Evrobarometer 72.2: Jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita, september-oktober 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB722
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2012

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: jedrska energija, jedrska varnost, jedrske elektrarne, zaupanje v vlado, korupcija, enakost med spoloma, zaposlenost žensk, pravično plačilo za delo, seksizem, nasilje, revščina, zdravstveno varstvo, ocena sistema zdravstvenega varstva, civilna zaščita, naravne in tehnološke nesreče, prostovoljne organizacije
Ključne besede ELSST:
JEDRSKA ENERGIJA, JEDERSKA VARNOST, KORUPCIJA, VLADA, ENAKOST SPOLOV

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
ZDRAVSTVO
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
JEDRSKA ENERGIJA
KORUPCIJA
ENAKOST SPOLOV
ZDRAVSTVO
CIVILNA ZAŠČITA


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj 5-ih glavnih tem: jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita. Pri prvem tematskem področju odgovarjajo na vprašanja o tem, kako dobro poznajo področje jedrske energije, o mnenju glede jedrske varnosti, o podaljševanju življenjske dobe jedrskih elektrarn in odločevalcih o jedrski energiji. V naslednjem tematskem sklopu odgovarjajo na vprašanja o njihovem zaupanju v vlado, razširjenosti in razlogih za korupcijo ter specifičnih interesnih skupinah, ki sodelujejo v koruptivnih dejanjih. V sklopu o enakosti spolov respondenti odgovarjajo o zaposlovanju žensk, neenakosti plač, družinskih težavah, seksizmu, nasilju nad ženskami in revščini žensk. Prav tako pa tudi odgovarjajo na vprašanja o ukrepih, potrebnih za odpravo neenakosti med spoloma v Evropski uniji (EU). Naslednji sklop vprašanj se navezuje na zdravstvo, kvaliteto zdravstva ter odgovornost za varnost pacientov. Pri sklopu o civilni zaščiti respondenti podajajo svoje mnenje o pripravljenosti na nesreče in načrtih za preprečevanje nesreč njihove države ter EU. Vprašani so o obsegu in prispevku prostovoljnih organizacij ter sodelovanju EU z drugimi državami članicami pri preprečevanju in okrevanju po nesrečah. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državi rojstva (respondenta in staršev), zakonskem statusu, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju in kakovosti življenja (nanašajoč se na zdravje).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Belgija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Bolgarija: 11. september 2009 - 24. september 2009, Ciper: 11. september 2009 - 27. september 2009, Češka: 12. september 2009 - 25. september 2009, Danska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Estonija: 11. september 2009 - 28. september 2009, Finska: 14. september 2009 - 01. oktober 2009, Francija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Grčija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Irska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Italija: 11. september 2009 - 27. september 2009, Latvija: 11. september 2009 - 29. september 2009, Litva: 12. september 2009 - 27. september 2009, Luksemburg: 15. september 2009 - 05. oktober 2009, Madžarska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Malta: 11. september 2009 - 26. september 2009, Nemčija: 11. september 2009 - 28. september 2009, Nizozemska: 11. september 2009 - 29. september 2009, Poljska: 12. september 2009 - 28. september 2009, Portugalska: 17. september 2009 - 27. september 2009, Romunija: 11. september 2009 - 21. september 2009, Severna Irska: 11. september 2009 - 27. september 2009, Slovaška: 12. september 2009 - 27. september 2009, Slovenija: 11. september 2009 - 30. september 2009, Španija: 13. september 2009 - 27. september 2009, Švedska: 13. september 2009 - 30. september 2009, Velika Britanija: 11. september 2009 - 27. september 2009
Čas izdelave: 2012
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11137.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milano

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Aisa SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11137.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11137.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11137.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11137.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11137.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA4976: Eurobarometer 72.2 (Sep-Oct 2009) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 587
  • število enot: 26663

Verzija: 3.0.0, doi:10.4232/1.11137

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4976 26663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 4976 do 4976

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4976 26663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 4976 do 4976

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.0.0 (2012-02-03) 26663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1587 Frekvenca
4976 26663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 4976 do 4976

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2586 Frekvenca
4976 26663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 4976 do 4976

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3585 Frekvenca
3.0.0 (2012-02-03) 26663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4584 Frekvenca
722 Eurobarometer 72.2 26663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 722 do 722

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 1000001 29009067 15198962.848 8535377.671

