Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0409
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0409_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; september 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije, izbor stranke za volitve v parlament, mnenje o oblikovanju koalicije, vpliv predvolilne kampanje na izbiro stranke, odziv na ameriške volitve, mandatarske kompetence

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje mnenje o mandatarskih kompetencah ter odziv na ameriške volitve.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. september 2004 - 21. september 2004
Čas izdelave: 2004-09
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0409 - Politbarometer PB9/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 48
 • število enot: 953

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2004-09-14 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 2004-09-14 2004-09-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 357
2 ni zadovoljen 538
3 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 562
2 ni zadovoljen 370
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 148 Frekvenca
2004-09-14 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 2004-09-14 2004-09-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 247 Frekvenca
1 zadovoljen 357
2 ni zadovoljen 538
3 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 346 Frekvenca
1 zadovoljen 562
2 ni zadovoljen 370
3 ne vem, b.o. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 445 Frekvenca
1 da, podpiram 452
2 ne, ne podpiram 412
3 ne vem, b.o. 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE ŽE NASLEDNJO NEDELJO

DENIMO, DA BI BILE ŽE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 544 Frekvenca
1 da 711
2 ne 182
3 ne vem, b.o. 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 643 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 11
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 157
3 NSI - krscanska ljudska stranka 30
4 SLS - slovenska ljudska stranka 19
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 22
7 SDS - slovenska demokratska stranka 101
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 51
9 drugo 24
0 ne vem, b.o. 281
Sysmiss 242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
430 523

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W2_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Vrednost 742 Frekvenca
AS 1
aktivna slovenija 2
demokrati slovenije 1
ekološka- seg 1
junijska lista 1
neveljavna glasovnica 1
nova slo 1
nova slovenija 1
seg 1
sjn 1
slo je naša 1
slovenija je nasa 1
slovenija je naša 1
stranka zelenih 1
zeleni 4
zeleni slovenije 4
zveza za primorsko 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 841 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 52
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SLS - slovenska ljudska stranka 18
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SDS - slovenska demokratska stranka 51
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 25
9 drugo 15
0 ne vem, b.o 303
Sysmiss 432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 735

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Vrednost 940 Frekvenca
AS 1
Slovenija je naša 1
aktivna slovenija 3
izvenparlamentarna 1
junijska lista 2
komunisti 1
slo je naša 1
slovenija je nasa 1
slovenija je naša 2
zeleni slo 1
zeleni slovenije 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 1039 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 285
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 22
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 34
5 SMS-stranko mladih Slovenije 15
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 25
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 90
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 65
9 nisem šel na volitve 208
0 ne vem, b.o., drugo 202
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 203

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 1138 Frekvenca
1 prej levo 291
2 v sredino 147
3 prej desno 174
4 b.o. 339
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA

PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU BI BIL PO VAŠEM MNENJU BOLJ USPEŠEN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Vrednost 1237 Frekvenca
1 anton rop 450
2 janez jansa 275
3 ne vem, b.o. 226
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715B2 ...PRI VSPODBUJANJU RAZVOJA SLOVENSKEGA

...PRI VSPODBUJANJU RAZVOJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Vrednost 1336 Frekvenca
1 anton rop 484
2 janez jansa 265
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715C2 ...PRI UVELJAVLJANJU SLOVENIJE V EU

...PRI UVELJAVLJANJU SLOVENIJE V EU

Vrednost 1435 Frekvenca
1 anton rop 475
2 janez jansa 258
3 ne vem, b.o. 215
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715D2 ...PRI ZAGOTAVLJANJU USTREZNE ZDRAVSTVEN

...PRI ZAGOTAVLJANJU USTREZNE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Vrednost 1534 Frekvenca
1 anton rop 393
2 janez jansa 301
3 ne vem, b.o. 253
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Vrednost 1633 Frekvenca
1 kučan 68
2 drnovšek 105
3 janša 92
4 peterle 36
5 podobnik j. 13
6 jelinčič 41
7 rop 119
8 pahor 49
9 potočnik j. 13
10 bajuk 23
11 pahor 21
12 rupel 8
13 but 3
14 brezigar 0
15 kek 1
16 popovič 2
17 kacin 3
18 lahovnik 5
19 bučar 5
21 nihce/ ga ni 190
22 neka druga oseba 44
20 ne vem 107
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

IME2 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Vrednost 1732 Frekvenca
1 kučan 36
2 drnovšek 80
3 janša 60
4 peterle 25
5 podobnik j. 11
6 jelinčič 35
7 rop 91
8 pahor 31
9 potočnik j. 5
10 bajuk 47
11 pahor 16
12 rupel 6
13 but 4
14 brezigar 4
15 kek 0
16 popovič 2
17 kacin 6
18 lahovnik 8
19 bučar 3
21 nihce/ ga ni 24
22 neka druga oseba 96
20 ne vem 35
Sysmiss 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
590 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

