I. Iskanje in načrtovanje

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. 2017. I. Iskanje in načrtovanje. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/ZKG/nacrtovanje/ (DD. mesec leto).

 

Značilne aktivnosti znotraj iskanja in načrtovanja so:

  • Zasnova raziskave (ideja)
  • Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki
  • Načrtovanje zbiranja podatkov, priprava protokolov in obrazcev
  • Iskanje in preverjanje obstoječih podatkov

 

Pri zagotavljanju dostopa do kakovostnih podatkov je potrebno poskrbeti za ustrezno ravnanje z raziskovalnimi podatki že v fazi načrtovanja in ustvarjanja. Temu je namenjeno načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki vključuje skrb za kakovost pri zbiranju podatkov, izbor podatkov, ki imajo dolgotrajno vrednost, ter skrb, da bodo podatki dolgotrajno dostopni.

Rezultat tega je v podatkovnem središču dostopna podatkovna objava, ki jo drugi ob nadaljnji uporabi navajajo kot znanstveno referenco v svojih člankih in drugih publikacijah.

 


Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Laurence Horton, ADP tečaj za doktorske študente / ADP course for doctoral students, Ljubljana 2015

 

 

V celotnem procesu raziskovanja moramo skrbeti za čim višjo stopnjo kakovosti ustvarjenih podatkov. To obsega naslednje vidike priprave in izvajanja raziskovanja:

  • Skrb za kakovost pri konceptualizaciji, vzorčenju in izdelavi vprašalnika oz. protokola za zbiranje podatkov
  • Skrb za kakovost pri zbiranju oziroma ustvarjanju in pripravi podatkov za analizo
  • Skrb za sprotno in zaključno dokumentacijo podatkov ter pripravo metapodatkov za izročanje

 

 

„Načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP) so ključni element dobrega ravnanja s podatki. NRRP opiše življenjski krog ravnanja s podatki, ki bodo zbrani, obdelani in/ali ustvarjeni v okviru projekta, financiranega s strani Obzorja 2020. So del prizadevanj, da bi podatki postali findable, accessible, interoperable and re-usable (FAIR)“.

Guidelines, 2016: 4.

NRRP obsega načrtovanje, opisovanje in komuniciranje o raziskovalnih postopkih s ciljem, da bi:

  • zagotovili varnost občutljivih podatkov,
  • maksimizirali potencial druge rabe podatkov,
  • podprli dolgotrajno ohranjanje.

Vsebine načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki si lahko pogledate v spodnjem dokumentu ali pa si ga preneste tukaj.

 

Vaš brskalnik ne podpira PDF prikaza. Dokument lahko prenesete tukaj: Prenesi PDF.

 

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si