Stališča prebivalcev občine Bled o obnovi HE Moste

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: HEBLED04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_HEBLED04_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kurdija, Slavko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Finančna podpora:

Savske Elektrarne Ljubljana

Vsebina raziskave

Ključne besede:

obnova hidroelektrarne, namera o udeležbi referendumov, udeležba in glasovanje na referendumu, električna energija, gospodarski razvoj občine, okolje, vir informacij, seznanjenost s posegom, ocena koristi za okolje, ocena škode za okolje

Vsebinska področja CESSDA
NARAVNO OKOLJE - naravni viri in energija
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela


Povzetek:

Namen raziskave je izvedeti, kakšen je odnos prebivalcev občine Bled do obnove hidroelektrarne Moste in koliko so informirani o problematiki obnove. Prebivalce so spraševali tudi o nasprotju med ekološkim oziroma gospodarskim pogledom na vprašanje razvoja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. - 7. september 2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v občini Bled.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: HEBLED04 - Stališča prebivalcev občine Bled o obnovi HE Moste [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 58
  • število enot: 1001

Spremenljivke

VZOREC vzorec

Vrednost 13 Frekvenca
1 osnovni vzorec 1001
2 I. dodatek 0
3 II. dodatek 0
4 III. dodatek 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

KRAJ Kraj

Vrednost 22 Frekvenca
BLED 701
BOHINJSKA 51
ZGORNJE G 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 0

IZBOR1 DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO MED PREBIVALCI OBČINE BLED O OBNOVI HIDROELEKTRARNE MOSTE. MED 2000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU. NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 221
2 335
3 205
4 167
5 53
6 18
7 1
8 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

VZOREC vzorec

Vrednost 158 Frekvenca
1 osnovni vzorec 1001
2 I. dodatek 0
3 II. dodatek 0
4 III. dodatek 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

KRAJ Kraj

Vrednost 257 Frekvenca
BLED 701
BOHINJSKA 51
ZGORNJE G 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 0

IZBOR1 DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA

DOBER DAN, KLIČEMO VAS S FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE, LJUBLJANSKE UNIVERZE. IME MI JE ............., IN SEM SODELAVEC-/KA CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA NA FAKULTETI. DELAMO KRATKO RAZISKAVO MED PREBIVALCI OBČINE BLED O OBNOVI HIDROELEKTRARNE MOSTE. MED 2000 TELEFONSKIMI NAROČNIKI, JE RAČUNALNIK NAKLJUČNO IZBRAL TUDI VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO. POMEMBNO JE, DA NA ANKETO ODGOVARJA PRAV OSEBA, DOLOČENA PO SLEDEČEM POSTOPKU. NAJPREJ POVEJTE, KOLIKO OSEB STAREJŠIH OD 18 LET ŽIVI V VAŠEM GOSPODINJSTVU, VKLJUČNO Z VAMI?

Vrednost 356 Frekvenca
1 221
2 335
3 205
4 167
5 53
6 18
7 1
8 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZBOR2 IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNO

IN KATERA OD TEH OSEB JE ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN? ( anketar!!!!!! če ima gospodinjstvo več kot 2 polnoletni osebi in prva izbrana ne more, izberi drugo po pravilu rd

Vrednost 455 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 523
2 odgovarjala bo 2. oseba 184
Sysmiss 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 NAVEDLI VAM BOMO DVE TRDITVI, VI PA IZBE

NAVEDLI VAM BOMO DVE TRDITVI, VI PA IZBERITE TISTO, S KATERO SE BOLJ STRINJATE

Vrednost 554 Frekvenca
1 V SLOVENIJI SE MORAMO ZANAŠATI PREDVSEM NA LASTNE ENERGETSKE VIRE, ČETUDI S TEM POSEGAMO V OKOLJE. 291
2 V SLOVENIJI MORAMO DATI PREDNOST VAROVANJU OKOLJA, ČEPRAV TO POMENI UVOZ ENERGIJE IZ DRUGIH DRŽAV. 629
3 Ne vem, b.o. 79
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2 STE SEZNANJENI S TEM, DA JE V PRIPRAVI P

STE SEZNANJENI S TEM, DA JE V PRIPRAVI PROJEKTI OBNOVE HIDROELEKTRARNE MOSTE?

Vrednost 653 Frekvenca
1 POVSEM SEZNANJEN 582
2 DELNO SEZNANJEN 379
3 NISEM SEZNANJEN 35
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V301 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 752 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 122
2 tiskani mediji 289
3 televizija in radio 205
4 internet 8
5 letaki 56
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 123
7 prijatelji in znanci 119
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 14
9 drugo 20
0 35
10 ne vem, b.o. 8
11 ni seznanjen 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V302 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 851 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 69
2 tiskani mediji 138
3 televizija in radio 206
4 internet 3
5 letaki 62
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 67
7 prijatelji in znanci 74
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 15
9 drugo 15
0 35
10 ne vem, b.o. 317
11 ni seznanjen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V303 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 950 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 34
2 tiskani mediji 46
3 televizija in radio 58
4 internet 6
5 letaki 37
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 40
7 prijatelji in znanci 59
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 7
9 drugo 10
0 35
10 ne vem, b.o. 669
11 ni seznanjen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
297 704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V304 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 1049 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 7
2 tiskani mediji 10
3 televizija in radio 12
4 internet 0
5 letaki 11
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 13
7 prijatelji in znanci 13
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 6
9 drugo 1
0 35
10 ne vem, b.o. 893
11 ni seznanjen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 928

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V305 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 1148 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 3
2 tiskani mediji 4
3 televizija in radio 2
4 internet 0
5 letaki 0
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 2
7 prijatelji in znanci 4
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 1
9 drugo 1
0 35
10 ne vem, b.o. 949
11 ni seznanjen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 984

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V306 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 1247 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 1
2 tiskani mediji 0
3 televizija in radio 1
4 internet 1
5 letaki 0
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 2
7 prijatelji in znanci 1
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 0
9 drugo 0
0 35
10 ne vem, b.o. 960
11 ni seznanjen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V307 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 1346 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 0
2 tiskani mediji 0
3 televizija in radio 0
4 internet 0
5 letaki 1
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 0
7 prijatelji in znanci 1
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 1
9 drugo 0
0 35
10 ne vem, b.o. 963
11 ni seznanjen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V308 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 1445 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 0
2 tiskani mediji 0
3 televizija in radio 0
4 internet 0
5 letaki 0
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 0
7 prijatelji in znanci 0
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 1
9 drugo 0
0 35
10 ne vem, b.o. 965
11 ni seznanjen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1000

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V309 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 1544 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 0
2 tiskani mediji 0
3 televizija in radio 0
4 internet 0
5 letaki 0
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 0
7 prijatelji in znanci 0
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 0
9 drugo 0
0 35
10 ne vem, b.o. 966
11 ni seznanjen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V310 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 1643 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 0
2 tiskani mediji 0
3 televizija in radio 0
4 internet 0
5 letaki 0
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 0
7 prijatelji in znanci 0
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 0
9 drugo 0
0 35
10 ne vem, b.o. 966
11 ni seznanjen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V311 OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBL

OD KOD STE PRIDOBILI INFORMACIJE O PROBLEMATIKI OBNOVE HE MOSTE (možnih je več odgovorov / anketar, ne beri odgovorov!!!!)

