Razširitev na vzhod, razširitev na zahod: Kulturna srečanja v evropskem gospodarstvu in družbi po vstopu v EU

Basic Study Information

ADP - IDNo: DIOSCU07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DIOSCU07_V1
Main author(s):
 • Adam, Frane
 • Tomšič, Matevž
Co-workers:
 • Makarovič, Matej
 • Podmenik, Darka
 • Rek, Mateja
 • Rončević, Borut
 • Živko, Tjaša
 • Jarec, Jaša
Data file producer:
CTS - Center za teoretsko sociologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2007)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

CIT2-CT-2004-506024 (EC)

Study Content

Keywords:

organizacijska klima, vzorci vodenja, nacionalni vzorci, regionalni vzorci, tradicije, komunikacija s podjetjem, stiki s slovenskimi menedžerji, stiki z lokalnimi voditelji, stiki s člani politične elite, internacionalizacija slovenske ekonomske znanosti, ekonomske doktrine, spor med "mladimi" in "starimi" ekonomisti v Sloveniji, prenos ekonomskega znanja, politična kompetenca v Sloveniji in EU, stiki tujih menedžerjev v Sloveniji s slovenskimi menedžerji, Evropska Unija, Evropska komisija, pristopna pogajanja, pivovarstvo, avtomobilska industrija, nacionalni interesi, neposredne tuje investicije

Keywords ELSST:
GOSPODARSKE RAZMERE, EVROPSKO POVEZOVANJE, EKONOMIJA, TRŽNO GOSPODARSTVO, EVROPSKA UNIJA

Topic Classification CESSDA
TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI - poslovno/industrijsko upravljanje in organizacija
Topic Classification CERIF
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika
Topic Classification ADP
EKONOMSKA KULTURA
ORGANIZACIJSKA KLIMA
PRENOS ZNANJA IN KOMPETENC
RAZPRAVE V SLOVENSKIH MEDIJIH O PRIDRUŽITVI EU


Abstract:

Namen projekta DIOSCURI je preučevanje dinamike kulturne izmenjave na področju ekonomije med vzhodno in zahodno Evropo. Med glavne raziskovalne cilje sodi identifikacija glavnih tipov kulturnih stikov med evropskim "Vzhodom" in "Zahodom" v obdobju po širitvi, ugotavljanje glavnih ovir v medkulturni komunikaciji ter strategije za premagovanje teh ovir in opis področij, na katerih države nove članice EU lahko prispevajo k poživitvi ekonomske kulture EU. V okviru projekta DIOSCURI so bila obravnavana tri področja: ekonomska kultura (Field 1), organizacijska klima (Field 2) ter prenos znanja in kompetenc (Field 3). Glavno raziskovalno vprašanje je "V kolikšni meri so novi hibridni kulturni vzorci, ki so nastali v Vzhodni Evropi združljivi oz. nezdružljivi s prevladujočimi Zahodnimi kulturnimi vzorci?" Raziskava je potekala v devetih evropskih državah: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Srbija in Črna gora, in Slovenija. Pričujoča zbirka zajema samo gradiva zbrana v Sloveniji, za ostale države glej http://www.dioscuriproject.net/. V slovenski raziskavi sta bili uporabljeni dve raziskovalni metodi - osebni intervju (RM1) in analiza vsebine - ta je bila narejena posebej za EU (RM2_F1) in za multinacionalke (RM2_F2).

Methodology


Collection date: RM1: januar 2005 - marec 2006;, - 30. april 1998, ; 1. november 1998 - 15. november 1998, ; 14. oktober 1999 - 28. oktober 1999, ; 4. november 2000 - 18. november 2000, ; 9. november 2001 - 23. november 2001, ; 5. oktober 2002 - 19. oktober 2002, ; 1. november 2003 - 15. november 2003, ; 1. september 2004 - 1. oktober 2004;, , oktober 1991;, september 2001;, december 2001;, september 2004;, december 2004
Date of production: 2007
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

RM1: Posamezniki iz poslovnih, politično-diplomatskih in znanstvenih področij.

RM2_F1, RM2_F2: članek.

Universe:

RM1: Tuji in domači menedžerji, politiki in diplomati (domači in tuji) ter zastopniki različnih ekonomskih šol v Sloveniji.

