Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 15.02.2019

Seznam raziskav iz serije WVS - Mednarodna raziskava vrednot = World Values Survey

ID raziskave Naslov raziskave
SJM112 Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
SJM053 Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
SJM921 Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot
WVS Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije
WVS_95 Mednarodna raziskava vrednot, 1981-1984, 1990-1993, in 1995-1997: Združeni podatki iz prvih treh izvedb ankete
WVSEVS99 Mednarodna raziskava vrednot, 1999/2000: Združeni podatki
 ZADNJE OBJAVLJENE RAZISKAVE
15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote, 2004

 AKTIVNOSTI ADP
22. oktober 2018 |

Teden odprtega dostopa, 22.–28. 10. 2018

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si