Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1301
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1301_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Golob, Tea
 • Suklan, Jana
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

gospodarska kriza, znanje, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE, NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE, IZOBRAŽEVANJE, VREDNOTA, STALIŠČE, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Družba znanja


Abstract:

V raziskavi se je spraševalo, kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražuje, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki – poročilo Komisije za preprečevanje korupcije o premoženjskem stanju Janeza Janše in Zorana Jankovića, morebitni padec vlade. Ugotavljalo se je, ali se trendi glede podpore posameznih političnim strankam v lanskem letu nadaljujejo tudi letos.

Methodology


Collection date: 21. januar 2013 - 24. januar 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 29
 • number of units: 915

Version: november 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 332
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 134
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 52
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 115
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 233
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 24
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Vaše dohodke? 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.1 vaše dohodke?

Value 31 Frequency
1 DA 565
2 NE 319
3 NE VEM (ne beri) 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 31

Valid range from 1 to 2

tip_kraj Naselje

Value 129 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 332
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 134
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 228 Frequency
1 Pomurska 52
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 115
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 233
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 24
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Vaše dohodke? 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.1 vaše dohodke?

Value 327 Frequency
1 DA 565
2 NE 319
3 NE VEM (ne beri) 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 31

Valid range from 1 to 2

q1_2 Varnost vaše zaposlitve? 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.2 varnost vaše zaposlitve?

Value 426 Frequency
1 DA 453
2 NE 396
3 NE VEM (ne beri) 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 66

Valid range from 1 to 2

q1_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev? 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.3 vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

Value 525 Frequency
1 DA 427
2 NE 416
3 NE VEM (ne beri) 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 72

Valid range from 1 to 2

q2 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

2. Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

Value 624 Frequency
1 Popolnoma 559
2 Delno 174
3 Sploh ne 150
4 Nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 23
5 Ne vem (ne beri) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 9

Valid range from 1 to 4

q3_1 Dodiplomski visokošolski študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.1 dodiplomski visokošolski študij

Value 723 Frequency
1 DA 73
2 NE 842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q3_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.2 podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

Value 822 Frequency
1 DA 36
2 NE 879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q3_3 Višješolski študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.3 višješolski študij

Value 921 Frequency
1 DA 22
2 NE 893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q3_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.4 usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

Value 1020 Frequency
1 DA 41
2 NE 874
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q3_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.5 v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

Value 1119 Frequency
1 DA 201
2 NE 714
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q3_6 V drugo dopolnilno izobraževanje 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.6 v drugo dopolnilno izobraževanje

Value 1218 Frequency
1 DA 112
2 NE 803
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q4 (za tiste, ki so izbrali pri q3 odgovor DA pri vsaj eni od možnosti) Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

4. Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Value 1317 Frequency
1 Lastna želja po tem znanju 228
2 Zahteva delodajalca 88
3 Možnost višje plače 17
4 Možnost pridobitve zaposlitve 31
5 Drugo (ne beri) 17
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 0
6 Ne vem (ne beri) 2
Sysmiss 532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
381 534

Valid range from 1 to 9

q5 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

5. Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Value 1416 Frequency
1 Da (naprej na q6) 327
2 Ne (naprej na q7) 588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

q6 (če izbere pri q5 odgovor DA) Kaj je bilo največja ovira?

Kaj je bilo največja ovira?

Value 1515 Frequency
1 Pomanjkanje denarja 150
2 Pomanjkanje časa 93
3 Nasprotovanje delodajalca 31
4 Drugo 53
Sysmiss 588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
327 588

Valid range from 1 to 4

q7 Ali podpirate sedanjo vlado?

10. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1614 Frequency
1 Da 139
2 Ne 726
3 Ne vem (ne beri) 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 50

Valid range from 1 to 2

q8 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

11. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1713 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 113
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 86
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 4
4 Pozitivna Slovenija– PS 25
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 45
6 Nova Slovenija- NSI 18
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 12
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 9
9 Državljanska lista Gregorja Viranta - DLGV 32
10 Zares 2
11 drugo (anketar ne bere) 26
13 nobene (anketar ne bere) 266
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 68
12 ne vem (anketar ne bere) 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 209

Valid range from 1 to 99

q9 Je poročilo Komisije za preprečevanje korupcije o premoženjskemu stanju Janeza Janše in Zorana Jankovića po vašem mnenju popolnoma objektivno in točno v svojih navedbah?