RM2_F1: Članki v časopisih Delo, Finance, Gospodarski Vestnik in spletni različici POP TV, ki omenjajo slovenska pristopna pogajanja z EU.

RM2_F2: Članki v časopisih Delo, Finance, Gospodarski Vestnik in spletni različici POP TV, ki omenjajo Interbrew (InBew) ali Revoz in/ali Renault.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za teoretsko sociologijo

Sampling procedure:

RM1: Neslučajen vzorec, ciljne skupine, vzorčenje po principu snežene kepe. Kontaktiranje oseb preko poznanstev ali vmesnih oseb(PR). Vsak intervjuvanec je bil povprašan po nadaljnjih osebah.

RM2_F1: Namensko vzorčenje. Obdobja izvajanja vzorčenja so izbrana glede na relevantne dogodke, tj. začetek pristopnih pogajanj, 4 dni pred do 10 dni po objavi vsakega poročila Evropske komisije o napredku Slovenije, čas volilne kampanje leta 2004.

RM2_F2: Namensko vzorčenje. Izbrana so časovna obdobja v trajanju po en mesec, v katerih so se v Sloveniji dogajali izbrani relevantni dogodki, povezani z Interbrewom ali Revozom (vstop Renaulta v lastništvo Revoza; Renaultov prevzem večinskega lastništva Revoza; začetek t.i. "pivovarske vojne" med Interbrewom in Laškim za prevzem Uniona: podpora države Revozu; zaključek t.i. "pivovarske vojne", ko Interbrew odneha). V vsakem od izbranih mesecev so bili za vse izbrane medije izbrani vsi prispevki, ki so omenjali Iterbrew ali Revoz.

Mode of data collection:

RM1: Osebni polstrukturiran intervju opravljen na različnih lokacijah glede na razpoložljivost intervjujancev (Ljubljana, Novo mesto, Gorenjska, Celovec), samoizpolnjevalni intervju poslan po elektronski pošti (10 %).

RM2_F1, RM2_F2: Analiza vsebine. Enote analize so bile kodirane glede na predhodno opredeljen kodirni list.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DIOSCU07 - Razširitev na vzhod, razširitev na zahod, analiza vsebine "EU" [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 26
 • number of units: 177

Title of Data file: DIOSCU07 - Razširitev na vzhod, razširitev na zahod, analiza vsebine "multinacionalke" [datoteka podatkov], 2007

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 20
 • number of units: 285

Title of Data file: DIOSCU07 - Razširitev na vzhod, razširitev na zahod, intervjuji "Ekonomske kulture" (Field 1) [transkripti], 2007

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of units: 43

Title of Data file: DIOSCU07 - Razširitev na vzhod, razširitev na zahod, intervjuji "Organizacijska klima" (Field 2) [transkripti], 2007

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of units: 32

Title of Data file: DIOSCU07 - Razširitev na vzhod, razširitev na zahod, intervjuji "Prenos znanja in kompetenc" (Field 3) [transkripti], 2007

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of units: 11

Title of Data file: DIOSCU07 - Razširitev na vzhod, razširitev na zahod, povzetki manjkajočih intervjujev [povzetki intervjujev], 2007

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of units: 9

Variable list

id_number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 1 177 89 51.24

Valid range from 1 to 177

media

Value 22 Frequency
1 Delo 110
2 Finance 17
3 GV 34
4 POP TV 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 1 4