Vrednost 1742 Frekvenca
1 brošura Modro sožitje 0
2 tiskani mediji 0
3 televizija in radio 0
4 internet 0
5 letaki 0
6 predstavitve po krajevnih skupnostih 0
7 prijatelji in znanci 0
8 Odbor za rešitev Save Dolinke (Janko Rožič) 0
9 drugo 0
0 35
10 ne vem, b.o. 966
11 ni seznanjen 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V4 MORDA VESTE, ZAKAJ JE POTREBNA OBNOVA

MORDA VESTE, ZAKAJ JE POTREBNA OBNOVA

Vrednost 1841 Frekvenca
1 DA 711
2 NE 263
3 b.o. 23
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V51 ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA

ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA OBNOVA HE MOSTE? (možnih je več odgovorov!!!!) (možnih je več odgovorov / ne beri odgovorov / če anketiranec naved kaj kar ni v šifrantu to vpiši v naslednje polje!!!!)

Vrednost 1940 Frekvenca
1 izravnalno jezero (ureditev nihanja Save) 480
2 izgradnja nove strojnice 63
3 sanacija odpadkov železarne Acroni 19
4 odstranitev (strupenih) usedlin izpred talnega izpusta 20
5 ureditev nadomestnih biotopov 2
6 ureditev okolja in izgradnja infrastrukture okoli jezera 39
7 drugo 64
8 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V52 ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA

ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA OBNOVA HE MOSTE? (možnih je več odgovorov!!!!) (možnih je več odgovorov / ne beri odgovorov / če anketiranec naved kaj kar ni v šifrantu to vpiši v naslednje polje!!!!)

Vrednost 2039 Frekvenca
1 izravnalno jezero (ureditev nihanja Save) 42
2 izgradnja nove strojnice 45
3 sanacija odpadkov železarne Acroni 17
4 odstranitev (strupenih) usedlin izpred talnega izpusta 19
5 ureditev nadomestnih biotopov 5
6 ureditev okolja in izgradnja infrastrukture okoli jezera 44
7 drugo 11
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
183 818

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V53 ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA

ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA OBNOVA HE MOSTE? (možnih je več odgovorov!!!!) (možnih je več odgovorov / ne beri odgovorov / če anketiranec naved kaj kar ni v šifrantu to vpiši v naslednje polje!!!!)

Vrednost 2138 Frekvenca
1 izravnalno jezero (ureditev nihanja Save) 6
2 izgradnja nove strojnice 5
3 sanacija odpadkov železarne Acroni 3
4 odstranitev (strupenih) usedlin izpred talnega izpusta 2
5 ureditev nadomestnih biotopov 2
6 ureditev okolja in izgradnja infrastrukture okoli jezera 16
7 drugo 3
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 964

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V54 ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA

ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA OBNOVA HE MOSTE? (možnih je več odgovorov!!!!) (možnih je več odgovorov / ne beri odgovorov / če anketiranec naved kaj kar ni v šifrantu to vpiši v naslednje polje!!!!)

Vrednost 2237 Frekvenca
1 izravnalno jezero (ureditev nihanja Save) 1
2 izgradnja nove strojnice 1
3 sanacija odpadkov železarne Acroni 0
4 odstranitev (strupenih) usedlin izpred talnega izpusta 2
5 ureditev nadomestnih biotopov 0
6 ureditev okolja in izgradnja infrastrukture okoli jezera 0
7 drugo 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V55 ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA

ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA OBNOVA HE MOSTE? (možnih je več odgovorov!!!!) (možnih je več odgovorov / ne beri odgovorov / če anketiranec naved kaj kar ni v šifrantu to vpiši v naslednje polje!!!!)

Vrednost 2336 Frekvenca
1 izravnalno jezero (ureditev nihanja Save) 0
2 izgradnja nove strojnice 0
3 sanacija odpadkov železarne Acroni 0
4 odstranitev (strupenih) usedlin izpred talnega izpusta 0
5 ureditev nadomestnih biotopov 1
6 ureditev okolja in izgradnja infrastrukture okoli jezera 1
7 drugo 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V56 ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA

ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA OBNOVA HE MOSTE? (možnih je več odgovorov!!!!) (možnih je več odgovorov / ne beri odgovorov / če anketiranec naved kaj kar ni v šifrantu to vpiši v naslednje polje!!!!)

Vrednost 2435 Frekvenca
1 izravnalno jezero (ureditev nihanja Save) 0
2 izgradnja nove strojnice 0
3 sanacija odpadkov železarne Acroni 0
4 odstranitev (strupenih) usedlin izpred talnega izpusta 0
5 ureditev nadomestnih biotopov 0
6 ureditev okolja in izgradnja infrastrukture okoli jezera 1
7 drugo 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1000

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V57 ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA

ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA OBNOVA HE MOSTE? (možnih je več odgovorov!!!!) (možnih je več odgovorov / ne beri odgovorov / če anketiranec naved kaj kar ni v šifrantu to vpiši v naslednje polje!!!!)

Vrednost 2534 Frekvenca
1 izravnalno jezero (ureditev nihanja Save) 0
2 izgradnja nove strojnice 0
3 sanacija odpadkov železarne Acroni 0
4 odstranitev (strupenih) usedlin izpred talnega izpusta 0
5 ureditev nadomestnih biotopov 0
6 ureditev okolja in izgradnja infrastrukture okoli jezera 0
7 drugo 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V58 ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA

ALI VESTE KAJ NAJ BI ZAJEMALA PREDLAGANA OBNOVA HE MOSTE? (možnih je več odgovorov!!!!) (možnih je več odgovorov / ne beri odgovorov / če anketiranec naved kaj kar ni v šifrantu to vpiši v naslednje polje!!!!)

Vrednost 2633 Frekvenca
1 izravnalno jezero (ureditev nihanja Save) 0
2 izgradnja nove strojnice 0
3 sanacija odpadkov železarne Acroni 0
4 odstranitev (strupenih) usedlin izpred talnega izpusta 0
5 ureditev nadomestnih biotopov 0
6 ureditev okolja in izgradnja infrastrukture okoli jezera 0
7 drugo 0
8 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V5_DR anketar - vpiši druge elemente obnove /

anketar - vpiši druge elemente obnove / male črke!!!

