Tehnologija in varnost

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Tehnologija in varnost. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/politika/tehnologija/ (DD. mesec leto).

 Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

ADP deluje na dobro podprtem operacijskem sistemu in drugih infrastrukturnih programskih temeljih, ki so primerni za podatkovne storitve, ki jih ponuja svojim ciljnim skupnostim. ADP uporablja za svoje delovanje omrežje Akademske in raziskovalne mreže ARNES, ki skrbi za stabilno, varno in učinkovito delovanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture (glej Splošne pogoje uporabe storitev omrežja ARNES). Arnes zagotavlja, da z e-infrastrukturo, omrežnimi viri in storitvami, upravlja skrbno in v skladu z najboljšo prakso ter tehnološkimi standardi in tako po svojih najboljših močeh skrbi za interese uporabnikov omrežja.

ADP pri oblikovanju svoje informacijske tehnologije upošteva priporočila in zahteve CESSDA. Redno spremlja aktualne trende razvoja strojne in programske opreme, ki jo nadzoruje in posodoblja. Poskrbljeno pa je tudi za zadostne kapacitete hrambe celotne infrastrukture. Ohranjanje zbirk podatkov, distribucija podatkov in celotna infrastruktura arhiva temelji na prilagojeni IT infrastrukturi, pri čemer imajo dostop do sistema le zaposleni in registrirani uporabniki.

Za zagotavljanje dolgotrajne digitalne hrambe je ADP razvil strategijo in podrobna navodila izdelovanja varnostnih kopij in obnove sistema v primeru zrušitve. Programska rešitev omogoča avtomatično sinhronizacijo varnostnih kopij na za to določenem backup strežniku, kjer se datoteke shranijo v šifrirani različici. Šifrirane verzije datotek se nato shranijo na 3 različnih fizičnih lokacijah.

Zastavljene cilje dolgotrajne digitalne hrambe bo ADP dosegel s kombinacijo uvajanja prosto dostopnih orodij in prilagajanjem ter odpiranjem notranje vzpostavljenih repozitorijskih orodij, ki jih ADP razvija za vodenje procesov v arhivu. Ta orodja bodo služila kot zunanja podpora pri pripravi podatkov in dokumentacije in omogočila avtomatizacijo izročanja gradiv.

 

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si