Evrobarometer 72.2: Jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita, september-oktober 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB722
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2012

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: jedrska energija, jedrska varnost, jedrske elektrarne, zaupanje v vlado, korupcija, enakost med spoloma, zaposlenost žensk, pravično plačilo za delo, seksizem, nasilje, revščina, zdravstveno varstvo, ocena sistema zdravstvenega varstva, civilna zaščita, naravne in tehnološke nesreče, prostovoljne organizacije

Keywords ELSST:
JEDRSKA ENERGIJA, JEDRSKA VARNOST, KORUPCIJA, VLADA, ENAKOST SPOLOV

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
ZDRAVSTVO
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
JEDRSKA ENERGIJA
KORUPCIJA
ENAKOST SPOLOV
ZDRAVSTVO
CIVILNA ZAŠČITA


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj 5-ih glavnih tem: jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita. Pri prvem tematskem področju odgovarjajo na vprašanja o tem, kako dobro poznajo področje jedrske energije, o mnenju glede jedrske varnosti, o podaljševanju življenjske dobe jedrskih elektrarn in odločevalcih o jedrski energiji. V naslednjem tematskem sklopu odgovarjajo na vprašanja o njihovem zaupanju v vlado, razširjenosti in razlogih za korupcijo ter specifičnih interesnih skupinah, ki sodelujejo v koruptivnih dejanjih. V sklopu o enakosti spolov respondenti odgovarjajo o zaposlovanju žensk, neenakosti plač, družinskih težavah, seksizmu, nasilju nad ženskami in revščini žensk. Prav tako pa tudi odgovarjajo na vprašanja o ukrepih, potrebnih za odpravo neenakosti med spoloma v Evropski uniji (EU). Naslednji sklop vprašanj se navezuje na zdravstvo, kvaliteto zdravstva ter odgovornost za varnost pacientov. Pri sklopu o civilni zaščiti respondenti podajajo svoje mnenje o pripravljenosti na nesreče in načrtih za preprečevanje nesreč njihove države ter EU. Vprašani so o obsegu in prispevku prostovoljnih organizacij ter sodelovanju EU z drugimi državami članicami pri preprečevanju in okrevanju po nesrečah. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državi rojstva (respondenta in staršev), zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju in kakovosti življenja (nanašajoč se na zdravje).

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Belgija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Bolgarija: 11. september 2009 - 24. september 2009, Ciper: 11. september 2009 - 27. september 2009, Češka: 12. september 2009 - 25. september 2009, Danska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Estonija: 11. september 2009 - 28. september 2009, Finska: 14. september 2009 - 01. oktober 2009, Francija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Grčija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Irska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Italija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Latvija: 11. september 2009 - 29. september 2009, Litva: 12. september 2009 - 27. september 2009, Luksemburg: 15. september 2009 - 05. oktober 2009, Madžarska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Malta: 11. september 2009 - 26. september 2009, Nemčija: 11. september 2009 - 28. september 2009, Nizozemska: 11. september 2009 - 29. september 2009, Poljska: 12. september 2009 - 28. september 2009, Portugalska: 17. september 2009 - 27. september 2009, Romunija: 11. september 2009 - 21. september 2009, Severna Irska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Slovaška: 12. september 2009 - 27. september 2009, Slovenija: 11. september 2009 - 30. september 2009, Španija: 13. september 2009 - 27. september 2009, Švedska: 13. september 2009 - 30. september 2009, Velika Britanija: 11. september 2009 - 27. september 2009
Date of production: 2012
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11137.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milano

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Aisa SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11137.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11137.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11137.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11137.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11137.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA4976: Eurobarometer 72.2 (Sep-Oct 2009) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 587
  • number of units: 26663

Version: 3.0.0, doi:10.4232/1.11137

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4976 26663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 4976 to 4976

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4976 26663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 4976 to 4976

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.0.0 (2012-02-03) 26663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1587 Frequency
4976 26663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 4976 to 4976

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2586 Frequency
4976 26663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 4976 to 4976

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3585 Frequency
3.0.0 (2012-02-03) 26663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4584 Frequency
722 Eurobarometer 72.2 26663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 722 to 722

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 1000001 29009067 15198962.848 8535377.671