Valid range from 1 to 4

date

Value 31 Frequency
1998-03-03 1
1998-03-05 2
1998-03-06 1
1998-03-09 1
1998-03-10 4
1998-03-11 2
1998-03-13 1
1998-03-14 1
1998-03-15 1
1998-03-17 1
1998-03-19 7
1998-03-20 1
1998-03-25 2
1998-03-26 1
1998-03-28 2
1998-03-30 2
1998-03-31 2
1998-04-01 3
1998-04-02 5
1998-04-03 1
1998-04-04 2
1998-04-06 4
1998-04-08 1
1998-04-16 1
1998-04-17 1
1998-04-18 1
1998-04-22 1
1998-04-23 2
1998-04-25 1
1998-04-28 1
1998-04-30 1
1998-11-02 1
1998-11-03 1
1998-11-04 1
1998-11-05 2
1998-11-06 4
1998-11-07 1
1998-11-08 1
1998-11-09 1
1998-11-10 2
1998-11-11 3
1998-11-12 6
1998-11-13 2
1999-10-14 3
1999-10-15 1
1999-10-16 1
1999-10-19 1
1999-10-20 1
1999-10-21 5
1999-10-23 2
1999-10-25 1
1999-10-28 1
2000-10-14 2
2000-11-08 3
2000-11-09 2
2000-11-10 2
2000-11-11 1
2000-11-14 1
2000-11-15 3
2000-11-16 5
2001-11-12 4
2001-11-13 1
2001-11-14 4
2001-11-21 1
2001-11-23 1
2002-10-05 1
2002-10-07 5
2002-10-08 5
2002-10-09 4
2002-10-10 2
2002-10-11 6
2002-10-14 2
2002-10-15 2
2002-10-16 1
2002-10-17 1
2002-10-18 5
2002-10-19 2
2003-10-10 1
2003-10-15 1
2003-10-26 1
2003-11-03 1
2003-11-04 1
2003-11-05 1
2003-11-06 3
2003-11-10 2
2004-09-06 1
2004-09-20 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 1998-03-03 2004-09-20

id_number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 1 177 89 51.24

Valid range from 1 to 177

media

Value 225 Frequency
1 Delo 110
2 Finance 17
3 GV 34
4 POP TV 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 1 4

Valid range from 1 to 4

date

Value 324 Frequency
1998-03-03 1
1998-03-05 2
1998-03-06 1
1998-03-09 1
1998-03-10 4
1998-03-11 2
1998-03-13 1
1998-03-14 1
1998-03-15 1
1998-03-17 1
1998-03-19 7
1998-03-20 1
1998-03-25 2
1998-03-26 1
1998-03-28 2
1998-03-30 2
1998-03-31 2
1998-04-01 3
1998-04-02 5
1998-04-03 1
1998-04-04 2
1998-04-06 4
1998-04-08 1
1998-04-16 1
1998-04-17 1
1998-04-18 1
1998-04-22 1
1998-04-23 2
1998-04-25 1
1998-04-28 1
1998-04-30 1
1998-11-02 1
1998-11-03 1
1998-11-04 1
1998-11-05 2
1998-11-06 4
1998-11-07 1
1998-11-08 1
1998-11-09 1
1998-11-10 2
1998-11-11 3
1998-11-12 6
1998-11-13 2
1999-10-14 3
1999-10-15 1
1999-10-16 1
1999-10-19 1
1999-10-20 1
1999-10-21 5
1999-10-23 2
1999-10-25 1
1999-10-28 1
2000-10-14 2
2000-11-08 3
2000-11-09 2
2000-11-10 2
2000-11-11 1
2000-11-14 1
2000-11-15 3
2000-11-16 5
2001-11-12 4
2001-11-13 1
2001-11-14 4
2001-11-21 1
2001-11-23 1
2002-10-05 1
2002-10-07 5
2002-10-08 5
2002-10-09 4
2002-10-10 2
2002-10-11 6
2002-10-14 2
2002-10-15 2
2002-10-16 1
2002-10-17 1
2002-10-18 5
2002-10-19 2
2003-10-10 1
2003-10-15 1
2003-10-26 1
2003-11-03 1
2003-11-04 1
2003-11-05 1
2003-11-06 3
2003-11-10 2
2004-09-06 1
2004-09-20 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 1998-03-03 2004-09-20

