Državni zbor Republike Slovenije: Opis serije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DZRS
Glavni avtor(ji):
  • Zajc, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Deželan, Tomaž
  • Fink Hafner, Danica
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1991, 1998, 2004, 2006, 2008)

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
  • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

    Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede


Povzetek:

Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 1991 - november 1991;, september 1998 - november 1998;, junij 2004 - julij 2004;, maj 2006 - junij 2006;, maj 2008 - junij 2008
Čas izdelave: 1991, 1998, 2004, 2006, 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

Poslanec Skupščine RS in kasneje poslanec Državnega zbora RS.

Populacija:

Poslanci Skupščine RS 1990-1992 sklica, poslanci Državnega zbora RS 1996-2000 sklica, poslanci Državnega zbora RS 2000-2004 sklica ter poslanci Državnega zbora RS 2004-2008 sklica.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
DZRS

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
DZRS

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Zajc, D. (). Državni zbor Republike Slovenije: Opis serije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DZRS. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/dzrs/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si