Umetna oploditev

Basic Study Information

ADP - IDNo: UMOPLO01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPLO01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

umetna oploditev, pomoč parom, ki imajo težave z neplodnostjo, umetna oploditev neplodnih samskih žensk, umetna oploditev samskih žensk, darovanje spolnih celic

Keywords ELSST:
UMETNA OPLODITEV, STALIŠČE, JAVNO MNENJE, MEDICINSKA BIOTEHNOLOGIJA, REFERENDUM

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
umetna oploditev


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do problematike poznavanja pojma umetne oploditve, mnenje o tovrstni pomoči parom, ki imajo težave z neplodnostjo, o umetni oploditvi neplodnih žensk brez partnerja in plodnih samskih žensk ter pripravljenost anketiranih darovati svojo spolno celico.

Methodology


Collection date: 13 april 2001 - 14 april 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 65 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 65 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: UMOPLO01 - Umetna oploditev [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 31
  • number of units: 463

Variable list

DATE

Valid range from 2001-04-13 to 2001-04-14

DQ300 Nam lahko na začetku poveste koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Value 22 Frequency
1 1 16
2 2 52
3 3 77
4 4 77
5 5 18
6 6 10
7 7 5
8 8 in več 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 203

DQ320 Koliko otrok, starih do 19 let, živi v vašem gospodinjstvu?

Value 31 Frequency
0 noben 118
1 eden 60
2 dva 49
3 trije ali več 17
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 219

DATE

Valid range from 2001-04-13 to 2001-04-14

DQ300 Nam lahko na začetku poveste koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Value 230 Frequency
1 1 16
2 2 52
3 3 77
4 4 77
5 5 18
6 6 10
7 7 5
8 8 in več 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 203

DQ320 Koliko otrok, starih do 19 let, živi v vašem gospodinjstvu?

Value 329 Frequency
0 noben 118
1 eden 60
2 dva 49
3 trije ali več 17
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 219

DQ322 Koliko od teh pa jih hodi v osnovno šolo?

Value 428 Frequency
0 noben 58
1 eden 45
2 dva 17
3 trije ali več 6
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 337

DQ321 Koliko pa je star najmlajši otrok?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 0 19 9.37302 5.92045

Valid range from 0 to 19

LETO_R nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
463 1935 1982 1959.29 13.3526

Valid range from 1935 to 1982

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Value 725 Frequency
1 januar 61
2 februar 67
3 marec 83
4 april 43
5 maj 20
6 junij 17
7 julij 16
8 avgust 19
9 september 30
10 oktober 30
11 november 37
12 december 38
99 ne vem 0
98 zavrnil 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
461 1 12 5.45553 3.76896

Valid range from 1 to 99

DEL_AKT Še nekaj splošnih vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu, ki jih potrebujemo samo za statistične analize... Nam lahko poveste...ste trenutno zaposleni ali kaj drugega?

Value 824 Frequency
1 ZAPOSLEN (PRI DELODAJALCU) 263
2 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 7
3 OBRTNIK, 0
4 SAMOSTOJNI PODJETNIK 15
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 1
6 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 1
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 1
8 NEZAPOSLEN 33
9 UPOKOJENEC 83
10 osnovnošolec 0
11 SREDNJEŠOLCI 11
12 študent 30
13 VAJENCI 0
14 KMETOVALEC, DELA-POMAGA NA KMETIJI 13
15 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 4
16 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
17 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 0
97 drugo... vpiši 0
99 ne vem 0
98 zavrnil 1

GOSPA ALI BI ZASE REKLI, DA STE KMEČKA GOSPODINJA ALI NE?

Value 923 Frequency
1 da 6
2 ne 4
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 453

TR_ZAP Kakšna?

Value 1022 Frequency
1 FUNKCIONARJI, DIREKTORJI, MENEDŽERJI 18
2 STROKOVNJAKI 52
3 TEHNIKI, STROKOVNI SODELAVCI 78
4 URADNIKI 40
5 STORITVE IN PRODAJA 39
6 KMETJE, GOZDARJI, RIBIČI, LOVCI 1
7 DELAVCI 125
8 VOJAŠKI POKLICI (ČASTNIKI, PODČASTNIKI) 4
9 SAMOSTOJNI PODJETNIK 1
10 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 1
11 OBRTNIK, 2
12 NEZAPOSLEN 0
13 KMETOVALEC/KMETOVALKA, DELA-POMAGA NA KMETIJI 1
14 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 3
15 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
16 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 0
17 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
18 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
19 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
97 NE VEŠ KAJ- VPIŠI 0
99 ne vem 0
98 zavrnil 5
SYSMISS 93

X3 Kakšna je _vaša_ dokončana izobrazba?

Value 1121 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 10
2 osnovna šola 73
3 poklicna šola 112
4 štiriletna srednja šola 177
5 višja šola 37
6 visoka šola 47
7 magisterij 2
8 doktorat 4
99 ne vem 0
98 zavrnil 1

X3_DOD1 Ste se kdaj šolali za višjo izobrazbo, kot jo imate dokončano?

Value 1220 Frequency
1 ni se šolal 89
2 šola se sedaj 28
3 šolal se je v preteklosti 26
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 320

X3_DOD2 Za pridobitev katere izobrazbe?