Vrednost 2732 Frekvenca
+ 1
3krat povečan obseg j. 1
akumulacijsko jezero 1
da ne bi bilo več Berja 1
da se uredi oklje 1
dodatna zaloga vode 1
dograditev jezu 1
dograditev novega jezera 1
dotrajana elektrarna 1
dotrajanost elektrarne 1
elektrarna, jez 1
izbolšanje struge save 1
izgradnja He 1
izgradnja jezu 2
jez 7
katastrofo za naravo 1
komarji, rože 1
mokrišče 1
nedokončanje sedanje elektrarn 1
ni obnova ampak izgradnja nove 1
nihanje vode zaradi jezu 1
nova el. na sp. delu jezera 1
novi objekti, jez 1
novo akumulacijsko jezero 2
obnova celotne elektrarne 1
obnova jezu 1
obnova turbin 1
odstranitev mulja 1
okrnitev narave 1
očistit mulj 1
poglobitev struge 1
poplavitev Berja 2
poplavitev berja 2
popolno uničenje berja 1
popravilo temeljev 1
porušiti ravnovesje 1
poseg v naravo 2
poseg v prostor 1
posodobitev 1
postavitev nove elektr. 1
potop ker se jim ne da spucat 1
potopitev 1
potopitev Berja 2
potopitev Brja 1
potopitev berja 1
potopitev brja 1
potopitev dela doline 1
potopitev dela, obnova stare 1
potopitev jezera 1
povečali bi kapaciteto he 1
povečan vodostaj 1
povečana zmogljivost elektrarn 1
povečanje 3
povečanje bazena 1
povečanje elektrarne 2
povečanje elektrike 1
povečanje energije 1
povečanje j.,poplavitev Berja 1
povečanje jezera 2
povečanje kapacitet 1
povečanje stare 1
počen jez 1
prevbral v letaku 1
prevelika porava 1
pridobitev dpd.elektrike, okol 1
pridobitev elektrike 1
pridobitev enegije 1
pridobivanje elektrike 1
razvijanje turizem 1
razvoj turizma 1
razširitev kapacitet elektrar 1
razširiti berje 1
razširitrv 1
ribolovna dejavnost 1
sanacija elektrarne 1
sanacija objekta 2
sanacija stare elektr. 1
sanacija starega zajetja 1
sanacija stavbe 1
skriti odpadke 1
spraznitev bazena 1
sprememba ekosistema 1
to ni obnova, to je zavajanje 1
turistične stvari 1
turizem 1
uničenje narave 1
uničenje reke 1
ureditev okolice 1
ureditev za turizem 1
varovanje okolja 1
vec energije 1
več elektrike 2
več energije 2
večje pridobivanje energije 1
večji bazen 1
vsaka stvar je potrebna obnova 1
zajez.save,izgrad.dod.central 1
zajezitev 3
zajezitev Barja 1
zajezitev stare 1
zalitje Brja, Save 1
zanj to ni obnova! 1
širitev 2
širitev he 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126

V6 ALI STE ZA TO, DA SE HE MOSTE OBNOVI PO

ALI STE ZA TO, DA SE HE MOSTE OBNOVI PO PRIPRAVLJENEM PROJEKTU KOT GA PREDLAGAJO SAVSKE ELEKTRARNE, ALI NE?

Vrednost 2831 Frekvenca
1 sem za to 317
2 sem proti 509
3 ne vem, b.o. 171
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V7 ALI STE BILI SAMI KDAJ NA OBMOČJU BERJA,

ALI STE BILI SAMI KDAJ NA OBMOČJU BERJA, KI GA BO DELNO ZASEDLO IZRAVNALNO JEZERO?

Vrednost 2930 Frekvenca
1 da bil 731
2 ne ni bil 262
3 b.o. 4
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V8 ALI BOSTE Z GLASOVANJEM NA REFERENDUMU P

ALI BOSTE Z GLASOVANJEM NA REFERENDUMU PODPRLI OBNOVO HE MOSTE?

Vrednost 3029 Frekvenca
1 da, bo podprl 259
2 ne, ne bo podprl 497
3 ne vem, b.o. 175
4 ne bom glasoval 67
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V9 KAJ BOSTE NA REFERENDUMU OBKROŽILI?

KAJ BOSTE NA REFERENDUMU OBKROŽILI?

Vrednost 3128 Frekvenca
1 ZA - ZA UMIK ODLOKA 338
2 PROTI - PROTI UMIKU ODLOKA 255
3 ne vem, b.o. 394
4 ne bom glasoval 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 408

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V10 ALI SE BOSTE 3. OKTOBRA UDELEŽILI REFERE

ALI SE BOSTE 3. OKTOBRA UDELEŽILI REFERENDUMA, KI BO UREJAL VPRAŠANJE ZAŠČITE BERJA?

Vrednost 3227 Frekvenca
1 bo udeležil 792
2 ne bo udeležil 36
3 ne vem, b.o. 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111 ALI LAHKO NAVEDETE GLAVNE RAZLOGE KI GRE

ALI LAHKO NAVEDETE GLAVNE RAZLOGE KI GREDO V PRID OBNOVI HE MOSTE?

Vrednost 3326 Frekvenca
1 pridobitev dodatne električne energije in večja energetska neodvisnost Slovenije 320
2 optimalna izraba obstoječe akumulacije v Mostah 11
3 ureditev brežin in zmanjšanje erozije 21
4 sanacija odpadkov železarne Acroni 20
5 ureditev okolja in izgradnja infrastrukture okoli jezera 50
6 drugo 66
7 ne vem, b.o. 250
8 ni razlogov za obnovo 250
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V112 ALI LAHKO NAVEDETE GLAVNE RAZLOGE KI GRE

ALI LAHKO NAVEDETE GLAVNE RAZLOGE KI GREDO V PRID OBNOVI HE MOSTE?

Vrednost 3425 Frekvenca
1 pridobitev dodatne električne energije in večja energetska neodvisnost Slovenije 13
2 optimalna izraba obstoječe akumulacije v Mostah 13
3 ureditev brežin in zmanjšanje erozije 10
4 sanacija odpadkov železarne Acroni 11
5 ureditev okolja in izgradnja infrastrukture okoli jezera 30
6 drugo 19
7 ne vem, b.o. 3
8 ni razlogov za obnovo 1
Sysmiss 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V11_DR anketar - vpiši druge razlog za obnovo,

anketar - vpiši druge razlog za obnovo, male črke!!!