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 29009067

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6582 Frekvenca
1 France 1017
2 Belgium 1015
3 The Netherlands 1006
4 Germany West 1022
5 Italy 1040
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1007
8 Ireland 976
9 Great Britain 1039
10 Northern Ireland 306
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1009
14 Germany East 515
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1026
17 Sweden 1005
18 Austria 1001
19 Cyprus (Republic) 505
20 Czech Republic 1073
21 Estonia 1003
22 Hungary 1000
23 Latvia 1006
24 Lithuania 1026
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1029
28 Slovenia 1026
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7581 Frekvenca
AT 1001
BE 1015
BG 1000
CY 505
CZ 1073
DE-E 515
DE-W 1022
DK 1007
EE 1003
ES 1004
FI 1026
FR 1017
GB-GBN 1039
GB-NIR 306
GR 1000
HU 1000
IE 976
IT 1040
LT 1026
LU 500
LV 1006
MT 500
NL 1006
PL 1000
PT 1009
RO 1007
SE 1005
SI 1026
SK 1029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0.33 4.979 1 0.331

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 4.9785

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9579 Frekvenca
0 Other 25318
1 United Kingdom 1345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 2.608 0.0504 0.257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.607629

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11577 Frekvenca
0 Other 25126
1 Germany 1537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 5.856 0.0576 0.281

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.856245

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13575 Frekvenca
0 Other 21063
1 EU6 5600
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 8.023 0.21 0.549

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.023477

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15573 Frekvenca
0 Other 17735
1 EU9 8928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 9.521 0.335 0.724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.521207

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17571 Frekvenca
0 Other 16735
1 EU10 9928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 10.203 0.372 0.773

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.20301

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19569 Frekvenca
0 Other 14722
1 EU12 11941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 10.252 0.448 0.805

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.252179

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21567 Frekvenca
0 Other 14207
1 EU12+ 12456
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 10.194 0.467 0.808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.193958

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23565 Frekvenca
0 Other 23631
1 EU NMS 3 3032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 4.435 0.114 0.362

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.4349

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25563 Frekvenca
0 Other 11175
1 EU15 15488
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 11.917 0.581 0.931

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.917488

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27561 Frekvenca
0 Other 17495
1 EU NMS 10 9168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 9.962 0.344 0.996

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.96172

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29559 Frekvenca
0 Other 2007
1 EU25 24656
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 15.885 0.925 1.223

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15.884874

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31557 Frekvenca
0 Other 24656
1 AC (BG RO) 2007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 2.58 0.0753 0.305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.580052

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33555 Frekvenca
1 EU27 26663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0.0243 16.129 1 1.22

Vrednosti spremenljivk od 0.024333 do 16.128714

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35553 Frekvenca
0 Other 15488
1 EU NMS 12 11175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 8.675 0.419 0.956

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.674578

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 37551 Frekvenca
0 Other 11472
1 EURO ZONE 2009 15191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 14.173 0.57 1.021

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.17338

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 39549 Frekvenca
0 Other 15191
1 NON EURO ZONE 2009 11472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 0 7.947 0.43 0.945

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.946704

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0 371.032 245930.656 15247.989 18609.776

Vrednosti spremenljivk od 371.032135 do 245930.65625

v42 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 42546 Frekvenca
0 Not mentioned 25660
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v43 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 43545 Frekvenca
0 Not mentioned 25647
1 Mentioned 1016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 44544 Frekvenca
0 Not mentioned 25116
1 Mentioned 1547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v45 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 45543 Frekvenca
0 Not mentioned 25652
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 46542 Frekvenca
0 Not mentioned 25663
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v47 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 47541 Frekvenca
0 Not mentioned 25600
1 Mentioned 1063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 48540 Frekvenca
0 Not mentioned 25718
1 Mentioned 945
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v49 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 49539 Frekvenca
0 Not mentioned 25561
1 Mentioned 1102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 50538 Frekvenca
0 Not mentioned 26314
1 Mentioned 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v51 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 51537 Frekvenca
0 Not mentioned 25645
1 Mentioned 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 52536 Frekvenca
0 Not mentioned 25581
1 Mentioned 1082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 53535 Frekvenca
0 Not mentioned 25342
1 Mentioned 1321
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 54534 Frekvenca
0 Not mentioned 25653
1 Mentioned 1010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 55533 Frekvenca
0 Not mentioned 25672
1 Mentioned 991
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 56532 Frekvenca
0 Not mentioned 25631
1 Mentioned 1032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 57531 Frekvenca
0 Not mentioned 26167
1 Mentioned 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 58530 Frekvenca
0 Not mentioned 25591
1 Mentioned 1072
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 59529 Frekvenca
0 Not mentioned 25661
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 60528 Frekvenca
0 Not mentioned 25655
1 Mentioned 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 61527 Frekvenca
0 Not mentioned 25649
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 62526 Frekvenca
0 Not mentioned 25631
1 Mentioned 1032
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 63525 Frekvenca
0 Not mentioned 26168
1 Mentioned 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 64524 Frekvenca
0 Not mentioned 25612
1 Mentioned 1051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 65523 Frekvenca
0 Not mentioned 25620
1 Mentioned 1043
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 66522 Frekvenca
0 Not mentioned 25636
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 67521 Frekvenca
0 Not mentioned 25647
1 Mentioned 1016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 68520 Frekvenca
0 Not mentioned 25632
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 69519 Frekvenca
0 Not mentioned 26554
1 Mentioned 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 QA1 NUCLEAR POWER - ADVANTAGES VS RISK