title

Value 423 Frequency
(Prve bodice na Ropa): Trda pogajanja v Bruslju 1
3. Srečanje ministrov za zunanje zadeve držav "Regionalnega partnerstva" 1
Analiza: Kako nas je ocenila EU 1
Aneksi k pristopnim partnerstvom: Odvzeto naj bi hitreje vračali 1
BA-CA pričakuje, da bo evropska komisija dala zeleno luč za vseh deset držav kandidatk 1
Bavčar o poročilu evropske unije: "Storili več od pričakovanega" 1
Bo evropski udarec končal sanjarjenje? 1
Boj tudi za notranje interese 1
But v Bruslju 1
Carinikom bomo plačevali davek na dodano vrednost 1
DDV bo, ko bomo nanj pripravljeni 1
Deset držav v ciljni ravnini 1
Deseta pristopna konferenca za EU: Za Slovenijo zaprtih 13 poglavij 1
Deseterica v finišu 1
Dimitrij Rupel: Opravili smo sprejemni izpit 1
Dobro pripravljeni na izzive EU 1
Dobrodošli, Slovenci! 1
Določena pogajalska ekipa 1
Doma v Evropi 1
Dozorevanje Evrope 1
Dr. Swoboda o Sloveniji in EU: V Bruselj pošljite le najboljše! 1
Drnovšek s Solano 1
Drnovšek v Španiji: Kritiko EU sem pričakoval 1
Državni sekretar But v Rimu: Italijani so na naši strani 1
Državniški vrh EU oznanil začetek "cvetoče Evrope" 1
EU bo aktivneje posegla v pogajanja o lipicancih 1
EU in kandidatke za pridružitev: Na dnu lestvice prvokategornic 1
EU na novem krogu pristopnih pogajanj 1
EU zahteva, politika se klanja 1
EU: Povečajte konkurenco na trgu telekomunikacij 1
Ebner: Evroparlamentarci razočarani nad Slovenijo 1
Edini črni madež je visoka inflacija 1
Evroocene: Sloveniji tretji klin 1
Evropska komisija je zaveznik, ne pa sovražnik v pogajanjih 1
Evropska komisija jutri objavlja poročila o napredku kandidatk za članstvo 1
Evropska komisija o novih kandidatkah 1
Evropska komisija potrjuje poročila 1
Evropska konferenca: Vzhodno od raja 1
Evropska ocena ni tragična 1
Evropska unija: V pričakovanju Irske 1
Evropski poslanci hočejo sooblikovati širitev unije 1
Finančna perspektiva EU 1
Finančni ministri petnajsterice o širitvi: Stroški razdvajajo EU 1
Fischler o slovenskem kmetijstvu 1
Franci But v Bruslju: Boj za subvencije 1
Franci But: Brez reforme je denarja za kmetijstvo preveč 1
Gibanja v Sloveniji za Bruselj nerazveseljiva 1
Glavni pogajalec EU: Tudi postopna širitev je možna 1
Glavnina zakonov o znanosti že usklajenih z EU 1
Govor predsednika RS Milana Kučana na otvoritvi letnega foruma najvišjih vodilnih 1
Hitimo počasi 1
Iskanje kompromisov 1
Iz poročila evropske komisije: Kako naj vidijo bruseljske oči 1
Izkušnje daljne Finske z EU koristne Sloveniji 1
Izrazito strokoven in je političen pogajalski tim 1
Janez Potočnik o vključevanju Slovenije v EU: Evropska unija kot elitni golf klub 1
Je bilo odločilno mnenje direktorata za širitev EU? 1
Je meja na morju pogoj za vstop v EU? 1
Kaj je ... Evropsko poročilo 1
Kako v EU uresničujejo načelo o pravičnih plačah 1
Kandidatke čaka novembra matura za EU: V sredo bodo že delili predvstopnice 1
Kdo bo "kasiral" zasluženo brco? 1
Kmetijska politika daleč najdražja postavka EU 1
Lekcija 1
Letno poročilo Evropske komisije: Regionalna politika je glavna hiba Slovenije 1
M. Mrak: Sporazum o financah do srede decembra 1
Maraton na 400 metrov 1
Milijarda ekujev kandidatkam za vstop v EU 1
Minister Bavčar o evropski kritiki Slovenije: Evropska ura tiktaka 1
Minister But v Bruslju o kmetijstvu 1
Mnenja: Na evropskem makadamu 1
Mnenja: Velika evropska avantura 1
Na kratko: "Premalo smo pripravljeni na vstop v EU" 1
Na kratko: Deklaracija notranjih ministrov - Slovenija vlaga v železniške povezave 1
Na kratko: Zaskrbljenost pred irskim referendumom 1
Na kratko: Zunanji ministri o poročilu evropske komisije 1
Na kratko: Članstvo Slovenije v EU koristno za manjšino 1
Nagrade GZS: Vlada se slika, naj se raje uči! 1
Najmanj kritik na račun Slovenije 1
Naloge Slovenije pred vstopom v Evropsko unijo: Čeprav smo ena najbolj razvitih kandidatk, problemov ne manjka 1
Naloge za pristop k EU 1
Naprej v raširjeno Evropo 1
Nepotreben teden izrednih razmer 1
Neprilagojeni 1
Nobena kandidatka ne izpolnjuje pogojev za EU 1
Ocena komisije hladna prha za Slovenijo 1