Vrednost 3524 Frekvenca
363 1
4 1
RAZBREMENITEV JEZERA 1
anarhija v nepravni državi 1
brje je totalno neurejeno 1
da bo investitor zaslužil 1
da ni treba uvoziti 1
da se znebi svojih parcel 1
delovna mesta 1
delovna mesta, turizem 1
delovna mesta,urejeno okolje 1
denar 2
denar za občino 1
denarna sredstva 1
dobro za občino 1
dodatna turistična ponudba 1
dotrajanost, nepredek tehnolog 1
ekoloski vidik 1
ekološko prijazna energija 1
ekonomski interesi občine 1
elektrarna je v slabem stanju 1
finančni razlogi 1
finančno bolj ugodno 1
gospodarska rast, turizem 1
itak je smetišče 1
izvozni artikel, uvoz drag 1
je ekološko 1
je krško- hoče zapret 1
je zastarelo, ekološka energij 1
jez je nevaren,dotrajen 1
koristno za občino 1
lastna energija 1
manjša erozija 1
manjši posegi v naravo 1
mogoce bi blo bols 1
mora se urediti, ampak ne tako 1
naj obnovijo kakršna je 1
napredek 1
ne bi bilo uvažanja elektrike 1
ne bo potrebno uvažati 1
ne bo treba obnavljat stare 1
ne bo treba še 1 zajezitev 1
ne bo več nevarno 1
ne na tak način 1
neizkoriščena zemlja 1
ni potrebna 1
ni tako slabo za naravo 1
nihče ne skrbi za brje 1
nič se ne bo uničilo 1
nova delovna mesta 2
noče prešaltat na sveče 1
obnova he 1
obnova je potrebna 1
obnova stare he 2
obnova stare, ne grad. nove 1
obnova v okviru stare he 2
obnovljivi viri 1
ohranitev delovnih mest 1
okolje 1
onesnaženje zraka 1
očistiti jezero 1
področje Berja je zanemarjeno 1
popravila 1
posodablanje nujno 1
potem večji stroški 1
potrebe za energije 1
potrebno očistiti akomulac.jez 1
počistijo umazanijo zg.bazena 1
premalo el. za tak poseg 1
pridobitev kilovatnih ur 1
pridobitev sredstev od EU 1
razvoj turizma 2
razvoj turizma, nova del. mest 1
reprodukcija rib,stabilizacija 1
samo obnovitev 1
sanacija elektrarne 1
sanacija objekta 2
sicer ne bo pitne vode 1
starost elektrarne 1
turizem 4
ugrezanje strojnice 1
uporaba nekoristnega okolja 1
uporaba obnovljivih nar. virov 1
ureditev brežin, ok za okolje 1
ureditev okolja 1
ureditev okolja, obnova 1
v ničemer nebo škodovala bledu 1
v prid komerciale 1
več bdp 1
vse kar obljubljajo 1
vzdrževanje 1
za razvoj 1
zanesljivost 1
zanič jez 1
zaposlitev 2
zaposlitev ljudi 1
zaprtje jedrske elektrarne 1
zaradi lobijev ki so zadaj 1
zaradi manjše onesnaženosti 1
zaradi okolja 1
zaradi staranja prejšnje elekt 1
zaradi starosti 1
zaradi čiste vode 1
zaslužek 1
zastarelost 3
zmanjšanje stroškov 1
če ne bo treba zapret HE 1
če popusti jez bo katasrofa 1
čista energija 1
čiščenje predela 1
še 1jezero-->več turizma 1
širitev turizma 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
124

V12 KAJ PA BI BILI GLAVNI RAZLOGI PROTI OBNO

KAJ PA BI BILI GLAVNI RAZLOGI PROTI OBNOVI HE MOSTE?

Vrednost 3623 Frekvenca
1 potopitev mokrišča Berje (zaščita živali in rastlinskih vrst) 410
2 pojav megle 118
3 nihanje vode v jezeru 24
4 pojav smradu 13
5 finančni vidik, obnova bo zelo draga 9
6 drugo 107
7 ne vem, b.o. 147
8 ni razlogov proti obnovi 138
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V12_DR anketar - vpiši druge razlog proti obnov

anketar - vpiši druge razlog proti obnovi, male črke!!!

Vrednost 3722 Frekvenca
, 1
1 2
2 1
DVIG PODTALNICE 1
POSEG V NAR. OKOLJE 1
UNIČENJE IZVIROV 1
biotop 1
bolezni 1
ce bo polovicna izvedba 1
da bo vsem ustrezalo 1
da slo ohrani naravne vode 1
denar rabimo za kaj drugega 1
drugačna rešitev oskrbe z el. 1
druge rešitve 1
država 1
dvig podtalnice 1
dvom v izvedbo investitorja 1
efekti na okolje 1
ekoliška bomba, sprem. klime 1
ekologija, 1
ekološka katastrofa v prihodno 1
ekološki 1
ekološki razlogi 1
ekološki vzroki 1
ekološko sporno 1
graditi na drugih stvareh 1
izguba kmetijskih zemljišč 1
izguba turizma 1
je proti gradnji nove 1
kako bo po izgradnji-koristi 1
komarji 1
korupcija na občini 1
kratkoročna rešitev,potem spet 1
ljudje ki so bili vedno proti 1
majhna pridobitev energije 1
manj miru 1
megla 9
megla nadomestni biotopi 1
megla, mrčes 1
megla, plazovi 1
megla, preveliko nihanje 1
megla,nihanje vode 1
megla,svinjarija 1
megla.dvig ravni jezera 1
mnenja ljudi 1
mrčes 1
mulj se bo pri potopitvi širil 1
nabiranje nesnage iz železarne 1
narava 1
naravo ohranit 1
ne bo nobene škode 1
ne bo tako veliko koristi 1
ne bo toliko več energije 1
ne gleda se v prihodnost 1
ne verjame 1
ne čistijo, ne vzdržujejo 1
neizpolnjene obljube 1
neokrnjena narava 1
nepotreben poseg v prostor 1
nepotrebna 1
nepotrebno 1
nepravilna odločitev he 1
neprimeren projekt 1
nesanacija obstoječega stanja 1
nesnaga, usedline iz žel. 1
neumnost, voda se bo dvigovala 1
nezaupanje projektu 1
nezaupanje v uresničitev načrt 1
ni ji vseč da se kaj dela 1
ni potrebe 1
ni prav da se narava uniči 1
ni prave potrebe po sanaciji 1
ni smiselna-raje obnova stare 1
ni toliko več energije 1
ni uspešno 1
nihanje 1
nihanje bi ostalo 1
nihanje vode 5
nihanje vode,komarji,rastline 1
niso se pogovorili z ljudmi 1
nič ne bi pridobili s tem 1
odlaganje žlindre v odtok save 1
odpadki elektrarne 1
ohranitev biotopa 1
ohranitev narave 1
ohranitev okolja 1
ohranitev živali 1
okoljevarstveni problem 1
okoljske posledice 1
okoriščanje posameznikov 1
onesnazenje 1
onesnazevaje okolja 1
onesnaženje 1
onesnaženje okolja 1
onesnaženost 1
onesnaževanje 3
onesnaževanje okolja,narava 1
oškodovanje narave 1
p kulturno in naravno bogastvo 1
plazovit teren 1
pojav megle 2
pomanjkljiva predstavitev 1
poplavljanje 1
poplavljanje vode 1
poseg v naravno okolje 1
poseg v naravo 13
poseg v okoje 1
poseg v okolje 4
poseganje v okolje 1
posegi v naravo 1
posegi v okolje in prostor 1
posledice za naravo prevelike 1
potopitev Berja 1
predrago 1
premajhna količina energije 1
premalo energije 1
premalo energije s potopitvijo 1
premalo nove energije 1
prepozno obveščanje savskih el 1
prevec tov. elektroen. 1
prevelik poseg v naravo 2
prevelik poseg v okolje 1
prevelika sprememba za okolje 1
privatni finan.interesi 1
privatni interesi 1
proti posegom v naravo 1
proti vsakemu posegu v naravo 1
proti zajezitvi berja 1
rafting bo propadel 1
rastline živali 1
razširjanje 1
redek naravni sistem 1
riziko za okolje 1
rušenje okolja, se lahko najfe 1
sam potek obnove 1
se dodatni objekti 1
sevanje 1
skeptična 1
skodovanje okolju 1
slabo z ekološkega v 1
slabo za turizem 1
slovenija naj ostane kot je 1
služba 1
smeti 1
smo tudi emocionalno vezani 1
smrad 1
smrad, slabo za turizem 1
so se drugi nacini pridobitve 1
so še druge rešitve 1
sprem. mikroklime 1
sprememba ekološkega sist. 1
sprememba klime 1
sprememba klime, megla 1
sprememba klime, okolja 1
sprememba klime,še 1 jezero 1
sprememba mikroklime 2
stoječa voda 1
stopnja vlažnosti 1
stroški, poseg v naravo 1
strupen mulj na dnu 1
to ni dolgoročna rešitev 1
toliko drugih možnosti 1
turistično mesto 1
turizem 1
umazanija bo šla naprej 1
unicena ekologija 1
uničenje biotopa 2
uničenje lepe narave 1
uničenje mikroklime 1
uničenje narave 8
uničenje naravnega okolja 1
uničenje naravnega ravnovesja 1
uničenje okolja 5
uničeno naravno okolje 1
uničevanje narave 3
uničevanje okolja 1
varovanje narave 1
varovanje okolja 1
varovanje okolje 1
več denarja za določene ljudi 1
več komarjev,uničenje biotopa 1
več minusov 1
več negativnih 1
vlaga,izguba zemlje 1
vmešavanje politike 1
vpliv na klimo 1
vpliv na mikroklimo 1
vplivi na pdnebje 1
vzdrževati raje stare objekte 1
zajezen bo lep del Save 1
zavajanje javnost, neprim.pros 1
zaščita naravnega okolja 1
zaščiteno območje 1
zgolj prelaganje problema 1
znižanje gladine Blejskega jez 1
čuvanje narave 1
čuvanje okolja 1
škoda 1
škoda narave 2
škodovali kraju 1
škodovanje narave 1
škoduje naravi 1
špekulacije lastnikov zemljišč 1
športno sredisce,kup betona 1
živi zelo blizu 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
253