Vrednost 70518 Frekvenca
1 Benefits outweigh risks 9355
2 Risks outweigh benefits 13546
3 Neither (Spont.) 1797
4 DK 1965
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24698 1965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v71 QA2 NUCLEAR POWER PLANT: EVER VISITED

Vrednost 71517 Frekvenca
1 Yes 2364
2 No 24299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v72 QA2 NUCLEAR POWER PLANT: LIVED CLOSE

Vrednost 72516 Frekvenca
1 Yes 2776
2 No 23887
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v73 QA2 NUCLEAR POWER PLANT: WORKED/KNOWN SOMEBODY

Vrednost 73515 Frekvenca
1 Yes 2091
2 No 24572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v74 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: TELEVISION

Vrednost 74514 Frekvenca
0 Not mentioned 7110
1 Mentioned 19553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: RADIO

Vrednost 75513 Frekvenca
0 Not mentioned 19653
1 Mentioned 7010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: INTERNET

Vrednost 76512 Frekvenca
0 Not mentioned 19362
1 Mentioned 7301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: NEWSPAPERS

Vrednost 77511 Frekvenca
0 Not mentioned 15646
1 Mentioned 11017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: MAGAZINES

Vrednost 78510 Frekvenca
0 Not mentioned 22304
1 Mentioned 4359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: FRIENDS/FAMILY

Vrednost 79509 Frekvenca
0 Not mentioned 23423
1 Mentioned 3240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: SCHOOL/UNIVERSITY

Vrednost 80508 Frekvenca
0 Not mentioned 24874
1 Mentioned 1789
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: OTHER SOURCES

Vrednost 81507 Frekvenca
0 Not mentioned 26376
1 Mentioned 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: NONE

Vrednost 82506 Frekvenca
0 Not mentioned 24863
1 Mentioned 1800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 QA3 NUCLEAR ENERGY INFO: DK

Vrednost 83505 Frekvenca
0 Not mentioned 26346
1 Mentioned 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 QA4 NUCLEAR POWER KNOWL: PLANTS IN EU

Vrednost 84504 Frekvenca
1 True (correct) 9508
2 False 8504
3 DK 8651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v85 QA4 NUCLEAR POWER KNOWL: RADIOACTIVE WASTE

Vrednost 85503 Frekvenca
1 True 6457
2 False (correct) 15825
3 DK 4381
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v86 QA4 NUCLEAR POWER KNOWL: EU ELECTRICITY SHARE

Vrednost 86502 Frekvenca
1 True (correct) 13928
2 False 5651
3 DK 7084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v87 QA4 NUCLEAR POWER KNOWL: NEW PLANTS IN COUNTRY

Vrednost 87501 Frekvenca
1 True 5859
2 False 15939
3 DK 4865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v88 QA5 NUCLEAR POWER PLANT SAFETY - INFO

Vrednost 88500 Frekvenca
1 Very well informed 654
2 Fairly well informed 5883
3 Not very well informed 12914
4 Not at all informed 6888
5 DK 324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26339 324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v89 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: GOVERNMENT

Vrednost 89499 Frekvenca
0 Not mentioned 21788
1 Mentioned 4875
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: NAT AUTHORITIES

Vrednost 90498 Frekvenca
0 Not mentioned 18254
1 Mentioned 8409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: REG AUTHORITIES

Vrednost 91497 Frekvenca
0 Not mentioned 24418
1 Mentioned 2245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: COMPANIES

Vrednost 92496 Frekvenca
0 Not mentioned 22750
1 Mentioned 3913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: SCHOOLS

Vrednost 93495 Frekvenca
0 Not mentioned 25292
1 Mentioned 1371
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: EU

Vrednost 94494 Frekvenca
0 Not mentioned 22352
1 Mentioned 4311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: SCIENTISTS

Vrednost 95493 Frekvenca
0 Not mentioned 14106
1 Mentioned 12557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: NON-GOV ORG

