Umetna oploditev

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: UMOPLO01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPLO01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

umetna oploditev, pomoč parom, ki imajo težave z neplodnostjo, umetna oploditev neplodnih samskih žensk, umetna oploditev samskih žensk, darovanje spolnih celic

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
umetna oploditev


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do problematike poznavanja pojma umetne oploditve, mnenje o tovrstni pomoči parom, ki imajo težave z neplodnostjo, o umetni oploditvi neplodnih žensk brez partnerja in plodnih samskih žensk ter pripravljenost anketiranih darovati svojo spolno celico.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 13 april 2001 - 14 april 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 65 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 65 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: UMOPLO01 - Umetna oploditev [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 31
  • število enot: 463

Spremenljivke

DATE

Vrednosti spremenljivk od 2001-04-13 do 2001-04-14

DQ300 Nam lahko na začetku poveste koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Vrednost 22 Frekvenca
1 1 16
2 2 52
3 3 77
4 4 77
5 5 18
6 6 10
7 7 5
8 8 in več 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 203

DQ320 Koliko otrok, starih do 19 let, živi v vašem gospodinjstvu?

Vrednost 31 Frekvenca
0 noben 118
1 eden 60
2 dva 49
3 trije ali več 17
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 219

DATE

Vrednosti spremenljivk od 2001-04-13 do 2001-04-14

DQ300 Nam lahko na začetku poveste koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Vrednost 230 Frekvenca
1 1 16
2 2 52
3 3 77
4 4 77
5 5 18
6 6 10
7 7 5
8 8 in več 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 203

DQ320 Koliko otrok, starih do 19 let, živi v vašem gospodinjstvu?

Vrednost 329 Frekvenca
0 noben 118
1 eden 60
2 dva 49
3 trije ali več 17
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 219

DQ322 Koliko od teh pa jih hodi v osnovno šolo?

Vrednost 428 Frekvenca
0 noben 58
1 eden 45
2 dva 17
3 trije ali več 6
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 337

DQ321 Koliko pa je star najmlajši otrok?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 0 19 9.37302 5.92045

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19

LETO_R nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
463 1935 1982 1959.29 13.3526

Vrednosti spremenljivk od 1935 do 1982

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 725 Frekvenca
1 januar 61
2 februar 67
3 marec 83
4 april 43
5 maj 20
6 junij 17
7 julij 16
8 avgust 19
9 september 30
10 oktober 30
11 november 37
12 december 38
99 ne vem 0
98 zavrnil 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461 1 12 5.45553 3.76896

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DEL_AKT Še nekaj splošnih vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu, ki jih potrebujemo samo za statistične analize... Nam lahko poveste...ste trenutno zaposleni ali kaj drugega?

Vrednost 824 Frekvenca
1 ZAPOSLEN (PRI DELODAJALCU) 263
2 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 7
3 OBRTNIK, 0
4 SAMOSTOJNI PODJETNIK 15
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 1
6 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 1
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 1
8 NEZAPOSLEN 33
9 UPOKOJENEC 83
10 osnovnošolec 0
11 SREDNJEŠOLCI 11
12 študent 30
13 VAJENCI 0
14 KMETOVALEC, DELA-POMAGA NA KMETIJI 13
15 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 4
16 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
17 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 0
97 drugo... vpiši 0
99 ne vem 0
98 zavrnil 1

GOSPA ALI BI ZASE REKLI, DA STE KMEČKA GOSPODINJA ALI NE?

Vrednost 923 Frekvenca
1 da 6
2 ne 4
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 453

TR_ZAP Kakšna?

Vrednost 1022 Frekvenca
1 FUNKCIONARJI, DIREKTORJI, MENEDŽERJI 18
2 STROKOVNJAKI 52
3 TEHNIKI, STROKOVNI SODELAVCI 78
4 URADNIKI 40
5 STORITVE IN PRODAJA 39
6 KMETJE, GOZDARJI, RIBIČI, LOVCI 1
7 DELAVCI 125
8 VOJAŠKI POKLICI (ČASTNIKI, PODČASTNIKI) 4
9 SAMOSTOJNI PODJETNIK 1
10 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 1
11 OBRTNIK, 2
12 NEZAPOSLEN 0
13 KMETOVALEC/KMETOVALKA, DELA-POMAGA NA KMETIJI 1
14 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 3
15 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
16 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 0
17 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
18 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
19 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
97 NE VEŠ KAJ- VPIŠI 0
99 ne vem 0
98 zavrnil 5
SYSMISS 93

X3 Kakšna je _vaša_ dokončana izobrazba?

Vrednost 1121 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 10
2 osnovna šola 73
3 poklicna šola 112
4 štiriletna srednja šola 177
5 višja šola 37
6 visoka šola 47
7 magisterij 2
8 doktorat 4
99 ne vem 0
98 zavrnil 1

X3_DOD1 Ste se kdaj šolali za višjo izobrazbo, kot jo imate dokončano?

Vrednost 1220 Frekvenca
1 ni se šolal 89
2 šola se sedaj 28
3 šolal se je v preteklosti 26
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 320

X3_DOD2 Za pridobitev katere izobrazbe?

Vrednost 1319 Frekvenca
1 višja šola 16
2 visoka 32
3 magisterij 4
4 doktorat 1
5 specializacija 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 409

X3_DOD3 koliko letnikov ste končali?