12. Je poročilo Komisije za preprečevanje korupcije o premoženjskemu stanju Janeza Janše in Zorana Jankovića po vašem mnenju popolnoma objektivno in točno v svojih navedbah?

Value 1812 Frequency
1 Da 568
2 Ne 196
3 Ne vem, b.o.(ne beri) 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 151

Valid range from 1 to 2

q10 S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate?

13. S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate?

Value 1911 Frequency
1 Poročilo je dokaz, da sta Janša in Janković kriva korupcije 464
2 O morebitni krivdi Janše in Jankovića lahko presoja le sodišče 358
3 Ne vem, drugo, b.o.(ne beri) 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 93

Valid range from 1 to 2

q11 Je Komisija za preprečevanje korupcije po vašem mnenju ravnala pravilno, ko Janše in Jankovića ni predhodno seznanila z osnutkom poročila, preden ga je javno objavila?

14. Je Komisija za preprečevanje korupcije po vašem mnenju ravnala pravilno, ko Janše in Jankovića ni predhodno seznanila z osnutkom poročila, preden ga je javno objavila?

Value 2010 Frequency
1 Da 506
2 Ne 290
3 Ne vem, b.o.(ne beri) 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 119

Valid range from 1 to 2

q12 Katera od naslednjih dveh rešitev se vam zdi za Slovenijo boljša?

15. Katera od naslednjih dveh rešitev se vam zdi za Slovenijo boljša?

Value 219 Frequency
1 Sedanja vlada naj ostane še vsaj nekaj mesecev in v tem času dokonča nujne reforme 346
2 Sedanja vlada naj se takoj umakne, tudi če se izvajanje reform s tem začasno prekine 490
3 Ne vem, b.o.(ne beri) 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 79

Valid range from 1 to 2

q13 Zamislite si, da bi prišlo do odstopa ali padca sedanje vlade. Katera od naslednjih rešitev bi bila v tem primeru najboljša za Slovenijo?

16. Zamislite si, da bi prišlo do odstopa ali padca sedanje vlade. Katera od naslednjih rešitev bi bila v tem primeru najboljša za Slovenijo?

Value 228 Frequency
1 Ohranitev sedanje vladne koalicije, vendar z drugim predsednikom vlade 255
2 Oblikovanje nove vladne koalicije, ki bi vključevala Pozitivno Slovenijo 115
3 Predčasne volitve 436
4 Ne vem, b.o.(ne beri) 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 109

Valid range from 1 to 3

Spol Spol?

17. spol

Value 237 Frequency
1 M 475
2 Ž 440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

18. Stopnja izobrazbe

Value 246 Frequency
1 Osnovna ali manj 57
2 Poklicna 100
3 Srednja 404
4 Višja, visoka ali več 347
9 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 7

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

19. leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 9 1926 1995 1964.318 16.497

Valid range from 1926 to 1995

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

20. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 264 Frequency
1 Pod 500 120
2 500-1000 410
3 Nad 1000-2000 234
4 Nad 2000 18
5 Nima dohodkov 85
9 b.o. (anketar ne bere) 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 48

Valid range from 1 to 5

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 9 18 87 48.682 16.497

Valid range from 18 to 87

kstarost Starost po kategorijah

Value 282 Frequency
1 00 '18-34 let' 238
2 00 '35-54 let' 302
3 00 '55 in več' 366
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 9

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 0 0.127 3.91 1 1.035

Valid range from 0.127303628622735 to 3.90975765306122

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1301 - ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP »Družba znanja« – JANUAR 2013 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2013). »Družba znanja«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, JANUAR 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Golob, T. and Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1301. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1301_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si