Valid range from 1000001 to 29009067

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6582 Frequency
1 France 1017
2 Belgium 1015
3 The Netherlands 1006
4 Germany West 1022
5 Italy 1040
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1007
8 Ireland 976
9 Great Britain 1039
10 Northern Ireland 306
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1009
14 Germany East 515
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1026
17 Sweden 1005
18 Austria 1001
19 Cyprus (Republic) 505
20 Czech Republic 1073
21 Estonia 1003
22 Hungary 1000
23 Latvia 1006
24 Lithuania 1026
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1029
28 Slovenia 1026
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7581 Frequency
AT 1001
BE 1015
BG 1000
CY 505
CZ 1073
DE-E 515
DE-W 1022
DK 1007
EE 1003
ES 1004
FI 1026
FR 1017
GB-GBN 1039
GB-NIR 306
GR 1000
HU 1000
IE 976
IT 1040
LT 1026
LU 500
LV 1006
MT 500
NL 1006
PL 1000
PT 1009
RO 1007
SE 1005
SI 1026
SK 1029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0.33 4.979 1 0.331

Valid range from 0.33 to 4.9785

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9579 Frequency
0 Other 25318
1 United Kingdom 1345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 2.608 0.0504 0.257

Valid range from 0 to 2.607629

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11577 Frequency
0 Other 25126
1 Germany 1537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 5.856 0.0576 0.281

Valid range from 0 to 5.856245

v13 NATION GROUP EU6

Value 13575 Frequency
0 Other 21063
1 EU6 5600
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 8.023 0.21 0.549

Valid range from 0 to 8.023477

v15 NATION GROUP EU9

Value 15573 Frequency
0 Other 17735
1 EU9 8928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 9.521 0.335 0.724

Valid range from 0 to 9.521207

v17 NATION GROUP EU10

Value 17571 Frequency
0 Other 16735
1 EU10 9928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 10.203 0.372 0.773

Valid range from 0 to 10.20301

v19 NATION GROUP EU12

Value 19569 Frequency
0 Other 14722
1 EU12 11941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 10.252 0.448 0.805

Valid range from 0 to 10.252179

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21567 Frequency
0 Other 14207
1 EU12+ 12456
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 10.194 0.467 0.808

Valid range from 0 to 10.193958

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23565 Frequency
0 Other 23631
1 EU NMS 3 3032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 4.435 0.114 0.362

Valid range from 0 to 4.4349

v25 NATION GROUP EU15

Value 25563 Frequency
0 Other 11175
1 EU15 15488
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 11.917 0.581 0.931

Valid range from 0 to 11.917488

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27561 Frequency
0 Other 17495
1 EU NMS 10 9168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 9.962 0.344 0.996

Valid range from 0 to 9.96172

v29 NATION GROUP EU25

Value 29559 Frequency
0 Other 2007
1 EU25 24656
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 15.885 0.925 1.223

Valid range from 0 to 15.884874

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31557 Frequency
0 Other 24656
1 AC (BG RO) 2007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 2.58 0.0753 0.305

Valid range from 0 to 2.580052

v33 NATION GROUP EU27

Value 33555 Frequency
1 EU27 26663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 1 to 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0.0243 16.129 1 1.22

Valid range from 0.024333 to 16.128714

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35553 Frequency
0 Other 15488
1 EU NMS 12 11175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 8.675 0.419 0.956

Valid range from 0 to 8.674578

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 37551 Frequency
0 Other 11472
1 EURO ZONE 2009 15191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 14.173 0.57 1.021

Valid range from 0 to 14.17338

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 39549 Frequency
0 Other 15191
1 NON EURO ZONE 2009 11472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 0 7.947 0.43 0.945

Valid range from 0 to 7.946704

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0 371.032 245930.656 15247.989 18609.776

Valid range from 371.032135 to 245930.65625

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 42546 Frequency
0 Not mentioned 25660
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 43545 Frequency
0 Not mentioned 25647
1 Mentioned 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 44544 Frequency
0 Not mentioned 25116
1 Mentioned 1547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 45543 Frequency
0 Not mentioned 25652
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 46542 Frequency
0 Not mentioned 25663
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 47541 Frequency
0 Not mentioned 25600
1 Mentioned 1063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 48540 Frequency
0 Not mentioned 25718
1 Mentioned 945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 49539 Frequency
0 Not mentioned 25561
1 Mentioned 1102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 50538 Frequency
0 Not mentioned 26314
1 Mentioned 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 51537 Frequency
0 Not mentioned 25645
1 Mentioned 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 52536 Frequency
0 Not mentioned 25581
1 Mentioned 1082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 53535 Frequency
0 Not mentioned 25342
1 Mentioned 1321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 54534 Frequency
0 Not mentioned 25653
1 Mentioned 1010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 55533 Frequency
0 Not mentioned 25672
1 Mentioned 991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 56532 Frequency
0 Not mentioned 25631
1 Mentioned 1032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 57531 Frequency
0 Not mentioned 26167
1 Mentioned 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 58530 Frequency
0 Not mentioned 25591
1 Mentioned 1072
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 59529 Frequency
0 Not mentioned 25661
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 60528 Frequency
0 Not mentioned 25655
1 Mentioned 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 61527 Frequency
0 Not mentioned 25649
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 62526 Frequency
0 Not mentioned 25631
1 Mentioned 1032
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 63525 Frequency
0 Not mentioned 26168
1 Mentioned 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 64524 Frequency
0 Not mentioned 25612
1 Mentioned 1051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 65523 Frequency
0 Not mentioned 25620
1 Mentioned 1043
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 66522 Frequency
0 Not mentioned 25636
1 Mentioned 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 67521 Frequency
0 Not mentioned 25647
1 Mentioned 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 68520 Frequency
0 Not mentioned 25632
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 69519 Frequency
0 Not mentioned 26554
1 Mentioned 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v70 QA1 NUCLEAR POWER - ADVANTAGES VS RISK