V8_POG POD KAKŠNIMI POGOJI PA BI BILI VSEENO PR

POD KAKŠNIMI POGOJI PA BI BILI VSEENO PRIPRAVLJENI PODPRETI OBNOVO? (anketar - vpiši male črke!!!)

Vrednost 3821 Frekvenca
DRUGI NAČINI BREZ JEZU 1
berje nedotaknjeno 1
berz posegov v okolje 1
bolj ekološka,ne sprem.narave 1
boljša razložitev problema 1
boljši sanacijski projekt 1
brez graditve jezu 1
brez izravnavnega bazena 1
brez jezera, brez zajezitve 1
brez jezu 1
brez poplavljenega jezera 1
brez poseganja v naravo 3
brez posegov v naravo 1
brez potopa! 1
brez potopa-jezera 1
brez potopitve 1
brez siritve 1
brez unicitve narave-save 1
brez velikih sprememb v okolju 1
brez zajezitve 1
brje naj se ohrani 1
brje ostane nedotaknjeno! 1
ce bi bila manjsa investicija 1
ce bi bila obnova, ne graditev 1
ce bi bilo zajetje drugacno 1
ce bi predlagali sprejeml.nacr 1
da bi bila obnova v mostah 1
da bi obnavljali samo del 1
da megle ne bi bilo 1
da ne bi bilo uvažati energije 1
da ne bi nič uničevali okolja 1
da ne bi oskrunili narave 1
da ne bi oviralo turizma 1
da ne bi uničevali okolja 1
da ne bo megle, da bo cisto 1
da ne škoduje okolju, živalim 1
da ostane kot je 1
da ostane tako kot jte 1
da pustijo naravo tako kot je 1
da se jez obnovi, narava ostan 1
da se narava ohrani 1
da se ne uniči naravno ravnove 1
da se ne uničuje okolje 1
da se samo obnovi 1
da se samo sanira jezero 1
da velja vse kar je napisano s 1
del denarja za zaščito okolja, 1
denarna odškodnina 1
druga lokacija 1
drugacen vir energije 1
drugačna zaščita 1
ejo druge variante 1
elektrarna ostane takšna ko je 1
enak obseg elektrarne 1
energetska nujnost 1
ga ni 3
gospod.rast več kot uničenje 1
izgradnja 2 pretočnih elektrar 1
izpol naravno varstveni pogoji 1
izumrtje ali elektrarna 1
jih ni 11
jih nimam 1
jo podpira 1
kompromis 1
le obnova centrale 1
le očisti in pusti tako kot je 1
le očistiti moste 1
majn škode v naravi 1
manj onesnaženja iz jeklarne 1
manj posega v naravo 1
manjsa obnova obsojecega 1
manjsa zajezitev 1
manjša potopitev mokrišča 1
manjši poseg v okolje 1
me ne bo več ko bodo delali 1
na primernejši način 1
naj bi se obnovila stara he 1
naj obnovijo obstoječo 1
naj ocistijo, narava pa ostane 1
naj raje obnovijo staro 1
naj rajsi obnovijo obstoječo ? 1
najti se mora kompromis 1
ne 11
ne bi 3
ne bi bil 1
ne bi bila 2
ne bi bila po noenimi.pog 1
ne bi bilo spremljajočih objek 1
ne na tak način 1
ne podpira 1
ne prevec skode rastlinstvu 1
ne ve 17
ne vem 6
ne vem, je proti tem posegom 1
ne vidi alternative 1
neodločen 1
neposeganje v Barje 1
nespremenjen vpliv na okolico 1
neuničevenja okolja 1
nevem 1
ni 2
ni jih 1
ni nobenih 1
ni pogoja 3
ni pogojev 4
ni potrebne razširitve 1
ni razmišljala, jih ni 1
ni za to 1
nikakor 4
nikakršne potopitve 1
nikakršni 1
nikakršnih 1
nikakršnim 1
nisem razmišljala 4
niso 1
nič 4
nič nove gradnje! 1
noben pogoj 1
nobenih 1
nobenim 4
nobenimi 17
ob velikem pomankanju energije 1
obnova brez posega v naravo 1
obnova obstoječega stanja 1
obnova strojnica 1
obnova v okviru stare he 6
obnovijo naj stari bazen 1
obnovitev obstoječega 1
obnoviti staro jezero 1
obnovo obstoječega jezera 1
obstoječa elektrarna obnovi 1
občuvati naravo 1
ohranitev doline pod jezom 1
ohranitev naravnega okolja -be 1
ohranitev obstoječega obsega 1
ohranitev obstoječega stanja 1
ohranitev okolice 1
ohranitev okolja 1
ohranitev živali in rastlin 1
ohranitev življenja živali in 1
okoljevarstvo 1
okolju prijazno 1
ostane obstoječe stanje 1
pod drugimi.. 1
pod nikakršnimi 1
pod nobenemi 1
pod nobenim 17
pod nobenim pogojem 3
pod nobenimi 32
pod nobenimi od investitorja 1
pod nobenimi pogoji 4
pod nobenimi pogoji! 1
pod nobenimi, drui viri, sonce 1
popravitev stanja strojnice 1
ppod nobenimi 1
preveč pretvez 1
samo kar je potrebno 1
samo obnova 3
samo obnova je ok 1
samo obnova obstoječega 1
samo obnova, ne zajezitve 1
samo onbnovitev stare elektrar 1
samo poprava počistijo jezero 1
samo sanacija 2
samo sanacija jezera 1
samo čiščenje mulja 1
sanacija obstoječega 1
sanirajo ze zastrupljeno 1
saniranje obstoječega 1
saniranje obstoječozadevo 1
sanirati jez 1
sanirati obstojeco zadevo 1
saso obnova 1
skupna rešitev-varovanje okolj 1
sprememba lokacije 1
stara he bi se morala prej san 1
tezko 1
težko rečem 1
trenutno jih ni 1
umazanjia,očistiti! 1
umetni jez 1
uredi pregrada,izprazniti baze 1
ureditev obstoječega 1
ureditev obstoječega jezu 1
v primeru drugih rešitev 1
varovanje okolja 1
varstvo okolja 1
več informacij 1
več manjših elektrarn 1
z majšnim posegom v naravo 1
z zajezitvijo ne 1
za obnova starega zajetja 1
zagotovilo strok. da ni druge 1
zagotovitev, da ne bo megle 1
zastonj elektrika do smrti 1
zatrditev, da ne bo nobene ško 1
zaščita okolja 1
če bi bila pretočna he 1
če bi bila stiska z energijo 1
če bi bilo brez jezera 1
če bi bilo manj onesnaženja 1
če bi bilo to nujno potrebno 1
če bi biula zajezitev kje drug 1
če bi imel osebno korist 1
če bi imeli tehtne argumente 1
če bi manj posegli v naravo 1
če bi najprej sanirali obstoj. 1
če bi našli drugo alternativo 1
če bi obstoječe jez. povečali 1
če bi obstoječe obnovili 1
če bi se držali načrtov 1
če ne bi bilo druge možnosti 1
če ne bi bilo korupcije v obči 1
če ne bi bilo zejezitve 1
če ne bi gradili jezu 1
če ne bi poplavili Berja 1
če ne bi potopili Berja 1
če ne bi razširili elektrarne 1
če ne bi uničevali narave 1
če ne bi zajezili Berja 1
če ne širijo jezera 1
če ni druge možnosti 1
če se objekt ne bi razširjal 1
čim manj posega v naravo 1
čimmanj škode 1
še ne ve pod kakšnimi 1
še nisem razmišljal 1
športni center, obala, poti 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370