Vrednost 1418 Frekvenca
0 nobenega 9
1 enega 5
2 dva 6
3 tri 1
4 štiri 1
5 pet 0
6 samo še diploma 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 440

ZSTAN Kakšen pa je vaš zakonski stan?

Vrednost 1517 Frekvenca
1 samski 110
2 izvenzakonska zveza 32
3 poročen 277
4 ločen(a) 13
5 vdovec,vdova 20
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 11

SDOH1 Še vprašanje o vaših dohodkih... je vaš osebni povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 100.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 1616 Frekvenca
1 manjši 188
2 točno 100.000 SIT 39
3 večji 187
4 ne želim odgovoriti 5
5 nimam dohodka 28
98 zavrnil 13
99 ne vem 3

SDOH2 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 50.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 1715 Frekvenca
1 manjši 32
2 točno 50.000 SIT 17
3 večji 139
4 ne želim odgovoriti 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 275

SDOH3 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 150.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 1814 Frekvenca
1 manjši 86
2 točno 150.000 SIT 18
3 večji 79
4 ne želim odgovoriti 1
98 zavrnil 2
99 ne vem 1
SYSMISS 276

SDOH4 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 200.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 1913 Frekvenca
1 manjši 36
2 točno 200.000 SIT 7
3 večji 35
4 ne želim odgovoriti 0
99 ne vem 0
98 zavrnil 1
SYSMISS 384

SGOSP Kdo pa v vašem gospodinjstvu opravi večino nakupov v trgovini?

Vrednost 2012 Frekvenca
1 v glavnem jaz 82
2 jaz in nekdo drug 60
3 nekdo drug 101
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
SYSMISS 219

DGOSP Ali ste vi tisti, ki v vašem gospodinjstvu največ prispeva k družinskemu prihodku?

Vrednost 2111 Frekvenca
1 v glavnem jaz 80
2 jaz in drugi približno enako 71
3 nekdo drug 75
99 ne vem 0
98 zavrnil 1
SYSMISS 236

SPOL spol

Vrednost 2210 Frekvenca
1 moški 248
2 ženski 215
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

ODMEV1 Še nekaj vprašanj o aktualni temi. V zadnjem času je v sloveniji zelo aktualno vprašanje umetne oploditve z medicinsko pomočjo. Zanima nas, ali poznate pojem umetne oploditve?

Vrednost 239 Frekvenca
1 da 383
3 ne 25
2 delno 53
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

ODMEV1R Umetna oploditev je postopek, s katerim zdravniki umetno v epruveti oplodijo žensko jajčece z moško spolno celico. Oplojeno jačece nato vsadijo v maternico.

ODMEV1A Ali menite, da bi z umetno oploditvijo z medicinsko pomočjo morali pomagati parom, ki imajo težave z neplodnostjo?

Vrednost 257 Frekvenca
1 da 435
2 ne 13
3 neodločen/a 6
4 o tem še ni razmišljal/a 7
98 zavrnil odgovor 2

ODMEV2 Ali menite, da bi morali umetno oploditev omogočiti tudi neplodnim ženskam brez partnerja?

Vrednost 266 Frekvenca
1 da 274
2 ne 108
3 neodločen/a 53
4 o tem še ni razmišljal/a 24
98 zavrnil odgovor 4

ODMEV3 Kaj pa plodnim ženskam brez partnerja?

Vrednost 275 Frekvenca
1 da 218
2 ne 172
3 neodločen/a 51
4 o tem še ni razmišljal/a 19
98 zavrnil odgovor 3

ODMEV4_1 Ali bi bili vi osebno pripravljeni darovati jajčne celice, ki bi jih zdravniki uporabili za oploditev neplodne ženske?

Vrednost 284 Frekvenca
1 da 72
2 ne 85
3 neodločena 19
4 o tem še ni razmišljala 34
98 zavrnil odgovor 5
SYSMISS 248

ODMEV4_2 Ali bi bili vi osebno pripravljeni darovati moške spolne celice oziroma seme za pomoč pri oploditvi?

Vrednost 293 Frekvenca
1 da 98
2 ne 102
3 neodločen 18
4 o tem še ni razmišljala 29
98 zavrnil odgovor 1
SYSMISS 215

P_REG2

Vrednost 302 Frekvenca
1 Ljubljana 52
2 Osr.Sl 5000+ 35
3 Osr.Sl - 5000 35
4 Maribor 24
5 Štajerska 5000+ 12
6 Štajerska - 5000 58
7 Celje,Velenje 23
8 Savinjska 5000+ 9
9 Savinjska - 5000 25
10 Kranj 15
11 Gorenjska 5000+ 17
12 Gorenjska - 5000 23
14 Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina 9
15 Goriška - 5000 18
16 Koper 0
17 Primorska 5000+ 24
18 Primorska - 5000 13
22 Novo mesto 0
23 Dolenjska 5000+ 15
24 Dolenjska - 5000 29
26 Prekmurje 5000+ 16
27 Prekmurje - 5000 11

WRAKIN1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
463 0.271804 3.49068 1 0.433835

Vrednosti spremenljivk od 0.271804 do 3.49068

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). UMOPLO01 - Umetna oploditev [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Umetna oploditev: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Umetna oploditev [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: UMOPLO01. https://doi.org/10.17898/ADP_UMOPLO01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si