Value 70518 Frequency
1 Benefits outweigh risks 9355
2 Risks outweigh benefits 13546
3 Neither (Spont.) 1797
4 DK 1965
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24698 1965

Valid range from 1 to 3

v71 QA2 NUCLEAR POWER PLANT: EVER VISITED

Value 71517 Frequency
1 Yes 2364
2 No 24299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 1 to 2

v72 QA2 NUCLEAR POWER PLANT: LIVED CLOSE

Value 72516 Frequency
1 Yes 2776
2 No 23887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 1 to 2

v73 QA2 NUCLEAR POWER PLANT: WORKED/KNOWN SOMEBODY

Value 73515 Frequency
1 Yes 2091
2 No 24572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 1 to 2

v74 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: TELEVISION

Value 74514 Frequency
0 Not mentioned 7110
1 Mentioned 19553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v75 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: RADIO

Value 75513 Frequency
0 Not mentioned 19653
1 Mentioned 7010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v76 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: INTERNET

Value 76512 Frequency
0 Not mentioned 19362
1 Mentioned 7301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v77 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: NEWSPAPERS

Value 77511 Frequency
0 Not mentioned 15646
1 Mentioned 11017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v78 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: MAGAZINES

Value 78510 Frequency
0 Not mentioned 22304
1 Mentioned 4359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v79 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: FRIENDS/FAMILY

Value 79509 Frequency
0 Not mentioned 23423
1 Mentioned 3240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v80 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: SCHOOL/UNIVERSITY

Value 80508 Frequency
0 Not mentioned 24874
1 Mentioned 1789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v81 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: OTHER SOURCES

Value 81507 Frequency
0 Not mentioned 26376
1 Mentioned 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v82 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: NONE

Value 82506 Frequency
0 Not mentioned 24863
1 Mentioned 1800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v83 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: DK

Value 83505 Frequency
0 Not mentioned 26346
1 Mentioned 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v84 QA4 NUCLEAR POWER KNOWL: PLANTS IN EU

Value 84504 Frequency
1 True (correct) 9508
2 False 8504
3 DK 8651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 1 to 3

v85 QA4 NUCLEAR POWER KNOWL: RADIOACTIVE WASTE

Value 85503 Frequency
1 True 6457
2 False (correct) 15825
3 DK 4381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 1 to 3

v86 QA4 NUCLEAR POWER KNOWL: EU ELECTRICITY SHARE

Value 86502 Frequency
1 True (correct) 13928
2 False 5651
3 DK 7084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 1 to 3

v87 QA4 NUCLEAR POWER KNOWL: NEW PLANTS IN COUNTRY

Value 87501 Frequency
1 True 5859
2 False 15939
3 DK 4865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 1 to 3

v88 QA5 NUCLEAR POWER PLANT SAFETY - INFO

Value 88500 Frequency
1 Very well informed 654
2 Fairly well informed 5883
3 Not very well informed 12914
4 Not at all informed 6888
5 DK 324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26339 324

Valid range from 1 to 4

v89 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: GOVERNMENT

Value 89499 Frequency
0 Not mentioned 21788
1 Mentioned 4875
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v90 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: NAT AUTHORITIES

Value 90498 Frequency
0 Not mentioned 18254
1 Mentioned 8409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v91 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: REG AUTHORITIES

Value 91497 Frequency
0 Not mentioned 24418
1 Mentioned 2245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v92 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: COMPANIES

Value 92496 Frequency
0 Not mentioned 22750
1 Mentioned 3913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v93 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: SCHOOLS

Value 93495 Frequency
0 Not mentioned 25292
1 Mentioned 1371
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v94 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: EU

Value 94494 Frequency
0 Not mentioned 22352
1 Mentioned 4311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v95 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: SCIENTISTS

Value 95493 Frequency
0 Not mentioned 14106
1 Mentioned 12557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v96 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: NON-GOV ORG

Value 96492 Frequency
0 Not mentioned 22290
1 Mentioned 4373
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v97 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: INTERNAT ORG

Value 97491 Frequency
0 Not mentioned 19637
1 Mentioned 7026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v98 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: JOURNALISTS

Value 98490 Frequency
0 Not mentioned 20457
1 Mentioned 6206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v99 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: FRIENDS/FAMILY

Value 99489 Frequency
0 Not mentioned 24736
1 Mentioned 1927
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v100 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: OTHER

Value 100488 Frequency
0 Not mentioned 26491
1 Mentioned 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v101 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: NONE

Value 101487 Frequency
0 Not mentioned 25650
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v102 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: DK

Value 102486 Frequency
0 Not mentioned 25914
1 Mentioned 749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v103 QA7 NUCLEAR ENERGY INFO AT SCHOOLS - SUFFICIENT

Value 103485 Frequency
1 Yes, certainly 1298
2 Yes, probably 6438
3 No, probably not 10137
4 No, certainly not 5299
5 DK 3491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23172 3491

Valid range from 1 to 4

v104 QA8 NUCLEAR ENERGY INFO IN MEDIA - SUFFICIENT

Value 104484 Frequency
1 Yes, certainly 1276
2 Yes, probably 7402
3 No, probably not 11316
4 No, certainly not 5097
5 DK 1572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25091 1572

Valid range from 1 to 4

v105 QA9 NUCLEAR POWER PLANTS - PERSONAL RISK

Value 105483 Frequency
1 A big risk 4007
2 Some risk 8929
3 Not much of a risk 7586
4 No risk at all 2584
5 Not applicable in country (SPONT.) 2272
6 DK 1285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23106 3557

Valid range from 1 to 4

v106 QA10 NUCLEAR INCIDENT RISKS - COMPARED

Value 106482 Frequency
1 Strongly exaggerated 1700
2 Somewhat exaggerated 8677
3 Somewhat underestimated 8833
4 Strongly underestimated 3078
5 Perceived correctly (SPONT.) 2093
6 DK 2282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24381 2282

Valid range from 1 to 5

v107 QA11 NUCL SAFETY: OPERATE POWER PLANTS SAFELY

Value 107481 Frequency
1 Totally agree 4164
2 Tend to agree 11713
3 Tend to disagree 5818
4 Totally disagree 2485
5 DK 2483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24180 2483

Valid range from 1 to 4

v108 QA11 NUCL SAFETY: LEGISLATION ENSURES SUFFIC

Value 108480 Frequency
1 Totally agree 2264
2 Tend to agree 9488
3 Tend to disagree 6487
4 Totally disagree 2932
5 DK 5492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21171 5492

Valid range from 1 to 4

v109 QA11 NUCL SAFETY: AUTHORITY ENSURES SUFFIC

Value 109479 Frequency
1 Totally agree 2541
2 Tend to agree 10620
3 Tend to disagree 6121
4 Totally disagree 2386
5 DK 4995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21668 4995

Valid range from 1 to 4

v110 QA11 NUCL SAFETY: TRUST OPERATING COMPANIES

Value 110478 Frequency
1 Totally agree 2442
2 Tend to agree 10398
3 Tend to disagree 7158
4 Totally disagree 3931
5 DK 2734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23929 2734

Valid range from 1 to 4

v111 QA11 NUCL SAFETY: RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL

Value 111477 Frequency
1 Totally agree 2662
2 Tend to agree 8912
3 Tend to disagree 7395
4 Totally disagree 4531
5 DK 3163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23500 3163

Valid range from 1 to 4

v112 QA11 NUCL SAFETY: SECURED AGAINST TERRORISM

Value 112476 Frequency
1 Totally agree 1405
2 Tend to agree 6768
3 Tend to disagree 8494
4 Totally disagree 5386
5 DK 4610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22053 4610

Valid range from 1 to 4

v113 QA11 NUCL SAFETY: MAT PROTECTED AGAINST MISUSE

Value 113475 Frequency
1 Totally agree 1789
2 Tend to agree 8557
3 Tend to disagree 8114
4 Totally disagree 3895
5 DK 4308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22355 4308

Valid range from 1 to 4

v114 QA12 NUCL ENERGY VALUE: LIMIT CLIMATE CHANGE

Value 114474 Frequency
1 Totally agree 4005
2 Tend to agree 8591
3 Tend to disagree 5956
4 Totally disagree 3209
5 DK 4902
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21761 4902

Valid range from 1 to 4

v115 QA12 NUCL ENERGY VALUE: LESS FUEL IMPORTS

Value 115473 Frequency
1 Totally agree 7008
2 Tend to agree 11288
3 Tend to disagree 3890
4 Totally disagree 1534
5 DK 2943
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23720 2943

Valid range from 1 to 4

v116 QA12 NUCL ENERGY VALUE: LOWER/STABLE PRICES

Value 116472 Frequency
1 Totally agree 4254
2 Tend to agree 9816
3 Tend to disagree 5754
4 Totally disagree 2616
5 DK 4223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22440 4223

Valid range from 1 to 4

v117 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: COMPETITIVE COSTS

Value 117471 Frequency
0 Not mentioned 20391
1 Mentioned 6272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v118 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: DEVELOP ALTERNATIVES

Value 118470 Frequency
0 Not mentioned 21012
1 Mentioned 5651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v119 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: SAFETY REQUIREMENTS

Value 119469 Frequency
0 Not mentioned 15246
1 Mentioned 11417
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v120 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: OTHER ARGUMENTS

Value 120468 Frequency
0 Not mentioned 26366
1 Mentioned 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v121 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: NONE/OPPOSED

Value 121467 Frequency
0 Not mentioned 21834
1 Mentioned 4829
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v122 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: DK

Value 122466 Frequency
0 Not mentioned 23756
1 Mentioned 2907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v123 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: NO CITIZEN BENEFITS

Value 123465 Frequency
0 Not mentioned 22284
1 Mentioned 4379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v124 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: DISADV ALTERNATIVES

Value 124464 Frequency
0 Not mentioned 19903
1 Mentioned 6760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v125 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: PREFER NEW PLANTS

Value 125463 Frequency
0 Not mentioned 18741
1 Mentioned 7922
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v126 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: NO ADEQUATE SAFETY

Value 126462 Frequency
0 Not mentioned 18393
1 Mentioned 8270
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v127 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: OTHER ARGUMENTS

Value 127461 Frequency
0 Not mentioned 26325
1 Mentioned 338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v128 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: NONE/IN FAVOUR

Value 128460 Frequency
0 Not mentioned 24646
1 Mentioned 2017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v129 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: DK

Value 129459 Frequency
0 Not mentioned 23101
1 Mentioned 3562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v130 QA15 NUCLEAR ENERGY SHARE - PREFERENCE

Value 130458 Frequency
1 Reduced 8362
2 Maintained the same 10565
3 Increased 4744
4 DK 2992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23671 2992

Valid range from 1 to 3

v131 QA16 NUCLEAR WASTE EU LEGISLATION - COUNTRY

Value 131457 Frequency
1 Very useful 12351
2 Fairly useful 8288
3 Not very useful 2437
4 Not at all useful 1357
5 DK 2230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24433 2230

Valid range from 1 to 4

v132 QA16 NUCLEAR WASTE EU LEGISLATION - EU

Value 132456 Frequency
1 Very useful 13698
2 Fairly useful 8313
3 Not very useful 1609
4 Not at all useful 789
5 DK 2254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24409 2254

Valid range from 1 to 4

v133 QA17 NUCLEAR POWER PLANT LOCATION - PREFERENCE

Value 133455 Frequency
1 (OUR COUNTRY), national control 8577
2 Neighbouring EU State, EU legislation 7654
3 Country outside the EU, own control 6341
4 DK 4091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22572 4091

Valid range from 1 to 3

v134 QA18 NAT ENERGY STRATEGY DEVELOPM - PREFERENCE

Value 134454 Frequency
1 Be directly consulted 5809
2 NGO's to be consulted 5972
3 (NATIONALITY) Parliament to be consulted 4818
4 Responsible authorities 7800
5 None (SPONT.) 772
6 DK 1492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25171 1492

Valid range from 1 to 5

v135 QA19 NUCLEAR SAFETY KNOWLEDGE - INTERESTS

Value 135453 Frequency
1 Safety mechanisms and procedures 4719
2 Waste management, env. monitoring 7818
3 Fight climate change 2654
4 Emergency preparednes, response plans 4040
5 Security of energy supply 1593
6 Electricity prices 2478
7 Other (SPONT.) 141
8 None (SPONT.) 1790
9 DK 1430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25233 1430

Valid range from 1 to 8

v136 QA20 NUCLEAR ENERGY - PERSONAL ASSESSMENT

Value 136452 Frequency
1 More as a benefit 10042
2 More as a risk 12776
3 Neither/ Indifferent (SPONT.) 2224
4 DK 1621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25042 1621

Valid range from 1 to 3

v137 QB1 CORRUPTION: MAJOR PROBLEM IN COUNTRY

Value 137451 Frequency
1 Totally agree 12233
2 Tend to agree 8620
3 Tend to disagree 4035
4 Totally disagree 1194
5 DK 581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26082 581

Valid range from 1 to 4

v138 QB1 CORRUPTION: IN LOCAL INSTITUTIONS

Value 138450 Frequency
1 Totally agree 10834
2 Tend to agree 10456
3 Tend to disagree 3288
4 Totally disagree 864
5 DK 1221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25442 1221

Valid range from 1 to 4

v139 QB1 CORRUPTION: IN REGIONAL INSTITUTIONS

Value 139449 Frequency
1 Totally agree 10464
2 Tend to agree 10797
3 Tend to disagree 3112
4 Totally disagree 828
5 DK 1462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25201 1462

Valid range from 1 to 4

v140 QB1 CORRUPTION: IN NATIONAL INSTITUTIONS

Value 140448 Frequency
1 Totally agree 11626
2 Tend to agree 10412
3 Tend to disagree 2644
4 Totally disagree 796
5 DK 1185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25478 1185

Valid range from 1 to 4

v141 QB1 CORRUPTION: WITHIN EU INSTITUTIONS

Value 141447 Frequency
1 Totally agree 8999
2 Tend to agree 10813
3 Tend to disagree 3031
4 Totally disagree 445
5 DK 3375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23288 3375

Valid range from 1 to 4

v142 QB1 CORRUPTION: ENOUGH PROSECUTIONS

Value 142446 Frequency
1 Totally agree 2845
2 Tend to agree 5505
3 Tend to disagree 8664
4 Totally disagree 7987
5 DK 1662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25001 1662

Valid range from 1 to 4

v143 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLICE SERVICE

Value 143445 Frequency
0 Not mentioned 14603
1 Mentioned 12060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v144 QB2 CORRUPTION CNTRY: CUSTOMS SERVICE

Value 144444 Frequency
0 Not mentioned 15897
1 Mentioned 10766
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v145 QB2 CORRUPTION CNTRY: JUDICIAL SERVICE

Value 145443 Frequency
0 Not mentioned 15332
1 Mentioned 11331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v146 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS NAT

Value 146442 Frequency
0 Not mentioned 11328
1 Mentioned 15335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v147 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS REG

Value 147441 Frequency
0 Not mentioned 14147
1 Mentioned 12516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v148 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS LOC

Value 148440 Frequency
0 Not mentioned 13981
1 Mentioned 12682
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v149 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC AWRD TENDERS

Value 149439 Frequency
0 Not mentioned 12448
1 Mentioned 14215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v150 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC BUILDNG PERM

Value 150438 Frequency
0 Not mentioned 12504
1 Mentioned 14159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v151 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC BUSINES PERM

Value 151437 Frequency
0 Not mentioned 15771
1 Mentioned 10892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v152 QB2 CORRUPTION CNTRY: PUBL HEALTH SECTOR

Value 152436 Frequency
0 Not mentioned 16950
1 Mentioned 9713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v153 QB2 CORRUPTION CNTRY: PUBL EDUCAT SECTOR

Value 153435 Frequency
0 Not mentioned 20779
1 Mentioned 5884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v154 QB2 CORRUPTION CNTRY: INSPECTORS

Value 154434 Frequency
0 Not mentioned 15441
1 Mentioned 11222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v155 QB2 CORRUPTION CNTRY: OTHER

Value 155433 Frequency
0 Not mentioned 26295
1 Mentioned 368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v156 QB2 CORRUPTION CNTRY: NONE

Value 156432 Frequency
0 Not mentioned 25492
1 Mentioned 1171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v157 QB2 CORRUPTION CNTRY: DK

Value 157431 Frequency
0 Not mentioned 25468
1 Mentioned 1195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v158 QB3 CORRUPTION EXPER: NOBODY DID

Value 158430 Frequency
0 Not mentioned 3225
1 Mentioned 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v159 QB3 CORRUPTION EXPER: POLICE SERVICE

Value 159429 Frequency
0 Not mentioned 2659
1 Mentioned 566
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v160 QB3 CORRUPTION EXPER: CUSTOMS SERVICE

Value 160428 Frequency
0 Not mentioned 2938
1 Mentioned 287
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v161 QB3 CORRUPTION EXPER: JUDICIAL SERVICE

Value 161427 Frequency
0 Not mentioned 2948
1 Mentioned 277
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v162 QB3 CORRUPTION EXPER: POLITICIANS NAT

Value 162426 Frequency
0 Not mentioned 2999
1 Mentioned 226
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v163 QB3 CORRUPTION EXPER: POLITICIANS REG

Value 163425 Frequency
0 Not mentioned 3018
1 Mentioned 207
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v164 QB3 CORRUPTION EXPER: POLITICIANS LOC

Value 164424 Frequency
0 Not mentioned 3001
1 Mentioned 224
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v165 QB3 CORRUPTION EXPER: OFFIC AWRD TENDERS

Value 165423 Frequency
0 Not mentioned 2989
1 Mentioned 236
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v166 QB3 CORRUPTION EXPER: OFFIC BUILDNG PERM

Value 166422 Frequency
0 Not mentioned 2951
1 Mentioned 274
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v167 QB3 CORRUPTION EXPER: OFFIC BUSINES PERM

Value 167421 Frequency
0 Not mentioned 3049
1 Mentioned 176
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v168 QB3 CORRUPTION EXPER: PUBL HEALTH SECTOR

Value 168420 Frequency
0 Not mentioned 2275
1 Mentioned 950
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v169 QB3 CORRUPTION EXPER: PUBL EDUCAT SECTOR

Value 169419 Frequency
0 Not mentioned 3063
1 Mentioned 162
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v170 QB3 CORRUPTION EXPER: INSPECTORS

Value 170418 Frequency
0 Not mentioned 3001
1 Mentioned 224
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v171 QB3 CORRUPTION EXPER: SOMEONE ELSE

Value 171417 Frequency
0 Not mentioned 2766
1 Mentioned 459
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v172 QB3 CORRUPTION EXPER: DK

Value 172416 Frequency
0 Not mentioned 2711
1 Mentioned 514
9 Inap. (1 in V158) 23438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3225 23438

Valid range from 0 to 1

v173 QB3 CORRUPTION EXPERIENCE: YES (REC)

Value 173415 Frequency
0 No/DK 23952
1 Yes 2711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v174 QB4 CORRUPTION REASONS: NOT ENOUGH FIGHT

Value 174414 Frequency
0 Not mentioned 17183
1 Mentioned 9480
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v175 QB4 CORRUPTION REASONS: TOO CLOSE LINKS

Value 175413 Frequency
0 Not mentioned 16021
1 Mentioned 10642
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v176 QB4 CORRUPTION REASONS: PUBLIC APPOINTMENTS

Value 176412 Frequency
0 Not mentioned 20231
1 Mentioned 6432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v177 QB4 CORRUPTION REASONS: NO TRANSPARENCY

Value 177411 Frequency
0 Not mentioned 18506
1 Mentioned 8157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v178 QB4 CORRUPTION REASONS: LAW IS NOT APPLIED

Value 178410 Frequency
0 Not mentioned 20960
1 Mentioned 5703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v179 QB4 CORRUPTION REASONS: NO REAL PUNISHMENT

Value 179409 Frequency
0 Not mentioned 17660
1 Mentioned 9003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v180 QB4 CORRUPTION REASONS: PART OF DAILY LIFE

Value 180408 Frequency
0 Not mentioned 20691
1 Mentioned 5972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v181 QB4 CORRUPTION REASONS: SOCIO-ECONOMIC COND

Value 181407 Frequency
0 Not mentioned 21937
1 Mentioned 4726
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v182 QB4 CORRUPTION REASONS: OTHER

Value 182406 Frequency
0 Not mentioned 26203
1 Mentioned 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v183 QB4 CORRUPTION REASONS: NONE/NO CORRUPTION

Value 183405 Frequency
0 Not mentioned 26032
1 Mentioned 631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v184 QB4 CORRUPTION REASONS: DK

Value 184404 Frequency
0 Not mentioned 25821
1 Mentioned 842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v185 QB5 CORRUPTION STATEM: EFFECTIVE GOV EFFORTS

Value 185403 Frequency
1 Totally agree 1013
2 Tend to agree 5263
3 Tend to disagree 10574
4 Totally disagree 8421
5 DK 1392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25271 1392

Valid range from 1 to 4

v186 QB5 CORRUPTION STATEM: LIGHT COURT SENTENCES

Value 186402 Frequency
1 Totally agree 11258
2 Tend to agree 9288
3 Tend to disagree 2979
4 Totally disagree 1005
5 DK 2133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24530 2133

Valid range from 1 to 4

v187 QB5 CORRUPTION STATEM: EU HELPS IN REDUCING

Value 187401 Frequency
1 Totally agree 1246
2 Tend to agree 6763
3 Tend to disagree 8802
4 Totally disagree 5298
5 DK 4554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22109 4554