V13A SEDAJ PA VAS ŠE PROSIMO, DA NA LESTVICI

SEDAJ PA VAS ŠE PROSIMO, DA NA LESTVICI OD 1 DO 5, OCENITE, KOLIKO VERJAMETE INFORMACIJAM, KI JIH POSREDUJE NASLEDNJE DVE STRANI PRI REFERENDUMU. PRI ČEMER 1 POMENI, DA SPLOH NIČ NE VERJAMETE, 3 JE NEKJE VMES IN 5, DA POVSEM VERJAMETE POSREDOVANIM INFORMACIJAM. NAJPREJ, KOLIKO VERJAMETE INFORMACIJAM, KI JIH POSREDUJEJO... PREDSTAVNIKI INVESTITORJA - SAVSKE ELEKTRARNE?

Vrednost 3920 Frekvenca
1 sploh ne verjamem 238
2 . 149
3 nekaj vmes 362
4 . 91
5 povsem verjamem 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V13B KOLIKO PA VERJAMETE INFORMACIJAM, KI JIH

KOLIKO PA VERJAMETE INFORMACIJAM, KI JIH POSREDUJEJO PREDSTAVNIKI ODBORA ZA REŠITEV SAVE DOLINKE?

Vrednost 4019 Frekvenca
1 sploh ne verjamem 100
2 . 95
3 nekaj vmes 322
4 . 189
5 povsem verjamem 171
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V141 ZA KOGA MENITE, DA BO PROJEKT OBNOVE HID

ZA KOGA MENITE, DA BO PROJEKT OBNOVE HIDROELEKTRARNE MOSTE KORISTEN? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA.

Vrednost 4118 Frekvenca
1 VSI POTROŠNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI 217
2 LOKALNA SKUPNOST - OBČINE NA PODROČJU HE MOSTE 145
3 INVESTITOR - SAVSKE ELEKTRARNE 289
4 IZVAJALCI GRADBENIH IN DRUGIH DEL 71
5 LASTNIKI ZEMLJIŠČ 114
6 NOBEDEN 61
7 drugo 12
8 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V142 ZA KOGA MENITE, DA BO PROJEKT OBNOVE HID

ZA KOGA MENITE, DA BO PROJEKT OBNOVE HIDROELEKTRARNE MOSTE KORISTEN? IZBERITE NAJVEČ DVA ODGOVORA.

Vrednost 4217 Frekvenca
1 VSI POTROŠNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI 35
2 LOKALNA SKUPNOST - OBČINE NA PODROČJU HE MOSTE 100
3 INVESTITOR - SAVSKE ELEKTRARNE 139
4 IZVAJALCI GRADBENIH IN DRUGIH DEL 97
5 LASTNIKI ZEMLJIŠČ 69
6 NOBEDEN 1
7 drugo 4
8 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V15 ALI VAS ZANIMAJO PODROBNEJŠE INFORMACIJE

ALI VAS ZANIMAJO PODROBNEJŠE INFORMACIJE O NAČRTOVANI OBNOVI HE MOSTE?

Vrednost 4316 Frekvenca
1 da 279
2 ne 684
3 ne ve, b.o. 33
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V16 ČE OCENJUJETE NASPLOH, ALI STE PREJ ZADO

ČE OCENJUJETE NASPLOH, ALI STE PREJ ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z GOSPODARSKIM RAZVOJEM OBČINE BLED?

Vrednost 4415 Frekvenca
1 prej zadovoljen 270
2 prej nezadovoljen 630
3 ne ve, b.o. 96
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V16_KDO KDO OZIROMA KAJ GA PO VAŠEM MNENJU NAJBO

KDO OZIROMA KAJ GA PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ ZAVIRA?