Odmevi na bruseljsko poročilo o napredku Slovenije: Peterle: Prava slika trenutnega stanja 1
Ogrevanje za širitev EU 1
Opozorila Unije so upravičena 1
Osebno: Igor Bavčar: Morda pa. Zakaj pa ne? 1
Pasti popuščanja 1
Pismo iz Bruslja 1
Po priporočilu evropske komisije: Pristopnice zadovoljne, članice poudarjajo težave 1
Pogajanja z EU 1
Pogovor z dr. Janezom Potočnikom: Ohraniti živce in se dobro rganizirati 1
Pogovor z glavnim bruseljskih pogajalcem za Slovenijo: Vzpostaviti morate učinkovito javno upravo 1
Pojasnila iz Slovenije prepozno v Bruslju 1
Pomoč kandidatkam za vstop v EU: Česa se lahko nadejajo novinke 1
Poročila EU za popotnico 1
Poročilo EU najuglednejše doslej 1
Poročilo evropske komisije o pripravljenosti pristopnic: Kljub grajam ugodna ocena 1
Poročilo notranjepolitični problem 1
Portret tedna: dr. Jaenz Potočnik 1
Poslušnost enih je gorjača drugih 1
Potočnik: Slovenska podjetja so dobro pripravljena na vstop v EU 1
Potrjeno poročilo o načelih za vstop v EU 1
Pred irskim referendumom o pogodbi iz Nice: Temni oblaki nad širitvijo Unije 1
Pred objavo širitvenih dokumentov se Ljubljana uradno še ne odziva 1
Predavanji o vključevanju Slovenije v EU 1
Predlog GZS za spremembo ZSDU 1
Prej ko bodo sprtejeti zakoni EU, krajša bodo pogajanja 1
Pri denacionalizaciji bo vlada prestavila v višjo prestavo 1
Prilagajanje evropski zakonodaji: Prevzem grmade zakonskih aktov 1
Pristopnice na poti v razširjeno Unijo: Pred zadnjimi ovirami 1
Prst iz Evrope 1
Prva pogajanja z EU 1
Prvi spor z EU 1
Razprava o pristopnem partnerstvu bo še vroča 1
Regionalno partnerstvo pred zgodovinsko prihodnostjo: Pomoč v raznih kombinacijah 1
Retro: Slovenija, zategni pas! 1
Revanša padlih favoritinj? 1
Richelieu za Slovence 1
Roberto Speciale o pogajanjih z EU 1
SKD zahteva izredno sejo o EU 1
SNS: Izjava za javnost 1
Slovenci bi šli v EU zaradi izobraževanja in zaposlitev 1
Slovenija bo lahko kmalu spet vodilna 1
Slovenija in Luksemburg: Z dvostranskih sporazumov kar na "evropsko" raven) 1
Slovenija je EU preveč popustila 1
Slovenija je doma v Evropi in članstvo v Uniji je nuja 1
Slovenija uradno začela pogajanja o članstvu v EU 1
Slovenija v EU z 2004 1
Slovenija že ureja, na kar jo bo opozorila EU 1
Slovenija, EU in Avstrija: Zahetev Dunaja: blokada, odlok ali oboje 1
Sloveniji pohvala, toda s pridihom graje 1
Sloveniji tokrat ugodna ocena 1
Slovenski prevozniki so za enakopraven nastop na trgu EU 1
Srečanje pogajalcev luksemburške šesterice 1
Strogi ocenjevalec z Manhattna 1
Tema dneva: Konec učnih let 1
Tema dneva: Tudi Unija (še) ni nared 1
Tema tedna: Brez iluzij 1
Udeležba zaposlenih pri dobičku družbe 1
Ugodne ocene in hkrati že znane kritične pripombe 1
Upravičeno kritični poudarki poročila 1
Usklajevanje zakonov še čaka 1
Uvodni koraki vstopanja novink v Evropsko unijo 1
V DZ o poročilu Evropske komisije 2
V Kopenhagnu posebna konferenca držav kandidatk 1
V kot in sramujte se! 1
V pričakovanju decembra 1
V središču: Skrbi, same za kandidatke 1
V središču: Trikotnik dunajskega dvora 1
Van den Brock brez rokavic 1
Več za naložbe in subvencije 1
Večina kritik je bila pričakovana 1
Vladni izbor pogajalcev z Brusljem 1
Vlak v daljavo 1
Vsi po vrsti postajamo evroskeptiki 1
Z angleško kraljico na slavnostni večerji: Premier Drnovšekna kosilu pri njenem veličanstvu in na večerji pri Toniju Blairu 1
Za reformo državne uprave ni politične podpore 1
Za večjo konkurenčnost potrebna večja produktivnost slovenskih podjetij 1
Zakaj bi zapirali brezcarinske prodajalne 1
Zaradi predčasnega zaprtja slabša pogajalska izhodišča 1
Začetek pogajanj z Unijo: Prednost ima zakonodaja 1
Zbogom iluzije 1
Čez 25 let 30 držav EU 1
Čigavo ogledalo bo pravšnje? 1
Še vedno razlike v pogledih 1
Širitev EU: Bruselj molči o datumih 1
Širitev Evropske unije: Deset držav v ciljni ravnini 1
Širitev Evropske unije: Mrzlična pričakovanja 1
Širitev Evropske unije: Napetost raste 1
Širitev Evropske unije: Priložnosti in pasti 1
Širitev Evropske unije: Zakonodaja gre prva na pregled 1
Živčnost na obeh straneh 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177

