Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let

Basic Study Information

ADP - IDNo: POP15MLA
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POP15MLA_V1
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2018)

Funding agency:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001 - Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2015 (Uradni list RS, št. 83/14 in 32/15).

Project number:

Uradni list RS, št. 45/1995 (None)

Series:
  • POPIS/Popis

    Namen popisov prebivalstva je zbrati podatke o stanju in spremembah v demografskih, ekonomskih, izobraževalnih, naselitvenih in bivalnih razmerah. Popisi prebivalstva zajemajo celotno populacijo in zagotavljajo najzanesljivejše kazalce opazovanih lastnosti v primerjavah skozi čas in med državami, ki se uporabljajo kot kriterij za umerjanje drugih podatkov. Popis omogoča tudi najbolj podrobno členitev pregledov stanja po geografskih enotah. Tako predstavlja tudi trajno podlago za oblikovanje zakonskih ukrepov in politik. Prvi sodobni popis prebivalstva, ki vključuje slovensko ozemlje, je izvedla Avstro-Ogrska leta 1857, sledili pa so leta 1869, 1880, 1900 in 1910. Popisoma 1921 in 1931 je sledilo vsebinsko bolj skromen popis leta 1948, namenjen zlasti ugotavljanju stanja prebivalstva po vojni. Sledili so popisi leta 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 in Registrski popis 2011 in 2015. Popisi so se deloma razlikovali med sabo po izboru spremenljivk in podrobnih metodoloških pristopih, kar je potrebno upoštevati pri primerjavah.

Study Content

Keywords ADP: starost, izobrazba, stopnja urbanizacije, mladina, status aktivnosti

Keywords ELSST:
DRUŽINA, STARŠI

Topic Classification CESSDA
DEMOGRAFIJA (PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI) - Popisi
Topic Classification CERIF
Demografija
Topic Classification ADP
MLADI


Abstract:

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. Podatkovna datoteka zajema 5 % vzorec populacije iz registrskega popisa 2015, v starosti od 15 do vključno 34 let in je statistično zaščitena. Podatki so primerni le za izobraževalni namen. Za sklop družine glej: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/popis15c

Methodology


Collection date: 1. januar 2015
Date of production: 2018
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno) in so stare od 15 do vključno 34 let.

Excluded: no information
Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano

Vzorec je stratificiran glede na spol, starostne skupine, izobrazbo in stopnjo urbanizacije. Velikost vzorca je 5 % osnovne populacije, ki jo predstavljajo osebe, ki so stare od 15 do vključno 34 let in je bila vzeta iz registrskega popisa 2015.

Mode of data collection:

Kompilacija/sinteza

Weighting:

Spremenljivka "utez" dvajsetkratno pomnoži deleže na 5-odstotnih vzorcih in jih tako priredi populacijskim. Vrednost uteži je za vse enote enaka 20.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POP15MLA - Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 13
  • number of units: 24241

Version: februar 2019

Variable list

ID Identifikator

Identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24241 0

STAR Starost

Starost

Value 22 Frequency
1 15 let 915
2 16 let 947
3 17 let 900
4 18 let 1020
5 19 let 968
6 20 let 1043
7 21 let 1016
8 22 let 1015
9 23 let 1107
10 24 let 1205
11 25 let 1188
12 26 let 1335
13 27 let 1363
14 28 let 1376
15 29 let 1374
16 30 let 1356
17 31 let 1472
18 32 let 1508
19 33 let 1537
20 34 let 1586
-1 Statistična zaščita 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24231 484620 10 200

Valid range from 1 to 20

SP Spol

Spol

Value 31 Frequency
1 Moški 12566
2 Ženska 11675
-1 Statistična zaščita 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24241 484820 0 0

Valid range from 1 to 2

ID Identifikator

Identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24241 0

STAR Starost

Starost

Value 212 Frequency
1 15 let 915
2 16 let 947
3 17 let 900
4 18 let 1020
5 19 let 968
6 20 let 1043
7 21 let 1016
8 22 let 1015
9 23 let 1107
10 24 let 1205
11 25 let 1188
12 26 let 1335
13 27 let 1363
14 28 let 1376
15 29 let 1374
16 30 let 1356
17 31 let 1472
18 32 let 1508
19 33 let 1537
20 34 let 1586
-1 Statistična zaščita 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24231 484620 10 200