Vrednost 96492 Frekvenca
0 Not mentioned 22290
1 Mentioned 4373
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: INTERNAT ORG

Vrednost 97491 Frekvenca
0 Not mentioned 19637
1 Mentioned 7026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: JOURNALISTS

Vrednost 98490 Frekvenca
0 Not mentioned 20457
1 Mentioned 6206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: FRIENDS/FAMILY

Vrednost 99489 Frekvenca
0 Not mentioned 24736
1 Mentioned 1927
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: OTHER

Vrednost 100488 Frekvenca
0 Not mentioned 26491
1 Mentioned 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: NONE

Vrednost 101487 Frekvenca
0 Not mentioned 25650
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 QA6 NUCLEAR SAFETY INFO TRUST: DK

Vrednost 102486 Frekvenca
0 Not mentioned 25914
1 Mentioned 749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 QA7 NUCLEAR ENERGY INFO AT SCHOOLS - SUFFICIENT

Vrednost 103485 Frekvenca
1 Yes, certainly 1298
2 Yes, probably 6438
3 No, probably not 10137
4 No, certainly not 5299
5 DK 3491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23172 3491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA8 NUCLEAR ENERGY INFO IN MEDIA - SUFFICIENT

Vrednost 104484 Frekvenca
1 Yes, certainly 1276
2 Yes, probably 7402
3 No, probably not 11316
4 No, certainly not 5097
5 DK 1572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25091 1572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QA9 NUCLEAR POWER PLANTS - PERSONAL RISK

Vrednost 105483 Frekvenca
1 A big risk 4007
2 Some risk 8929
3 Not much of a risk 7586
4 No risk at all 2584
5 Not applicable in country (SPONT.) 2272
6 DK 1285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23106 3557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA10 NUCLEAR INCIDENT RISKS - COMPARED

Vrednost 106482 Frekvenca
1 Strongly exaggerated 1700
2 Somewhat exaggerated 8677
3 Somewhat underestimated 8833
4 Strongly underestimated 3078
5 Perceived correctly (SPONT.) 2093
6 DK 2282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24381 2282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v107 QA11 NUCL SAFETY: OPERATE POWER PLANTS SAFELY

Vrednost 107481 Frekvenca
1 Totally agree 4164
2 Tend to agree 11713
3 Tend to disagree 5818
4 Totally disagree 2485
5 DK 2483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24180 2483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA11 NUCL SAFETY: LEGISLATION ENSURES SUFFIC

Vrednost 108480 Frekvenca
1 Totally agree 2264
2 Tend to agree 9488
3 Tend to disagree 6487
4 Totally disagree 2932
5 DK 5492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21171 5492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v109 QA11 NUCL SAFETY: AUTHORITY ENSURES SUFFIC

Vrednost 109479 Frekvenca
1 Totally agree 2541
2 Tend to agree 10620
3 Tend to disagree 6121
4 Totally disagree 2386
5 DK 4995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21668 4995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v110 QA11 NUCL SAFETY: TRUST OPERATING COMPANIES

Vrednost 110478 Frekvenca
1 Totally agree 2442
2 Tend to agree 10398
3 Tend to disagree 7158
4 Totally disagree 3931
5 DK 2734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23929 2734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v111 QA11 NUCL SAFETY: RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL

Vrednost 111477 Frekvenca
1 Totally agree 2662
2 Tend to agree 8912
3 Tend to disagree 7395
4 Totally disagree 4531
5 DK 3163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23500 3163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v112 QA11 NUCL SAFETY: SECURED AGAINST TERRORISM

Vrednost 112476 Frekvenca
1 Totally agree 1405
2 Tend to agree 6768
3 Tend to disagree 8494
4 Totally disagree 5386
5 DK 4610
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22053 4610

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v113 QA11 NUCL SAFETY: MAT PROTECTED AGAINST MISUSE

Vrednost 113475 Frekvenca
1 Totally agree 1789
2 Tend to agree 8557
3 Tend to disagree 8114
4 Totally disagree 3895
5 DK 4308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22355 4308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v114 QA12 NUCL ENERGY VALUE: LIMIT CLIMATE CHANGE

Vrednost 114474 Frekvenca
1 Totally agree 4005
2 Tend to agree 8591
3 Tend to disagree 5956
4 Totally disagree 3209
5 DK 4902
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21761 4902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v115 QA12 NUCL ENERGY VALUE: LESS FUEL IMPORTS