type

Value 522 Frequency
0 other 1
1 news 151
2 opinion 9
3 combination 1
4 interview 7
5 advertisment 0
6 caricature 0
7 letter 8
8 comment 0
9 questionnaire 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 7

Valid range from 0 to 9

natinst_major major national institution involved

Value 621 Frequency
1 cabinet 21
2 parliament 10
3 prime minister 6
4 ministry for foreign affairs 13
5 ministry for economic affairs 2
6 other ministry 2
7 other institution 5
8 none 65
9 not clear 13
10 ministry of labour 0
11 ministry of finance 1
12 ministry for agriculture 9
13 ministry for transport 1
14 ministry for european affairs 16
15 more than one institution 9
16 diplomatic representative body 2
17 Bank of Slovenia 1
18 Parliamentary commission for European affairs (KEZ) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 1 18

Valid range from 1 to 18

eu_inst_major major EU institution involved

Value 720 Frequency
1 EU commission 90
2 EU council 1
3 EU parliament 8
4 EU commissioner for enlargement 3
5 other EU commissioner 4
6 other EU instituions 4
7 none 38
8 more than one institution 3
9 not clear 23
10 European Central Bank 0
11 Veterinary Inspection of EU 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 1 11

Valid range from 1 to 11

natinst_other other national institution involved (specify all using codes)

Value 819 Frequency
- 144
1 2
1, 12 1
1, 18 1
1, 2 3
1, 2, 6 1
1, 4 1
11 2
12 1
12, 14 1
14 3
14, 1, 2 1
16, 14 1
16, 4 1
18 2
2 2
2, 3, 11, 17, 7 1
2, 4, 18 1
3 1
3, 14 1
4 3
4, 14 1
4, 2 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 0

eu_inst_other other EU institutions involved (specify all using codes)

Value 918 Frequency
- 158
1 3
1, 2 1
1, 3 1
1, 5 1
11 2
2 1
2, 1 1
3 5
4 2
4, 3, 6 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 0

nat_firm how are the national institutions/negotiators presented

Value 1017 Frequency
0 n.a. 139
1 firm, strong 14
2 soft, compliant 14
3 mixed 3
9 not clear 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 9

Valid range from 0 to 9

eu_firm how are the EU institions/negotiators presented

Value 1116 Frequency
0 n.a. 113
1 firm, strong 47
2 soft, compliant 2
3 mixed 3
9 not clear 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 0 9

Valid range from 0 to 9

paternalism are EU institutions/negotiators presented as paternalistic, arrogant etc.

