Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0609
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0609_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; september 2006)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, zaupanje v ljudi iz javnega življenja, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, okvirni vladni program reform, sindikati, ocena problemskega stanja, polemika med predsednikoma vlade in države, obrambni nasipi ob Muri, interpelacija ministrov, objektivna televizijska poročila, davek na osebni dohodek, podpora sedanjemu županu, podpora Zoranu Jankoviču ali Francetu Arharju

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o občinskih volitvah, hrvaško-slovenskih obmejnih sporih, opredeljevanju do vidnih politikov ter o opredeljevanju do reform.

Methodology


Collection date: 18. september 2006 - 20. september 2006
Date of production: 2006-09
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0609 - Politbarometer PB9/06 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 102
 • number of units: 772

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2006-09-15 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 2006-09-15 2006-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 320
2 ni zadovoljen 382
3 ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 70

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 487
2 ni zadovoljen 265
3 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 20

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 1102 Frequency
2006-09-15 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 2006-09-15 2006-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 2101 Frequency
1 zadovoljen 320
2 ni zadovoljen 382
3 ne vem, b.o. 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 70

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 3100 Frequency
1 zadovoljen 487
2 ni zadovoljen 265
3 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 20

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 499 Frequency
1 da, podpiram 315
2 ne, ne podpiram 369
3 ne vem, b.o. 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 88

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 598 Frequency
1 zelo neuspešno 76
2 . 142
3 nekje vmes 381
4 . 120
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 26

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 697 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 140
3 nekje vmes 250
4 . 198
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 34

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 796 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 179
3 nekje vmes 372
4 . 91
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 46

Valid range from 1 to 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 895 Frequency
1 zelo neuspešno 88
2 . 145
3 nekje vmes 271
4 . 136
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
685 87

Valid range from 1 to 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 994 Frequency
1 zelo neuspešno 53
2 . 171
3 nekje vmes 320
4 . 110
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 103

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1093 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 105
3 nekje vmes 223
4 . 219
5 zelo uspešno 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 42

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 1192 Frequency
1 najmanj zaupa 93
2 . 151
3 nekaj vmes 317
4 . 146
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 30

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 1291 Frequency
1 najmanj zaupa 92
2 . 149
3 nekaj vmes 251
4 . 181
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 28

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1390 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 167
3 nekaj vmes 361
4 . 118
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 42

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 1489 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 109
3 nekaj vmes 240
4 . 212
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 37

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1588 Frequency
1 najmanj zaupa 125
2 . 191
3 nekaj vmes 329
4 . 57
5 najbolj zaupa 3
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 67

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 1687 Frequency
1 najmanj zaupa 161
2 . 205
3 nekaj vmes 221
4 . 121
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 42

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 1786 Frequency
1 najmanj zaupa 71
2 . 147
3 nekaj vmes 283
4 . 196
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 29

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 1885 Frequency
1 najmanj zaupa 69
2 . 108
3 nekaj vmes 245
4 . 214
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
716 56

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1984 Frequency
1 najmanj zaupa 249
2 . 132
3 nekaj vmes 183
4 . 120
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 37

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2083 Frequency
1 najmanj zaupa 31
2 . 58
3 nekaj vmes 221
4 . 315
5 najbolj zaupa 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 39

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 2182 Frequency
1 najmanj zaupa 21
2 . 44
3 nekaj vmes 178
4 . 324
5 najbolj zaupa 165
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 40

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2281 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 106
3 nekaj vmes 315
4 . 224
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 35

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2380 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 141
3 nekaj vmes 279
4 . 205
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 14

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 2479 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 91
3 nekaj vmes 283
4 . 240
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 74

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 2578 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 153
3 nekaj vmes 239
4 . 150
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
673 99

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 2677 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 126
3 nekaj vmes 256
4 . 196
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 96

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2776 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 119
3 nekaj vmes 280
4 . 193
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 86

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2875 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 113
3 nekaj vmes 329
4 . 187
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 35

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2974 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 132
3 nekaj vmes 366
4 . 130
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 79

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3073 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 53
3 nekaj vmes 178
4 . 322
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 79

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 3172 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 97
3 nekaj vmes 237
4 . 243
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 58

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 3271 Frequency
1 najmanj zaupa 82
2 . 132
3 nekaj vmes 223
4 . 188
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 71

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 3370 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 144
3 nekaj vmes 245
4 . 182
5 najbolj zaupa 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 65

Valid range from 1 to 6

i20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Value 3469 Frequency
1 najmanj zaupa 130
2 . 156
3 nekaj vmes 231
4 . 150
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 42

Valid range from 1 to 6

q849e_1 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IMENA LJUDI IZ JA

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IMENA LJUDI IZ JAVNEGA ŽIVLJENJA - SLOVENSKIH POLITIKOV IN GOSPODARSTVENIKOV. ZANIMA NAS, ALI SO PO VAŠEM MNENJU VREDNI ZAUPANJA, ALI NE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SPLOH NISO VREDNI ZAUPANJA, 5 PA, DA SO VREDNI POLNEGA ZAUPANJA. POVEJTE NAJPREJ ZA JANEZA DRNOVŠKA

Value 3568 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 61
2 . 79
3 nekaj vmes 207
4 . 257
5 vreden je polnega zaupanja 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 26

Valid range from 1 to 6

q849g JANEZ JANŠA

JANEZ JANŠA

Value 3667 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 86
2 . 136
3 nekaj vmes 241
4 . 200
5 vreden je polnega zaupanja 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 25

Valid range from 1 to 6

q849i JELKO KACIN

JELKO KACIN

Value 3766 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 71
2 . 172
3 nekaj vmes 316
4 . 145
5 vreden je polnega zaupanja 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 31

Valid range from 1 to 6

q849j MILAN KUČAN

MILAN KUČAN

Value 3865 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 47
2 . 82
3 nekaj vmes 153
4 . 243
5 vreden je polnega zaupanja 207
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 40

Valid range from 1 to 6

q849k BORUT PAHOR

BORUT PAHOR

Value 3964 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 24
2 . 73
3 nekaj vmes 253
4 . 277
5 vreden je polnega zaupanja 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 31

Valid range from 1 to 6

q849l LOJZE PETERLE

LOJZE PETERLE

Value 4063 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 33
2 . 112
3 nekaj vmes 278
4 . 244
5 vreden je polnega zaupanja 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 32

Valid range from 1 to 6

q849p FRANCE ARHAR

FRANCE ARHAR

Value 4162 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 54
2 . 124
3 nekaj vmes 268
4 . 177
5 vreden je polnega zaupanja 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 83

Valid range from 1 to 6

q849r BARBARA BREZIGAR

BARBARA BREZIGAR

Value 4261 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 65
2 . 133
3 nekaj vmes 236
4 . 193
5 vreden je polnega zaupanja 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 54

Valid range from 1 to 6

q849s ZORAN JANKOVIĆ

ZORAN JANKOVIĆ

Value 4360 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 56
2 . 95
3 nekaj vmes 211
4 . 248
5 vreden je polnega zaupanja 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 63

Valid range from 1 to 6

q849t DIMITRIJ RUPEL

DIMITRIJ RUPEL

Value 4459 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 147
2 . 190
3 nekaj vmes 250
4 . 119
5 vreden je polnega zaupanja 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 35

Valid range from 1 to 6

q849u DUŠAN SEMOLIČ

DUŠAN SEMOLIČ

Value 4558 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 48
2 . 135
3 nekaj vmes 240
4 . 150
5 vreden je polnega zaupanja 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 149
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
614 158

Valid range from 1 to 6

q849v DANILO TÜRK

DANILO TÜRK

Value 4657 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 21
2 . 64
3 nekaj vmes 207
4 . 130
5 vreden je polnega zaupanja 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 273
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 282

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4756 Frequency
1 da 597
2 ne 130
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 45

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4855 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 11
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 82
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SDS - slovenska demokratska stranka 119
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 74
9 drugo stranko 29
0 ne vem, b.o. 229
Sysmiss 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
368 404

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 4954 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 35
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 34
5 SLS - slovenska ljudska stranka 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 25
9 drugo stranko 10
0 ne vem, b.o. 268
Sysmiss 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 643

Valid range from 0 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5053 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 13
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 127
3 NSI - krscanska ljudska stranka 21
4 SDS - slovenska demokratska stranka 170
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 21
7 ZL(SD) - socialni demokrati 57
8 drugo stranko 25
9 ni volil 128
0 ne vem, b.o. 183
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
581 191

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5152 Frequency
1 prej levo 226
2 v sredino 122
3 prej desno 166
4 b.o. 252
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 258

Valid range from 1 to 4

q840a DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 5251 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 427
2 GLASOVAL BI ZA LISTO ALI STRANKO MILANA KUČANA 250
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 89
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 95

Valid range from 1 to 3

q840b KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ

KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 5350 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 487
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE ALI STRANKO JANEZA DRNOVŠKA 170
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 108
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 115

Valid range from 1 to 3

q805a VLADA JE PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PRO

VLADA JE PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM. ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE, ALI NE?

Value 5449 Frequency
1 v glavnem podpiram 244
2 v glavnem ne podpiram 326
3 neopredeljen 85
4 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
655 117

Valid range from 1 to 4

q848 ALI PODPIRATE STALIŠČA IN PRIZADEVANJA S

ALI PODPIRATE STALIŠČA IN PRIZADEVANJA SINDIKATOV V ZVEZI Z NAČRTOVANIMI VLADNIMI REFORMAMI?

Value 5548 Frequency
1 podpira 473
2 ne podpira 161
3 ne ve, b.o. 131
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 138

Valid range from 1 to 3

q846a NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV SEDAJ, DVE LETI PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Value 5647 Frequency
1 danes boljše 86
2 danes slabše 399
3 nič se ni spremenilo 253
4 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 34

Valid range from 1 to 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 5746 Frequency
1 danes boljše 197
2 danes slabše 187
3 nič se ni spremenilo 304
4 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 84

Valid range from 1 to 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 5845 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 83
2 danes slabše, več vpletanja 418
3 nič se ni spremenilo 174
4 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 97

Valid range from 1 to 4

q846d ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Value 5944 Frequency
1 danes boljše 120
2 danes slabše 319
3 nič se ni spremenilo 284
4 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 49

Valid range from 1 to 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Value 6043 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 69
2 danes slabše, več korupcije 336
3 nič se ni spremenilo 261
4 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 106

Valid range from 1 to 4

q846f ... OBČUTEK VARNOSTI:

... OBČUTEK VARNOSTI:

Value 6142 Frequency
1 danes boljše, 144
2 danes slabše, 208
3 nič se ni spremenilo 367
4 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 53

Valid range from 1 to 4

q846g ... SLOVENSKA ZUNANJA POLITIKA:

... SLOVENSKA ZUNANJA POLITIKA:

Value 6241 Frequency
1 danes boljša, 115
2 danes slabša, 329
3 nič se ni spremenilo 225
4 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 103

Valid range from 1 to 4

q850 V ZADNJEM ČASU V JAVNOSTI ODMEVA POLITIČ

V ZADNJEM ČASU V JAVNOSTI ODMEVA POLITIČNA POLEMIKA MED PREDSEDNIKOM DRŽAVE JANEZOM DRNOVŠKOM IN PREDSEDNIKOM VLADE JANEZOM JANŠO. S KOM OD NJIJU V TEJ POLEMIKI BOLJ SOGLAŠATE.

Value 6340 Frequency
1 z Drnovškom, 255
2 z Janšo, 230
3 niti z enim, niti z drugim 196
4 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 91

Valid range from 1 to 4

q851 ALI ODOBRAVATE, ALI NE, ZADNJI SLOVENSKO

ALI ODOBRAVATE, ALI NE, ZADNJI SLOVENSKO-HRVAŠKI SPORAZUM O GRADNJI OBRAMBNIH NASIPOV OB MURI?

Value 6439 Frequency
1 odobrava 327
2 ne odobrava 262
3 ne vem, b.o. 177
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 183

Valid range from 1 to 3

q85201 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 6538 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 27
2 finance, andrej bajuk 5
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 21
5 kulturo, vasko simoniti 4
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 6
8 okolje in prostor, janez podobnik 8
9 pravosodje, lovro šturm 3
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 17
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 8
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 136
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 27
98 nobeno 158
99 ne vem, b.o. 343
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
423 349

Valid range from 1 to 99

q85202 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 6637 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 28
2 finance, andrej bajuk 4
3 gospodarstvo, andrej vizjak 1
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 17
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 9
8 okolje in prostor, janez podobnik 7
9 pravosodje, lovro šturm 2
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 12
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 15
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 18
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 656

Valid range from 1 to 99

q85203 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 6736 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 9
2 finance, andrej bajuk 1
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 3
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 4
8 okolje in prostor, janez podobnik 5
9 pravosodje, lovro šturm 3
10 promet, janez božič 1
11 šolstvo in šport, milan zver 4
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 7
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 6
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 727

Valid range from 1 to 99

q85204 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 6835 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 3
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 2
8 okolje in prostor, janez podobnik 1
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 1
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 1
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 6
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 756
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 756

Valid range from 1 to 99

q85205 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 6934 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 1
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 1
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 769

Valid range from 1 to 99

q85206 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 7033 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 1
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 771

Valid range from 1 to 99

q85207 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 7132 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 1
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 771

Valid range from 1 to 99

q85208 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 7231 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 771

Valid range from 1 to 99

q85209 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 7330 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85210 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 7429 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85211 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 7528 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85212 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 7627 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85213 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 7726 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85214 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 7825 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85215 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 7924 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85216 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 8023 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85217 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 8122 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85218 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 8221 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85219 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 8320 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85220 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 8419 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q85221 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Value 8518 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 772

Valid range from 1 to 99

q853 KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA SO PO VAŠEM

KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA SO PO VAŠEM MNENJU BOLJ OBJEKTIVNA?

Value 8617 Frequency
1 24 UR - POP TV, 307
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJA, 249
3 nobena 71
4 ne vem, b.o. 139
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
627 145

Valid range from 1 to 4

q854 ALI STE KAJ SLIŠALI O NOVEM PREDLOGU VLA

ALI STE KAJ SLIŠALI O NOVEM PREDLOGU VLADE GLEDE DAVKA NA OSEBNI DOHODEK?

Value 8716 Frequency
1 da, je slišal, 459
2 ne, ni slišal, 266
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 47

Valid range from 1 to 3

q825 JESENI LETOS BODO PO VSEJ SLOVENIJI VOLI

JESENI LETOS BODO PO VSEJ SLOVENIJI VOLITVE ŽUPANOV. ALI BOSTE NA TEH VOLITVAH DALI PREDNOST SEDANJEMU ŽUPANU OZ. ŽUPANJI, ALI NE?

Value 8815 Frequency
1 da, prednost sedanjemu 263
2 ne 358
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
621 151

Valid range from 1 to 3

q856 DENIMO(!), DA BI SE V VAŠI OBČINI V DRUG

DENIMO(!), DA BI SE V VAŠI OBČINI V DRUGEM KROGU ŽUPANSKIH VOLITEV POMERILA ZORAN JANKOVIĆ IN FRANCE ARHAR. KOGA OD NJIJU BI VI PREJ PODPRLI?

Value 8914 Frequency
1 janković 387
2 arhar 219
3 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 166

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 9013 Frequency
18 1
19 1
21 3
22 2
23 5
24 9
25 2
26 3
27 2
28 4
29 8
30 12
31 2
32 7
33 7
34 5
35 12
36 19
37 14
38 10
39 14
40 19
41 10
42 8
43 15
44 14
45 12
46 12
47 11
48 17
49 12
50 19
51 16
52 15
53 9
54 16
55 16
56 15
57 12
58 7
59 13
60 14
61 12
62 6
63 13
64 14
65 15
66 15
67 19
68 13
69 12
70 6
71 11
72 14
73 11
74 10
75 14
76 16
77 14
78 10
79 9
80 14
81 15
82 13
83 9
84 8
85 13
86 15
87 24
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 3 18 87 57.658 17.681

Valid range from 0 to 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 9112 Frequency
1 OSNOVNA 108
2 KONČANA POKLICNA 92
3 KONČANA SREDNJA 354
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 215
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 3

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 9211 Frequency
1 NA PODEŽELJU 288
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 246
3 V VEČJEM MESTU 88
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 146
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 4

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 9310 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 208
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 123
3 SAMOZAPOSLEN 24
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 8
6 UPOKOJENEC 282
7 ŠTUDENT, DIJAK 76
8 BREZPOSELN 37
9 DRUGO... 4
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 2

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 949 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 26
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 103
3 NE, TO ME NE SKRBI 197
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 441
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
326 446

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 958 Frequency
1 sem veren 383
2 nisem veren 257
3 nekaj vmes... 105
4 zavrnil odg.,b.o. 23
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 27

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 967 Frequency
1 moški 312
2 ženska 460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 0

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 976 Frequency
Zakrita vrednost 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 0

regija Regija

Value 985 Frequency
1 POMURSKA 50
2 PODRAVSKA 113
3 KOROŠKA 17
4 SAVINJSKA 99
5 GORENJSKA 51
6 ZASAVSKA 16
7 OSREDNJA 211
8 SPOD. POSAVSKA 18
9 DOLENJSKA 73
10 GORIŠKA 51
11 OBALNO-KRAŠKA 30
12 KRAŠKA 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 17 1 12

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 994 Frequency
1 ->500 249
2 500-4000 196
3 4000-50000 169
4 NAD 50000 150
0 miss 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 8

Valid range from 1 to 4

rstar STAROST

Value 1003 Frequency
30 ->30 160
45 31 - 45 185
60 46 - 60 204
99 61 -> 220
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 3

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 1012 Frequency
1 DESUS 16
2 LDS 117
3 NSI 24
4 SDS 153
5 SLS 19
6 SNS 30
7 ZLSD - SD 99
9 drugo 39
0 ne vem 268
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 275

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 0 0.3 4 0.991 0.821

Valid range from 0.3 to 4

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0609. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0609_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si