Vrednost 115473 Frekvenca
1 Totally agree 7008
2 Tend to agree 11288
3 Tend to disagree 3890
4 Totally disagree 1534
5 DK 2943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23720 2943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v116 QA12 NUCL ENERGY VALUE: LOWER/STABLE PRICES

Vrednost 116472 Frekvenca
1 Totally agree 4254
2 Tend to agree 9816
3 Tend to disagree 5754
4 Totally disagree 2616
5 DK 4223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22440 4223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v117 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: COMPETITIVE COSTS

Vrednost 117471 Frekvenca
0 Not mentioned 20391
1 Mentioned 6272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: DEVELOP ALTERNATIVES

Vrednost 118470 Frekvenca
0 Not mentioned 21012
1 Mentioned 5651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: SAFETY REQUIREMENTS

Vrednost 119469 Frekvenca
0 Not mentioned 15246
1 Mentioned 11417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: OTHER ARGUMENTS

Vrednost 120468 Frekvenca
0 Not mentioned 26366
1 Mentioned 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: NONE/OPPOSED

Vrednost 121467 Frekvenca
0 Not mentioned 21834
1 Mentioned 4829
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA13 NUCL PL LIFET EXT PRO: DK

Vrednost 122466 Frekvenca
0 Not mentioned 23756
1 Mentioned 2907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: NO CITIZEN BENEFITS

Vrednost 123465 Frekvenca
0 Not mentioned 22284
1 Mentioned 4379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: DISADV ALTERNATIVES

Vrednost 124464 Frekvenca
0 Not mentioned 19903
1 Mentioned 6760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: PREFER NEW PLANTS

Vrednost 125463 Frekvenca
0 Not mentioned 18741
1 Mentioned 7922
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: NO ADEQUATE SAFETY

Vrednost 126462 Frekvenca
0 Not mentioned 18393
1 Mentioned 8270
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: OTHER ARGUMENTS

Vrednost 127461 Frekvenca
0 Not mentioned 26325
1 Mentioned 338
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: NONE/IN FAVOUR

Vrednost 128460 Frekvenca
0 Not mentioned 24646
1 Mentioned 2017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA14 NUCL PL LIFET EXT CONTRA: DK

Vrednost 129459 Frekvenca
0 Not mentioned 23101
1 Mentioned 3562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA15 NUCLEAR ENERGY SHARE - PREFERENCE

Vrednost 130458 Frekvenca
1 Reduced 8362
2 Maintained the same 10565
3 Increased 4744
4 DK 2992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23671 2992

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v131 QA16 NUCLEAR WASTE EU LEGISLATION - COUNTRY

Vrednost 131457 Frekvenca
1 Very useful 12351
2 Fairly useful 8288
3 Not very useful 2437
4 Not at all useful 1357
5 DK 2230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24433 2230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v132 QA16 NUCLEAR WASTE EU LEGISLATION - EU

Vrednost 132456 Frekvenca
1 Very useful 13698
2 Fairly useful 8313
3 Not very useful 1609
4 Not at all useful 789
5 DK 2254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24409 2254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v133 QA17 NUCLEAR POWER PLANT LOCATION - PREFERENCE

Vrednost 133455 Frekvenca
1 (OUR COUNTRY), national control 8577
2 Neighbouring EU State, EU legislation 7654
3 Country outside the EU, own control 6341
4 DK 4091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22572 4091

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v134 QA18 NAT ENERGY STRATEGY DEVELOPM - PREFERENCE

Vrednost 134454 Frekvenca
1 Be directly consulted 5809
2 NGO's to be consulted 5972
3 (NATIONALITY) Parliament to be consulted 4818
4 Responsible authorities 7800
5 None (SPONT.) 772
6 DK 1492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25171 1492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v135 QA19 NUCLEAR SAFETY KNOWLEDGE - INTERESTS

Vrednost 135453 Frekvenca
1 Safety mechanisms and procedures 4719
2 Waste management, env. monitoring 7818
3 Fight climate change 2654
4 Emergency preparednes, response plans 4040
5 Security of energy supply 1593
6 Electricity prices 2478
7 Other (SPONT.) 141
8 None (SPONT.) 1790
9 DK 1430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25233 1430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v136 QA20 NUCLEAR ENERGY - PERSONAL ASSESSMENT

Vrednost 136452 Frekvenca
1 More as a benefit 10042
2 More as a risk 12776
3 Neither/ Indifferent (SPONT.) 2224
4 DK 1621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25042 1621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v137 QB1 CORRUPTION: MAJOR PROBLEM IN COUNTRY

Vrednost 137451 Frekvenca
1 Totally agree 12233
2 Tend to agree 8620
3 Tend to disagree 4035
4 Totally disagree 1194
5 DK 581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26082 581

