Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1301
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1301_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Golob, Tea
 • Suklan, Jana
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

gospodarska kriza, znanje, izobrazba, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Družba znanja


Povzetek:

V raziskavi se je spraševalo, kakšen vpliv ima danes znanje na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražuje, kakšni razlogi jih pri tem vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo. Raziskava tudi tokrat posveča veliko pozornosti aktualnim dogodkom v slovenski politiki – poročilo Komisije za preprečevanje korupcije o premoženjskem stanju Janeza Janše in Zorana Jankovića, morebitni padec vlade. Ugotavljalo se je, ali se trendi glede podpore posameznih političnim strankam v lanskem letu nadaljujejo tudi letos.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21. januar 2013 - 24. januar 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 29
 • število enot: 915

Verzija: november 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 332
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 134
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 52
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 115
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 233
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 24
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Vaše dohodke? 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.1 vaše dohodke?

Vrednost 31 Frekvenca
1 DA 565
2 NE 319
3 NE VEM (ne beri) 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj Naselje

Vrednost 129 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 332
2 vas (500-1999 prebivalcev) 164
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 134
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 228 Frekvenca
1 Pomurska 52
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 115
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 233
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 24
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Vaše dohodke? 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.1 vaše dohodke?

Vrednost 327 Frekvenca
1 DA 565
2 NE 319
3 NE VEM (ne beri) 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_2 Varnost vaše zaposlitve? 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.2 varnost vaše zaposlitve?

Vrednost 426 Frekvenca
1 DA 453
2 NE 396
3 NE VEM (ne beri) 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q1_3 Vaše možnosti za boljšo zaposlitev? 1. Imate občutek, da znanje, ki ga imate, pomembno vpliva na…

1.3 vaše možnosti za boljšo zaposlitev?

Vrednost 525 Frekvenca
1 DA 427
2 NE 416
3 NE VEM (ne beri) 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

2. Ali je vaša formalna izobrazba, kot ste si jo pridobili v okviru šolanja, zadostovala za potrebe dela, ki ga opravljate (oziroma dela, ki ste ga nazadnje opravljali)? Vam je zadostovala…

Vrednost 624 Frekvenca
1 Popolnoma 559
2 Delno 174
3 Sploh ne 150
4 Nikoli ni opravljal nobenega dela (ne beri) 23
5 Ne vem (ne beri) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3_1 Dodiplomski visokošolski študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.1 dodiplomski visokošolski študij

Vrednost 723 Frekvenca
1 DA 73
2 NE 842
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_2 Podiplomski (magistrski ali doktorski) študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.2 podiplomski (magistrski ali doktorski) študij

Vrednost 822 Frekvenca
1 DA 36
2 NE 879
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_3 Višješolski študij 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.3 višješolski študij

Vrednost 921 Frekvenca
1 DA 22
2 NE 893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_4 Usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.4 usposabljanje za pridobitev certifikata o poklicni kvalifikaciji

Vrednost 1020 Frekvenca
1 DA 41
2 NE 874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_5 V dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.5 v dopolnilno izobraževanje, povezano z delom, ki ga opravljate

Vrednost 1119 Frekvenca
1 DA 201
2 NE 714
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_6 V drugo dopolnilno izobraževanje 3. Ste bili v zadnjem letu vključeni v katero od naslednjih oblik izobraževanja?

3.6 v drugo dopolnilno izobraževanje

Vrednost 1218 Frekvenca
1 DA 112
2 NE 803
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 (za tiste, ki so izbrali pri q3 odgovor DA pri vsaj eni od možnosti) Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

4. Kaj od naštetega je bil za vas glavni razlog za to vaše izobraževanje?

Vrednost 1317 Frekvenca
1 Lastna želja po tem znanju 228
2 Zahteva delodajalca 88
3 Možnost višje plače 17
4 Možnost pridobitve zaposlitve 31
5 Drugo (ne beri) 17
9 V zadnjem letu ni bil vključen v nobeno obliko izobraževanja 0
6 Ne vem (ne beri) 2
Sysmiss 532
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
381 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q5 Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

5. Ste se kdaj želeli dodatno izobraževati, pa ste pri tem naleteli na ovire?

Vrednost 1416 Frekvenca
1 Da (naprej na q6) 327
2 Ne (naprej na q7) 588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 (če izbere pri q5 odgovor DA) Kaj je bilo največja ovira?

Kaj je bilo največja ovira?