Value 1319 Frequency
1 višja šola 16
2 visoka 32
3 magisterij 4
4 doktorat 1
5 specializacija 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 409

X3_DOD3 koliko letnikov ste končali?

Value 1418 Frequency
0 nobenega 9
1 enega 5
2 dva 6
3 tri 1
4 štiri 1
5 pet 0
6 samo še diploma 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 440

ZSTAN Kakšen pa je vaš zakonski stan?

Value 1517 Frequency
1 samski 110
2 izvenzakonska zveza 32
3 poročen 277
4 ločen(a) 13
5 vdovec,vdova 20
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 11

SDOH1 Še vprašanje o vaših dohodkih... je vaš osebni povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 100.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 1616 Frequency
1 manjši 188
2 točno 100.000 SIT 39
3 večji 187
4 ne želim odgovoriti 5
5 nimam dohodka 28
98 zavrnil 13
99 ne vem 3

SDOH2 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 50.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 1715 Frequency
1 manjši 32
2 točno 50.000 SIT 17
3 večji 139
4 ne želim odgovoriti 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 275

SDOH3 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 150.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 1814 Frequency
1 manjši 86
2 točno 150.000 SIT 18
3 večji 79
4 ne želim odgovoriti 1
98 zavrnil 2
99 ne vem 1
SYSMISS 276

SDOH4 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 200.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 1913 Frequency
1 manjši 36
2 točno 200.000 SIT 7
3 večji 35
4 ne želim odgovoriti 0
99 ne vem 0
98 zavrnil 1
SYSMISS 384

SGOSP Kdo pa v vašem gospodinjstvu opravi večino nakupov v trgovini?

Value 2012 Frequency
1 v glavnem jaz 82
2 jaz in nekdo drug 60
3 nekdo drug 101
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
SYSMISS 219

DGOSP Ali ste vi tisti, ki v vašem gospodinjstvu največ prispeva k družinskemu prihodku?

Value 2111 Frequency
1 v glavnem jaz 80
2 jaz in drugi približno enako 71
3 nekdo drug 75
99 ne vem 0
98 zavrnil 1
SYSMISS 236

SPOL spol

Value 2210 Frequency
1 moški 248
2 ženski 215
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

ODMEV1 Še nekaj vprašanj o aktualni temi. V zadnjem času je v sloveniji zelo aktualno vprašanje umetne oploditve z medicinsko pomočjo. Zanima nas, ali poznate pojem umetne oploditve?

Value 239 Frequency
1 da 383
3 ne 25
2 delno 53
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

ODMEV1R Umetna oploditev je postopek, s katerim zdravniki umetno v epruveti oplodijo žensko jajčece z moško spolno celico. Oplojeno jačece nato vsadijo v maternico.

ODMEV1A Ali menite, da bi z umetno oploditvijo z medicinsko pomočjo morali pomagati parom, ki imajo težave z neplodnostjo?

Value 257 Frequency
1 da 435
2 ne 13
3 neodločen/a 6
4 o tem še ni razmišljal/a 7
98 zavrnil odgovor 2

ODMEV2 Ali menite, da bi morali umetno oploditev omogočiti tudi neplodnim ženskam brez partnerja?

Value 266 Frequency
1 da 274
2 ne 108
3 neodločen/a 53
4 o tem še ni razmišljal/a 24
98 zavrnil odgovor 4

ODMEV3 Kaj pa plodnim ženskam brez partnerja?

Value 275 Frequency
1 da 218
2 ne 172
3 neodločen/a 51
4 o tem še ni razmišljal/a 19
98 zavrnil odgovor 3

ODMEV4_1 Ali bi bili vi osebno pripravljeni darovati jajčne celice, ki bi jih zdravniki uporabili za oploditev neplodne ženske?

Value 284 Frequency
1 da 72
2 ne 85
3 neodločena 19
4 o tem še ni razmišljala 34
98 zavrnil odgovor 5
SYSMISS 248

ODMEV4_2 Ali bi bili vi osebno pripravljeni darovati moške spolne celice oziroma seme za pomoč pri oploditvi?

Value 293 Frequency
1 da 98
2 ne 102
3 neodločen 18
4 o tem še ni razmišljala 29
98 zavrnil odgovor 1
SYSMISS 215

P_REG2

Value 302 Frequency
1 Ljubljana 52
2 Osr.Sl 5000+ 35
3 Osr.Sl - 5000 35
4 Maribor 24
5 Štajerska 5000+ 12
6 Štajerska - 5000 58
7 Celje,Velenje 23
8 Savinjska 5000+ 9
9 Savinjska - 5000 25
10 Kranj 15
11 Gorenjska 5000+ 17
12 Gorenjska - 5000 23
14 Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina 9
15 Goriška - 5000 18
16 Koper 0
17 Primorska 5000+ 24
18 Primorska - 5000 13
22 Novo mesto 0
23 Dolenjska 5000+ 15
24 Dolenjska - 5000 29
26 Prekmurje 5000+ 16
27 Prekmurje - 5000 11

WRAKIN1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
463 0.271804 3.49068 1 0.433835

Valid range from 0.271804 to 3.49068

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). UMOPLO01 - Umetna oploditev [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Umetna oploditev: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Umetna oploditev [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: UMOPLO01. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPLO01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si