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v138 QB1 CORRUPTION: IN LOCAL INSTITUTIONS

Vrednost 138450 Frekvenca
1 Totally agree 10834
2 Tend to agree 10456
3 Tend to disagree 3288
4 Totally disagree 864
5 DK 1221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25442 1221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v139 QB1 CORRUPTION: IN REGIONAL INSTITUTIONS

Vrednost 139449 Frekvenca
1 Totally agree 10464
2 Tend to agree 10797
3 Tend to disagree 3112
4 Totally disagree 828
5 DK 1462
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25201 1462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v140 QB1 CORRUPTION: IN NATIONAL INSTITUTIONS

Vrednost 140448 Frekvenca
1 Totally agree 11626
2 Tend to agree 10412
3 Tend to disagree 2644
4 Totally disagree 796
5 DK 1185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25478 1185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v141 QB1 CORRUPTION: WITHIN EU INSTITUTIONS

Vrednost 141447 Frekvenca
1 Totally agree 8999
2 Tend to agree 10813
3 Tend to disagree 3031
4 Totally disagree 445
5 DK 3375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23288 3375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v142 QB1 CORRUPTION: ENOUGH PROSECUTIONS

Vrednost 142446 Frekvenca
1 Totally agree 2845
2 Tend to agree 5505
3 Tend to disagree 8664
4 Totally disagree 7987
5 DK 1662
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25001 1662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v143 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLICE SERVICE

Vrednost 143445 Frekvenca
0 Not mentioned 14603
1 Mentioned 12060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QB2 CORRUPTION CNTRY: CUSTOMS SERVICE

Vrednost 144444 Frekvenca
0 Not mentioned 15897
1 Mentioned 10766
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QB2 CORRUPTION CNTRY: JUDICIAL SERVICE

Vrednost 145443 Frekvenca
0 Not mentioned 15332
1 Mentioned 11331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS NAT

Vrednost 146442 Frekvenca
0 Not mentioned 11328
1 Mentioned 15335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS REG

Vrednost 147441 Frekvenca
0 Not mentioned 14147
1 Mentioned 12516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QB2 CORRUPTION CNTRY: POLITICIANS LOC

Vrednost 148440 Frekvenca
0 Not mentioned 13981
1 Mentioned 12682
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC AWRD TENDERS

Vrednost 149439 Frekvenca
0 Not mentioned 12448
1 Mentioned 14215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC BUILDNG PERM

Vrednost 150438 Frekvenca
0 Not mentioned 12504
1 Mentioned 14159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QB2 CORRUPTION CNTRY: OFFIC BUSINES PERM

Vrednost 151437 Frekvenca
0 Not mentioned 15771
1 Mentioned 10892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QB2 CORRUPTION CNTRY: PUBL HEALTH SECTOR

Vrednost 152436 Frekvenca
0 Not mentioned 16950
1 Mentioned 9713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QB2 CORRUPTION CNTRY: PUBL EDUCAT SECTOR

Vrednost 153435 Frekvenca
0 Not mentioned 20779
1 Mentioned 5884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QB2 CORRUPTION CNTRY: INSPECTORS

Vrednost 154434 Frekvenca
0 Not mentioned 15441
1 Mentioned 11222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QB2 CORRUPTION CNTRY: OTHER

Vrednost 155433 Frekvenca
0 Not mentioned 26295
1 Mentioned 368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QB2 CORRUPTION CNTRY: NONE

Vrednost 156432 Frekvenca
0 Not mentioned 25492
1 Mentioned 1171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QB2 CORRUPTION CNTRY: DK

Vrednost 157431 Frekvenca
0 Not mentioned 25468
1 Mentioned 1195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QB3 CORRUPTION EXPER: NOBODY DID

Vrednost 158430 Frekvenca
0 Not mentioned 3225
1 Mentioned 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QB3 CORRUPTION EXPER: POLICE SERVICE

Vrednost 159429 Frekvenca
0 Not mentioned 2659
1 Mentioned 566
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QB3 CORRUPTION EXPER: CUSTOMS SERVICE

Vrednost 160428 Frekvenca
0 Not mentioned 2938
1 Mentioned 287
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QB3 CORRUPTION EXPER: JUDICIAL SERVICE

Vrednost 161427 Frekvenca
0 Not mentioned 2948
1 Mentioned 277
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QB3 CORRUPTION EXPER: POLITICIANS NAT

Vrednost 162426 Frekvenca
0 Not mentioned 2999
1 Mentioned 226
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QB3 CORRUPTION EXPER: POLITICIANS REG