Value 1215 Frequency
0 n.a. 156
1 yes 2
2 no 19
3 mixed 0
9 not clear 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 2

Valid range from 0 to 9

sympathy are EU i/n presented as sympathetic toward Slovenia

Value 1314 Frequency
0 n.a. 125
1 sympathetic 21
2 neutral 25
3 unysmpathetic 2
9 not clear 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 9

Valid range from 0 to 9

attit_nat prevailing attitudes toward national i/n

Value 1413 Frequency
0 n.a. 69
1 positive 31
2 neutral 47
3 negative 24
4 mixed 2
9 not clear 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 9

Valid range from 0 to 9

attit_EU prevailing attitudes toward EU i/n

Value 1512 Frequency
0 n.a. 67
1 positive 4
2 neutral 83
3 negative 12
4 mixed 5
9 not clear 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 9

Valid range from 0 to 9

attit_by are (non-neutral) attitudes also expressed by the author of the article

Value 1611 Frequency
0 n.a. 45
1 author 37
2 source only 89
9 not clear 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 9

Valid range from 0 to 9

nat_otherchar other presented characteristics of the national institutions (specify)

Value 1710 Frequency
- 163
changes are too slow, ignorance 1
first, the best 1
governmental lateness 1
governmental slowness 1
hiding the truth 1
indulgence of negotiators 1
slowness 2
the best 2
the best, high level of preparedness, good model 1
very good 2
without any comments 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0

eu_otherchar other presented characteristics of the EU institutions (specify)

Value 189 Frequency
- 172
inequality 1
raising false hope 1
rigid 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 0

relation_EUnat how is the relation between the national and EU institutions/negotiators presented

Value 198 Frequency
0 n.a. 65
1 harmony, compromise 36
2 conflict, tension 32
3 mixed 23
9 not clear 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 0 9

Valid range from 0 to 9

main_topic what is the main topic of the negotations

Value 207 Frequency
0 negotiations in general 70
1 free movement of goods 0
2 free movement of persons 1
3 free movement of capital 0
4 company law 0
5 competiveness 0
6 agriculture, fishery 11
7 transport 2
8 taxation 2
9 economic and monetary union 0
10 welfare, employment 2
11 energy 1
12 small and medium enterprises 0
13 industry 0
14 science, research 0
15 education 0
16 telecommunication 0
17 culture 0
18 regions 0
19 environment 0
20 health 0
21 customs 0
22 foreign economic relations 2
23 foreign and defence policy 0
24 finances, budget 11
25 institutions 0
26 economic issues in general 11
27 more than one topic 35
28 other 14
29 EU law 12
30 entry in EU 2
99 not clear 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 99

Valid range from 0 to 99

difficulties are there any difficulties in the negotiations presented

Value 216 Frequency
0 no 30
1 yes 129
9 not clear 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 9

Valid range from 0 to 9

fears are there any fears presented

Value 225 Frequency
0 no 117
1 yes 36
9 not clear 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 1 0 9

Valid range from 0 to 9

optimism are there optimistic expectations

Value 234 Frequency
0 no 12
1 yes 71
9 not clear 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 9

Valid range from 0 to 9

party_attit are there any attitudes toward the negotiations expressed by political parties

Value 243 Frequency
0 no party 170
1 LDS 1
2 SDS 0
3 ZLSD 0
4 NSi 0
5 SLS 0
6 SNS 2
7 SMS 0
8 DeSUS 0
9 other 1
10 more than one govt 0
11 more than one oppos 1
12 more than one mixed 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 0 0 12

Valid range from 0 to 12

remark1

Value 252 Frequency
Dimitrij Rupel 1
Information Office of Cabinet - director Marta Kos (respondent) 1
Leader of negotiational body Janez Potočnik (respondent) 1
SKD 1
article isn't specifically about slovenian negotiations 5
letter from parliament 1
negotiations are just mentioned 3
provocation GV or real letter from Bruselj? 1
results about EU research 1
slovenian negotiations are just mentioned, not major topic of article 2
speech of Milan Kučan 1
very short news 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 0

remark2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Adam, F. and Tomšič, M. (2009). Razširitev na vzhod, razširitev na zahod: Kulturna srečanja v evropskem gospodarstvu in družbi po vstopu v EU [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DIOSCU07. https://doi.org/10.17898/ADP_DIOSCU07_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si