Vrednost 4514 Frekvenca
"ni skupnega jezika" 1
/ 1
2 1
Blejci 1
Ljubljana 1
Ljudje sami 1
UPRAVA 1
birokracija 4
bivše vodenje občine 1
bivši župan 1
bled je proti vsaki novi ideji 1
blejska občina 1
blejski svetniki 1
blejsko vodstvo 1
celotno vodstvo 1
ceste slabe 1
cestne prometne ureditve 1
delno svetniki, delno krajani 1
delo prejsnjega mandata 1
denacionalizacija 2
denar 6
denar gre v neprave stvari 1
denar ni 1
denar, vodstvo 1
denar,država ne pomaga 1
direktorji, ljudje na položaji 1
dogovori med političnimi stran 1
dolgovi 1
dolgovi občine 2
dolgovi prejšnjega župana 1
določeni ljudje na položajih 1
določeni posamezniki 1
določeni posamzniki, župan 1
domačini 1
domačini sami 1
domačini se ne znajdejo dobro 1
drobnjakarstvo, ni ciljev 1
drug pristop svetnikov 1
država 6
državna in lokalna oblast 1
finance 8
finance, dolgovi 1
finance, mentaliteta prebivals 1
finance, prezadolžena občina 1
finančna sredstva 1
finančne zadeve 1
finančni izdatkiobčine,nivizij 1
finančni viri, 1
finančno stanje 1
fovšarija 1
fukcionarji 1
g. Beznik-občinski svetnik 1
gorenjska nevoscljivost 1
gorenjska nevoščljivost 1
gospodarska situacija 1
gospodarski plani, uprava 1
gospodje na občini 1
infrastruktura, komunala, kana 1
interesi posameznikov 1
interesi vodilnih 1
isti na vodilnih m, decionaliz 1
kadrovska struktura 1
kapitalska struktura 1
kapitalski interesi 1
kmetje-obvoznica 1
konkurenca 1
konzervativnost vodilnih 1
lastninski odnosi 1
lds 1
ljudje 4
ljudje na občini 1
ljudje na položajih 3
ljudje na vplivnih položajih 1
ljudje niso enotni 2
ljudje sami 2
ljudje, občina 1
lokacija 1
lokalna oblast 1
lokalna samouprava 1
lokalna skupnost 3
lokalne igre, nesposobnost 1
mediokritete-strok+oseb.ravni 1
medsebojna trenja 1
mentaliteta 2
mlačnost občinerjev- nestrokov 1
monopol 1
možje v vrhu občine 1
n 1
na vem 1
najbrž finance 1
napačen dotok denarja 1
napačna odločitve 1
napačni ljudje 1
napačni postopki in odločitve 1
naravovarstveniki 1
ne bi znala opredelit sedaj 1
ne more rečt 1
ne obračajo se na stokovnjake 1
ne pravilno vodenje turizma 1
ne ve 24
ne ve, skupen duh bi pomagal 1
ne vedo kaj bi radi 1
ne vem 21
ne vem točno 1
ne želi komentirati 1
neekonomičnost 1
neenotnost 1
neenotnost občinskih mož 1
neestetska gradnja objektov 1
nefleksib. ljudje ki odločajo 1
negospodarnost 1
neinovati.,zastareli pristopi 1
neinovativnost, ozkoglednost 1
neodgovorni ljudje 1
neodločnost vodstva občine 1
neorganiziranost občine 1
neprava politika 1
nepravi ljudje 2
nepravilno porabljena sredstva 1
nepravo vodstvo 1
nepravo vodstvo občine 1
nepremišljeni referendumi 1
nesodelovanje občine s privatn 1
nesoglasja med hotelirji 1
nesoglasja med odgovornimi 1
nesoglasja med svetniki 1
nesoglasja na občini 1
nesoglasja v občini 1
nesoglasje na obcinski upravi 1
nesoglasje pri odgovornih 1
nesoglasje v vodstvu obcine 1
nespametne odločitve 1
nesposoben župan & co 1
nesposobni ljudje 3
nesposobni ljudje na položajih 1
nesposobni ljudje v občini 1
nesposobni ljudje, denar 1
nesposobni ljudje, občina 1
nesposobni ljudje, župani 1
nesposobni možje 1
nesposobni svetniki 2
nesposobno vodstvo 2
nesposobno vodstvo občine 2
nesposobnost dogovorov v skupn 1
nesposobnost kadra v občini 1
nesposobnost ljudi 1
nesposobnost obcine 1
nesposobnost občinarjev 2
nesposobnost občine 2
nesposobnost uprave 1
nesposobnost vodilnih 2
nesposobnost vodilnih ljudi 1
nesposobost uprave in g. subje 1
nesposodnost vodstva 1
nestrokoven kader 1
nestrokovenobcinski kader 1
nestrokovni gospodarstveniki 1
nestrokovni kader v upravnih e 1
nestrokovnjaki 1
nestrokovno vodstvo 1
nestrokovnost 2
nestrokovnost vodstva 1
neurejenost okolice 1
neusklajeni, različni interesi 1
neustreznio kadri v turizmu 1
neučinkovita lokalna uprava 1
nevem 1
nezainterisiranost občine 1
neznanje 1
neznanje in sebičnost ljudi 1
ni delovnih mest 1
ni denarja 3
ni dobička 1
ni dobre turistične ponudbe 1
ni hotel odgovoriti 1
ni infrastrukture 1
ni jasne vizije 1
ni konkretnega programa 1
ni konsenza pri projektih 1
ni načrtov 1
ni nobenega dokončanega dela 1
ni nočnega življenja -turizem 1
ni obvoznice 1
ni odločnosti - občinski delav 1
ni pravi zupan 1
ni pravih ljudi 1
ni pravih ljudi na pravem mest 1
ni pravih ljudi na vodilnih me 1
ni pravnih ljudi na položajih 1
ni programa,načrta,zapravljajo 1
ni tujega kapitala 1
ni vodilne stranke 1
nič 2
noče tovornjakov 1
obcinska oblast 1
obcinski dolg iz pret. 1
oblast v Slo 1
oblasti 3
oblastniki 1
obvoznica 1
obvoznica okoli bleda 1
občani sami 1
občina 22
občina bled 1
občina in ljubljana 1
občina ker nima denarja 1
občina ne dela usklajeno 1
občina nima cilja:gosp/turizem 1
občina nima dobrega plana 1
občina sama 4
občina, država 1
občina, ljudje v turizmu 1
občina, svetniki 1
občina, vlagatelji 1
občina-napačna politika 1
občinarji 4
občinska politika 1
občinska uprava 3
občinski ljudje nesposobni 1
občinski možje 3
občinski svet 3
občinski svet z županom 1
občinski svetniki 5
občinski veljaki 2
odnos investitorjev 1
onesnaževanje jezera 1
osebni interesi 1
osebni interesi elite na bledu 1
osebni interesi ljudi na polož 1
osebni interesi občinskih svet 1
osebni interesi svetnikov 1
osebni interesi, politika 1
ozki interesi posameznikov 1
ozko gledanje lokalnih ljudi 1
ozko gledanje, trenutno 1
ozkoglednost Blejcev 1
podjetja 1
podžupani 1
politika 7
politika države 1
politiki 7
politične stranke 1
politični sistem 1
politka 1
pomanjkanje $ 1
pomanjkanje denarja 9
pomanjkanje denarja, svetniki 1
pomanjkanje denarja-zadolženos 1
pomanjkanje financ 1
posamezni interesi 1
posamezniki na občini 1
posledice prejšnjih županov 1
prebivalci sami 2
prejsnji zupan 1
prejšnja občinska vlada 1
prejšnji župan 2
premajhen proračun 2
premajhna ponudba za goste 1
premalo aktivnosti za mlade 1
premalo denar 1
premalo denarja 2
premalo finančnih sredstev 1
premalo investicij 1
premalo investiranja v občini 1
premalo v investcij turizem 1
premalo vlaganje 1
prevelik povdarek na turizmu 1
preveliko trošenje denarja 1
preveč dajejo zase 1
preveč denarja gre v politiko 1
preveč denarja v infrastruktur 1
preveč obsežno 1
preveč povzpetništva 1
preveč različnih interesov 1
preveč turizma 1
preveč vlaganja v turizem 1
prešibka turistična usmerjenos 1
privatizacija 1
privatni interesi podjetij 1
problem financ, občinski svet 1
promet 1
razdrobljenost gospodarstva v 1
razhajanje interesov 1
različni interesi 2
različni interesi strank 1
razvoj v napacno smer 1
sam pristop do turizma 1
sam sistem 1
sama država 1
sama občina 1
sami ljudje ki so na vrhu 1
sami prebivalci 1
samo stanje občine 1
samovolja župana 1
samozavest 1
se ne bi mogel opredeliti 1
se ne bi opredelil 1
se samo zmerjajo ljudje tam 1
slab župan-več za turizem 1
slaba denacionalizacija 1
slaba gosp.situacija 1
slaba komunikac. med vodilnimi 1
slaba splošna izobrazba 1
slabaorganizacija 1
slabe ceste 1
slabe ceste,parkirišča 1
slabi predstavniki, svetniki 1
slabi projekti,kadri , planira 1
slabi župani 1
slabo politično vodstvo 1
slabo vodstvo 2
slovenija sama 1
stara struktura svetnikov 1
starejša populacija 1
svet občine 1
svetniki 14
svetniki niso z bleda 1
svetniki, občina 1
svetniki, občinski svet 1
svetniki, zupan 1
svetniki, župan 2
svetniki-skrbijo za svoje stol 1
tezko ocenim 1
tisti ki so na vrhu 1
tisti, ki trenutno vladajo 1
to mi nič ne pomeni 1
trenutna gospodarska situacija 1
trenutna struktura na oblasti 1
turist. gospodarstvo je na psu 1
turizem 1
turizem zavira gosp.razvoj 1
ukinjanje idustrije 1
upokojenci med svetniki 1
uprava občine 1
uprava, dolgovi iz preteklosti 1
upravniki 1
uradniki na obcini 1
urasdniki na občini 1
usmerjenost v turisitično dej 1
ustrežljivost turist. delavcev 1
veljaki prejsnjega sistema 1
vladujoči 1
vodilni 1
vodilni ljudje 3
vodilni na občini 1
vodilni, občina 1
vodstvo 2
vodstvo na Bledu,nienotnosti 1
vodstvo občine 1
vodstvo občine in gospodarstva 1
vodstvo, župan 1
vodsvo občine 1
vsak malo 1
vsak vleče na svojo stran 1
vse se dela brez načrtov 1
vse se počasi premika 1
vsi 3
vsi malo 1
vsi odgovorni 1
vsi svetniki 1
zadolzitve 1
zadolženost 1
zadolženost občine 1
zakonodaja 1
zakonodaja obcine 1
zanašanje na lepote bleda 1
zanemarjena okolica,ceste,ploč 1
zanemarjenost 1
zaposleni na občini 1
zapravljivost občinskih svetni 1
zaradi nizkega razvoja turizma 1
zastarela miselnost 1
zasterela vladajoca druzba 1
zaviranje gospodarstva 1
zeleni pas 1
zgube 1
čudna politika 1
župan 10
župan, turistična skupnost 1
župani 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
562