IME3 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Vrednost 1831 Frekvenca
1 kučan 17
2 drnovšek 26
3 janša 39
4 peterle 25
5 podobnik j. 13
6 jelinčič 29
7 rop 35
8 pahor 25
9 potočnik j. 6
10 bajuk 23
11 pahor 18
12 rupel 5
13 but 5
14 brezigar 2
15 kek 0
16 popovič 1
17 kacin 5
18 lahovnik 8
19 bučar 4
21 nihce/ ga ni 25
22 neka druga oseba 136
20 ne vem 72
Sysmiss 434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 506

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

Q730 NA VOLITVAH 3. OKTOBRA BO NASTOPILO 23 S

NA VOLITVAH 3. OKTOBRA BO NASTOPILO 23 STRANK IN LIST, MED NJIMI VSE PARLAMENTARNE STRANKE IN NEKAJ NOVIH. NAVEDLI VAM BOMO IMENA DESETIH STRANK, ZA KATERE VELJA, DA IMAJO NAJVEČ MOŽNOSTI. ALI NAM LAHKO ZAUPATE ZA KATERO OD NJIH - ALI ZA KATERO DRUGO - BOSTE NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Vrednost 1930 Frekvenca
1 DESUS - DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 33
2 LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 216
3 NSI - KRŠČANKSA LJUDSKA STRANKA 56
4 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 35
5 SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE 65
6 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 46
7 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 147
8 ZLSD - ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 79
9 SJN - SLOVENIJA JE NAŠA 27
10 AS - AKTIVNA SLOVENIJA 17
11 drugo 20
0 ne vem, b.o 208
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 212

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11

Q730_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Vrednost 2029 Frekvenca
junijska lista 5
nacionalna 1
ne bo glasovala 1
neveljavna glasovnica 1
seg 2
stranka mance košir 1
zeleni 4
zeleni slovenije 2
zveza za primorsko 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18

Q731 SEDAJ PA MED TEMI NAVEDENIMI STRANKAMI I

SEDAJ PA MED TEMI NAVEDENIMI STRANKAMI IMENUJTE TISTO, KI VAM JE NAJMANJ VŠEČ OZ. JO NAJBOLJ ODKLANJATE?

Vrednost 2128 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 92
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 118
3 NSI - krscanska ljudska stranka 112
4 SLS - slovenska ljudska stranka 40
5 SMS - stranka mladih Slovenije 36
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 94
7 SDS - slovenska demokratska stranka 117
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 19
9 SJN - Slovenija je naša 21
10 AS - Aktivno Slovenijo 5
11 drugo 8
0 ne vem, b.o 289
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
662 291

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11

Q732 KOT REČENO BODO VOLITVE 3. OKTOBRA. STE

KOT REČENO BODO VOLITVE 3. OKTOBRA. STE GLEDE IZBRANE STRANKE POVSEM, DOKONČNO ODLOČENI ALI NE?

Vrednost 2227 Frekvenca
1 dokončno odločen 401
2 še ni povsem odločen 327
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q733 KATERA STRANKA PA BI LAHKO BILA VAšA MOR

KATERA STRANKA PA BI LAHKO BILA VAšA MOREBITNA DRUGA IZBIRA?

Vrednost 2326 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 14
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 42
3 NSI - krscanska ljudska stranka 25
4 SLS - slovenska ljudska stranka 18
5 SMS - stranka mladih Slovenije 28
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 SDS - slovenska demokratska stranka 29
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 28
9 SJN - Slovenija je naša 9
10 AS - Aktivno Slovenijo 6
11 drugo 8
0 ne vem, b.o 103
Sysmiss 627
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 730

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11

Q734 KAKO VERJETNO JE, DA SE BOSTE 3. OKTOBRA

KAKO VERJETNO JE, DA SE BOSTE 3. OKTOBRA UDELEŽILI VOLITEV?

Vrednost 2425 Frekvenca
1 ZAGOTOVO SE BOM UDELEŽIL 591
2 VERJETNO SE BOM UDELEŽIL 211
3 VERJETNO SE NE BOM UDELEŽIL 66
4 ZAGOTOVO SE NE BOM UDELEŽIL 65
5 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q735 KATERA OD NAŠTETIH KOALICIJ SE VAM ZDI Z

KATERA OD NAŠTETIH KOALICIJ SE VAM ZDI ZA SLOVENIJO PO VOLITVAH NAJPRIMERNEJŠA?

Vrednost 2524 Frekvenca
1 DESNO-SREDINSKA 73
2 LEVO-SREDINSKA 96
3 KOALICIJA MED STRANKAMI TAKO IZ LEVICE KOT IZ DESNICE 199
4 ne vem, b.o. 156
Sysmiss 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
368 585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q736 ALI SE BOSTE NA VOLITVAH 3. OKTOBRA ODLO

ALI SE BOSTE NA VOLITVAH 3. OKTOBRA ODLOČALI PREDVSEM ZA STRANKO ALI PREDVSEM ZA KANDIDATA?