Vrednost 1515 Frekvenca
1 Pomanjkanje denarja 150
2 Pomanjkanje časa 93
3 Nasprotovanje delodajalca 31
4 Drugo 53
Sysmiss 588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
327 588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q7 Ali podpirate sedanjo vlado?

10. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1614 Frekvenca
1 Da 139
2 Ne 726
3 Ne vem (ne beri) 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

11. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1713 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 113
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 86
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 4
4 Pozitivna Slovenija– PS 25
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 45
6 Nova Slovenija- NSI 18
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 12
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 9
9 Državljanska lista Gregorja Viranta - DLGV 32
10 Zares 2
11 drugo (anketar ne bere) 26
13 nobene (anketar ne bere) 266
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 68
12 ne vem (anketar ne bere) 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q9 Je poročilo Komisije za preprečevanje korupcije o premoženjskemu stanju Janeza Janše in Zorana Jankovića po vašem mnenju popolnoma objektivno in točno v svojih navedbah?

12. Je poročilo Komisije za preprečevanje korupcije o premoženjskemu stanju Janeza Janše in Zorana Jankovića po vašem mnenju popolnoma objektivno in točno v svojih navedbah?

Vrednost 1812 Frekvenca
1 Da 568
2 Ne 196
3 Ne vem, b.o.(ne beri) 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate?

13. S katero od naslednjih dveh trditev se bolj strinjate?

Vrednost 1911 Frekvenca
1 Poročilo je dokaz, da sta Janša in Janković kriva korupcije 464
2 O morebitni krivdi Janše in Jankovića lahko presoja le sodišče 358
3 Ne vem, drugo, b.o.(ne beri) 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Je Komisija za preprečevanje korupcije po vašem mnenju ravnala pravilno, ko Janše in Jankovića ni predhodno seznanila z osnutkom poročila, preden ga je javno objavila?

14. Je Komisija za preprečevanje korupcije po vašem mnenju ravnala pravilno, ko Janše in Jankovića ni predhodno seznanila z osnutkom poročila, preden ga je javno objavila?

Vrednost 2010 Frekvenca
1 Da 506
2 Ne 290
3 Ne vem, b.o.(ne beri) 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Katera od naslednjih dveh rešitev se vam zdi za Slovenijo boljša?

15. Katera od naslednjih dveh rešitev se vam zdi za Slovenijo boljša?

Vrednost 219 Frekvenca
1 Sedanja vlada naj ostane še vsaj nekaj mesecev in v tem času dokonča nujne reforme 346
2 Sedanja vlada naj se takoj umakne, tudi če se izvajanje reform s tem začasno prekine 490
3 Ne vem, b.o.(ne beri) 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13 Zamislite si, da bi prišlo do odstopa ali padca sedanje vlade. Katera od naslednjih rešitev bi bila v tem primeru najboljša za Slovenijo?

16. Zamislite si, da bi prišlo do odstopa ali padca sedanje vlade. Katera od naslednjih rešitev bi bila v tem primeru najboljša za Slovenijo?

Vrednost 228 Frekvenca
1 Ohranitev sedanje vladne koalicije, vendar z drugim predsednikom vlade 255
2 Oblikovanje nove vladne koalicije, ki bi vključevala Pozitivno Slovenijo 115
3 Predčasne volitve 436
4 Ne vem, b.o.(ne beri) 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol Spol?

17. spol

Vrednost 237 Frekvenca
1 M 475
2 Ž 440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

18. Stopnja izobrazbe

Vrednost 246 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 57
2 Poklicna 100
3 Srednja 404
4 Višja, visoka ali več 347
9 Brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

19. leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 9 1926 1995 1964.318 16.497

Vrednosti spremenljivk od 1926 do 1995

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

20. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 264 Frekvenca
1 Pod 500 120
2 500-1000 410
3 Nad 1000-2000 234
4 Nad 2000 18
5 Nima dohodkov 85
9 b.o. (anketar ne bere) 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 9 18 87 48.682 16.497

Vrednosti spremenljivk od 18 do 87

kstarost Starost po kategorijah

Vrednost 282 Frekvenca
1 00 '18-34 let' 238
2 00 '35-54 let' 302
3 00 '55 in več' 366
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 0 0.127 3.91 1 1.035

Vrednosti spremenljivk od 0.127303628622735 do 3.90975765306122

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1301 - ANKETNI VPRAŠALNIK ZA SLOVENSKI UTRIP »Družba znanja« – JANUAR 2013 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). »Družba znanja«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, JANUAR 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Golob, T. in Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1301. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1301_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si