU JANŠI?

Value 2139 Frequency
1 najmanj zaupa 330
2 . 199
3 nekaj vmes 168
4 . 122
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 22

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNI ZBOR SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2238 Frequency
1 najmanj zaupa 165
2 . 283
3 nekaj vmes 332
4 . 83
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 35

Valid range from 1 to 5

i4 DANILO TÜRK SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 2337 Frequency
1 najmanj zaupa 93
2 . 135
3 nekaj vmes 233
4 . 263
5 najbolj zaupa 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 19
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 24

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNE STRANKE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2436 Frequency
1 najmanj zaupa 245
2 . 283
3 nekaj vmes 294
4 . 40
5 najbolj zaupa 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 44

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SODIŠČEM?

Value 2535 Frequency
1 najmanj zaupa 233
2 . 294
3 nekaj vmes 254
4 . 74
5 najbolj zaupa 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 45

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

POLICIJI?

Value 2634 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 122
3 nekaj vmes 345
4 . 316
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 22

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

VOJSKI?

Value 2733 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 67
3 nekaj vmes 278
4 . 338
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 105

Valid range from 1 to 5

i9 CERKEV, DUHOVŠČINA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2832 Frequency
1 najmanj zaupa 428
2 . 155
3 nekaj vmes 187
4 . 86
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 22

Valid range from 1 to 5

i10 BANKA SLOVENIJE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

BANKI SLOVENIJE?

Value 2931 Frequency
1 najmanj zaupa 207
2 . 215
3 nekaj vmes 319
4 . 106
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 49

Valid range from 1 to 5

i13 ŠOLSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3030 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 118
3 nekaj vmes 346
4 . 316
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 50

Valid range from 1 to 5

i14 ZDRAVSTVO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3129 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 118
3 nekaj vmes 342
4 . 324
5 najbolj zaupa 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 4
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 11

Valid range from 1 to 5

i23 EVROPSKA UNIJA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI UNIJI?

Value 3228 Frequency
1 najmanj zaupa 100
2 . 196
3 nekaj vmes 389
4 . 131
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 79

Valid range from 1 to 5

i21 NATO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

NATU?

Value 3327 Frequency
1 najmanj zaupa 141
2 . 189
3 nekaj vmes 290
4 . 118
5 najbolj zaupa 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 148

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNO SODIŠČE SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3426 Frequency
1 najmanj zaupa 109
2 . 187
3 nekaj vmes 293
4 . 206
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 90

Valid range from 1 to 5

i15 MEDIJI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3525 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 157
3 nekaj vmes 397
4 . 217
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 20

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 3624 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 194
3 nekaj vmes 416
4 . 137
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 82

Valid range from 1 to 5

i25 EVRO SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3723 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 159
3 nekaj vmes 341
4 . 265
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 32

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATI SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

SINDIKATOM?

Value 3822 Frequency
1 najmanj zaupa 170
2 . 257
3 nekaj vmes 305
4 . 108
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 48

Valid range from 1 to 5

w20c DECEMBRA LANI JE VOLIL...

DECEMBRA LANI SO BILE PREDČASNE VOLITVE ZA DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

Value 3921 Frequency
1 DESUS 35
2 LDS 7
3 NSI 36
4 SDS 138
5 SLS 46
6 SNS 4
7 SD 129
8 ZARES 1
9 TRS 3
10 DL 28
11 PS 130
12 drugo 11
0 ne vem, b.o. 146
99 ni volil 188
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
568 343

Valid range from 1 to 12

w ALI BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4020 Frequency
1 da 607
2 ne 239
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 65

Valid range from 1 to 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 4119 Frequency
1 DESUS 12
2 LDS 5
3 NSI 28
4 SDS 107
5 SLS 27
6 SNS 4
7 SD 95
8 ZARES 1
9 TRS 2
10 DL 15
11 PS 97
12 drugo 15
0 ne vem, b.o. 196
Sysmiss 307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
408 503

Valid range from 1 to 12

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 4218 Frequency
1 DESUS 5
2 LDS 2
3 NSI 6
4 SDS 29
5 SLS 18
6 SNS 3
7 SD 57
8 ZARES 1
9 TRS 2
10 DL 4
11 PS 26
12 drugo 20
0 ne vem, b.o. 313
Sysmiss 425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
173 738

Valid range from 1 to 12

ld SAMOOPREDELITEV LEVO-DESNO

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4317 Frequency
1 prej levo 333
2 v sredino 238
3 prej desno 158
4 b.o. 173
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 182

Valid range from 1 to 3

q970 KOGA BI PODPRL ZA PRED. REPUBLIKE?