V17 KAKO BI SE ODLOČILI V NASLEDNJI DILEMI?

KAKO BI SE ODLOČILI V NASLEDNJI DILEMI? ALI BO KVALITETA ŽIVLJENJA V SLOVENIJI V BODOČE BOLJ ODVISNA OD...

Vrednost 4613 Frekvenca
1 GOSPODARSKE RASTI, ALI 454
2 OD VARSTVA NARAVE 282
3 ne vem, neodločen, b.o. 258
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V18A KATEREGA OD NAVEDENIH TISKANIH MEDIJEV N

KATEREGA OD NAVEDENIH TISKANIH MEDIJEV NAJPOGOSTEJE PREBIRATE?

Vrednost 4712 Frekvenca
1 GORENJSKI GLAS 298
2 DELO 300
3 VEČER 1
4 DNEVNIK 230
5 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18B KAJ PA RADIJSKE POSTAJE. KATERO POSLUŠAT

KAJ PA RADIJSKE POSTAJE. KATERO POSLUŠATE NAJVEČKRAT?

Vrednost 4811 Frekvenca
1 Radio Triglav 314
2 Radio SLO 281
3 Radio Kranj 31
4 Radio Gorenc 4
5 ne vem, b.o. 284
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
630 371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V18C ALI BOLJ POGOSTO SPREMLJATE...

ALI BOLJ POGOSTO SPREMLJATE...

Vrednost 4910 Frekvenca
1 TELEVIZIJO SLOVENIJA, ALI... 364
2 POP TV 420
3 ne vem, b.o. 199
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 509 Frekvenca
13 2
16 1
17 2
18 1
19 6
20 5
21 3
22 7
23 5
24 12
25 13
26 9
27 5
28 11
29 19
30 13
31 25
32 12
33 16
34 10
35 20
36 14
37 15
38 18
39 20
40 20
41 17
42 22
43 17
44 19
45 14
46 22
47 17
48 17
49 16
50 28
51 25
52 16
53 21
54 17
55 21
56 18
57 15
58 15
59 9
60 11
61 14
62 14
63 12
64 18
65 25
66 15
67 12
68 21
69 13
70 15
71 15
72 14
73 11
74 14
75 11
76 19
77 8
78 9
79 9
80 18
81 13
82 9
83 11
84 35
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 5 13 84 52.696 17.64

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 518 Frekvenca
1 OSNOVNA 122
2 KONČANA POKLICNA 172
3 KONČANA SREDNJA 458
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 241
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

KS V KATERI KRAJEVNI SKUPNOSTI PREBIVATE?

V KATERI KRAJEVNI SKUPNOSTI PREBIVATE?

Vrednost 527 Frekvenca
1 Bled (mesto Bled) 479
2 Bohinjska Bela (Bohinjska Bela, Obrne, Slamniki in Kupljenik) 49
3 Gorje (Grabče, Krnica, Mevkuš, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Perniki, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje, Zgornje Laze) 226
4 Ribno (Bodešče, Koritno, Ribno, Selo pri Bledu) 81
5 Rečica (Rečica) 74
6 Zasip (Zasip) 86
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 536 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 207
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 165
3 SAMOZAPOSLEN 57
4 KMET 3
5 GOSPODINJA 20
6 UPOKOJENEC 424
7 ŠTUDENT, DIJAK 77
8 BREZPOSELN 35
9 DRUGO... 7
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 545 Frekvenca
1 moški 392
2 ženska 609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 554 Frekvenca
30 ->30 156
45 30 - 45 219
60 46 - 60 281
99 61 -> 340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 5 30 99

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

UT_SPOL

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 0 0.85 1.23 0.999 0.186

Vrednosti spremenljivk od 0.85 do 1.23

EIDX INDEKS EKO ORIENTACIJ

Vrednost 572 Frekvenca
-2 gospodarstvo ++ 198
-1 gospodarstvo + 89
0 niti...niti 302
1 ekologija + 173
2 ekologija ++ 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 0 -2 2

Vrednosti spremenljivk od -2 do 2

IDX_INF INDEKS INFORMIRANOSTI

Vrednost 581 Frekvenca
0 delno ali slabo informiran 518
1 dobro informiran 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Kurdija, Slavko (2004). HEBLED04 - Stališča prebivalcev občine Bled o obnovi HE Moste [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Kurdija, Slavko (2004). HEBLED04 - delno poročilo [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. (2007). Stališča prebivalcev občine Bled o obnovi HE Moste [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: HEBLED04. https://doi.org/10.17898/ADP_HEBLED04_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si