Politika digitalne hrambe

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Politika digitalne hrambe. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/politika/ (DD. mesec leto).

 Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

Politika dolgotrajne digitalne hrambe določa pravila, odgovornosti, vloge in sistem nadzora pri ravnanju s podatki v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP) znotraj temeljnega poslanstva zagotavljanja trajne dostopnosti podatkov in s tem uveljavitve arhiva pri njegovih uporabnikih, dajalcih podatkov in financerjih kot zaupanja vrednega repozitorija.

Namen politike dolgotrajne digitalne hrambe v ADP je stalno izboljševanje delovanja ADP na način, da je to pregledno, da izpolnjuje temeljno poslanstvo. Na ta način se izpolnjujejo tudi obveznosti članstva Republike Slovenije v mednarodni infrastrukturni enoti CESSDA, za katero opravlja ADP storitev na nacionalni ravni.

V spodnjem dokumentu si lahko preberete našo Politiko digitalne hrambe. Bistvene izvlečke politike si lahko ogledate tudi tu:
Politika ADP

1. del: Organizacijska infrastruktura 

2. del: Dolgotrajno digitalno upravljanje 

3. del: Tehnologija in varnost 

4. del: Seznam internih priročnikov in navodil 

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si