JESENI BODO VOLITVE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE. DOSLEJ SO ZNANI ŠTIRJE KANDIDATI. KATERI OD NJIH JE PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA BODOČEGA PREDSEDNIKA DRŽAVE?

Value 4416 Frequency
1 ZMAGO JELINČIČ PL. 32
2 BORUT PAHOR 211
3 MILAN ZVER 109
4 DANILO TÜRK 440
5 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 119

Valid range from 1 to 4

q971a PAHOR - ZVER DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

PRVI PAR: BORUT PAHOR IN MILAN ZVER?

Value 4515 Frequency
1 Borut Pahor 542
2 Milan Zver 181
3 ne vem, b.o. 178
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 188

Valid range from 1 to 2

q971b TÜRK - PAHOR DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

DRUGI PAR: DANILO TÜRK IN BORUT PAHOR?

Value 4614 Frequency
1 Danilo Türk 477
2 Borut Pahor 318
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 116

Valid range from 1 to 2

q971c ZVER - TÜRK DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG. POJAVIJO SE LAHKO NASLEDNJI PARI KANDIDATOV. KATEREGA V PARU BI VI IZBRALI KOT PRIMERNEJŠEGA?

IN ŠE TRETJI PAR: MILAN ZVER IN DANILO TÜRK?

Value 4713 Frequency
1 Milan Zver 251
2 Danilo Türk 555
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 105

Valid range from 1 to 2

q972 PODPIRA T.I. VARČEVALNI ZAKON? PRED KRATKIM JE BIL UVELJAVLJEN T.I. VARČEVALNI ZAKON,S KATERIM VLADA POSEGA NA PODROČJE JAVNE PORABE, SOCIALE, ŠOLSTVA, KULTURE, PLAČ JAVNIH USLUŽBENCEV ITD.

ALI TAK UKREP VLADE PODPIRATE ALI NE?

Value 4812 Frequency
1 podpira 387
2 ne podpira 459
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 65

Valid range from 1 to 2

q973 STE ZA, DA DRŽAVA DA POROŠTVO ZA DOGRADITEV TEŠ-6?

ALI STE ZA TO, DA DRŽAVA DA POROŠTVO ZA DOGRADITEV TEŠ-6, ALI STE ZA TO, DA SE PROJEKT USTAVI?

Value 4911 Frequency
1 država naj da poroštvo 428
2 projekt naj se ustavi 214
3 ne vem, b.o. 260
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
642 269

Valid range from 1 to 2

lroj KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 9 16 94 54.095 16.23

Valid range from 16 to 94

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 519 Frequency
1 OSNOVNA 141
2 POKLICNA 136
3 SREDNJA 358
4 VIŠJA, VISOKA 267
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 9

Valid range from 1 to 4

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 528 Frequency
1 PODEŽELJE 362
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 268
3 VEČJE MESTO 109
4 LJ, MB 164
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8

Valid range from 1 to 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 537 Frequency
1 GOSPODARSTVO 141
2 NEGOSPODARSTVO 104
3 SAMOZAPOSLEN 40
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 17
6 UPOKOJENEC 480
7 ŠTUDENT, DIJAK 44
8 BREZPOSELN 61
9 DRUGO... 8
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 6

Valid range from 1 to 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 546 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 46
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 85
3 NE, TO ME NE SKRBI 114
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 666
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 666

Valid range from 1 to 4

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 555 Frequency
1 sem veren 406
2 nisem veren 309
3 nekaj vmes... 173
4 zavrnil odg.,b.o. 17
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 23

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

SPOL

Value 564 Frequency
1 moški 307
2 ženska 604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

STAROST

Value 573 Frequency
30 ->30 75
45 31 - 45 128
60 46 - 60 287
99 61 -> 413
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 8

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

STR. PREFERENCE

Value 582 Frequency
1 DESUS 17
2 LDS 7
3 NSI 34
4 SDS 136
5 SLS 45
6 SNS 7
7 SD 152
8 ZARES 2
9 TRS 4
10 DL 19
11 PS 123
12 drugo 35
0 ne vem, b.o. 313
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 330

Valid range from 1 to 12

wutez Poststratifikacijska utez

Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 0 0.213 4.78 1 0.933

Valid range from 0.213262347763221 to 4.77990090234437

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). PBSI1206 - Politbarometer PB06/12, Slovenija [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2012). Politbarometer 06/2012 : junij 2012.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2013). Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1206. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1206_V1

COBISS.SI
Publication date: 2013

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si