Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0409
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0409_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; september 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije, izbor stranke za volitve v parlament, mnenje o oblikovanju koalicije, vpliv predvolilne kampanje na izbiro stranke, odziv na ameriške volitve, mandatarske kompetence

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje mnenje o mandatarskih kompetencah ter odziv na ameriške volitve.

Methodology


Collection date: 20. september 2004 - 21. september 2004
Date of production: 2004-09
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0409 - Politbarometer PB9/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 48
 • number of units: 953

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2004-09-14 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 2004-09-14 2004-09-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 357
2 ni zadovoljen 538
3 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 58

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 562
2 ni zadovoljen 370
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 21

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 148 Frequency
2004-09-14 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 2004-09-14 2004-09-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 247 Frequency
1 zadovoljen 357
2 ni zadovoljen 538
3 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 58

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 346 Frequency
1 zadovoljen 562
2 ni zadovoljen 370
3 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 21

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 445 Frequency
1 da, podpiram 452
2 ne, ne podpiram 412
3 ne vem, b.o. 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 89

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE ŽE NASLEDNJO NEDELJO

DENIMO, DA BI BILE ŽE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 544 Frequency
1 da 711
2 ne 182
3 ne vem, b.o. 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 60

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 643 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 11
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 157
3 NSI - krscanska ljudska stranka 30
4 SLS - slovenska ljudska stranka 19
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 22
7 SDS - slovenska demokratska stranka 101
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 51
9 drugo 24
0 ne vem, b.o. 281
Sysmiss 242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
430 523

Valid range from 0 to 9

W2_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Value 742 Frequency
AS 1
aktivna slovenija 2
demokrati slovenije 1
ekološka- seg 1
junijska lista 1
neveljavna glasovnica 1
nova slo 1
nova slovenija 1
seg 1
sjn 1
slo je naša 1
slovenija je nasa 1
slovenija je naša 1
stranka zelenih 1
zeleni 4
zeleni slovenije 4
zveza za primorsko 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 841 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 52
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SLS - slovenska ljudska stranka 18
5 SMS - stranka mladih Slovenije 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SDS - slovenska demokratska stranka 51
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 25
9 drugo 15
0 ne vem, b.o 303
Sysmiss 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 735

Valid range from 0 to 9

W3_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Value 940 Frequency
AS 1
Slovenija je naša 1
aktivna slovenija 3
izvenparlamentarna 1
junijska lista 2
komunisti 1
slo je naša 1
slovenija je nasa 1
slovenija je naša 2
zeleni slo 1
zeleni slovenije 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 1039 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 285
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 22
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 34
5 SMS-stranko mladih Slovenije 15
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 25
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 90
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 65
9 nisem šel na volitve 208
0 ne vem, b.o., drugo 202
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 203

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 1138 Frequency
1 prej levo 291
2 v sredino 147
3 prej desno 174
4 b.o. 339
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 341

Valid range from 1 to 4

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA

PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU BI BIL PO VAŠEM MNENJU BOLJ USPEŠEN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Value 1237 Frequency
1 anton rop 450
2 janez jansa 275
3 ne vem, b.o. 226
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 228

Valid range from 1 to 3

Q715B2 ...PRI VSPODBUJANJU RAZVOJA SLOVENSKEGA

...PRI VSPODBUJANJU RAZVOJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Value 1336 Frequency
1 anton rop 484
2 janez jansa 265
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 204

Valid range from 1 to 3

Q715C2 ...PRI UVELJAVLJANJU SLOVENIJE V EU

...PRI UVELJAVLJANJU SLOVENIJE V EU

Value 1435 Frequency
1 anton rop 475
2 janez jansa 258
3 ne vem, b.o. 215
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 220

Valid range from 1 to 3

Q715D2 ...PRI ZAGOTAVLJANJU USTREZNE ZDRAVSTVEN

...PRI ZAGOTAVLJANJU USTREZNE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Value 1534 Frequency
1 anton rop 393
2 janez jansa 301
3 ne vem, b.o. 253
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 259

Valid range from 1 to 3

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 1633 Frequency
1 kučan 68
2 drnovšek 105
3 janša 92
4 peterle 36
5 podobnik j. 13
6 jelinčič 41
7 rop 119
8 pahor 49
9 potočnik j. 13
10 bajuk 23
11 pahor 21
12 rupel 8
13 but 3
14 brezigar 0
15 kek 1
16 popovič 2
17 kacin 3
18 lahovnik 5
19 bučar 5
21 nihce/ ga ni 190
22 neka druga oseba 44
20 ne vem 107
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 112

Valid range from 1 to 22

IME2 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Value 1732 Frequency
1 kučan 36
2 drnovšek 80
3 janša 60
4 peterle 25
5 podobnik j. 11
6 jelinčič 35
7 rop 91
8 pahor 31
9 potočnik j. 5
10 bajuk 47
11 pahor 16
12 rupel 6
13 but 4
14 brezigar 4
15 kek 0
16 popovič 2
17 kacin 6
18 lahovnik 8
19 bučar 3
21 nihce/ ga ni 24
22 neka druga oseba 96
20 ne vem 35
Sysmiss 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
590 363

Valid range from 1 to 22

IME3 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Value 1831 Frequency
1 kučan 17
2 drnovšek 26
3 janša 39
4 peterle 25
5 podobnik j. 13
6 jelinčič 29
7 rop 35
8 pahor 25
9 potočnik j. 6
10 bajuk 23
11 pahor 18
12 rupel 5
13 but 5
14 brezigar 2
15 kek 0
16 popovič 1
17 kacin 5
18 lahovnik 8
19 bučar 4
21 nihce/ ga ni 25
22 neka druga oseba 136
20 ne vem 72
Sysmiss 434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 506

Valid range from 1 to 22

Q730 NA VOLITVAH 3. OKTOBRA BO NASTOPILO 23 S

NA VOLITVAH 3. OKTOBRA BO NASTOPILO 23 STRANK IN LIST, MED NJIMI VSE PARLAMENTARNE STRANKE IN NEKAJ NOVIH. NAVEDLI VAM BOMO IMENA DESETIH STRANK, ZA KATERE VELJA, DA IMAJO NAJVEČ MOŽNOSTI. ALI NAM LAHKO ZAUPATE ZA KATERO OD NJIH - ALI ZA KATERO DRUGO - BOSTE NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Value 1930 Frequency
1 DESUS - DEMOKRATSKA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 33
2 LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE 216
3 NSI - KRŠČANKSA LJUDSKA STRANKA 56
4 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 35
5 SMS - STRANKA MLADIH SLOVENIJE 65
6 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 46
7 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 147
8 ZLSD - ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV 79
9 SJN - SLOVENIJA JE NAŠA 27
10 AS - AKTIVNA SLOVENIJA 17
11 drugo 20
0 ne vem, b.o 208
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 212

Valid range from 0 to 11

Q730_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Value 2029 Frequency
junijska lista 5
nacionalna 1
ne bo glasovala 1
neveljavna glasovnica 1
seg 2
stranka mance košir 1
zeleni 4
zeleni slovenije 2
zveza za primorsko 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18

Q731 SEDAJ PA MED TEMI NAVEDENIMI STRANKAMI I

SEDAJ PA MED TEMI NAVEDENIMI STRANKAMI IMENUJTE TISTO, KI VAM JE NAJMANJ VŠEČ OZ. JO NAJBOLJ ODKLANJATE?

Value 2128 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 92
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 118
3 NSI - krscanska ljudska stranka 112
4 SLS - slovenska ljudska stranka 40
5 SMS - stranka mladih Slovenije 36
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 94
7 SDS - slovenska demokratska stranka 117
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 19
9 SJN - Slovenija je naša 21
10 AS - Aktivno Slovenijo 5
11 drugo 8
0 ne vem, b.o 289
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
662 291

Valid range from 0 to 11

Q732 KOT REČENO BODO VOLITVE 3. OKTOBRA. STE

KOT REČENO BODO VOLITVE 3. OKTOBRA. STE GLEDE IZBRANE STRANKE POVSEM, DOKONČNO ODLOČENI ALI NE?

Value 2227 Frequency
1 dokončno odločen 401
2 še ni povsem odločen 327
3 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 225

Valid range from 1 to 3

Q733 KATERA STRANKA PA BI LAHKO BILA VAšA MOR

KATERA STRANKA PA BI LAHKO BILA VAšA MOREBITNA DRUGA IZBIRA?

Value 2326 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 14
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 42
3 NSI - krscanska ljudska stranka 25
4 SLS - slovenska ljudska stranka 18
5 SMS - stranka mladih Slovenije 28
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 SDS - slovenska demokratska stranka 29
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 28
9 SJN - Slovenija je naša 9
10 AS - Aktivno Slovenijo 6
11 drugo 8
0 ne vem, b.o 103
Sysmiss 627
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 730

Valid range from 0 to 11

Q734 KAKO VERJETNO JE, DA SE BOSTE 3. OKTOBRA

KAKO VERJETNO JE, DA SE BOSTE 3. OKTOBRA UDELEŽILI VOLITEV?

Value 2425 Frequency
1 ZAGOTOVO SE BOM UDELEŽIL 591
2 VERJETNO SE BOM UDELEŽIL 211
3 VERJETNO SE NE BOM UDELEŽIL 66
4 ZAGOTOVO SE NE BOM UDELEŽIL 65
5 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 20

Valid range from 1 to 5

Q735 KATERA OD NAŠTETIH KOALICIJ SE VAM ZDI Z

KATERA OD NAŠTETIH KOALICIJ SE VAM ZDI ZA SLOVENIJO PO VOLITVAH NAJPRIMERNEJŠA?

Value 2524 Frequency
1 DESNO-SREDINSKA 73
2 LEVO-SREDINSKA 96
3 KOALICIJA MED STRANKAMI TAKO IZ LEVICE KOT IZ DESNICE 199
4 ne vem, b.o. 156
Sysmiss 429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
368 585

Valid range from 1 to 4

Q736 ALI SE BOSTE NA VOLITVAH 3. OKTOBRA ODLO

ALI SE BOSTE NA VOLITVAH 3. OKTOBRA ODLOČALI PREDVSEM ZA STRANKO ALI PREDVSEM ZA KANDIDATA?

Value 2623 Frequency
1 predvsem za stranko 485
2 predvsem za kandidata 260
4 ne bom volil 68
3 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 140

Valid range from 1 to 4

Q739 V MEDIJIH PA TUDI DRUGAČE POTEKA INTENZI

V MEDIJIH PA TUDI DRUGAČE POTEKA INTENZIVNA PREDVOLILNA KAMPANJA. ALI BODO TE PREDSTAVITVE STRANK IN NJENIH KANDIDATOV KAJ VPLIVALE NA VAŠO IZBIRO ZA VOLITVE 3. OKTOBRA?

Value 2722 Frequency
1 da, bodo vplivale 225
2 ne, ne bodo vplivale 653
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 75

Valid range from 1 to 3

Q737 V SVETU ODMEVA VOLILNA KAMPANJA PRED AME

V SVETU ODMEVA VOLILNA KAMPANJA PRED AMERIŠKIMI PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI. KOMU BI VI PREJ IZREKLI PODPORO?

Value 2821 Frequency
1 DOSEDANJEMU PREDSEDNIKU BUSH-U, 168
2 NJEGOVEMU PROTIKANDIDATU KERRY-U 581
3 ne vem, b.o. 201
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 204

Valid range from 1 to 3

Q738A PREDSTAVLJAJTE SI IZBIRO MED ŠTIRIMI MOŽ

PREDSTAVLJAJTE SI IZBIRO MED ŠTIRIMI MOŽNIMI KANDIDATI ZA NOVEGA SLOVENSKEGA MANDATARJA. NAVEDLI VAM BOMO KOMBINACIJE V PARIH, VI PA V VSAKEM PARU IZBERITE TISTEGA, KI SE VAM ZDI PRIMERNEJŠI ZA MANDATARJA. ROP / BAJUK

Value 2920 Frequency
1 ROP 333
2 BAJUK 124
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 496

Valid range from 1 to 3

Q738B ROP / JANŠA

ROP / JANŠA

Value 3019 Frequency
1 ROP 284
2 JANŠA 176
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 493

Valid range from 1 to 3

Q738C ROP / PAHOR

ROP / PAHOR

Value 3118 Frequency
1 ROP 157
2 PAHOR 301
3 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 495

Valid range from 1 to 3

Q738D BAJUK / JANŠA

BAJUK / JANŠA

Value 3217 Frequency
1 BAJUK 147
2 JANŠA 253
3 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 553

Valid range from 1 to 3

Q738E BAJUK / PAHOR

BAJUK / PAHOR

Value 3316 Frequency
1 BAJUK 99
2 PAHOR 366
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 431
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 488

Valid range from 1 to 3

Q738F JANŠA / PAHOR

JANŠA / PAHOR

Value 3415 Frequency
1 JANŠA 160
2 PAHOR 306
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 487

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 3514 Frequency
13 1
14 1
18 1
19 1
20 6
21 5
22 1
23 6
24 7
25 7
26 3
27 13
28 9
29 6
30 13
31 11
32 15
33 12
34 14
35 17
36 16
37 16
38 13
39 16
40 19
41 17
42 25
43 9
44 14
45 7
46 13
47 22
48 19
49 14
50 25
51 13
52 18
53 19
54 16
55 19
56 13
57 23
58 17
59 14
60 15
61 19
62 9
63 14
64 17
65 21
66 15
67 24
68 16
69 18
70 14
71 17
72 15
73 10
74 13
75 14
76 6
77 13
78 13
79 17
80 9
81 12
82 15
83 17
84 15
85 21
86 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0 13 86 55.52 17.714

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 3613 Frequency
1 OSNOVNA 164
2 KONČANA POKLICNA 133
3 KONČANA SREDNJA 425
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 229
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 2

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 3712 Frequency
1 NA PODEŽELJU 347
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 321
3 V VEČJEM MESTU 134
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 3811 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 237
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 159
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 355
7 ŠTUDENT, DIJAK 99
8 BREZPOSELN 48
9 DRUGO... 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 3910 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 53
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 113
3 NE, TO ME NE SKRBI 230
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
396 557

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 409 Frequency
1 sem veren 502
2 nisem veren 297
3 nekaj vmes... 137
4 zavrnil odg.,b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 17

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 418 Frequency
1 moški 393
2 ženska 560
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 427 Frequency
Zakrita vrednost 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

RSTAR STAROST

Value 436 Frequency
30 ->30 183
45 30 - 45 238
60 46 - 60 252
99 61 -> 280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 445 Frequency
1 DESUS 18
2 LDS 209
3 NSI 46
4 SLS 37
5 SMS 30
6 SNS 41
7 SDS 152
8 ZLSD 76
9 drugo 39
0 ne vem 303
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 305

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 454 Frequency
1 01 - Ljubljana 273
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 217
3 03 - Celje, Trbovlje 167
4 04 - Kranj 105
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 119
7 07 - Novo Mesto, Krsko 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 463 Frequency
1 POMURSKA 43
2 PODRAVSKA 143
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 144
5 GORENJSKA 104
6 ZASAVSKA 22
7 OSREDNJA 261
8 SPOD. POSAVSKA 36
9 DOLENJSKA 37
10 GORISKA 51
11 OBALNO-KRASKA 53
12 KRASKA 22
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 6

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 472 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 306
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 166
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 46
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 108
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 143
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 0 0.338 3.287 1 0.682

Valid range from 0.338164029407175 to 3.28714801398013

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0409. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0409_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si