Vrednost 163425 Frekvenca
0 Not mentioned 3018
1 Mentioned 207
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QB3 CORRUPTION EXPER: POLITICIANS LOC

Vrednost 164424 Frekvenca
0 Not mentioned 3001
1 Mentioned 224
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QB3 CORRUPTION EXPER: OFFIC AWRD TENDERS

Vrednost 165423 Frekvenca
0 Not mentioned 2989
1 Mentioned 236
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QB3 CORRUPTION EXPER: OFFIC BUILDNG PERM

Vrednost 166422 Frekvenca
0 Not mentioned 2951
1 Mentioned 274
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QB3 CORRUPTION EXPER: OFFIC BUSINES PERM

Vrednost 167421 Frekvenca
0 Not mentioned 3049
1 Mentioned 176
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QB3 CORRUPTION EXPER: PUBL HEALTH SECTOR

Vrednost 168420 Frekvenca
0 Not mentioned 2275
1 Mentioned 950
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QB3 CORRUPTION EXPER: PUBL EDUCAT SECTOR

Vrednost 169419 Frekvenca
0 Not mentioned 3063
1 Mentioned 162
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QB3 CORRUPTION EXPER: INSPECTORS

Vrednost 170418 Frekvenca
0 Not mentioned 3001
1 Mentioned 224
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QB3 CORRUPTION EXPER: SOMEONE ELSE

Vrednost 171417 Frekvenca
0 Not mentioned 2766
1 Mentioned 459
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QB3 CORRUPTION EXPER: DK

Vrednost 172416 Frekvenca
0 Not mentioned 2711
1 Mentioned 514
9 Inap. (1 in V158) 23438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3225 23438

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QB3 CORRUPTION EXPERIENCE: YES (REC)

Vrednost 173415 Frekvenca
0 No/DK 23952
1 Yes 2711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QB4 CORRUPTION REASONS: NOT ENOUGH FIGHT

Vrednost 174414 Frekvenca
0 Not mentioned 17183
1 Mentioned 9480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QB4 CORRUPTION REASONS: TOO CLOSE LINKS

Vrednost 175413 Frekvenca
0 Not mentioned 16021
1 Mentioned 10642
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QB4 CORRUPTION REASONS: PUBLIC APPOINTMENTS

Vrednost 176412 Frekvenca
0 Not mentioned 20231
1 Mentioned 6432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QB4 CORRUPTION REASONS: NO TRANSPARENCY

Vrednost 177411 Frekvenca
0 Not mentioned 18506
1 Mentioned 8157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QB4 CORRUPTION REASONS: LAW IS NOT APPLIED

Vrednost 178410 Frekvenca
0 Not mentioned 20960
1 Mentioned 5703
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QB4 CORRUPTION REASONS: NO REAL PUNISHMENT

Vrednost 179409 Frekvenca
0 Not mentioned 17660
1 Mentioned 9003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QB4 CORRUPTION REASONS: PART OF DAILY LIFE

Vrednost 180408 Frekvenca
0 Not mentioned 20691
1 Mentioned 5972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QB4 CORRUPTION REASONS: SOCIO-ECONOMIC COND

Vrednost 181407 Frekvenca
0 Not mentioned 21937
1 Mentioned 4726
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QB4 CORRUPTION REASONS: OTHER

Vrednost 182406 Frekvenca
0 Not mentioned 26203
1 Mentioned 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QB4 CORRUPTION REASONS: NONE/NO CORRUPTION

Vrednost 183405 Frekvenca
0 Not mentioned 26032
1 Mentioned 631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QB4 CORRUPTION REASONS: DK

Vrednost 184404 Frekvenca
0 Not mentioned 25821
1 Mentioned 842
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QB5 CORRUPTION STATEM: EFFECTIVE GOV EFFORTS

Vrednost 185403 Frekvenca
1 Totally agree 1013
2 Tend to agree 5263
3 Tend to disagree 10574
4 Totally disagree 8421
5 DK 1392
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25271 1392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v186 QB5 CORRUPTION STATEM: LIGHT COURT SENTENCES

Vrednost 186402 Frekvenca
1 Totally agree 11258
2 Tend to agree 9288
3 Tend to disagree 2979
4 Totally disagree 1005
5 DK 2133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24530 2133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v187 QB5 CORRUPTION STATEM: EU HELPS IN REDUCING

Vrednost 187401 Frekvenca
1 Totally agree 1246
2 Tend to agree 6763
3 Tend to disagree 8802
4 Totally disagree 5298
5 DK 4554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22109 4554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v188 QB5 CORRUPTION STATEM: UNAVOIDABLE