Vrednost 2623 Frekvenca
1 predvsem za stranko 485
2 predvsem za kandidata 260
4 ne bom volil 68
3 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q739 V MEDIJIH PA TUDI DRUGAČE POTEKA INTENZI

V MEDIJIH PA TUDI DRUGAČE POTEKA INTENZIVNA PREDVOLILNA KAMPANJA. ALI BODO TE PREDSTAVITVE STRANK IN NJENIH KANDIDATOV KAJ VPLIVALE NA VAŠO IZBIRO ZA VOLITVE 3. OKTOBRA?

Vrednost 2722 Frekvenca
1 da, bodo vplivale 225
2 ne, ne bodo vplivale 653
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q737 V SVETU ODMEVA VOLILNA KAMPANJA PRED AME

V SVETU ODMEVA VOLILNA KAMPANJA PRED AMERIŠKIMI PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI. KOMU BI VI PREJ IZREKLI PODPORO?

Vrednost 2821 Frekvenca
1 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU BUSH-U, 168
2 NJEGOVEMU PROTIKANDIDATU KERRY-U 581
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q738A PREDSTAVLJAJTE SI IZBIRO MED ŠTIRIMI MOŽ

PREDSTAVLJAJTE SI IZBIRO MED ŠTIRIMI MOŽNIMI KANDIDATI ZA NOVEGA SLOVENSKEGA MANDATARJA. NAVEDLI VAM BOMO KOMBINACIJE V PARIH, VI PA V VSAKEM PARU IZBERITE TISTEGA, KI SE VAM ZDI PRIMERNEJŠI ZA MANDATARJA. ROP / BAJUK

Vrednost 2920 Frekvenca
1 ROP 333
2 BAJUK 124
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q738B ROP / JANŠA

ROP / JANŠA

Vrednost 3019 Frekvenca
1 ROP 284
2 JANŠA 176
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q738C ROP / PAHOR

ROP / PAHOR

Vrednost 3118 Frekvenca
1 ROP 157
2 PAHOR 301
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q738D BAJUK / JANŠA

BAJUK / JANŠA

Vrednost 3217 Frekvenca
1 BAJUK 147
2 JANŠA 253
3 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
400 553

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q738E BAJUK / PAHOR

BAJUK / PAHOR

Vrednost 3316 Frekvenca
1 BAJUK 99
2 PAHOR 366
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 431
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q738F JANŠA / PAHOR

JANŠA / PAHOR

Vrednost 3415 Frekvenca
1 JANŠA 160
2 PAHOR 306
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 487

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 3514 Frekvenca
13 1
14 1
18 1
19 1
20 6
21 5
22 1
23 6
24 7
25 7
26 3
27 13
28 9
29 6
30 13
31 11
32 15
33 12
34 14
35 17
36 16
37 16
38 13
39 16
40 19
41 17
42 25
43 9
44 14
45 7
46 13
47 22
48 19
49 14
50 25
51 13
52 18
53 19
54 16
55 19
56 13
57 23
58 17
59 14
60 15
61 19
62 9
63 14
64 17
65 21
66 15
67 24
68 16
69 18
70 14
71 17
72 15
73 10
74 13
75 14
76 6
77 13
78 13
79 17
80 9
81 12
82 15
83 17
84 15
85 21
86 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0 13 86 55.52 17.714

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 3613 Frekvenca
1 OSNOVNA 164
2 KONČANA POKLICNA 133
3 KONČANA SREDNJA 425
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 229
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 3712 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 347
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 321
3 V VEČJEM MESTU 134
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 3811 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 237
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 159
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 355
7 ŠTUDENT, DIJAK 99
8 BREZPOSELN 48
9 DRUGO... 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 3910 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 53
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 113
3 NE, TO ME NE SKRBI 230
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
396 557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 409 Frekvenca
1 sem veren 502
2 nisem veren 297
3 nekaj vmes... 137
4 zavrnil odg.,b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 418 Frekvenca
1 moški 393
2 ženska 560
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 427 Frekvenca
Zakrita vrednost 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

RSTAR STAROST

Vrednost 436 Frekvenca
30 ->30 183
45 30 - 45 238
60 46 - 60 252
99 61 -> 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 445 Frekvenca
1 DESUS 18
2 LDS 209
3 NSI 46
4 SLS 37
5 SMS 30
6 SNS 41
7 SDS 152
8 ZLSD 76
9 drugo 39
0 ne vem 303
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 454 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 273
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 217
3 03 - Celje, Trbovlje 167
4 04 - Kranj 105
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 119
7 07 - Novo Mesto, Krsko 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 463 Frekvenca
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 143
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 144
5 GORENJSKA 104
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 261
8 SPOD. POSAVSKA 36
9 DOLENJSKA 37
10 GORISKA 51
11 OBALNO-KRASKA 53
12 KRASKA 22
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 472 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 306
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 166
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 46
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 108
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 143
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 0 0.338 3.287 1 0.682

Vrednosti spremenljivk od 0.338164029407175 do 3.28714801398013

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0409. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0409_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si