ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 08.01.2020

List of studies that were produced by CJM

Study ID Title of the study
AA Alpe - Jadran regije
PBSI12 Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka
PBSI1201 Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012
PBSI1206 Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012
PBSI1209 Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012
PBSI1301 Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013
PBSI1306 Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013
POLIC02 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC03 Stališča slovenske javnosti o policiji
SJM10 Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava
SJM162 Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si