Vrednost 188400 Frekvenca
1 Totally agree 7429
2 Tend to agree 11239
3 Tend to disagree 4749
4 Totally disagree 2195
5 DK 1051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25612 1051

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v189 QB6 FIGHT CORRUPTION: NAT GOVERNMENT

Vrednost 189399 Frekvenca
0 Not mentioned 9830
1 Mentioned 16833
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QB6 FIGHT CORRUPTION: POLICE

Vrednost 190398 Frekvenca
0 Not mentioned 15827
1 Mentioned 10836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QB6 FIGHT CORRUPTION: JUDICIAL SYSTEM

Vrednost 191397 Frekvenca
0 Not mentioned 10991
1 Mentioned 15672
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QB6 FIGHT CORRUPTION: EU INSTITUTIONS

Vrednost 192396 Frekvenca
0 Not mentioned 20122
1 Mentioned 6541
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QB6 FIGHT CORRUPTION: NGO / OTHER ASSOC

Vrednost 193395 Frekvenca
0 Not mentioned 23185
1 Mentioned 3478
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QB6 FIGHT CORRUPTION: OTHER

Vrednost 194394 Frekvenca
0 Not mentioned 26020
1 Mentioned 643
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QB6 FIGHT CORRUPTION: NONE

Vrednost 195393 Frekvenca
0 Not mentioned 26317
1 Mentioned 346
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QB6 FIGHT CORRUPTION: DK

Vrednost 196392 Frekvenca
0 Not mentioned 25901
1 Mentioned 762
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: POLICE

Vrednost 197391 Frekvenca
0 Not mentioned 17592
1 Mentioned 9071
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: JUDICIAL SYSTEM

Vrednost 198390 Frekvenca
0 Not mentioned 16397
1 Mentioned 10266
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: NGO / OTHER ASSOC

Vrednost 199389 Frekvenca
0 Not mentioned 23885
1 Mentioned 2778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: NAT OMBUDSMAN

Vrednost 200388 Frekvenca
0 Not mentioned 19705
1 Mentioned 6958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: POL REPRESENTATIVE

Vrednost 201387 Frekvenca
0 Not mentioned 25056
1 Mentioned 1607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v202 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: TRADE UNIONS

Vrednost 202386 Frekvenca
0 Not mentioned 24315
1 Mentioned 2348
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v203 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: EU INSTITUTIONS

Vrednost 203385 Frekvenca
0 Not mentioned 23902
1 Mentioned 2761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v204 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: OTHER

Vrednost 204384 Frekvenca
0 Not mentioned 26182
1 Mentioned 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v205 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: NONE

Vrednost 205383 Frekvenca
0 Not mentioned 24996
1 Mentioned 1667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v206 QB7 CORRUPTION COMPLAIN TO: DK

Vrednost 206382 Frekvenca
0 Not mentioned 25244
1 Mentioned 1419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v207 QC1 GENDER INEQUALITY - AT CURRENT TIME

Vrednost 207381 Frekvenca
1 Very widespread 3306
2 Fairly widespread 11920
3 Fairly rare 8232
4 Very rare 2080
5 DK 1125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25538 1125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v208 QC2 GENDER INEQUALITY - COMPARED 10 Y AGO

Vrednost 208380 Frekvenca
1 Far more widespread 1951
2 Slightly more widespread 5329
3 Slightly less widespread 12908
4 Far less widespread 3954
5 DK 2521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24142 2521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v209 QC3 WORKING WOMEN: LESS IS NORMAL

Vrednost 209379 Frekvenca
1 Totally agree 5016
2 Tend to agree 9626
3 Tend to disagree 6931
4 Totally disagree 4429
5 DK 661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26002 661

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v210 QC3 WORKING WOMEN: NUMBER IS TOO LOW

Vrednost 210378 Frekvenca
1 Totally agree 2779
2 Tend to agree 7321
3 Tend to disagree 10080
4 Totally disagree 4398
5 DK 2085
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24578 2085

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v211 QC4 WORKING WOMEN PRIORITY: FLEXIBILITY

Vrednost 211377 Frekvenca
0 Not mentioned 15633
1 Mentioned 11030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v212 QC4 WORKING WOMEN PRIORITY: CARE FACILITIES

Vrednost 212376 Frekvenca
0 Not mentioned 16423
1 Mentioned 10240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26663 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v213 QC4 WORKING WOMEN PRIORITY: ACCESS TO SECTORS

Vrednost 213375 Frekvenca
0 Not mentioned 21334
1 Mentioned 5329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori