Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0609
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0609_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; september 2006)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, zaupanje v ljudi iz javnega življenja, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, okvirni vladni program reform, sindikati, ocena problemskega stanja, polemika med predsednikoma vlade in države, obrambni nasipi ob Muri, interpelacija ministrov, objektivna televizijska poročila, davek na osebni dohodek, podpora sedanjemu županu, podpora Zoranu Jankoviču ali Francetu Arharju

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o občinskih volitvah, hrvaško-slovenskih obmejnih sporih, opredeljevanju do vidnih politikov ter o opredeljevanju do reform.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 18. september 2006 - 20. september 2006
Čas izdelave: 2006-09
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0609 - Politbarometer PB9/06 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 102
 • število enot: 772

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2006-09-15 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 2006-09-15 2006-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 320
2 ni zadovoljen 382
3 ne vem, b.o. 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 487
2 ni zadovoljen 265
3 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 1102 Frekvenca
2006-09-15 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 2006-09-15 2006-09-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 2101 Frekvenca
1 zadovoljen 320
2 ni zadovoljen 382
3 ne vem, b.o. 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 3100 Frekvenca
1 zadovoljen 487
2 ni zadovoljen 265
3 ne vem, b.o. 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 499 Frekvenca
1 da, podpiram 315
2 ne, ne podpiram 369
3 ne vem, b.o. 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
684 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 598 Frekvenca
1 zelo neuspešno 76
2 . 142
3 nekje vmes 381
4 . 120
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 697 Frekvenca
1 zelo neuspešno 78
2 . 140
3 nekje vmes 250
4 . 198
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 796 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 179
3 nekje vmes 372
4 . 91
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 895 Frekvenca
1 zelo neuspešno 88
2 . 145
3 nekje vmes 271
4 . 136
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
685 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 994 Frekvenca
1 zelo neuspešno 53
2 . 171
3 nekje vmes 320
4 . 110
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1093 Frekvenca
1 zelo neuspešno 80
2 . 105
3 nekje vmes 223
4 . 219
5 zelo uspešno 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 1192 Frekvenca
1 najmanj zaupa 93
2 . 151
3 nekaj vmes 317
4 . 146
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 1291 Frekvenca
1 najmanj zaupa 92
2 . 149
3 nekaj vmes 251
4 . 181
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1390 Frekvenca
1 najmanj zaupa 66
2 . 167
3 nekaj vmes 361
4 . 118
5 najbolj zaupa 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 1489 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 109
3 nekaj vmes 240
4 . 212
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1588 Frekvenca
1 najmanj zaupa 125
2 . 191
3 nekaj vmes 329
4 . 57
5 najbolj zaupa 3
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 1687 Frekvenca
1 najmanj zaupa 161
2 . 205
3 nekaj vmes 221
4 . 121
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 1786 Frekvenca
1 najmanj zaupa 71
2 . 147
3 nekaj vmes 283
4 . 196
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 1885 Frekvenca
1 najmanj zaupa 69
2 . 108
3 nekaj vmes 245
4 . 214
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
716 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1984 Frekvenca
1 najmanj zaupa 249
2 . 132
3 nekaj vmes 183
4 . 120
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2083 Frekvenca
1 najmanj zaupa 31
2 . 58
3 nekaj vmes 221
4 . 315
5 najbolj zaupa 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 2182 Frekvenca
1 najmanj zaupa 21
2 . 44
3 nekaj vmes 178
4 . 324
5 najbolj zaupa 165
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2281 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 106
3 nekaj vmes 315
4 . 224
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2380 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 141
3 nekaj vmes 279
4 . 205
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2479 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 91
3 nekaj vmes 283
4 . 240
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i21 NATU?

NATU?

Vrednost 2578 Frekvenca
1 najmanj zaupa 97
2 . 153
3 nekaj vmes 239
4 . 150
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
673 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 2677 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 126
3 nekaj vmes 256
4 . 196
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2776 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 119
3 nekaj vmes 280
4 . 193
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2875 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 113
3 nekaj vmes 329
4 . 187
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2974 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 132
3 nekaj vmes 366
4 . 130
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 3073 Frekvenca
1 najmanj zaupa 27
2 . 53
3 nekaj vmes 178
4 . 322
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 3172 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 97
3 nekaj vmes 237
4 . 243
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 3271 Frekvenca
1 najmanj zaupa 82
2 . 132
3 nekaj vmes 223
4 . 188
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 3370 Frekvenca
1 najmanj zaupa 74
2 . 144
3 nekaj vmes 245
4 . 182
5 najbolj zaupa 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Vrednost 3469 Frekvenca
1 najmanj zaupa 130
2 . 156
3 nekaj vmes 231
4 . 150
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849e_1 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IMENA LJUDI IZ JA

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ IMENA LJUDI IZ JAVNEGA ŽIVLJENJA - SLOVENSKIH POLITIKOV IN GOSPODARSTVENIKOV. ZANIMA NAS, ALI SO PO VAŠEM MNENJU VREDNI ZAUPANJA, ALI NE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SPLOH NISO VREDNI ZAUPANJA, 5 PA, DA SO VREDNI POLNEGA ZAUPANJA. POVEJTE NAJPREJ ZA JANEZA DRNOVŠKA

Vrednost 3568 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 61
2 . 79
3 nekaj vmes 207
4 . 257
5 vreden je polnega zaupanja 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849g JANEZ JANŠA

JANEZ JANŠA

Vrednost 3667 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 86
2 . 136
3 nekaj vmes 241
4 . 200
5 vreden je polnega zaupanja 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849i JELKO KACIN

JELKO KACIN

Vrednost 3766 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 71
2 . 172
3 nekaj vmes 316
4 . 145
5 vreden je polnega zaupanja 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849j MILAN KUČAN

MILAN KUČAN

Vrednost 3865 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 47
2 . 82
3 nekaj vmes 153
4 . 243
5 vreden je polnega zaupanja 207
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849k BORUT PAHOR

BORUT PAHOR

Vrednost 3964 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 24
2 . 73
3 nekaj vmes 253
4 . 277
5 vreden je polnega zaupanja 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849l LOJZE PETERLE

LOJZE PETERLE

Vrednost 4063 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 33
2 . 112
3 nekaj vmes 278
4 . 244
5 vreden je polnega zaupanja 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849p FRANCE ARHAR

FRANCE ARHAR

Vrednost 4162 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 54
2 . 124
3 nekaj vmes 268
4 . 177
5 vreden je polnega zaupanja 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849r BARBARA BREZIGAR

BARBARA BREZIGAR

Vrednost 4261 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 65
2 . 133
3 nekaj vmes 236
4 . 193
5 vreden je polnega zaupanja 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849s ZORAN JANKOVIĆ

ZORAN JANKOVIĆ

Vrednost 4360 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 56
2 . 95
3 nekaj vmes 211
4 . 248
5 vreden je polnega zaupanja 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849t DIMITRIJ RUPEL

DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 4459 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 147
2 . 190
3 nekaj vmes 250
4 . 119
5 vreden je polnega zaupanja 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849u DUŠAN SEMOLIČ

DUŠAN SEMOLIČ

Vrednost 4558 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 48
2 . 135
3 nekaj vmes 240
4 . 150
5 vreden je polnega zaupanja 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 149
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
614 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q849v DANILO TÜRK

DANILO TÜRK

Vrednost 4657 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 21
2 . 64
3 nekaj vmes 207
4 . 130
5 vreden je polnega zaupanja 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 273
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4756 Frekvenca
1 da 597
2 ne 130
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4855 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 11
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 82
3 NSI - krscanska ljudska stranka 18
4 SDS - slovenska demokratska stranka 119
5 SLS - slovenska ljudska stranka 17
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 74
9 drugo stranko 29
0 ne vem, b.o. 229
Sysmiss 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
368 404

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 4954 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 35
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 34
5 SLS - slovenska ljudska stranka 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 25
9 drugo stranko 10
0 ne vem, b.o. 268
Sysmiss 375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
129 643

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5053 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 13
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 127
3 NSI - krscanska ljudska stranka 21
4 SDS - slovenska demokratska stranka 170
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 21
7 ZL(SD) - socialni demokrati 57
8 drugo stranko 25
9 ni volil 128
0 ne vem, b.o. 183
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
581 191

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5152 Frekvenca
1 prej levo 226
2 v sredino 122
3 prej desno 166
4 b.o. 252
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
514 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q840a DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Vrednost 5251 Frekvenca
1 NIČ NE BI VPLIVALO 427
2 GLASOVAL BI ZA LISTO ALI STRANKO MILANA KUČANA 250
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 89
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
677 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q840b KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ

KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Vrednost 5350 Frekvenca
1 NIČ NE BI VPLIVALO 487
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE ALI STRANKO JANEZA DRNOVŠKA 170
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 108
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
657 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q805a VLADA JE PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PRO

VLADA JE PRED ČASOM SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM. ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 5449 Frekvenca
1 v glavnem podpiram 244
2 v glavnem ne podpiram 326
3 neopredeljen 85
4 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
655 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q848 ALI PODPIRATE STALIŠČA IN PRIZADEVANJA S

ALI PODPIRATE STALIŠČA IN PRIZADEVANJA SINDIKATOV V ZVEZI Z NAČRTOVANIMI VLADNIMI REFORMAMI?

Vrednost 5548 Frekvenca
1 podpira 473
2 ne podpira 161
3 ne ve, b.o. 131
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
634 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q846a NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV SEDAJ, DVE LETI PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Vrednost 5647 Frekvenca
1 danes boljše 86
2 danes slabše 399
3 nič se ni spremenilo 253
4 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846b ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Vrednost 5746 Frekvenca
1 danes boljše 197
2 danes slabše 187
3 nič se ni spremenilo 304
4 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846c ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Vrednost 5845 Frekvenca
1 danes boljše, manj vpletanja 83
2 danes slabše, več vpletanja 418
3 nič se ni spremenilo 174
4 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
675 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846d ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Vrednost 5944 Frekvenca
1 danes boljše 120
2 danes slabše 319
3 nič se ni spremenilo 284
4 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846e ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Vrednost 6043 Frekvenca
1 danes boljše, manj korupcije 69
2 danes slabše, več korupcije 336
3 nič se ni spremenilo 261
4 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846f ... OBČUTEK VARNOSTI:

... OBČUTEK VARNOSTI:

Vrednost 6142 Frekvenca
1 danes boljše, 144
2 danes slabše, 208
3 nič se ni spremenilo 367
4 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q846g ... SLOVENSKA ZUNANJA POLITIKA:

... SLOVENSKA ZUNANJA POLITIKA:

Vrednost 6241 Frekvenca
1 danes boljša, 115
2 danes slabša, 329
3 nič se ni spremenilo 225
4 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q850 V ZADNJEM ČASU V JAVNOSTI ODMEVA POLITIČ

V ZADNJEM ČASU V JAVNOSTI ODMEVA POLITIČNA POLEMIKA MED PREDSEDNIKOM DRŽAVE JANEZOM DRNOVŠKOM IN PREDSEDNIKOM VLADE JANEZOM JANŠO. S KOM OD NJIJU V TEJ POLEMIKI BOLJ SOGLAŠATE.

Vrednost 6340 Frekvenca
1 z Drnovškom, 255
2 z Janšo, 230
3 niti z enim, niti z drugim 196
4 ne vem, b.o. 85
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q851 ALI ODOBRAVATE, ALI NE, ZADNJI SLOVENSKO

ALI ODOBRAVATE, ALI NE, ZADNJI SLOVENSKO-HRVAŠKI SPORAZUM O GRADNJI OBRAMBNIH NASIPOV OB MURI?

Vrednost 6439 Frekvenca
1 odobrava 327
2 ne odobrava 262
3 ne vem, b.o. 177
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q85201 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 6538 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 27
2 finance, andrej bajuk 5
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 21
5 kulturo, vasko simoniti 4
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 6
8 okolje in prostor, janez podobnik 8
9 pravosodje, lovro šturm 3
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 17
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 8
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 136
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 27
98 nobeno 158
99 ne vem, b.o. 343
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
423 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85202 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 6637 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 28
2 finance, andrej bajuk 4
3 gospodarstvo, andrej vizjak 1
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 17
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 9
8 okolje in prostor, janez podobnik 7
9 pravosodje, lovro šturm 2
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 12
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 15
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 18
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 655
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 656

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85203 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 6736 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 9
2 finance, andrej bajuk 1
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 3
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 4
8 okolje in prostor, janez podobnik 5
9 pravosodje, lovro šturm 3
10 promet, janez božič 1
11 šolstvo in šport, milan zver 4
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 7
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 6
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 727

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85204 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 6835 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 3
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 2
8 okolje in prostor, janez podobnik 1
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 1
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 1
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 6
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 756
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 756

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85205 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 6934 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 1
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 1
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85206 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 7033 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 1
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85207 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 7132 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 1
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85208 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 7231 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85209 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 7330 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85210 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 7429 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85211 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 7528 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85212 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 7627 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85213 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 7726 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85214 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 7825 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85215 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 7924 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85216 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 8023 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85217 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 8122 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85218 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 8221 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85219 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 8320 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85220 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 8419 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q85221 OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O

OPOZICIJSKA LDS NAPOVEDUJE PREISKAVO O ODGOVORNOSTI ZA NEKATERE MINISTRE. ALI SI KATERI OD MINISTROV, IN ČE DA - KATERI, ZASLUŽI INTERPALACIJO ?

Vrednost 8518 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q853 KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA SO PO VAŠEM

KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA SO PO VAŠEM MNENJU BOLJ OBJEKTIVNA?

Vrednost 8617 Frekvenca
1 24 UR - POP TV, 307
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJA, 249
3 nobena 71
4 ne vem, b.o. 139
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
627 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q854 ALI STE KAJ SLIŠALI O NOVEM PREDLOGU VLA

ALI STE KAJ SLIŠALI O NOVEM PREDLOGU VLADE GLEDE DAVKA NA OSEBNI DOHODEK?

Vrednost 8716 Frekvenca
1 da, je slišal, 459
2 ne, ni slišal, 266
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q825 JESENI LETOS BODO PO VSEJ SLOVENIJI VOLI

JESENI LETOS BODO PO VSEJ SLOVENIJI VOLITVE ŽUPANOV. ALI BOSTE NA TEH VOLITVAH DALI PREDNOST SEDANJEMU ŽUPANU OZ. ŽUPANJI, ALI NE?

Vrednost 8815 Frekvenca
1 da, prednost sedanjemu 263
2 ne 358
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
621 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q856 DENIMO(!), DA BI SE V VAŠI OBČINI V DRUG

DENIMO(!), DA BI SE V VAŠI OBČINI V DRUGEM KROGU ŽUPANSKIH VOLITEV POMERILA ZORAN JANKOVIĆ IN FRANCE ARHAR. KOGA OD NJIJU BI VI PREJ PODPRLI?

Vrednost 8914 Frekvenca
1 janković 387
2 arhar 219
3 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 9013 Frekvenca
18 1
19 1
21 3
22 2
23 5
24 9
25 2
26 3
27 2
28 4
29 8
30 12
31 2
32 7
33 7
34 5
35 12
36 19
37 14
38 10
39 14
40 19
41 10
42 8
43 15
44 14
45 12
46 12
47 11
48 17
49 12
50 19
51 16
52 15
53 9
54 16
55 16
56 15
57 12
58 7
59 13
60 14
61 12
62 6
63 13
64 14
65 15
66 15
67 19
68 13
69 12
70 6
71 11
72 14
73 11
74 10
75 14
76 16
77 14
78 10
79 9
80 14
81 15
82 13
83 9
84 8
85 13
86 15
87 24
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 3 18 87 57.658 17.681

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 9112 Frekvenca
1 OSNOVNA 108
2 KONČANA POKLICNA 92
3 KONČANA SREDNJA 354
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 215
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 9211 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 288
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 246
3 V VEČJEM MESTU 88
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 146
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 9310 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 208
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 123
3 SAMOZAPOSLEN 24
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 8
6 UPOKOJENEC 282
7 ŠTUDENT, DIJAK 76
8 BREZPOSELN 37
9 DRUGO... 4
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 949 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 26
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 103
3 NE, TO ME NE SKRBI 197
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
326 446

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 958 Frekvenca
1 sem veren 383
2 nisem veren 257
3 nekaj vmes... 105
4 zavrnil odg.,b.o. 23
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 967 Frekvenca
1 moški 312
2 ženska 460
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 976 Frekvenca
Zakrita vrednost 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 0

regija Regija

Vrednost 985 Frekvenca
1 POMURSKA 50
2 PODRAVSKA 113
3 KOROŠKA 17
4 SAVINJSKA 99
5 GORENJSKA 51
6 ZASAVSKA 16
7 OSREDNJA 211
8 SPOD. POSAVSKA 18
9 DOLENJSKA 73
10 GORIŠKA 51
11 OBALNO-KRAŠKA 30
12 KRAŠKA 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 17 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 994 Frekvenca
1 ->500 249
2 500-4000 196
3 4000-50000 169
4 NAD 50000 150
0 miss 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 1003 Frekvenca
30 ->30 160
45 31 - 45 185
60 46 - 60 204
99 61 -> 220
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 3

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 1012 Frekvenca
1 DESUS 16
2 LDS 117
3 NSI 24
4 SDS 153
5 SLS 19
6 SNS 30
7 ZLSD - SD 99
9 drugo 39
0 ne vem 268
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 0 0.3 4 0.991 0.821

Vrednosti spremenljivk od 0.3 do 4

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0609. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0609_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si