Valid range from 1 to 20

SP Spol

Spol

Value 311 Frequency
1 Moški 12566
2 Ženska 11675
-1 Statistična zaščita 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24241 484820 0 0

Valid range from 1 to 2

PREB1 Tip prebivalca

Tip prebivalca

Value 410 Frequency
1 Državljan na stalnem naslovu 20451
2 Državljan na začasnem naslovu 1538
3 Tuj državljan 1492
-1 Statistična zaščita 760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23481 469620 760 15200

Valid range from 1 to 3

GO_POL1 Družinski tip osebe

Družinski tip osebe

Value 59 Frequency
1 Zakonec, partner brez otrok 778
2 Starš 4941
3 Otrok 14423
4 Živi sam 1676
5 Ni član družine zasebnega gospodinjstva 594
6 Član skupinskega gospodinjstva 610
-1 Statistična zaščita 1219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23022 460440 1219 24380

Valid range from 1 to 6

AKT3 Status aktivnosti

Status aktivnosti

Value 68 Frequency
1 Zaposlen 11420
2 Brezposelen, išče prvo zaposlitev 784
3 Brezposelen, že bil zaposlen 1094
4 Se izobražuje 8211
5 Upokojenec 0
6 Drug neaktiven 1945
-1 Statistična zaščita 787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23454 469080 787 15740

Valid range from 1 to 6

AKT_M1 Status aktivnosti matere

Status aktivnosti matere

Value 77 Frequency
1 Zaposlen 13918
2 Brezposelen 1753
3 Se izobražuje 0
4 Upokojenec 3974
5 Drug neaktiven 1798
-2 Manjkajoča vrednost 2578
-1 Statistična zaščita 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21443 428860 2798 55960

Valid range from 1 to 5

AKT_O1 Status aktivnosti očeta

Status aktivnosti očeta

Value 86 Frequency
1 Zaposlen 12354
2 Brezposelen 1513
3 Se izobražuje 0
4 Upokojenec 5080
5 Drug neaktiven 853
-2 Manjkajoča vrednost 4315
-1 Statistična zaščita 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19800 396000 4441 88820

Valid range from 1 to 5

IZB1 Izobrazba

Izobrazba

Value 95 Frequency
1 Osnovnošolska ali manj 5699
2 Srednješolska 12776
3 Višješolska, visokošolska 5718
-1 Statistična zaščita 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24193 483860 48 960

Valid range from 1 to 3

IZB_M1 Izobrazba matere

Izobrazba matere

Value 104 Frequency
1 Osnovnošolska ali manj 5238
2 Srednješolska 11435
3 Višješolska, visokošolska 4990
-2 Manjkajoča vrednost 2578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21663 433260 2578 51560

Valid range from 1 to 3

IZB_O1 Izobrazba očeta

Izobrazba očeta

Value 113 Frequency
1 Osnovnošolska ali manj 3610
2 Srednješolska 12694
3 Višješolska, visokošolska 3622
-2 Manjkajoča vrednost 4315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19926 398520 4315 86300

Valid range from 1 to 3

ST_URB1 Stopnja urbanizacije

Stopnja urbanizacije

Value 122 Frequency
1 Urbano 13250
2 Neurbano 10991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24241 484820 0 0

Valid range from 1 to 2

utez Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24241 0 20 20 20 0

Valid range from 20 to 20

Materials of the Study

  1. Statistični urad RS (2018). POP15MLA - Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let. Šifranti [Ostalo gradivo].
  2. Arhiv družboslovnih podatkov (2019). POP15MLA - Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let. Sintaksa_II [Datoteka programa v SPSS].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2019). Registrski popis 2015: Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, starih od 15 do vključno 34 let [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POP15MLA. https://doi.org/10.17898/ADP_POP15MLA_V1

COBISS.SI
Publication date: 2019
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si