Valid range from 1 to 4

v188 QB5 CORRUPTION STATEM: UNAVOIDABLE

Value 188400 Frequency
1 Totally agree 7429
2 Tend to agree 11239
3 Tend to disagree 4749
4 Totally disagree 2195
5 DK 1051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25612 1051

Valid range from 1 to 4

v189 QB6 FIGHT CORRUPTION: NAT GOVERNMENT

Value 189399 Frequency
0 Not mentioned 9830
1 Mentioned 16833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v190 QB6 FIGHT CORRUPTION: POLICE

Value 190398 Frequency
0 Not mentioned 15827
1 Mentioned 10836
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v191 QB6 FIGHT CORRUPTION: JUDICIAL SYSTEM

Value 191397 Frequency
0 Not mentioned 10991
1 Mentioned 15672
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v192 QB6 FIGHT CORRUPTION: EU INSTITUTIONS

Value 192396 Frequency
0 Not mentioned 20122
1 Mentioned 6541
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v193 QB6 FIGHT CORRUPTION: NGO / OTHER ASSOC

Value 193395 Frequency
0 Not mentioned 23185
1 Mentioned 3478
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v194 QB6 FIGHT CORRUPTION: OTHER

Value 194394 Frequency
0 Not mentioned 26020
1 Mentioned 643
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v195 QB6 FIGHT CORRUPTION: NONE

Value 195393 Frequency
0 Not mentioned 26317
1 Mentioned 346
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v196 QB6 FIGHT CORRUPTION: DK

Value 196392 Frequency
0 Not mentioned 25901
1 Mentioned 762
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v197 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: POLICE

Value 197391 Frequency
0 Not mentioned 17592
1 Mentioned 9071
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v198 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: JUDICIAL SYSTEM

Value 198390 Frequency
0 Not mentioned 16397
1 Mentioned 10266
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v199 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: NGO / OTHER ASSOC

Value 199389 Frequency
0 Not mentioned 23885
1 Mentioned 2778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v200 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: NAT OMBUDSMAN

Value 200388 Frequency
0 Not mentioned 19705
1 Mentioned 6958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v201 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: POL REPRESENTATIVE

Value 201387 Frequency
0 Not mentioned 25056
1 Mentioned 1607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v202 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: TRADE UNIONS

Value 202386 Frequency
0 Not mentioned 24315
1 Mentioned 2348
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v203 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: EU INSTITUTIONS

Value 203385 Frequency
0 Not mentioned 23902
1 Mentioned 2761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v204 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: OTHER

Value 204384 Frequency
0 Not mentioned 26182
1 Mentioned 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v205 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: NONE

Value 205383 Frequency
0 Not mentioned 24996
1 Mentioned 1667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v206 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: DK

Value 206382 Frequency
0 Not mentioned 25244
1 Mentioned 1419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v207 QC1 GENDER INEQUALITY - AT CURRENT TIME

Value 207381 Frequency
1 Very widespread 3306
2 Fairly widespread 11920
3 Fairly rare 8232
4 Very rare 2080
5 DK 1125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25538 1125

Valid range from 1 to 4

v208 QC2 GENDER INEQUALITY - COMPARED 10 Y AGO

Value 208380 Frequency
1 Far more widespread 1951
2 Slightly more widespread 5329
3 Slightly less widespread 12908
4 Far less widespread 3954
5 DK 2521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24142 2521

Valid range from 1 to 4

v209 QC3 WORKING WOMEN: LESS IS NORMAL

Value 209379 Frequency
1 Totally agree 5016
2 Tend to agree 9626
3 Tend to disagree 6931
4 Totally disagree 4429
5 DK 661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26002 661

Valid range from 1 to 4

v210 QC3 WORKING WOMEN: NUMBER IS TOO LOW

Value 210378 Frequency
1 Totally agree 2779
2 Tend to agree 7321
3 Tend to disagree 10080
4 Totally disagree 4398
5 DK 2085
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24578 2085

Valid range from 1 to 4

v211 QC4 WORKING WOMEN PRIORITY: FLEXIBILITY

Value 211377 Frequency
0 Not mentioned 15633
1 Mentioned 11030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v212 QC4 WORKING WOMEN PRIORITY: CARE FACILITIES

Value 212376 Frequency
0 Not mentioned 16423
1 Mentioned 10240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v213 QC4 WORKING WOMEN PRIORITY: ACCESS TO SECTORS

Value 213375 Frequency
0 Not mentioned 21334
1 Mentioned 5329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26663 0

Valid range from 0 to 1

v214 QC4 WORKING WOMEN PRIORITY: BETTER QUALITY JOBS

Value 214374 Frequency
0 Not mentioned 20466
1 Mentioned 6197